Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 162

Rīgā 2018. gada 18. janvārī
Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku
Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma
13., 17. pantu, 18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu,
31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu,
39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu un
likuma "Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ziņas iekļaujamas Kredītu reģistrā (tālāk tekstā – reģistrs);

1.2. reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas reģistra dalībniekam, reģistra dalībniekam ar ierobežotu statusu (tālāk tekstā – ierobežots reģistra dalībnieks) un Valsts kasei kārtību;

1.3. kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) izsniedzamas reģistrā iekļautās ziņas;

1.4. kārtību, kādā reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas;

1.5. maksas par reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību;

1.6. statistikas pārskatu iesniegšanas kārtību.

2. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase, Komisija un respondents, t.sk. kredītiestāde, kā arī krājaizdevu sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, naudas tirgus fonds un cits komersants, kas nav kredītiestāde (tālāk tekstā – nebanka), elektroniski veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.i., reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase iekļauj reģistrā ziņas, kā arī aktualizē, labo un anulē reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase un Komisija pieprasa reģistrā iekļautās ziņas un Latvijas Banka izsniedz reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam, Valsts kasei un Komisijai, un kredītiestāde un nebanka sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus drošības sistēmā, izmantojot programmatūru un veicot pasākumus, kas nodrošina informācijas autentiskumu un konfidencialitāti tās apmaiņas laikā.

3. Drošības sistēmai ir divi veidi:

3.1. paaugstinātās drošības sistēma;

3.2. nebanku statistikas sistēma (adrese: https://stat.bank.lv).

4. Drošības sistēmā informācijas apmaiņu saskaņā ar šiem noteikumiem veic vai var veikt interaktīvi, tīmekļa pakalpju veidā vai failu veidā. Paaugstinātās drošības sistēmā informācijas apmaiņu failu veidā saskaņā ar šiem noteikumiem veic vai var veikt, izmantojot failu apmaiņas servisu (adrese: sftp.bank.lv).

5. Paaugstinātās drošības sistēmā informācijas apmaiņu veic reģistra un kredītiestāžu sniedzamās statistikas ietvaros.

6. Nebanku statistikas sistēmā informācijas apmaiņu veic nebanku sniedzamās statistikas ietvaros.

2. Informācijas apmaiņa paaugstinātās drošības sistēmā
2.1. Informācijas apmaiņas drošības noteikumi

7. Persona, kas veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku (tālāk tekstā – informācijas apmaiņas subjekts), un Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmā veic šādus pasākumus, kas nodrošina informācijas autentiskumu un konfidencialitāti tās apmaiņas laikā:

7.1. informācijas apmaiņai izmanto šifrētu komunikāciju kanālu;

7.2. elektroniski paraksta tīmekļa pakalpju veidā sniedzamo informāciju;

7.3. elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju.

(Grozīts ar LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 181)

8. Lai informāciju elektroniski parakstītu, informācijas apmaiņas subjekts ar Latvijas Banku noslēdz rakstisku līgumu.

9. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visas Latvijas Bankas publiskās atslēgas attiecīgā veida informācijas apmaiņai.

10. Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visu to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuri reģistrēti attiecīgā veida informācijas apmaiņai. Failu veidā sniedzamās reģistrā iekļautās ziņas Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē, izmantojot to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuriem ir:

10.1. šo noteikumu 52.5. apakšpunktā minētās reģistra lietošanas tiesības – reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai bez kredītinformācijas biroja starpniecības;

10.2. šo noteikumu 55. punktā minētās reģistra lietošanas tiesības – reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai ar kredītinformācijas biroja starpniecību.

11. Informāciju elektroniski paraksta un šifrē, lietojot ECDSA-384, SHA-256 un AES-256 algoritmu.

12. Ja informācija nav pareizi elektroniski parakstīta vai šifrēta, informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties nosūta Latvijas Bankai par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

13. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam programmatūru, kas izmantojama informācijas elektroniskai parakstīšanai un šifrēšanai. Informācijas elektroniskai parakstīšanai un šifrēšanai informācijas apmaiņas subjekts var izmantot arī citu programmatūru, kuru var savietot ar paaugstinātās drošības sistēmas programmatūru.

14. Paaugstinātās drošības sistēmu uztur Latvijas Banka, izņemot to programmatūru un tehnisko nodrošinājumu, kas uzstādīts informācijas apmaiņas subjektam.

15. Lai veiktu informācijas apmaiņu failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu, informācijas apmaiņas subjekts izmanto SFTP (SSH File Transfer Protocol) klienta programmatūru, kuru var savietot ar failu apmaiņas servisa servera programmatūru.

16. Informācijas apmaiņai failu veidā izmanto šādus SFTP algoritmus:

16.1. failu apmaiņas servisa servera autentificēšanai – ECDSA 384 bitu algoritmu;

16.2. integritātes nodrošināšanai – hmac-sha256 vai hmac-sha256-96 algoritmu;

16.3. šifrēšanai – aes128/192/256-cbc/ctr vai 3des-ctr algoritmu;

16.4. atslēgu apmaiņas nodrošināšanai – ECDH atslēgu ar vismaz 256 bitu algoritmu vai DH atslēgu ar vismaz 2048 bitu algoritmu.

17. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu veic, t.sk. elektroniski paraksta un šifrē informāciju, paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs.

18. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu, veic failu apmaiņas servisa lietotājs.

19. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski ievada un uztur drošības sistēmā interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties drošības sistēmā elektroniski anulē interneta adreses, no kurām vairs nenotiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Ja informācijas apmaiņas subjekts tehnisku iemeslu dēļ nevar drošības sistēmā elektroniski ievadīt interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam, tas iesniedz Latvijas Bankai rakstisku interneta adrešu reģistrēšanas pieteikumu (1. pielikums).

20. Informācijas apmaiņas subjekts veic šajos noteikumos noteiktos pasākumus saistībā ar paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju un failu apmaiņas servisa lietotāju administrēšanu (tālāk tekstā – pārvaldīšanas pasākumi) internetā (adrese: https://entrust.bank.lv). Informācijas apmaiņas subjekta vārdā pārvaldīšanas pasākumus veic pārvaldnieks.

21. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka dzēš drošības sistēmā visas informācijas apmaiņas subjekta ievadītās interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam.

2.2. Paaugstinātās drošības sistēmas licences

22. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam divas paaugstinātās drošības sistēmas licences. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam vēl divas paaugstinātās drošības sistēmas licences par katru informācijas apmaiņas subjekta atbilstību vienam no šādiem kritērijiem:

22.1. informācijas apmaiņas subjekts veic informācijas apmaiņu reģistra ietvaros;

22.2. informācijas apmaiņas subjekts sniedz statistikas pārskatus.

23. Informācijas apmaiņas subjekts var saņemt paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, informācijas apmaiņas subjekts piecas darbadienas iepriekš iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

(Grozīts ar LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 181)

24. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, bet tās ietvaros nereģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, informācijas apmaiņas subjekts noslēdz ar Latvijas Banku rakstisku līgumu.

25. Informācijas apmaiņas subjekts var atteikties no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences ar katra gada 1. janvāri. Lai atteiktos no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences, informācijas apmaiņas subjekts līdz iepriekšējā gada beigām iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

26. Informācijas apmaiņas subjekts var nodot paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci citam informācijas apmaiņas subjektam, iesniedzot Latvijas Bankai abpusēji parakstītu iesniegumu.

2.3. Maksa par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci informācijas apmaiņai reģistra ietvaros

27. Lai segtu reģistra uzturēšanas izdevumus par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, kuras ietvaros reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai maksu par reģistra izmantošanu, kas sastāv no vienreizējas maksas 65.75 euro apmērā, t.sk. atlīdzība par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci 54.34 euro un 21% pievienotās vērtības nodoklis 11.41 euro (tālāk tekstā – vienreizējā maksa), un gada maksas 16.40 euro apmērā, t.sk. gada atlīdzība 13.55 euro un 21% pievienotās vērtības nodoklis – 2.85 euro (tālāk tekstā – gada maksa).

(Grozīts ar LB 20.12.2017. noteikumiem Nr. 169)

28. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai vienreizējo maksu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

29. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks līdz 15. janvārim samaksā Latvijas Bankai gada maksu par kārtējo kalendāro gadu.

30. Ja reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks saņem paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci pēc 1. janvāra, gada maksu par šā kārtējā kalendārā gada atlikušo periodu aprēķina proporcionāli gada maksai par visu kārtējo kalendāro gadu un reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai šo gada maksas daļu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

31. Vienreizējo maksu un gada maksu ieskaita Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

2.4. Pārvaldnieka reģistrēšana, anulēšana un atjaunošana
2.4.1. Pārvaldnieku skaits un pārvaldnieka reģistrēšana

32. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus pārvaldniekus.

33. Lai reģistrētu pārvaldnieku, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikumu (2. pielikums).

34. Latvijas Banka reģistrē pārvaldnieku vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

35. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam pārvaldnieka reģistrācijas kodu, izsniedzot pārvaldnieka reģistrācijas koda nodošanas protokolu (3. pielikums).

36. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas to ievieš un iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka ieviešanas protokolu (4. pielikums). Pārvaldnieka ieviešanas protokolu paraksta arī pats pārvaldnieks.

37. Pārvaldnieka tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka ieviešanas protokola saņemšanas Latvijas Bankā.

38. Informācijas apmaiņas subjekts kā pārvaldnieku var reģistrēt arī paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju. Šajā gadījumā Latvijas Banka pēc pārvaldnieka reģistrēšanas nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi paziņojumu par pārvaldnieka reģistrēšanu un pārvaldnieka tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.4.2. Pārvaldnieka anulēšana un atjaunošana

39. Informācijas apmaiņas subjekts var pārvaldnieku anulēt pēc savas iniciatīvas.

40. Informācijas apmaiņas subjekts pārvaldnieku anulē, ja mainās pārvaldnieka vārds vai uzvārds.

41. Lai pārvaldnieku anulētu, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka anulēšanas pieteikumu (5. pielikums).

42. Latvijas Banka pārvaldnieku anulē vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

43. Latvijas Banka pārvaldnieku anulē automātiski, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

43.1. informācijas apmaiņas subjekts pārvaldnieku nav ieviesis šo noteikumu 36. punktā minētajā termiņā;

43.2. pārvaldnieks nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 89. punktā minētajā termiņā.

44. Latvijas Banka pārvaldnieku atjauno, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

44.1. Latvijas Banka pārvaldnieku anulējusi saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu;

44.2. pārvaldnieks aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

44.3. pārvaldnieka atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

45. Lai pārvaldnieku atjaunotu, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka atjaunošanas pieteikumu (6. pielikums).

46. Latvijas Banka pārvaldnieku atjauno vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka atjaunošanas pieteikuma saņemšanas.

47. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam pārvaldnieka atjaunoto reģistrācijas kodu, izsniedzot pārvaldnieka reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu (7. pielikums).

48. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka atjaunošanas to ievieš un iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka ieviešanas protokolu (4. pielikums). Pārvaldnieka ieviešanas protokolu paraksta arī pats pārvaldnieks.

49. Pārvaldnieka tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka ieviešanas protokola saņemšanas Latvijas Bankā.

50. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta pārvaldniekus.

2.5. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana, anulēšana, atjaunošana un tiesību maiņa
2.5.1. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju skaits un tiesības

51. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus katra šāda veida informācijas apmaiņai:

51.1. informācijas apmaiņai reģistra ietvaros;

51.2. statistikas pārskatu iesniegšanai.

52. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, var būt šādas reģistra lietošanas tiesības:

52.1. tiesības iekļaut reģistrā ziņas interaktīvi;

52.2. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi;

52.3. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas tīmekļa pakalpju veidā;

52.4. tiesības iekļaut reģistrā ziņas failu veidā;

52.5. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas failu veidā;

52.6. tiesības interaktīvi pieprasīt informāciju par informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju darbībām;

52.7. tiesības interaktīvi pieprasīt apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām;

52.8. tiesības uzturēt šajos noteikumos paredzētos pilnvarojumus Latvijas Bankai interaktīvi.

(Grozīts ar LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 181)

53. Informācijas apmaiņas subjekts pieprasa visas šo noteikumu 52. punktā minētās reģistra lietošanas tiesības vismaz diviem paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

54. Informācijas apmaiņas subjekts var pieprasīt šo noteikumu 52.4. vai 52.5. apakšpunktā minētās reģistra lietošanas tiesības kopā ne vairāk kā 10 paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

55. Informācijas apmaiņas subjekts, kas ir kredītinformācijas lietotājs Kredītinformācijas biroju likuma izpratnē, reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, kuram ir reģistra lietošanas tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas ar kredītinformācijas biroja starpniecību. Šādam paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam vienlaikus nevar būt šo noteikumu 52. punktā minēto reģistra lietošanas tiesību.

2.5.2. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana

56. Lai reģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

57. Latvijas Banka reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

58. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

58.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

58.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

59. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

60. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

61. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt arī pārvaldnieku.

62. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atsevišķa veida informācijas apmaiņai informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas jau reģistrēts cita veida informācijas apmaiņai, vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas reģistrēts, lai sniegtu Latvijas Bankai vai saņemtu no Latvijas Bankas informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu.

63. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrētu šo noteikumu 61. vai 62. punktā noteiktajā gadījumā, informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā piesaista pārvaldnieku vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju attiecīgajam informācijas veidam. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.5.3. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšana un atjaunošana

64. Informācijas apmaiņas subjekts var paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulēt pēc savas iniciatīvas.

65. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu.

66. Latvijas Banka anulē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

67. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulē automātiski, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

67.1. informācijas apmaiņas subjekts paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 59. punktā minētajā termiņā;

67.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 89. punktā minētajā termiņā.

68. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atjauno, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

68.1. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulējusi saskaņā ar šo noteikumu 67. punktu;

68.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

68.3. paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

69. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atjaunotu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikumu.

70. Latvijas Banka atjauno paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

71. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

71.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

71.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

72. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

73. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

74. Informācijas apmaiņas subjekts var anulēt atsevišķa veida informācijas apmaiņas tiesības paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts visu veidu informācijas apmaiņai vai atsevišķa veida informācijas apmaiņai un lai sniegtu Latvijas Bankai vai no tās saņemtu informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu. Šādā gadījumā informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā anulē paaugstinātā drošības sistēmas lietotāja piesaisti attiecīgajam informācijas veidam un attiecīgās tiesības nekavējoties zaudē spēku.

75. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus.

2.5.4. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesību maiņa

76. Lai mainītu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesības, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesību maiņas pieteikumu.

77. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.6. Failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana un anulēšana
2.6.1. Failu apmaiņas servisa lietotāju skaits un failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana

78. Informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt ne vairāk kā sešus failu apmaiņas servisa lietotājus.

79. Lai reģistrētu failu apmaiņas servisa lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

80. Latvijas Banka reģistrē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

81. Pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

81.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju failu apmaiņas servisa servera kontrolsummai;

81.2. nosūta uz failu apmaiņas servisa lietotāja e-pasta adresi viņam piešķirto failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu.

82. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas to ievieš, veicot šādas darbības:

82.1. izveido SSH2 atslēgas, izmantojot RSA 2048 bitu algoritmu vai ECDSA 384 bitu algoritmu;

82.2. saglabā failu apmaiņas servisa lietotāja autentificēšanai nepieciešamo publisko atslēgu SSH2 vai OpenSSH formātā un ievieto to drošības sistēmā.

83. Failu apmaiņas servisa lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 82.2. apakšpunktā noteikto darbību izpildes.

2.6.2. Failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšana

84. Lai failu apmaiņas servisa lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikumu.

85. Latvijas Banka anulē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

86. Latvijas Banka failu apmaiņas servisa lietotāju anulē automātiski, ja informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisa lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 82. punktā minētajā termiņā.

87. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta failu apmaiņas servisa lietotājus.

2.7. Pārvaldnieka, paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja, failu apmaiņas servisa lietotāja un Latvijas Bankas atslēgas

88. Pārvaldnieka un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja parakstīšanas atslēgas ir derīgas 24 mēnešus pēc to izveidošanas, bet šifrēšanas atslēgas – 36 mēnešus pēc to izveidošanas.

89. Lai pagarinātu atslēgu derīguma termiņu, pārvaldnieks vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs 100 dienu laikā pirms atslēgu derīguma termiņa beigām interaktīvi pieslēdzas drošības sistēmai un drošības sistēma automātiski izveido jaunas atslēgas.

90. Failu apmaiņas servisa lietotāja publiskā atslēga ir derīga pastāvīgi.

91. Latvijas Banka drošības sistēmā ievieto Latvijas Bankas publiskās atslēgas un nosūta uz pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par Latvijas Bankas publiskās atslēgas izmantošanas uzsākšanu, norādot Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu un to, kura veida informācijas apmaiņai tā lietojama.

92. Ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma nesakrīt ar šo noteikumu 91. punktā minētajā paziņojumā norādīto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu, informācijas apmaiņas subjekts nosūta par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

93. Latvijas Banka anulē Latvijas Bankas publisko atslēgu un nosūta uz pārvaldnieku e-pasta adresēm par to paziņojumu, norādot, kura veida informācijas apmaiņai Latvijas Bankas publiskā atslēga turpmāk nav lietojama.

2.8. Informācijas apmaiņa reģistra ietvaros
2.8.1. Informācijas apmaiņas veidi

94. Informācijas apmaiņa starp reģistra dalībnieku, ierobežotu reģistra dalībnieku vai Valsts kasi un Latvijas Banku notiek interaktīvi, failu veidā vai tīmekļa pakalpju veidā.

95. Latvijas Banka sniedz reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Valsts kasei apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām tikai interaktīvi.

96. Tīmekļa pakalpju veidā reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase var pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas un Latvijas Banka var izsniegt reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Valsts kasei.

97. Informācijas apmaiņa starp Komisiju un Latvijas Banku notiek tikai interaktīvi.

98. Informācijas apmaiņa interaktīvi notiek reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv).

99. Informācijas apmaiņa failu veidā notiek reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv) vai izmantojot failu apmaiņas servisu.

100. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā notiek reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv/pieprasijumi).

2.8.2. Reģistrā iekļaujamās tehniskās informācijas saturs un nosacījumi tās iekļaušanai reģistrā

101. Veicot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros, reģistrā iekļauj šādu tehnisko informāciju:

101.1. vispārīgo ziņu identifikators;

101.2. pārkāpuma ziņu identifikators;

101.3. paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators;

101.4. tā reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases, kurš anulē reģistrā iekļautās ziņas, nosaukums un šo ziņu anulēšanas datums;

101.5. norāde par pieprasījuma objektu.

102. Iekļaujot reģistrā vispārīgo ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase patstāvīgi piešķir klienta saistībām unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simboli), ar kuru ziņas par klienta saistībām var identificēt starp citām attiecīgā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautajām ziņām par šā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases klientu saistībām.

103. Iekļaujot reģistrā pārkāpuma ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase patstāvīgi piešķir ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 16 simbolu), ar kuru ziņas par attiecīgo klienta vai klienta galvinieka pārkāpumu var identificēt starp citām attiecīgā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautajām ziņām par šā klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem.

104. Šo noteikumu 101.3. un 101.4. apakšpunktā minētā tehniskā informācija reģistrā veidojas automātiski, veicot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros.

105. Reģistra dalībnieks vai Valsts kase iekļauj reģistrā norādi par pieprasījuma objektu, ja reģistra dalībnieks vai Valsts kase reģistrā iekļautās ziņas pieprasa par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka vai Valsts kases klients vai klienta galvinieks.

2.8.3. Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas un labošanas tehniskie ierobežojumi

106. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klientu vai vispārīgās ziņas par klienta saistībām failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par šo klientu, visiem solidārajiem klientiem un šo klientu galviniekiem un vispārīgās ziņas.

107. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta galvinieku vai vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par šo klienta galvinieku, visiem attiecīgajiem klientiem un klienta galviniekiem un vispārīgās ziņas.

108. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistību pārkāpumiem failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par attiecīgo klienta saistību pārkāpumu.

109. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par attiecīgo klienta galvinieka saistību pārkāpumu.

110. Lai labotu reģistrā iekļautās periodiskās ziņas vai periodiskās riska darījumu ziņas failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj attiecīgi visas periodiskās ziņas vai visas periodiskās riska darījumu ziņas par attiecīgajām klienta saistībām un klienta galvinieka saistībām par attiecīgo pārskata periodu.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 172 redakcijā)

2.8.4. Informācijas sagatavošana apmaiņai failu veidā

111. Lai iekļautu reģistrā ziņas par klientu, klienta galvinieku, vispārīgās ziņas un ziņas par klienta un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, kā arī aktualizētu, labotu vai anulētu šādas reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo ziņu sniegšanas failu.

112. Lai labotu vai papildinātu reģistrā iekļautās klientu vai klienta galvinieku identificējošās ziņas, kā arī labotu vispārīgo ziņu identifikatoru vai pārkāpuma ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas failu.

113. Lai iekļautu reģistrā periodiskās ziņas, kā arī labotu vai anulētu šādas reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo periodisko ziņu failu.

114. Lai paziņotu reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei par ziņu sniegšanas, periodisko ziņu vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila apstrādes rezultātu, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu.

115. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo vispārējo pieprasījumu failu.

116. Lai pēc vispārējā pieprasījumu faila apstrādes reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei izsniegtu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo vispārējo ziņu saņemšanas failu.

117. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, kuras reģistrā iekļāvis attiecīgais reģistra dalībnieks, ierobežotais reģistra dalībnieks vai Valsts kase, nesaņemot ziņas par klientu, klienta galvinieku un viņu saistību pārkāpumiem, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo kredītportfeļa pieprasījuma failu.

118. Lai pēc kredītportfeļa pieprasījuma faila apstrādes reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei izsniegtu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo kredītportfeļa pārskata failu.

119. Lai pieprasītu attiecīgā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistībām, kuru nodrošināšanai ar Latvijā reģistrētas valsts kapitālsabiedrības, kas pilda īpašu uzdevumu – ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas –, vai Valsts kases starpniecību saņemta garantija vai galvojums valsts atbalsta programmas ietvaros (tālāk tekstā – ar valsts garantiju programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas), reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma failu.

119.1 Ja šo noteikumu 119. punktā minētās ar valsts garantiju programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks paredz pieprasīt ar noteiktu regularitāti un pilnvarot Latvijas Banku pilnvarojumā noteiktos laikos sagatavot un reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka vārdā nosūtīt ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila kopiju arī attiecīgās garantijas vai galvojuma sniedzējam, tas interaktīvi attiecīgi pilnvaro Latvijas Banku.

(LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

120. Lai pēc tam, kad veikta ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu faila apstrāde, izsniegtu reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam ar valsts garantiju programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas failu.

121. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātiem.

2.8.5. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā

122. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase iesniedz Latvijas Bankai pieprasījumu, norādot reģistrā iekļauto ziņu atspoguļojuma veidu.

123. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

2.9. Informācijas apmaiņa kredītiestāžu sniedzamās statistikas ietvaros

124. Kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

125. Kredītiestāde sagatavo statistikas pārskatu kā atsevišķu teksta failu atbilstoši šo noteikumu 10.–20. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

126. Lai paziņotu kredītiestādei par statistikas pārskata faila saņemšanu, Latvijas Banka sniedz kredītiestādei atbildi failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

127. Latvijas Banka sagatavo atbildi kā atsevišķu teksta failu atbilstoši šo noteikumu 21. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

2.10. Informācijas apmaiņa par kredītiestādes kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām

128. Kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par kredītiestādes kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām, kā arī aktualizē, labo vai anulē informāciju par kredītiestādes kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām:

128.1. failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu;

128.2. sagatavojot failu atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam;

128.3. kā informācijas apmaiņas veidu izmantojot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros.

(Grozīts ar LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 178)

129. Lai paziņotu kredītiestādei par šo noteikumu 128. punktā minētā informācijas faila saņemšanu, Latvijas Banka sniedz kredītiestādei atbildi failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu, atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

2.11. Failu glabāšanas termiņi

130. No informācijas apmaiņas subjekta saņemto failu pēc tā apstrādes Latvijas Banka failu apmaiņas servisā vai reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv) automātiski dzēš.

131. Informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisā vai reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv) no Latvijas Bankas saņemto failu var glabāt ne ilgāk kā 10 dienu pēc tā saņemšanas. Pēc minētā termiņa Latvijas Banka šo failu automātiski dzēš.

3. Informācijas apmaiņa nebanku statistikas sistēmā

132. Nebanka sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus interaktīvi, izmantojot nebanku statistikas sistēmu.

133. Nebankas vārdā statistikas pārskatu Latvijas Bankai iesniedz nebanku statistikas sistēmas lietotājs.

134. Lai reģistrētu nebanku statistikas sistēmas lietotāju, nebanka iesniedz Latvijas Bankai nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikumu interaktīvi nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv).

135. Latvijas Banka reģistrē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

136. Pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta uz nebanku statistikas sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa identifikatoru.

137. Nebanku statistikas sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc viņa identifikatora saņemšanas.

138. Lai nebanku statistikas sistēmas lietotāju anulētu, nebanka iesniedz Latvijas Bankai nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu interaktīvi nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv).

139. Latvijas Banka anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

140. Latvijas Banka automātiski anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

140.1. nebanku statistikas sistēmas lietotājs triju mēnešu laikā pēc viņa identifikatora saņemšanas nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai;

140.2. nebanku statistikas sistēmas lietotājs 18 mēnešus nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai.

141. Ja tiek mainīts nebanku statistikas sistēmas lietotāja tālruņa numurs vai e-pasta adrese, nebanku statistikas sistēmas lietotājs nekavējoties par to informē Latvijas Banku, ievadot aktuālo tālruņa numuru vai e-pasta adresi interaktīvi nebanku statistikas sistēmas sadaļā "Mani dati".

4. Noslēguma jautājumi

142. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 12. decembra noteikumus Nr. 130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 248; 2014, Nr. 97; 2015, Nr. 95; 2016, Nr. 93, 2017, Nr. 140 un 2018, Nr. 15).

143. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

144. Līdz 2021. gada 31. martam:

144.1. informāciju elektroniski parakstīt un šifrēt var, arī lietojot RSA-2048 un AES-256 algoritmu;

144.2. informācijas apmaiņas subjekts elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visas tās Latvijas Bankas publiskās atslēgas attiecīgā veida informācijas apmaiņai, kuras izmanto attiecīgi RSA-2048 un AES-256 algoritmu vai ECDSA-384, SHA-256 un AES-256 algoritmu;

144.3. Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visu attiecīgā veida informācijas apmaiņai reģistrēto informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuras izmanto attiecīgi RSA-2048 un AES-256 algoritmu vai ECDSA-384, SHA-256 un AES-256 algoritmu, ņemot vērā šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunkta nosacījumus.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 172; LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 178)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)
lūdz reģistrēt interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai:

.

(tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)
   
(paraksts)  
   
(paraksta atšifrējums)  
______. gada ____. ____________  
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)
lūdz reģistrēt pārvaldnieku
 
(vārds, uzvārds; personas kods)

.

(e-pasta adrese; tālruņa numurs)
Interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai:  
 

.

(jānorāda, ja šādas adreses iepriekš nav reģistrētas; tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)
 
Pārvaldnieka reģistrācijas koda nodošanas protokola saņemšanas veids (atzīmēt vienu no iespējām):
tiks saņemts personiski Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā;
nosūtīt ar ierakstītu vēstuli uz adresi  
 

.

   
(paraksts)  
   
(paraksta atšifrējums)  
______. gada ____. ____________  
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
3. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Pārvaldnieka reģistrācijas koda nodošanas protokols
Latvijas Banka nodod
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)
pārvaldnieka
 
(vārds, uzvārds; personas kods)
     
reģistrācijas kodu    
(norādes numurs)    
(autorizācijas atslēga)

.

 
   
(paraksts)  
   
(paraksta atšifrējums)  
______. gada ____. ____________  
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
4. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Pārvaldnieka ieviešanas protokols
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)
paziņo par pārvaldnieka
 
(vārds, uzvārds; personas kods)
     
ar reģistrācijas kodu    
(norādes numurs)    
(autorizācijas atslēga)    
ieviešanu.    
Pārvaldnieka paraksts:    
   
(paraksts)  
   
(paraksta atšifrējums)  
______. gada ____. ____________
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
5. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Pārvaldnieka anulēšanas pieteikums
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)
paziņo par pārvaldnieka
 
(vārds, uzvārds; personas kods)
anulēšanu.
   
(paraksts)  
   
(paraksta atšifrējums)  
______. gada ____. ____________
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
6. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Pārvaldnieka atjaunošanas pieteikums
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)
lūdz atjaunot pārvaldnieku
 
(vārds, uzvārds; personas kods)
 
(e-pasta adrese; tālruņa numurs)
   
Atjaunošanas iemesls:  
 

.

 
Pārvaldnieka reģistrācijas koda atjaunošanas protokola saņemšanas veids (atzīmēt vienu no iespējām):
tiks saņemts personiski Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā;
nosūtīt ar ierakstītu vēstuli uz adresi  
 

.

   
(paraksts)  
   
(paraksta atšifrējums)  
______. gada ____. ____________
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
7. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Pārvaldnieka reģistrācijas koda atjaunošanas protokols
Latvijas Banka nodod
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)
pārvaldnieka
 
(vārds, uzvārds; personas kods)
 
jauno reģistrācijas kodu
(norādes numurs)    
(autorizācijas atslēga)

.

 
   
(paraksts)  
   
(paraksta atšifrējums)  
______. gada ____. ____________  
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
8. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Reģistra failu un tīmekļa pakalpju formāti un struktūra

(Pielikums grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 172; LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 178; LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 181; LB 21.07.2020. noteikumiem Nr. 182)

I. Izmantotie apzīmējumi

1. Apzīmējumi

Apzīmējums Skaidrojums
N Vērtība ir skaitlis
C Vērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir "0"–"9", "A"–"Z", "a"–"z", atstarpes (Space) simbols, "–", "+", "!", "?", ".", ",", "&", "*", "_", "(", ")", "'", ":", "%", ";" un "/"
Cn Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simboli
Nm Vērtība ir skaitlis ar maksimālo garumu m simboli
GGGG-MM-DD Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur:

GGGG – četrciparu gadskaitlis;

MM – divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12);

DD – divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)

HH.MM:SS Vērtība ir laiks formātā HH.MM:SS, kur:

HH – stundas (no 00 līdz 23);

MM – minūtes (no 00 līdz 59);

SS – sekundes (no 00 līdz 59)

Cn vai Nn Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simboli

II. Failu apmaiņa, izmantojot failu apmaiņas servisu

2. Faila nosaukuma formāts ir aaaggmmddnnnnnn.xml, GZIP formātā sapakota faila formāts ir aaaggmmddnnnnnn.gz, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaaggmmddnnnnnn.ext, kur:

2.1. aaa – atbilstošā faila veida nosaukuma prefikss;

2.2. ggmmdd – faila sagatavošanas datums;

2.3. nnnnnn – unikāls faila numurs faila sagatavošanas dienā;

2.4. ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase sagatavotos failus pēc to sapakošanas, elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/OUT katalogā. Latvijas Banka atbildes failus pēc to sapakošanas, elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/IN katalogā. Failu sapakošana ir obligāta, ja tiek izmantots šifrēta un elektroniski parakstīta faila "p7m" formāts.

