Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 171

Rīgā 2018. gada 20. martā (prot. Nr. 16 23. §)
Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā administrē lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēšanu un tarifu kvotu sistēmas ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis).

2. Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība ir noteikta:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – regula Nr. 1308/2013);

2.2. Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regulā (ES) 2016/1239, kurā izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu (turpmāk – regula 2016/1239);

2.3. Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģētajā regulā (ES) 2016/1237, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008 (turpmāk – regula 2016/1237);

2.4. Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (turpmāk – regula Nr. 907/2014);

2.5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (turpmāk – regula Nr. 1307/2013);

2.6. (svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 776);

2.7. Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula 2015/2447);

2.8. (svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 776);

2.9. Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Īstenošanas regulā (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai, un ar ko groza un atceļ vairākas Komisijas regulas (turpmāk – regula 2017/1185);

2.10. Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētajā regulā (ES) 2020/760, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā (turpmāk – regula 2020/760);

2.11. Komisijas 2019. gada 17. decembra Īstenošanas regulā (ES) 2020/761, ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013, (ES) Nr.  1308/2013 un (ES) Nr. 510/2014 piemērošanai attiecībā uz pārvaldības sistēmu tarifa kvotām ar licencēm (turpmāk – regula 2020/761);

2.12. Komisijas 2006. gada 12. decembra Regulā Nr. 88/2007, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju režīma piemērošanai attiecībā uz labību, kuru izved kā makaronu izstrādājumus, uz ko attiecas KN kodi 19021100 un 190219 (turpmāk – regula Nr. 88/2007).

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 776)

II. Importu un eksportu administrējošās institūcijas

3. Lauku atbalsta dienests:

3.1. administrē importa un eksporta licenču izsniegšanu;

3.2. pieņem, reģistrē, atbrīvo vai ietur nodrošinājumu atbilstoši regulas Nr. 907/2014 IV nodaļai;

3.3. piemēro un ietur soda un procentu maksājumus saskaņā ar šiem noteikumiem;

3.4. saskaņā ar regulas Nr. 2016/1237 8. pantu par importa un eksporta licencēm informē Eiropas Komisiju;

3.5. par tarifu kvotām, nodrošinājumiem un citiem ar minēto mehānismu administrēšanu saistītiem jautājumiem informē Eiropas Komisiju;

3.6. apstiprina un kontrolē starptautiskās uzraudzības un kontroles aģentūras, kas izsniedz eksportētājam apstiprinājumu par importa darījumiem ar trešajām valstīm;

3.7. apstiprina importētāju un piešķir tam importēšanas tiesības, izsniedzot atļauju importa tarifu kvotas izmantošanai;

3.8. veic sējai neparedzēto kaņepju sēklu importētāju atzīšanu un produkta izmantošanas nosacījumu izpildes dokumentāro kontroli;

3.9. pilda regulas 2020/760 7. panta 7. punktā, 8. panta 3. un 5. punktā, 10. panta 1., 2., 3., 4. un 5. punktā, 13. panta 2., 3., 6., 7., 10. un 11. punktā, 12. panta 4. punkta pirmajā daļā, 13. panta 2., 3., 4., 6., 7. un 10. punktā, 14. panta 1. punktā, 15. panta 1. punkta otrajā daļā, 22. panta 1. punktā, 26. pantā un 2. pielikumā noteiktās licences izdevējiestādes funkcijas;

3.10. pilda regulas 2020/760 3. panta 1. punktā un 14. pantā noteiktās dalībvalsts licences izdevējiestādes funkcijas;

3.11. pilda regulas 2020/760 10. panta 6. punktā un 16. pantā noteiktās dalībvalsts kompetentās iestādes funkcijas;

3.12. pilda regulas 2020/760 9. panta 3. punktā, 12. panta 4. punkta otrajā daļā, 5. un 6. punktā, 13. panta 5. un 12. punktā un 15. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktās kompetentās licences izdevējiestādes funkcijas;

3.13. sniedz Eiropas Komisijai regulas 2020/760 17. pantā un regulas 2020/761 16., 17., 33., 40. un 61. pantā noteikto informāciju;

3.14. pilda regulas 2020/761 6. panta 5. punktā, 8. panta 2. punktā, 9. pantā, 10. panta 7., 8., 9. un 10. punktā, 24. pantā, 44. panta 2. punktā, 51. panta 1. punktā, 57. panta 2. un 3. punktā, 59. panta 2. punktā, 62. panta 2. un 4. punktā, 63. panta 2. un 3. punktā un 72. panta 3., 4. un 6. punktā noteiktās licences izdevējiestādes funkcijas;

3.15. pilda regulas 2020/761 10. panta 4. punktā un 72. panta 3. un 9. punktā noteiktās dalībvalsts licences izdevējiestādes funkcijas un 10. panta 7. punktā noteiktās kompetentās licences izdevējiestādes funkcijas;

3.16. pilda regulas 2020/761 44. panta 2. punktā, 55. panta 5. punktā, 62. panta 3. un 5. punktā un 64. panta 3. punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas;

3.17. saskaņā ar regulas 2020/761 7. panta 2. punktu un 12. panta 2. punktu reģistrē ziņas elektroniskajā pieteikumu iesniegšanas un reģistrācijas sistēmā;

