Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 271

Rīgā 2018. gada 8. maijā (prot. Nr. 23 18. §)
Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi
Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
11. panta otrās daļas 20. punktu un 13. panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību un termiņu, kādā institūcijas sniedz Nacionālajam veselības dienestam (turpmāk – dienests) informāciju personas iekļaušanai veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē (turpmāk – datubāze);

1.2. datubāzē iekļautās informācijas glabāšanas termiņu;

1.3. kārtību, kādā personas tiek izslēgtas no datubāzes;

1.4. laikposmu, kurā personas, kas ir cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēku tirdzniecības upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmums (kopija) vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa, ir uzskatāmi par apdrošinātām personām.

2. Informācija personas iekļaušanai datubāzē tiek iesniegta tiešsaistes vai elektroniskā datņu apmaiņas veidā.

3. Šo noteikumu 5., 6., 7. un 9. punktā minētos datus dienests saņem bez maksas.

4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde dienestam sniedz datus par:

4.1. Latvijas pilsoņiem;

4.2. Latvijas nepilsoņiem;

4.3. personām, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

4.4. bezvalstniekiem, kuriem bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā;

4.5. bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;

4.6. patvēruma meklētājiem.

5. Par šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētajām personām sniedz šādus datus:

5.1. vārds (vārdi), uzvārds;

5.2. personas kods;

5.3. personas statuss Iedzīvotāju reģistrā (aktīvs, pasīvs);

5.4. dzimums;

5.5. dzimšanas datums;

5.6. miršanas datums;

5.7. deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adrese;

5.8. valstiskā piederība un tās veids;

5.9. par personas bērniem līdz 18 gadu vecumam – personas kods;

5.10. ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību:

5.10.1. dokumenta veids;

5.10.2. dokumenta izdošanas datums;

5.10.3. dokumenta derīguma termiņš;

5.11. ziņas par uzturēšanās tiesībām Latvijā:

5.11.1. pazīme, vai personai ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības;

5.11.2. datums, kad anulētas uzturēšanās tiesības;

5.12. par bērna līdz 18 gadu vecumam, kuram ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, vecākiem – personas kods;

5.13. par personas laulāto – personas kods;

5.14. ziņas par politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu:

5.14.1. datums, kurā pieņemts lēmums par statusa piešķiršanu;

5.14.2. datums, kurā statuss atņemts.

6. Par šo noteikumu 4.6. apakšpunktā minētajām personām sniedz šādus datus:

6.1. vārds (vārdi), uzvārds;

6.2. dzimšanas datums;

6.3. dzimums;

6.4. ziņas par patvēruma meklētāja personas dokumentu:

6.4.1. numurs;

6.4.2. izdošanas datums.

7. Šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7. un 5.8. apakšpunktā, kā arī 6. punktā minēto datu atjaunošana datubāzē (datu izmaiņu monitorings) notiek automātiski tiešsaistē, saņemot attiecīgo pieprasījumu.

8. Datus dienestam sniedz un atjauno:

8.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par:

8.1.1. pašnodarbinātajām personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālo apdrošināšanu ir sociāli apdrošinātas veselības apdrošināšanai;

8.1.2. personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi);

8.1.3. personām, kurām piešķirta izdienas pensija vai speciālā valsts pensija (izņemot militārpersonas, kurām piešķirta izdienas pensija);

8.1.4. personām, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu, vecāku pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu;

8.1.5. personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā;

8.1.6. personām, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;

8.1.7. personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

8.2. Valsts ieņēmumu dienests – par darba ņēmējiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālo apdrošināšanu ir sociāli apdrošināti veselības apdrošināšanai;

8.3. dienests – par personām, kuras ir veikušas veselības apdrošināšanas iemaksas saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 12. pantu;

8.4. Nodarbinātības valsts aģentūra – par reģistrētiem bezdarbniekiem;

8.5. Aizsardzības ministrija – par militārpersonām, kurām piešķirta izdienas pensija;

8.6. Izglītības un zinātnes ministrija – par personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un kuras apgūst vispārējās izglītības programmas, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, un pilna laika studējošiem;

8.7. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra – par personām, kuras piedalās Eiropas brīvprātīgā darba un jauniešu mobilitātes programmās;

8.8. Labklājības ministrija – par personām, kuras saņem pakalpojumus valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

8.9. sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētās pašvaldību un privātpersonu finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas – par personām, kas tajās saņem pakalpojumus (klientiem);

8.10. pašvaldību sociālie dienesti – par personām, kuras izstājušās no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā, un attiecībā uz kurām pieņemts lēmums par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā;

8.11. sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētie grupu mājas pakalpojuma sniedzēji – par pilngadīgām personām, kas tajās saņem pakalpojumus (klientiem);

8.12. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija par:

8.12.1. personām, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte;

8.12.2. personām, kurām noteikta III grupas invaliditāte;

8.13. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" par:

8.13.1. orgānu donoriem;

8.13.2. personām, kuras cietušas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā, kā arī personām, kuras cietušas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

8.14. tradicionālās reliģiskās organizācijas – par mūkiem un mūķenēm, kas dzīvo klosteros;

8.15. Informācijas centrs par:

8.15.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

8.15.2. personām, kuras ir cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēku tirdzniecības upuriem;

8.16. Ieslodzījuma vietu pārvalde – par apcietinātajiem un notiesātajiem, kuri izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādē.