III. Ziņu sniegšanas fails

4. Ziņu sniegšanas faila nosaukuma prefikss ir "krk".
5. Ziņu sniegšanas faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 7. punktu)</Header>
  <KRMessages>
    <Message>Ziņojuma bloks</Message>
   
    <Message>Ziņojuma bloks</Message>
  </KRMessages>
</KRFile>

6. Ziņojuma blokā norāda klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošo ziņojumu (sk. šā pielikuma 8. punktu), pārkāpuma ziņojumu (sk. šā pielikuma 9. punktu) vai pārkāpuma novēršanas ziņojumu (sk. šā pielikuma 10. punktu).

7. Faila sākuma bloks
7.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <Messages>Ziņojumu skaits</Messages>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>K</FileType>
</Header>

7.2. Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
Ziņojumu skaits Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000 N5
Datums Faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
8. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums
8.1. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošā ziņojuma struktūra ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku BorrowerList) ir šāda.
<Message>
  <Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 8.2. apakšpunktu)</Header>
  <BorrowerList>
    <Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma
    8.3. apakšpunktu)</Borrower>
   
    <Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>
  </BorrowerList>
  <Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma
  8.4. apakšpunktu)</Credit>
</Message>
 
8.2. Sākuma bloks
8.2.1. Sākuma bloka struktūra
<Header>
  <MessageType>S</MessageType>
  <Operation>Operācijas veids</Operation>
</Header>

8.2.2. Sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Operācijas veids "N" – ziņojuma iekļaušana;

"E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana;

"D" – ziņojuma anulēšana

C1

8.3. Personas apraksta bloks

8.3.1. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

8.3.2. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <PersonCode>Personas kods</PersonCode>
  <CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>
  <PeriodList>
    <Period>
      <Status>Statuss</Status>
      <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>
      <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>
      <GuaranteeAmount>Klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>
      <GuaranteeCurrency>Klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>
      <ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums</ActualEndDate>
    </Period>
   
    <Period>...</Period>
  </PeriodList>
</Borrower>
 
8.3.3. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>
  <Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>
  <BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>
  <PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>
  <Name>Vārds</Name>
  <Surname>Uzvārds</Surname>
  <CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>
  <PeriodList>
    <Period>
      <Status>Statuss</Status>
      <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>
      <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>
      <GuaranteeAmount>Klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>
      <GuaranteeCurrency>Klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>
      <ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskaisbeigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums</ActualEndDate>
    </Period>
   
    <Period>...</Period>
  </PeriodList>
</Borrower>
 
8.3.4. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>
  <InvestmentFundID>Ieguldījumu fonda identifikators</InvestmentFundID>
  <CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>
  <PeriodList>
    <Period>
      <Status>Statuss</Status>
      <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>
      <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>
      <GuaranteeAmount>Klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>
      <GuaranteeCurrency>Klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>
      <ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums</ActualEndDate>
    </Period>
   
    <Period>…</Period>
  </PeriodList>
</Borrower>
 
8.3.5. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>
  <RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>
  <RegNumType>Reģistrācijas numura veids</RegNumType>
  <InvestmentFundID>Ieguldījumu fonda identifikators</InvestmentFundID>
  <RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>
  <NameJP>Nosaukums</NameJP>
  <LegalForm>Juridiskā forma</LegalForm>
  <AddressStreet>Juridiskā adrese – iela</AddressStreet>
  <AddressCity>Juridiskā adrese – administratīvā teritorija</AddressCity>
  <AddressPostalCode>Juridiskā adrese – pasta indekss</AddressPostalCode>
  <AddressPostBox>Juridiskā adrese – pastkastīte</AddressPostBox>
  <CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>
  <PeriodList>
    <Period>
      <Status>Statuss</Status>
      <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>
      <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>
      <GuaranteeAmount>Klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>
      <GuaranteeCurrency>Klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>
      <ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskaisbeigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums</ActualEndDate>
    </Period>
   
    <Period>...</Period>
  </PeriodList>
  <Category>Kategorija</Category>
  <EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector>
  <LegalStatus>Tiesvedības statuss</LegalStatus>
  <LegalStatusDate>Tiesvedības statusa noteikšanas datums</LegalStatusDate>
</Borrower>

8.3.6. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Personas pazīme "F" – fiziskā persona;

"J" – juridiskā persona

C1
Rezidenta pazīme "R" – rezidents;

"N" – nerezidents

C1
Personas kods Personas kods N6-N5

C40

Vārds Vārds C40
Uzvārds Uzvārds C60
Personu apliecinošā dokumenta numurs Personu apliecinošā dokumenta numurs C40
Dzimšanas datums Dzimšanas datums GGGG-MM-DD
Vienotās reģistrācijas numurs Vienotās reģistrācijas numurs N11
Ieguldījumu fonda identifikators Ieguldījumu fonda vai alternatīvo ieguldījumu fonda identifikācijas kods C20
Nosaukums Nosaukums C254
Reģistrācijas valsts kods No standarta C2
Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods No standarta C2
Reģistrācijas numurs Reģistrācijas numurs C100
Reģistrācijas numura veids Reģistrācijas numura veids (no kodu saraksta) C22
Reģistrācijas datums Reģistrācijas datums GGGG-MM-DD
Juridiskā forma Juridiskā forma C6
Juridiskā adrese – iela Iela, ēkas numurs un dzīvokļa numurs (ja ēka sadalīta dzīvokļos) vai mājas nosaukums. Norāda arī pastkastītes numuru, ja nav izdalāms atsevišķi un netiek norādīts laukā "Juridiskā adrese – pastkastīte" C100
Juridiskā adrese – administratīvā teritorija Pilsēta vai pagasts C100
Juridiskā adrese – pasta indekss Pasta indekss C20
Juridiskā adrese – pastkastīte Pastkastītes numurs. Norāda, ja ir izdalāms atsevišķi un nav ietverts laukā "Juridiskā adrese – iela" C20
Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām "C" C1
Statuss "B" – klients;

"G" – klienta galvinieks

C1
Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums Individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums GGGG-MM-DD
Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums GGGG-MM-DD
Klienta galvinieka saistību apjoms Klienta galvinieka saistību apjoms N15.N2
Klienta galvinieka saistību valūtas kods No standarta C3
Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums GGGG-MM-DD
Kategorija No kodu saraksta N2
Tautsaimniecības nozare No regulas N2, N3 vai N4
Tiesvedības statuss No kodu saraksta N2
Tiesvedības statusa noteikšanas datums Tiesvedības statusa noteikšanas datums GGGG-MM-DD
 
8.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks
8.4.1. Bloka struktūra
<Credit>
  <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
  <CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>
  <ContractID>Klienta līguma identifikators</ContractID>
  <CreditPurpose>Klienta saistību mērķis</CreditPurpose>
  <ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums</ValidFrom>
  <TakeOverDate>Klienta saistību pārņemšanas datums</TakeOverDate>
  <ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums</ValidTo>
  <SettlementDate>Norēķina datums</SettlementDate>
  <TransfAmount>Pārskaitītā summa</TransfAmount>
  <TransfAmountCurrency>Pārskaitītās summas valūtas kods</TransfAmountCurrency>
  <ActualEndDate>Klienta saistību faktiskais beigu datums</ActualEndDate>
  <Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms</Amount>
  <Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>
  <Syndicate>Norāde par sindicēto kredītu</Syndicate>
  <SyndContractID>Sindicētā kredīta līguma identifikators</SyndContractID>
  <RegrRights>Norāde par regresa tiesībām</RegrRights>
  <CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>
  <OriginationWay>Klienta saistību rašanās veids</OriginationWay>
  <CompletionWay>Klienta saistību izbeigšanās veids</CompletionWay>
  <Covid19Status>Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību</Covid19Status>
  <Covid19StatusDate>Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums</Covid19StatusDate>
  <Losses>Zaudējumu apjoms</Losses>
  <LossesCurrency>Zaudējumu apjoma valūtas kods</LossesCurrency>
  <LinkedPart>Saistītais reģistra dalībnieks</LinkedPart>
  <CountryRiskTransfBasis>Valsts riska pārneses pamats</CountryRiskTransfBasis>
  <RiskEmanatingCountry>Valsts, no kuras pārnests risks</RiskEmanatingCountry>
  <RiskAcceptCountry>Valsts, uz kuru pārnests risks</RiskAcceptCountry>
</Credit>

8.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Klienta saistību veids No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Klienta līguma identifikators Klienta līguma identifikators. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C35
Klienta saistību mērķis No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Klienta saistību sākuma datums Klienta saistību sākuma datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Klienta saistību pārņemšanas datums Klienta saistību pārņemšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Norēķina datums Norēķina datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Pārskaitītā summa Pārskaitītā summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Pārskaitītās summas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Klienta saistību faktiskais beigu datums Klienta saistību faktiskais beigu datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Norāde par sindicēto kredītu "1" – izsniegts sindicētais kredīts. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C1
Sindicētā kredīta līguma identifikators Sindicētā kredīta līguma identifikators. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C35
Norāde par regresa tiesībām "1" – ir regresa tiesības. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C1
Klienta saistību statuss No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2
Klienta saistību rašanās veids No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2
Klienta saistību izbeigšanās veids No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2
Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Zaudējumu apjoms Zaudējumu apjoms. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Zaudējumu apjoma valūtas kods "EUR" vai "LVL". Ja nav norādīts, tad ir "EUR". Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Saistītais reģistra dalībnieks Visu saistīto reģistra dalībnieku identifikatori, atdalīti ar komatu. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C
Valsts riska pārneses pamats No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2
Valsts, no kuras pārnests risks No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C2
Valsts, uz kuru pārnests risks No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C2
 
9. Pārkāpuma ziņojums
9.1. Pārkāpuma ziņojuma struktūra ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku Borrower)
<Message>
  <Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 9.2. apakšpunktu)</Header>
  <Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktu)</Credit>
  <Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 9.4. apakšpunktu)</Borrower>
</Message>
 
9.2. Sākuma bloks
9.2.1. Sākuma bloka struktūra
<Header>
  <MessageType>N</MessageType>
  <MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>
  <Operation>Operācijas veids</Operation>
</Header>

9.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Pārkāpuma ziņu identifikators Ja operācijas veids ir "E" vai "D", norāda atbilstošā aktualizējamā, labojamā vai anulējamā ziņojuma pārkāpuma ziņu identifikatoru C16
Operācijas veids "N" – ziņojuma iekļaušana;

"E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana;

"D" – ziņojuma anulēšana

C1
 
9.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks
9.3.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloka struktūra
<Credit>
  <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
  <MKDate>Pārkāpuma datums</MKDate>
  <MKZDate>Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums</MKZDate>
</Credit>

9.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Pārkāpuma datums Pārkāpuma datums GGGG-MM-DD
Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums GGGG-MM-DD
 
9.4. Personas apraksta bloks
9.4.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. šā pielikuma 8.3.6. apakšpunktā.
 
9.4.2. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.
 
9.4.3. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <PersonCode>Personas kods</PersonCode>
</Borrower>
 
9.4.4. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>
  <Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>
  <BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>
  <PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>
</Borrower>
 
9.4.5. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>
</Borrower>
 
9.4.6. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>
  <RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>
  <RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>
</Borrower>
 
10. Pārkāpuma novēršanas ziņojums
10.1. Pārkāpuma novēršanas ziņojuma struktūra:
<Message>
  <Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 10.2. apakšpunktu)</Header>
  <Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 10.3. apakšpunktu)</Credit>
</Message>
 
10.2. Sākuma bloks
10.2.1. Sākuma bloka struktūra
<Header>
  <MessageType>P</MessageType>
  <MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID> <MessageIDCO>Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators</MessageIDCO>
  <Operation>Operācijas veids</Operation>
</Header>

10.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Pārkāpuma ziņu identifikators Ja operācijas veids ir "E" vai "D", norāda atbilstošā aktualizējamā, labojamā vai anulējamā ziņojuma pārkāpuma ziņu identifikatoru C16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators Pārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņojuma C16
Operācijas veids "N" – ziņojuma iekļaušana;

"E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana;

"D" – ziņojuma anulēšana

C1
 
10.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks
10.3.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloka struktūra
<Credit>
  <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
  <MKIDate>Pārkāpuma novēršanas datums</MKIDate>
</Credit>

10.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Pārkāpuma novēršanas datums Pārkāpuma novēršanas datums GGGG-MM-DD

IV. Periodisko ziņu fails

11. Periodisko ziņu faila nosaukuma prefikss ir "krr".

12. Periodisko ziņu faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 13. punktu)</Header>
  <KRMessages>
    <Message>Periodisko ziņu ziņojuma bloks (sk. šā pielikuma 14. punktu)</Message>
   
    <Message>Periodisko ziņu ziņojuma bloks</Message>
  </KRMessages>
</KRFile>
 
13. Faila sākuma bloks
13.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <Messages>Ziņojumu skaits</Messages>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>R</FileType>
</Header>

13.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
Ziņojumu skaits Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000 N5
Datums Periodisko ziņu faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
 
