Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 499

Rīgā 2017. gada 22. augustā (prot. Nr. 40 17. §)
Muitas atļauju noteikumi
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
25. panta otrās daļas 1. un 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno, atceļ un anulē atļauju izmantot vienkāršotu deklarāciju;

1.2. kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno, atceļ un anulē atļauju izmantot ierakstu deklarētāja reģistros;

1.3. kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno, atceļ un anulē atļauju izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļauju izmantot atzītā saņēmēja statusu;

1.4. kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno, atceļ un anulē atļauju, lai saņemtu atzītā uzņēmēja statusu (turpmāk – atzītā uzņēmēja atļauja);

1.5. atsevišķus jautājumus attiecībā uz vienkāršoto deklarēšanu, ierakstu deklarētāja reģistros un atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanu;

1.6. kārtību, kādā izsniedz, groza, atceļ un anulē atzītā eksportētāja atļauju patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi;

1.7. kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno, atceļ un anulē Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk – regula Nr. 2015/2446), 120. pantā noteikto atļauju izveidot regulāru kuģu satiksmi;

1.8. kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atceļ, atjauno un anulē atļauju izmantot Eiropas Savienības (turpmāk – Savienība) tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru vai gaisu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

2. Šajos noteikumos minētās atļaujas izsniedz, groza, aptur, atjauno, atceļ un anulē Valsts ieņēmumu dienests.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

3. Lai saņemtu, grozītu, apturētu vai atceltu šajos noteikumos minēto atļauju izmantot vienkāršotu deklarāciju, ierakstu deklarētāja reģistros, atzītā nosūtītāja statusu un atzītā saņēmēja statusu vai atļauju izveidot regulāru kuģu satiksmi, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz iesniegumu un ar to saistītos dokumentus, kā arī citu informāciju un dokumentus, kas saistīti ar šajos noteikumos minētajām atļaujām, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr. 952/2013), 6. panta 1. punktā minētajām elektroniskās datu apstrādes metodēm (turpmāk – Muitas lēmumu sistēma), personu autentificēšanai un piekļuves verificēšanai lietojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

3.1 Iesniegumu atzītā uzņēmēja atļaujas saņemšanai, grozīšanai, apturēšanai un atcelšanai un ar to saistītos dokumentus Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr. 2015/2447), 30. panta 1. punktā noteiktajā elektroniskajā sistēmā (turpmāk – AEO sistēma), personu autentificēšanai un piekļuves verificēšanai lietojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

3.2 Iesniegumu atzītā eksportētāja atļaujas saņemšanai, grozīšanai, apturēšanai un atcelšanai un ar to saistītos dokumentus, kā arī Savienības tranzīta procedūras izmantošanai attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru vai gaisu, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, vai izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

4. Valsts ieņēmumu dienests lēmumus par atļauju izsniegšanu, grozīšanu, apturēšanu, atjaunošanu, atcelšanu un anulēšanu izmantot vienkāršotu deklarāciju, ierakstu deklarētāja reģistros, atzītā nosūtītāja statusu un atzītā saņēmēja statusu vai izveidot regulāru kuģu satiksmi izdod (pieņem) un paziņo Muitas lēmumu sistēmā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

4.1 Valsts ieņēmumu dienests lēmumus par atzītā uzņēmēja atļauju izsniegšanu, grozīšanu, apturēšanu, atjaunošanu, atcelšanu un anulēšanu paziņo AEO sistēmā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

4.2 Valsts ieņēmumu dienests lēmumus par atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru vai gaisu, un atzītā eksportētāja atļauju izsniegšanu, grozīšanu, apturēšanu, atjaunošanu, atcelšanu un anulēšanu paziņo Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

II. Atļaujas izmantot vienkāršotu deklarāciju izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana, atcelšana un anulēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

5. Lai saņemtu atļauju izmantot vienkāršotu deklarāciju, persona iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma sadaļā "Papildu informācija'' norāda iesnieguma iesniedzēja vispārējā galvojuma atsauces numuru vai lēmuma par atbrīvojumu no galvojuma numuru, ko paredzēts izmantot vienkāršotai deklarēšanai, piemērojot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā. 

