Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 746

Rīgā 2018. gada 27. novembrī (prot. Nr. 56 37. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"
Izdoti saskaņā ar
Likuma par budžetu un finanšu vadību
11. panta 1. punktu un 43. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 195. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 147. nr.; 2013, 199. nr.; 2014, 233. nr.; 2016, 160. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.1.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.5. transfertiem viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transfertiem starp budžeta veidiem piemēro 1.5. apakšgrupu;";

1.2. aizstāt visā pielikumā vārdus "ārkārtas situācijā" ar vārdiem "krīzes situācijā";

1.3. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1111 ar skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 1111 uzskaita:

Visu deputātiem atbilstoši normatīvajiem aktiem atlīdzības jomā maksājamo mēnešalgu, tai skaitā par darbu komisijās, komitejās un darba grupās"

1.4. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 1112 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.11112Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku mēnešalga, pašvaldības domes komisiju un darba grupu locekļu (kas nav deputāti un pašvaldības darbinieki) mēnešalga"

1.5. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 1221 skaidrojumā vārdu "karavīram";

1.6. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 1225 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.11225Darba devēja uzturdevas kompensācija
  Kodā 1225 uzskaita:

Uzturdevas kompensāciju naudā normatīvajos aktos noteiktajām personu grupām, ar kurām iestāde ir darba tiesiskajās attiecībās"

1.7. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2000 skaidrojumā "naudas sodu maksājumus" ar vārdiem "sankciju maksājumus";

1.8. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2200 skaidrojumu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kodā atbilstoši ekonomiskajai būtībai uzskaita arī izdevumus saimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā autoratlīdzības izdevumus, ja autoratlīdzības saņēmējs reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs";

1.9. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2210 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.12210Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
  Kodā 2210 uzskaita:

Sakaru pakalpojumu izdevumus (tai skaitā valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumus): telefona abonēšanas maksu, vietējo sarunu un tālsarunu, telefonu speciālo līniju (valdības telefonu), mobilo telefonu sarunu, speciālo sakaru kanālu, faksa, elektroniskā pasta, interneta pakalpojumus, datubāzu izmantošanu (normatīvo aktu informācijas sistēmas un citas līdzīgas datubāzes), maksu par citiem elektroniskajiem sakaru tīkliem, tai skaitā kabeļtelevīziju, finanšu tirgus informatīvo sistēmu pakalpojumus, kurjerpasta pakalpojumus, pasta pakalpojumus par dažādu veidu pasta sūtījumiem (arī pasta paku, telegrammu, radiogrammu, naudas pārvedumu, kurjeru) un citus sakaru pakalpojumus. Sakaru izdevumus komandējumu un darba braucienu laikā, ja par tiem netiek iesniegts atsevišķs rēķins no pārējiem sakaru izdevumiem. Kodā neuzskaita sakaru pakalpojumu izdevumus, kas radušies sakarā ar komandējumiem un darba braucieniem, tai skaitā viesnīcu rēķinos ietvertos sakaru pakalpojumus (kods 2112, 2122)"

1.10. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2211 un kodu 2219 un tā skaidrojumu;

1.11. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2235 nosaukumā un skaidrojumā vārdu "apmācību" ar vārdu "mācību";

1.12. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2236 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.12236Maksājumu pakalpojumi un komisijas
  Kodā 2236 uzskaita:

Izdevumus par maksājumu komisijām un citiem ar maksājumu veikšanu saistītiem pakalpojumiem"

1.13. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2239 skaidrojumu aiz vārdiem "tai skaitā darba aizsardzības" ar vārdiem "datu aizsardzības";

1.14. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2242 skaidrojumu aiz vārdiem "tehniskās apskates" ar vārdiem "civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA), KASKO apdrošināšanas";

1.15. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2244 skaidrojumu aiz vārdiem "telpu uzturēšanu" ar vārdiem "degradēto teritoriju sakārtošanu, tai skaitā būvju nojaukšanu";

1.16. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2247 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 2247 uzskaita:

Visu veidu apdrošināšanas izdevumus, tai skaitā profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumus, kā arī maksājumus ārstniecības riska fondā.

