Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 360

Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 14. §)
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (turpmāk – muzejs) publisko maksas pakalpojumu cenrādi (turpmāk – cenrādis).

2. Muzejs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par cenrāža 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.3.1., 1.3.3., 1.3.6., 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no:

3.1. bērniem līdz septiņu gadu vecumam;

3.2. diviem pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie – pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie);

3.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un tādas speciālās izglītības iestādes audzēkņiem, kura nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);

3.4. personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;

3.5. augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas studē vēsturi, studiju procesa ietvaros – muzeja ekspozīcijā centrālajā ēkā;

3.6. profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst vai studē jūrniecību, izglītības vai studiju procesa ietvaros – muzeja ekspozīcijā centrālajā ēkā un muzeja struktūrvienības "Ainažu jūrskolas muzejs" ekspozīcijā;

3.7. augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas studē vēsturi, vizuālo un lietišķo mākslu, dizainu, kultūras vēsturi, studiju procesa ietvaros – muzeja struktūrvienībā "Mencendorfa nams";

3.8. profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst vai studē fotogrāfiju, izglītības vai studiju procesa ietvaros – muzeja struktūrvienībā "Latvijas Fotogrāfijas muzejs";

3.9. Latvijas Kultūras akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst Latvijas Kultūras akadēmijas īstenoto muzeju darbinieku tālākizglītības kursu, – visās muzeja struktūrvienībās;

3.10. daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu) un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību), tajā skaitā individuālajam apmeklējumam;

3.11. politiski represētām personām (uzrādot apliecību);

3.12. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

3.13. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);

3.14. muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu) un no vienas personas, kas pavada muzeja drauga kartes īpašnieku;

3.15. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti);

3.16. grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida);

3.17. muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā 18. maijā;

3.18. muzeja apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija "Muzeju nakts", – no plkst. 19.00.

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 421; MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 182)

4. Maksu par cenrāža 1. punktā minētajiem pakalpojumiem neiekasē no muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot vizītes organizatora iesniegumu), goda viesiem, izglītības un kultūras nozares institūciju pārstāvjiem, valsts reprezentatīvās funkcijas nodrošinātājiem un muzeja atbalstītājiem (sponsoriem) (uzrādot muzeja ielūgumu), nepārsniedzot 0,5 % apmeklējumu no kopējā pasākumu biļešu skaita gada laikā.

5. Maksai par cenrāža 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.3.1., 1.3.3., 1.3.6., 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem muzeja noteiktajās akciju dienās piemēro 50 % atlaidi.

6. Maksai par cenrāža 1.3.1., 1.3.3. un 1.3.6. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem apmeklētājiem grupā (sākot no 15 personām, neskaitot grupas vadītāju (pedagogu vai gidu)) piemēro 20 % atlaidi.

7. Maksai par cenrāža 4.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, ja tiek rīkoti nekomerciāli kultūras vai izglītības pasākumi bērniem līdz septiņu gadu vecumam, pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem, augstskolu studentiem, kā arī labdarībai vai ja tos organizē valsts tiešās pārvaldes iestādes, piemēro 50 % atlaidi.

8. Muzejs maksu par pakalpojumiem iekasē:

8.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

8.2. skaidrā naudā muzeja kasē;

8.3. muzejā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 856 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 184. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 360
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21 % (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate
1.1.Pastāvīgo ekspozīciju apskate pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem (turpmāk – izglītojamais)
1.1.1.Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams – Rīdzinieku māja – muzejs (turpmāk – Mencendorfa nams),
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 struktūrvienības
1 apmeklējums
1 personai

1,00

0,001

1,00

1.1.2.kompleksā 24 stundu biļete 3 muzeju apmeklējumam:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 apmeklējums
1 personai

2,00

0,001

2,00

1.2.Pastāvīgo ekspozīciju apskate studentiem un pensionāriem
1.2.1.Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 apmeklējums
1 personai

3,00

0,001

3,00

1.2.2.Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 struktūrvienības
1 apmeklējums
1 personai

