Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 225

Rīgā 2018. gada 17. aprīlī (prot. Nr. 20 33. §)
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Maksu par pakalpojumu veido:

3.1. viena cenrādī norādītā cena;

3.2. vairāku cenrādī norādīto cenu summa;

3.3. vairāku cenrādī norādīto pakalpojuma elementu cenas un daudzuma reizinājuma summa.

4. Aģentūra par pakalpojumu sagatavo un izsniedz personai rēķinu vai elektroniskā kases aparāta čeku.

5. Aģentūra bez maksas nodrošina informācijas sagatavošanu un sniegšanu valsts informācijas sistēmām un reģistriem no aģentūras valsts informācijas sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" (turpmāk – valsts informācijas sistēma).

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 629 redakcijā)

6. Persona samaksā par biļeti pirms muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates. Pirms pārējo cenrādī norādīto muzeja pakalpojumu saņemšanas persona, pamatojoties uz aģentūras sagatavoto rēķinu vai izrakstīto stingrās uzskaites darījumu kvīti, samaksā priekšapmaksu pilnā apmērā.

7. Skolēniem, studentiem, pensionāriem un politiski represētām personām pēc attiecīgas apliecības uzrādīšanas piemēro 50 procentu atlaidi no muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojuma cenas.

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 629 redakcijā)

8. Pirmsskolas vecuma bērniem, grupu pavadošajiem pedagogiem, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem pēc attiecīga dokumenta uzrādīšanas muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojumi ir bez maksas.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 174. nr.; 2014, 257. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. aprīļa
noteikumiem Nr. 225

