Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/24

Rīgā 2017.gada 14.septembrī (prot. Nr.32, 3.p.)
Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika
Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28.panta piekto daļu, 28.1 panta ceturto daļu,
30.panta trešo daļu, 30.2 panta trešo daļu,
pārejas noteikumu 53.punktu un likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika (turpmāk – metodika) nosaka kārtību, kādā publiskais tirgotājs aprēķina un regulators apstiprina komponentes, kas kompensē publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, izmaksas, kas publiskajam tirgotājam radušās saistībā ar atbalstu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem (turpmāk – obligātā iepirkuma komponentes), un izmaksas, ko veido maksājumi par garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu (turpmāk – jaudas komponentes).

2. Ikstundas vidējo cenu  [EUR/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijā, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi (turpmāk – koģenerācija), aprēķina šādi:

kur

i – indekss, kas apzīmē stundu, kurai elektroenerģijas tirgus operators Latvijas tirdzniecības apgabalam nosaka nākamās dienas ikstundas cenu (turpmāk – nākamās dienas ikstundas cena);

 – ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [EUR];

 – ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [kWh].

(SPRK padomes 06.08.2020. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

3. Ikstundas vidējo cenu [EUR/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās, izmantojot atjaunojamos energoresursus, aprēķina šādi:

kur

– ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [EUR];

– ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [kWh].

(Grozīts ar SPRK padomes 06.08.2020. lēmumu Nr. 1/11)

4. Ikstundas izmaksu daļu  [EUR] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai elektroenerģijai, kas saražota koģenerācijā, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, aprēķina šādi:

kur

– nākamās dienas ikstundas cena, [EUR/kWh].

(Grozīts ar SPRK padomes 06.08.2020. lēmumu Nr. 1/11)

5. Ikstundas izmaksu daļu [EUR] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai no atjaunojamiem energoresursiem saražotajai elektroenerģijai, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, aprēķina šādi:

(Grozīts ar SPRK padomes 06.08.2020. lēmumu Nr. 1/11)

6. Kopējās izmaksas  [EUR] par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamo elektroenerģiju, kuras pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, aprēķina šādi:

kur

k – stundu skaits gadā;

– izmaksas par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamo elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijā, kuras pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū [EUR];

– izmaksas par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamo elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kuras pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū [EUR].

7. Elektroenerģijas apjomu izmaksu korekciju IEkor [EUR] aprēķina šādi:

kur

t – gads, kurā apstiprina obligātā iepirkuma komponentes;

Eliet(t-1) – Latvijas galalietotāju elektroenerģijas faktiskais patēriņš, kurš samazināts par sadales sistēmas tīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas apjomu, kas saražots un saņemts mājsaimniecības lietotāja objektā, kam piemērota elektroenerģijas neto norēķinu sistēma, iepriekšējā gadā [kWh];

Eliet(t-2) – Latvijas galalietotāju elektroenerģijas plānotais patēriņš, kurš samazināts par sadales sistēmas tīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas apjomu, kas saražots un saņemts mājsaimniecības lietotāja objektā, kam piemērota elektroenerģijas neto norēķinu sistēma, un kurš tika iekļauts obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinā iepriekšējā gadā [kWh];

Tkoģ(t-1) – apstiprinātā obligātā iepirkuma komponente obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, iepriekšējā gadā [EUR/kWh];

Tatj(t-1) – apstiprinātā obligātā iepirkuma komponente obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, iepriekšējā gadā [EUR/kWh].

