Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 557

Rīgā 2017. gada 12. septembrī (prot. Nr. 45 49. §)
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts nodevas likmes par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem un personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas vai kurām, pieprasot vienotu vīzu, piemēro samazinātu valsts nodevas likmi;

1.2. valsts nodevas likmes par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

1.3. valsts nodevas samaksas kārtību.

2. Valsts nodevas likmes par ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

2.1. 60 euro;

2.2. par pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts mazāk nekā trīs darbdienas pirms likumīgā uzturēšanās termiņa Latvijas Republikā beigām, – 120 euro.

3. Valsts nodevas likmes par ielūguma apstiprināšanu vīzas pieprasīšanai ir šādas:

3.1. par iesniegto pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai – 10 euro;

3.2. par pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai, kas iesniegts elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, – 5 euro;

3.3. papildus šo noteikumu 3.1. vai 3.2. apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem, – 4 euro;

3.4. papildus šo noteikumu 3.1. vai 3.2. apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam – 2 euro;

3.5. papildus šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru ielūdzamās personas tiesību uz nodarbinātību pieprasījumu – 55 euro.

4. Valsts nodevas likme par katru precizējumu ielūguma pieprasījumā iekļautajā informācijā, kas veikts saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu, – 6 euro.

5. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

5.1. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.1.1. 30 dienu laikā – 100 euro;

5.1.2. 10 darbdienu laikā – 200 euro;

5.1.3. piecu darbdienu laikā – 400 euro;

5.2. Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam un termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana viņa ģimenes loceklim:

5.2.1. 10 darbdienu laikā – 100 euro;

5.2.2. piecu darbdienu laikā – 200 euro;

5.3. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa un pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam:

5.3.1. 30 dienu laikā – 70 euro;

5.3.2. 10 darbdienu laikā – 200 euro;

5.3.3. piecu darbdienu laikā – 400 euro;

5.4. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana alternatīvo statusu saņēmušam ārzemniekam, viņa ģimenes locekļiem ģimenes atkalapvienošanās gadījumā vai ārzemniekam, kurš pieprasa termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 27. punktu:

5.4.1. 30 dienu laikā – 20 euro;

5.4.2. 10 darbdienu laikā – 40 euro;

5.4.3. piecu darbdienu laikā – 80 euro;

5.5. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš pieprasa termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 28., 29., 30. vai 31. punktu, un viņa ģimenes loceklim:

5.5.1. 30 dienu laikā – 150 euro;

5.5.2. 10 darbdienu laikā – 300 euro;

5.5.3. piecu darbdienu laikā – 450 euro;

5.6. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana saskaņā ar Imigrācijas likuma 33. panta pirmās daļas 2. punktu:

5.6.1. 90 dienu laikā – 150 euro;

5.6.2. 45 dienu laikā – 300 euro;

5.6.3. 10 darbdienu laikā – 450 euro;

5.6.1 termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta trešās daļas 3. punktu – 150 euro;

5.7. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.7.1. 90 dienu laikā – 100 euro;

5.7.2. 45 dienu laikā – 200 euro;

5.7.3. 10 darbdienu laikā – 400 euro;

5.8. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.8.1. 30 dienu laikā – 100 euro;

5.8.2. 10 darbdienu laikā – 200 euro;

5.9. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš ir Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgs bērns vai pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai nepilsonis, vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas nepilsonim:

5.9.1. 30 dienu laikā – 50 euro;

5.9.2. 10 darbdienu laikā – 200 euro;

5.10. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana bēgļa statusu ieguvušam ārzemniekam un viņa ģimenes locekļiem ģimenes atkalapvienošanās gadījumā:

5.10.1. 30 dienu laikā – 70 euro;

5.10.2. 10 darbdienu laikā – 140 euro;

5.10.3. piecu darbdienu laikā – 210 euro;

5.11. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai nepilsonis, vai ārzemniekam, kurš uzturas Latvijas Republikā ar derīgu pastāvīgās uzturēšanās atļauju:

5.11.1. 90 dienu laikā – 70 euro;

5.11.2. 45 dienu laikā – 140 euro;

5.11.3. 10 darbdienu laikā – 210 euro;

5.12. uzturēšanās atļaujas izsniegšana, ja iepriekšējā uzturēšanās atļauja nozaudēta vai bojāta, vai mainījušies tajā iekļautie dati, – 15 euro.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 654; MK 02.11.2022. noteikumiem Nr. 684)

6. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu ir šādas:

6.1. par termiņuzturēšanās atļaujas reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu:

6.1.1. 30 dienu laikā – 45 euro;

6.1.2. 10 darbdienu laikā – 90 euro;

6.1.3. piecu darbdienu laikā – 180 euro;

6.2. par termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegta saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 28., 29. vai 30. punktu, reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu ārzemniekam un viņa ģimenes locekļiem:

6.2.1. 30 dienu laikā – 70 euro;

6.2.2. 10 darbdienu laikā – 140 euro;

6.2.3. piecu darbdienu laikā – 210 euro;

6.3. par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu:

6.3.1. 30 dienu laikā – 35 euro;

6.3.2. 10 darbdienu laikā – 90 euro;

6.3.3. piecu darbdienu laikā – 140 euro.

