Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 748

Rīgā 2018. gada 27. novembrī (prot. Nr. 56 43. §)
Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nodokļiem un nodevām"
7.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāju iekļauj Padziļinātās sadarbības programmā (turpmāk – programma), kritērijus programmas dalībnieka statusa iegūšanai, kritērijus programmas dalībnieka brīdināšanai par neatbilstību un izslēgšanai no programmas, kā arī kārtību, kādā programmas dalībnieku brīdina par neatbilstību un izslēdz no programmas un kādā informāciju par programmas dalībnieku publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. nodokļu risks – ar nodokļu maksātāja darbību, nodokļu vai finanšu uzskaites politiku un tās īstenošanu saistīts notikums, kura dēļ nodokļu maksātājs nav aprēķinājis, deklarējis un izpildījis savas tiesību aktos noteiktās nodokļu saistības;

2.2. risku kontrole – periodiska darbība, ko izpilda nodokļu maksātājs, lai preventīvi novērstu vai mazinātu nodokļu riska iestāšanās gadījumu;

2.3. nodokļu risku vadība – pasākumu kopums, lai strukturēti, pastāvīgi un nepārtraukti identificētu un novērstu nodokļu riskus, īstenojot nodokļu risku kontroli un uzraudzību.

3. Programmas darbību nodrošina Valsts ieņēmumu dienests.

II. Kritēriji programmas dalībnieka statusa iegūšanai

4. Valsts ieņēmumu dienests izvērtē nodokļu maksātāja atbilstību šo noteikumu 6., 7., 8. un 9. punktā minētajiem kritērijiem un iekļauj nodokļu maksātāju atbilstošā programmas līmenī.

5. Programmas dalībniekus grupē trijos līmeņos: bronza, sudrabs, zelts (1. pielikums).

6. Nodokļu maksātājam noteikti šādi pamatkritēriji dalībai programmā:

6.1. saimniecisko darbību veic ilgāk par trim gadiem;

6.2. izvērtēšanas brīdī nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;

6.3. nodokļu maksātājs vai tā valdes loceklis nav atzīts par vainīgu Krimināllikuma 177. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma un Krimināllikuma XIX nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā" uzskaitīto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā vai sodāmība ir dzēsta;

6.4. izvērtēšanas brīdī nodokļu maksātājam nav ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

6.5. iepriekšējo triju gadu laikā un izvērtēšanas brīdī nodokļu maksātājam nodokļu kontroles pasākumu rezultātā nav noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai nav samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, tai skaitā nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz trīs procentus no nodokļa maksātāja attiecīgā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī – trīs procentus no nodokļa maksātāja iepriekšējā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);

6.6. nodokļu maksātājs vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav sodīts vai arī sodāmība ir dzēsta par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro;

6.7. nav pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības izbeigšanu vai apturēšanu vai nav uzsākts likvidācijas process;

6.8. nodokļu maksātāja valdes loceklim izvērtēšanas brīdī nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai sodāmība par šo pārkāpumu ir dzēsta;

6.9. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav konstatēts, ka nodokļu maksātājs vai apkalpojošais dienests ir pārkāpis kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu un specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas vai apkalpošanas prasības vai specializētai ierīcei vai iekārtai ir mainīta konstrukcija vai programma, radot iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu, vai sodāmība par šo pārkāpumu ir dzēsta;

6.10. nodokļu maksātājam pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas nav uzsākts izslēgšanas process no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;

6.11. nodokļu maksātājam izvērtēšanas brīdī nav uzsākta nodokļu revīzija (audits);

6.12. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav ierakstu par komersanta nesasniedzamību juridiskajā adresē;

6.13. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav negatīvu ierakstu, kas liecinātu par negodprātīgu rīcību;

6.14. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav ierakstu par to, ka nodokļu maksātāja dalībnieks vai amatpersona ir iekļauta riska personu sarakstā likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;

6.15. vismaz vienā no iepriekšējo triju taksācijas gadu pārskatiem nav norādīti zaudējumi.

7. Valsts ieņēmumu dienests programmas bronzas līmenī iekļauj nodokļu maksātāju, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

7.1. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējumu skaits kopā nepārsniedz 10 reizes;

7.2. pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 10 000 euro (no nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);

7.3. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darbavietā gūtie ienākumi nav mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļvietnē vērtēšanas brīdī.