3.18. pilda regulas Nr. 88/2007 2. panta 1. punktā, 4. panta 2. punktā un 6. pantā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas;

3.19. pilda regulas Nr. 88/2007 3. pantā noteiktās izdevējiestādes funkcijas.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 776)

4. Valsts ieņēmumu dienests:

4.1. sniedz Lauku atbalsta dienestam informāciju par eksporta licenču sistēmas īstenošanu;

4.2. sniedz Eiropas Komisijai informāciju saskaņā ar regulas 2017/1185 6. un 8. pantu;

4.3. kontrolē ienākošo plūsmu pārraudzīšanas kārtības (Inward Monitoring Arrangement – IMA 1) sertifikātus atbilstoši regulas  2020/761 72. panta 6. punkta nosacījumiem;

4.4. pilda regulas Nr. 88/2007 4. un 5. pantā noteiktās muitas iestādes funkcijas.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 776)

5. Savstarpējo informācijas apmaiņu par importa un eksporta licenču sistēmas īstenošanu un sniedzamās informācijas regularitāti nosaka starpresoru vienošanās, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Lauku atbalsta dienestu.

6. Pārtikas un veterinārais dienests:

6.1. veic dokumentārās un fiziskās pārbaudes, ražošanas metožu tehniskās pārbaudes, ņem produktu paraugus un nodod tos Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR" laboratoriskajām analīzēm saskaņā ar regulas Nr. 412/2008 10. pantu, lai nodrošinātu pārstrādei paredzētās importētās saldētās liellopu gaļas pārstrādi citas kategorijas produktā, kas satur liellopu gaļu;

6.2. pamatojoties uz Lauksaimniecības datu centra iesniegumu, veic fizisko pārbaudi par importēto tīršķirnes vaislas liellopu vai nobarošanai paredzēto jaunbuļļu reģistrēšanas un apzīmēšanas normatīvo aktu ievērošanu noteiktā saimniecībā konkrētā laikposmā, ja ir pamatotas aizdomas par importa licences nosacījumu pārkāpumiem, un sniedz Lauksaimniecības datu centram informāciju par saimniecības vai saimniecību pārbaudē konstatēto.

7. Lauksaimniecības datu centrs:

7.1. pieņem importētāja rakstisku iesniegumu par saimniecību, kurā tiks turēti atbilstoši tarifu kvotai importētie tīršķirnes vaislas liellopi vai nobarošanai paredzētie jaunbuļļi;

7.2. pēc importētāja pieprasījuma izsniedz apliecinājumu par importēto tīršķirnes vaislas liellopu vai nobarošanai paredzēto jaunbuļļu turēšanu noteiktā saimniecībā konkrētā laikposmā, ja Eiropas Savienības normatīvie akti paredz šāda apliecinājuma vai pierādījuma iesniegšanu muitas nodokļa nodrošinājuma atbrīvošanai.

III. Importa un eksporta licences

8. Lai saņemtu importa un eksporta licenci, persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā attiecīgu iesniegumu. Persona iesniegumu noformē latviešu valodā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām valodām, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši regulas 2016/1239 2. panta 4. punktam.

8.1 Lai saņemtu importa licenci tarifa kvotām, par kurām nepieciešama obligāta uzņēmēju iepriekšēja reģistrācija atbilstoši regulas 2020/760 11. pantam, persona pirms pieteikšanās importa licencei reģistrējas regulas 2020/760 13. pantā minētajā licenču turētāju reģistrācijas un identifikācijas LORI elektroniskajā sistēmā un aizpilda regulas 2020/760 12. pantā minēto neatkarīguma deklarāciju.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

9. Eksporta darījumu apliecinošs papildu pierādījums saskaņā ar regulas 2015/2447 334. pantu ir izvešanas apliecinājums.

IV. Tarifu kvotu administrēšana

10. Lai iegūtu importēšanas tiesības vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotām, persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā attiecīgu iesniegumu. Ja tas ir noteikts Eiropas Savienības normatīvajos aktos par tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldību, iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

10.1. importa muitas deklarācijas kopiju, kas apliecina attiecīgā produkta laišanu brīvā apgrozībā noteiktā laikposmā un tirdzniecības pieredzi ar šo produktu;

10.2. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtās uzņēmuma darbības atzīšanas apliecības kopiju, kas apliecina uzņēmuma darbības atbilstību tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas nosacījumiem, kuri pēc pārstrādes ir paredzēti Eiropas Savienības iekšējam tirgum lietošanai pārtikā vai pārtikas produktu ražošanai (vai arī Lauku atbalsta dienests informāciju iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu);

10.3. iesniedzēja rakstisku apliecinājumu (1. pielikums) par tādu pārstrādes produktu ražošanu, kas satur produktu (saldētu liellopu gaļu), kura importēšanas tiesību iegūšanai iesniedzams iesniegums. Apliecinājumā sniegto informāciju pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma pārbauda Pārtikas un veterinārais dienests;

10.4. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju (vai arī Lauku atbalsta dienests informāciju iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu).

