Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 825

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 60. §)
Noteikumi par kārtību, kādā valsts drošības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. izglītības iestādes, kurās valsts drošības iestāžu amatpersonām (turpmāk – amatpersona) mācību izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem;

1.2. nosacījumus un kārtību, kādā amatpersonu nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai;

1.3. izdevumus, kas uzskatāmi par mācību izdevumiem, šo izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus un gadījumus, kad amatpersona neatmaksā mācību izdevumus.

2. Mācību izdevumus, kas saistīti ar izglītības iegūšanu, sedz no attiecīgajai valsts drošības iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

II. Nosacījumi un kārtība, kādā amatpersonu nosūta uz izglītības iestādi izglītības iegūšanai

3. Amatpersonu var nosūtīt uz šādām izglītības iestādēm dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai:

3.1. uz izglītības iestādi Latvijā;

3.2. uz izglītības iestādi ārvalstī, ja dienesta pienākumu izpildei nepieciešamas speciālas zināšanas, kuras nevar iegūt šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā izglītības iestādē.

4. Amatpersonu uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto izglītības iestādi var nosūtīt izglītības ieguvei arī tādā gadījumā, ja amatpersona nav ieguvusi no valsts budžeta līdzekļiem finansētu studiju vietu. Šādā gadījumā mācību izdevumi tiek segti no attiecīgajai valsts drošības iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

5. Amatpersonu uz izglītības iestādi izglītības iegūšanai nosūta, pamatojoties uz attiecīgās valsts drošības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu (pavēli).

6. Pirms mācību uzsākšanas attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona slēdz ar amatpersonu divpusēju līgumu par izglītības ieguvi un dienestu valsts drošības iestādē (turpmāk – līgums).

7. Līgumā paredz:

7.1. līdzējus un līguma priekšmetu;

7.2. līdzēju tiesības un pienākumus;

7.3. saskaņā ar šiem noteikumiem noteikto mācību izdevumu apmēru katram saimnieciskajam gadam vai laikposmam, kurā amatpersona saimnieciskā gada laikā ir ieguvusi izglītību;

7.4. mācību izdevumu atmaksāšanas nosacījumus un kārtību;

7.5. gadījumus, kad amatpersona neatmaksā mācību izdevumus;

7.6. līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņu;

7.7. nosacījumus studiju (mācību) līguma noslēgšanai.

8. Par laikposmu, kurā amatpersona saimnieciskā gada laikā ir ieguvusi izglītību, uzskata attiecīgi:

8.1. laikposmu no uzņemšanas dienas līdz saimnieciskā gada beigām;

8.2. laikposmu no saimnieciskā gada sākuma līdz izslēgšanas dienai;

8.3. laikposmu no saimnieciskā gada sākuma līdz mācību pārtraukšanas dienai vai no mācību atsākšanas dienas līdz saimnieciskā gada beigām, ja amatpersonai piešķirts mācību pārtraukums.

9. Amatpersona ar šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto izglītības iestādi slēdz studiju (mācību) līgumu.

10.  10 darbdienu laikā pēc studiju (mācību) līguma noslēgšanas amatpersona tā kopiju iesniedz attiecīgajā valsts drošības iestādē, ar kuru noslēgts līgums.

III. Mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumi un kārtība

11. Par mācību izdevumiem uzskatāmi šādi izdevumi:

11.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās izglītības iestādes aprēķinātā ar izglītības ieguvi tieši saistīto izdevumu kopsumma par visu izglītības ieguves laiku;

11.2. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās izglītības iestādes noteiktā mācību maksa par visu izglītības ieguves laiku, kā arī visas ar amatpersonas komandējumu saistītās izmaksas (dienas nauda, izdevumi par naktsmītni, ceļu un apdrošināšanu, citi izdevumi, kas radušies mācību komandējuma laikā), kas segtas no attiecīgajai valsts drošības iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

12. Ja amatpersonu nosūta iegūt izglītību vairākās izglītības iestādēs, šo noteikumu 11. punktā minētos izdevumus summē.

13. Attiecīgā valsts drošības iestāde sedz amatpersonai mācību izdevumus atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai.