8. Valsts ieņēmumu dienests programmas sudraba līmenī iekļauj nodokļu maksātāju, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

8.1. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējumu skaits kopā nepārsniedz vienu reizi;

8.2. pēdējo triju pārskata gadu laikā neto apgrozījums katrā pārskata gadā pārsniedz 4 000 000 euro;

8.3. pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 500 000 euro (no nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);

8.4. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darbavietā gūtie ienākumi ir lielāki par Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo darba samaksu valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļvietnē vērtēšanas brīdī.

9. Valsts ieņēmumu dienests programmas zelta līmenī iekļauj nodokļu maksātāju, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;

9.2. pēdējo triju pārskata gadu laikā neto apgrozījums katrā pārskata gadā pārsniedz 4 000 000 euro;

9.3. pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 700 000 euro (no nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);

9.4. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darbavietā gūtie ienākumi ir lielāki par Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo darba samaksu valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļvietnē vērtēšanas brīdī;

9.5. nodokļu maksātājs ir ieviesis nodokļu risku vadību.

10. Vērtējot nodokļu maksātāja atbilstību šo noteikumu 7.1., 8.1. un 9.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtē šo noteikumu 2. pielikumā minēto pārskatu un deklarāciju iesniegšanas atbilstību noteiktajiem iesniegšanas termiņiem.

11. Vērtējot šo noteikumu 7.2., 8.3. un 9.3. apakšpunktā minēto kritēriju, nodokļu ieņēmumu summas atlasa par pēdējiem 36 mēnešiem no izvērtēšanas gada 1. septembra.

12. Šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētā kritērija mērķis ir nodrošināt vienotu un efektīvu nodokļu uzskaites procesu. Efektīva nodokļu risku vadība nodrošina savlaicīgu nodokļu aprēķināšanu, deklarēšanu un iemaksāšanu valsts budžetā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šo noteikumu 9.5. apakšpunktā noteiktā kritērija izpildei nodokļu maksātājs definē saimnieciskās darbības jomas, procesus un uzņēmumā veiktās darbības ar nodokļu riskiem saistīto darbību apzināšanai, nosaka nodokļu riskus, definē kontroles pasākumus, lai preventīvi novērstu nodokļu risku iestāšanos, kā arī nosaka par kontroles pasākumu izpildi atbildīgās personas.

13. Šo noteikumu 9.5. apakšpunktā noteiktais kritērijs ir izpildīts, ja nodokļu maksātāja ieviestā nodokļu risku vadība atbilst šādiem kritērijiem:

13.1. nepārtrauktība – nodokļu risku pārraudzību un vadību veic pastāvīgi attiecīgo procesu norises laikā;

13.2. vispusīgums – nodokļu risku vadībā ir ietverti visi nodokļu maksātāja veiktie procesi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, deklarēšanu un samaksu;

13.3. atbildība – ir noteikts konkrēts atbildības sadalījums nodokļu maksātāja definēto nodokļu risku kontrolē iesaistītajām personām;

13.4. detalizācija – procesi ir dokumentēti ar detalizācijas līmeni līdz tās darbības aprakstam, kas rada risku;

13.5. aktualizēšana – nodokļu risku vadība tiek aktualizēta, ja mainās uzņēmuma procesi vai ārējie normatīvie akti.

14. Šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētā kritērija izpildei nodokļu maksātājs identificē vismaz šādus riskus:

14.1. darījumu riski – nodokļu riski, kas rodas nodokļu maksātāja veikto raksturīgo (konkrētā nodokļu maksātāja deklarētajam saimnieciskās darbības veidam atbilstošas saimnieciskās darbības) un neraksturīgo (konkrētā nodokļu maksātāja deklarētajam saimnieciskās darbības veidam neatbilstošas saimnieciskās darbības) darījumu rezultātā;

14.2. darbības riski – nodokļu riski, kas rodas, nodokļu maksātājam veicot saimniecisko darbību atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām;

14.3. atbilstības riski – nodokļu riski, kas saistīti ar nodokļu maksātāja saistību izpildi, nodokļu deklarāciju korektu un laicīgu iesniegšanu, kā arī nodokļu korektu un laicīgu samaksu;

14.4. grāmatvedības uzskaites riski – nodokļu riski, kas saistīti ar pareizu darījumu iegrāmatošanu saskaņā ar grāmatvedības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un nodokļu maksātāja grāmatvedības organizācijas dokumentiem.