(Pielikums MK 12.09.2023. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)Cena ar PVN (euro)
1.Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā)11 vienība14,530,0014,53
2.Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas dokumentu izvērtēšana11 vienība9,800,009,80
3.Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā11 izmaiņa16,640,0016,64
4.Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašnieka vai turētāja maiņa11 izmaiņa13,430,0013,43
5.Reģistrēta valsts informācijas sistēmas lietotāja atsavināšanas vai pilnvarojuma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā11 atzīme1,500,001,50
6.Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta noņemšana no uzskaites11 vienība4,000,004,00
7.Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana11 vienība12,600,0012,60
8.Numurēta agregāta īpašnieka maiņa11 izmaiņa10,670,0010,67
9.Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme11 vienība21,400,0021,40
10.Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle11 vienība60,000,0060,00
11.Traktortehnikas vai tās piekabes individuālās valsts reģistrācijas numura zīmes izgatavošana pēc pasūtījuma un izsniegšana klientam11 vienība569,150,00569,15
12.Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana11 numura zīme95,000,0095,00
13.Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana pēc individuāla pasūtījuma11 numura zīme150,000,00150,00
14.Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes glabāšana līdz 12 mēnešiem11 vienība35,000,0035,00
15.Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana11 vienība13,940,0013,94
16.Izziņas izdruka no valsts informācijas sistēmas par īpašuma tiesību iegūšanu vai maiņu uz maināmo velkamo iekārtu vai maināmo tehnoloģisko agregātu11 izdruka1,980,001,98
17.Pirmās kategorijas pārbūves atzinums11 vienība30,000,0030,00
18.Traktora vai lauksaimniecības pašgājējmašīnas valsts tehniskā apskate11 vienība23,490,0023,49
19.Traktora vai lauksaimniecības pašgājējmašīnas atkārtota valsts tehniskā apskate11 vienība13,000,0013,00
20.Piekabes valsts tehniskā apskate11 vienība17,480,0017,48
21.Piekabes atkārtota valsts tehniskā apskate11 vienība8,500,008,50
22.Traktortehnikas (izņemot traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) valsts tehniskā apskate11 vienība34,920,0034,92
23.Traktortehnikas (izņemot traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) atkārtota valsts tehniskā apskate11 vienība21,750,0021,75
24.Izbraukums uz klienta noteikto adresi pakalpojumu nodrošināšanai, izņemot cenrāža 66. punktā norādīto pakalpojumu11 izsaukums30,000,0030,00
25.Izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates vietu11 personai10,000,0010,00
26.Valsts tehniskās apskates uzlīme vai talons11 vienība3,500,003,50
27.Atļauja piedalīties ceļu satiksmē11 atļauja2,850,002,85
28.Traktortehnikas vadītāju un instruktoru teorētiskais eksāmens11 persona15,000,0015,00
29.Traktortehnikas vadīšanas eksāmens11 persona35,000,0035,00
30.Traktora un tā piekabes nodrošinājums TR1 vai TR2 kategorijas iegūšanai līdz 40 minūtēm (vienai kategorijai)11 persona50,000,0050,00
31.Ārvalstīs iegūto teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu atbilstības izvērtēšana11 persona120,000,00120,00
32.Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana11 apliecība20,000,0020,00
33.Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas noformēšana un izsniegšana11 atļauja8,000,008,00
34.Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā dokumenta vai numura zīmes atjaunošana vai maiņa11 izmaiņa15,330,0015,33
35.Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā11 izmaiņa8,400,008,40
36.Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, maināmajai velkamajai iekārtai vai tehnoloģiskajam agregātam11 numurs14,000,0014,00
37.Traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru sagatavošanas programmas apguve11 persona224,810,00224,81
38.Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru eksaminācija11 persona6,400,006,40
39.Apliecības izsniegšana praktiskās apmācības instruktoram traktortehnikas vadītāju apmācībai11 apliecība10,000,0010,00
40.Apliecības dublikāta izsniegšana praktiskās apmācības instruktoram traktortehnikas vadītāju apmācībai11 apliecība7,110,007,11
41.Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā11 liegums10,000,0010,00
42.Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana11 komplekts25,000,0025,00
43.Traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta valsts reģistrācijas numura zīmes un apliecības izsniegšana11 komplekts21,600,0021,60
44.Tranzīta numura zīmes termiņa pagarināšana un apliecības izsniegšana11 apliecība10,800,0010,80
45.Mācību kartes izsniegšana izglītības iestādei vai komersantam, kurš nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību11 karte280,400,00280,40
46.Mācību kartes dublikāta izsniegšana izglītības iestādei vai komersantam11 karte99,600,0099,60
47.Mācību grupas reģistrācija izglītības iestādei vai komersantam, kurš nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību11 grupa52,680,0052,68
48.Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes atbilstības pārbaude11 pārbaude53,680,0053,68
49.Izmaiņas traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes atbilstībā11 izmaiņa55,000,0055,00
50.Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšana11 apliecība42,690,0042,69
51.Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības dublikāta noformēšana un izsniegšana11 apliecība24,480,0024,48
52.Rēķina–uzziņas veidlapu komplekts (10 gab.)11 komplekts18,000,0018,00
53.Reģistrēta sistēmas lietotāja izziņas izdruka ar informāciju no Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu1      1 izziņa4,000,004,00
54.Reģistrēta sistēmas lietotāja informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta vienu vienību, ja lietotājs vienlaikus neuzliek atsavināšanas vai pilnvarojuma atzīmi valsts informācijas sistēmā11 vienība1,000,001,00
55.Manuāli sagatavota izziņa no valsts informācijas sistēmas vai aģentūras arhīva11 izziņa vienai personai15,000,0015,00
56.Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (līdz 20 000 ierakstu)11 pārskats50,330,0050,33
57.Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (20 001–50 000 ierakstu)11 pārskats163,750,00163,75
58.Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (50 001–100 000 ierakstu)11 pārskats363,750,00363,75
59.Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (100 001 ieraksts un vairāk)11 pārskats466,000,00466,00
60.Dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda iznomāšana (līdz 24 st.)1 vienība58,7912,3571,14
61.Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu1 vienība58,7912,3571,14
62.Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu, vienā adresē vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai1 vienība47,039,8856,91
63.Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotības pārbaude1 vienība31,416,5938,00
64.Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude1 vienība41,328,6850,00
65.Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sprauslas caurplūdes pārbaude1 sprausla0,830,171,00
66.Izbraukums uz klienta norādīto adresi augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudei1 izbraukums45,009,4554,45
67.Transporta nodrošinājums valsts funkciju izpildei1, 21 kilometrs0,850,000,85
68.Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju izpildei1, 21 pakalpojums0,950,000,95
69.Transporta nodrošinājums cenrāža 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 71., 82., 83. un 84. punktā norādīto maksas pakalpojumu sniegšanai1 kilometrs0,830,171,00
70.Norēķinu nodrošinājums cenrāža 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 71., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89. un 90. punktā norādīto maksas pakalpojumu sniegšanai1 pakalpojums0,950,201,15
71.

Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības, vai traktortehnikas vadītāja apliecības, vai traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīmes nosūtīšana pēc klienta pieprasījuma, izmantojot kurjera pakalpojumu

1 sūtījums5,791,217,00
72.Vienas valsts funkcijas pakalpojuma sniegšana vienam klientam steidzamības kārtā (divu darbdienu laikā)11 pakalpojums100,000,00100,00
73.Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate31 persona4,000,004,00
74.Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate ģimenēm (2 pieaugušie un vismaz 2 bērni)31 ģimene6,000,006,00
75.Izglītojošas lekcijas, konsultācijas vai gida pakalpojumi grupām līdz 10 cilvēkiem31 grupa10,000,0010,00
76.Gida pakalpojumi apmeklētājiem grupā, kurā ir vairāk par 10 cilvēkiem (par katru nākamo apmeklētāju virs 10 cilvēkiem)31 persona0,500,000,50
77.Tematiskā pasākuma vadīšana31 pasākums40,000,0040,00
78.Muzeja krājumu – 1920.–1940. gadā radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām31 kadrs20,000,0020,00
79.Muzeja krājumu – pēc 1941. gada radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām31 kadrs10,000,0010,00
80.Muzeja krājumu – dokumentu, kartogrāfijas materiālu un iespieddarbu – izmantošana publikācijām31 muzeja priekšmets20,000,0020,00
81.Muzeja ekspozīcijas izmantošana profesionālai filmēšanai un fotografēšanai1 muzeja priekšmets10,002,1012,10
82.Muzeja krājumu – lielgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 st.)1 vienība578,51121,49700,00
83.Muzeja krājumu – mazgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 st.)1 vienība148,7631,24180,00
84.Muzeja krājumu priekšmetu, izņemot cenrāža 82. un 83. punktā minēto priekšmetu, noma uz laiku līdz septiņām dienām1 vienība10,002,1012,10
85.Muzeja telpu noma (līdz 6 st.)1 pasākums123,9726,03150,00
86.Muzeja telpu noma (no 7 līdz 24 st.)1 pasākums247,9352,07300,00
87.Muzeja teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (no 7 līdz 24 st.)1 pasākums161,1633,84195,00
88.Muzeja noteiktas teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (līdz 6 st.)1 pasākums41,328,6850,00
89.Muzeja teritorijas noma komercdarbībai un reklāmai (2 x 2 metri)1 pasākums4,130,875,00
90.Telpu noma (nakšņošana)1 kvadrātmetrs3,220,683,90
91.Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas ekspluatācijas vai testa sistēmas tehniskā pieslēguma izveidošana un konfigurēšana (līdz 2 starpsistēmu lietotājiem)11 pieslēgums304,920,00304,92
92.Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas lietotāju izveide11 lietotājs10,490,0010,49
93.Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana11 lietotājs8,870,008,87
94.Valsts informācijas sistēmas pieejamo datu apjoma vai konfigurācijas izmaiņas klientam, kas izmanto starpsistēmu datu apmaiņas saskarni11 pieslēgums124,030,00124,03
95.Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas abonēšana (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita)11 mēnesis240,000,00240,00
96.Valsts informācijas sistēmas testa sistēmas abonēšana vienai saskarnei (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita)11 mēnesis60,500,0060,50
97.Programmatūras izstrāde, ja datu apstrādei valsts informācijas sistēmā nepieciešams izmantot īpašas datu nodošanas un sagatavošanas metodes vai atlases kritērijus11 cilvēkstunda54,450,0054,45
Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
2 Valsts funkcijas šo noteikumu izpratnē ir visi cenrādī norādītie maksas pakalpojumi, izņemot cenrāža 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 71., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89. un 90. punktā minētos pakalpojumus.
3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.
 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 225Pieņemts: 17.04.2018.Stājas spēkā: 20.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 19.04.2018. OP numurs: 2018/78.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298452
{"selected":{"value":"16.09.2023","content":"<font class='s-1'>16.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.09.2023","iso_value":"2023\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2021","iso_value":"2021\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-15.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2018","iso_value":"2018\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2018.-13.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2018","iso_value":"2018\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2018.-11.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.09.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"