Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 250

Rīgā 2018. gada 24. aprīlī (prot. Nr. 21 51. §)
Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Rundāles pils muzeja (turpmāk – muzejs) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Muzejs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.16., 1.19., 1.21. un 1.22. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no:

3.1. bērniem līdz septiņu gadu vecumam;

3.2. pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie – pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie);

3.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un tādas speciālās izglītības iestādes audzēkņiem, kura nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);

3.4. personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;

3.5. daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu) un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību), tajā skaitā individuālajam apmeklējumam;

3.6. Rundāles novada izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem mācību procesa ietvaros (iesniedzot rakstisku izglītības iestādes iesniegumu);

3.7. izglītības iestāžu izglītojamiem un studējošajiem, kas apgūst vai studē restaurāciju, arhitektūru, būvniecību, interjera dizainu, dārzkopību, tūrismu, kultūras vēsturi, vizuālo un lietišķo mākslu, muzeoloģiju, izglītības vai studiju procesa ietvaros (iesniedzot rakstisku izglītības iestādes iesniegumu);

3.8. Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību);

3.9. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu un profesionālās vidējās mākslas izglītības iestāžu izglītojamiem (uzrādot apliecību);

3.10. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

3.11. Baltijas jūras reģiona piļu un muzeju asociācijas biedriem (uzrādot biedra karti);

3.12. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);

3.13. Rundāles pils muzeja Goda kartes īpašniekiem un vienas pavadošās personas (uzrādot Goda karti un personu apliecinošu dokumentu);

3.14. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti);

3.15. grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida);

3.16. muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot organizācijas pārstāvja iesniegumu);

3.17. personām, kas piedalās muzeja rīkotā talkā vai muzeja teritorijas sakopšanā (iesniedzot muzeja izsniegtu apliecinājumu par piedalīšanos).

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 420; MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 180)

4. Par cenrāža 2.4. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no gidiem, kuri vada ekskursiju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti) un muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot organizācijas pārstāvja iesniegumu).

5. Cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19. un 1.20. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem katra mēneša pirmajā trešdienā noteikta 50 % atlaide šādiem muzeja apmeklētajiem, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu:

5.1. pensionāriem;

5.2. bezdarbniekiem;

5.3. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

6. Cenrāža 3. punktā minētajiem pakalpojumiem (izņemot cenrāža 3.30. apakšpunktā minētos pakalpojumus) laulību reģistrācijas gadījumos noteikta 50 % atlaide no kārtējā gada oktobra līdz nākamā gada maijam.

7. Cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. un 1.13. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem noteikta 50 % atlaide jaunlaulātajiem un viņu viesiem laulību reģistrācijas dienā, uzrādot laulību reģistrācijas apliecību vai protokolu par laulības noslēgšanu.

8. Cenrāža 1.8., 1.9., 1.15. un 1.19. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem katra mēneša pirmajā svētdienā noteikta 50 % atlaide visiem muzeja apmeklētājiem.

9. Cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16. un 1.20. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem noteikta 30 % atlaide personām, kuras uzrāda Latvijas Valsts asinsdonoru centra izsniegtu Donoru privilēģiju karti.

10. Cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19. un 1.20. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro koeficientu no 0,2 līdz 0,9, izvērtējot akcijas sabiedrisko nozīmi.

11. Cenrāža 1.22. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanas dienā cenrāža 1.9., 1.10., 1.12., 1.15. un 1.17. apakšpunktā minētie pakalpojumi netiek sniegti.

12. Muzeja rīkoto pasākumu laikā maksu par cenrāža 1. un 2. punktā minētajiem pakalpojumiem neiekasē no muzeja tematisko pasākumu nodrošinātājiem, atbalstītājiem (sponsoriem), izglītības, kultūras un tūrisma nozares institūciju pārstāvjiem un valsts reprezentatīvās funkcijas nodrošinātājiem (uzrādot muzeja ielūgumu), apmeklējumu skaitam nepārsniedzot 0,5 % no kopējā muzeja pasākumu biļešu skaita gada laikā.