11. Persona, kas atbilstoši tarifu kvotai importējusi saldētu liellopu gaļu pārstrādei, iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā šādus dokumentus:

11.1. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms produkta pārstrādes uzsākšanas – produkta importam izsniegtās licences kopiju un deklarāciju par importētās saldētās liellopu gaļas pārstrādi (2. pielikums). Pārtikas un veterinārais dienests reģistrē deklarāciju un izgatavo divas tās kopijas. Deklarācijas oriģināls paliek Pārtikas un veterinārajā dienestā, vienu kopiju atdod importētājam, bet otru nosūta muitas iestādei;

11.2. informāciju par saldētās liellopu gaļas pārstrādes tehnoloģisko shēmu un ražošanas recepti.

12. Importēto saldēto liellopu gaļu, kas paredzēta pārstrādei, uzņēmums:

12.1. uzglabā atsevišķā noliktavā vai atsevišķi no citiem produktiem;

12.2. darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00 pārstrādā liellopu gaļu saturošā produktā.

13. Pārstrādātājs uztur reģistru, lai nodrošinātu produkta izsekojamību un identificēšanas iespējas produkta pārstrādes laikā un derīguma termiņa laikā.

14. Pārstrādātājs pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma uzrāda ar produkta ražošanu saistītās telpas, produkta pārstrādes tehnoloģisko shēmu un ražošanas recepti.

15. Pārstrādātājs piecu darbdienu laikā pēc importētās saldētās liellopu gaļas pārstrādes pabeigšanas iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu par pārstrādes pabeigšanu (3. pielikums).

16. Pēc šo noteikumu 15. punktā minētā pārskata apstiprināšanas un atbilstošu laboratoriskās testēšanas rezultātu saņemšanas Pārtikas un veterinārais dienests sagatavo apliecinājumu par importētās saldētās liellopu gaļas pārstrādes pabeigšanu (4. pielikums) (trijos eksemplāros). Vienu apliecinājuma eksemplāru patur Pārtikas un veterinārais dienests, otru iesniedz muitas iestādē, bet trešo izsniedz pārstrādātājam.

17. Šo noteikumu 16. punktā minētais apliecinājums ir pierādījums, ka importētās saldētās liellopu gaļas apjoms vai tā daļa noteiktā laikposmā ir pārstrādāta attiecīgajā produktā. Pamatojoties uz apliecinājumu, muitas iestāde atbrīvo iesniegto muitas nodokļa nodrošinājumu vai tā daļu.

18. Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga uzņēmuma izejvielu atbilstību un ražošanas procesu importētās saldētās liellopu gaļas pārstrādes sākumā, pārstrādes laikā un pēc pārstrādes pabeigšanas.

19. Šajā nodaļā minēto dokumentāro un fizisko pārbaužu izmaksas sedz pārstrādātājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

20. Piesakot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā – tīršķirnes vaislas liellopiem vai nobarošanai paredzētiem jaunbuļļiem (turpmāk – dzīvnieki), importētājs iesniedz muitas iestādē apliecinājumu par informācijas iesniegšanu Lauksaimniecības datu centram par importēto dzīvnieku turēšanas garantēšanu un par saimniecībām (5. pielikums).

21. Mēneša laikā pēc muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – noformēšanas importētājs iesniedz Lauksaimniecības datu centrā iesniegumu par importēto dzīvnieku turēšanu saimniecībā (6. pielikums).

22. Muitas iestādē, kurā noformēta muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, persona iesniedz apliecinājumu par to dzīvnieku turēšanas nosacījumu izpildi, kuru importam piemēroti muitas nodokļa atvieglojumi vai atbrīvojums (7. pielikums).

23. Dzīvnieka nāves gadījumā dzīvnieka īpašnieks iesniedz muitas iestādē valsts pilnvarotā veterinārārsta izsniegtu apliecinājumu. Apliecinājumā jābūt ietvertai šādai informācijai:

23.1. ziņas par valsts pilnvaroto veterinārārstu, kurš pieaicināts konstatēt dzīvnieka nāvi, – vārds, uzvārds, licences numurs un citi dati;

23.2. dzīvnieka turētāja nosaukums vai vārds un uzvārds, reģistra numurs vai personas kods, adrese un citas ziņas;

23.3. mirušā dzīvnieka suga, identifikācijas numurs, vecums, iespējamais nāves iemesls un citas ziņas;

23.4. apraksts, kas sākas ar vārdiem "Apliecinu, ka", pēc kuriem sniegta informācija par konstatētajiem dzīvnieka nāves apstākļiem un papildu izmeklēšanu, ja tāda bijusi;

23.5. valsts pilnvarotā veterinārārsta paraksts.

24. Ja dzīvnieks nosūtīts kaušanai, tad saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību dzīvnieka īpašnieks iesniedz muitas iestādē kautuves izsniegto dokumentu par dzīvnieka pārvietošanu uz kautuvi.

25. Pēc šo noteikumu 23. punktā minētā apliecinājuma saņemšanas muitas iestāde vēršas pie Pārtikas un veterinārā dienesta ar lūgumu rakstiski apliecināt, ka iesniegtā informācija ir patiesa.

V. Kaņepju sēklu un neapstrādātu kaņepāju importa kārtība

26. Lai atbilstoši regulas Nr. 1308/2013 176. un 189. pantam saņemtu kaņepju sēklu un neapstrādātu kaņepāju importa licenci, persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā attiecīgu iesniegumu (8. pielikums).