Kodā neuzskaita personu apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodos 1227, 2274, 2366; ar nosūtīšanu komandējumā saistītos apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodos 2112, 2122; ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļu apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2238 un civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA), KASKO apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2242"

1.17. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2248 un tā skaidrojumu;

1.18. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2251 skaidrojumu ar teikumu šādā redakcijā:

"Izdevumus programmatūras uzturēšanai un nomai, tai skaitā licenču atjauninājumu abonēšanai, un arī programmu un licenču atjaunošanai, ja tās neatbilst ilgtermiņa ieguldījuma kritērijiem";

1.19. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2252 un tā skaidrojumu;

1.20. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2279 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 2279 uzskaita:

Pārējos izdevumus par pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš.

Veikto maksu par dalību iekšzemes un ārvalstu organizācijās saistībā ar iestādes funkciju un darbības nodrošināšanu.

Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kvalifikācijas prakses organizēšanas izdevumus. Akcīzes nodokļu marku izdevumus un citus izdevumus"

1.21. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2280 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.12280Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem
  Kodā 2280 uzskaita:

Finanšu ministrijas maksājumus kredītreitingu aģentūrām, komisijas maksu, tiesu izdevumus, maksājumus par kontu apkalpošanu un citus izdevumus, kuri saistīti ar valsts parāda vadību un apkalpošanu.

Valsts, pašvaldību un budžeta iestāžu maksājumus, piemērojot atvasinātos finanšu instrumentus.

Pašvaldību un to budžeta iestāžu maksājumus kredītreitingu aģentūrām, komisijas maksājumus, tiesu izdevumus, izdevumus par juridiskajiem pakalpojumiem un citus izdevumus (tai skaitā soda naudas), kuri saistīti ar pašvaldību parāda vadību un apkalpošanu.

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu apkalpošanas maksājumus, soda naudas un cita veida izdevumus par aizņēmumiem"

1.22. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodus 2281, 2282, 2283, 2284 un to skaidrojumus;

1.23. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2312 skaidrojumā skaitli "213" ar skaitli "500";

1.24. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2360 skaidrojumu aiz vārda "zemessargi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "jaunsargi, rezerves karavīri, rezervisti" (attiecīgā locījumā);

1.25. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2363 skaidrojumu aiz vārda "zemessargu" ar vārdiem "rezerves karavīru, rezervistu";

1.26. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2364 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 2364 uzskaita:

Izdevumus par formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālo apģērbu (neatkarīgi no to vērtības) Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem, jaunsargiem, rezerves karavīriem un rezervistiem, specializētā valsts civildienesta ierēdņiem, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par formas tērpu, atšķirības zīmju un speciālā apģērba veidiem un to izsniegšanas normām"

1.27. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2365 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.12365Uzturdevas kompensācija
  Kodā 2365 uzskaita:

Uzturdevas kompensāciju naudā normatīvajos aktos noteiktajām personu grupām, ar kurām iestāde nav darba tiesiskajās attiecībās"

1.28. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2380 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.12380Specifiskie materiāli un inventārs
  Kodā 2380 uzskaita:

Specifisko inventāru un specifiskos materiālus, ievērojot izdevumu klasifikācijas kodā 2312 un normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktos kritērijus aktīvu atzīšanā. Militāro inventāru, kuru izmanto militāro uzdevumu nodrošināšanai un militāro spēju attīstīšanai, neatkarīgi no tā vērtības"

1.29. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2381 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.12381Munīcija un sprāgstvielas"

1.30. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2382 un tā skaidrojumu;

1.31. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2389 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.12389Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs
  Kodā 2389 uzskaita:

Pārējos izdevumus par specifiskiem materiāliem un inventāru, kuri nav minēti kodā 2381. Izdevumus par Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru, rezerves karavīru, zemessargu un jaunsargu individuālās lietošanas ekipējumu neatkarīgi no tā vērtības. Izdevumus par dienesta dzīvnieku uzturēšanas materiāliem un inventāru"

1.32. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2390 skaidrojumu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kodā uzskaita dzīvniekus, kas neatbilst pamatlīdzekļu atzīšanas kritērijiem un kas nav atsevišķi uzskaitīti citos koda 2000 apakškodos (2344, 2370)";

1.33. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2500 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.12500Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
  Kodā 2500 uzskaita:

Nodokļus, nodevas un citus maksājumus par iestādēm piemērotajām sankcijām.

