Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumus Nr. 556 "Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 543

Rīgā 2018. gada 21. augustā (prot. Nr. 39 22. §)
Prasības izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās izglītības programmās
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
53. panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka prasības, kādas izvirzāmas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm (turpmāk – izglītības iestāde), lai to īstenotajās vispārējās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām (turpmāk – izglītojamie).

2. Izglītības iestādes nodrošinājumu nosaka atbilstoši veidam, kādā izglītojamos uzņem vispārējās izglītības programmās.

3. Izglītojamo vispārējās izglītības programmās uzņem:

3.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības klasē;

3.2. atverot atsevišķu klasi tikai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (speciālās izglītības klasi).

4. Izglītības iestāde, atverot speciālās izglītības klasi, nodrošina:

4.1. licencētas speciālās izglītības programmas apguvi atbilstošas profesionālās kvalifikācijas pedagogu vadībā;

4.2. rehabilitāciju, kuru sniedz ārstniecības iestāde, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar izglītības iestādes dibinātāju, vai sertificēts izglītības iestādes medicīniskais personāls.

5. Nodrošinājums, kas nepieciešams speciālās izglītības programmas īstenošanai speciālās izglītības klasē, noteikts šo noteikumu 1. pielikumā, bet vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības klasē uzņemtajiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām – šo noteikumu 2. pielikumā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 543
Nodrošinājums speciālās izglītības programmas īstenošanai speciālās izglītības klasē

Nr. p. k.

Speciālās izglītības programma

Nodrošinājums

mācību un citu izglītības iestādes telpu (teritorijas) aprīkojums

atbalsta pasākumi

papildu pedagoģiskais un atbalsta personāls

1

2

3

4

5

1.Izglītojamie ar redzes traucējumiem1.1. Neredzīgie izglītojamie.

Grifeles, Braila tāfeles un Braila rakstāmmašīnas, Braila displejs un printeris.

Reljefa uzskate visos mācību priekšmetos (īpaši eksaktajos).

Informācija Braila rakstā (piemēram, plāksnītes pie durvīm).

Audioieraksti un nepieciešamie tehniskie līdzekļi, lai nodrošinātu iespēju rakstu darbus aizstāt ar verbāliem uzdevumiem (klausīties un atbildēt).

1.2. Vājredzīgie izglītojamie.

CCTV televideo palielinātāji, lupas, dažādu veidu palielinātāji. Individuāls darba vietas apgaismojums.

Izglītības iestādes telpās elektroslēdžu un kontaktligzdu vietu kontrastains apzīmējums, kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena krāsojums dzeltenā krāsā, durvju aplodu krāsojums kontrastaini atšķirīgs no sienu krāsojuma.

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi atbilstoši speciālās izglītības programmai

Papildu korekcijas un rehabilitācijas nodarbības speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja vadībā, kurš specializējies darbam ar izglītojamiem, kam ir redzes traucējumi (orientēšanās un mobilitāte, Braila raksta apguve, sadzīves un sociālo iemaņu veidošana)

 

Pedagoga palīgs, skolotāja palīgs (atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa).

Vēlams izglītības vai klīniskais psihologs

2.Izglītojamie ar dzirdes traucējumiem Vizuālie indikatori skaņu izrunas fiksēšanai, indukcijas spoles, kolektīvās skaņas pastiprināšanas iekārtas, skaņu raidītāji–uztvērēji FM sistēmāNodarbības speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja vadībā, kurš specializējies darbam ar izglītojamiem, kam ir dzirdes traucējumi. Individuāli dzirdes aparāti. Izglītības iestādes pasākumu tulkošana zīmju valodā. Speciālista palīdzība dzirdes aparātu noregulēšanā un sīku tehnisku kļūmju novēršanāSpeciālais pedagogs vai speciālās izglītības skolotājs, kurš specializējies darbam ar izglītojamiem, kam ir dzirdes traucējumi. Surdotulks katrā stundā. Skolotāja palīgs (atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa). Vēlams izglītības vai klīniskais psihologs
3.Izglītojamie ar fiziskās attīstības traucējumiemInženiertehniskā piemērotība: uzbrauktuves, lifti, pielāgotas durvis, tualetes, dušas telpas izglītojamiem invalīdu ratiņos. Braucamie ratiņi un citas pārvietošanās palīgierīces. Palīgierīces un speciāli rakstāmpiederumi, rīki skolēnu ēdināšanai. Individuālās tāfeles, kas piestiprināmas braucamiem ratiņiem.

Rehabilitācijas un ārstniecisko procedūru veikšanai nepieciešamais aprīkojums (atbilstoši izglītojamā funkcionālo traucējumu veidam un smaguma pakāpei)

Rehabilitācijas nodarbībasFizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Pedagoga palīgs un (vai) skolotāja palīgs (atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa)

4.Izglītojamie ar somatiskām saslimšanāmTelpu papildu mitrā uzkopšana un vēdināšanaRehabilitācijas un ārstnieciskās nodarbības.