15. Nodokļu maksātājs šo noteikumu 14. punktā minētajiem un nodokļu maksātāja identificētajiem nodokļu riskiem izstrādā un ievieš efektīvus iekšējās kontroles pasākumus, lai samazinātu risku ietekmi vai iespējamību.

16. Nodokļu maksātājs norīko atbildīgo personu par nodokļu risku vadības procesu.

17. Nodokļu maksātājs dokumentē nodokļu risku vadības procesu tādā detalizācijas līmenī, lai kompetentā persona varētu tam izsekot līdz līmenim, kurā darbības rada nodokļu risku. Dokumentācijā norāda vismaz procesa soli, kura ietvaros rodas risks, riska aprakstu, par procesa soļa izpildi atbildīgo personu uzņēmumā, definē nodokļu risku kontroli, nosaka tās ietvaros veicamās darbības un par kontroles izpildi atbildīgo personu, kā arī kontroles periodiskumu. Papildus nodokļu maksātājs var izstrādāt arī citus risku vadības dokumentus (piemēram, politiku, stratēģiju, procesu kartes), automatizēt nodokļu risku vadību, ja tas ir nepieciešams nodokļu risku novēršanai uzņēmumā.

18. Nodokļu risku vadības dokumentus apstiprina attiecīgi pilnvarota nodokļu maksātāja amatpersona.

19. Katram nodokļu maksātāja nodokļu risku vadībā iesaistītajam darbiniekam ir nodrošināta iespēja iepazīties ar nodokļu risku reģistru un ir pienākums ziņot par jauniem nodokļu riskiem un nepieciešamību mainīt vai aktualizēt procesus.

20. Vismaz reizi gadā nodokļu maksātājs novērtē nodokļu risku vadības procesus, pārbauda nodokļu risku vadības un kontroļu ievērošanu un efektivitāti un nodrošina nodokļu risku vadības aktualizēšanu, pilnveidošanu un optimizāciju.

21. Ik gadu vienlaikus ar gada pārskatu nodokļu maksātājs sniedz nodokļu administrācijai apstiprinājumu par veikto nodokļu risku vadības novērtējumu – apliecina kontroļu atbilstību nodokļu risku vadības sistēmai, norāda novērtēšanā konstatētos trūkumus, veiktos vai veicamos pasākumus trūkumu novēršanai un to izpildes termiņus, apliecina nodokļu risku vadības aktualizēšanu atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos. Veicot nodokļu risku vadības uzraudzību atbilstoši šo noteikumu 38. punktam, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības uzraudzīt nodokļu risku vadības novērtējuma procesu.

III. Kārtība, kādā nodokļu maksātāju iekļauj programmas bronzas, sudraba vai zelta līmenī

22. Nodokļu maksātāju atlase un iekļaušana programmas bronzas un sudraba līmenī notiek automātiski, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu informācijas sistēmu datiem.

23. Nodokļu maksātāju atlasi programmas zelta līmenim veic automātiski, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu informācijas sistēmu datiem. Nodokļu maksātāju iekļauj programmas zelta līmenī atbilstoši šo noteikumu 26. punktam.

24. Valsts ieņēmumu dienests katru gadu no 1. septembra līdz 30. novembrim veic nodokļu maksātāju atlasi atbilstoši šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem.

25. Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājiem, kurus atlasa iekļaušanai programmā, un programmas dalībniekiem, kuriem mainās programmas līmenis, nosūta automātiski izveidotu informatīva rakstura paziņojumu, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

26. Viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 25. punktā minētā paziņojuma saņemšanas nodokļu maksātājs, kas atbilst šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinātas nodokļu risku vadības dokumentu kopijas. Ja nodokļu maksātājs viena mēneša laikā dokumentu kopijas neiesniedz, to iekļauj programmas sudraba līmenī un attiecīgajā gadā nodokļu maksātājs zaudē tiesības dalībai programmas zelta līmenī.

