Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2022. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām".
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2013. gada 24. oktobrī
Tērvetes novada pašvaldības nodevas
APSTIPRINĀTI
Tērvetes novada domes 2013. gada
24. oktobra sēdē (prot. Nr. 13, 8. § ),
ar precizējumiem 2013. gada
21. novembra sēdē (prot. Nr. 15, 20. § )

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9., 10. punktu un
2005. gada 28. jūnija MK noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, maksāšanas laika posmu un samaksas termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles mehānismu un līdzekļu izmantošanas mērķi.

2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžetā pirms atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kārtība.

4. Nomaksu apliecinošie dokumenti uzrādāmi attiecīgajām pašvaldības amatpersonām atļaujas vai pakalpojuma saņemšanai.

5. Nodevu iekasēšanas un izlietošanas kārtību kontrolē Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļa.

II. Nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu

6. Pašvaldības nodevas par pašvaldības institūciju izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu:

6.1. pašvaldības institūciju sēžu protokolu izraksti, lēmumi, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti – EUR 1,40 par katru lapu;

6.2. pašvaldības institūciju sēžu protokolu izrakstu, lēmumu apliecinātas kopijas vai izraksti no arhīva – EUR 1,40 par katru lapu;

6.3. izziņa no pašvaldības arhīva – EUR 2,80;

6.4. izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai lietošanas mērķi – EUR 1,40;

6.5. izziņa par lauksaimniecības produkcijas ražošanai izmantojamo zemi (akcīzes nodokļa atmaksai) – EUR 2,80;

6.6. izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu – EUR 1,40;

6.7. Būvvaldes izziņa par būvju stāvokli – EUR 7,00;

6.8. noraksta, izraksta vai izziņas izsniegšana no civilstāvokļa reģistru ierakstiem (arī no arhīva) – EUR 2,80;

6.9. citas izziņas – EUR 1,40;

6.10. domes izstrādāto oficiālo dokumentu (saistošie noteikumi, noteikumi, nolikumi, instrukcijas u.c.) apliecinātu kopiju izsniegšana – EUR 1,40 par katru lappusi;

6.11. raksturojumi, rekomendācijas atsauksmes – EUR 4,20;

6.12. par agrāk pieņemtā būvobjekta apliecinātu pieņemšanas komisijas akta kopiju saņemšanu – EUR 7,00;

6.13. par rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3 m): – EUR 7,00.

7. No pašvaldības nodevu samaksas atbrīvotas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas, Tērvetes pašvaldības komercsabiedrības un institūcijas, komercsabiedrības, kurām nepieciešami Tērvetes pašvaldības institūciju izsniegti oficiāli dokumenti vai apliecinātas to kopijas, pildot Tērvetes pašvaldības pasūtījumus.

8. No nodevu samaksas, kas uzskaitītas 6.7., 6.12. un 6.13. punktā, atbrīvo:

8.1. nestrādājošos pensionārus un personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;

8.2. fiziskas un juridiskas personas, kas noformē atļauju (orderi) neatliekamu avārijas darbu novēršanai.

9. No 6.8. punktā noteiktās nodevu samaksas atbrīvo personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām.

10. No 6.9. punktā noteiktās nodevu samaksas atbrīvo personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās

11. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša pasākuma rīkošanu publiskā vietā:

11.1. ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus – EUR 7,00 par dienu;

11.2. par atrakcijām (par katru atrakcijas vienību) – EUR 15,00 par dienu;

11.3. par atrakcijām, ja atrakciju skaits pārsniedz 5 vienības – EUR 70,00 par dienu;

11.4. par pārējiem koncertiem, komerciāliem pasākumiem – EUR 4,00 stundā.

12. Nodevas maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās novada pašvaldības teritorijā.

13. No nodevas atbrīvo:

13.1. piemiņas pasākumu organizatorus, kuru norīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumu (labdarības pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.c.) organizatorus;

13.2. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes.

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

14. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, tirgojot:

14.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktusEUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklasEUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāluEUR 3,00 dienā vai EUR 30,00 mēnesī;
14.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijasEUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.5. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedusEUR 0,50 dienā vai EUR 5,00 mēnesī;
14.6. mežu reproduktīvo materiāluEUR 0,50 dienā vai EUR 5,00 mēnesī;
14.7. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomosEUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.8. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībaiEUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
14.9. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībāmEUR 0,50 dienā vai EUR 5,00 mēnesī.

15. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, tirgojot un sniedzot:

15.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un zvejas produktusEUR 2,00 dienā vai EUR 20,00 mēnesī;
15.2. rūpnieciski ražotas pārtikas precesEUR 5,00 dienā vai EUR 50,00 mēnesī;
15.3. alu un citus alkoholiskos dzērienusEUR 10,00 dienā vai EUR 100,00 mēnesī;
15.4. tabakas izstrādājumusEUR 10,00 dienā vai EUR 100,00 mēnesī;
15.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumusEUR 5,00 dienā vai EUR 50,00 mēnesī;
15.6. grāmatas, preses izdevumusEUR 1,00 dienā vai EUR 10,00 mēnesī;
15.7. rūpnieciski ražotas nepārtikas precesEUR 5,00 dienā vai EUR 50,00 mēnesī;
15.8. loterijas biļetesEUR 10,00 dienā vai EUR 100,00 mēnesī;
15.9. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumusEUR 2,00 dienā vai EUR 20,00 mēnesī.

16. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās ar nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu skuju kokiem (Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā) – EUR 5,00 dienā.

17. Ja persona veic tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu vairākās publiskās vietās, tad nodevas apmērs tiek noteikts atbilstoši noteiktajām nodevas likmēm kā par vienu tirdzniecības vietu.

18. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.

19. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas fiziskas personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība: pensionāri, personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

V. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

20. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras noteiktā kārtībā, saskaņojot būvniecību, saņem būvatļaujas Tērvetes novada pašvaldības būvvaldē (turpmāk tekstā – Būvvalde).

21. Nodevas likme ir:

Nr.ObjektsNodevaPiezīmes
21.1.Saimniecības ēkas: šķūņi, kūtis, pagrabi, ind. garāžas, noliktavas – līdz 100 m2EUR 30,- 
21.2.Saimniecības ēkas ar kopējo platību 100 m2 – 250 m2 un/vai tilpums līdz 1000 m3EUR 40,- 
21.3.Saimniecības ēkas ar kopējo platību 250 – 500 m2 un/vai tilpumu līdz 2000 m3EUR 50,- 
21.4.Saimniecības ēkas ar kopējo platību virs 500 m2 un/vai tilpumu vairāk kā 2000 m3EUR 60,- 
Rekonstrukcija60 % no nodevas par jaunbūvējamu attiecīga lieluma objektu
21.5.Pirts bez telpām citām funkcijāmEUR 30,- 
21.6.Pirts ar telpām papildus funkcijām (viesu uzņemšanai u. tml.)EUR 35,- 
21.7.Vasaras māja (sezonas tipa māja), dārza mājaEUR 30,- 
21.8.Vienģimenes dzīvojamā māja:  
Jaunbūve (ar kop. platību līdz 200 m2)EUR 40,-
Jaunbūve (ar kop. platību līdz 300 m2)EUR 60,-
Jaunbūve (ar kop. platību virs 300 m2)EUR 70,-
Rekonstrukcija60 % no nodevas par jaunbūvējamu attiecīga lieluma objektu
Dzīvokļa pārbūveEUR 20,-
21.9.Divu un vairāku dzīvokļu dzīvojamā māja:  
Jaunbūve (ar kop. platību līdz 200 m2)EUR 30,-
Jaunbūve (ar kop. platību līdz 300 m2)EUR 35,-
Jaunbūve (ar kop. platību līdz 500 m2)EUR 45,-
Jaunbūve (ar kop. platību virs 500 m2)EUR 55,-
Rekonstrukcija60 % no nodevas par jaunbūvējamu attiecīga lieluma objektu
21.10.Ražošanas ēkas līdz 100 m2EUR 40,- 
Ražošanas ēkas līdz 250 m2 un/vai tilpums līdz 1000 m3EUR 70,-
Ražošanas ēkas 250 līdz 500 m2 un/vai tilpums līdz 2000 m3EUR 100,-
Ražošanas ēkas 500 m2 līdz 1000 m2 un/vai tilpums 2000 – 3000 m3EUR 130,-
Ražošanas ēkas virs 1000 m2 un/vai tilpums virs 3000 m3EUR 160,-
Rekonstrukcija60 % no nodevas par jaunbūvējamu attiecīga lieluma
21.11.Sabiedriskas nozīmes un pakalpojumu ēkas:  
Jaunbūves: līdz 150 m2EUR 60,-
līdz 300 m2 un/vai tilpums līdz 1000 m3EUR 80,-
līdz 500 m2 un/vai tilpums līdz 2000 m3EUR 100,-
virs 500 m2 un/vai tilpums virs 2000 m3EUR 140,-
Rekonstrukcija60 % no nodevas par jaunbūvējamu attiecīga lieluma objektu
DUS jaunbūvesEUR 160,-
DUS rekonstrukcijasEUR 100,-
21.12.Būvju nojaukšana60 % no nodevas par jaunas būves celtniecību 
21.13.Ceļi:  
Jaunbūve: līdz 1 kmEUR 40,-
Līdz 2 kmEUR 60,-
Līdz 3 kmEUR 80,-
Līdz 5 kmEUR 120,-
Vairāk par 5 kmEUR 160,-
Rekonstrukcija60 % no nodevas par jaunbūvējamu attiecīga garuma ceļa posmu
21.14.Kabeļi, trases, masti u.c. inženierbūvesEUR 40,- līdz 160,-Atkarībā no trases garuma un situācijas sarežģītības
Rekonstrukcija60 % no nodevas par jaunbūvējamu attiecīga garuma posmu

22. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti:

22.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, ja viņi veic šo noteikumu 21. līdz 21.8. punktā minētās darbības;

22.2. pašvaldība un tās izveidotās iestādes;

22.3. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāla daļas pieder pašvaldībai, ja tās pilda Tērvetes novada pašvaldības pasūtījumus;

22.4. komercsabiedrības, pildot Tērvetes novada pašvaldības pasūtījumus;

22.5. valsts pārvaldes institūcijas.

VI. Nodeva par novada pašvaldības simbolikas izmantošanu

23. Pašvaldības nodeva par Tērvetes novada pašvaldības simbolikas izmantošanu ir jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, kas Tērvetes novada pašvaldības simboliku izmanto komerciāliem mērķiem.

24. Pašvaldības nodeva par Tērvetes novada pašvaldības simbolikas izmantošanu ir:

24.1. ja simbolika tiek izmantota vienreizējam pasākumam vai ja simbolika tiek tiražēta produkcijai līdz 100 eksemplāriem – EUR 15,00;

24.2. ja simbolika tiek tiražēta produkcijai vairāk par 100 eksemplāriem – EUR 7,00 + EUR 0,01 par katru eksemplāru.

VII. Nodeva par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās

25. Nodevas objekts ir reklāma, afiša, sludinājumi, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un cita vizuālā informācija, kas tiek izvietota Tērvetes novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

26. Tarifs nodevas par reklāmu aprēķināšanai ir EUR 1,00 par reklāmas laukuma 1 kvadrātmetru vai 1 kubikmetru mēnesī.

27. Ja reklāmas virsmas laukums ir mazāks par 1 kvadrātmetru vai kubikmetru, aprēķinos tiek lietots noteikts minimālais skaitlis 1 (viens).

28. Ziņas par reklāmas laukumu, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

29. Nodevu par reklāmu aprēķina pēc formulas:

(EUR 1 x RO m2 vai m3 + EUR 1 x R m2 vai m3) x Z x P x T x L, kur:

RO – speciāli reklāmas nolūkam veidota reklāmas nesēja objekta izmērs, bet ja izmantots reklāmai piemērojams reklāmas nesējs, tad RO ir vienāds ar nulli;

R – izvietojamās reklāmas laukuma izmērs vai tilpums;

Z – zonas koeficients;

P – platības koeficients;

T – tematikas koeficients;

L – izvietošanas laiks mēnešos (1 diena – 1 trīsdesmitā daļa no mēneša);

29.1. Zonas koeficients ir:

29.1.1. Tērvetes novada ciemu teritorijas – 2;

29.1.2. pārējā Tērvetes novada teritorija – 1

29.2. Platības koeficients vienam reklāmas objektam:

29.2.1. līdz 3 m2 – 1;

29.2.2. virs 3 m2 līdz 20 m2 – 0,7

29.2.3. virs 20 m2 – 0,5

29.3. Tematikas koeficients:

29.3.1. kultūras tematika, izglītība, dabas un veselības aizsardzība, sporta, jaunatnes pasākumi u. tml. (ar komerciālu raksturu) – 0,5;

29.3.2. Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas šo produkciju ražo – 0,5;

29.3.3. reklāma, kura izvietota kā informatīva (standarta) norāde (piemēram, informācija izvietota pie iebrauktuves iekšpagalma teritorijā, ja no ielas attiecīgā objekta izkārtne nav redzama) – 0,6;

29.3.4. tūrismu veicinošas reklāmas – 0,8;

29.3.5. pārējās reklāmas – 1.