27. Izsniegtās licences derīguma termiņš ir noteikts regulas 2016/1239 7. pantā un regulas 2016/1237 9. panta 4. punktā.

28. Licencē norādīto importa apjomu uzskata par atbilstošu arī tad, ja kaņepju sēklas vai neapstrādāti kaņepāji ir importēti tādā daudzumā, kas atbilst pozitīvās vai negatīvās pielaides robežām, kuras minētas regulas 2016/1237 5. panta 4. punktā.

29. Importētājs saskaņā ar regulas 2016/1239 14. panta 6. punktu iesniedz licences izdevējiestādē pierādījumu par produktu laišanu brīvā apgrozībā.

30. Kopā ar šo noteikumu 26. punktā minēto iesniegumu persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā trešās valsts eksportētāja izsniegtu apliecinājumu par produkta atbilstību regulas Nr. 1307/2013 35. panta 3. punktā noteiktajām prasībām. Apliecinājumā jābūt ietvertai šādai informācijai:

30.1. tā produkta nosaukums un kods saskaņā ar kombinēto nomenklatūru, par kuru izsniegts apliecinājums;

30.2. eksportētāja nosaukums un adrese, ko produkta sūtītājs norāda arī vienotajā administratīvajā dokumentā;

30.3. sējai paredzēto kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju šķirne;

30.4. sējai paredzēto kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju izcelsmes valsts;

30.5. sējai paredzēto kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju apjoms (kg), par kuru izsniegts apliecinājums. Minēto apjomu norāda ar cipariem (ar trim zīmēm aiz komata) un vārdiem;

30.6. sējai paredzēto kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju tetrahidro­kanabinola saturs procentos;

30.7. eksportētāja atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts, kā arī eksportētāja zīmoga nospiedums.

31. Lauku atbalsta dienests izsniedz licenci sējai paredzēto kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju importam, ja trešās valsts eksportētāja apliecinājumā norādītā kaņepju šķirne ir iekļauta Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu kopējā šķirņu katalogā un to ražo valstī, kas attiecībā uz sējas sēklu pārbaudēm ir atzīta par līdzvērtīgu Eiropas Savienības valstij.

32. Importētājs saskaņā ar regulas Nr. 1308/2013 157. panta 2. punkta trešo daļu un 176. pantu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atzīta sējai neparedzētu kaņepju sēklu importētāja statusa iegūšanai (9. pielikums). Iesniegumā importētājs apliecina, ka apņemas:

32.1. kārtot veikto darījumu uzskaites sistēmu;

32.2. uzglabāt darījumus apliecinošos dokumentus vismaz trīs gadus, nodrošinot produkta un tā apjoma izlietojuma izsekojamību veikto darījumu un darbību laikā.

33. Lai iegūtu atzīta sējai neparedzētu kaņepju sēklu importētāja statusu, personai jābūt ar pieredzi graudaugu, eļļas un šķiedraugu sēklu vai pākšaugu tirdzniecībā vai zinātnisko pētījumu veikšanā iepriekšējo 12 mēnešu laikā pirms sējai neparedzētu kaņepju sēklu importētāja atzīšanas iesnieguma iesniegšanas. Šādu pieredzi apliecina iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas par produkta tirdzniecību vai importētāja saistību ar zinātnisko darbību.

34. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 32. punktā minētā iesnieguma saņemšanas importētājam uz nenoteiktu laiku piešķir importētāja atzīšanas numuru. To norāda importa licences iesnieguma 24. punktā (8. pielikums).

35. Importētājs vai persona, kurai realizētas sējai neparedzētas kaņepju sēklas, 12 mēnešu laikā pēc licences izsniegšanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par darbību veikšanu ar sējai neparedzētām kaņepju sēklām (10. pielikums) saskaņā ar regulas 2016/1237 9. panta 4. punktu, pievienojot darbības apliecinošo dokumentu kopijas.

36. Lauku atbalsta dienests anulē sējai neparedzētu kaņepju sēklu importētāja atzīšanas numuru, ja konstatē šo noteikumu pārkāpumus.

37. Kaņepju sēklu un neapstrādātu kaņepāju importētājam un personai, kas pilda regulas 2016/1237 9. pantā minētos nosacījumus attiecībā uz sējai neparedzētām kaņepju sēklām, importa licenci neizsniedz vienu gadu, ja konstatē šo noteikumu pārkāpumus.

VI. Noslēguma jautājums

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumus Nr. 237 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 53., 106. nr.; 2010, 151. nr.; 2013, 184. nr.).

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Apliecinājums
par tādu pārstrādes produktu ražošanu, kas satur produktu (saldētu liellopu gaļu), kura importēšanas tiesību iegūšanai iesniedzams iesniegums
 

Saskaņā ar Komisijas regulu Nr.

  
  

(regulas numurs)

 

1. Apliecinājuma iesniedzējs

1.1. nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais uzņēmuma atzīšanas numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. tālruņa numurs _________________________ faksa numurs _________________________ e-pasta adrese ____________________________________

2. Apliecinu, ka pārskata periodā pārstrādes uzņēmums ir ražojis tādu produktu, kas satur produktu, kura importēšanas tiesību iegūšanai iesniedzams iesniegums.