14. Periodisko ziņu ziņojuma bloks
14.1. Periodisko ziņu ziņojuma bloka struktūra
<Message>
  <Header>
    <Year>Gads</Year>
    <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
    <MessageType>R</MessageType>
    <Operation>Operācijas veids</Operation>
  </Header>
  <Credit>
    <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
    <RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>
    <RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>
    <OffBlncAmount>Klienta saistību neizmantotais apjoms</OffBlncAmount>
    <OffBlncCurrency>Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods</OffBlncCurrency>
    <InterestRateRevisionDate>Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums</InterestRateRevisionDate>
    <IntRateEndDate>Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti</IntRateEndDate>
    <CustomerDefaultStatus>Klienta saistību neizpildes novērtējums vai Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums</CustomerDefaultStatus>
    <CustomerDefaultStatusDate>Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums vai Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums</CustomerDefaultStatusDate>
    <IntRate>Procentu likme</IntRate>
    <IntRateCap>Maksimālā procentu likme</IntRateCap>
    <IntRateFloor>Minimālā procentu likme</IntRateFloor>
    <RefRate>Atsauces procentu likmes vērtība</RefRate>
    <RefRateDur>Atsauces procentu likmes termiņš</RefRateDur>
    <IntRateSpread>Procentu likmes pieskaitījums</IntRateSpread>
    <IntRateType>Procentu likmes veids</IntRateType>
    <IntRateFrq>Procentu likmes pārskatīšanas periodiskums</IntRateFrq>
    <AccountClsf>Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā</AccountClsf>
    <AmrtType>Amortizācijas veids</AmrtType>
    <PmntFrq>Maksājumu periodiskums</PmntFrq>
    <FiduciaryInst>Norāde par fiduciārajām saistībām</FiduciaryInst>
    <FiduciaryInstCountry>Norāde par tās personas valstisko piederību, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku</FiduciaryInstCountry>
    <ProjectLoan>Norāde par projekta finansēšanas aizdevumu</ProjectLoan>
    <SubDebts>Norāde par pakārtotām saistībām</SubDebts>
    <RpmntRights>Norāde par atmaksas tiesībām</RpmntRights>
    <FairValueRisk>Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība</FairValueRisk>
    <AccInterest>Uzkrātā procentu summa</AccInterest>
    <AccInterestCurrency>Uzkrātās procentu summas valūtas kods</AccInterestCurrency>
    <Accruals>Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa</Accruals>
    <AccrualsCurrency>Klienta saistību pamatsummai uzkrātās vērtības samazinājuma summas valūtas kods</AccrualsCurrency>
    <QualityRate>Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode</QualityRate>
    <ImpairmentType>Klienta saistību vērtības samazinājuma veids</ImpairmentType>
    <CreditClass>Klienta saistību klasifikācijas grupa</CreditClass>
    <ProbabilityOfDefault>Klienta saistību nepildīšanas varbūtība</ProbabilityOfDefault>
    <LossGivenDefault>Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā</LossGivenDefault>
    <PoDMethod>Norāde par vērtēšanas metodi</PoDMethod>
    <DelayPeriod>Kavējuma dienu skaits</DelayPeriod>
    <DelayAmount>Klienta saistību kavētā pamatsumma</DelayAmount>
    <DelayCurrency>Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods</DelayCurrency>
    <DelayInterest>Klienta saistību kavētā procentu summa</DelayInterest>
    <DelayInterestCurrency>Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods</DelayInterestCurrency>
    <OtherDelayedFees>Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa</OtherDelayedFees>
    <OtherDelayedFeesCurrency>Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods</OtherDelayedFeesCurrency>
    <CreditDefaultStatus>Individuālo klienta saistību neizpildes statuss</CreditDefaultStatus>
    <CreditDefaultDate>Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums</CreditDefaultDate>
    <PerformingStatus>Klienta saistību pelnītspējas statuss</PerformingStatus>
    <PerformingDate>Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums</PerformingDate>
    <AccountRef>Norāde par uzskaiti grāmatvedībā</AccountRef>
    <RecognBalStatus>Norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē</RecognBalStatus>
    <SecuritType>Vērtspapīrošanas veids</SecuritType>
    <SrcEncumbrance>Klienta saistību apgrūtinājuma avots</SrcEncumbrance>
    <PrvsnOffBlnc>Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē</PrvsnOffBlnc>
    <PrvsnOffBlncCurrency>Uzkrājumu klienta saistībām ārpusbilancē valūtas kods</PrvsnOffBlncCurrency>
    <ForbearanceStatus>Klienta saistību statusa pazīme</ForbearanceStatus>
    <ForbearanceStatusDate>Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums</ForbearanceStatusDate>
    <FairValAccu>Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā</FairValAccu>
    <FairValAccuCurrency>Patiesās vērtības uzkrāto pārmaiņu kredītriska rezultātā valūtas kods</FairValAccuCurrency>
    <CumulatRecov>Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss</CumulatRecov>
    <CumulatRecovCurrency>Uzkrāto atgūto summu kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss, valūtas kods</CumulatRecovCurrency>
    <ClsExposure>Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī</ClsExposure>
    <CarryAmount>Uzskaites vērtība</CarryAmount>
    <CarryAmountCurrency>Uzskaites vērtības valūtas kods</CarryAmountCurrency>
    <CollateralList>
      <Collateral>
        <CollateralType>Nodrošinājuma veids</CollateralType>
        <CollateralCountry>Nodrošinājuma reģistrācijas vieta</CollateralCountry>
        <CollateralId>Nodrošinājuma identifikators</CollateralId>
        <CollateralOrigValue>Nodrošinājuma sākotnējā vērtība</CollateralOrigValue>
        <CollateralOrigValueCurrency>Nodrošinājuma sākotnējās vērtības valūtas kods</CollateralOrigValueCurrency>
        <CollateralOrigDate>Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums</CollateralOrigDate>
        <CollateralValue>Nodrošinājuma vērtība</CollateralValue>
        <CollateralValueCurrency>Nodrošinājuma vērtības valūtas kods</CollateralValueCurrency>
        <CollateralValueType>Nodrošinājuma vērtības veids</CollateralValueType>
        <CollateralValueDate>Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums</CollateralValueDate>
        <CollateralValutApproach>Nodrošinājuma novērtēšanas metode</CollateralValutApproach>
        <Collateral3rdPartyClaims>Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība</Collateral3rdPartyClaims>
        <Collateral3rdPartyClaimsCurrency>Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtības valūtas kods</Collateral3rdPartyClaimsCurrency>
        <CollateralAllocValue>Nodrošinājuma attiecināmā vērtība</CollateralAllocValue>
        <CollateralAllocValueCurrency>Nodrošinājuma attiecināmās vērtības valūtas kods</CollateralAllocValueCurrency>
        <CollateralMaturityDate>Nodrošinājuma beigu termiņš</CollateralMaturityDate>
      </Collateral>
     
      <Collateral>…</Collateral>
    </CollateralList>
  </Credit>
</Message>

14.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Gads Gads GGGG
Kalendārais mēnesis Kalendārais mēnesis N2
Operācijas veids "N" – ziņojuma iekļaušana;

"E" – ziņojuma labošana;

"D" – ziņojuma anulēšana

C1
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Klienta saistību faktiskais atlikums Klienta saistību faktiskais atlikums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Klienta saistību neizmantotais apjoms Klienta saistību neizmantotais apjoms. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Klienta saistību neizpildes novērtējums vai Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2
Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums vai Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums vai Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Procentu likme Procentu likme. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N3.N6
Maksimālā procentu likme Maksimālā procentu likme. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N3.N6
Minimālā procentu likme Minimālā procentu likme. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N3.N6
Atsauces procentu likmes vērtība No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Atsauces procentu likmes termiņš No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Procentu likmes pieskaitījums Procentu likmes pieskaitījums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N3.N6
Procentu likmes veids No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2
Procentu likmes pārskatīšanas periodiskums No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Amortizācijas veids No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Maksājumu periodiskums No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Norāde par fiduciārajām saistībām "1" – ir fiduciārās saistības. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C1
Norāde par tās personas valstisko piederību, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C2
Norāde par projekta finansēšanas aizdevumu "1" – ir projekta finansēšanas aizdevums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C1
Norāde par pakārtotām saistībām "1" – ir pakārtotās saistības. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C1
Norāde par atmaksas tiesībām "1" – ir atmaksas tiesības. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C1
Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība euro. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Uzkrātā procentu summa Uzkrātā procentu summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Uzkrātās procentu summas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode No kodu saraksta.

Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"

N2
Klienta saistību vērtības samazinājuma veids No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2
Klienta saistību klasifikācijas grupa No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N1
Klienta saistību nepildīšanas varbūtība Klienta saistību nepildīšanas varbūtība procentos. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N3.N6
Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā procentos. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N3.N6
Norāde par vērtēšanas metodi "1" – klienta saistību nepildīšanas varbūtību nosaka pēc ciklu aptverošās (through-the-cycle) metodes. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C1
Kavējuma dienu skaits Kavējuma dienu skaits. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N5
Klienta saistību kavētā pamatsumma Klienta saistību kavētā pamatsumma. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Klienta saistību kavētā procentu summa Klienta saistību kavētā procentu summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Individuālo klienta saistību neizpildes statuss No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2
Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Klienta saistību pelnītspējas statuss "I" – ienākumus nesošas;

"N" – ienākumus nenesošas.

Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"

C1
Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums.

Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"

GGGG-MM-DD
Norāde par uzskaiti grāmatvedībā "1" – klienta saistības nav atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C1
Norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N1
Vērtspapīrošanas veids "T" – tradicionāls;

"S" – sintētisks.

Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"

C1
Klienta saistību apgrūtinājuma avots No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Uzkrājumu klienta saistībām ārpusbilancē valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Klienta saistību statusa pazīme No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C13
Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums Klienta saistību statusa noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Patiesās vērtības uzkrāto pārmaiņu kredītriska rezultātā valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Uzkrāto atgūto summu kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss, valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī "T" – tirdzniecības;

"N" – netirdzniecības.

Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"

C1
Uzskaites vērtība Uzskaites vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Uzskaites vērtības valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Nodrošinājuma veids No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Nodrošinājuma reģistrācijas vieta No standarta vai NUTS kods. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C2 vai C5
Nodrošinājuma identifikators Nodrošinājuma identifikators. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C60
Nodrošinājuma sākotnējā vērtība Nodrošinājuma sākotnējā vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Nodrošinājuma sākotnējās vērtības valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Nodrošinājuma vērtība Nodrošinājuma vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Nodrošinājuma vērtības valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Nodrošinājuma vērtības veids No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD
Nodrošinājuma novērtēšanas metode No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtības valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Nodrošinājuma attiecināmā vērtība Nodrošinājuma attiecināmā vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2
Nodrošinājuma attiecināmās vērtības valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3
Nodrošinājuma beigu termiņš Nodrošinājuma beigu termiņš. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" GGGG-MM-DD

IV.1 Periodisko riska darījumu ziņu fails

14.1 Periodisko riska darījumu ziņu faila nosaukuma prefikss ir "krb".

14.2 Periodisko riska darījumu ziņu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 14.3 punktu)</Header>
  <KRMessages>
    <Message>Periodisko riska darījumu ziņu ziņojuma bloks (sk. šā pielikuma 14.4 punktu)</Message>
   
    <Message>Periodisko riska darījumu ziņu ziņojuma bloks</Message>
  </KRMessages>
</KRFile>

14.3 Faila sākuma bloks

14.31. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <Messages>Ziņojumu skaits</Messages>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>B</FileType>
</Header>

14.32. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators Vienotās reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
Ziņojumu skaits Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000 N5
Datums Periodisko riska darījumu ziņu faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD

14.4 Periodisko riska darījumu ziņu ziņojuma bloks

14.41. Periodisko riska darījumu ziņu ziņojuma bloka struktūra

<Message>
  <Header>
    <Year>Gads</Year>
    <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
    <MessageType>H</MessageType>
    <Operation>Operācijas veids</Operation>
  </Header>
  <Credit>
    <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
    <RiskList>
      <Risk>
        <ExposureID>Riska darījuma identifikators</ExposureID>
        <CapCalcApproach>Kapitāla prasības aprēķināšanas pieeja</CapCalcApproach>
        <ExposureType>Riska darījuma veids</ExposureType>
        <RiskWeightAmount>Riska darījuma riska svērtā vērtība</RiskWeightAmount>
        <RiskWeightAmountCurrency>Riska darījuma riska svērtās vērtības valūtas kods</RiskWeightAmountCurrency>
        <RiskWeight>Riska pakāpe</RiskWeight>
        <ExposureClass>Riska darījuma kategorija</ExposureClass>
        <OrigExposureValue>Riska darījuma vērtība pirms korekcijas</OrigExposureValue>
        <OrigExposureValueCurrency>Riska darījuma vērtības pirms korekcijas valūtas kods</OrigExposureValueCurrency>
        <ConversFactor>Korekcijas pakāpe</ConversFactor>
        <ExposureValue>Riska darījuma vērtība pēc korekcijas</ExposureValue>
        <ExposureValueCurrency>Riska darījuma vērtības pēc korekcijas valūtas kods</ExposureValueCurrency>
        <SMECapitalReq>Mazo un vidējo uzņēmumu riska darījumu faktora piemērošanas pazīme</SMECapitalReq>
        <ExposureFlow>Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu vērtības palielinājuma vai samazinājuma </ExposureFlow>
        <ExposureFlowCurrency>Riska darījuma ar kredītriska saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma summas valūtas kods</ExposureFlowCurrency>
      </Risk>
     
      <Risk> .. </Risk>
    </RiskList>
  </Credit>
</Message>

14.42. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts  
Gads Gads GGGG  
Kalendārais mēnesis Kalendārais mēnesis N2  
Operācijas veids "N" – ziņojuma iekļaušana;

"E" – ziņojuma labošana;

"D" – ziņojuma anulēšana

C1  
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35  
Riska darījuma identifikators Riska darījuma identifikators. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C35  
Kapitāla prasības aprēķināšanas pieeja "S" – standartizētā pieeja;

"I" – uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja.

Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"

C1  
Riska darījuma veids "B" – bilancē;

"A" – ārpusbilancē.

Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"

C1  
Riska darījuma riska svērtā vērtība Riska darījuma riska svērtā vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2  
Riska darījuma riska svērtās vērtības valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3  
Riska pakāpe Riska pakāpe. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N3  
Riska darījuma kategorija No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3  
Riska darījuma vērtība pirms korekcijas Riska darījuma vērtība pirms korekcijas. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2  
Riska darījuma vērtības pirms korekcijas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3  
Korekcijas pakāpe Korekcijas pakāpe. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N1.N4  
Riska darījuma vērtība pēc korekcijas Riska darījuma vērtība pēc korekcijas. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2  
Riska darījuma vērtības pēc korekcijas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3  
Mazo un vidējo uzņēmumu riska darījumu faktora piemērošanas pazīme "T" – tiek piemērots kredītriska kapitāla prasību samazinājums;

"N" – riska darījums bez mazo un vidējo uzņēmumu riska darījumu faktora.

Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"

C1  
Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma summa Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma summa. Pieļaujama negatīva vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2  
Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītās vērtības palielinājuma vai samazinājuma summas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" C3  

V. Vispārējais pieprasījumu fails

15. Vispārējā pieprasījumu faila nosaukuma prefikss ir "krp".

16. Vispārējā pieprasījumu faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 17. punktu)</Header>
  <KRQueries>
    <Message>Pieprasījuma bloks (sk. šā pielikuma 18. punktu)</Message>
   
    <Message>Pieprasījuma bloks</Message>
  </KRQueries>
</KRFile>
 
17. Faila sākuma bloks
17.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <Queries>Pieprasījuma bloku skaits</Queries>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>P</FileType>
</Header>

17.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
Pieprasījuma bloku skaits Pieprasījuma bloku skaits vispārējā pieprasījumu failā. Pieprasījuma bloku skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000. Ja atbildes faila izmērs rada tehniskas šā faila šifrēšanas un elektroniskas parakstīšanas problēmas, sagatavojams jauns vispārējais pieprasījumu fails ar mazāku pieprasījuma bloku skaitu N5
Datums Faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
 
18. Pieprasījuma bloks
18.1. Pieprasījuma bloka struktūra
<Message>
  <Header>
    <MessageType>Bloka tips</MessageType>
    <QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>
    <ReportType>Pārskata veids</ReportType>
    <PotentialClient>Norāde par pieprasījuma objektu</PotentialClient>
    <PeriodCount>Periodisko ziņu periodu skaits</PeriodCount>
  </Header>
  <Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>
</Message>

18.2. Ja bloka tips ir "B", pieprasījuma parametru blokā norāda personas aprakstu atbilstoši šā pielikuma 9.4. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" ar "Query".

18.3. Ja bloka tips ir "C", pieprasījuma parametru blokā norāda vispārīgo ziņu identifikatoru <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>.

18.4. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Bloka tips "B" – pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgās ziņas, periodiskās ziņas un ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;

"C" – pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām

C1
Pieprasījuma identifikators Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases piešķirts vispārējā pieprasījumu faila ietvaros unikāls identifikators C16
Pārskata veids "G" – apkopotais pārskats;

"D" – izvērstais pārskats.

Norāda tikai tad, ja bloka tips ir "B"

C1
Norāde par pieprasījuma objektu "P" – iespējamais klients, iespējamais klienta galvinieks vai cita Kredītu reģistra likumā noteikta persona, kas nav šā reģistra dalībnieka vai Valsts kases klients vai klienta galvinieks. Norāda tikai tad, ja bloka tips ir "B" C1
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Periodisko ziņu periodu skaits Norāda, par cik pēdējiem mēnešiem pārskatā iekļaujamas periodiskās ziņas (noklusētā vērtība – 36) N2

VI. Atbildes fails

19. Atbildes faila nosaukuma prefikss ir "kra".
 
20. Atbildes faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 22. punktu)</Header>
  <KRErrors>
    <Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks (sk. šā pielikuma 23. punktu)</Message>
   
    <Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks</Message>
  </KRErrors>
</KRFile>

21. Bloku KRErrors norāda tikai tad, ja ziņu sniegšanas failā, periodisko ziņu failā vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas failā ir kļūdaini ziņojumi.