Sankcijas šo noteikumu izpratnē ir naudas sods, soda nauda, nokavējuma nauda, nokavējuma procenti, līgumsoda procenti un citi līdzvērtīgi maksājumi"

1.34. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2510 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.12510Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi"

1.35. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2520 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.12520Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām
  Kodā 2520 uzskaita:

Budžeta iestāžu maksājumus par tām piemērotajiem naudas sodiem, soda naudām, nokavējuma naudām, nokavējuma procentiem, līgumsoda procentiem un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem, kas klasifikācijā nav atsevišķi klasificēti"

1.36. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3192 ar skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 3192 uzskaita:

Pārējās ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai, kā arī maksājumus medniekiem par darbībām dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā"

1.37. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 3200 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 3200 uzskaita:

Produktu un citas ražošanas subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām, izņemot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto budžeta veidu konsolidācijā ietvertās iestādes, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot subsīdijas lauksaimniecības ražošanai (kods 3100) un subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, kods 3300).

Kodā 3200 uzskaita arī finansējumu, kas piešķirts, pamatojoties uz attīstības sadarbības politikas un starptautiskās palīdzības ietvaros noslēgtiem granta līgumiem, izņemot gadījumus, ja finansējums piešķirts ārvalstīs reģistrētam finansējuma saņēmējam (kods 7720).

Kodā 3200 uzskaita arī subsīdijas un dotācijas (tai skaitā lauksaimniecības ražošanai) Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem (kods 3290)"

1.38. svītrot pielikuma 1.2. apakšgrupas koda 4000 skaidrojumu;

1.39. svītrot pielikuma 1.2. apakšgrupas koda 4300 skaidrojumu;

1.40. papildināt pielikuma 1.2. apakšgrupu ar kodu 4390 šādā redakcijā:

"1.24390Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi
  Kodā 4390 uzskaita:

Publiskās un privātās partnerības darījumu ietvaros radušos procentu izdevumus un saistību diskontēšanas rezultātā radušos procentu izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.41. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5100 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 5100 uzskaita:

Aktīvus, kam nav fiziskas formas un kas paredzēti izmantošanai budžeta iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai vai administratīviem mērķiem, pakalpojumu sniegšanai, preču ražošanai vai piegādei, iznomāšanai citiem, un kuru paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu.

Kodu piemēro nemateriālo aktīvu iegādei un izveidošanai un izdevumiem no vērtības samazinājuma un amortizācijas"

1.42. papildināt pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5120 skaidrojumu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kodu piemēro datorprogrammu un to licenču iegādei un vērtības samazinājuma (amortizācijas) norakstīšanai";

1.43. svītrot pielikuma 2.1. apakšgrupas kodus 5121 un 5129 un tā skaidrojumu;

1.44. svītrot 2.1. apakšgrupas koda 5210 nosaukumā vārdu "ēkas";

1.45. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5211 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.15211Dzīvojamās ēkas
  Kodu 5211 piemēro izdevumiem par ēkām, kuras klasificētas kā dzīvojamās ēkas atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā (gan dzīvojamām ēkām, kuras izmanto pašu vajadzībām, gan izīrējamām un iznomājamām dzīvojamām ēkām).

Ēku – arhitektūras pieminekļu – izmaksas uzskaita atbilstoši to piemērošanai kodos 5211 vai 5212"

1.46. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5212 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodu 5212 piemēro izdevumiem par ēkām, kuras klasificētas kā nedzīvojamās ēkas atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā (gan nedzīvojamām ēkām, kuras izmanto pašu vajadzībām, gan izīrējamām un iznomājamām nedzīvojamām ēkām)"

1.47. svītrot pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5214 nosaukumā vārdus "ēkām un";

1.48. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5218 šādā redakcijā:

"2.15218Inženierbūves"

1.49. svītrot pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5232 un tā skaidrojumu;

1.50. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5235 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.15235Dārgakmeņi, dārgmetāli un citas vērtslietas
  Kodu 5235 piemēro izmaksām dārgmetālu un dārgakmeņu iegādei, kuri netiek izmantoti ražošanas procesos, kā arī izmaksām citu iepriekš neklasificētu vērtslietu, kolekciju un juvelierizstrādājumu iegādei"

1.51. svītrot pielikuma 2.1. apakšgrupas kodu 5237 un tā skaidrojumu;

1.52. izteikt pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5239 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodu 5239 piemēro izmaksām citu iepriekš neklasificētu pamatlīdzekļu iegādei un izdevumu atzīšanā, tai skaitā tādiem pamatlīdzekļiem, kurus izmanto iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (ledusskapji, televizori, mikroviļņu krāsnis, lustras un pārējā telpu iekārta utt.)"