(SPRK padomes 06.08.2020. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

8. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, obligātā iepirkuma komponenti Tkoģ [EUR/kWh] aprēķina šādi:

kur

cdot – dotācijas daļa pret kopējām izmaksām I [EUR]. cdot aprēķina pēc šādas formulas:

kur

D – valsts budžeta dotācijas apmērs obligātā iepirkuma komponenšu apmēra samazināšanai [EUR];

padm – administratīvo izmaksu daļa pret kopējām izmaksām I par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamo elektroenerģiju, kuras pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, un kopējām publiskā tirgotāja izmaksām N, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu ražotājiem, kas ieguvuši tiesības saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1pantu. padm aprēķina pēc šādas formulas:

kur

Iadm – administratīvās izmaksas, kuras nepieciešamas, lai administrētu elektroenerģijas iepirkšanu no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, lai administrētu maksājumu veikšanu par uzstādīto elektrisko jaudu koģenerācijas stacijās, kā arī lai administrētu maksājumu veikšanu saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 30.2pantā noteikto atbalstu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem un administrētu darbības ar izcelsmes apliecinājumiem (turpmāk viss kopā – administratīvās izmaksas) [EUR];

N – kopējās publiskā tirgotāja izmaksas gadā, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu ražotājiem, kas ieguvuši tiesības saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1pantu [EUR];

 – obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [kWh];

cbal – balansēšanas enerģijas izmaksu un elektroenerģijas apjomu izmaksu korekcijas daļa uz vienu obligātajā iepirkumā iepirktās enerģijas vienību. cbal aprēķina pēc šādas formulas [EUR/kWh]:

kur

Ibal – publiskā tirgotāja balansēšanas enerģijas izmaksas, kuras rodas, veicot balansēšanu ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus (turpmāk – balansēšanas izmaksas) [EUR];

 – obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās, izmantojot atjaunojamos energoresursus [kWh];

Iizc koģ – publiskā tirgotāja ieņēmumi no tādas iepirktās elektroenerģijas, kas saražota koģenerācijā, izcelsmes apliecinājuma pārdošanas [EUR];

Eliet – kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš, kurš samazināts par sadales sistēmas tīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas apjomu, kas saražots un saņemts mājsaimniecības lietotāja objektā, kam piemērota elektroenerģijas neto norēķinu sistēma [kWh].

(SPRK padomes 06.08.2020. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

9. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās, izmantojot atjaunojamos energoresursus, obligātā iepirkuma komponenti Tatj [EUR/kWh] aprēķina šādi:

 

kur

Ien iet – publiskā tirgotāja maksājumi gadā energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kas samazināti par šim mērķim paredzēto valsts budžeta dotāciju [EUR];

Iizc atj – publiskā tirgotāja ieņēmumi no tādas iepirktās elektroenerģijas, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, izcelsmes apliecinājuma pārdošanas [EUR].

(SPRK padomes 06.08.2020. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

10. Jaudas komponentes , kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās papildu izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu ražotājiem, kas ieguvuši tiesības saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1pantu, n-tajā sprieguma un patēriņa līmeņa grupā aprēķina šādi:

kur

f aprēķina šādi:

kur

Iizc jauda – publiskā tirgotāja ieņēmumi no ražotāju, kas ieguvuši tiesības saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma pārdošanas [EUR];

– kopējie pārvades sistēmas operatora un sadales sistēmas operatora, kuram pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, ieņēmumi no sistēmas pakalpojumu tarifa fiksētās daļas (maksa par pieslēguma nodrošināšanu, maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai maksa par atļauto slodzi) gadā [EUR];

– pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu vai sadales sistēmas operatora, kuram pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu fiksēto daļu n-tajā sprieguma un patēriņa līmeņa grupā (1.pielikums) vidējā maksa (maksa par pieslēguma nodrošināšanu [EUR/gadā vai EUR/A/gadā], maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu [EUR/A/gadā], maksa par atļauto slodzi [EUR/kW/gadā]).

(Grozīts ar SPRK padomes 06.08.2020. lēmumu Nr. 1/11)

10.1 Publiskais tirgotājs, aprēķinot obligātā iepirkuma un jaudas komponentes atbilstoši metodikas 8., 9. un 10.punktam, var izmantot daļu no gūtajiem ieņēmumiem jaudas komponenšu samazinājumam, lai nodrošinātu noteikto vidējo obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vērtību.

(SPRK padomes 13.10.2022. lēmuma Nr. 1/34 redakcijā)

11. Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinu pamatojumam publiskais tirgotājs katru gadu līdz 20.oktobrim iesniedz regulatoram šādu informāciju:

11.1. attiecīgā gada deviņos mēnešos (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) no ražotājiem, kuri pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros, iepirktās elektroenerģijas daudzumu, obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, informāciju norādot atsevišķi par katru ražotāju, kurš elektroenerģiju ražo koģenerācijā (2.pielikums), un ražotāju, kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus (3.pielikums), un šajā punktā minēto rādītāju prognozi un to pamatojumu par periodu no 1.oktobra līdz 31.decembrim;

11.2. attiecīgā gada deviņos mēnešos (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) kopējo no ražotājiem, kuri elektroenerģiju ražo koģenerācijā (2.pielikums) un ražotājiem, kuri elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus (3.pielikums), iepirktās elektroenerģijas daudzumu, kopējās obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, un šajā punktā minēto rādītāju prognozi par periodu no 1.oktobra līdz 31.decembrim;

11.3. attiecīgā gada deviņu mēnešu (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) kopējās izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu ražotājiem, kuri ieguvuši tiesības saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1 pantu, norādot izmaksas atsevišķi par katru koģenerācijas staciju, kas saņem garantēto maksu (4.pielikums), un šajā punktā minēto rādītāju prognozi un to pamatojumu par periodu no 1.oktobra līdz 31.decembrim;

11.4. attiecīgā gada deviņu mēnešu (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) sistēmas operatoru ieņēmumus no sistēmas pakalpojumu tarifa fiksētās daļas un elektroenerģijas patēriņu katrai sprieguma un patēriņa līmeņa grupai un šajā punktā minēto rādītāju prognozi un to pamatojumu par periodu no 1.oktobra līdz 31.decembrim (5.pielikums);

11.5. attiecīgā gada deviņu mēnešu (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) balansēšanas enerģijas izmaksas, kas radušās, nodrošinot ražotāju, kurš elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotāju, kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, balansēšanu un balansēšanas enerģijas izmaksu prognozi un to pamatojumu par periodu no 1.oktobra līdz 31.decembrim;

11.6. attiecīgā gada kopējo Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņa prognozi un to pamatojumu, un faktisko Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņu iepriekšējā gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes;

11.7. attiecīgā gada kopējo administratīvo izmaksu prognožu aprēķinu un to pamatojumu, kā arī atskaiti par faktiskajām administratīvajām izmaksām iepriekšējā gadā, par kuru noteiktas obligātā iepirkuma komponentes, un to pamatojumu;

11.8. dotācijas apjomu, kuru publiskais tirgotājs saņems gadā, kuram tiks noteiktas obligātā iepirkuma komponentes, kā arī atskaiti par iepriekšējā gadā faktiski saņemto dotācijas apjomu;

11.9. attiecīgā gada deviņu mēnešu (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) publiskā tirgotāja maksājumus energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem un šajā punktā minēto rādītāju prognozi un to pamatojumu par periodu no 1.oktobra līdz 31.decembrim;

11.10. attiecīgā gada deviņu mēnešu (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) publiskā tirgotāja ieņēmumus no elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu pārdošanas un šajā punktā minēto rādītāju prognozi, un to pamatojumu par periodu no 1.oktobra līdz 31.decembrim;

11.11. attiecīgā gada deviņu mēnešu (no 1.janvāra līdz 30.septembrim) sadales sistēmas tīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas apjomu, kas saražots un saņemts mājsaimniecības lietotāja objektā, kam piemērota elektroenerģijas neto norēķinu sistēma tās piemērošanas periodā, un šajā apakšpunktā minētā elektroenerģijas apjoma prognozi par periodu no 1.oktobra līdz 31.decembrim.

(Grozīts ar SPRK padomes 06.08.2020. lēmumu Nr. 1/11)

12. Publiskais tirgotājs aprēķina obligātā iepirkuma komponentes euro par kilovatstundu atbilstoši metodikas 8. un 9.punktam,  ievērojot metodikas 11.punktā noteikto izmaksu pamatojumu, ar precizitāti līdz piektajai zīmei aiz komata. Publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram aprēķinātās obligātā iepirkuma komponentes vienlaicīgi ar to veidojošo izmaksu pamatojumu.