7. Valsts nodevas likmes par izsaukuma apstiprināšanu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai ir šādas:

7.1. par iesniegto pieprasījumu izsaukuma apstiprināšanai – 10 euro;

7.2. par pieprasījumu izsaukuma apstiprināšanai, kas iesniegts elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, – 5 euro;

7.3. papildus šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru izsaukuma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem, – 4 euro;

7.4. papildus šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru izsaukuma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam – 2 euro;

7.5. papildus šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru uzaicināmās personas tiesību uz nodarbinātību pieprasījumu – 55 euro.

8. Valsts nodevas likme par katru precizējumu izsaukuma pieprasījumā iekļautajā informācijā, kas veikts saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu, – 6 euro.

9. Valsts nodeva par papildu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanu gadījumā, ja netiek iesniegts pieteikums jaunas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, – 20 euro.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 654 redakcijā)

10. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgo dokumentu iesniegšanas, un to ieskaita valsts budžetā. Maksājumus valsts budžetā veic, izmantojot šādus maksājuma pakalpojumu veidus:

10.1. Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī (turpmāk – pārstāvniecība) ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja Ārlietu ministrija vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina) vai, ja tas nav iespējams rezidences valsts norēķinu specifikas dēļ, izmantojot citus maksājumu veidus atbilstoši Ārlietu ministrijas noteiktajam;

10.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

10.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma iespējas, ja uzaicinātājs šo noteikumu 3.1. vai 7.1. apakšpunktā minēto pieprasījumu iesniedz elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu;

10.4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvalde) ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja pārvalde vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina).

11. Personu kategorijas, kuras atbrīvotas no valsts nodevas samaksas:

11.1. ārzemnieks un viņa uzaicinātājs, ja atbrīvošana no valsts nodevas samaksas atbilst Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;

11.2. ārzemnieks un viņa uzaicinātājs, ja ārzemnieka ieceļošana un uzturēšanās Latvijas Republikā atbilst Latvijas valsts interesēm;

11.3. ārzemnieks, kurš pieprasa vīzu ar atzīmi "diplomātiskā vīza" vai "dienesta vīza";

11.4. ārzemnieks, kurš pieprasa vīzu, un tas ir saistīts ar humāniem apsvērumiem;

11.5. Latvijas pilsonis – par izsaukuma apstiprināšanu viņa laulātajam, nepilngadīgajam (arī aizbildnībā esošajam) bērnam un viņa vai laulātā aizgādnībā esošajām personām;

11.6. Latvijas pilsoņa ģimenes loceklis, kurš kopā ar Latvijas pilsoni pārceļas uz Latvijas Republiku no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas, – par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī šo noteikumu 5. un 6. punktā minētajos gadījumos;

11.7. repatriants, ja viņš no Latvijas Republikas izceļojis līdz 1990. gada 4. maijam vai dzimis ārvalstī, vai izceļojis no Latvijas pēc 1990. gada 4. maija un izceļošanas brīdī bijis nepilngadīgs, kā arī viņa ģimenes loceklis, ja viņš ieceļo Repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā, – par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī šo noteikumu 5.8.1., 5.9.1. un 6.3.1. apakšpunktā minētajos gadījumos;

11.8. bērns līdz 16 gadu vecumam – šo noteikumu 2.1. apakšpunktā, 5.4.1., 5.9.1., 5.10.1. un 6.3.1. apakšpunktā minētajos gadījumos, izņemot gadījumu, ja atbilstoši 5.9.1. apakšpunktam bērns līdz 16 gadu vecumam, kurš ir Latvijas nepilsonis, pieprasa Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā;

11.9. Valgā pastāvīgi dzīvojošs ārzemnieks, kas ceļo ar Igaunijas ārzemnieka pasi un ir Valkā pastāvīgi dzīvojoša Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa ģimenes loceklis, – šo noteikumu 5.3.1., 5.8.1., 6.1.1., 6.3.1. apakšpunktā un 7. punktā minētajos gadījumos;

11.10. latvietis vai lībietis (līvs), vai persona, kurai vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, kā arī viņa laulātais un viņa vai laulātā nepilngadīgie bērni – par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

11.11. ārzemnieks, kurš ieguvis bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijas Republikā, – šo noteikumu 5.4., 5.10., 5.12. un 6.3. apakšpunktā minētajos gadījumos;

11.12. ārzemnieks, kuram Latvijas Republikā piešķirta pagaidu aizsardzība, – šo noteikumu 5.1. un 5.12. apakšpunktā minētajos gadījumos;

11.13. ārzemnieks, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas atzīšanu par cilvēku tirdzniecības upuri piešķirts cilvēku tirdzniecības upura statuss, – šo noteikumu 5.1., 5.12. un 6.1. apakšpunktā minētajos gadījumos;

11.14. Latvijas Republikas valsts tiešās pārvaldes iestāde, pašvaldības dome vai tiesa – šo noteikumu 3. un 7. punktā minētajos gadījumos;

11.15. ārzemnieks, kurš sniedz palīdzību Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību institūcijām, un viņa ģimenes loceklis – šo noteikumu 2. punktā un 5.1.1. un 6.1.1. apakšpunktā minētajos gadījumos;

11.16. ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas sakarā ar zinātnisko sadarbību, viņa ģimenes loceklis un uzaicinātājs – šo noteikumu 2. un 3. punktā, 5.1.1. un 6.1.1. apakšpunktā un 7. punktā minētajos gadījumos;

11.17. Latvijas Republikas akreditētas izglītības iestādes izglītojamais, kurš ierodas mācīties Latvijas Republikā saskaņā ar apmaiņas programmu, un viņa uzaicinātājs – šo noteikumu 2.1. apakšpunktā un 3. punktā, 5.3.1., 5.12. un 6.1.1. apakšpunktā un 7. punktā minētajos gadījumos;

11.18. pedagogs, kurš strādā privātajā izglītības iestādē "Latvijas Starptautiskā skola" (privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbību nodrošina Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums), viņa ģimenes loceklis un viņu uzaicinātājs – šo noteikumu 5.1.1. un 6.1.1. apakšpunktā un 7. punktā minētajos gadījumos;

11.19. Latvijas Republikas akreditētas izglītības iestādes pedagogs, viņa ģimenes loceklis un uzaicinātājs – šo noteikumu 2. un 3. punktā, 5.1.1. un 6.1.1. apakšpunktā un 7. punktā minētajos gadījumos;

11.20. ārzemnieks, kurš iestājies klosterī, – šo noteikumu 5.1.1. un 6.1.1. apakšpunktā un 7. punktā minētajos gadījumos;

11.21. ārzemnieka uzaicinātājs – šo noteikumu 3.5. un 7.5. apakšpunktā un 9. punktā minētajos gadījumos, ja viņš iesniedz ielūguma vai izsaukuma pieprasījumu vai iesniegumu par papildu tiesību uz nodarbinātību pieprasīšanu vai piešķirto tiesību uz nodarbinātību precizēšanu ārzemniekam, kurš pieprasīs vīzu vai uzturēšanās atļauju vai uzturas ar to Latvijas Republikā šādā statusā:

11.21.1. radošo mākslu vai izpildītājmākslu mākslinieks vai izrāžu (koncertu) nodrošināšanā iesaistīts administratīvais vai tehniskais darbinieks vai vadītājs no valsts vai pašvaldības budžeta finansētā kultūras iestādē;

11.21.2. vērtētājs, kurš novērtē, akreditē un uzrauga laboratorijas, sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas;

11.21.3. izglītības iestādes audzēknis vai students, kurš ieradīsies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā un prakse vai stažēšanās ir saistīta ar darba tiesiskajām attiecībām;

11.21.4. konsultants (eksperts), kurš sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei, vai persona, kura palīdz īstenot starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika;

11.21.5. komercreģistrā reģistrēts valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kuram ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

11.21.6. sporta treneris;

11.21.7. profesionāls sportists pēc sporta kluba uzaicinājuma;

11.21.8. persona, kura tiks nodarbināta atbilstoši speciālo ekonomisko zonu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

11.22. ārzemnieka uzaicinātājs – šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja viņš iesniedz ielūguma vai izsaukuma pieprasījumu ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā saņēmis vīzu vai uzturēšanās atļauju un vēlas saņemt papildu tiesības uz nodarbinātību;

11.23. Latvijas Republikā akreditētas augstākās izglītības iestādes pilna laika students, kurš uzņemts studijām maģistra vai doktora programmā vai studiju programmā, kuras noslēgumā students iegūst maģistra grādam pielīdzinātu grādu, un viņa uzaicinātājs – šo noteikumu 2.1. apakšpunktā un 3. punktā, 5.3.1. un 6.1.1. apakšpunktā un 7. punktā minētajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 654)

12. Samazinātā valsts nodevas likme par vienotas vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir 35 euro, un to piemēro atsevišķos gadījumos, lai sekmētu kultūras, sporta, ārpolitikas un attīstības politikas interešu īstenošanu vai veicinātu citu sabiedrības interesēm svarīgu jomu attīstību.

13. Šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajā gadījumā lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas un šo noteikumu 12. punktā minētajā gadījumā lēmumu par samazinātās valsts nodevas likmes piemērošanu pieņem pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarotas amatpersonas.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumus Nr. 1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 200. nr.; 2014, 255. nr.; 2017, 84. nr.).

15. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 557Pieņemts: 12.09.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 20.09.2017. OP numurs: 2017/187.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293626
{"selected":{"value":"08.11.2022","content":"<font class='s-1'>08.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.11.2022","iso_value":"2022\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2018","iso_value":"2018\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2018.-07.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-01.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.11.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"