Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 28

Rīgā 2018. gada 16. janvārī (prot. Nr. 3 23. §)
Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
11.10 panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā reģistrē patentmaksas maksātāju, tai skaitā samazinātās patentmaksas maksātāju;

1.2. kārtību, kādā maksā patentmaksu;

1.3. saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu;

1.4. patentmaksas apmēru sadalījumā pa profesijām;

1.5. saimnieciskās darbības ierobežojumus patentmaksas maksātājam.

2. Patentmaksas maksātājs ir fiziska persona, kuras saimnieciskā darbība atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.10 panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktajām prasībām.

3. Samazinātās patentmaksas maksātājs ir fiziska persona, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.10 panta devītajā daļā noteiktajām prasībām. Samazināto patentmaksu nepiemēro šo noteikumu 1. pielikuma 5.1. un 6.1. apakšpunktā minētajās saimnieciskās darbības jomas profesijās.

4. Saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu, kā arī patentmaksas apmērs ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

5. Patentmaksu maksā par vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu.

6. Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību gan Rīgas pašvaldības teritorijā, gan citas pašvaldības teritorijā, patentmaksas apmēru vienam kalendāra mēnesim nosaka atbilstoši teritorijai ar augstāko patentmaksu. Šis nosacījums neattiecas uz samazinātās patentmaksas apmēru.

7. Patentmaksu vai samazināto patentmaksu ieskaita Valsts kases noteiktajā valsts budžeta ieņēmumu kontā.

8. Fiziskā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai (2. pielikums) (turpmāk – iesniegums). Fiziskā persona, kura ir Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja, iesniegumu var iesniegt, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

9. Fiziskā persona iesniegumu iesniedz un patentmaksu vai samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra mēneša vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanu.

10. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un patentmaksas vai samazinātās patentmaksas saņemšanas izvērtē iesniegumu un reģistrē fizisko personu par patentmaksas maksātāju vai samazinātās patentmaksas maksātāju uz laikposmu, par kuru saņemta patentmaksa vai samazinātā patentmaksa, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu par patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju.

11. Lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu par patentmaksas maksātāju vai samazinātās patentmaksas maksātāju Valsts ieņēmumu dienests paziņo fiziskajai personai vienas darbdienas laikā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai nosūtot lēmumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi.

12. Patentmaksa un samazinātā patentmaksa nav atmaksājama, izņemot gadījumu, ja Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu kā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju.

13. Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu par patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju, Valsts ieņēmumu dienests divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā termiņa beigām atmaksā fiziskajai personai patentmaksas vai samazinātās patentmaksas summu pilnā apmērā, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto norēķina kontu, kā arī paziņo to fiziskajai personai.

14. Patentmaksas maksātājs vai samazinātās patentmaksas maksātājs ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību, par kuru maksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu, sākot ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienu nodokļu maksātāju reģistrā.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumus Nr. 1531 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 252. nr.).

16. Patentmaksas maksātājs vai samazinātās patentmaksas maksātājs, kas reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1531 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā", ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību līdz attiecīgā perioda beigām, par kuru viņš reģistrēts par patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju.

17. Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par sešiem kalendāra mēnešiem, kas ietilpst laikposmā, kurā visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, vai ir samaksāta par vienu kalendāra gadu, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu var pagarināt par trim kalendāra mēnešiem sakarā ar Covid-19 izplatību.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

18. Ja patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātājs vēlas pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu sakarā ar Covid-19 izplatību atbilstoši šo noteikumu 17. punktam, viņš iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu un apliecina, ka laikposmā, kurā visā valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, nav gūti ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 16. janvāra
noteikumiem Nr. 28
Saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu, un patentmaksas apmērs
Nr. p. k.Profesija vai saimnieciskā darbībaPatentmaksa vienam kalendāra mēnesim (euro)
Rīgas pašvaldības teritorijāpārējās pašvaldību teritorijās
1. Ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, kā arī apģērbu un apavu izgatavošana un labošana
1.1.tekstila, ādas un tām radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotājs (piemēram, šuvējs, drēbnieks, piegriezējs)10050
2. Pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi
2.1.precīzijas izstrādājumu izgatavotājs (piemēram, pulksteņmeistars)10050
2.2.mūzikas instrumentu skaņotājs10050
2.3.juvelieris10050
2.4.slēdzeņu atslēdznieks10050
2.5.kalējs10050
2.6.kapu/akmens plākšņu izgatavotājs, akmeņkalis10050
2.7.kurpnieks, apavu labotājs, apavu tīrītājs10050
3. Amatniecības izstrādājumu izgatavošana
3.1.podnieks vai tam radniecīgas profesijas speciālists (piemēram, keramiķis)10050
3.2.stikla izstrādājumu izgatavotājs un apdarinātājs10050
3.3.apgleznotājs, gravētājs un kodinātājs10050
3.4.koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotājs (piemēram, mīksto un koka rotaļlietu izgatavotājs)10050
3.5.mūzikas instrumentu izgatavotājs un labotājs10050
4. Floristika
4.1.florists un floristikas speciālists10050
5. Fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi
5.1.fotogrāfs, mākslas fotogrāfs, kinooperators un audioieraksta operators10050
6. Skaistumkopšanas pakalpojumi
6.1.frizieris un skaistumkopšanas speciālists (piemēram, frizieris, grimētājs, kosmetologs, kosmētiķis, nagu kopšanas speciālists, parūku meistars, pirtnieks, stilists, vizāžists, tetovētājs, dekoratīvās caurduršanas meistars)10050
7. Privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi
7.1.skursteņslauķis10050
7.2.mājkalpotājs, apkopējs un palīgs mājas darbos (piemēram, logu mazgātājs, zāles pļaušanas un krūmu griešanas pakalpojumu sniedzējs)10050
7.3.auklis, guvernants, aprūpētājs, skolēnu pavadonis, privātskolotājs10050
7.4.fizioterapijas speciālists (piemēram, fizioterapeits masieris)10050
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 16. janvāra
noteikumiem Nr. 28
Iesniegums par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai

Lūdzu mani reģistrēt

patentmaksas

samazinātās patentmaksas

veikšanai no ____. gada ______. _______

1.Vārds, uzvārds 
2.Personas kods 
3.Tālruņa numurs 
4.E-pasta adrese 
5.Pasta adrese 
6.Profesiju grupa un profesijas, kurā(-ās) tiks veikta saimnieciskā darbība, vai saimnieciskā darbība(-as) atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumu Nr. 28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs" 1. pielikumā norādītajam kārtas skaitlim(profesijas numurs(-i) un nosaukums(-i), darbības vieta)
7.Pamatdarbības vieta(administratīvā teritorija, kurā tiks veikta saimnieciskā darbība)
8.Patentmaksas piemērošanas termiņš uz vienu kalendāra mēnesi
 uz trim kalendāra mēnešiem
 uz sešiem kalendāra mēnešiem
 uz vienu kalendāra gadu
9.Samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš uz sešiem kalendāra mēnešiem
 uz vienu kalendāra gadu
10.Ja pieņemts lēmums par atteikumu, lūdzu to paziņot uz 4. punktā norādīto e-pasta adresi
 pa pastu uz 5. punktā norādīto adresi
 Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā

Ja pieņemts lēmums par atteikumu, lūdzu atmaksāt patentmaksu vai samazināto patentmaksu uz norēķinu kontu Nr.

                     

Datums ______________________

Iesniedzējs    
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 16.01.2018.Stājas spēkā: 31.01.2018.Zaudē spēku: 01.01.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 30.01.2018. OP numurs: 2018/21.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
296734
{"selected":{"value":"03.07.2020","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.07.2020","iso_value":"2020\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2018","iso_value":"2018\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2018.-02.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.07.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"