13. Muzeja rīkotajiem pasākumiem apmeklējuma cena tiek aprēķināta pēc faktisko izmaksu tāmē iekļautajām pakalpojuma izmaksas veidojošām komponentēm un noteikta ar muzeja direktora rīkojumu.

14. Cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21.,1.22., 2.1., 2.2., 2.4. un 4.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro 10 % atlaidi, ja pakalpojums iegādāts, izmantojot Rundāles pils muzeja e-biļešu tirdzniecības sistēmu.

15. Apmeklējumam ārpus muzeja darba laika cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20. un 1.21. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro koeficientu 2,0 (apmeklējumam jābūt iepriekš saskaņotam ar muzeja administratoru).

16. Muzejs maksu par pakalpojumiem iekasē:

16.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

16.2. skaidrā naudā muzeja kasē;

16.3. muzejā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina;

16.4. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu, kas nodrošina pakalpojuma pieprasījuma iesniegšanu valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas elektronisko pakalpojumu sistēmā (portālā) vai tādas institūcijas elektronisko pakalpojumu sistēmā (portālā), kura darbojas kā starpniece starp valsts budžeta maksājumus administrējošo institūciju un maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumus Nr. 1031 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 194. nr.; 2014, 174. nr.; 2015, 82. nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. maijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 24. aprīļa
noteikumiem Nr. 250
Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1.Muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums1
1.1.Rundāles pils apskate (mazais loks)2 (novembris, decembris, janvāris, februāris, marts)
1.1.1.pieaugušajiem1 apmeklējums6,000,006,00
1.1.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums4,000,004,00
1.1.3.izglītojamiem1 apmeklējums1,500,001,50
1.1.4.izglītojamiem grupā (grupā ne mazāk kā 10 izglītojamo)1 apmeklējums
1 personai
0,500,000,50
1.2.Rundāles pils apskate (mazais loks)2 (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
1.2.1.pieaugušajiem1 apmeklējums8,000,008,00
1.2.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums6,000,006,00
1.2.3.izglītojamiem1 apmeklējums2,000,002,00
1.2.4.izglītojamiem grupā (grupā ne mazāk kā 10 izglītojamo)1 apmeklējums
1 personai
1,000,001,00
1.3.Rundāles pils apskate (lielais loks)3 (novembris, decembris, janvāris, februāris, marts)
1.3.1.pieaugušajiem1 apmeklējums8,000,008,00
1.3.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums6,000,006,00
1.3.3.izglītojamiem1 apmeklējums2,500,002,50
1.3.4.izglītojamiem grupā (grupā ne mazāk kā 10 izglītojamo)1 apmeklējums
1 personai
1,000,001,00
1.4.Rundāles pils apskate (lielais loks)3 (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
1.4.1.pieaugušajiem1 apmeklējums10,000,0010,00
1.4.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums7,000,007,00
1.4.3.izglītojamiem1 apmeklējums3,500,003,50
1.4.4.izglītojamiem grupā (grupā ne mazāk kā 10 izglītojamo)1 apmeklējums
1 personai
1,500,001,50
1.5.Hercogienes apartamenti1 apmeklējums2,000,002,00
1.6.sarkofāgu izstāde "Pompa Funebris"1 apmeklējums1,500,001,50
1.7.ekspozīcijas "No gotikas līdz jūgendstilam. Eiropas un Latvijas dekoratīvā māksla 15.–20. gs." apmeklējums
1.7.1.pieaugušajiem1 apmeklējums4,000,004,00
1.7.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums3,000,003,00
1.7.3.izglītojamiem1 apmeklējums1,500,001,50
1.7.4.izglītojamiem grupā (grupā ne mazāk kā 10 izglītojamo)1 apmeklējums
1 personai
1,000,001,00
1.8.Rundāles pils parka apmeklējums (maijs, oktobris)
1.8.1.pieaugušajiem1 apmeklējums2,000,002,00
1.8.2.izglītojamiem1 apmeklējums1,000,001,00
1.9.Rundāles pils parka apmeklējums (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris)
1.9.1.pieaugušajiem1 apmeklējums4,000,004,00
1.9.2.izglītojamiem1 apmeklējums2,000,002,00
1.10.vienotā biļete Rundāles pils apskatei (lielais loks)3 un Rundāles pils parka apmeklējumam (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris)