9. Šo noteikumu 8. punktā minētos datus sniedz un aktualizē šādā kārtībā:

9.1. šo noteikumu 8.1.1. apakšpunktā minētos datus – 30 dienu laikā no to iekļaušanas attiecīgās institūcijas datubāzē:

9.1.1. personas kods;

9.1.2. vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais unikālais reģistrācijas numurs (attiecināms, ja nav personas koda);

9.1.3. datums, ar kuru piešķirts attiecīgais statuss;

9.1.4. datums, kurā piešķirtais statuss beidzas;

9.2. šo noteikumu 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.2., 8.5., 8.6., 8.7., 8.13., 8.14. un 8.15. apakšpunktā minētos datus – 30 dienu laikā un 8.16. apakšpunktā minētos datus – piecu darbdienu laikā no attiecīgā statusa piešķiršanas dienas vai izmaiņām statusā:

9.2.1. personas kods;

9.2.2. vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums (attiecināms tikai uz šo noteikumu 8.16. apakšpunktā minētajām personām, kurām nav personas koda);

9.2.3. dzimšanas datums, deklarētās dzīvesvietas adrese, valstiskā piederība un tās veids (attiecināms tikai uz šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajām personām, kurām Valsts ieņēmumu dienests piešķīris unikālu reģistrācijas numuru);

9.2.4. datums, ar kuru piešķirts attiecīgais statuss;

9.2.5. datums, kurā piešķirtais statuss beidzas (sniedz, ja attiecināms);

9.3. šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētos datus – piecu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas:

9.3.1. personas kods;

9.3.2. datums, līdz kuram personai ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros;

9.4. šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētos datus – piecu dienu laikā no to iekļaušanas attiecīgās institūcijas datubāzē:

9.4.1. personas kods;

9.4.2. datums, ar kuru personai piešķirts bezdarbnieka statuss;

9.4.3. datums, kurā persona ir zaudējusi bezdarbnieka statusu;

9.5. šo noteikumu 8.8., 8.9. un 8.11. apakšpunktā minētos datus – 30 dienu laikā no datu iekļaušanas datubāzē un šo noteikumu 8.10. apakšpunktā minētos datus – 30 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas:

9.5.1. personas kods;

9.5.2. datums, no kura persona saņem pakalpojumus;

9.5.3. datums, kurā persona beidz saņemt pakalpojumus;

9.6. šo noteikumu 8.12. apakšpunktā minētos datus – 30 dienu laikā no attiecīgā statusa piešķiršanas dienas vai izmaiņām statusā:

9.6.1. personas kods;

9.6.2. piešķirtā statusa termiņš.

10. Šo noteikumu 5., 6. un 9. punktā minēto datu apstrādi dienests veic tādā apjomā, lai nodrošinātu personas tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

11. Šo noteikumu 8.15.2. apakšpunktā minētās personas uzskatāmas par apdrošinātām personām divus gadus pēc to iekļaušanas datubāzē atbilstoši šo noteikumu 9.2. apakšpunktam.

12. Datubāzē uzkrātos datus glabā atbilstoši to izmantošanas mērķim. Datus, kuru apstrādes mērķis ir sasniegts vai zudis, anonimizē un uzglabā datubāzes datu arhīvā.

13. Dienests izslēdz personu no datubāzes, izdarot attiecīgu ierakstu, ja konstatē kādu no Veselības aprūpes finansēšanas likuma 13. panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.

14. Lai nodrošinātu šo noteikumu 5., 6., 7. un 9. punktā minēto datu saņemšanu datubāzē, dienests var sadarboties ar šo noteikumu 4. punktā, kā arī 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 7.13., 8.14., 8.15. un 8.16. apakšpunktā minētajām institūcijām, vienojoties par:

14.1. datu struktūru, saņemšanas un aktualizēšanas veidu un procedūrām, kā arī formātu;

14.2. informācijas sistēmu pieejamības parametriem;

14.3. vienošanās dalībnieku tiesībām un pienākumiem, tai skaitā attiecībā uz datos konstatēto kļūdu novēršanu.

15. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

16. Noteikumu 8.12.2. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 271Pieņemts: 08.05.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 21.05.2018. OP numurs: 2018/98.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
299077
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)