27. Nodokļu maksātājus, kuri atbilst šo noteikumu 6. un 7. punktā minētajiem kritērijiem, iekļauj programmas bronzas līmenī.

28. Programmas bronzas līmenī uzņemto dalībnieku iekļauj programmas sudraba līmenī, ja tas programmas bronzas līmenī ir atradies vienu gadu un ir izpildījis šo noteikumu 8. punktā minētos kritērijus.

29. Programmas sudraba līmenī uzņemto dalībnieku iekļauj programmas zelta līmenī, ja tas programmas sudraba līmenī ir atradies divus gadus un ir izpildījis šo noteikumu 9. punktā minētos kritērijus.

30. Jaunu dalībnieku uzņemšana programmā, kā arī iekļaušana citā programmas līmenī šo noteikumu 28. vai 29. punktā minētajos gadījumos notiek katru gadu 1. janvārī.

31. Pēc dalībnieku uzņemšanas programmā Valsts ieņēmumu dienests divu darbdienu laikā publicē informāciju par programmas dalībnieku statusu Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

IV. Kritēriji un kārtība programmas dalībnieku brīdināšanai un izslēgšanai no programmas

32. Valsts ieņēmumu dienests līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša beigām atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu informācijas sistēmu datiem automātiski atlasa tos programmas dalībniekus, kuri neatbilst šo noteikumu 6.2., 6.3., 6.4., 6.6. (izņemot sodu kopsummas vērtēšanu), 6.7., 6.8., 6.9., 6.10, 6.12., 6.13. un 6.14. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

33. Valsts ieņēmumu dienests reizi gadā no 1. septembra līdz 30. novembrim, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu informācijas sistēmu datus, automātiski atlasa tos programmas dalībniekus, kuri neatbilst šo noteikumu 6.5. un 6.6. apakšpunktā (vērtējot sodu kopsummu gada laikā), 7. un 8. punktā un 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

34. Programmas dalībnieku izslēdz no programmas bez brīdinājuma, ja pēc iekļaušanas programmā tas vairs neatbilst šo noteikumu 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.13., 6.14. apakšpunktā un 7. punktā minētajiem kritērijiem.

35. Ja programmas zelta līmeņa dalībnieks neatbilst šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai programmas sudraba līmeņa dalībnieks neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētajiem kritērijiem, Valsts ieņēmumu dienests vērtē programmas dalībnieka atbilstību zemāka līmeņa kritērijiem. Programmas dalībnieku iekļauj attiecīgajā līmenī ar nākamā gada 1. janvāri. Programmas dalībnieks var pretendēt uz atkārtotu iekļaušanu augstākā programmas līmenī, ievērojot šo noteikumu 28. un 29. punkta nosacījumus.

36. Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, nosūta brīdinājumu programmas dalībniekam par izslēgšanu no programmas, ja konstatēts, ka programmas dalībnieks neatbilst šo noteikumu 6.2. un 6.12. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

37. Ja programmas dalībnieks 30 dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas nav novērsis neatbilstības, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz nodokļu maksātāju no dalības programmā.

38. Valsts ieņēmumu dienests katru gadu veic nodokļu risku vadības uzraudzību ne mazāk kā pieciem procentiem programmas zelta līmeņa dalībnieku.

39. Ja, veicot uzraudzības darbības atbilstoši šo noteikumu 38. punktam, Valsts ieņēmumu dienests konstatē nepilnības, tas izsaka brīdinājumu un dod 30 dienas nepilnību novēršanai. Ja minētajā termiņā nepilnības nav novērstas, programmas dalībnieku izslēdz no programmas zelta līmeņa un pārceļ uz programmas sudraba līmeni. Programmas dalībnieks var pretendēt uz atkārtotu iekļaušanu programmas zelta līmenī ne ātrāk kā pēc 12 mēnešiem no izslēgšanas brīža.

40. Programmas dalībnieks var brīvprātīgi izstāties no programmas, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā.

41. Ja Valsts ieņēmumu dienests izslēdz nodokļu maksātāju no dalības programmā, nodokļu maksātājam divu darbdienu laikā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek nosūtīts automātiski izveidots informatīvs paziņojums.