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

7. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

8. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē personas atbilstību regulas Nr.  2015/2446 145. pantā noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu izsniegt atļauju izmantot vienkāršotu deklarāciju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt minēto atļauju.

9. Šo noteikumu 8. punktā minētās atļaujas turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu 5. punktā minētajā iesniegumā norādītajās ziņās informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests izdara grozījumus atļaujā izmantot vienkāršotu deklarāciju.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

10. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt atļauju izmantot vienkāršotu deklarāciju, ja:

10.1. atļaujas turētājs sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai dokumentus, kam ir bijusi nozīme, Valsts ieņēmumu dienestam pieņemot lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu izdarīt atļaujā grozījumus, un nav piemērojams Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr.  952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr.  952/2013), 27. panta 1. punkts;

10.2. atļaujas izmantošanas laikā konstatē, ka atļaujas turētājs neatbilst regulas Nr. 2015/2446 145. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem vai neievēro no šīs atļaujas turēšanas izrietošos pienākumus;

10.3. atļaujas turētājs nav izmantojis atļauju ilgāk par 90 dienām;

10.4. ir beidzies atļaujā norādītā vispārējā galvojuma vai atbrīvojuma no galvojuma derīguma termiņš un jauns vispārējais galvojums vai atbrīvojums no galvojuma nav saņemts;

10.5. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas apturēšanu.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

11. Ja atļaujas izmantot vienkāršotu deklarāciju turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā novērš atļaujas apturēšanas iemeslus, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atjaunot atļauju.

12. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atcelt atļauju izmantot vienkāršotu deklarāciju, ja:

12.1. atļaujas turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas apturēšanas iemeslus;

12.2. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas atcelšanu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

12.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt atļauju izmantot vienkāršotu deklarāciju regulas Nr. 952/2013 27. panta 1. punktā noteiktajā gadījumā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

III. Atļaujas izmantot ierakstu deklarētāja reģistros izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana, atcelšana un anulēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

13. Atļauju izmantot ierakstu deklarētāja reģistros neizmanto attiecībā uz:

13.1. stratēģiskas nozīmes precēm;

13.2. radioaktīvām vielām, kodolmateriāliem un citiem jonizējošā starojuma avotiem;

13.3. ozona slāni noārdošām vielām, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

13.4. bīstamām ķīmiskām vielām, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

13.5. narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm, kas satur narkotiskās vai psihotropās vielas;

13.6. prekursoriem;

13.7. Kimberli procesa sertifikācijas sistēmai pakļautiem neapstrādātiem dimantiem;

13.8. citām precēm, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

14. Lai saņemtu atļauju izmantot ierakstu deklarētāja reģistros, persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

14.1 Lai saņemtu atļauju izmantot ierakstu deklarētāja reģistros, persona pirms šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas nodrošina preču uzskaiti elektroniskā veidā, kā arī preču uzrādīšanas paziņojuma un papildu deklarācijas iesniegšanu elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

14.2 Persona šo noteikumu 14.1 punktā minētajā preču uzskaitē papildus regulas Nr. 2015/2446 B pielikuma 3. nodaļas 1. iedaļas I1 slejā noteiktajām datu prasībām iekļauj šādus datu elementus, kas minēti B pielikuma 3. nodaļā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo datu prasību tabulā:

14.2 1. ja deklarē akcīzes preces muitas procedūrai – uzglabāšana muitas noliktavā –, uzskaitē iekļauj datu elementus 6/5 (bruto svars) un 6/17 (preču kods – nacionālais papildu kods);

14.2 2. ja deklarē akcīzes preces muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā, ievešana pārstrādei, pagaidu ievešana, galapatēriņš –, uzskaitē iekļauj datu elementus 6/5 (bruto svars), 6/15 (preču kods – TARIC kods) un 6/17 (preču kods – nacionālais papildu kods).