13. Publiskais tirgotājs aprēķina jaudas komponentes atbilstoši metodikas 10.punktam, ievērojot metodikas 11.punktā noteikto izmaksu pamatojumu, ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram aprēķinātās jaudas komponentes vienlaicīgi ar to veidojošo izmaksu pamatojumu.

14. Ja metodikas 11.punktā minēto rādītāju prognozes, kas izmantotas, aprēķinot obligātā iepirkuma komponentes un jaudas komponentes, atšķiras no faktiskajiem šo rādītāju lielumiem, publiskais tirgotājs ņem vērā šīs atšķirības, nākošajā periodā aprēķinot obligātā iepirkuma komponentes un jaudas komponentes.

15. Pārvades sistēmas operators un sadales sistēmas operators, kuram ir pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, nodrošina publisko tirgotāju ar šīs metodikas 11.4. un 11.11. apakšpunktā minētajiem datiem pēc publiskā tirgotāja pieprasījuma.

(Grozīts ar SPRK padomes 06.08.2020. lēmumu Nr. 1/11)

16. Regulators saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu un ņemot vērā Ministru kabineta izdotos noteikumus par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un Ministru kabineta noteikumus par elektroenerģijas ražošanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, apstiprina un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publiskā tirgotāja aprēķinātās un iesniegtās komponentes ne vēlāk kā līdz katra gada novembra beigām, un tās stājas spēkā no 1.janvāra.

Noslēguma jautājumi

17. Publiskais tirgotājs, aprēķinot obligātā iepirkuma komponentes un jaudas komponentes, kuras stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, ņem vērā korekcijas obligātā iepirkuma komponentēm, kuras stājās spēkā 2016.gada 1.aprīlī un 2017.gada 1.aprīlī.

18. Jaudas komponentes, kuras stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, publiskais tirgotājs, izvērtējot kārtējā gadā veiktos jaudas maksājumus un nākamajā gadā veicamo jaudas maksājumu prognozi, var aprēķināt un iesniegt Regulatoram apstiprināšanai nākamajiem diviem gadiem, piemērojot diviem gadiem metodikas 10. un 13.punktā noteikto aprēķinu veikšanas kārtību. Šādā gadījumā publiskais tirgotājs jaudas komponentes 2018.gadā neaprēķina.

18.1 Ja saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos vidējā obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vērtība ir mainīta, publiskais tirgotājs var iesniegt Regulatoram apstiprināšanai jaudas komponenšu, kuras piemēro no 2018.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim, aprēķinu. Publiskais tirgotājs aprēķinā ņem vērā atbilstoši metodikas 18.punktam iesniegtos jaudas komponenšu aprēķina datus. Šādā gadījumā, pildot metodikas 11.punktā noteikto, 2018., 2019. un 2020.gadā publiskais tirgotājs nepiemēro metodikas 13.punktu.

(SPRK padomes 14.05.2018. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

19. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/5 "Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 43.nr., 2014. 149.nr., 2015, 18.nr., 2016, 7.nr., 2017, 13.nr.).

20. Metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017.gada 14.septembra lēmumam Nr. 1/24 
"Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika"
Sprieguma un patēriņa līmeņa grupas
Nr.p.k.Sprieguma pakāpeLietotāju patēriņa grupaFiksētās maksas mērvienība
1.0,4 kV līnijasMājsaimniecību vienfāzes pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40AEUR/gadā
2.0,4 kV līnijasMājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16A ieskaitotEUR/gadā
3.0,4 kV līnijasMājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63A ieskaitotEUR/A/gadā
4.0,4 kV līnijasMājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64A un lielākuEUR/A/gadā
  Pārējie lietotāji 
5.0,4 kV līnijasVienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40AEUR/gadā
6.0,4 kV līnijasTrīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzesEUR/A/gadā
7.0,4 kV kopnesTrīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitotEUR/A/gadā
8.0,4 kV kopnesTrīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitotEUR/A/gadā
9.0,4 kV kopnesTrīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielākuEUR/A/gadā
10.