1.10.1.pieaugušajiem1 apmeklējums13,000,0013,00
1.10.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums10,000,0010,00
1.10.3.izglītojamiem1 apmeklējums4,500,004,50
1.11.vienotā biļete Rundāles pils apskatei (lielais loks)3 un Rundāles pils parka apmeklējumam (maijs, oktobris)
1.11.1.pieaugušajiem1 apmeklējums11,000,0011,00
1.11.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums8,000,008,00
1.11.3.izglītojamiem1 apmeklējums3,500,003,50
1.12.vienotā biļete Rundāles pils apskatei (mazais loks)2 un Rundāles pils parka apmeklējumam (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris)
1.12.1.pieaugušajiem1 apmeklējums11,000,0011,00
1.12.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums9,000,009,00
1.12.3.izglītojamiem1 apmeklējums3,500,003,50
1.13.vienotā biļete Rundāles pils apskatei (mazais loks)2 un Rundāles pils parka apmeklējumam (maijs, oktobris)
1.13.1.pieaugušajiem1 apmeklējums9,000,009,00
1.13.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums7,000,007,00
1.13.3.izglītojamiem1 apmeklējums2,000,002,00
1.14.ģimenes biļete Rundāles pils apskatei (lielais loks)3
1.14.1.1 pieaugušais un 2 līdz 4 izglītojamie1 apmeklējums ģimenei12,000,0012,00
1.14.2.2 pieaugušie un 2 līdz 4 izglītojamie1 apmeklējums ģimenei16,000,0016,00
1.15.ģimenes biļete Rundāles pils parka apmeklējumam (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris)
1.15.1.1 pieaugušais un 2 līdz 4 izglītojamie1 apmeklējums ģimenei6,000,006,00
1.15.2.2 pieaugušie un 2 līdz 4 izglītojamie1 apmeklējums ģimenei8,000,008,00
1.16.Kurzemes hercogu kapeņu apmeklējums
1.16.1.pieaugušajiem1 apmeklējums3,000,003,00
1.16.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums2,000,002,00
1.16.3.izglītojamiem1 apmeklējums1,000,001,00
1.17.Rundāles pils apskate apmeklētājiem grupā (mazais loks)2 un Rundāles pils parka apmeklējums (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) (grupā 20 un vairāk pieaugušo, 20 pilna laika studentu vai 10 un vairāk izglītojamo)
1.17.1.pieaugušajiem1 apmeklējums
1 personai
10,000,0010,00
1.17.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums
1 personai
8,000,008,00
1.17.3.izglītojamiem1 apmeklējums
1 personai
2,500,002,50
1.18.Rundāles pils apskate apmeklētājiem grupā (mazais loks)2 un Rundāles pils parka apmeklējums (maijs, oktobris) (grupā 20 un vairāk pieaugušo, 20 pilna laika studentu vai 10 un vairāk izglītojamo)
1.18.1.pieaugušajiem1 apmeklējums
1 personai
8,000,008,00
1.18.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums
1 personai
6,000,006,00
1.18.3.izglītojamiem1 apmeklējums
1 personai
1,500,001,50
1.19.telpaugu kolekciju izstāde oranžērijā
1.19.1.pieaugušajiem1 apmeklējums1,500,001,50
1.19.2.izglītojamiem1 apmeklējums0,700,000,70
1.20.dienas biļete Rundāles pils (lielais loks)3, ekspozīcijas "No gotikas līdz jūgendstilam. Eiropas un Latvijas dekoratīvā māksla 15.–20. gs.", sarkofāgu izstādes "Pompa Funebris" apskatei, telpaugu kolekciju izstādes oranžērijā un Rundāles pils parka apmeklējumam (jūnijs, jūlijs, augusts, septembris)
1.20.1.pieaugušajiem1 apmeklējums
1 personai
19,000,0019,00
1.20.2.pilna laika studentiem1 apmeklējums
1 personai
15,000,0015,00
1.20.3.izglītojamiem1 apmeklējums
1 personai
7,000,007,00
1.21.baznīcu mākslas pastāvīgā ekspozīcija (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris)1 apmeklējums1,000,001,00
1.22.dārza svētku apmeklējums
1.22.1.pieaugušajiem1 apmeklējums6,000,006,00
1.22.2.pensionāriem1 apmeklējums3,000,003,00
1.22.3.izglītojamiem1 apmeklējums1,000,001,00
2.Citi ar muzeja apmeklējumu saistītie pakalpojumi
2.1.jaunlaulāto fotografēšanās kāzu dienā vai cita profesionāla fotografēšana pils telpās nekomerciālām vajadzībām41 fotografēšanās reize41,328,6850,00
2.2.muzejpedagoģiskā programma1 nodarbība grupai10,000,00110,00
2.3.muzeja funkcijām un uzdevumiem atbilstošs pasākums (seminārs, koncerts)1 personaiCena tiks sastādīta saskaņā ar izdevumu tāmi1
2.4.ekskursijas vadīšana apmeklētāju grupai muzeja ekspozīcijā un izstādēs