30. Tarifs nodevas par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķināšanai ir EUR 1 par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu laukuma 1 kvadrātmetru vai 1 kubikmetru dienā.

31. Ja priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu virsmas laukums ir mazāks par 1 kvadrātmetru vai kubikmetru, aprēķinos tiek lietots noteikts minimālais skaitlis 1 (viens).

32. Ziņas par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu laukumu, kā arī par izvietojamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

33. Nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķina pēc formulas:

(EUR 1 x RO m2 vai m3 + EUR 1 x R m2 vai m3) x Z x P x T x L x S, kur:

RO – speciāli priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas nolūkam veidota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nesēja objekta izmērs, bet ja izmantots priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojams nesējs, tad RO ir vienāds ar nulli;

R – izvietojamā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu laukuma izmērs vai tilpums;

Z – zonas koeficients;

P – platības koeficients;

L – izvietošanas laiks dienās.

33.1. Zonas koeficients ir:

33.1.1. Tērvetes novada ciemu teritorijas – 2;

33.1.2. pārējā Tērvetes novada teritorija – 1

33.2. Platības koeficients vienam reklāmas objektam:

33.2.1. līdz 3 m2 – 1;

33.2.2. virs 3 m2 līdz 20 m2 – 0,7;

33.2.3. virs 20 m2 – 0,5.

34. Nodevas likme par afišu un sludinājumu izvietošanu ir EUR 0,20 par A1 formāta afišu (sludinājumu) dienā.

35. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu, afišas, sludinājumus, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un citu vizuālo informāciju publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

36. Pašvaldības nodeva jāsamaksā pirms reklāmas, afišas, sludinājuma, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas.

37. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz maksātāja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam.

38. Par pārmaksātām nav uzskatāmas tās nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz afišas, sludinājuma, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotāja iesniegtajiem datiem, ja pēc nodevas samaksas reklāmas, afišas, sludinājuma, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotājs labprātīgi samazinājis reklāmas afišas, sludinājuma, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu eksponēšanas ilgumu vai laukumu.

39. No pašvaldības nodevas atbrīvo:

39.1. reklāmu vai informāciju par labdarības pasākumiem;

39.2. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informāciju un reklāmu;

39.3. kultūras un kultūru veicinošo pasākumu informāciju un reklāmu;

39.4. informāciju un reklāmu par dabas aizsardzību;

39.5. informāciju un reklāmu par veselības aizsardzības pasākumiem;

39.6. informāciju un reklāmu par sporta pasākumiem;

39.7. informāciju par jaunatnes pasākumiem;

39.8. valsts un pašvaldības iestāžu rīkoto vai atbalstīto pasākumu reklāma un afišas par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums;

39.9. informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir pašvaldībai nepieciešama: norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

39.10. reklāma, kas izvietota iestādes vai uzņēmuma iekšējā teritorijā un nav orientēta uz publisku vietu (nav redzama no ielas);

39.11. reklāmu, kas reklamē uzņēmējdarbību Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.

(Tērvetes novada domes 26.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

40. Tērvetes novada dome var samazināt pašvaldības nodevu par reklāmu izvietošanu publiskās vietās Tērvetes novadā vai atbrīvot no nodevas, ja, reklāmu izvietojot, tiek nodrošināta novadam nepieciešamās orientējošās informācijas, mazo arhitektūras formu izgatavošana, izvietošana, apkope, uzturēšana un līdzīga rakstura darbība novada infrastruktūras uzlabošanai.

VIII. Noslēguma jautājumi

41. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Tērvetes novada pašvaldības nodevas".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tērvetes novada pašvaldības nodevas Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tērvetes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 24.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 09.04.2022.Publicēts: Laikam līdzi, 12, 09.12.2013.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
298574
{"selected":{"value":"11.05.2018","content":"<font class='s-1'>11.05.2018.-08.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.05.2018","iso_value":"2018\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2018.-08.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.05.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)