22. Faila sākuma bloks
22.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>;Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
  <FileName>Faila nosaukums</FileName>
  <Errors>Kļūdaino ziņojumu skaits</Errors>
  <ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>
  <ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>
  <Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>
  <LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>
  <Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>A</FileType>
</Header>

22.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Faila nosaukums Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases iekļautā ziņu sniegšanas faila, periodisko ziņu faila vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila nosaukums bez paplašinājumiem C15
Kļūdaino ziņojumu skaits Kļūdaino ziņojumu skaits ziņu sniegšanas failā vai periodisko ziņu failā. Ja ziņu sniegšanas failā vai periodisko ziņu failā nav kļūdainu ziņojumu, vērtība ir 0. Ja ir faila formāta kļūda, vērtība ir 1 N5
Kļūdas kods Kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas paskaidrojuma teksts C
Kļūdainās rindas numurs Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas pozīcija rindā Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas cēlonis Norāda faila formāta kļūdas gadījumā C
Datums Atbildes faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
 
23. Ziņojuma noraidīšanas bloks
23.1. Ziņojuma noraidīšanas bloka struktūra
<Message>
  <Header>
    <MessageType>A</MessageType>
    <MessageID>Identifikators</MessageID>
  </Header>
  <Error>
    <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
    <Type>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips</Type>
    <MessageIDCO>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators</MessageIDCO>
    <ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>
    <ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>
  </Error>
</Message>

23.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Identifikators Sistēmas ģenerēts paziņojuma identifikators C16
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators no reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases kļūdainā ziņojuma C35
Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips "S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums;

"R" – periodisko ziņu ziņojums;

"N" – pārkāpuma ziņojums;

"P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums;

"I" – identificējošās informācijas maiņas ziņojums;

"D" – kredītriska darījuma ziņojums;

"F" – kredītriska darījumos iesaistītās personas apraksta ziņojums

"H" – periodisko riska darījumu ziņu ziņojums;

"T" – identificējošās informācijas maiņas ziņojums kredītriska darījumiem

C1
Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators Norāda tikai "N", "P", "I", "F" un "T" tipa ziņojumiem C16
Kļūdas kods Sistēmas uzrādītais kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas paskaidrojuma teksts C

VII. Vispārējo ziņu saņemšanas fails

24. Vispārējo ziņu saņemšanas faila nosaukuma prefikss ir "krz".
 
25. Vispārējo ziņu saņemšanas faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 26. punktu)</Header>
  <KRReports>
    <Report>Ziņu bloks (sk. šā pielikuma 27. punktu)</Report>
   
    <Report>Ziņu bloks</Report>
    <QueryError>Kļūdas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 28. punktu)</QueryError>
   
    <QueryError>Kļūdas apraksta bloks</QueryError>
  </KRReports>
</KRFile>
 
26. Faila sākuma bloks
26.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <FileName>Faila nosaukums</FileName>
  <Reports>Sagatavoto pārskatu skaits</Reports>
  <Errors>Kļūdaino pieprasījumu skaits</Errors>
  <ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>
  <ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>
  <Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>
  <LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>
  <Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>Z</FileType>
</Header>

26.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
Faila nosaukums Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases iesniegtā vispārējā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiem C15
Sagatavoto pārskatu skaits Sistēmas sagatavoto pārskatu skaits N5
Kļūdaino pieprasījumu skaits Kļūdaino pieprasījumu skaits vispārējā pieprasījumu failā N5
Kļūdas kods Kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas paskaidrojuma teksts C
Kļūdainās rindas numurs Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas pozīcija rindā Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas cēlonis Norāda faila formāta kļūdas gadījumā C
Datums Vispārējo ziņu saņemšanas faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
 
27. Ziņu bloks
27.1. Ziņu bloka struktūra
<Report>
  <Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 27.3. apakšpunktu)</Header>
  <Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>
  <KRMessages>Pārskata ziņojumu bloks (sk. šā pielikuma 27.4. apakšpunktu)</KRMessages>
</Report>

27.2. Pieprasījuma parametru bloks satur informāciju par pieprasījuma parametriem no vispārējā pieprasījumu faila (sk. šā pielikuma 18. punktu).

27.3. Sākuma bloks
27.3.1. Sākuma bloka struktūra
<Header>
  <ReportType>Pārskata veids</ReportType>
  <ReportID>Pārskata reģistrācijas numurs</ReportID>
   
  <QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>
  <PreparedDate>Pārskata sagatavošanas datums</PreparedDate> <PreparedTime>Pārskata sagatavošanas laiks</PreparedTime>
  <QueryUserName>Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators</QueryUserName>
  <Messages>Ziņojumu skaits</Messages>
  <TotalRemainder>Klienta saistību kopējais faktiskais atlikums</TotalRemainder>
</Header>

27.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Pārskata veids "G" – apkopotais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgām ziņām, periodiskām ziņām un ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;

"D" – izvērstais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgām ziņām, periodiskām ziņām un ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;

"C" – pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām

C1
Pārskata reģistrācijas numurs Sistēmas piešķirtais pārskata reģistrācijas numurs C16
Pieprasījuma identifikators Saistītā pieprasījuma identifikators no vispārējā pieprasījumu faila C16
Pārskata sagatavošanas datums Pārskata sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
Pārskata sagatavošanas laiks Pārskata sagatavošanas laiks HH.MM:SS
Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators C
Ziņojumu skaits Sistēmas sagatavoto ziņojumu skaits blokā KRMessages N5
Klienta saistību kopējais faktiskais atlikums Klienta visu aktuālo saistību faktiskā atlikuma kopsumma euro. Norāda, ja pārskata veids ir "G" N15.N2
 
27.4. Pārskata ziņojumu bloks
27.4.1. Pārskata ziņojumu bloka struktūra
<KRMessages>
  <Message>Ziņojuma bloks</Message>
 
  <Message>Ziņojuma bloks</Message>
</KRMessages>

27.4.2. Atkarībā no pieprasījumā norādītās pārskata veida pazīmes ("G", "D" vai "C") pārskata ziņojumu blokā iekļauj apkopotā pārskata ziņojumus (sk. šā pielikuma 27.4.3. apakšpunktu), izvērstā pārskata ziņojumus (sk. šā pielikuma 27.4.4. apakšpunktu) vai pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojumus (sk. šā pielikuma 27.4.5. apakšpunktu).

27.4.3. Apkopotā pārskata ziņojuma bloks
27.4.3.1. Apkopotā pārskata ziņojuma bloka struktūra
<Message>
  <Header>
    <MessageType>G</MessageType>
  </Header>
  <Credit>
    <Status>Statuss</Status>
    <CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>
    <ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums, Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</ValidFrom>
    <ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums,
Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai
Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību
beigu datums
</ValidTo>
    <ActualEndDate>Klienta saistību faktiskais beigu datums, Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums</ActualEndDate>
    <CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>
    <Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai
Klienta galvinieka saistību apjoms</Amount>
    <Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>
    <RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>
    <RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>
    <RemainderEUR>Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms euro</RemainderEUR>
    <OffBlncAmount>Klienta saistību neizmantotais apjoms</OffBlncAmount>
<OffBlncCurrency>Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods</OffBlncCurrency>
    <BorrowerCount>Klientu skaits</BorrowerCount>
    <GuarantorCount>Klienta galvinieku skaits</GuarantorCount>
    <MKCount>Pārkāpuma ziņojumu skaits</MKCount>
    <MKStatus>Pārkāpuma aktuālā statusa pazīme</MKStatus>
    <Historical>Izbeigto klienta vai klienta galvinieka saistību pazīme</Historical>
  </Credit>
</Message>

27.4.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Statuss "B" – klients;

"G" – klienta galvinieks

C1
Klienta saistību veids No kodu saraksta N2 vai N3
Klienta saistību sākuma datums, Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums Klienta saistību sākuma datums, individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību faktiskais beigu datums, Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums Klienta saistību faktiskais beigu datums, individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību statuss No kodu saraksta N2
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai Klienta galvinieka saistību apjoms Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai klienta galvinieka saistību apjoms N15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods No standarta C3
Klienta saistību faktiskais atlikums Klienta saistību faktiskais atlikums N15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods No standarta C3
Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms euro Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms euro N15.N2
Klienta saistību neizmantotais apjoms Klienta saistību neizmantotais apjoms N15.N2
Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods No standarta C3
Klientu skaits Klientu skaits N
Klienta galvinieku skaits Klienta galvinieku skaits N
Pārkāpuma ziņojumu skaits Pārkāpuma ziņojumu skaits N5
Pārkāpuma aktuālā statusa pazīme "K", ja klientam vai klienta galviniekam pēdējais reģistrēts pārkāpuma ziņojums. Ziņu nenorāda, ja klientam vai klienta galviniekam pēdējais reģistrēts pārkāpuma novēršanas ziņojums C1
Izbeigto klienta saistību vai klienta galvinieka saistību pazīme "H", ja klienta saistības vai klienta galvinieka saistības izbeigtas vai tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai C1
 
27.4.4. Izvērstā pārskata ziņojuma bloks
27.4.4.1. Izvērstā pārskata ziņojuma bloka struktūra
<Message>
  <Header>
    <MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>
    <MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>
    <MessageIDCO>Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators</MessageIDCO>
    <BorrowerCount>Klientu skaits</BorrowerCount>
    <GuarantorCount>Klienta galvinieku skaits</GuarantorCount>
    <Historical>Izbeigto klienta vai klienta galvinieka saistību pazīme</Historical>
    <Year>Gads</Year>
    <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
    <Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>
    <RegisteredBy>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</RegisteredBy>
  </Header>
  <Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>
  <Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks</Credit>
</Message>

27.4.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums;

"R" – periodisko ziņu ziņojums;

"N" – pārkāpuma ziņojums;

"P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums

C1
Pārkāpuma ziņu identifikators Norāda tikai "N" un "P" tipa ziņojumiem, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs C16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators Pārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņu ziņojuma. Norāda tikai "P" tipa ziņojumam, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs C16
Klientu skaits Norāda tikai "S" tipa ziņojumiem N
Klienta galvinieku skaits Norāda tikai "S" tipa ziņojumiem N
Izbeigto klienta saistību vai klienta galvinieka saistību pazīme "H", ja klienta saistības vai klienta galvinieka saistības izbeigtas vai tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai C1
Gads Periodisko ziņu kalendārā mēneša gads. Norāda tikai "R" tipa ziņojumiem GGGG
Kalendārais mēnesis Periodisko ziņu kalendārais mēnesis. Norāda tikai "R" tipa ziņojumiem N2
Ziņojuma reģistrācijas datums Ziņojuma reģistrācijas datums GGGG-MM-DD
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators Ja ziņu pieprasītājs ir ziņu sniedzējs, šī ziņa satur vienotās reģistrācijas numuru (Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru).

Ja reģistrā ziņas iekļāvis cits reģistra dalībnieks vai cits ierobežots reģistra dalībnieks, šī ziņa satur apzīmējumu "Cits"

C4 vai N11

27.4.4.3. Personas apraksta bloku norāda tikai "S" tipa ziņojumiem. Bloka aprakstu sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktā. Ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, personas apraksta blokā netiek iekļauta ziņa Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām.

27.4.4.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

Ziņojuma tips Saistību apraksta formāts Piezīmes
S Sk. šā pielikuma 8.4. apakšpunktu Ziņas Vispārīgo ziņu identifikators, Zaudējumu apjoms un Zaudējumu apjoma valūtas kods norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru. Ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, netiek iekļautas ziņas Zaudējumu apjoms un Zaudējumu apjoma valūtas kods
N Sk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktu Ziņu Vispārīgo ziņu identifikators norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru
P Sk. šā pielikuma 10.3. apakšpunktu Ziņu Vispārīgo ziņu identifikators norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru
R Sk. šā pielikuma 14. punktu Ja ziņu pieprasītājs nav ziņu sniedzējs vai arī ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, periodisko ziņu ziņojuma blokā norāda tikai ziņas Klienta saistību faktiskais atlikums, Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods, Klienta saistību neizmantotais atlikums, Klienta saistību neizmantotā atlikuma valūtas kods, Nodrošinājuma veids, Nodrošinājuma reģistrācijas vieta, Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums un Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti
 
27.4.5. Pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojuma bloks
27.4.5.1. Pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojuma bloka struktūra
<Message>
  <Header>
    <MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>
    <MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>
    <MessageIDCO>Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators</MessageIDCO>
    <BorrowerCount>Klientu skaits</BorrowerCount>
    <GuarantorCount>Klienta galvinieku skaits</GuarantorCount>
    <Year>Gads</Year>
    <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
    <Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>
  </Header>
  <BorrowerList>Personas apraksta bloks</BorrowerList>
  <Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks</Credit>
</Message>

27.4.5.2. "S" un "R" tipa ziņojumiem personu apraksta blokā norāda visus klientus un klienta galviniekus. Pārējo tipu ziņojumos norāda to klientu vai klienta galvinieku, uz kuru šis ziņojums attiecas. Bloka aprakstu sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktā.

27.4.5.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

Ziņojuma tips Saistību apraksta formāts Piezīmes
S Sk. šā pielikuma 8.4. apakšpunktu Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks
N Sk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktu Pārkāpuma ziņojuma bloks
P Sk. šā pielikuma 10.3. apakšpunktu Pārkāpuma novēršanas ziņojuma bloks
R Sk. šā pielikuma 14. punktu Periodisko ziņu ziņojuma bloks

27.4.5.4. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums;

"R" – periodisko ziņu ziņojums;

"N" – pārkāpuma ziņojums;

"P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums

C1
Pārkāpuma ziņu identifikators Norāda tikai "N" un "P" tipa ziņojumiem C16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators Pārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņu ziņojuma. Norāda tikai "P" tipa ziņojumiem C16
Klientu skaits Klientu skaits N
Klienta galvinieku skaits Klienta galvinieku skaits N
Gads Periodisko ziņu kalendārā mēneša gads. Norāda tikai "R" tipa ziņojumiem GGGG
Kalendārais mēnesis Periodisko ziņu kalendārais mēnesis. Norāda tikai "R" tipa ziņojumiem N2
Ziņojuma reģistrācijas datums Ziņojuma reģistrācijas datums GGGG-MM-DD
 
28. Kļūdas apraksta bloks
28.1. Kļūdas apraksta bloka struktūra
<QueryError>
  <Header>
    <MessageType>A</MessageType>
    <MessageID>Paziņojuma identifikators</MessageID>
  </Header>
  <Error>
    <QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>
    <ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>
    <ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>
  </Error>
</QueryError>

28.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Paziņojuma identifikators Sistēmas ģenerēts identifikators C16
Pieprasījuma identifikators Atbilstošā kļūdainā pieprasījuma identifikators no vispārējā pieprasījumu faila C16
Kļūdas kods Kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas apraksts C

VIII. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma fails

29. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma faila nosaukuma prefikss ir "krv".
   
30. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 31. punktu)</Header>
  <Query>Pieprasījuma bloks (sk. šā pielikuma 32. punktu)</Query>
</KRFile
 
31. Faila sākuma bloks
31.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <FileType>V</FileType>
</Header>

31.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators Vienotās reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
 
32. Pieprasījuma bloks
32.1. Pieprasījuma bloka struktūra
<Query>
  <Guarantor>Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators</Guarantor>
  <Year>Gads</Year>
  <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
   <Type>Valsts garantiju programmas veids</Type>
<ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums</ValidFrom>
<Proxy>Pilnvarojums nosūtīt valsts garantiju programmas ieviesējam</Proxy>
</Query>

32.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators Vienotās reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs. Iekļauj, ja nepieciešams saņemt reģistrā iekļautās ziņas par noteiktu valsts garantiju programmas ieviesēju, kurš reģistrā norādīts kā attiecīgo klienta saistību klienta galvinieks N11
Gads Periodisko ziņu kalendārā mēneša gads GGGG
Kalendārais mēnesis Periodisko ziņu kalendārais mēnesis N2
Valsts garantiju programmas veids No klasifikatora. Iekļauj, ja nepieciešams saņemt reģistrā iekļautās ziņas par noteiktu valsts garantiju programmas veidu N3
Klienta saistību sākuma datums Klienta saistību sākuma datums. Norāda, ja nepieciešams saņemt reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistībām, kuru sākuma datums ir norādītais vai vēlāks GGGG-MM-DD
Pilnvarojums nosūtīt valsts garantiju programmas ieviesējam "P". Norāda, ja pilnvaro Latvijas Banku reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka vārdā nosūtīt šīs ziņas arī pieprasījumā norādītajam valsts garantiju programmas ieviesējam C1

IX. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas fails

33. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila nosaukuma prefikss ir "krg".
     
34. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 35. punktu)</Header>
  <KRReports>
    <Report>Ziņu bloks (sk. šā pielikuma 36. punktu)</Report>
   
    <Report>Ziņu bloks</Report>
  </KRReports>
</KRFile>
 
35. Faila sākuma bloks
35.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <Guarantor>Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators</Guarantor>
  <Year>Gads</Year>
  <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
  <CreditCount>Klienta saistību skaits</CreditCount>
  <ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>
  <ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>
  <Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>
  <LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>
  <Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>
<Proxy>Pilnvarojums nosūtīt valsts garantiju programmas ieviesējam</Proxy>
</Header>

35.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators Vienotās reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators Vienotās reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Gads Periodisko ziņu kalendārā mēneša gads GGGG
Kalendārais mēnesis Periodisko ziņu kalendārais mēnesis N2
Klienta saistību skaits Failā ietverto klientu saistību kopējais skaits N
Kļūdas kods Kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas paskaidrojuma teksts C
Kļūdainās rindas numurs Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas pozīcija rindā Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas cēlonis Norāda faila formāta kļūdas gadījumā C
Pilnvarojums nosūtīt valsts garantiju programmas ieviesējam "P". Norāda, ja šīs ziņas atbilstoši Latvijas Bankai sniegtajam pilnvarojumam reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka vārdā nosūtītas arī valsts garantiju programmas ieviesējam C1
 
36. Ziņu bloks
36.1. Ziņu bloka struktūra
<Report>
  <Credit>
    <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
    <Guarantor>Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators</Guarantor>
<Type>Valsts garantiju programmas veids</Type>
    <CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>
    <CreditPurpose>Klienta saistību mērķis</CreditPurpose>
    <CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>
    <Covid19Status>Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību</Covid19Status>
    <Covid19StatusDate>Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums</Covid19StatusDate>
    <ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums</ValidFrom>
    <ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums</ValidTo>
    <Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms</Amount>
    <Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>
    <RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>
    <RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>
    <IntRateEndDate>Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti</IntRateEndDate>
    <AmrtType>Amortizācijas veids</AmrtType>
    <PmntFrq>Maksājumu periodiskums</PmntFrq>
    <Delay>Kavējuma dienu skaits</Delay>
    <DelayAmount>Klienta saistību kavētā pamatsumma</DelayAmount>
    <DelayCurrency>Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods</DelayCurrency>
    <DelayInterest>Klienta saistību kavētā procentu summa</DelayInterest>
    <DelayInterestCurrency>Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods</DelayInterestCurrency>
    <OtherDelayedFees>Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa</OtherDelayedFees>
    <OtherDelayedFeesCurrency>Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods</OtherDelayedFeesCurrency>
    <ImpairmentType>Klienta saistību vērtības samazinājuma veids</ImpairmentType>
<Customer DefaultStatus> Klienta saistību neizpildes novērtējums</CustomerDefaultStatus>
    <ForbearanceStatus>Klienta saistību statusa pazīme</ForbearanceStatus>
  </Credit>
  <BorrowerList>
    <Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 36.3. apakšpunktu)</Borrower>
   
  </BorrowerList>
</Report>

36.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators Vienotās reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Valsts garantiju programmas veids No klasifikatora N3
Klienta saistību veids No kodu saraksta N2 vai N3
Klienta saistību mērķis No kodu saraksta N2 vai N3
Klienta saistību statuss No kodu saraksta N2
Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību No kodu saraksta N2
Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību sākuma datums Klienta saistību sākuma datums GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms N15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods No standarta C3
Klienta saistību faktiskais atlikums Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms N15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods No standarta C3
Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti GGGG-MM-DD
Amortizācijas veids No kodu saraksta N2 vai N3
Maksājumu periodiskums No kodu saraksta N2 vai N3
Kavējuma dienu skaits Kavējuma dienu skaits N5
Klienta saistību kavētā pamatsumma Klienta saistību kavētā pamatsumma N15.N2
Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods No standarta C3
Klienta saistību kavētā procentu summa Klienta saistību kavētā procentu summa N15.N2
Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods No standarta C3
Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa N15.N2
Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods No standarta C3
Klienta saistību vērtības samazinājuma veids No kodu saraksta N2
Klienta saistību neizpildes novērtējums No kodu saraksta N2
Klienta saistību statusa pazīme No kodu saraksta N2 vai N3
 
36.3. Personas apraksta bloks
36.3.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. šā pielikuma 8.3.6. apakšpunktā.
   
36.3.2. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.
   
36.3.3. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <PersonCode>Personas kods</PersonCode>
</Borrower>
   
36.3.4. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>
  <Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>
  <BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>
  <PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>
  <Name>Vārds</Name>
  <Surname>Uzvārds</Surname>
</Borrower>
 
36.3.5. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>
   <InvestmentFundID>Ieguldījumu fonda identifikators</InvestmentFundID>
</Borrower>
 
36.3.6. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>
  <RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>
  <RegNumType>Reģistrācijas numura veids</RegNumType>
  <InvestmentFundID>Ieguldījumu fonda identifikators</InvestmentFundID>
  <RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>
  <NameJP>Nosaukums</NameJP>
  <AddressStreet>Juridiskā adrese – iela</AddressStreet>
  <AddressCity>Juridiskā adrese – administratīvā teritorija</AddressCity>
  <AddressPostalCode>Juridiskā adrese – pasta indekss</AddressPostalCode>
   <AddressPostBox>Juridiskā adrese – pastkastīte</AddressPostBox>
</Borrower>

X. Kredītportfeļa pieprasījuma fails

37. Kredītportfeļa pieprasījuma faila nosaukuma prefikss ir "krq".
   
38. Kredītportfeļa pieprasījumu faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 39. punktu)</Header>
  <Query>Pieprasījuma bloks (sk. šā pielikuma 40. punktu)</Query>
</KRFile>
 
39. Faila sākuma bloks
39.1. Bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <FileType>Q</FileType>
</Header>

39.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
 
40. Pieprasījuma bloks
40.1. Bloka struktūra
<Query>
  <CreditStartFrom>Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā klienta saistību sākuma datuma minimālā robeža</CreditStartFrom>
  <CreditStartTo>Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā klienta saistību sākuma datuma maksimālā robeža</CreditStartTo>
  <RegisteredFrom>Iekļaušanas perioda sākuma datums</RegisteredFrom>
  <RegisteredTo>Iekļaušanas perioda beigu datums</RegisteredTo>
  <ModifiedFrom>Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas sākuma datums</ModifiedFrom>
  <ModifiedTo>Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas beigu datums</ModifiedTo>
  <CreditStatus1>Klienta saistību statuss</CreditStatus1>
  <CreditStatus2>Klienta saistību statuss</CreditStatus2>
  <CreditStatus3>Klienta saistību statuss</CreditStatus3>
  <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
</Query>

40.2. Pieprasījuma blokā norāda kādu no periodiem: klienta vai klienta galvinieka saistību spēkā stāšanās datuma periodu (Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā klienta saistību sākuma datuma minimālā robeža un Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā klienta saistību sākuma datuma maksimālā robeža) vai saistību reģistrēšanas datuma periodu (Reģistrēšanas perioda sākuma datums un Reģistrēšanas perioda beigu datums), vai saistību aktualizēšanas vai labošanas datuma periodu (Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas sākuma datums un Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas beigu datums). Pieprasījuma blokā kopā vai atsevišķi var norādīt vienu vai vairākus periodus, vienu vai vairākus klienta saistību statusus vai kalendāro mēnesi.

40.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā klienta saistību sākuma datuma minimālā robeža Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību sākuma datumam, sākuma datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā klienta saistību sākuma datuma maksimālā robeža Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību sākuma datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā klienta saistību sākuma datuma minimālā robeža GGGG-MM-DD
Reģistrēšanas perioda sākuma datums Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību reģistrēšanas datumam, sākuma datums GGGG-MM-DD
Reģistrēšanas perioda beigu datums Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību reģistrēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīts Reģistrēšanas perioda sākuma datums GGGG-MM-DD
Pēdējās modificēšanas sākuma datums Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību pēdējās modificēšanas datumam, sākuma datums GGGG-MM-DD
Pēdējās modificēšanas beigu datums Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību pēdējās aktualizēšanas vai labošanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīts Pēdējās modificēšanas sākuma datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību statuss Viena vai vairākas vērtības no kodu saraksta. Ja nenorāda, tad ietver visas klienta un klienta galvinieka saistības N2
Kalendārais mēnesis Kalendārais mēnesis, par kuru atspoguļo klienta saistību faktisko atlikumu GGGG-N2

XI. Kredītportfeļa pārskata fails

41. Kredītportfeļa pārskata faila nosaukuma prefikss ir "krs".
   
42. Kredītportfeļa pārskata faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 44. punktu)</Header>
  <Query>Pieprasījuma bloks</Query>
  <Credits>Klienta vai klienta galvinieka saistību bloks (sk. šā pielikuma 45. punktu)</Credits>
</KRFile>
 
43. Pieprasījuma bloks satur informāciju no kredītportfeļa pieprasījuma faila pieprasījuma bloka (sk. šā pielikuma 40. punktu).
   
44. Faila sākuma bloks
44.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <FileName>Faila nosaukums</FileName>
  <Credits>Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits</Credits>
  <ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>
  <ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>
  <Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>
  <LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>
  <Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>S</FileType>
</Header>

44.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
Faila nosaukums Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases iesniegtā kredītportfeļa pieprasījuma faila nosaukums bez paplašinājumiem C15
Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits. Nenorāda, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā bijusi kļūda N
Kļūdas kods Kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas paskaidrojuma teksts C
Kļūdainās rindas numurs Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas pozīcija rindā Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas cēlonis Norāda faila formāta kļūdas gadījumā C
Datums Kredītportfeļa pārskata faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD

45. Klienta vai klienta galvinieka saistību bloks

45.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību blokā norādītas ziņas par atlasītajām klienta vai klienta galvinieka saistībām. Katra rinda satur ziņas par vienām klienta vai klienta galvinieka saistībām.

45.2. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta struktūra

<Credit ID=Vispārīgo ziņu identifikators

StartDate=Klienta saistību sākuma datums

EndDate=Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums

Registered=Ziņu iekļaušanas datums

LastModified=Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums

Status=Klienta saistību statuss

Remainder=Klienta saistību faktiskais atlikums

Currency=Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods

OffBlncAmount=Klienta saistību neizmantotais apjoms

OffBlncCurrency=Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods

Period=Kalendārais mēnesis/>

45.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Klienta saistību sākuma datums Klienta saistību sākuma datums GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums GGGG-MM-DD
Ziņu iekļaušanas datums Ziņu iekļaušanas datums GGGG-MM-DD
Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību statuss No kodu saraksta N2
Klienta saistību faktiskais atlikums Pēdējais iekļautais klienta saistību faktiskais atlikums, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā kalendārais mēnesis nav norādīts. Klienta saistību faktiskais atlikums kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītā kalendārā mēneša beigās, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā kalendārais mēnesis ir norādīts. Ja faktiskais atlikums nav iekļauts, lauka vērtība netiek norādīta N15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods No standarta. Ja faktiskais atlikums nav iekļauts, lauka vērtība netiek norādīta C3
Klienta saistību neizmantotais apjoms Klienta saistību neizmantotais apjoms N15.N2
Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods No standarta C3
Kalendārais mēnesis Kalendārais mēnesis, par kuru atspoguļo klienta saistību faktisko atlikumu. Ja tas nav iekļauts, lauka vērtība netiek norādīta GGGG-N2

XII. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas fails

46. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila nosaukuma prefikss ir "kri".
     
47. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 48.1. apakšpunktu)</Header>
  <KRMessages>
    <Message>Ziņojuma bloks(sk. šā pielikuma 48.3. apakšpunktu)</Message>
   
    <Message>Ziņojuma bloks(sk. šā pielikuma 48.3. apakšpunktu)</Message>
  </KRMessages>
</KRFile>
 
48. Faila sākuma bloks
48.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>I</FileType>
</Header>

48.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
Datums Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
 
48.3. Ziņojuma bloks
48.3.1. Ziņojuma bloka struktūra
<Message>
  <Header>
    <MessageType>I</MessageType>
    <SubstitutionType>Darbības tips</SubstitutionType>
    <MessageID>Ziņojuma identifikators</MessageID>
  </Header>
  <Substitution>Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloks (sk. šā pielikuma 48.3.2. apakšpunktu)</Substitution>
</Message>
 
48.3.2. Atkarībā no darbības tipa ("K", "P" vai "N") identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas blokā iekļauj identifikatoru labošanas bloku (sk. šā pielikuma 48.3.3. apakšpunktu) vai personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloku (sk. šā pielikuma 48.3.4. apakšpunktu).
     
48.3.3. Identifikatoru labošanas bloks
<Substitution>
  <Credit IdFrom=Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators IdTo=Jaunais vispārīgo ziņu identifikators>
    <Violation IdFrom=Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators IdTo=Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators/>
   
    <Violation IdFrom=Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators IdTo=Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators/>
  </Credit>
</Substitution>
 
48.3.4. Personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloks
<Substitution>
  <PersonFrom>Pašreizējais personas apraksta bloks</PersonFrom>
  <PersonTo>Jaunais personas apraksta bloks</PersonTo>
</Substitution>
   
48.3.5. Šā pielikuma 48.3.4. apakšpunktā minēto personas apraksta bloku norāda atbilstoši šā pielikuma 36.3. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" attiecīgi ar "PersonFrom" un "PersonTo".
   
48.3.6. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 172)

48.3.7. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Darbības tips "K" – saistību identifikatora labošana;

"P" – personu identificējošo ziņu labošana;

"N" – personu identificējošo ziņu pievienošana

C1
Ziņojuma identifikators Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka piešķirts faila ietvaros unikāls identifikators C16
Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators, ko paredzēts mainīt C35
Jaunais vispārīgo ziņu identifikators Jaunais vispārīgo ziņu identifikators C35
Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators, ko paredzēts mainīt C16
Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators C16

XIII. Informācijas pieprasīšana ar tīmekļa pakalpju funkciju

49. Datu apmaiņa notiek ar SOAP ziņojumiem, izmantojot HTTP protokolu. Datu šifrēšana tiek nodrošināta atsevišķu ziņojumu līmenī atbilstoši Web Services Security specifikācijai.
   
50. Informācijas pieprasījumus nodrošina funkcija QueryData (queryType: <string>, query:<string>):<string>.
   
51. Funkcijas QueryData parametrs queryType norāda pieprasījuma veidu un var būt ar šādu vērtību: "G" – apkopotais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, "D" – izvērstais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, "GP" – apkopotais pārskats par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, "DP" – izvērstais pārskats par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, "C" – pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām.
   
52. Atbilstoši pieprasījuma veidam norāda parametra query vērtību. Parametra vērtība ir personu vai saistības identificējoša informācija atbilstoši šā pielikuma 18.2. un 18.3. apakšpunktā norādītajam XML formātam.
 
53. Pieprasījuma izpildes rezultātā sagatavo XML formāta simbolu virkni.
<Report>
  <KRMessages>Ziņojumu bloks (sk. šā pielikuma 27.4. apakšpunktu)</KRMessages>
  <Error>Pieprasījuma kļūdas apraksts</Error>
</Report>
 
54. Ja parametra queryType un query formāts ir pareizs, sagatavo sekciju <KRMessages>, bet sekciju <Error> neuzrāda; pretējā gadījumā sagatavo tikai sekciju <Error>.
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
9. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Informācijas par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām sniegšanas struktūra un formāts

(Pielikums grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 172; LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 178; LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 181)

I. Izmantotie apzīmējumi

1. Šajā noteikumu pielikumā izmantoti apzīmējumi saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikuma 1. punktu.