2.4.1.gidiem ar Rundāles pils muzeja administrācijas izsniegtu apliecību1 ekskursija2,480,523,00
2.4.2.gidiem ar Rundāles pils muzeja administrācijas izsniegtu apliecību, vadot ekskursiju izglītojamo grupai1 ekskursija1,240,261,50
2.4.3.gidiem bez Rundāles pils muzeja administrācijas izsniegtas apliecības1 ekskursija16,533,4720,00
2.4.4.Kurzemes hercogu kapeņu gidiem ar Rundāles pils muzeja administrācijas izsniegtu apliecību1 ekskursija1,240,261,50
3.Muzeja telpu un teritorijas noma5, 6, 7
3.1.Baltā zāle (līdz 100 personām)1 stunda413,2286,78500,00
3.2.Zelta zāle (līdz 100 personām)1 stunda495,87104,13600,00
3.3.Hercoga ēdamzāle (līdz 100 personām)1 stunda247,9352,07300,00
3.4.Lielā galerija (līdz 80 personām)1 stunda495,87104,13600,00
3.5.Banketu zāle (līdz 40 personām)1 stunda82,6417,36100,00
3.6.Kafijas zāle (līdz 30 personām)1 stunda74,3815,6290,00
3.7.Gobelēnu zāle (līdz 30 personām)1 stunda74,3815,6290,00
3.8.Banketu zāles komplekss (3 zāles) (līdz 100 personām)1 stunda206,6143,39250,00
3.9.Pavardu telpa (līdz 30 personām)1 stunda49,5910,4160,00
3.10.Pavardu telpa ar kurināšanu (līdz 30 personām)1 stunda82,6417,36100,00
3.11.telpa Austrumu korpusā (Nr. 70, 74, 77, 78)1 telpa/
1 stunda
165,2934,71200,00
3.12.telpa Centrālā korpusa dienvidu anfilādē (Nr. 137, 136, 131, 130, 126, 125, 122)1 telpa/
1 stunda
165,2934,71200,00
3.13.1. vestibils1 stunda123,9726,03150,00
3.14.5. Austrumu galerija1 stunda82,6417,36100,00
3.15.2.a Dienvidu galerija1 stunda123,9726,03150,00
3.16.2.b Dienvidu galerija1 stunda123,9726,03150,00
3.17.12. vestibils1 stunda82,6417,36100,00
3.18.palīgtelpas1 telpa/
1 stunda
41,328,6850,00
3.19.Biljarda zāle (līdz 80 personām)1 stunda247,9352,07300,00
3.20.izstāžu telpa (Nr. 59, 60, 61, 62, 63)1 telpa/
1 stunda
49,5910,4160,00
3.21.garderobe (Nr. 163, 164)1 telpa/
1 stunda
33,066,9440,00
3.22.dienvidu puses (parka)8 vai centrālās kāpnes1 stunda123,9726,03150,00
3.23.Rundāles pils parka teritorijas noma1 stunda826,45173,551 000,00
3.24.Rundāles pils goda pagalms (iekšpagalms)1 stunda247,9352,07300,00
3.25.Rundāles pils parka boskets (Labirinta, Rotaļu, Piknika, Ūdens, Liliju) 1 personai (līdz 60 personām)81 stunda2,070,432,50
3.26.Zaļais teātris (apmeklētāju skaits līdz 100 personām)81 stunda247,9352,07300,00
3.27.Zaļais teātris 1 personai (apmeklētāju skaits no 101 līdz 600 personām)81 stunda2,070,432,50
3.28.Rundāles pils parka boskets (Labirinta, Rotaļu, Piknika, Ūdens, Liliju)81 boskets/
1 stunda
123,9726,03150,00
3.29.Rundāles pils parka boskets ar iekārtojumu laulību reģistrācijai8, 91 pasākums247,9352,07300,00
3.30.Lielā galerija konferenču un semināru rīkošanai (dalībnieku skaits līdz 100 personām)101 stunda165,2934,71200,00
4.Citi pakalpojumi
4.1.valsis Baltajā zālē111 pasākums41,328,6850,00
4.2.flīģeļa noma1 pasākums82,6417,36100,00
4.3.flīģeļa noma1 muzikāls skaņdarbs16,533,4720,00
4.4.klavesīna noma1 pasākums12,402,6015,00
4.5.sarkanā paklāja noma (7 m x 20 m)1 pasākums41,328,6850,00
4.6.tirdzniecības vietas noma tirdzniecības laukumā lauksaimniecības un pārtikas preču pārdevējam1 diena2,480,523,00
4.7.tirdzniecības vietas noma tirdzniecības laukumā nelauksaimniecības un mājamatniecības preču pārdevējam1 diena4,130,875,00
4.8.tirdzniecības vietas noma tirdzniecības laukumā, izmantojot elektrības pieslēgumu (iepriekš saskaņojot)1 diena16,533,4720,00
4.9.tirdzniecības vietas noma Rundāles pils parka teritorijā pasākuma laikā (iepriekš saskaņojot), izmantojot elektrības pieslēgumu71 diena41,328,6850,00
4.10.tirdzniecības vietas noma Rundāles pils parka teritorijā pasākuma laikā (iepriekš saskaņojot), neizmantojot elektrības pieslēgumu1 diena33,066,9440,00
4.11.koka sola noma (trīsvietīgs, zaļā krāsā)1 sols/
1 pasākums
2,480,523,00
5.Atsevišķu muzeja krājuma priekšmetu izmantošana reklāmas, kino un citos komerciālos nolūkos pils teritorijā12, 131 uzskaites vienība 1 reizi2 % no muzeja priekšmeta vērtībasPVN 21 %2 % no muzeja priekšmeta vērtības
6.Atsevišķu muzeja priekšmetu izmantošana muzeja reklamēšanas un citos nekomerciālos nolūkos pils teritorijā121 uzskaites vienība 1 reizi0,000,000,00

Piezīmes.

Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.

Mazais loks – Parādes zāļu kompleksa, Hercoga parādes apartamentu un otrā darba kabineta apskate, maršrutā nav iekļauti Hercoga privātie apartamenti un Hercogienes apartamenti.

Lielais loks – Parādes zāļu komplekss, Hercoga parādes un privātie apartamenti, Hercogienes apartamenti.

Profesionālās fototehnikas izmantošana – fotografēšana, uzstādot prožektorus un izmantojot fotokameru uz statīva. Telpas (ģērbtuve) nomas maksa pakalpojuma sagatavošanas darbiem tiek noteikta saskaņā ar cenrādi. Pakalpojuma cenā nav iekļauts muzeja apmeklējums.

Ja pakalpojums ilgst mazāk par vienu stundu, piemēro vienas stundas cenu.

Cena noteikta pakalpojumiem, kas saistīti ar muzeja publiski pieejamo telpu un teritoriju izmantošanu. Pakalpojumi tiek sniegti, izvērtējot pamatotu klientu pieteikumu. Muzejam ir tiesības atteikt pakalpojumu sniegšanu vai noteikt ierobežojumus klientu piekļuvei specifiskām muzeja telpām vai vietām ekspozīcijā un teritorijā, ja tas jebkādā veidā apdraud muzeja darbību, muzeja ēku, krājuma vai eksponātu drošību vai neatbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem.

