Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 40

Rīgā 2018. gada 16. janvārī (prot. Nr. 3 11. §)
Noteikumi par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu un tonnāžas nodokļa deklarāciju
Izdoti saskaņā ar
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma
17. panta otro daļu un 20. panta 12. punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus, pēc kuriem iekšzemes uzņēmuma veiktās darbības atzīstamas par kuģu stratēģisko, komerciālo un tehnisko vadīšanu un apkalpes komplektēšanas vadīšanu;

1.2. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests iekšzemes uzņēmumam piešķir tonnāžas nodokļa maksātāja statusu;

1.3. dokumentus, kādus iekšzemes uzņēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā tonnāžas nodokļa maksātāja statusa iegūšanai un nodokļa administrēšanas nodrošināšanai;

1.4. tonnāžas nodokļa deklarācijas veidlapu (pielikums).

2. Ja iekšzemes uzņēmums veic ieguldījumus kuģos, pērk vai pārdod kuģus, pieņem lēmumus par minētajiem jautājumiem un par pārējo vadīšanas veidu īstenošanu, kā arī veic pēc ekonomiskā satura un būtības līdzīgas darbības, tā veiktās darbības uzskatāmas par attiecīgo kuģu stratēģisko vadīšanu.

3. Ja iekšzemes uzņēmums fraktē kuģus un slēdz attiecīgus līgumus, pieņem lēmumus par kravu un pasažieru pārvadājumiem, organizē kuģu iekraušanu, izkraušanu un kravu plūsmas, apstiprina kuģu aģentus un stividorus, pieņem lēmumu par minēto darbību veikšanu, kā arī veic pēc ekonomiskā satura un būtības līdzīgas darbības, tā veiktās darbības uzskatāmas par attiecīgo kuģu komerciālo vadīšanu.

4. Ja iekšzemes uzņēmums nodrošina kompetentu personālu, kas uzrauga kuģa uzturēšanu un vispārējo piemērotību kuģošanai, kuģa remontu (arī dokos) un kapitālo remontu organizēšanu un uzraudzīšanu, kuģa pārbūvi un uzturēšanu nepieciešamo standartu līmenī, kā arī apgādes, rezerves daļu, degvielas piegādes un kuģu tehniskā stāvokļa vērtētāju un tehnisko konsultantu apstiprināšanu, drošas vadības sistēmas (ISM) ieviešanu, uzturēšanu un attīstīšanu, kā arī veic pēc ekonomiskā satura un būtības līdzīgas darbības, tā veiktās darbības uzskatāmas par attiecīgo kuģu tehnisko vadīšanu.

5. Ja iekšzemes uzņēmums veic kuģa apkalpes atlasi un piesaistīšanu kuģim, nodrošina apkalpes komplektēšanu un transportē kuģa apkalpi, kā arī veic pēc ekonomiskā satura un būtības līdzīgas darbības, tā veiktās darbības uzskatāmas par kuģa apkalpes komplektēšanas vadīšanu.

6. Iekšzemes uzņēmums, kas pretendē uz tonnāžas nodokļa maksātāja statusu saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 2. panta sesto daļu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa iegūšanu;

6.2. notariāli apliecināta līguma kopiju par īpašumā, kopīpašumā vai turējumā uz berbouta līguma pamata esoša kuģa stratēģiskās, komerciālās, tehniskās vadīšanas vai apkalpes komplektēšanas vadīšanas nodošanu citam uzņēmumam, ja iekšzemes uzņēmums pats neveic minētā kuģa vadīšanu;

6.3. notariāli apliecināta līguma kopiju, kas apliecina, ka uzņēmums veic kuģa stratēģisko, komerciālo, tehnisko vadīšanu vai apkalpes komplektēšanas vadīšanu cita kuģu īpašnieka uzdevumā.

7. Šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā:

7.1. atspoguļo iekšzemes uzņēmuma atbilstību tonnāžas nodokļa maksātāja statusa iegūšanai izvirzītajiem kritērijiem saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 2. panta sesto daļu, norādot to apliecinošus dokumentus;

7.2. norāda darbības veidus, kurus iekšzemes uzņēmums veic vai ir paredzējis veikt un kuri Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē ir uzskatāmi par kuģa izmantošanu starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās, norādot dokumentus, kas apliecina tiesības veikt šīs darbības. 

8. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas pieņem lēmumu par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt tonnāžas nodokļa maksātāja statusu.

9. Nodokļa maksātājs kļūst par tonnāžas nodokļa maksātāju ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu.

10. Nodokļa maksātājs, kuram tonnāžas nodokļa maksātāja statuss ir piešķirts līdz 2017. gada 31. decembrim, saglabā tonnāžas nodokļa maksātāja statusu 10 pārskata gadus pēc statusa iegūšanas.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada  16. janvāra
noteikumiem Nr. 40
Tonnāžas nodokļa deklarācijas veidlapa
Nodokļa maksātāja nosaukums


 

Tonnāžas nodokļa
deklarācija
par pārskata gadu
no ________ līdz ________

Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods
                         
 
     
Deklarācijā summas norāda euro. Summu līdz 49 centiem atmet, bet summu, sākot ar 50 centiem, noapaļo uz augšu līdz vienam euro.
Deklarācijā lietotas atsauces uz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu.
   