2,00

0,001

2,00

1.2.3.kompleksā 24 stundu biļete 3 muzeju apmeklējumam:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 apmeklējums
1 personai

5,00

0,001

5,00

1.2.4.Ainažu jūrskolas muzejs

1 apmeklējums
1 personai

1,50

0,001

1,50

1.3.Pastāvīgo ekspozīciju apskate pārējiem apmeklētājiem
1.3.1.Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 apmeklējums
1 personai

5,00

0,001

5,00

1.3.2.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam): Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 apmeklējums ģimenei

7,00

0,001

7,00

1.3.3.Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 struktūrvienības
1 apmeklējums
1 personai

3,00

0,001

3,00

1.3.4.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam):
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 struktūrvienības
1 apmeklējums ģimenei

5,00

0,001

5,00

1.3.5.kompleksā 24 stundu biļete 3 muzeju apmeklējumam:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 apmeklējums
1 personai

8,00

0,001

8,00

1.3.6.Ainažu jūrskolas muzejs

1 apmeklējums
1 personai

2,00

0,001

2,00

1.3.7.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam):
Ainažu jūrskolas muzejs

1 apmeklējums ģimenei

4,00

0,001

4,00

1.4.Izstādes apskate izglītojamiem
1.4.1.Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 izstādes
1 apmeklējums
1 personai

0,50

0,001

0,50

1.4.2.

speciālā izstāde2:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 izstādes
1 apmeklējums
1 personai

1,50

0,001

1,50

1.5.Izstādes apskate studentiem un pensionāriem
1.5.1.Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 izstādes
1 apmeklējums
1 personai

1,00

0,001

1,00

1.5.2.Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 izstādes
1 apmeklējums
1 personai

1,50

0,001

1,50

1.5.3.

speciālā izstāde2:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 izstādes
1 apmeklējums
1 personai

3,00

0,001

3,00

1.6.Izstādes apskate pārējiem apmeklētājiem
1.6.1.Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 izstādes
1 apmeklējums
1 personai

1,50

0,001

1,50

1.6.2.speciālā izstāde2:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 izstādes
1 apmeklējums
1 personai

5,00

0,001

5,00

1.7.Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs latviešu valodā un 1.–9. klašu izglītojamiem krievu valodā (grupā ne vairāk kā 25 personas)
1.7.1.Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 ekskursija
līdz 90 minūtēm

10,00

0,001

10,00

1.7.2.Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 ekskursija
1 struktūrvienībā
līdz 60 minūtēm

8,00

0,001

8,00

1.7.3.Ainažu jūrskolas muzejs

1 ekskursija
līdz 45 minūtēm

6,00

0,001

6,00

1.7.4.ar papildpiedāvājumu3:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 ekskursija
1 struktūrvienībā
līdz 90 minūtēm

15,00

0,001

15,00

1.8.Gida pakalpojumi svešvalodā (angļu, krievu, vācu) muzeja ekspozīcijās un izstādēs, izņemot 1.–9. klašu izglītojamiem krievu valodā (grupā ne vairāk kā 25 personas)
1.8.1.Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 ekskursija
līdz 90 minūtēm

15,00

0,001

15,00

1.8.2.gida pakalpojumi vienā muzejā:
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 ekskursija
1 struktūrvienībā
līdz 60 minūtēm

12,00

0,001

12,00

1.8.3.Ainažu jūrskolas muzejs

1 ekskursija
līdz 45 minūtēm

10,00

0,001

10,00

1.8.4.ar papildpiedāvājumu3:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 ekskursija
1 struktūrvienībā
līdz 90 minūtēm

20,00

0,001

20,00

1.9.Tematiska ekskursija grupai (muzeja ekspozīcijā – grupā ne vairāk kā 25 personas, muzeja krājuma glabātavā – grupā ne vairāk kā 10 personas)
1.9.1.tematiskas ekskursijas vadīšana muzeja ekspozīcijā vai muzeja krājuma glabātavā – latviešu valodā:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 ekskursija
līdz 60 minūtēm