14. Nesekmības dēļ, disciplīnas pārkāpumu dēļ, pēc paša vēlēšanās, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu vai uzņemšanas noteikumu pārkāpumu dēļ no izglītības iestādes izslēgta amatpersona pilnā apmērā atmaksā attiecīgajai valsts drošības iestādei faktiski segtos mācību izdevumus, izņemot šo noteikumu 18.1. apakšpunktā un 21. punktā minēto gadījumu.

15. Amatpersona, kuru atvaļina no dienesta (izņemot šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētos gadījumus) un kura pēc izglītības iegūšanas ir nodienējusi valsts drošības iestādē mazāk par līgumā noteikto termiņu, atmaksā valsts drošības iestādei, kura to atvaļina no dienesta, mācību izdevumu summu, kas aprēķināta proporcionāli nenodienētajam laikam.

16. Amatpersona saskaņā ar šo noteikumu 14. vai 15. punktu tai aprēķinātos mācību izdevumus atmaksā vienā vai vairākos maksājumos triju gadu laikā pēc amatpersonas izslēgšanas no izglītības iestādes vai atvaļināšanas no dienesta saskaņā ar noslēgto līgumu.

17. Ja amatpersona neatmaksā mācību izdevumus šo noteikumu 14. vai 15. punktā noteiktajā apmērā un 16. punktā noteiktajā termiņā, attiecīgā valsts drošības iestāde neatmaksāto mācību izdevumu summu piedzen tiesas ceļā. Tiesas ceļā piedzen arī saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināto mācību izdevumu summu, ja amatpersona izglītības ieguves laikā atsakās uzņemties šajos noteikumos paredzētās saistības.

18. Mācību izdevumus amatpersona neatmaksā šādos gadījumos:

18.1. ja amatpersonu no izglītības iestādes izslēdz ar veselības traucējumiem saistītas nesekmības dēļ;

18.2. ja amatpersonu atvaļina no dienesta sakarā ar:

18.2.1. noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli;

18.2.2. valsts drošības iestādes vai amatpersonas amata likvidāciju un persona netiek atjaunota dienestā;

18.2.3. amatpersonu skaita samazināšanu un persona netiek atjaunota dienestā;

18.2.4. amatpersonas nāvi;

18.2.5. likumā noteiktā vecuma vai izdienas stāža sasniegšanu, kas dod tiesības uz valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā noteiktajā kārtībā;

18.3. ja amatpersona pēc izglītības iegūšanas ir nodienējusi attiecīgajā valsts drošības iestādē piecus gadus.

19. Ja amatpersona, kura pēc atvaļināšanas no dienesta ir atmaksājusi mācību izdevumus vai to daļu, divu gadu laikā pēc atvaļināšanas no dienesta tiek atjaunota dienestā, valsts drošības iestāde, kurā amatpersona pieņemta dienestā, reizi gadā no tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atmaksā amatpersonai tās samaksāto mācību izdevumu daļu proporcionāli nodienētajam laikam, ņemot vērā samaksāto mācību izdevumu apmēru.

20. Ja amatpersonai piešķir studiju pārtraukumu, maina studiju nosacījumus vai amatpersonu izslēdz no izglītības iestādes, amatpersona piecu darbdienu laikā informē par to valsts drošības iestādi, ar kuru noslēgts līgums.

21. Ja amatpersona, kura izslēgta no izglītības iestādes sakarā ar noslēguma pārbaudījuma nenokārtošanu, ir uzņemta atkārtotai noslēguma pārbaudījuma kārtošanai izglītības iestādē, no kuras tā tika izslēgta, tā 10 darbdienu laikā rakstiski par to informē attiecīgo valsts drošības iestādi, ar kuru noslēgts līgums, iesniedzot uzņemšanas faktu apliecinoša dokumenta kopiju.

22. Izdevumus, kas saistīti ar atkārtotu noslēguma pārbaudījuma kārtošanu, no valsts budžeta līdzekļiem nesedz.

23. Amatpersonas pārcelšana uz citu valsts drošības iestādi neatbrīvo viņu no šajos noteikumos noteikto saistību izpildes. Saistības pārņem valsts drošības iestāde, uz kuru amatpersonu pārceļ.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Attiecībā uz Valsts drošības dienesta amatpersonu, kura līdz 2018. gada 31. decembrim ir uzsākusi un turpina iegūt izglītību, piemēro prasības, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

25. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 825Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251 (6337), 21.12.2018. OP numurs: 2018/251.25
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
303887
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva