Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 582

Rīgā 2017. gada 26. septembrī (prot. Nr. 48 15. §)
Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām
Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas
pārvaldīšanas likuma
8. panta otrās daļas 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) izveidošanas kārtību, uzdevumus, tiesības, darba organizāciju un komisijā esošo pašvaldību sadarbības teritoriju.

2. Komisijā esošo pašvaldību sadarbības teritorija noteikta šo noteikumu pielikumā.

3. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija.

4. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu.

II. Komisijas izveidošanas kārtība

5. Komisijas sastāvā ir:

5.1. komisijas priekšsēdētājs;

5.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieki;

5.3. šo noteikumu 7. punktā minētie pārstāvji.

6. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas priekšsēdētājs no viņa pārstāvētās pašvaldības nodarbināto vidus.

7. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības (pašvaldību) teritorijā, komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no:

7.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta;

7.2. Slimību profilakses un kontroles centra;

7.3. Veselības inspekcijas;

7.4. Pārtikas un veterinārā dienesta;

7.5. Valsts policijas;

7.6. pašvaldības policijas;

7.7. Valsts robežsardzes;

7.8. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;

7.9. Valsts meža dienesta;

7.10. Valsts vides dienesta;

7.11. akciju sabiedrības "Latvenergo";

7.12. akciju sabiedrības "Sadales tīkls";

7.13. akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls";

7.14. ārstniecības iestādēm un pašvaldības sociālajām institūcijām;

7.15. citām institūcijām vai komersantiem, ja tas veicina komisijas darbības efektivitāti.

8. Šo noteikumu 7. punktā minētās institūcijas vai komersanti pēc komisijas priekšsēdētāja pārstāvētās pašvaldības pieprasījuma nodrošina pārstāvja deleģēšanu darbam komisijā, kā arī pārstāvja darbu komisijā.

9. Komisija ar vienkāršu balsu vairākumu nosaka to komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus.

III. Komisijas uzdevumi un tiesības

10. Komisijai ir šādi uzdevumi:

10.1. izstrādāt komisijas nolikumu;

10.2. analizēt informāciju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā (apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai, nodarītais kaitējums cilvēkam, videi vai īpašumam, radītie materiālie un finansiālie zaudējumi);

10.3. koordinēt papildu resursu piesaisti, ņemot vērā reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāja lēmumus;

10.4. koordinēt evakuācijas pasākumus, kā arī cita veida pasākumus, lai pēc iespējas nodrošinātu sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;

10.5. organizēt preses konferences elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofas draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem;

10.6. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus;

10.7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās;

10.8. izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību saistītos civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumus.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 392)

11. Komisijai ir tiesības:

11.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un speciālistus;

11.2. izveidot ekspertu grupas;

11.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt valsts materiālo rezervju resursus;

11.4. vērsties Krīzes vadības padomē, lai risinātu jautājumus, kas attiecas uz civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jomu;

11.5. koordinēt komisijā esošo pašvaldību, citu institūciju vai komersantu uzdevumu izpildi sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei.

IV. Komisijas darba organizācija

12. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv katastrofas draudi, kā arī citu jautājumu risināšanai civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jomā.

13. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai cita komisijas locekļa ierosinājuma. 

14. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību, organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi.

15. (Svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 392)

16. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa – nekavējoties) informē komisijas locekļus par komisijas sēdes laiku, vietu un darba kārtību.

17. Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz komisijas sēdi, viņš par to laikus informē komisijas sekretāru un, ja nepieciešams, pilnvaro citu attiecīgās institūcijas vai komersanta pārstāvi piedalīties komisijas sēdē. Pilnvarotajam institūcijas vai komersanta pārstāvim ir balsstiesības.

18. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – atbilstoši šo noteikumu 9.  punktam noteiktā komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss. Pieaicinātajām amatpersonām, speciālistiem un komisijas sekretāram ir padomdevēja tiesības.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 392)

19. Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes, sagatavo komisijas sēdes protokola projektu un saskaņo to ar komisijas locekļiem, kuri piedalījās attiecīgajā komisijas sēdē. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – atbilstoši šo noteikumu 9. punktam noteiktais komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs parakstīto sēdes protokolu elektroniski nosūta komisijas locekļiem.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 392)

20. Komisijas priekšsēdētājs informē komisijas locekļus par komisijas sēdē pieņemto lēmumu izpildi.

21. Komisijas sēdes rīko ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

V. Noslēguma jautājumi

22. Līdz komisijas izveidošanai šajos noteikumos minētos komisijas uzdevumus veic pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.

23. Lai noteiktu komisijas priekšsēdētāju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, kas atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam ir norīkota darbam komisijā, organizē pirmo komisijas sēdi, uzaicinot attiecīgo sadarbības teritorijas pašvaldības domju priekšsēdētājus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  26. septembra
noteikumiem Nr. 582
Sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas un tajās ietilpstošās administratīvās teritorijas

(Pielikums MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 392 redakcijā)

Nr. p. k.Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nosaukumsPašvaldību administratīvās teritorijas, kuras veido sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
1.Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaDaugavpils valstspilsētas pašvaldība un Augšdaugavas novada pašvaldība
2.Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaJelgavas valstspilsētas pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība
3.Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaLiepājas valstspilsētas pašvaldība un Dienvidkurzemes novada pašvaldība
4.Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaRēzeknes valstspilsētas pašvaldība un Rēzeknes novada pašvaldība
5.Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaVentspils valstspilsētas pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība
6.Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaJūrmalas valstspilsētas pašvaldība
7.Rīgas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaRīgas valstspilsētas pašvaldība
8.Aizkraukles novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaAizkraukles novads
9.Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaAlūksnes novads
10.Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaĀdažu novads
11.Balvu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaBalvu novads
12.Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaBauskas novads
13.Cēsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaCēsu novads
14.Dobeles novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaDobeles novads
15.Gulbenes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaGulbenes novads
16.Jēkabpils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaJēkabpils novads
17.Krāslavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaKrāslavas novads
18.Kuldīgas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaKuldīgas novads
19.Ķekavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaĶekavas novads
20.Limbažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaLimbažu novads
21.Līvānu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaLīvānu novads
22.Ludzas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaLudzas novads
23.Madonas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaMadonas novads
24.Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaMārupes novads
25.Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaOgres novads
26.Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaOlaines novads
27.Preiļu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaPreiļu novads
28.Ropažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaRopažu novads
29.Salaspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaSalaspils novads
30.Saldus novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaSaldus novads
31.Saulkrastu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaSaulkrastu novads
32.Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaSiguldas novads
33.Smiltenes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaSmiltenes novads
34.Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaTalsu novads
35.Tukuma novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaTukuma novads
36.Valkas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaValkas novads
37.Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaValmieras novads
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 582Pieņemts: 26.09.2017.Stājas spēkā: 29.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 28.09.2017. OP numurs: 2017/193.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293820
{"selected":{"value":"30.06.2021","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2017","iso_value":"2017\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2017.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)