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

14.3 Ja deklarē preces muitas procedūrai – eksports – un reeksportam, persona šo noteikumu 14.1 punktā minētajā preču uzskaitē papildus regulas Nr. 2015/2446 B pielikuma 3. nodaļas 1. iedaļas C1 slejā noteiktajām datu prasībām uzskaitē iekļauj datu elementu 3/9 (saņēmējs).

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

15. Šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma sadaļā "Papildu informācija" norāda iesnieguma iesniedzēja vispārējā galvojuma atsauces numuru vai lēmuma par atbrīvojumu no galvojuma numuru, ko paredzēts izmantot ierakstam deklarētāja reģistros, piemērojot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā. 

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

16. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

17. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē personas atbilstību regulas Nr.  2015/2446 150. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu izsniegt atļauju izmantot ierakstu deklarētāja reģistros vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt minēto atļauju.

18. Šo noteikumu 17. punktā minētās atļaujas turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā norādītajās ziņās, informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

19. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt atļauju izmantot ierakstu deklarētāja reģistros, ja:

19.1. atļaujas turētājs sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai dokumentus, kam ir bijusi nozīme, Valsts ieņēmumu dienestam pieņemot lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu izdarīt atļaujā grozījumus, un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 27. panta 1. punkts;

19.2. atļaujas izmantošanas laikā konstatē, ka atļaujas turētājs neatbilst regulas Nr. 2015/2446 150. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem vai neievēro no šīs atļaujas turēšanas izrietošos pienākumus;

19.3. atļaujas turētājs nav izmantojis atļauju ilgāk par 90 dienām;

19.4. ir beidzies atļaujā norādītā vispārējā galvojuma vai atbrīvojuma no galvojuma derīguma termiņš un jauns vispārējais galvojums vai atbrīvojums no galvojuma nav saņemts;

19.5. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas apturēšanu.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

20. Ja atļaujas izmantot ierakstu deklarētāja reģistros turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā novērš atļaujas apturēšanas iemeslus, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atjaunot atļauju.

21. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atcelt atļauju izmantot ierakstu deklarētāja reģistros, ja:

21.1. atļaujas turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas apturēšanas iemeslus;

21.2. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas atcelšanu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

21.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt atļauju izmantot ierakstu deklarētāja reģistros regulas Nr. 952/2013 27. panta 1. punktā noteiktajā gadījumā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

22. Atļaujas izmantot ierakstu deklarētāja reģistros turētājs regulas Nr.  952/2013 182. panta 1. punktā noteiktās elektroniskās preču uzskaites nodrošināšanai izmanto programmatūru, kas nodrošina uzskaites informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju.

IV. Atļaujas izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļaujas izmantot atzītā saņēmēja statusu izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana, atcelšana un anulēšana

(Nodaļas nosaukums MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

23. Atļauju izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļauju izmantot atzītā saņēmēja statusu neizmanto attiecībā uz:

23.1. stratēģiskas nozīmes precēm;

23.2. radioaktīvām vielām, kodolmateriāliem un citiem jonizējošā starojuma avotiem;

23.3. ozona slāni noārdošām vielām, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

23.4. bīstamām ķīmiskām vielām, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

23.5. narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm, kas satur narkotiskās vai psihotropās vielas;

23.6. Kimberli procesa sertifikācijas sistēmai pakļautiem neapstrādātiem dimantiem;

23.7. citām precēm, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

24. Lai saņemtu atļauju izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļauju izmantot atzītā saņēmēja statusu, persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

25. Ja atzītais nosūtītājs kā identifikācijas līdzekli plāno izmantot īpašā veida plombu, tam jāsaņem regulas Nr.  952/2013 233. panta 4. punkta "c" apakšpunktā noteiktā atļauja īpaša veida plombas izmantošanai.