15,00

0,001

15,00

1.9.2.tematiskas ekskursijas vadīšana muzeja ekspozīcijā vai muzeja krājuma glabātavā – svešvalodā (angļu, krievu, vācu):
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 ekskursija
līdz 60 minūtēm

20,00

0,001

20,00

1.9.3.tematiska teatralizēta ekskursija ar papildpiedāvājumu3:
Mencendorfa nams

1 apmeklējums
1 personai

5,00

0,001

5,00

1.9.4.tematiska ekskursija muzeja krājuma glabātavā:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 apmeklējums
1 personai

7,00

0,001

7,00

1.9.5.tematiska ekskursija muzeja krājuma glabātavā:
Mencendorfa nams,
Ainažu jūrskolas muzejs,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 struktūrvienības
1 apmeklējums
1 personai

3,00

0,001

3,00

1.10.Muzeja izglītojošās programmas nodarbība grupai4 (grupā ne vairāk kā 25 personas)
1.10.1.muzejpedagoģiskās programmas nodarbības vadīšana bērniem līdz septiņu gadu vecumam:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbība
līdz 45 minūtēm

7,00

0,001

7,00

1.10.2.muzejpedagoģiskās programmas nodarbības vadīšana izglītojamiem un studentiem – latviešu valodā, 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbība
līdz 90 minūtēm

10,00

0,001

10,00

1.10.3.muzejpedagoģiskās programmas nodarbības vadīšana izglītojamiem un studentiem – svešvalodā (angļu, krievu, vācu), izņemot 1.–9. klases izglītojamiem krievu valodā:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbība
līdz 90 minūtēm

15,00

0,001

15,00

1.10.4.muzejpedagoģiskās programmas nodarbība izglītojamiem:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbības
1 apmeklējums
1 personai

1,00

0,001

1,00

1.10.5.muzejpedagoģiskās programmas nodarbība studentiem:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbības
1 apmeklējums
1 personai

2,00

0,001

2,00

1.10.6.mūžizglītības programmas nodarbības vadīšana – latviešu valodā:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbība
līdz 90 minūtēm

15,00

0,001

15,00

1.10.7.mūžizglītības programmas nodarbības vadīšana – svešvalodā (angļu, krievu, vācu):
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbība
līdz 90 minūtēm

20,00

0,001

20,00

1.10.8.mūžizglītības programmas nodarbība:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbības
1 apmeklējums
1 personai

2,00

0,001

2,00

1.10.9.kultūrizglītojošās programmas nodarbības vadīšana jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem – latviešu valodā:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbība
60 minūtes

40,00

0,001

40,00

1.10.10.kultūrizglītojošās programmas nodarbības vadīšana jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem – svešvalodā (angļu, krievu, vācu):
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbība
60 minūtes

50,00

0,001

50,00

1.10.11.kultūrizglītojošās programmas nodarbība jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 nodarbības
1 apmeklējums
1 personai

1,50

0,001

1,50

1.10.12.kultūrizglītojošās programmas nodarbības vadīšana Latvijas Fotogrāfijas muzejā "Fotografēšanās 1930. gadu salonā"

1 nodarbība
60 minūtes

30,00

0,001

30,00

1.10.13.meistardarbnīca fotogrāfiem Latvijas Fotogrāfijas muzejā

1 personai
par 1 dienu

40,00

0,001

40,00

2.Muzeja krājuma izmantošana5
2.1.Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai
2.1.1.muzeja priekšmetu izmantošana publicēšanai mācību un speciālajā zinātniskajā literatūrā ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem (izņemot publikācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā)

1 vienība

2,48

0,52

3,00

2.1.2.muzeja priekšmetu izmantošana publikācijām, televīzijā, kino un citur (izņemot raidījumus un publikācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā)

1 vienība

12,40

2,60

15,00

2.1.3.muzeja priekšmetu izmantošana reklāmai un citiem ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem komercpasākumiem

1 vienība

41,32

8,68

50,00

2.1.4.unikālu muzeja priekšmetu6 izmantošana publikācijām, televīzijā, kino un citur (izņemot raidījumus un publikācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā)

1 vienība

78,51

16,49

95,00

2.1.5.unikālu muzeja priekšmetu6 izmantošana reklāmai un citiem ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem komercpasākumiem

1 vienība

123,97

26,03

150,00

2.2.Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā7
2.2.1.muzeja priekšmeta fotografēšana muzejā pēc klienta pasūtījuma

1 vienība
1 attēls

16,53

3,47

20,00

2.2.2.muzeja priekšmeta fotografēšana ar neprofesionālu klienta aparatūru muzeja glabātavās to topogrāfiskajās vietās bez tiesībām publicēt (izņemot mācību un studiju darbus)

1 vienība

0,83

0,17

1,00

2.2.3.muzeja priekšmeta skenēšana (lielāka par muzeja saglabāto arhīva datni8) pēc klienta pasūtījuma

1 vienība
1 attēls

7,85

1,65

9,50

2.2.4.muzeja priekšmeta attēla datnes sagatavošana (garākā mala 800 px, izšķirtspēja 72 dpi) pēc klienta pasūtījuma bez tiesībām publicēt

1 vienība

0,83

0,17

1,00

2.3.Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana
2.3.1.muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu kopēšana uz vietas muzejā (veic muzeja speciālists)

1 A4 formāta lappuse

0,58

0,12

0,70

2.3.2.muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu (izmērs nepārsniedz A4 formātu) skenēšana uz vietas muzejā7 (veic muzeja speciālists)

1 digitālais attēls

0,83

0,17

1,00

2.3.3.muzeja arhīva materiālu izmantošana publicēšanai mācību un speciālajā zinātniskajā literatūrā ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem (izņemot publikācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā)

1 lpp.

2,48

0,52

3,00

2.3.4.muzeja arhīva materiālu izmantošana publikācijām, televīzijā, kino un citur (izņemot raidījumus un publikācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā)

1 lpp.

12,40

2,60

15,00

2.4.Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma

1 vienība
vai 1 lieta

0,41

0,09

0,50

2.5.Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku

1 vienība gadā

10 % no priekšmeta vērtības

PVN 21 %

10 % no priekšmeta vērtības + PVN

3.Izglītojošā darba un konsultāciju pakalpojumi
3.1.Pasākums, lekcija vai nodarbība:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 apmeklējums
1 personai

3,00

0,001

3,00

3.2.Pasākums, lekcija vai nodarbība:
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Ainažu jūrskolas muzejs

1 apmeklējums
1 personai

2,00

0,001

2,00

3.3.Lekciju cikls gidiem (9 lekcijas, katra 90–120 minūtes):
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 lekciju cikla apmeklējums
1 personai

57,85

12,15

70,00

3.4.Lekciju cikla gidiem atsevišķa lekcija:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

1 lekcijas apmeklējums
1 personai

7,85

1,65

9,50

3.5.Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas vadīšana4 ārpus muzeja telpām

1 lekcija
45 minūtes

16,53

3,47

20,00

3.6.Mutiska konsultācija par muzeja krājumu un muzeja profilam atbilstošām tēmām (izņemot konsultācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā)

30 minūtes

10,00

0,001

10,00

3.7.Rakstveida konsultācija par muzeja krājumu un muzeja profilam atbilstošām tēmām (izņemot konsultācijas tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā)

1 lpp.
(1800 zīmes)

20,00

0,001

20,00

3.8.Muzejiska priekšmetu ekspertīze9 pēc klienta pasūtījuma ar izbraukšanu ārpus muzeja4

1 priekšmets

24,79

5,21

30,00

3.9.Muzejiska priekšmetu ekspertīze9 pēc klienta pasūtījuma uz vietas muzejā

1 priekšmets

12,40

2,60

15,00

3.10.Muzeja veidotas izstādes – pārvietojamo stendu – eksponēšana ārpus muzeja4, 10