Saudzējoša režīma nodrošināšana mācību un audzināšanas procesā. Regulāra medikamentu lietošanas nodrošināšana (ja nepieciešams). Atbilstoša ēdināšana

Vēlams fizioterapeits vai fizikālās terapijas ārsts (atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim).

Vēlams uztura speciālists

5.Izglītojamie ar runas traucējumiemLogopēdijas kabinets grupu un individuālām nodarbībāmLogopēdiskās nodarbības. Ja nepieciešams, papildu individuālas vai grupu mācību nodarbībasSkolotājs logopēds. Vēlams izglītības vai klīniskais psihologs.

Vēlamas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības

6.Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem Atbalsta pasākumi atbilstoši mācīšanās traucējuma veidam.

Ja nepieciešams, papildu individuālas vai grupu mācību nodarbības

Speciālās izglītības skolotājs vai speciālais pedagogs, vai pedagoga palīgs. Izglītības vai klīniskais psihologs.

Skolotājs logopēds

7.Izglītojamie ar garīgās veselības traucējumiemRelaksācijas telpa, ja nepieciešams, nodrošinot dežūrskolotāja, izglītības vai klīniskā psihologa vai sociālā pedagoga klātbūtniRehabilitācijas nodarbības. Ja nepieciešams, papildu individuālas vai grupu mācību nodarbības un (vai) psihologa konsultācijas. Saudzējoša režīma nodrošināšana mācību un audzināšanas procesā. Izglītojamiem ar uzvedības traucējumiem nepieciešams izstrādāt individuālo uzvedības korekcijas plānuIzglītības vai klīniskais psihologs.
Vēlams bērnu psihiatrs.

Vēlams pedagoga palīgs un sociālais pedagogs.

Vēlamas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

Skolotāja palīgs

8.Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiemMateriālā bāze praktisku darba iemaņu veidošanai atbilstoši speciālās izglītības programmai. Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešams aprīkojums atbilstoši traucējuma veidamRehabilitācijas nodarbības.

Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešami atbalsta pasākumi un mācību metodes atbilstoši traucējuma veidam

Speciālais pedagogs, pedagoga palīgs.

Skolotājs logopēds.

Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešami speciālisti atbalsta pasākumu nodrošināšanai atbilstoši traucējuma veidam.

Vēlams izglītības vai klīniskais psihologs.

Ja nepieciešams, skolotāja palīgs.

Vēlams bērnu psihiatrs

9.Izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiemMateriālā bāze praktisku darba iemaņu veidošanai atbilstoši speciālās izglītības programmai. Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešams aprīkojums atbilstoši traucējuma veidamRehabilitācijas nodarbības.

Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešami atbalsta pasākumi un mācību metodes atbilstoši traucējuma veidam

Skolotājs logopēds.

Pedagoga palīgs (visās vai atsevišķās stundās atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa) un, ja nepieciešams, sociālais aprūpētājs vai skolotāja palīgs. Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešami speciālisti atbalsta pasākumu nodrošināšanai atbilstoši traucējuma veidam.

Vēlams izglītības vai klīniskais psihologs un bērnu psihiatrs

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 543
Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības klasē uzņemtajiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām atbilstošs nodrošinājums

Nr. p. k.

Speciālās vajadzības

Nodrošinājums

mācību un citu izglītības iestādes telpu (teritorijas) aprīkojums

atbalsta pasākumi

papildu pedagoģiskais personāls un atbalsta personāls

1

2

3

4

5

1.Izglītojamie ar redzes traucējumiem

 

1.1. Neredzīgie izglītojamie.

Grifeles, Braila tāfeles un Braila rakstāmmašīnas, Braila displejs un printeris.

Reljefa uzskate visos mācību priekšmetos (īpaši eksaktajos).

Audioieraksti un nepieciešamie tehniskie līdzekļi, lai, ja nepieciešams, nodrošinātu iespēju rakstu darbus aizstāt ar verbāliem uzdevumiem (klausīties un atbildēt).

Informācija Braila rakstā (piemēram, plāksnītes pie durvīm).

1.2. Vājredzīgie izglītojamie.

Personālie datori, lupas, dažādu veidu palielinātāji.

CCTV televideo palielinātāji, lupas, dažādu veidu palielinātāji.

Individuāls darba vietas apgaismojums.

Izglītības iestādes telpās elektroslēdžu un kontaktligzdu vietu kontrastains apzīmējums, kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena krāsojums dzeltenā krāsā, durvju aplodu krāsojums kontrastaini atšķirīgs no sienu krāsojuma.

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi atbilstoši speciālās izglītības programmai

Papildu korekcijas un rehabilitācijas nodarbības speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja vadībā, kurš specializējies darbam ar izglītojamiem, kam ir redzes traucējumi (orientēšanās un mobilitāte, Braila raksta apguve, sadzīves un sociālo iemaņu veidošana)Speciālais pedagogs vai speciālās izglītības skolotājs, kurš specializējies darbam ar izglītojamiem, kam ir redzes traucējumi. Pedagoga palīgs, skolotāja palīgs (atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa).

Vēlams izglītības vai klīniskais psihologs

2.Izglītojamie ar dzirdes traucējumiemVēlams – vizuālie indikatori skaņu izrunas fiksēšanai, indukcijas spoles, kolektīvās skaņas pastiprināšanas iekārtas, skaņu raidītāji–uztvērēji FM sistēmā (atbilstoši dzirdes traucējuma pakāpei)Nodarbības speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja vadībā, kurš specializējies darbam ar izglītojamiem, kam ir dzirdes traucējumi.

Individuāli dzirdes aparāti. Ja nepieciešams, iespējams mutiskās atbildes aizstāt ar rakstiskām atbildēm vai nodrošināt tulkojumu zīmju valodā. Izglītības iestādes pasākumu tulkošana zīmju valodā

Speciālais pedagogs vai speciālās izglītības skolotājs, kurš specializējies darbam ar izglītojamiem, kam ir dzirdes traucējumi. Surdotulks katrā stundā. Pedagoga palīgs, skolotāja palīgs (atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa) 
3.Izglītojamie ar fiziskās attīstības traucējumiem Inženiertehniskā piemērotība: uzbrauktuves, lifti, pielāgotas durvis, tualetes, dušas telpas un mēbeles izglītojamiem invalīdu ratiņos.

Braucamie ratiņi un citas pārvietošanās palīgierīces.

Palīgierīces un speciāli rakstāmpiederumi un rīki skolēnu ēdināšanai.

Vēlams dators rakstu darbu veikšanai, ja izglītojamam traucēta roku kustība

Rehabilitācijas un ārstnieciskās nodarbības. Ja nepieciešams, papildu individuālas vai grupu mācību nodarbībasSpeciālās izglītības skolotājs vai speciālais pedagogs.

Skolotāja palīgs (atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa).

Sociālais pedagogs

4.Izglītojamie ar somatiskām saslimšanāmTelpu papildu mitrā uzkopšana un vēdināšanaRehabilitācijas un ārstnieciskās nodarbības.

Saudzējoša režīma nodrošināšana mācību un audzināšanas procesā. Regulāra medikamentu lietošanas nodrošināšana (ja nepieciešams). Atbilstoša ēdināšana. Ja nepieciešams, papildu individuālas vai grupu mācību nodarbības

Vēlams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts (atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim)
5.Izglītojamie ar runas traucējumiemLogopēdijas kabinets grupu un individuālām nodarbībāmLogopēdiskās nodarbības. Ja nepieciešams, papildu individuālas vai grupu mācību nodarbībasSkolotājs logopēds. Vēlams izglītības vai klīniskais psihologs.

Vēlamas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības

6.Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem Atbalsta pasākumi atbilstoši mācīšanās traucējuma veidam.

Ja nepieciešams, papildu individuālas vai grupu mācību nodarbības

Vēlams speciālās izglītības skolotājs vai speciālais pedagogs, vai pedagoga palīgs. Vēlams izglītības vai klīniskais psihologs.

Skolotājs logopēds

7.Izglītojamie ar garīgās veselības traucējumiemRelaksācijas telpa (ja nepieciešams, nodrošinot dežūrskolotāja, izglītības vai klīniskā psihologa vai sociālā pedagoga klātbūtni)Rehabilitācijas un ārstnieciskās nodarbības. Saudzējoša režīma nodrošināšana mācību un audzināšanas procesā. Ja nepieciešams, individuālas mācību nodarbības un (vai) psihologa konsultācijas.

Izglītojamiem ar uzvedības traucējumiem nepieciešams izstrādāt individuālo uzvedības korekcijas plānu

Izglītības vai klīniskais psihologs.

Vēlamas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Speciālās izglītības skolotājs vai speciālais pedagogs. Skolotāja palīgs un sociālais pedagogs (atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa)

8.Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem

 

Materiālā bāze praktisku darba iemaņu veidošanai atbilstoši speciālās izglītības programmai.

Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešams aprīkojums atbilstoši traucējuma veidam

Pedagoga palīgs (speciālās izglītības skolotājs vai speciālais pedagogs), kas individuāli palīdz klasē vai citā telpā mācību satura apguves procesāSpeciālās izglītības skolotājs vai speciālais pedagogs. Pedagoga palīgs (atsevišķās stundās atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa).

Ja nepieciešams, skolotāja palīgs

9.Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiemMateriālā bāze praktisku darba iemaņu veidošanai atbilstoši speciālās izglītības programmai.

Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešams aprīkojums atbilstoši traucējuma veidam

Rehabilitācijas nodarbības.

Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešami atbalsta pasākumi un mācību metodes atbilstoši traucējuma veidam

Skolotājs logopēds.

Pedagoga palīgs (visās vai atsevišķās stundās atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un attīstības līmeņa) un, ja nepieciešams, –sociālais aprūpētājs vai skolotāja palīgs.

Ja izglītojamam ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, papildus nepieciešami speciālisti atbalsta pasākumu nodrošināšanai atbilstoši traucējuma veidam.

Vēlams izglītības vai klīniskais psihologs

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības iestāžu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 543Pieņemts: 21.08.2018.Stājas spēkā: 29.08.2018.Zaudē spēku: 01.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 28.08.2018. OP numurs: 2018/170.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301251
29.08.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"