Muzeja telpu un teritorijas nomas pakalpojumiem piemēro šādus koeficientus:

Nr.
p. k.
Pamatojums koeficienta piemērošanaiKoeficients
1.Muzeja telpu un teritorijas noma kultūras, izglītības, labdarības un valsts līmeņa reprezentācijas pasākumiem0,4
2.Muzeja telpu un teritorijas noma bērnu pasākumiem0,2
3.Muzeja telpu noma pasākumam Rundāles pilī pēc plkst. 1.00 naktī par katru nākamo stundu2,0
4.Muzeja telpu un teritorijas noma pasākumam līdz 10 personām0,6
5.Rundāles pils parka teritorijas noma uguņošanas pasākumam (sagatavošanas, norises un novākšanas laikā)0,2
6.Baltā zāle
6.1.100–200 personām1,2
6.2.201–300 personām1,4
6.3.301–350 personām1,6
7.Zelta zāle
7.1.100–200 personām1,2
7.2.201–250 personām1,4
8.Hercoga ēdamzāle (101–120 personām)1,2
9.Lielā galerija (80–100 personām)1,2
10.Banketu zāle
10.1.41–60 personām1,2
10.2.61–80 personām1,4
10.3.81–110 personām1,6
11.Banketu zāles komplekss (3 zāles)
11.1.100–200 personām1,2
11.2.201–300 personām1,4
12.Gobelēnu zāle (31–45 personām)1,2
13.Muzeja telpas noma galdu servēšanai un telpu sakārtošanai140,2
14.Muzeja telpas vai teritorijas noma telpas/teritorijas sagatavošanai pasākumam (tehniskais aprīkojums, tehnisko konstrukciju uzstādīšana, telpu/teritoriju izmantošana tehniskām vajadzībām un tml.) un sakārtošanai pēc pasākuma140,2
15.Zaļā teātra noma pasākuma sagatavošanas procesā (mēģinājumiem)140,3
16.Muzeja telpu vai teritorijas noma tehnisko konstrukciju (skatuves un tml.) veidošanai (salikšanai un novākšanai) pasākumos141,5
17.Rundāles pils goda pagalma (iekšpagalma) izmantošana tehniskajām konstrukcijām un smagajam transportam2,0
18.Rundāles pils goda pagalma (iekšpagalma) izmantošana saviesīgiem pasākumiem, ja tajā notiek viesu ēdināšana2,0
19.Muzeja telpu un teritorijas noma profesionālas filmēšanas vai fotografēšanas vajadzībām
19.1.kultūrvēsturiska raidījuma vajadzībām0,6
19.2.komerciālām vajadzībām1,2
20.Tirdzniecības vietas noma Rundāles pils parka teritorijā pasākuma laikā, ja tiek piedāvāta sabiedriskā ēdināšana2,0

Pakalpojuma cenā nav iekļauts parka apmeklējums.

Pakalpojums ietver teritorijas nomu ar dekoratīvu iekārtojumu – uzstādīta arka, galdiņš un 10 trīsvietīgi koka soli.

10 Pakalpojuma cenā ietilpst muzeja īpašumā esošās prezentācijas tehnikas – datora, ekrāna, projektora, tribīnes, stila krēslu, viena mikrofona un apskaņošanas sistēmas – noma. Pakalpojums pieejams tikai ārpus aktīvās sezonas vai pils darba laika.

11 Pakalpojums ietver muzikālā pavadījuma nodrošināšanu.

12 Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Muzeju likumu un noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu, izvērtējot personas pieteikumu. Muzejam ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja tas apdraud priekšmeta saglabātību vai neatbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem.

13 Pakalpojumam pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots par katru muzeja priekšmeta izmantošanu.

14 Neatkarīgi no personu skaita.

Kultūras ministre Dace Melbārde
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 250Pieņemts: 24.04.2018.Stājas spēkā: 01.05.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 27.04.2018. OP numurs: 2018/85.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298699
{"selected":{"value":"01.04.2022","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2019","iso_value":"2019\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2019.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2018","iso_value":"2018\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2018.-13.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)