Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 291

Rīgā 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 32. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu

1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas veidlapu paraugus kultūras jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādu oficiālās statistikas veidlapu paraugus kultūras jomā:

2.1. Muzeji (1. pielikums);

2.2. Bibliotēkas (2. pielikums);

2.3. Kultūrizglītības iestādes (3. pielikums);

2.4. Kultūras centri (4. pielikums);

2.5. Teātri (5. pielikums);

2.6. Koncertorganizācijas (6. pielikums);

2.7. Arhīvi (7. pielikums);

2.8. Pasākumu norises vietas (8. pielikums);

2.9. Pārvaldes institūcijas (9. pielikums);

2.10. Nemateriālais kultūras mantojums (10. pielikums);

2.11. Nevalstiskās organizācijas (11. pielikums);

2.12. Radošās rezidences (12. pielikums);

2.13. Radošā industrija (13. pielikums);

2.14. Mākslas galerijas (14. pielikums);

2.15. Kino izrādīšanas vietas (15. pielikums);

2.16. Mākslinieciskie kolektīvi (16. pielikums);

2.17. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri veido televīzijas programmas un (vai) sniedz audiovizuālus pakalpojumus pēc pieprasījuma (17. pielikums).

(Grozīts ar MK 14.03.2023. noteikumiem Nr. 119)

3. Šo noteikumu 2.1.​​​​​​, 2.2., 2.3.​​​​​​​, 2.4.​​​​​​​, 2.5.​​​​​​​, 2.6.​​​​​​​, 2.7.​​​​​​​, 2.8.​​​​​​​, 2.9.​​​​​​​, 2.10.​​​​​​​, 2.11.​​​​​​​, 2.12.​​​​​​​, 2.13.​​​​​​​, 2.14. un 2.16. apakšpunktā minētās veidlapas aizpilda elektroniskajā datubāzē "Latvijas kultūras datu portāls" (turpmāk – elektroniskā datubāze) tīmekļvietnē www.kulturasdati.lv, bet šo noteikumu 2.15. un 2.17. apakšpunktā minētās veidlapas aizpilda un iesniedz Nacionālajā kino centrā.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

4. Veidlapas aizpilda šādi respondenti:

4.1. akreditētie valsts, pašvaldību, autonomie un privātie muzeji (1. pielikums);

4.2. valsts, pašvaldību un privātās bibliotēkas (2. pielikums);

4.3. pašvaldību profesionālās ievirzes mākslas skolas, mūzikas skolas un mākslas un mūzikas skolas (3. pielikums);

4.4. pašvaldību, autonomie un privātie kultūras centri (tautas nami, kultūras nami un saieta nami) (4. pielikums);

4.5. valsts un pašvaldību dibinātie un privātie teātri (5. pielikums);

4.6. valsts, pašvaldību un privātās koncertorganizācijas (6. pielikums);

4.7. Latvijas Nacionālais arhīvs (7. pielikums);

4.8. pašvaldības (8. un 9. pielikums);

4.9. Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Nacionālais kino centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (9. pielikums);

4.10. Latvijas Nacionālais kultūras centrs (10.​​​​​ un 13. pielikums);

4.11. Kultūras ministrija (9., 11.​​​​​​​, 12.​​​​​​​, 13. ​​​​​​​un 14. pielikums);

4.12. Latvijas Mākslinieku savienība un Latvijas Komponistu savienība (12. pielikums);

4.13. kino izrādīšanas vietas (15. pielikums);

4.14. māksliniecisko kolektīvu dibinātāji (16. pielikums);

4.15. elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri veido televīzijas programmas un (vai) sniedz audiovizuālus pakalpojumus pēc pieprasījuma (17. pielikums).

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

5. Respondentu iesniegtās ziņas pārbauda un apstiprina šādas iestādes (turpmāk – pārraugošās iestādes):

5.1. Kultūras ministrija – šo noteikumu 1., 5.​​​​​​​, 6.​​​​​​​, 8.​​​​​​​, 9.​​​​​​​, 11.​​​​​​​, 12.​​​​​​​, 13. ​​​​​​​un 14. pielikumā minētās ziņas;

5.2. Latvijas Nacionālā bibliotēka – šo noteikumu 2. pielikumā minētās ziņas;

5.3. Latvijas Nacionālais kultūras centrs – šo noteikumu 3., 4.​​​​​​​, 10. ​​​​​​ un 16. pielikumā minētās ziņas;

5.4. Latvijas Nacionālais arhīvs – šo noteikumu 7. pielikumā minētās ziņas;

5.5. Nacionālais kino centrs – šo noteikumu 15. un 17.​​​​​ pielikumā minētās ziņas.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