1.53. papildināt pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5269 skaidrojumu aiz vārda "izmaksām" ar vārdiem "dzīvnieku iegādei";

1.54. papildināt pielikuma 3.0. apakšgrupas koda 5310 skaidrojumu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kodu piemēro tikai grāmatvedības uzskaitē";

1.55. svītrot pielikuma 3.0. apakšgrupas kodus 5311 un 5312;

1.56. papildināt pielikuma 3.0. apakšgrupas koda 5320 skaidrojumu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kodu piemēro tikai grāmatvedības uzskaitē";

1.57. izteikt pielikuma 3.0. apakšgrupas koda 5321 nosaukumu šādā redakcijā:

"3.05321Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu un vērtspapīru pārvērtēšanu"

1.58. svītrot pielikuma 3.0. apakšgrupas kodu 5322;

1.59. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6254 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.36254Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijā
  Kodā 6254 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus naudā, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības"

1.60. aizstāt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6290 skaidrojumā vārdus "shēmai nodoto pensiju kapitālu" ar vārdiem "kapitālu un obligāto iemaksu nodošanu citai dalībvalstij";

1.61. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6291 skaidrojuma otro teikumu ar tekstu šādā redakcijā:

"un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu ietvaros izmaksājamās stipendijas (kods 6423)";

1.62. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6292 skaidrojumu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kodā neuzskaita pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu ietvaros izmaksājamās transporta izdevumu kompensācijas (kods 6423)";

1.63. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6295 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.36295Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls un obligāto iemaksu nodošana citai dalībvalstij
  Kodā 6295 uzskaita:

Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieku Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrāto pensijas kapitālu, ko nodod Eiropas Savienības pensiju shēmai; pēc citas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras citai dalībvalstij nodotās faktiski veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par personu"

1.64. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6299 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 6299 uzskaita:

No valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, kontroles institūciju lēmumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem, kuras nav minētas citos koda 6000 apakškodos. Pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Kodā neuzskaita no pašvaldību budžeta līdzekļiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldību brīvprātīgu iniciatīvu (kods 6423)"

1.65. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6323 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.36323Pašvaldību pabalsti natūrā krīzes situācijā
  Kodā 6323 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus natūrā, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības"

1.66. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6420 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.36420Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei"

1.67. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6421 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.36421Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
  Kodā 6421 uzskaita:

Dāvanas, apsveikumus un citus izdevumus par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, kas saistīti ar pašvaldību brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām ikvienā jautājumā. Kodā neuzskaita sociālo palīdzību natūrā (kods 6300)"

1.68. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7000 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.57000Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
  Kodā 7000 uzskaita:

Transfertus uzturēšanas izdevumiem un kapitālajiem izdevumiem viena institucionālā sektora ietvaros (valsts pamatbudžets, valsts speciālais budžets (ieskaitot ziedojumu un dāvinājumu līdzekļus), pašvaldību budžets, valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeti) un uzturēšanas izdevumu transfertus starp institucionālajiem sektoriem, izņemot nodokļus un nodevas, subsīdijas, citus kapitāla pārvedumus. 

Kodā uzskaita arī normatīvajos aktos paredzētos pašvaldību savstarpējos maksājumus, piemēram, par sniegto sociālo palīdzību vai pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem. Transferta pārskaitījuma veidu (dotācija, mērķdotācija, atmaksa utt.) nosaka tas normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu. Transfertu grupas kodus izmanto, veicot valsts un pašvaldību, kā arī valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu konsolidāciju, tas ir, izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.

Grupas kodos uzskaita izdevumus, kurus atzīst, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, kas apliecina citas budžeta iestādes izdevumu rašanos, kā arī avansā pārskaitītos transfertus.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes, valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem. Apmaksājot minētos pakalpojumus, lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši tā izdevuma ekonomiskajai būtībai, savukārt pakalpojuma saņēmējs iegūtajiem ieņēmumiem izmanto ieņēmumu klasifikācijas kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi"

1.69. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7100 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.57100Valsts budžeta transferti un uzturēšanas izdevumu transferti
  Kodā 7100 uzskaita:

Uzturēšanas izdevumu transfertus starp valsts pamatbudžetu un speciālo budžetu, kā arī šo budžetu ietvaros veiktos uzturēšanas un kapitālo izdevumu transfertus"

1.70. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7130, 7131, 7132, 7139 un 7140 nosaukumos un to skaidrojumos vārdus "uzturēšanas izdevumu";