3. Pārstrādes uzņēmumā ražotais produkts (periods, produkta nosaukums, ražošanas recepte)

 

 

4. Ar produkta pārstrādi un uzskaiti saistīto reģistru un dokumentācijas atrašanās vieta (faktiskā adrese) un veids

 

 

5. Apliecinu, ka 1., 2., 3. un 4. punktā sniegtā informācija ir pareiza un patiesa.

Iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Amats
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Datums ____________________________________________________

 

Sniegtās informācijas patiesuma apstiprinājumss (aizpilda Pārtikas un veterinārais dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma)

Pārstrādes uzņēmumā veikta pārbaude (datums)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Iesniegtās informācijas pārbaudes laikā konstatēts
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Situācijas atbilstība iesniegumā norādītajam
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Situācijas neatbilstība iesniegumā norādītajam
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Pamatojums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Apliecinājums pieņemts (datums)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts ___________________________________________________________________________

 

Zīmoga vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Deklarācija
par importētās saldētās liellopu gaļas pārstrādi
 

Saskaņā ar Komisijas regulu Nr.

  
  

(regulas numurs)

 

1. Deklarācijas iesniedzējs

1.1. nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. tālruņa numurs ______________________ faksa numurs _____________________ e-pasta adrese __________________________________

2. Liellopu gaļas pārstrādes vieta

2.1. uzņēmums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. uzņēmuma adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais uzņēmuma atzīšanas numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Produktu importam izsniegtā licence

3.1. licences numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. izdevējiestāde
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Saskaņā ar licenci importētās saldētās liellopu gaļas apjoms, kas tiks pārstrādāts

KN kods(-i)

Produkta apraksts

Tīrsvars (kg)

Atkaulotas gaļas ekvivalenta apjoms (kg)

Licencē noteiktais apjoms (kg)

     
     
     
     
     
 

Kopā

   

5. Informācija par muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – noformēšanu

Muitas iestāde, kas noformējusi procedūru (nosaukums un kods)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Muitas procedūras pabeigšanas datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Produkta piegādes datums uzņēmumam
_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ar pārstrādi un uzskaiti saistīto reģistru un dokumentācijas atrašanās vieta un veids

7. Saldētās liellopu gaļas pārstrādē iegūtais produkts

KN kods(-i)

Produkta apraksts

Produkta kategorija (A vai B)1

   
   
   
   
   

Piezīme. 1 Saldētā liellopu gaļa tiks pārstrādāta A vai B kategorijas produktā (norādīt atbilstošo).

8. Deklarācijas 7. punktā minēto produktu ražošanā izmantojamā saldētās liellopu gaļas produkta norma un pārstrādes laikā paredzamie saldētās liellopu gaļas zuduma veidi un apjoms

7. punktā minētā produkta kods

4. punktā minētā produkta kods

Izlietojuma norma2 (kg)

Zuduma veids (apraksts)

Zuduma apjoms3 (kg)

     
     
     
     
     
     

Piezīmes.
2 Cik kg 4. punktā minētā produkta tiks izmantoti, lai saražotu 100 kg 7. punktā minēto produktu.
3 Kāds būs zuduma apjoms 4. punktā minētajam produktam, ražojot 100 kg minēto produktu.

9. Saldētās liellopu gaļas pārstrādes laiks

Ražošanas uzņēmuma telpas un ražošanas process atbilst normatīvajiem aktiem par atbilstoši tarifu kvotai importētas saldētas liellopu gaļas pārstrādi.

Pārstrāde tiks uzsākta

    
 

(diena, mēnesis, gads)

 

(plkst.)

 

Pārstrāde tiks pabeigta

    
 

(diena, mēnesis, gads)

 

(plkst.)

 

10. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza un patiesa.

Vārds, uzvārds, paraksts _____________________________________________________________________________________________________________________________ (personas vārdā)

Amats _____________________________________________________________________________________________________________________________

Datums _________________________________________________________________________________________

Uzņēmuma deklarācijas reģistrēšana (aizpilda Pārtikas un veterinārais dienests)

Deklarācijas reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārajā dienestā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Deklarācija pieņemta (datums)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts _________________________________________________________________________________________

 

Zīmoga vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Pārskats
par importētās saldētās liellopu gaļas pārstrādes pabeigšanu
 

Saskaņā ar Komisijas regulu Nr.

  
  

(regulas numurs)

 

1. Pārskata iesniedzējs

1.1. nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais uzņēmuma atzīšanas numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. tālruņa numurs __________________ faksa numurs ________________________ e-pasta adrese __________________________________

2. Deklarācijas par importētas saldētās liellopu gaļas pārstrādi reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārajā dienestā _____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Informācija par saldētās liellopu gaļas izmantošanu pārstrādāta produkta ražošanā

Saldētās liellopu gaļas KN kods un apraksts

Pārstrādātā produkta kategorija (A vai B)

Iegūtā pārstrādātā produkta KN kods

Izmantotās saldētās liellopu gaļas tīrsvars (kg)

Izmantotās saldētās liellopu gaļas atkaulotas gaļas ekvivalenta apjoms (kg)

Zuduma veids

Zuduma apjoms (kg)

Saldētās liellopu gaļas faktiskais izlietojums 100 kg pārstrādātā produkta ražošanā (kg)

Iegūtais pārstrādātā produkta tīrsvars (kg)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

         
         
         
         
         

Kopā

      

4. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza un patiesa.

Vārds, uzvārds, paraksts _____________________________________________________________________________________________________________________________ (personas vārdā)

Amats
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Datums ___________________________________________________________

Apliecinājums par pārskata pieņemšanu (aizpilda Pārtikas un veterinārais dienests)

Pārskats pieņemts (datums)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zīmoga vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Apliecinājums Nr. _________
par importētas saldētas liellopu gaļas pārstrādes pabeigšanu
 

Saskaņā ar Komisijas regulu Nr.

  
  

(regulas numurs)

 

1. Apliecinājumu izsniedza Pārtikas un veterinārais dienests

1.1. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. teritoriālā struktūrvienība
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. teritoriālās struktūrvienības adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Informācija par gaļas pārstrādes uzņēmumu, kam izsniegts apliecinājums

2.1. nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais uzņēmuma atzīšanas numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Informācija par izsniegto licenci tādas saldētas liellopu gaļas importam, kas paredzēta pārstrādei

3.1. licences numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. izdevējiestāde
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Saskaņā ar licenci importētais saldētas liellopu gaļas apjoms, kas tika pārstrādāts

KN kods(-i) un apraksts

Pārstrādei nodotais apjoms (tīrsvars kg)

  
  
  
  
  

Kopā

 

5. Saldētas liellopu gaļas pārstrāde pabeigta ________________________________________________________________________________________

(diena, mēnesis, gads)

6. Apliecinājumu izsniedza

Amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Datums ___________________________________________________________

 

Zīmoga vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Apliecinājums Nr. _________
par informācijas iesniegšanu Lauksaimniecības datu centram par importēto tīršķirnes vaislas liellopu vai nobarošanai paredzēto jaunbuļļu (dzīvnieku) turēšanas garantēšanu un par saimniecībām

Saskaņā ar Komisijas regulu Nr.

  
  

(regulas numurs)

 

Iesniedz muitas iestādē

1. Apliecinājumu iesniedza importētājs

1.1. nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. tālruņa numurs ________________________ faksa numurs ___________________ e-pasta adrese _________________________________________

2. Dzīvnieku (attiecīgo atzīmēt ar X)

tīršķirnes vaislas liellopu

vai

nobarošanai paredzēto jaunbuļļu

importam izsniegtā licence

2.1. licences numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. izdevējiestāde
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. importēto dzīvnieku skaits _____________________________________________

3. Apliecinu, ka dzīvnieki tiks turēti un netiks nokauti _____________ mēnešu laikā no importēšanas dienas.

4. Apliecinu, ka Lauksaimniecības datu centrā tiks iesniegta informācija par importētajiem dzīvniekiem un par saimniecībām, kurās tie tiks turēti

Dzīvnieka identifikācijas numurs

Dzīvnieku dzimšanas datums

Dzīvnieku izcelsmes valsts kods

Dzīvnieku identitāti apliecinoša dokumenta nosaukums, numurs

Saimniecības nosaukums, adrese

     
     
     
     
     

Piezīme. Ja nepieciešams, informācijas uzskaitījumu par dzīvniekiem turpina uz papildu lapas.

Apliecinājumam pievienota(-s) _________ papildu lapa(-s).

Vārds, uzvārds, paraksts _____________________________________________________________________________________________________________________________ (importētāja vārdā)

Amats _____________________________________________________________________________________________________________________________

Datums ___________________________________________________________________________

Aizpilda muitas iestāde

Vienotā administratīvā dokumenta numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Vienotā administratīvā dokumenta noformēšanas datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Iesnieguma pieņemšanas datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zīmoga vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Iesniegums
par importēto tīršķirnes vaislas liellopu vai nobarošanai paredzēto jaunbuļļu (dzīvnieku) turēšanu saimniecībā

Saskaņā ar Komisijas regulu Nr.

  
  

(regulas numurs)

 

Iesniedz Lauksaimniecības datu centrā

1. Iesniegumu iesniedza importētājs

1.1. nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. tālruņa numurs ______________ faksa numurs _______________ e-pasta adrese _________________________________

2. Dzīvnieku (attiecīgo atzīmēt ar X)

tīršķirnes vaislas liellopu

vai

nobarošanai paredzēto jaunbuļļu

importam izsniegtā licence

2.1. licences numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. izdevējiestāde
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. importēto dzīvnieku skaits _____________________________________________

2.4. vienotā administratīvā dokumenta numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.5. vienotā administratīvā dokumenta noformēšanas datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Apliecinu, ka importētie dzīvnieki tiks turēti šādās saimniecībās

Dzīvnieka identifikācijas numurs

Dzīvnieku dzimšanas datums

Dzīvnieku izcelsmes valsts kods

Dzīvnieku identitāti apliecinoša dokumenta nosaukums, numurs

Saimniecības nosaukums, adrese

Novietnes numurs

      
      
      
      
      

Piezīme. Ja nepieciešams, informācijas uzskaitījumu par dzīvniekiem turpina uz papildu lapas.