II. Failu apmaiņa, izmantojot failu apmaiņas servisu

2. Faila nosaukuma formāts ir aaaggmmddnnnnnn.xml, GZIP formātā sapakota faila formāts ir aaaggmmddnnnnnn.gz, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaaggmmddnnnnnn.ext, kur:

2.1. aaa – atbilstošā faila veida nosaukuma prefikss;

2.2. ggmmdd – faila sagatavošanas datums;

2.3. nnnnnn – unikāls faila numurs faila sagatavošanas dienā;

2.4. ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Reģistra dalībnieks sagatavotos failus pēc to sapakošanas, elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/OUT katalogā. Latvijas Banka atbildes failus pēc to sapakošanas, elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/IN katalogā. Failu sapakošana ir obligāta, ja tiek izmantots šifrēta un elektroniski parakstīta faila "p7m" formāts.

III. Kredītriska darījumu informācijas fails

4. Faila nosaukuma prefikss ir "krd".

5. Ja šajā noteikumu pielikumā nav noteikts citādi, sniedzamās informācijas apraksts un formāts norādīti šo noteikumu 8. pielikumā.

6. Faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 7. punktu)</Header>
  <KRMessages>
    <Message>Darījuma ziņu ziņojuma bloks (sk. šā pielikuma 8. punktu)</Message>
   
    <Message>Darījuma ziņu ziņojuma bloks</Message>
  </KRMessages>
</KRFile>
 
7. Faila sākuma bloks
7.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <Messages>Ziņojumu skaits</Messages>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>D</FileType>
</Header>
 
8. Darījuma ziņu ziņojuma bloks
8.1. Darījuma ziņu ziņojuma bloka struktūra
<Message>
  <Header>
    <Year>Gads</Year>
    <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
    <MessageType>D</MessageType>
    <Operation>Operācijas veids</Operation>
  </Header>
  <BorrowerList>
    <Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)</Borrower>
   
    <Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>
  </BorrowerList>
  <Credit>
    <ContractID>Klienta līguma identifikators</ContractID>
    <CreditID>Klienta saistību identifikators</CreditID>
    <CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>
    <CreditPurpose>Klienta saistību mērķis</CreditPurpose>
    <ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums</ValidFrom>
    <TakeOverDate>Klienta saistību pārņemšanas datums</TakeOverDate>
    <ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums</ValidTo>
    <SettlementDate>Norēķina datums</SettlementDate>
    <ActualEndDate>Klienta saistību faktiskais beigu datums</ActualEndDate>
    <Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms</Amount>
    <Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>
    <Syndicate>Norāde par sindicēto kredītu</Syndicate>
    <SyndContractID>Sindicētā kredīta līguma identifikators</SyndContractID>
    <RegrRights>Norāde par regresa tiesībām</RegrRights>
    <FiduciaryInst>Norāde par fiduciārajām saistībām</FiduciaryInst>
    <ProjectLoan>Norāde par projekta finansēšanas aizdevumu</ProjectLoan>
    <SubDebts>Norāde par pakārtotām saistībām</SubDebts>
    <RpmntRights>Norāde par atmaksas tiesībām</RpmntRights>
    <RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>
    <RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>
    <OffBlncAmount>Klienta saistību neizmantotais apjoms</OffBlncAmount>
    <OffBlncCurrency>Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods</OffBlncCurrency>
    <AccountRef>Norāde par uzskaiti grāmatvedībā</AccountRef>
    <IntRate>Procentu likme</IntRate>
    <IntRateCap>Maksimālā procentu likme</IntRateCap>
    <IntRateFloor>Minimālā procentu likme</IntRateFloor>
    <RefRate>Atsauces procentu likmes vērtība</RefRate>
    <RefRateDur>Atsauces procentu likmes termiņš</RefRateDur>
    <IntRateSpread>Procentu likmes pieskaitījums</IntRateSpread>
    <IntRateType>Procentu likmes veids</IntRateType>
    <IntRateFrq>Procentu likmes pārskatīšanas periodiskums</IntRateFrq>
    <InterestRateRevisionDate>Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums</InterestRateRevisionDate>
    <IntRateEndDate>Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti</IntRateEndDate>
    <AccInterest>Uzkrātā procentu summa</AccInterest>
    <AccInterestCurrency>Uzkrātās procentu summas valūtas kods</AccInterestCurrency>
    <Accruals>Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa</Accruals>
    <AccrualsCurrency>Klienta saistību pamatsummai uzkrātās vērtības samazinājuma summas valūtas kods</AccrualsCurrency>
    <QualityRate>Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode</QualityRate>
    <ImpairmentType>Klienta saistību vērtības samazinājuma veids</ImpairmentType>
    <PrvsnOffBlnc>Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē</PrvsnOffBlnc>
    <PrvsnOffBlncCurrency>Uzkrājumu klienta saistībām ārpusbilancē valūtas kods</PrvsnOffBlncCurrency>
    <DelayPeriod>Kavējuma dienu skaits</DelayPeriod>
    <DelayAmount>Klienta saistību kavētā pamatsumma</DelayAmount>
    <DelayCurrency>Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods</DelayCurrency>
    <DelayInterest>Klienta saistību kavētā procentu summa</DelayInterest>
    <DelayInterestCurrency>Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods</DelayInterestCurrency>
    <OtherDelayedFees>Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa</OtherDelayedFees>
    <OtherDelayedFeesCurrency>Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods</OtherDelayedFeesCurrency>
    <ProbabilityOfDefault>Klienta saistību nepildīšanas varbūtība</ProbabilityOfDefault>
    <LossGivenDefault>Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā</LossGivenDefault>
    <PoDMethod>Norāde par vērtēšanas metodi</PoDMethod>
    <CreditDefaultStatus>Individuālo klienta saistību neizpildes statuss</CreditDefaultStatus>
    <CreditDefaultDate>Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums</CreditDefaultDate>
    <PerformingStatus>Klienta saistību pelnītspējas statuss</PerformingStatus>
    <PerformingDate>Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums</PerformingDate>
    <RecognBalStatus>Norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē</RecognBalStatus>
    <AccountClsf>Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā</AccountClsf>
    <AmrtType>Amortizācijas veids</AmrtType>
    <PmntFrq>Maksājumu periodiskums</PmntFrq>
    <FairValueRisk>Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība</FairValueRisk>
    <TransfAmount>Pārskaitītā summa</TransfAmount>
    <TransfAmountCurrency>Pārskaitītās summas valūtas kods</TransfAmountCurrency>
    <CountryRiskTransfBasis>Valsts riska pārneses pamats</CountryRiskTransfBasis>
    <RiskEmanatingCountry>Valsts, no kuras pārnests risks</RiskEmanatingCountry>
    <RiskAcceptCountry>Valsts, uz kuru pārnests risks</RiskAcceptCountry>
    <SecuritType>Vērtspapīrošanas veids</SecuritType>
    <Losses>Zaudējumu apjoms</Losses>
    <LossesCurrency>Zaudējumu apjoma valūtas kods</LossesCurrency>
    <SrcEncumbrance>Klienta saistību apgrūtinājuma avots</SrcEncumbrance>
    <CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>
    <ForbearanceStatus>Klienta saistību statusa pazīme</ForbearanceStatus>
    <ForbearanceStatusDate>Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums</ForbearanceStatusDate>
    <FairValAccu>Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā</FairValAccu>
    <FairValAccuCurrency>Patiesās vērtības uzkrāto pārmaiņu kredītriska rezultātā valūtas kods</FairValAccuCurrency>
    <CumulatRecov>Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss</CumulatRecov>
    <CumulatRecovCurrency>Uzkrāto atgūto summu kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss, valūtas kods</CumulatRecovCurrency>
    <ClsExposure>Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī</ClsExposure>
    <CarryAmount>Uzskaites vērtība</CarryAmount>
    <CarryAmountCurrency>Uzskaites vērtības valūtas kods</CarryAmountCurrency>
    <CollateralList>
      <Collateral>
        <CollateralId>Nodrošinājuma identifikators</CollateralId>
        <CollateralType>Nodrošinājuma veids</CollateralType>
        <CollateralCountry>Nodrošinājuma reģistrācijas vieta</CollateralCountry>
        <CollateralOrigValue>Nodrošinājuma sākotnējā vērtība</CollateralOrigValue>
        <CollateralOrigValueCurrency>Nodrošinājuma sākotnējās vērtības valūtas kods</CollateralOrigValueCurrency>
        <CollateralOrigDate>Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums</CollateralOrigDate>
        <CollateralValue>Nodrošinājuma vērtība</CollateralValue>
        <CollateralValueCurrency>Nodrošinājuma vērtības valūtas kods</CollateralValueCurrency>
        <CollateralValueType>Nodrošinājuma vērtības veids</CollateralValueType>
        <CollateralValueDate>Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums</CollateralValueDate>
        <CollateralValutApproach>Nodrošinājuma novērtēšanas metode</CollateralValutApproach>
        <Collateral3rdPartyClaims>Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība</Collateral3rdPartyClaims>
        <Collateral3rdPartyClaimsCurrency>Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtības valūtas kods</Collateral3rdPartyClaimsCurrency>
        <CollateralAllocValue>Nodrošinājuma attiecināmā vērtība</CollateralAllocValue>
        <CollateralAllocValueCurrency>Nodrošinājuma attiecināmās vērtības valūtas kods</CollateralAllocValueCurrency>
        <CollateralMaturityDate>Nodrošinājuma beigu termiņš</CollateralMaturityDate>
      </Collateral>
     
      <Collateral>…</Collateral>
    </CollateralList>
  </Credit>
</Message>

8.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Klienta saistību identifikators Klienta saistību identifikators C35
Klienta saistību veids No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N2 vai N3
 
8.3. Personas apraksta bloks
8.3.1. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.
   
8.3.2. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>
  <InvestmentFundID>Ieguldījumu fonda identifikators</InvestmentFundID>
  <CustomerDefaultStatus>Klienta saistību neizpildes novērtējums</CustomerDefaultStatus>
  <CustomerDefaultStatusDate>Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums</CustomerDefaultStatusDate>
</Borrower>
 
8.3.3. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>
  <RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>
  <RegNumType>Reģistrācijas numura veids</RegNumType>
  <InvestmentFund ID>Ieguldījumu fonda identifikators</InvestmentFund ID>
  <RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>
  <NameJP>Nosaukums</NameJP>
  <LegalForm>Juridiskā forma</LegalForm>
  <AddressStreet>Juridiskā adrese – iela</AddressStreet>
  <AddressCity>Juridiskā adrese – administratīvā teritorija</AddressCity>
  <AddressPostalCode>Juridiskā adrese – pasta indekss</AddressPostalCode>
  <AddressPostBox>Juridiskā adrese – pastkastīte</AddressPostBox>
  <Category>Kategorija</Category>
  <EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector>
  <LegalStatus>Tiesvedības statuss</LegalStatus>
  <LegalStatusDate>Tiesvedības statusa noteikšanas datums</LegalStatusDate>
  <CustomerDefaultStatus>Klienta saistību neizpildes novērtējums</CustomerDefaultStatus>
  <CustomerDefaultStatusDate>Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums </CustomerDefaultStatusDate></Borrower>
</Borrower>

8.3.4. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Kategorija No kodu saraksta N2

IV. Kredītriska darījumos iesaistīto personu fails

9. Faila nosaukuma prefikss ir "krf".
     
10. Ja šajā noteikumu pielikumā nav noteikts citādi, sniedzamās informācijas apraksts un formāts norādīti šo noteikumu 8. pielikumā.
     
11. Faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 12. punktu)</Header>
  <KRMessages>
    <Message>Funkcijas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 13. punktu)</Message>
   
    <Message>Funkcijas apraksta bloks</Message>
  </KRMessages>
</KRFile>
 
12. Faila sākuma bloks
12.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <Messages>Ziņojumu skaits</Messages>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>F</FileType>
</Header>
 
13. Funkcijas apraksta bloks
13.1. Funkcijas apraksta bloka struktūra
<Message>
  <Header>
    <MessageID>Ziņojuma identifikators</MessageID>
    <Year>Gads</Year>
    <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
    <MessageType>F</MessageType>
    <Operation>Operācijas veids</Operation>
  </Header>
  <Credit>
    <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
    <ContractID>Klienta līguma identifikators</ContractID>
    <CollateralId>Nodrošinājuma identifikators</CollateralId>
    <Role>Norāde par iesaistītās personas funkciju</Role>
  </Credit>
  <Person>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)</Person>
</Message>

13.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma identifikators Reģistra dalībnieka piešķirts faila ietvaros unikāls identifikators C16
Operācijas veids "N" – ziņojuma iekļaušana;

"D" – ziņojuma anulēšana

C1
Nodrošinājuma identifikators Nodrošinājuma identifikators.

Nodrošinājuma identifikatoru norāda tikai tad, ja ziņas "Norāde par iesaistītās personas funkciju" vērtība ir "N"

C60
Norāde par iesaistītās personas funkciju "C" – iesaistītā persona ir kreditors;

"N" – iesaistītā persona ir saistību nodrošinājuma sniedzējs;

"P" – iesaistītā persona ir pakalpojuma sniedzējs;

"I" – iesaistītā persona ir iniciators

C1

IV.1 Kredītriska darījumos iesaistīto personu identificējošās informācijas labošanas fails

13.1 Faila nosaukuma prefikss ir "krt".

13.2 Identificējošās informācijas labošanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 13.31. apakšpunktu)</Header>
  <KRMessages>
    <Message>Ziņojuma bloks (sk. šā pielikuma 13.33. apakšpunktu)</Message>
   
    <Message>Ziņojuma bloks (sk. šā pielikuma 13.33. apakšpunktu)</Message>
  </KRMessages>
</KRFile>

13.3 Faila sākuma bloks

13.31. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>
  <Participant>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</Participant>
  <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
  <Prepared>Datums</Prepared>
  <FileType>T</FileType>
</Header>

13.32. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators Vienotās reģistrācijas numurs N11
Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8
Datums Kredītriska darījumos iesaistīto personu identificējošās informācijas labošanas faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD

13.33. Ziņojuma bloks

13.33.1. Ziņojuma bloka struktūra

<Message>
  <Header>
    <MessageType>T</MessageType>
    <MessageID>Ziņojuma identifikators</MessageID>
  </Header>
  <Substitution>
    <PersonFrom>Pašreizējais personas apraksta bloks</PersonFrom>
    <PersonTo>Jaunais personas apraksta bloks</PersonTo>
  </Substitution>
</Message>

13.33.2. Šā pielikuma 13.33.1. apakšpunktā minēto personas apraksta bloku sagatavo atbilstoši šā pielikuma 8.3. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" attiecīgi ar "PersonFrom" un "PersonTo" un nenorādot ziņas Klienta saistību neizpildes novērtējums, Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums, Kategorija, Tautsaimniecības nozare, Tiesvedības statuss un Tiesvedības statusa noteikšanas datums.

13.33.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma identifikators Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka piešķirts faila ietvaros unikāls identifikators C16

V. Atbildes fails

14. Atbildes faila struktūra un formāts norādīti šo noteikumu 8. pielikumā.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
10. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu formāti un struktūra

(Pielikums LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

I. Faila formāts

1. Pārskatu failus sagatavo ASCII formātā, latviešu valodas burtu ar diakritiskajām zīmēm kodēšanai lietojot šādu tabulu.

Burts ASCII kods
Ā 181
Č 211
Ē 240
Ģ 242
Ī 215
Ķ 244
Ļ 246
Ņ 252
Š 208
Ū 222
Ž 248

2. Failu nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.txt, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.ext, kur:

2.1. aaa – faila nosaukuma prefikss, ko norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem;

2.2. kkk – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";

2.3. gggg – pārskata gads;

2.4. mm – pārskata perioda pēdējais mēnesis;

2.5. dd – pārskata perioda pēdējā diena;

2.6. ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Sagatavotos pārskatu failus pēc to elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā.