26. Šo noteikumu 24. punktā minētā atzītā nosūtītāja iesnieguma sadaļā "Papildu informācija" norāda identifikācijas līdzekli un tā uzlikšanas veidu atzītā nosūtītāja statusa izmantošanai, ja kā identifikācijas līdzekli neizmantos īpašā veida plombu. Iesniegumā norādīto identifikācijas līdzekli piecu darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

27. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 24. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē personas atbilstību regulas Nr. 2015/2446 191. pantā noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu izsniegt atļauju izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļauju izmantot atzītā saņēmēja statusu vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt minētās atļaujas.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

28. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

29. Šo noteikumu 27. punktā minēto atļauju turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu 24. punktā minētajā iesniegumā norādītajās ziņās informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu atļaujā izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļaujā izmantot atzītā saņēmēja statusu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

30. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt atļauju izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļauju izmantot atzītā saņēmēja statusu, ja:

30.1. atļaujas turētājs sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai dokumentus, kam ir bijusi nozīme, Valsts ieņēmumu dienestam pieņemot lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu izdarīt atļaujā grozījumus, un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 27. panta 1. punkts;

30.2. atļaujas izmantošanas laikā konstatē, ka atļaujas turētājs neievēro regulas Nr.  2015/2446 191. panta 1. punktu vai no šīs atļaujas turēšanas izrietošos pienākumus un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 28. panta 1. punkts;

30.3. atļaujas turētājs nav izmantojis atļauju ilgāk par 90 dienām;

30.4. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas apturēšanu.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

31. Ja atļaujas izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļaujas izmantot atzītā saņēmēja statusu turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā novērš atļaujas apturēšanas iemeslus, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atjaunot atļauju.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

32. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atcelt atļauju izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļauju izmantot atzītā saņēmēja statusu, ja:

32.1. atļaujas turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas apturēšanas iemeslus;

32.2. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas atcelšanu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

32.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt atļauju izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļauju izmantot atzītā saņēmēja statusu regulas Nr. 952/2013 27. panta 1. punktā noteiktajā gadījumā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

V. Atzītā uzņēmēja atļaujas izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana, atcelšana un anulēšana

(Nodaļas nosaukums MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

33. Lai saņemtu atzītā uzņēmēja atļauju, uzņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar regulas Nr. 2015/2446 A pielikuma "Kopējās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem" I un IV sadaļā un regulas Nr. 2015/2447 A pielikumā "Kopējo datu prasību formāti un kodējumi pieteikumiem un lēmumiem" noteiktajām prasībām. Valsts ieņēmumu dienests savā tīmekļvietnē publicē minētā iesnieguma veidlapas paraugu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

34. Šo noteikumu 33. punktā minētajam iesniegumam saskaņā ar regulas Nr.  2015/2446 26. panta 1. punkta nosacījumiem pievieno pašnovērtējuma anketu (turpmāk – pašnovērtējuma anketa). Valsts ieņēmumu dienests savā tīmekļvietnē publicē pašnovērtējuma anketas veidlapu.

35. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

36. Valsts ieņēmumu dienests izvērtē šo noteikumu 33. punktā minētā iesnieguma iesniedzēja atbilstību regulas Nr. 952/2013 39. pantā noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par atzītā uzņēmēja atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt minēto atļauju.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

37. Šo noteikumu 36. punktā minētās atļaujas turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu 33. punktā minētajā iesniegumā norādītajās ziņās un pašnovērtējuma anketas 1. iedaļas 1.1.2. un 1.2.5. ailē, 2. iedaļas 2.1. ailē, 4. iedaļas 4.1. ailē un 6. iedaļas 6.1.7. ailē norādītajās ziņās, ja minētās izmaiņas radušās pēc lēmuma pieņemšanas un var ietekmēt tā turpmāko derīgumu vai saturu, rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu atzītā uzņēmēja atļaujā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

38. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt atzītā uzņēmēja atļauju, ja:

38.1. atļaujas turētājs sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai dokumentus, kam ir bijusi nozīme, Valsts ieņēmumu dienestam pieņemot lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu izdarīt atļaujā grozījumus, un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 27. panta 1. punkts;

38.2. atļaujas izmantošanas laikā konstatē, ka atļaujas turētājs neievēro regulas Nr.  952/2013 39. pantu vai no šīs atļaujas turēšanas izrietošos pienākumus un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 28. panta 1. punkts.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

39. Ja atzītā uzņēmēja atļaujas turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā novērš atļaujas apturēšanas iemeslus, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atjaunot atļauju.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

40. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atcelt atzītā uzņēmēja atļauju, ja:

40.1. atļaujas turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas apturēšanas iemeslus;

40.2. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas atcelšanu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

40.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt atzītā uzņēmēja atļauju regulas Nr. 952/2013 27. panta 1. punktā noteiktajā gadījumā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

VI. Atļaujas izveidot regulāru kuģu satiksmi izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana, atcelšana un anulēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

41. Lai saņemtu atļauju izveidot regulāru kuģu satiksmi, kuģošanas sabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

42. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 41. punktā minētā iesnieguma izskatīšanas izvērtē personas atbilstību regulas Nr.  2015/2446 120. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu izsniegt atļauju izveidot regulāru kuģu satiksmi kuģošanas sabiedrībai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt minēto atļauju. 

43. Šo noteikumu 42. punktā minētās atļaujas turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu 41. punktā minētajā iesniegumā norādītajās ziņās informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

44. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt atļauju izveidot regulāru kuģu satiksmi, ja:

44.1. atļaujas turētājs sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai dokumentus, kam ir bijusi nozīme, Valsts ieņēmumu dienestam pieņemot lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu izdarīt atļaujā grozījumus, un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 27. panta 1. punkts;

44.2. atļaujas izmantošanas laikā konstatē, ka atļaujas turētājs neievēro regulas Nr.  952/2013 120. panta 2. punktu vai no šīs atļaujas turēšanas izrietošos pienākumus un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 28. panta 1. punkts;

44.3. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas apturēšanu.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

45. Ja atļaujas izveidot regulāru kuģu satiksmi turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā novērš atļaujas apturēšanas iemeslus, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atjaunot atļauju.

46. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atcelt atļauju izveidot regulāru kuģu satiksmi, ja:

46.1. atļaujas turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas apturēšanas iemeslus;

46.2. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas atcelšanu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

46.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt atļauju izveidot regulāru kuģu satiksmi regulas Nr. 952/2013 27. panta 1. punktā noteiktajā gadījumā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

VII. Atļaujas izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana, atcelšana un anulēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

47. Lai saņemtu atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, kuģošanas sabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

47.1. personas nosaukums;

47.2. juridiskā adrese;

47.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un EORI numurs;

47.4. pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faksa (ja tāds ir) numurs, ziņas par muitas jautājumos atbildīgo kontaktpersonu – vārds, uzvārds un personas kods;

47.5. aplēse par to, cik reisu mēnesī paredzēts veikt starp Savienības ostām;

47.6. iesaistītās dalībvalstis, iekraušanas un galamērķa ostas;

47.7. preču uzskaites atrašanās vieta, saturs un veids.

48. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 47. punktā minētā iesnieguma izskatīšanas izvērtē personas atbilstību regulas Nr. 2016/341 26. panta 1. punkta "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā un 29. panta 1. punkta "a" apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu izsniegt atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt minēto atļauju. 

49. Šo noteikumu 48. punktā minētās atļaujas turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu 47. punktā minētajā iesniegumā norādītajās ziņās rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu atļaujā izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru. 

50. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, ja:

50.1. atļaujas turētājs sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai dokumentus, kam ir bijusi nozīme, Valsts ieņēmumu dienestam pieņemot lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu izdarīt atļaujā grozījumus, un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 27. panta 1. punkts;

50.2. atļaujas izmantošanas laikā konstatē, ka atļaujas turētājs neievēro regulas Nr. 2016/341 26. panta 1. punkta "b", "c", "d" un "e" apakšpunktu vai no šīs atļaujas turēšanas izrietošos pienākumus un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 28. panta 1. punkts;

50.3. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas apturēšanu.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

51. Ja atļaujas izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā novērš atļaujas apturēšanas iemeslus, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atjaunot atļauju.

52. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atcelt atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, ja:

52.1. atļaujas turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas apturēšanas iemeslus;

52.2. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas atcelšanu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

52.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, regulas Nr. 952/2013 27. panta 1. punktā noteiktajā gadījumā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

VIII. Atļaujas izmantot Savienības tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana un anulēšana

(Nodaļa svītrota ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

53. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

54. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

55. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

56. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

57. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

58. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

IX. Atļaujas izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana un anulēšana

59. Lai saņemtu atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, aviosabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

59.1. personas nosaukums;

59.2. juridiskā adrese;

59.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un EORI numurs;

59.4. pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faksa (ja tāds ir) numurs, ziņas par muitas jautājumos atbildīgo kontaktpersonu – vārds, uzvārds un personas kods;

59.5. iesaistītās dalībvalstis, nosūtīšanas un galamērķa lidostas;

59.6. preču uzskaites atrašanās vieta, saturs un veids;

59.7. preču manifesta forma.

60. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 59. punktā minētā iesnieguma izskatīšanas izvērtē personas atbilstību regulas Nr. 2016/341 26. panta 1. punkta "a", "c", "d" un "e" apakšpunktā un 29. panta 1. punkta "a" apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu izsniegt atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt minēto atļauju. 

61. Šo noteikumu 60. punktā minētās atļaujas turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu 59. punktā minētajā iesniegumā norādītajās ziņās rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu atļaujā izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu.

62. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, ja:

62.1. atļaujas turētājs sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai dokumentus, kam ir bijusi nozīme, Valsts ieņēmumu dienestam pieņemot lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu izdarīt atļaujā grozījumus, un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 27. panta 1. punkts;

62.2. atļaujas izmantošanas laikā konstatē, ka atļaujas turētājs neievēro regulas Nr. 2016/341 26. panta 1. punkta "a", "c", "d" un "e" apakšpunktu vai no šīs atļaujas turēšanas izrietošos pienākumus un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 28. panta 1. punkts;

62.3. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas apturēšanu.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

63. Ja atļaujas izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā novērš atļaujas apturēšanas iemeslus, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atjaunot atļauju.

64. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atcelt atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, ja:

64.1. atļaujas turētājs lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas apturēšanas iemeslus;

64.2. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas atcelšanu.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

64.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, regulas Nr. 952/2013 27. panta 1. punktā noteiktajā gadījumā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

X. Atļaujas izmantot Savienības tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana un anulēšana

(Nodaļa svītrota ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

65. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

66. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

67. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

68. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

69. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

70. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

XI. Atzītā eksportētāja atļaujas patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi izsniegšana, grozīšana, atcelšana un anulēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

71. Lai saņemtu atzītā eksportētāja atļauju patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi, persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

71.1. ziņas par iesnieguma iesniedzēju:

71.1.1. personas nosaukums;

71.1.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un EORI numurs;

71.1.3. uzņēmuma adrese (ražotnes (ja tāda ir) adrese un tās vietas adrese, kurā glabājas preču izcelsmi apliecinošie dokumenti);

71.1.4. pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faksa (ja tāds ir) numurs, ziņas par muitas jautājumos atbildīgo kontaktpersonu – vārds, uzvārds un personas kods;

71.1.5. vai iesnieguma iesniedzējs ir to preču ražotājs, par kurām iesniegts iesniegums;

71.2. ziņas par precēm:

71.2.1. eksportam paredzētās preces kods (pozīcijas četrciparu kods saskaņā ar Harmonizēto sistēmu);

71.2.2. eksportam paredzētā galamērķa valsts vai valstis;

71.2.3. ziņas, kas apliecina, ka ir ievēroti preču izcelsmes noteikumi, t. i., jebkura informācija, kas nepieciešama preču izcelsmes noteikšanai atbilstoši nosacījumiem, kas izklāstīti konkrētajā nolīgumā vai vienošanās dokumentā starp Eiropas Savienību un trešo valsti.

72. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 71. punktā minētā iesnieguma izskatīšanas izvērtē personas atbilstību regulas Nr.  2015/2447 67. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu izsniegt atzītā eksportētāja atļauju patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt minēto atļauju.

73. Šo noteikumu 72. punktā minētās atļaujas turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu 71. punktā minētajā iesniegumā norādītajās ziņās rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu atzītā eksportētāja atļaujā patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi.

74. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atcelt atzītā eksportētāja atļauju patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi, ja persona vairs neatbilst regulas Nr.  2015/2447 67. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

74.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt atzītā eksportētāja atļauju regulas Nr. 952/2013 27. panta 1. punktā noteiktajā gadījumā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

XII. Noslēguma jautājumi

75. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

76. (Svītrots ar MK 17.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

77. Vienkāršoto procedūru atļauju turētāji, kuriem atļaujas vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai, veicot pārvadājumus pa gaisu, un atļaujas vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai, veicot pārvadājumus jūras satiksmē, piešķirtas, pamatojoties uz Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 506 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras piemērošanai, veicot pārvadājumus jūras satiksmē", līdz attiecīgās atļaujas atkārtotai izvērtēšanai nodrošina preču uzskaiti atbilstoši Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi.

78. Sākot ar  2017. gada 2. oktobri, šo noteikumu 3. punkts nav piemērojams attiecībā uz šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7. un 1.9. apakšpunktā minētajām atļaujām.

79. Sākot ar  2017. gada 2. oktobri, iesniegumu šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7. un 1.9. apakšpunktā minēto atļauju saņemšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Savienības Muitas kodeksa Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 191)

80. Līdz dienai, kad tiek ieviests regulā Nr. 952/2013 noteiktais projekta "Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšana" 2. posms un uzņēmējiem nodrošināta iespēja iesniegumus atzītā uzņēmēja atļaujas saņemšanai iesniegt AEO sistēmā, šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos iesniegumus un ar to saistītos dokumentus iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

81. Saskaņā ar šo noteikumu 4.1 punktu lēmumus par atzītā uzņēmēja atļauju paziņo AEO sistēmā, sākot ar dienu, kad tiek ieviests regulā Nr. 952/2013 noteiktais projekta "Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšana" 2. posms un uzņēmējiem nodrošināta iespēja lēmumu par atzītā uzņēmēja atļauju saņemt AEO sistēmā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

82. Šo noteikumu 33. punktā minētā iesnieguma veidlapas paraugu atzītā uzņēmēja atļaujas saņemšanai Valsts ieņēmumu dienests publicē savā tīmekļvietnē un izmanto līdz dienai, kad saskaņā ar Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Īstenošanas lēmumu 2016/578/ES, ar ko izveido darba programmu par Savienības muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu, tiek ieviests regulā Nr. 952/2013 noteiktais projekta "Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšana" 2. posms un uzņēmējiem nodrošināta iespēja iesniegumus atzītā uzņēmēja atļaujas saņemšanai iesniegt AEO sistēmā.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

83. Ja šo noteikumu II, III, IV un VI nodaļā minētā atļauja izsniegta līdz 2017. gada 2. oktobrim, iesniegumu tās grozīšanai, apturēšanai un atcelšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, vai izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Muitas atļauju noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 499Pieņemts: 22.08.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 31.08.2017. OP numurs: 2017/173.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293174
{"selected":{"value":"17.05.2019","content":"<font class='s-1'>17.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.05.2019","iso_value":"2019\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-16.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.05.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)