1 izstāde
1 nedēļa

16,53

3,47

20,00

4.Muzeja telpu un teritorijas izmantošana
4.1.Muzeja telpu un teritorijas iznomāšana
4.1.1.Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā:
4.1.1.1.ekspozīcijas zāles 3. stāvā (5 zāles, 374 m²)

1 stunda

61,98

13,02

75,00

4.1.1.2.ekspozīcijas zāles 2. stāvā (7 zāles, 657 m²)

1 stunda

86,78

18,22

105,00

4.1.1.3.ekspozīcijas zāles 2. un 3. stāvā (12 zāles, 1031 m²)

1 stunda

148,76

31,24

180,00

4.1.1.4.kolonnu zāle (balkons – 118 m2, zāle – 224 m²)

1 stunda

123,97

26,03

150,00

4.1.2.Mencendorfa namā – ekspozīcijas zāles

1 stunda

37,19

7,81

45,00

4.1.3.Ainažu jūrskolas muzejā – ekspozīcijas zāles un teritorija

1 stunda

16,53

3,47

20,00

4.1.4.Latvijas Fotogrāfijas muzejā – ekspozīcijas zāles

1 stunda

16,53

3,47

20,00

4.2.Muzeja telpu noma komercizstādēm vienā muzejā:
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs

1 zāle
1 mēnesis

247,93

52,07

300,00

4.3.Prezentācijas tehnikas un inventāra noma
4.3.1.prezentācijas tehnikas noma11

1 pasākums

41,32

8,68

50,00

4.3.2.mūzikas instrumenta – flīģeļa – noma

1 pasākums

33,06

6,94

40,00

4.4.Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru
4.4.1.fotosesija grupai līdz 6 personām

1 fotosesija
līdz 1 stundai
1 struktūrvienībā

24,79

5,21

30,00

4.4.2.piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku (grupā ne vairāk kā 25 personas)

1 fotosesijas
līdz 1 stundai
1 apmeklējums

1,24

0,26

1,50

Piezīmes.
1 Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.
2 Speciālā izstāde – nozīmīga sadarbībā ar partneriem veidota izstāde vai muzeja speciālistu veidota izstāde ar paaugstinātu finansiālo un materiālo ietilpību.
3 Papildpiedāvājumā ietilpst speciāli sagatavoti muzeja kolekciju demonstrējumi vai atraktīvas programmas, vai vēsturiskā pavarda demonstrējumi Mencendorfa namā.
4 Ja pakalpojums pēc klienta pieprasījuma tiek sniegts ārpus muzeja, papildus tam klients apmaksā ceļa, transporta un citus neparedzētus izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu ārpus muzeja.
5 Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Nacionālo muzeju krājumu.
6 Unikāls muzeja priekšmets – oriģināls, rets, vienīgais (pēc kādām īpašībām, pazīmēm) starp sev līdzīgiem.
7 Digitālais attēls tiek ierakstīts klienta datu nesējā vai nosūtīts pa e-pastu. Muzejs neveic attēla digitālo apstrādi.
8 Informācija par muzeja informācijas sistēmās saglabāto arhīva datņu izmēriem ir pieejama muzejā.
9 Ekspertīzē ietilpst muzejiska priekšmeta atribūcija, tā mākslinieciskās un kultūrvēsturiskās vērtības noteikšana. Pakalpojuma cenā neietilpst ceļa, transporta un citi neparedzēti izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu ārpus muzeja.
10 Izņemot sadarbības līgumu ietvaros veidotas izstādes.
11 Pakalpojumā ietilpst muzeja īpašumā esošās prezentācijas tehnikas – televizoru, datoru, projektoru, ekrānu, mikrofonu un apskaņošanas sistēmu – noma. Pakalpojums ir pieejams tikai muzeja telpu nomniekiem pasākumu un konferenču laikā.
Kultūras ministre Dace Melbārde
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 360Pieņemts: 27.06.2017.Stājas spēkā: 30.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 29.06.2017. OP numurs: 2017/128.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291873
{"selected":{"value":"01.04.2022","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2019","iso_value":"2019\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2019.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2017","iso_value":"2017\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2017.-13.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"