II. Pārskatu struktūra

4. Pārskats sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu pārskata rādītāju, t.i., rādītāja apzīmējumu, vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos pārskata rādītājus, kuriem ir vērtība. Katrā pārskatā obligāti norāda šādus pārskata rādītājus:

4.1. pārskata iesniedzēja kods (rādītāja apzīmējums – ORG_KODS, rādītāja vērtība – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam");

4.2. pārskata kods (rādītāja apzīmējums – DOK_KODS, rādītāja vērtība – attiecīgā pārskata veidlapas VSPARK kods formā nnnnnnnn);

4.3. pārskata periods (rādītāja apzīmējums – DATUMS, rādītāja vērtības uzrādīšanas principi sniegti attiecīgā pārskata sagatavošanas formāta aprakstā);

4.4. labojums (rādītāja apzīmējums – LABOJUMS, rādītāja vērtība – labojuma kārtas numurs, ja pārskats tiek iesniegts atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot pārskatu par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda);

4.5. pārskata iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums – IESN_DAT, rādītāja vērtību norāda formātā ggggmmdd, kur gggg – gads, mm – mēnesis, dd – diena);

4.6. izpildītājs (rādītāja apzīmējums – PERSONA, rādītāja vērtība – izpildītāja vārds, uzvārds);

4.7. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums – TALRUNIS, rādītāja vērtība – izpildītāja tālruņa numurs);

4.8. izpildītāja e-pasta adrese, ja attiecīgā pārskata sagatavošanas noteikumi to paredz (rādītāja apzīmējums – EPASTS, rādītāja vērtība – izpildītāja e-pasta adrese).

5. Par decimāldaļas atdalītāju pārskatos lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

6. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas noteikumiem. Ja pārskatā nav norādāmo vērtību, sniedz tikai obligātos rādītājus.

III. Pārskatos izmantojamo kodu saraksti

7. Darījuma partnera sektoru kodu saraksts

Darījuma partnera sektors "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods "Mēneša bilances pārskata" N pielikumā izmantojamais kods
Nefinanšu sabiedrības SK11
Valsts nefinanšu sabiedrības SK111
Privātās nefinanšu sabiedrības SK112
Centrālās bankas SK121 SK121
Monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus SK122 SK122
Saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus SK12201
Monetārās finanšu iestādes, kas nav saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus SK12202
Naudas tirgus fondi SK123
Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi SK124 SK124
Citi finanšu starpnieki SK125 SK125
Citi finanšu starpnieki, izņemot CDP un FIS SK125A
Centrālie darījuma partneri (CDP) SK1256
Finanšu instrumentsabiedrības (FIS) SK1254
Finanšu palīgsabiedrības SK126 SK126
Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji SK127 SK127
Apdrošināšanas sabiedrības SK128 SK128
Pensiju fondi SK129
Centrālās valdības SK1311 SK1311
Vietējās valdības SK1313 SK1313
Sociālās nodrošināšanas fondi SK1314 SK1314
Mājsaimniecības SK14 SK14
Mājsaimniecības, izņemot pašnodarbinātos SK14C
Pašnodarbinātie SK142
Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas SK15 SK15
Nav informācijas SK9

8. Termiņa veidu kodu saraksts

Termiņa veids "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Pieprasījuma TV111
Ar noteikto termiņu TV112
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu TV12
Repo darījumi TV13
Reversie repo darījumi TV14
Uz nakti TV15
Ar sākotnējo termiņu TV16

9. Termiņu grupu kodu saraksts

Termiņa grupa "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Uz nakti 00D01D
Pieprasījuma 00M00M
Līdz 3 mēn. 00M03M
Līdz 6 mēn. 00M06M
3–12 mēneši 03M12M
6–12 mēneši 06M12M
Līdz 1 gadam 00M12M
1–2 gadi 01G02G
2–5 gadi 02G05G
Ilgāk par 2 gadiem 02G99G
Ilgāk par 5 gadiem 05G99G
Repo darījumi 00R99R
Reversie repo darījumi 99R00R

10. Instrumentu veidu kodu saraksts

Instrumenta veids "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods  
Strukturētie noguldījumi IV201  
Pārvedamie noguldījumi IV202  
Nepārvedamie noguldījumi IV203  
Strukturētie emitētie parāda vērtspapīri IV301  
Emitētie parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem ar nominālā kapitāla garantiju, tos dzēšot, mazāku par 100% IV302  
Sindicētie kredīti IV404  
Kredīti mājokļa iegādei IV405  
Patēriņa kredīti IV406  
Pārējie kredīti IV407  
11. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Mēneša bilances pārskata" un tā pielikumu formāts

(Pielikums grozīts ar LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 164)

1. "Mēneša bilances pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2. ABL pielikums "MFI "Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_ABL".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, mēneša bilances pārskata pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.4. "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas "Nauda kasē" rindās valsts kods ir "ND", bet pozīciju kopsummas rindās – "W0".

2.5. "Mēneša bilances pārskata" pozīciju kopsummas rindās valūtas kods ir "Z01".

3. B-P pielikums "Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_P".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

4. F pielikums "Peļņas un zaudējumu aprēķins"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_F".

4.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

4.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

5. J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā"

5.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_J ".

5.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

5.3. J pielikuma rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

6. K pielikums "Pārskats par elektronisko naudu"

6.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_K".

6.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pusgada pēdējā mēneša skaitlis 06 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

6.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). 

7. M pielikums "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un pēc procentu likmes pārskatīšanas perioda"

7.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_M".

7.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

7.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). 

8. N pielikums "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu"

8.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_N".

8.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

8.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods, valsts kods no 2. ailes un sektora kods no 3. ailes saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 7. punkts), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"), izņemot kopsummas rindu, kurai valsts kods un sektora kods nav jānorāda. 

8.4. Rindas kods ir akcionāra identifikators no 1. ailes, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

9. ""Mēneša bilances pārskata" un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas"

9.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P1".

9.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

9.3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļas prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Prefikss sadaļai "MBP aktīvu pozīcijas" ir "MBP_P1_AK", sadaļai "MBP pasīvu pozīcijas" – "MBP_P1_PA", sadaļai "ABL pielikuma pozīcijas" – "MBP_P1_PI", sadaļai "MBP ārpusbilances pozīcijas" – "MBP_P1_AR".

9.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.

9.5. Sadaļā "ABL pielikuma pozīcijas" ABL pielikumam ailē A norāda pozīcijas kodu, ko veido prefikss "MBP_ABL", mēneša bilances pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

10. "Pārējo aktīvu izvērsums" un "Pārējo saistību izvērsums"

10.1. Pārskata "Pārējo aktīvu izvērsums" faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P2", "Pārējo saistību izvērsums" – "MBP_P3".

10.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

10.3. Rādītāja apzīmējumu veido atbilstošā paskaidrojuma faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

10.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
12. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Procentu likmju pārskatu formāts

1. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2. "Jauno darījumu procentu likmju pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "JDL".

2.2. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss ("KJ_1", "KJ_2", "KJ_3", "KJ_4", "NJ_1" vai "NJ_2"), pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

3. "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "JDA".

3.2. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss ("KA_1", "KA_2", "KA_3", "KA_4", "NA_1" vai "NA_2"), pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4. ""Jauno darījumu procentu likmju pārskata" pozīciju pārmaiņas"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "JDP".

4.2. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4.3. Sadaļu prefiksi ir šādi:

4.3.1. sadaļai "Euro" – "JDP_EUR";

4.3.2. sadaļai "ASV dolāros" – "JDP_USD";

4.3.3. sadaļai "Pārējās ārvalstu valūtās" – "JDP_PRV".

4.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
13. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Rezervju bāzes un prasību aprēķina" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "RPA".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss un pozīcijas kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
14. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskata" un "Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskata" formāts

1. "Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "2MB_B".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

1.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā pozīcijā.

2. "Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "2MB_P".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata papildinājuma pārskata periodam.

2.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā pozīcijā.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
15. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Naudas tirgus darījumu pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "NTD".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā gggg.mm.dd., kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis, norādot pārskata perioda sākuma datumu.

3. Rādītāju "Darījuma sākuma norēķinu datums" un "Darījuma beigu norēķinu datums" vērtības norāda formā gggg.mm.dd., kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis.

4. Rādītāja apzīmējumu ailēm veido pārskata sadaļas atbilstošais prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_''). Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods aizstāts ar "Kontrolsumma".

5. Sadaļu prefiksi ir šādi:

5.1. naudas tirgus darījumiem (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) ar rezidentiem – "NTR";

5.2. naudas tirgus darījumiem (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) ar nerezidentiem – "NTN";

5.3. valūtas mijmaiņas darījumiem ar rezidentiem – "VMR";

5.4. valūtas mijmaiņas darījumiem ar nerezidentiem – "VMN".

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
16. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "KMSP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggnn, kur gggg - gadskaitlis, nn - 01, ja pārskatu iesniedz par 1. pusgadu, 02, ja pārskatu iesniedz par 2. pusgadu.

3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, valsts kods, ja tādu norāda atbilstošajam pozīcijas kodam (valstu kodi kopsummas rindām: "Iekšzeme" – LV, "Pārējās euro zonas valstis" – U5, "Pārējās ārvalstis" – U4), un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
17. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "KNVP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4. Sadaļu prefiksi ir šādi:

4.1. sadaļai "Kredītu norakstīšanas korekcija" – "KNK";

4.2. sadaļai "Vērtspapīru pārvērtēšanas korekcija" – "VPK";

4.3. sadaļai "Korekcijas pretvērtība" – "KPV".

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
18. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu formāts

1. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par euro darījumu pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_V".

2.2. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.3. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

3. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskats"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_N".

3.2. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

3.3. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

4. "Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskats"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_D".

4.2. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, darījuma veids, rezidence, sektors, valūta, darījums un pretējā valūta, starp kurām liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Darījumu, darījuma veidu, valūtu, rezidenci un sektoru apzīmē šādi.

Pozīcija Pozīcijas aizpildes norādes
Darījums "SP" – tagadnes darījums

"FU" – nākotnes darījums

"SW" – valūtas mijmaiņas darījums

"Z0" – visi darījumi

Darījuma veids "N" – nopirkts

"P" – pārdots

Valūta "EUR" – euro

"USD" – ASV dolāri

"GBP" – Lielbritānijas sterliņu mārciņas

"Z22" – pārējās valūtās

"Z01" – visas valūtas

Rezidence "LV" – rezidents

"Z9" – nerezidents

"A1" – visi

Sektors "100" – MFI, izņemot Latvijas Banku

"210" – citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

"224" – mājsaimniecības

"225" – valdība, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības apkalpojošās biedrības un nodibinājumi

4.3. Rādītāja apzīmējumu kontrolsummas rindai veido prefikss "VAL_PAR_D", darījuma veids, rezidence un sektors, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
19. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Vērtspapīru pārskatu formāts

(Pielikums LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

1. Pārskatu failu nosaukumu prefiksi ir šādi:

1.1. pārskatam "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" – "VIP_D";

1.2. pārskatam "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" – "VIP_BI";

1.3. pārskatam "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" – "VIP_LIDZD";

1.4. pārskatam "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats" – "VIP_GP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – mēneša skaitlis (no 01 līdz 12) atbilstoši pārskata periodam mēneša pārskatam vai ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam ceturkšņa pārskatam.

3. Pārskatam "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" rādītāja apzīmējumu veido prefikss "VIP_1D", rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_''). Pārējiem pārskatiem rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "0".

5. Pārskatam "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" ailēs "Vērtspapīru kopējais emitētais apjoms (emisijas valūtā)", "Emitenta pašu kapitāls (emisijas valūtā)" un "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi (emisijas valūtā)" vērtības norāda veselos skaitļos.

6. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar noteikumiem, kas nosaka vērtspapīru pārskatu sagatavošanas kārtību.

20. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "NAM".

2. "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatā" ir šādas daļas:

2.1. pārskata sākuma rinda;

2.2. pārskata satura rindas;

2.3. pārskata beigu rinda.

3. Rindas sākuma pazīme ir atverošā figūriekava (simbols "{"). Rindas beigu pazīme ir aizverošā figūriekava (simbols "}").

4. Faila pirmā rinda ir pārskata sākuma rinda un pēdējā rinda – pārskata beigu rinda. Starp šīm rindām atrodas pārskata satura rindas.

5. Datuma aprakstam izmanto formātu ggggmmdd, kur:

5.1. gggg – gads;

5.2. mm – mēnesis;

5.3. dd – diena.

6. Pārskata sākuma rindas pozīcijas aizpilda šādi.

Pozīcija Nosaukums Pozīcijas aizpildes norādes
1 Pazīme "S"
2–12 Kredītiestādes kods MFI kods
13–20 Kārtējā pārskata perioda sākuma datums Norāda formā ggggmmdd, kur gggg – gads, mm – mēnesis, dd – mēneša pirmais datums
21–28 Kārtējā pārskata perioda beigu datums Norāda formā ggggmmdd, kur gggg – gads, mm – mēnesis, dd – mēneša pēdējais datums

7. Pārskata satura rindu pozīcijas aizpilda šādi.

Pozīcija Nosaukums Pozīcijas aizpildes norādes
1 Pazīme "J"
2–9 Darījuma datums Aizpilda visas pozīcijas
10–25 Darījuma reģistrācijas numurs Nolīdzina no kreisās puses
26 Nebankas grupas kods Aizpilda pozīciju
27–37 Komersanta reģistrācijas numurs Nolīdzina no kreisās puses, ja 26. pozīcijā simbols ir "6"
38 Ārējā maksājuma veids "K" vai "D"
39–53 Summa Nolīdzina no labās puses un par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".")
54–56 Valūtas kods Aizpilda visas pozīcijas
57–59 Ārējā maksājuma kods Ja nav nosakāms ienākošā ārējā maksājuma kods, pozīcijas neaizpilda
60–61 Valsts kods Aizpilda visas pozīcijas

8. Pārskata beigu rindas pozīcijas aizpilda šādi.

Pozīcija Nosaukums Pozīcijas aizpildes norādes
1 Pazīme "B"
2–9 Pārskata iesniegšanas datums Aizpilda visas pozīcijas
10–35 Tālruņa numurs Nolīdzina no kreisās puses
36–53 Skaitļu kopsumma Nolīdzina no labās puses un par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".")
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
21. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Latvijas Bankas atbildes par kredītiestāžu statistikas pārskatu failu pieņemšanu formāts un struktūra

1. Atbildes faila nosaukums tiek veidots formā rez_nosaukums, kur:

1.1. rez ir "OK", ja fails veiksmīgi apstrādāts; "NOK" – ja fails nav pieņemts;

1.2. nosaukums – saņemtā faila nosaukums.

2. Atbildes fails tiek sagatavots ASCII faila formātā un satur:

TIPS: "FAILA UZLĀDE"

BANKA: <MFI>

FAILS: <NameSource>

DATUMS: <DateLastModified>

LAIKS: <TimeLastModified>

REZULTĀTS: <Rez>

KĻŪDAS: <ErrCount>

<Errors>

2.1. <MFI> – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";

2.2. <NameSource> – saņemtā faila nosaukums;

2.3. <DateLastModified> – ienākošā faila saņemšanas datums formātā dd.mm.gggg;

2.4. <TimeLastModified> – ienākošā faila saņemšanas laiks formātā hh.mm:ss;

2.5. <Rez> – atšifrēšanas rezultāts: OK vai NOK;

2.6. <ErrCount> – atšifrējot konstatēto kļūdu skaits;

2.7. <Errors> – atšifrēšanas kļūdu teksts.

3. Atbildes failus Latvijas Banka elektroniski neparaksta un nešifrē.

4. Atbildes failus Latvijas Banka ievieto failu apmaiņas servisa STAT/IN katalogā.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 162Pieņemts: 18.01.2018.Stājas spēkā: 01.04.2018.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 24.01.2018. OP numurs: 2018/17.8
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296598
{"selected":{"value":"31.07.2020","content":"<font class='s-1'>31.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.07.2020","iso_value":"2020\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2020","iso_value":"2020\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2020.-30.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2020","iso_value":"2020\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2020.-05.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2019","iso_value":"2019\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2019.-31.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.07.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)