42. Valsts ieņēmumu dienests reizi mēnesī līdz katra mēneša divdesmitajam datumam Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē veic attiecīgas izmaiņas programmas dalībnieku sarakstā.

V. Noslēguma jautājumi

43. Programmas dalībniekus, kas uzņemti programmā saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību", ar 2019. gada 1. janvāri uzņem programmas zelta līmenī, nevērtējot šo noteikumu 6. un 9. punktā minētos kritērijus, kā arī 2019. gadā nevērtē atbilstību šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam kritērijam.

44. 2019. gada 1. janvārī nodokļu maksātājus, kuri atbilst šo noteikumu 6., 7., 8. un 9. punktā minētajiem kritērijiem, iekļauj programmas attiecīgajā līmenī, nevērtējot to atbilstību šo noteikumu 28. un 29. punkta nosacījumiem.

45. 2019. gada 1. janvārī nodokļu maksātājus, kuri atbilst šo noteikumu 6. punktā un 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, bet kuriem nav ieviesta nodokļu risku vadības sistēma, iekļauj programmas sudraba līmenī un Valsts ieņēmumu dienests nosūta informatīvu ziņojumu par nodokļu risku vadības ieviešanas nepieciešamību un iespēju kvalificēties programmas zelta līmenim. Nodokļu maksātāji ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. maijam elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinātas nodokļu risku vadības normatīvo dokumentu kopijas. Ja nodokļu maksātājs līdz 2019. gada 31. maijam dokumentu kopijas neiesniedz, tas zaudē tiesības dalībai programmas zelta līmenī 2019. gadā.

46. Nodokļu maksātājiem, kuri atbilst programmas sudraba un zelta līmeņa kritērijiem, 2017., 2018. un 2019. gadā vērtējot pārskatu un deklarāciju iesniegšanas disciplīnu, iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī kavēto pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējumu skaits kopā nedrīkst pārsniegt piecas reizes. Sākot ar 2020. gadu, pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējumu skaits nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 8.1. un 9.1. apakšpunktā minēto.

47. Pārejas periodā līdz 2019. gada 31. decembrim Valsts ieņēmumu dienests atlasa un izvērtē tā rīcībā esošos datus par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem (šo noteikumu 6.6., 6.8. un 6.9. apakšpunkts), bet no 2020. gada 1. janvāra dati par uzliktajiem sodiem un sodāmības kritēriju par nodokļa maksātāja vai tā valdes locekļa izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem (šo noteikumu 6.3. apakšpunkts) un konkrētiem administratīvajiem pārkāpumiem (šo noteikumu 6.6., 6.8. un 6.9. apakšpunkts), tai skaitā par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, tiek saņemti no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, ņemot vērā visus atbilstošos aktuālos ierakstus Sodu reģistrā. Līdz 2019. gada 31. decembrim Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto datu atlasi nodrošina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, sagatavojot nepieciešamos datus pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma.

48. Valsts ieņēmumu dienests 2019. gada 2. janvārī publisko savā tīmekļvietnē sarakstu ar programmas dalībniekiem, kas tajā iekļauti atbilstoši šo noteikumu 43. punktam.

49. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2019. gada 1. februārim publisko savā tīmekļvietnē sarakstu ar programmas dalībniekiem, kas tajā iekļauti atbilstoši šo noteikumu 44. punktam.

50. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 748
Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku grupēšanas kritēriji

Līmeņa atlases kritēriji

Līmeņi

prasības

vērtēšanas kritērijs

1. līmenis
(1 gads)
BRONZA

2. līmenis
(2 gadi)
SUDRABS

3. līmenis
ZELTS

1.

Saimniecisko darbību veic ilgāk par trim gadiemSaimnieciskās darbības reģistrācijas datums

x

x

x

2.

Nodokļu pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējumu skaits iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdīKavēto pārskatu un deklarāciju skaits

nepārsniedz 10 reizes

nepārsniedz vienu reizi

termiņi nav kavēti

3.

Nav pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības izbeigšanu vai apturēšanu, nav uzsākts likvidācijas processLēmumi par saimnieciskās darbības apturēšanu vai izbeigšanu, uzsākts likvidācijas process

x

x

x

4.

Iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav ierakstu par to, ka nodokļu maksātāja dalībnieks vai amatpersona ir iekļauta riska personu sarakstā likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnēLēmumi par personas iekļaušanu riska personu sarakstā

x

x

x

5.

Nodokļu maksātāja valdes loceklim nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatusLēmums atņemt valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus

x

x

x

6.

Nodokļu maksātājs vai tā valdes loceklis nav atzīts par vainīgu Krimināllikuma 177. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma un Krimināllikuma XIX nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā" uzskaitīto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanāNav atzīts par vainīgu vai sodāmība ir dzēsta

x

x

x

7.

Nodokļu maksātājam nav ar tiesas nolēmumu pasludināts vai uzsākts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības processUzsākts vai pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas aizsardzības process

x

x

x

8.

Iepriekšējo triju gadu laikā un izvērtēšanas brīdī nodokļu maksātājam nodokļu kontroles pasākumu rezultātā nav noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai nav samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, tai skaitā nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz trīs procentus no nodokļa maksātāja attiecīgā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī – trīs procentus no nodokļa maksātāja iepriekšējā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas)Audita, datu atbilstības pārbaudes uzrēķins, nodokļu apmēra precizēšana, ar nodokļiem apliekamā objekta precizēšana nepārsniedz kritērijā noteikto apmēru

x

x

x

9.

Nodokļu maksātājs vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 euroNormatīvo aktu pārkāpumi (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie sodi nepārsniedz kritērijā noteikto)

x

x

x

10.

Iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav konstatēti pārkāpumi kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu lietošanā un apkalpošanāNav konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie sodi)

x

x

x

11.

Nodokļu maksātājam pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas nav uzsākts izslēgšanas process no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistraUzsākts izslēgšanas process no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra

x

x

x

12.

Nodokļu maksātājam statusa izvērtēšanas brīdī nav uzsākts nodokļu auditsUzsākts audits

x

x

x

13.

Iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav veikti ieraksti par komersanta nesasniedzamību juridiskajā adresē

Nesasniedzamība/

neatrodas juridiskajā adresē

x

x

x

14.

Iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav ierakstu, kas liecinātu par negodprātīgu rīcībuNegatīva informācija par nodokļu maksātāju

x

x

x

15.

Izvērtēšanas brīdī nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto aktuālo nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euroNodokļu parādi nepārsniedz kritērijā noteikto

x

x

x

16.

Vismaz vienā no iepriekšējo triju taksācijas gadu pārskatiem nav norādīti zaudējumiZaudējumi vai peļņa pēc nodokļu samaksas

x

x

x

17.

Pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma pārskata gadā pārsniedzNodokļu ieņēmumi (nodokļu maksātāju veiktās iemaksas mīnus nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas)

10000 euro

500000 euro

700000 euro

18.

Pēdējo triju pārskata gadu laikā neto apgrozījums katrā pārskata gadā pārsniedzNeto apgrozījums

4 000 000 euro

4 000 000 euro

19.

Nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmstaksācijas gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgaduVidējie darba ienākuminav mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļvietnē vērtēšanas brīdīir lielāki par Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo darba samaksu valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļvietnē vērtēšanas brīdīir lielāki par Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo darba samaksu valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļvietnē vērtēšanas brīdī

20.

Nodokļu maksātājs ir ieviesis nodokļu risku vadībuNodokļu risku vadības esība

x

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 748
Pārskati un nodokļu deklarācijas, kurām vērtē iesniegšanas disciplīnu

1. Uzņēmuma gada pārskats.

2. Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī.

3. Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

4. Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums).

5. Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām.

6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.

7. Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija.

8. Pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija.

9. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija.

10. Tonnāžas nodokļa deklarācija.

11. Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.

12. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija.

13. Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija.

14. Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācija.

15. Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija.

16. Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija.

17. Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija.

18. Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā).

19. Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli.

20. Elektroenerģijas nodokļa deklarācija.

21. Subsidētās elektroenerģijas nodokļa pārskats.

22. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija.

23. Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli.

24. Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 748Pieņemts: 27.11.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 14.12.2018. OP numurs: 2018/246.12
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
303682
01.01.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"