6-20 kV līnijas

Visas atļautās slodzesEUR/kW/gadā
11.

6-20 kV kopnes

Visas atļautās slodzesEUR/kW/gadā
12.110 kV līnijasLietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijāsEUR/kW/gadā
13.110 kV kopnesLietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēsEUR/kW/gadā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017. gada 14. septembra lēmumam Nr. 1/24 
"Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika"

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 06.08.2020. lēmumu Nr. 1/11)

Pārskats par ražotājiem

 

,
 (norādīt atskaites gadu) 
kas elektroenerģiju ražo dabasgāzes koģenerācijas stacijā
      
Nr. p.k.Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo dabasgāzes koģenerācijas stacijā, nosaukumsPT iepirktais elektroenerģijas daudzumsPT elektroenerģijas iepirkuma izmaksasVidējā elektroenerģijas iepirkuma cenaPapildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū
kWhEUREUR/ kWhEUR
1.     
2.     
     
  Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzumsKopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksasVidējā PT iepirktās elektroenerģijas cenaKopējie PT papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

Datums* ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt publisko tirgotāju 
 /paraksts* un tā atšifrējums/

PT – publiskais tirgotājs

ETL – Elektroenerģijas tirgus likums

* – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017. gada 14. septembra lēmumam Nr. 1/24
"Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika"

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 06.08.2020. lēmumu Nr. 1/11)

Pārskats par ražotājiem

 

,
 (norādīt atskaites gadu) 
kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus
 
Nr. p.k.Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, nosaukumsPT iepirktais elektroenerģijas daudzumsPT elektroenerģijas iepirkuma izmaksasVidējā elektroenerģijas iepirkuma cenaPapildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū
kWhEUREUR/kWhEUR
1.     
2.     
     
  Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzumsKopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksasVidējā PT iepirktās elektroenerģijas cenaKopējie PT papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

Datums* ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt publisko tirgotāju 
 /paraksts* un tā atšifrējums/

PT – publiskais tirgotājs

ETL – Elektroenerģijas tirgus likums

* – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš
4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017. gada 14. septembra lēmumam Nr. 1/24 
"Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika"
Pārskats par ražotājiem

 

,
 (norādīt atskaites gadu) 
kas saņem garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1pantu
 
Nr. p.k.Ražotāja, kas saņem garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā ar ETL 28.1pantu, nosaukumsRažotāja uzstādītā elektriskā jaudaPT izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu
kWEUR
1.   
2.   
   
    
  Kopējā ražotāju jaudaKopējās PT izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu

Datums* ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt publisko tirgotāju 
 /paraksts* un tā atšifrējums/

PT – publiskais tirgotājs

ETL – Elektroenerģijas tirgus likums

* – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš
5. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017. gada 14. septembra lēmumam Nr. 1/24 
"Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika"
Pārskats par  
 (norādīt atskaites gadu) 
ieņēmumiem no sistēmas pakalpojumu tarifa fiksētās daļas
 
Nr. p.k.Sprieguma pakāpeLietotāju patēriņa grupaFiksētās maksas mērvienībaIeņēmumi no sistēmas pakalpojumu tarifa fiksētās daļasElektroenerģijas patēriņš
EURkWh
1.     
2.     
     
    Kopējie ieņēmumi no sistēmas pakalpojumu tarifa fiksētās daļas 

Datums* ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt publisko tirgotāju 
 /paraksts* un tā atšifrējums/

* – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/24Pieņemts: 14.09.2017.Stājas spēkā: 23.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 22.09.2017. OP numurs: 2017/189.15
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
293705
{"selected":{"value":"18.10.2022","content":"<font class='s-1'>18.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.10.2022","iso_value":"2022\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2020","iso_value":"2020\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2020.-17.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.05.2018","iso_value":"2018\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2018.-12.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2017","iso_value":"2017\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2017.-16.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.10.2022
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"