1.71. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7200 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.57200Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti"

1.72. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7210 nosaukumā un skaidrojumā vārdus "uzturēšanas izdevumu";

1.73. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7220 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.57220Pašvaldību izdevumu iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem
  Kodā 7220 uzskaita:

Pašvaldību budžetu izdevumu iekšējos transfertus starp pašvaldības budžeta veidiem, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.74. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas kodus 7221 un 7222;

1.75. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7230 nosaukumā un skaidrojumā vārdus "uzturēšanas izdevumu";

1.76. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7300 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.57300Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
  Kodā 7300 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, lai nodrošinātu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu. Kodā uzskaita gan Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, gan valsts budžeta līdzfinansējumu"

1.77. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7310;

1.78. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7320 skaidrojumu;

1.79. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7350 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.57350Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.80. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas kodus 7351 un 7352 un to skaidrojumus;

1.81. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7400 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 7400 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, kas nav saistīti ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu (kods 7300). Kodā uzskaita arī nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.82. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7460, 7471 un 7472 skaidrojumus;

1.83. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7500, 7510 nosaukumos un to skaidrojumos vārdu "uzturēšanas";

1.84. svītrot pielikuma 1.4. apakšgrupas koda 7715 skaidrojumu;

1.85. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7800 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.57800No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti un uzturēšanas izdevumu transferti
  Kodā 7800 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts vai pašvaldību budžetu, kā arī uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts vai pašvaldību budžetu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu.

Kodā uzskaita arī valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpēji veiktos uzturēšanas un kapitālo izdevumu transfertus"

1.86. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7840, 7841 un 7842 nosaukumos un to skaidrojumos vārdus "uzturēšanas izdevumu";

1.87. izteikt pielikuma 3.0. apakšgrupas koda 8000 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Koda grupu 8000 un tās apakškodus piemēro, lai uzskaitītu izdevumus valūtas kursa svārstību dēļ un valūtas kursa svārstības, kuras rodas pārrēķinot valūtas kontu atlikumus uz pārskata perioda beigām, izdevumus no prasību norakstīšanas un aizdevuma dzēšanas, naudas līdzekļu vai to ekvivalentu iztrūkumu, izdevumus vērtības samazinājumam, kas nav attiecināmi uz izdevumu klasifikācijas kodu 2000 vai 5000. Izdevumus no saistību pret valsts budžetu atzīšanas par pārmaksām un prasību atmaksām, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados. Izdevumus no finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma, kā arī citu izdevumu un zaudējumu uzskaitei, kas veidojas no nenaudas darījumiem (tai skaitā pārrēķinot prasības vai saistības)"

1.88. izteikt pielikuma 3.0. apakšgrupas koda 8600 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 8600 uzskaita:

Izdevumus no prasību norakstīšanas, izdevumus no aktīvu vērtības samazinājuma, izdevumus no uzkrājumu veidošanas"

1.89. svītrot pielikuma 2.2. apakšgrupas kodus 9140, 9141, 9142, 9147, 9148, 9149, 9150, 9230, 9240, 9241, 9242, 9250 un attiecīgos skaidrojumus;

1.90. izteikt pielikuma 2.2. apakšgrupas koda 9500 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.29500Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
  Kodā 9500 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, lai nodrošinātu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu. Kodā uzskaita gan Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, gan valsts budžeta līdzfinansējumu"

1.91. svītrot pielikuma 2.2. apakšgrupas kodu 9510;

1.92. izteikt pielikuma 2.2. apakšgrupas koda 9590 nosaukumu šādā redakcijā:

"2.29590Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.93. svītrot pielikuma 2.2. apakšgrupas kodus 9591, 9592, 9600, 9610 un attiecīgos skaidrojumus;

1.94. izteikt pielikuma 2.2. apakšgrupas koda 9700 skaidrojumu šādā redakcijā:

" Kodā 9700 uzskaita:

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, kas nav saistīti ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu (kods 7300). Kodā uzskaita arī nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.95. svītrot pielikuma 2.2. apakšgrupas kodu 9710, 9721 un 9722 skaidrojumus;

1.96. svītrot pielikuma 2.2. apakšgrupas kodus 9830, 9840, 9841, 9842 un attiecīgos skaidrojumus.

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 746Pieņemts: 27.11.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 06.12.2018. OP numurs: 2018/240.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303488
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)