Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.307

Valmierā 2018.gada 23.augustā

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā"

Apstiprināti
ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
23.08.2018. lēmumu (prot. Nr.9, 17.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr.244) šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 6.10., 6.11., 6.12., 6.13. un 6.14.punktu šādā redakcijā:

"6.10. izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības pakalpojums;

6.11. uzvedības sociālās korekcijas programmas pakalpojums;

6.12. sociālā rehabilitētāja pakalpojums dzīvesvietā ģimenēm ar bērniem;

6.13. ģimenes asistenta pakalpojums;

6.14. atbalsta personas/ģimenes pakalpojums.";

1.2. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. No Pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēti šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13. un 6.14.apakšpunktā minētie sociālie pakalpojumi."

1.3. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Pārvaldē."

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar XIII.1; XIII.2; XIII.3; XIII.4 un XIII.5 nodaļu šādā redakcijā:

"XIII.1 IZGLĪTOJOŠĀS UN ATBALSTA GRUPAS PAKALPOJUMS

"50.1 Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot vai uzlabot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personas) izglītošanos, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.

50.2 Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums nodrošina:

50.2 1. Bērna emocionālā audzināšana - 10 nodarbības;

50.2 2. Ceļvedis audzinot pusaudzi - 10 nodarbības;

50.2 3. Sociālo prasmju attīstīšana - 10 nodarbības;

50.2 4. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas - sešas nodarbības.

50.3 Bērna emocionālā audzināšana nodarbības nodrošina:

50.3 1. vecākam, kurš audzina bērnu līdz septiņu gadu vecumam;

50.3 2. aizbildnim, audžuvecākam, kuram ir bērns līdz 10 gadu vecumam.

50.4 Ceļvedis audzinot pusaudzi nodarbības nodrošina bērna likumiskajam pārstāvim, kuram ir bērns no 12 līdz 18 gadu vecumam.

50.5 Sociālo prasmju attīstīšanas nodarbības nodrošina sociālā riska ģimenēm ar bērniem, kurām šis pakalpojums iekļauts sociālās rehabilitācijas plānā.

50.6 Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas nodarbības nodrošina bērna likumiskajam pārstāvim, kurš audzina bērnu līdz 18 gadu vecumam.

XIII.2 UZVEDĪBAS SOCIĀLĀS KOREKCIJAS PROGRAMMA

50.7 Uzvedības sociālās korekcijas programma ir ilgstošā laika posmā veicams mērķtiecīgs pasākumu kopums, kuru mērķis ir mazināt vai novērst nepilngadīgo likumpārkāpēju antisociālo uzvedību, stiprināt likumisko pārstāvju spēju labot pieļautās kļūdas un novirzes, individuāli un/vai grupā, kā arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu.

50.8 Uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādā un realizē Pārvaldes sociālais darbinieks, piesaistot nepieciešamos resursus. To izstrādā bērnam, ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteikto.

XIII.3 SOCIĀLĀ REHABILITĒTĀJA PAKALPOJUMS DZĪVESVIETĀ ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

50.9 Sociālā rehabilitētāja pakalpojums nodrošina atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuru iekļaušanās sabiedrībā dažādu sociālu traucējumu dēļ ir apgrūtināta. Pakalpojuma mērķis ir veicināt klienta sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu, rosināt klienta interesi un vēlmi patstāvīgi nodrošināt bērnu vajadzības un ģimenes sociālo funkcionēšanu.

50.10 Sociālā rehabilitētāja pakalpojumu nodrošina Pārvaldes sociālais rehabilitētājs ģimenēm ar bērniem, kurās, veicot risku novērtējumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, konstatēti vidēja vai augsta līmeņa riski un sociālās rehabilitācijas plānā iekļauts sociālā rehabilitētāja pakalpojums.

XIII.4 ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMS

50.11 Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina atbalstu un apmācību ģimenēm ar bērniem, kurās sociālo un veselības traucējumu dēļ vecāki nepietiekami nodrošina bērnu vajadzības, pastāv augsts risks aizgādības tiesību pārtraukšanai, kā arī laika periodā no to pārtraukšanas līdz atjaunošanai. Pakalpojuma mērķis ir novērst augstos riskus, atjaunot vai uzlabot vecāku funkcionēšanas spējas, lai bērniem būtu iespēja uzaugt bioloģiskajā ģimenē.

50.12 Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir uz laika periodu no trīs līdz sešiem mēnešiem, līdz 10 stundām nedēļā, saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

XIII.5 ATBALSTA ĢIMENES VAI UZTICĪBAS PERSONAS PAKALPOJUMS

50.13 Atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojums nodrošina atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā.

50.14 Atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojumu piešķir līdz trīs mēnešiem, līdz 40 stundām mēnesī. Izvērtējot klienta sociālo situāciju, ar Pārvaldes lēmumu sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem:

50.14 1. ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, izņemot gadījumus, kad ģimene saņem aprūpes pakalpojumu;

50.14 2. viena vecāka ģimenei, kura audzina divus vai vairāk bērnus līdz septiņu gadu vecumam vecāka vai kāda no bērniem slimības gadījumā; ja nepieciešama ārstēšana stacionārā un ģimenei nav citas atbalsta personas;

50.14 3. viena vecāka ģimenei, kurā vecākam ir garīgās un/vai psihiskās veselības traucējumi un kura audzina bērnu līdz 18 gadu vecumam;

50.14 4. ģimenei, kurā bērnam sastādīta uzvedības korekcijas programma, kurā iekļauts atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojums."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.307 "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Grozījumu nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumi "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā"" izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu. Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai ieviestu jaunus sociālos pakalpojumus un noteiktu to saņemšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos iekļauti četri jau Valmieras pilsētā nodrošinātie sociālo pakalpojumu veidi, kuri līdz šim nebija iekļauti saistošos noteikumos, un viens pakalpojums, kuru plānots ieviest ar 2019.gada 1.janvāri. Minētie pakalpojumi tiek finansēti no Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta. Saistošajos noteikumos ietverts pakalpojumu apraksts un saņemšanas kārtība mērķa grupas pakalpojumu saņemšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos minētie sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti Pašvaldībā pieejamo budžeta resursu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Atbilstību sociālo pakalpojumu saņemšanai noteiks un atbilstošu lēmumu pieņems Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē "Sociālo lietu pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 307Pieņemts: 23.08.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 09.10.2018. OP numurs: 2018/199.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
302086
01.01.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva