Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 475

Rīgā 2017. gada 16. augustā (prot. Nr. 39 25. §)
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (turpmāk – centrs) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Centrs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Centra maksas pakalpojumu cenrādi nepiemēro, veicot ekspertīzes:

3.1. kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs;

3.2. administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka tiesa;

3.3. administratīvā pārkāpuma lietvedībā, ja ekspertīzi nosaka policija.

3.1 Ekspertīzes izdevumus civilprocesā atbilstoši centra izrakstītajam rēķinam pirms ekspertīzes veikšanas sedz lietas dalībnieks, pēc kura lūguma tā ir noteikta, ja tiesa nav lēmusi citādi.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 118 redakcijā)

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumus Nr. 807 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 179. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 475
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 118 redakcijā)

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN 21 % (euro)Cena ar PVN (euro)
1.Ķīmiski toksikoloģiskā izpēte1, 2
1.1.pilna ķīmiski toksikoloģiskā izpēte31 analīze139,190,00139,19
1.2.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte opija alkaloīdu noteikšanai1 analīze45,870,0045,87
1.3.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte amfetamīna un tā atvasinājumu noteikšanai1 analīze41,180,0041,18
1.4.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte tetrahidrokanabinola un tā atvasinājumu noteikšanai1 analīze46,740,0046,74
1.5.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte kokaīna un tā metabolītu noteikšanai1 analīze40,860,0040,86
1.6.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte barbiturātu noteikšanai1 analīze42,190,0042,19
1.7.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte 1,4-benzodiazepīna grupas preparātu noteikšanai1 analīze46,410,0046,41
1.8.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte fenotiazīna grupas preparātu noteikšanai1 analīze42,270,0042,27
1.9.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte triciklisko antidepresantu noteikšanai1 analīze41,260,0041,26
1.10.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte difenhidramīna (dimedrola) noteikšanai1 analīze41,070,0041,07
1.11.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu noteikšanai1 analīze41,150,0041,15
1.12.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte triheksifenidila (ciklodola) noteikšanai1 analīze41,250,0041,25
1.13.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte klonidīna (klofelīna) noteikšanai1 analīze41,170,0041,17
1.14.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte beta adrenoblokatoru noteikšanai1 analīze41,760,0041,76
1.15.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte etilēnglikola noteikšanai1 analīze42,330,0042,33
1.16.amanitīnu identifikācija augu (sēņu) materiālā1 analīze90,010,0090,01
1.17.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai matos1 analīze80,090,0080,09
1.18.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte citu (šajā cenrādī neminēto) psihoaktīvo vielu noteikšanai1 analīze43,110,0043,11
1.19.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte ar gāzes hromatogrāfijas metodi alkohola un tā surogātu noteikšanai1 analīze32,120,0032,12
1.20.gaistošo savienojumu identifikācija biomateriālā un lietiskajos pierādījumos1 analīze39,850,0039,85
1.21.ķīmiski toksikoloģiskā izpēte karboksihemoglobīna noteikšanai1 analīze14,120,0014,12
2.Bioloģiskas izcelsmes pēdu klātbūtnes noteikšana uz priekšmetiem
2.1.asins un izdalījumu sugas piederības noteikšana (1 traips)1 traips39,128,2247,34
2.2.sviedru klātbūtnes noteikšana1 traips50,3210,5760,89
2.3.urīna klātbūtnes noteikšana1 traips47,9410,0758,01
2.4.siekalu klātbūtnes noteikšana1 traips40,088,4248,50
2.5.vaginālo šūnu klātbūtnes noteikšana ar morfoloģisko metodi1 traips41,758,7750,52
2.6.fekāliju elementu klātbūtnes noteikšana1 traips36,917,7544,66
2.7.viena mata izpēte1 objekts25,585,3730,95
2.8.asins klātbūtnes noteikšana1 traips63,2413,2876,52
2.9.spermas klātbūtnes noteikšana1 traips121,9625,61147,57
3.Paternitātes un parentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi
3.1.paternitātes un parentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi (standarta variants – 3 cilvēki)3 kompleksas izpētes367,9577,27445,22
3.2.paternitātes un parentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi (1 papildu cilvēks)41 papildu kompleksā izpēte120,0425,21145,25
3.3.paternitātes un parentitātes noteikšanas ekspertīze ar DNS izpētes metodi (nestandarta variants 2 cilvēki – bērns + tēvs)2 kompleksas izpētes274,7957,71332,50
4.DNS izpēte (DNS profila noteikšana) vienam paraugam – bioloģiskas izcelsmes traipam
4.1.DNS izpēte (DNS profila noteikšana) vienam paraugam – bioloģiskas izcelsmes traipam (1 paraugs)1 izpēte191,5640,23231,79
4.2.DNS izpēte (DNS profila noteikšana) vienam paraugam – bioloģiskas izcelsmes traipam (1 papildu paraugs)1 papildu izpēte121,2225,46146,68
5.Ūdens un citu šķidrumu kvalitātes analīzes ar "Spectroscan" aparātu1 izpēte20,604,3324,93
6.Miruša cilvēka tiesu medicīniskā izpēte pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma nāves cēloņa noteikšanai, ietverot mirušā autopsiju, histoloģisko un toksikoloģisko (etanola noteikšana asinīs) izpēti, bez procesa virzītāja lēmuma par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu5
6.1.autopsija1 izpēte306,9664,46371,42
6.2.histoloģiskā izpēte1 izpēte223,9847,04271,02
6.3.toksikoloģiskā izpēte (etanola noteikšana asinīs)11 izpēte32,120,0032,12
7.Izraksts no tiesu medicīniskās ekspertīzes atzinuma, ja ir saņemta procesa virzītāja atļauja1 izraksts18,643,9122,55
8.Mācību lekcija (izņemot lekciju medicīniska un juridiska profila augstskolas studentiem), pamatojoties uz juridiskas personas iesniegumu61 lekcija82,7317,37100,10
9.Pakalpojuma komplekts (mazgāšana, skūšana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana)1 mirušais77,5216,2893,80
10.Mirušā grimēšana1 mirušais20,764,3625,12
11.Mirušā mazgāšana, higiēniskā apstrāde1 mirušais41,468,7150,17
12.Mirušā ģērbšana1 mirušais10,322,1712,49
13.Maska uz sejas un rokām1 mirušais7,591,599,18
14.Mirušā uzglabāšana no ceturtās dienas pēc tiesu medicīniskās autopsijas pabeigšanas un medicīniskās apliecības par nāves cēloni izsniegšanas71 diennakts13,292,7916,08
15.Mirušā uzglabāšana, ja nav noteikta tiesu medicīniskā ekspertīze (autopsija)81 diennakts13,292,7916,08
16.Atzinuma sniegšana par dzīvu fizisku personu, ja nav ekspertīzes noteicēja lēmuma par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu
16.1.veicot dzīvas personas izpēti, bet neveicot medicīnisko dokumentu izpēti1 atzinums86,1018,08104,18
16.2.veicot dzīvas personas un medicīnisko dokumentu izpēti1 atzinums163,5734,35197,92
16.3.atbilstoši iesniegtajiem medicīniskajiem dokumentiem91 atzinums124,7926,21151,00
17.Tiesu medicīniskās komisijas ekspertīze civillietā, pamatojoties uz ekspertīzes noteicēja lēmumu par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu, neieskaitot pieaicināto ekspertu (līdz 5 jautājumiem (ieskaitot))101 atzinums557,78117,13674,91
18.Pieaicinātā eksperta dalība komisijas ekspertīzē un atzinuma sniegšanā/dalība tiesā civilprocesā (pieaicinātā ārsta speciālista 1 stundas likme)1 eksperta stunda12,412,6115,02
19.Pieaicinātā eksperta dalība komisijas ekspertīzē un atzinuma sniegšanā/dalība tiesā civilprocesā (pieaicinātā ārsta speciālista ar doktora grādu 1 stundas likme)1 eksperta stunda18,613,9122,52
Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
2 Ja pakalpojumu nepieciešams sniegt ārpus darba laika, piemēro koeficientu 1,71.
3 Ja vienam ķīmiski toksikoloģiskās izpētes objektam jāveic vairāk par triju veidu izpēti, piemēro vienu pakalpojuma veidu – "Pilna ķīmiski toksikoloģiskā izpēte".
4 Viens papildu cilvēks standarta paternitātes un parentitātes noteikšanas ekspertīzē.
5 Pakalpojumus var sniegt atsevišķi un visus kopā. Pakalpojumu nesniedz, ja mirušajam kriminālprocesa ietvaros noteikta tiesu medicīniskā ekspertīze.
6 Pakalpojumu nodrošina līdz 15 personām vienā apmeklējuma reizē.
7 Maksa par mirušā uzglabāšanu centrā ilgāk par trim dienām (sākot no ceturtās dienas (ja mirušais reģistrēts Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā pirms plkst. 21.00, mirušā uzglabāšanas kopējā laikā šī diena tiek ieskaitīta pilnā apmērā)) tiek noteikta no brīža, kad vienlaikus īstenojas šādi nosacījumi:
a) mirušajam centrā ir pabeigta tiesu medicīniskā autopsija,
b) mirušā piederīgajiem vai tā pilnvarotajai personai izsniegta medicīniskā apliecība par nāves cēloni vai miršanas apliecība,
c) procesa virzītājam nav iebildumu pret mirušā izsniegšanu apbedīšanai, bet gadījumā, ja mirušo plānots kremēt, saņemta izmeklēšanu uzraugošā prokurora atļauja.
8 Mirušais tiek pieņemts uzglabāšanai, ja attiecīgā centra struktūrvienība to spēj nodrošināt.
9 Pakalpojumu neveic, ja apsekojamajai fiziskajai personai kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros noteikta tiesu medicīniskā ekspertīze. Pakalpojums ietver miesas bojājumu noteikšanu, rašanās laiku un mehānismu, kā arī smaguma pakāpes novērtēšanu un saistības ar diagnosticēto saslimšanu noteikšanu.
10 Par katriem nākamajiem pieciem izskatītajiem jautājumiem piemēro koeficientu 0,2.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 475Pieņemts: 16.08.2017.Stājas spēkā: 19.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 18.08.2017. OP numurs: 2017/164.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
292914
{"selected":{"value":"20.03.2019","content":"<font class='s-1'>20.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.03.2019","iso_value":"2019\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2017","iso_value":"2017\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2017.-19.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.03.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"