     
1. Apliekamā bāze (4. p. 19. d.)
(norāda par atsevišķiem kuģiem aprēķinātās apliekamās bāzes kopsummu (5. r. 9. aile))
1  
   
     
2. Aprēķinātais tonnāžas nodoklis
(1. r. : 0,8 x 20 %)
2  
   
     
3. Piemaksa līdz 3  
     
4. Atmaksa (ieskaitei kārtējos maksājumos) līdz 4  

5. Atsevišķiem kuģiem aprēķinātā apliekamā bāze

  Kuģa nosaukums,
kuģa īpašuma apliecības vai berbouta reģistrācijas apliecības numurs
Kuģa neto tonnāža (NT) Atsevišķas tonnāžas daļas reizinājums ar attiecīgo ienākuma koeficientu (norādot ienākuma koeficientu) Dienas apliekamā bāze par kuģi
(3. r. + 4. r. + 5. r. + 6. r.)
Kuģa ekspluatācijas dienu skaits Taksācijas perioda apliekamā bāze par kuģi
(7. r. x 8. r.)
0–1000 NT 1001–10 000 NT 10 001–25 000 NT >25 000 NT
ienākuma koeficients
________
ienākuma koeficients
________
ienākuma koeficients
________
ienākuma koeficients
________
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Īpašumā esošie kuģi                
  1.1.                
  1.2.                
5.1 1. Kopā   x x x x x    
  2. Kopīpašumā esošie kuģi                
  2.1. kuģi, kuros līdzdalība ir 5 % un vairāk                
  2.1.1.                
  2.1.2.                
5.21 2.1. Kopā   x x x x      
  2.2. pārējie kopīpašumā esošie kuģi                
  2.2.1.                
  2.2.2.                
5.22 2.2. Kopā   x x x x      
5.2 2. Kopā (5.21. r. + 5.22. r.)   x x x x x    
  3. Turējumā uz berbouta līguma pamata esošie kuģi                
  3.1.                
  3.2.                
5.3 3. Kopā   x x x x x    
  4. Pārējie starptautiskajos pārvadājumos un ar tiem saistītās darbībās izmantotie kuģi                
  4.1. citas personas vietā vadītie kuģi
(1. p. 12. daļas 4. punkta "b" apakšpunkts)
               
  4.1.1.                
  4.1.2.                
5.41 4.1. Kopā   x x x x x    
5.42 4.1. Kopā, ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus
(1. p. 12. daļas 4. punkta "b" apakšpunkts)
  x x x x x    
  4.2. kuģi, kas nav īpašumā, kopīpašumā vai turējumā uz berbouta līguma pamata
(1. p. 12. daļas 7. punkts)
               
  4.2.1.                
  4.2.2.                
5.43 4.2. Kopā   x x x x x    
5.44 4.2. Kopā, ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus
(1. p. 12. daļas 7. punkts)
  x x x x x    
5.4 4. Kopā
(5.42. r. + 5.44. r.)
  x x x x x    
5 1.–4. Kopā
(5.1. r. + 5.2. r. + 5.3. r. + 5.4. r.)
  x x x x x    

6. Starptautiskajos pārvadājumos izmantoto kuģu skaits

  Kuģu grupa Kopā Kuģu skaits, kuru
tilpums ir
0–1000 NT
Kuģu skaits, kuru
tilpums ir
1001–10 001 NT
Kuģu skaits, kuru
tilpums ir
10 001–25 000 NT
Kuģu skaits, kuru tilpums pārsniedz 25 000 NT
  uz pārskata gada sākumu uz pārskata gada beigām vidēji pārskata gadā* uz pārskata gada sākumu uz pārskata gada beigām vidēji pārskata gadā* uz pārskata gada sākumu uz pārskata gada beigām vidēji pārskata gadā* uz pārskata gada sākumu uz pārskata gada beigām vidēji pārskata gadā* uz pārskata gada sākumu uz pārskata gada beigām vidēji pārskata gadā*
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6.1 Īpašumā esošie kuģi                              
6.2 Kopīpašumā esošie kuģi                              
6.3 Turējumā uz berbouta līguma pamata esošie kuģi                              
6.4 Pārējie starptautiskajos pārvadājumos un ar tiem saistītās darbībās izmantotie kuģi                              
6 Kopā                              
Piezīme. * Starptautiskajos pārvadājumos izmantoto kuģu skaitu (vidēji pārskata gadā) nosaka, summējot katrā pārskata gada dienā starptautiskajos pārvadājumos izmantoto kuģu skaitu un dalot iegūto summu ar dienu skaitu pārskata gadā.
7. Citas personas vietā vadīto kuģu neto tonnāžas attiecība pret to kuģu tonnāžu,
kas ir īpašumā, kopīpašumā (līdzdalība 5 % un lielāka) un turējumā
uz berbouta līguma pamata
[(5.41. r. 2. a. x 5.41. r. 8. a.) : (5.1. r. 2. a. x 5.1. r. 8. a. + 5.21. r. 2. a.  x 5.21. r. 8. a. + 5.3. r. 2. a. x 5.3. r. 8. a.)]
7  
   
   
   
     
8. To kuģu, kas nav īpašumā, kopīpašumā vai turējumā uz berbouta līguma
pamata, neto tonnāžas attiecība pret to kuģu tonnāžu, kas ir īpašumā, kopīpašumā (līdzdalība 5 % un lielāka) un turējumā uz berbouta līguma pamata
[(5.43. r. 2. a.  x 5.43. r. 8. a.) : (5.1. r. 2. a.  x 5.1. r. 8. a.  + 5.21. r. 2. a.  x 5.21. r. 8. a.  + 5.3. r. 2. a.  x 5.3. r. 8. a.)]
8  
   
   
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu un tonnāžas nodokļa deklarāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 40Pieņemts: 16.01.2018.Stājas spēkā: 23.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 22.01.2018. OP numurs: 2018/15.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
296578
23.01.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)