Apliecinājumam pievienota(-s) _________ papildu lapa(-s).

Vārds, uzvārds, paraksts _____________________________________________________________________________________________________________________________ (importētāja vārdā)

Amats _____________________________________________________________________________________________________________________________

Datums __________________________________________________________________

Aizpilda Lauksaimniecības datu centrs

Iesnieguma pieņemšanas datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zīmoga vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Apliecinājums
par to importēto tīršķirnes vaislas liellopu vai nobarošanai paredzēto jaunbuļļu (dzīvnieku) turēšanas nosacījumu izpildi, kuru importam piemēroti muitas nodokļa atvieglojumi vai atbrīvojums
 

Saskaņā ar Komisijas regulu Nr.

  
  

(regulas numurs)

 

Iesniedz muitas iestādē

1. Apliecinājumu iesniedza Lauksaimniecības datu centrs

1.1. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. teritoriālā struktūrvienība
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. teritoriālās struktūrvienības adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Importētājs

2.1. nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. tālruņa numurs ________________ faksa numurs ______________ e-pasta adrese ____________________________

3. Dzīvniekuu (attiecīgo atzīmēt ar X)

tīršķirnes vaislas liellopu

vai

nobarošanai paredzēto jaunbuļļu

importam izsniegtā licence

3.1. licences numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. izdevējiestāde
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. importēto dzīvnieku skaits _____________________________________________

3.4. vienotā administratīvā dokumenta numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. vienotā administratīvā dokumenta noformēšanas datums
 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Apliecinājums iesniegts par dzīvniekiem, kas:

 A

tika turēti saimniecībā, par kuru mēneša laikā no dzīvnieku importēšanas dienas tika informēts Lauksaimniecības datu centrs

 B

netika nokauti

 

laikā no dzīvnieku importēšanas dienas

 

(norādīt dienu vai mēnešu skaitu)

 

 C

tika nokauti veselības apsvērumu dēļ vai ir miruši ar slimību vai nelaimes gadījumā pirms noteiktā laikposma beigām (ir uzrādīts valsts pilnvarota veterinārārsta izsniegts pierādījums)

5. Par šādiem importētiem dzīvniekiem tika izpildīti apliecinājuma 4. punktā minētie nosacījumi

Trešās valsts piešķirtais dzīvnieka identifikācijas numurs

Dzīvnieku dzimšanas datums

Dzīvnieku izcelsmes valsts kods

Latvijas piešķirtais dzīvnieka identifikācijas numurs

Izpildīti apliecinājuma 4. punktā minētie nosacījumi
(attiecīgo norādīt)

     
     
     
     
     

Piezīme. Ja nepieciešams, informācijas uzskaitījumu par dzīvniekiem turpina uz papildu lapas.

Apliecinājumam pievienota(-s) _________ papildu lapa(-s).

6. Apliecinājumu izsniedza:

Izsniegšanas datums _____________________________________________________________________________________________________________________________

Amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts _______________________________________________________________________________________________________________

 

Zīmoga vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
8. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Iesniegums
kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju importa licences saņemšanai

GUMS

1. Aģentūra, kas izsniedz licenci:

Lauku atbalsta dienests

Adrese:

 

 

    
    
    

4. Iesnieguma iesniedzējs (nosaukums, adrese, dalībvalsts nosaukums)

 

 

 

 
 

7. Eksportētāja valsts

 

8. Izcelsmes valsts

 

 
 

 

13. IMPORTĒJAMAIS PRODUKTS

 

 
 

14. Produkta nosaukums

 

 

 

15. Apraksts saskaņā ar kombinēto nomenklatūru

kaņepju sēklas, kas paredzētas sējai

kaņepju sēklas, kas nav paredzētas sējai

neapstrādāti vai mērcēti kaņepāji

16. KN kods

1207 99 15

1207 99 91

5302 10 00

 

17. Apjoms (kg) ar cipariem

 

18. Apjoms (kg) ar vārdiem

 

 
 

20. Kaņepju šķirne (ja sēklas paredzētas sējai)

 

 

24. Īpašie nosacījumi

Pievienots Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumu Nr. 171 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība" 30. punktā minētais apliecinājums (attiecas uz kodu 1207 99 15 vai 5302 10 00)

Iesnieguma iesniedzējs ir atzīts importētājs kaņepju sēklām, kas nav paredzētas sējai; atzīšanas Nr. ______

 

Piezīmes:

Vieta un datums

 

Iesniedzēja paraksts

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Iesniegums
sējai neparedzētu kaņepju sēklu importētāja atzīšanai

1. Iestāde, kas veic atzīšanu: Lauku atbalsta dienests

Adrese _____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Iesniedzējs

2.1. nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. kontaktpersona
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Apņemos:

3.1. kārtot uzskaites sistēmu, lai nodrošinātu produkta izsekojamību veikto darījumu un darbību (ieskaitot pārstrādi, apstrādi, sajaukšanu, iepakošanu) laikā;

3.2. ierakstus reģistros un uzskaites sistēmās, kā arī darījumus apliecinošos dokumentus glabāt vismaz trīs gadus un pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma nodrošināt pieeju tiem;

3.3. par sējai neparedzētām kaņepju sēklām, uz kurām attiecas importa licence, laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus no licences izsniegšanas dienas, iesniegt apliecinājumu par regulas Nr. 2016/1237 9. panta 4. punktā minēto nosacījumu izpildi;

3.4. tālāk realizējot sējai neparedzētas kaņepju sēklas, nodrošināt, lai to pircējs aizpilda Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumu Nr. 171 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība" 10. pielikumā minēto apliecinājumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā

4. Informācija, kas apliecina pieredzi tirdzniecībā ar graudaugiem, eļļas un šķiedraugu sēklām vai pākšaugiem vai zinātnisko pētījumu veikšanā iepriekšējo 12 mēnešu laikā (dokumenta veids, lapu skaits)

 

 

 

Vieta un datums_____________________________________________________________________________________________________________________________

Iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts ______________________________________________________________________________________________________________

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
10. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 171
Apliecinājums
par darbību veikšanu ar sējai neparedzētām kaņepju sēklām

Iesniedz Lauku atbalsta dienestā

1. Iesniedzējs

1.1. nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. faktiskā adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. kontaktpersona
_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. iesniedzējs ir (attiecīgo atzīmēt ar X):

1.4.1. produkta importētājs, kas pats veic tālākās darbības ar produktu

1.4.2. persona, kurai realizēts produkts un kura veikusi apliecinājuma 3. punktā minētās darbības

2. Informācija par produkta importu

2.1. importētāja nosaukums un adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. importētāja atzīšanas numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. importa licences numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. importa deklarācijas numurs
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.5. importa deklarācijas apstiprināšanas datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.6. importētais daudzums (kg)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Darbības, kas atbilstoši Komisijas regulas (EK) Nr. 507/2008 17. panta 2. punktam veiktas ar sējai neparedzētām kaņepju sēklām, un tām atbilstošais apjoms kilogramos

(attiecīgo atzīmēt ar X, norādot darbībai atbilstošo apjomu)

   

Apjoms (kg)

 

3.1.

izmantotas lopbarības gatavošanai saskaņā ar Komisijas regulas (EK) Nr. 507/2008 17. panta 2. punktu

  

3.2.

reeksportētas uz trešo valsti

  

3.3.

citas darbības, kas nav saistītas ar sēklu izmantošanu sējai (norādīt):

   

3.3.1.

     

3.3.2.

     
     

4. Informācija, kas raksturo apliecinājuma _________. rindā minēto darbību (norādīt 3. punktā minētās darbības numuru)

(4. punktu aizpilda par katru 3. punktā minēto darbību un par darbības rezultātā iegūto gala produktu atsevišķi.

4.1., 4.2. un 4.3. rindu aizpilda, ja apliecinājuma iesniedzējs nav produkta importētājs.

4.6. rindu aizpilda, ja produktu pārdod tālāk, to iepakojot vai mainot iepakojumu un tā apjomu)

4.1. produkta iegādes datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. produkta iegādes apjoms (kg)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. produkta pārdevēja nosaukums un adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.4. produkta uzglabāšanas vieta un adrese; ja iegādātais produkta apjoms novietots uzglabāšanai dažādās vietās, norāda arī attiecīgo produkta apjomu (kg) atsevišķi katrā vietā
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.5. 3. punktā minētās darbības veikšanas vieta un adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.6. produkta iepakojuma veids un apjoms (kg)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.7. produkta pārstrādes, apstrādes un sēklu sajaukšanas rezultātā iegūtais gala produkts (tā nosaukums, KN kods)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.8. 4.7. rindā minētā gala produkta apjoms (kg)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.9. 4.7. rindā minētā gala produkta ieguve:

4.9.1. kaņepju sēklu apjoms (kg), kas izmantots 100 kg gala produkta iegūšanai
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.9.2. zuduma apjoms (kg), ražojot 100 kg gala produkta
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.10. produkta vai 4.7. rindā minētā gala produkta izmantošanas veids (attiecīgo atzīmēt ar X) un apjoms:

izmantots personas vajadzībām (t. sk. lopbarībai)               ___________________________ (kg)

pārdots (ieskaitot eksportu, reeksportu)                                ___________________________ (kg)

4.11. ja produkts vai 4.7. rindā minētais gala produkts pārdots, sniedz informāciju par pārdošanas darījumu:

personas (pircēja) nosaukums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

personas (pircēja) adrese
_____________________________________________________________________________________________________________________________

produkta nosaukums un KN kods
_____________________________________________________________________________________________________________________________

pārdotais apjoms (kg)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

pārdošanas datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

darījumu apliecinošais dokuments
_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Papildus pievienotā informācija un lapu skaits

 

 

6. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza

 

 

Produkta importētājs (1.4.1. rinda)

Vieta un datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Vārds, uzvārds, paraksts
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zīmoga vieta

Persona, kurai realizēts produkts (1.4.2. rinda)

Vieta un datums
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Vārds, uzvārds, paraksts
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zīmoga vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 171Pieņemts: 20.03.2018.Stājas spēkā: 04.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 03.04.2018. OP numurs: 2018/66.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298071
{"selected":{"value":"24.12.2020","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.12.2020","iso_value":"2020\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2018","iso_value":"2018\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2018.-23.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.12.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)