6. Veidlapas par iepriekšējo pārskata periodu aizpilda, pārbauda un apstiprina šādos termiņos:

6.1. šo noteikumu 4.14. apakšpunktā minētie respondenti veidlapas aizpilda līdz kārtējā gada 15. janvārim;

6.2. šo noteikumu 4.1., 4.2.​​​​​​​, 4.3.​​​​​​​ (par šo noteikumu 3. ​​​​​​​pielikuma 3., 4. un 6. punktā minētajām ziņām), 4.4.​​​​​​​, 4.5.​​​​​​​, 4.6.​​​​​​​, 4.7.​​​​​​​, 4.8.​​​​​​​, 4.9.​​​​​​, 4.10.​​​​​​​, 4.11. ​​​​​​​un 4.12. apakšpunktā minētie respondenti veidlapas aizpilda līdz kārtējā gada 15. februārim;

6.3. šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētie respondenti par šo noteikumu 3. pielikuma 1., 2. un 5. punktā minētajām ziņām veidlapas aizpilda līdz kārtējā gada 30. oktobrim;

6.4. šo noteikumu 4.13.​​​​​ un 4.15. apakšpunktā minētie respondenti veidlapas aizpilda līdz kārtējā gada 20. janvārim;

6.5. veidlapas, ko iesnieguši šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3. (par šo noteikumu 3. pielikuma 3., 4. un 6. punktā minētajām ziņām), 4.4.​​​​​​​, 4.5.​​​​​​​, 4.6.​​​​​​​, 4.7.​​​​​​​, 4.8.​​​​​​​, 4.9., 4.10.​​​​​​​, 4.11.​​​​​​​, 4.12.​​​​​​​, 4.13.​​​​​​​, 4.14.​​​​​​​ un 4.15.​​​​​​​ apakšpunktā minētie respondenti, attiecīgās pārraugošās iestādes pārbauda un apstiprina līdz kārtējā gada 1. maijam;

6.6. veidlapas, ko iesnieguši šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētie respondenti par šo noteikumu 3. pielikuma 1., 2. un 5. punktā minētajām ziņām, pārraugošā iestāde pārbauda un apstiprina līdz kārtējā gada 30. decembrim.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

7. Pārraugošā iestāde:

7.1. kontrolē veidlapās iekļautās informācijas atbilstību noteiktajām prasībām un informācijas ievadi noteiktajos termiņos;

7.2. izvērtē veidlapās sniegto informāciju un izdara par to attiecīgu atzīmi elektroniskajā datubāzē. Ja informācija ir kļūdaina vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids neatbilst ēkas vai telpu grupas faktiskajai darbībai, par to paziņo respondentam, kas aizpildījis veidlapu, uzliek tam par pienākumu veikt nepieciešamos labojumus vai datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un nosaka termiņu, kādā veicami labojumi vai datu aktualizācija un par to jāpaziņo pārraugošajai iestādei.

8. Iesniedzamajai informācijai ir publicējamā un nepublicējamā daļa. Netiek publiskotas šādas ziņas:

8.1. šo noteikumu 1. pielikuma 4.3., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 8.1., 8.4., 10.1.7. un 10.1.8. apakšpunktā, 11., 12. un 13. punktā minētās ziņas;

8.2. šo noteikumu 2. pielikuma 4.2.3. un 4.2.4. apakšpunktā, 7. un 8. punktā, 9.3., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 9.12. un 9.13. apakšpunktā minētās ziņas;

8.3. šo noteikumu 3. pielikuma 2. punktā, 3.8. apakšpunktā, 4. un 6. punktā minētās ziņas;

8.4. šo noteikumu 4. pielikuma 3.1.8. un 3.1.9. apakšpunktā, 7. un 8. punktā minētās ziņas;

8.5. šo noteikumu 5. pielikuma 3.1.8. un 3.1.9. apakšpunktā, 5., 6., 7. un 8. punktā minētās ziņas;

8.6. šo noteikumu 6. pielikuma 3.1.8., 3.1.9., 5.6., 5.7., 5.8. apakšpunktā, 6. un 7. punktā minētās ziņas;

8.7. šo noteikumu 7. pielikuma 3.1.8. un 3.1.9. apakšpunktā, 6. un 7. punktā minētās ziņas;

8.8. šo noteikumu 9. pielikuma 3.1.8. un 3.1.9. apakšpunktā, 7. un 8. punktā minētās ziņas;

8.9. šo noteikumu 12. pielikuma 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētās ziņas;

8.10. šo noteikumu 15. pielikuma 4. punktā minētās ziņas;

8.11. šo noteikumu 17. pielikuma 3. punktā minētās ziņas.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

8.1 Šo noteikumu 15. pielikuma 3. punktā un 17. pielikuma 2. punktā minētās ziņas tiek publiskotas tikai apkopotā veidā. Pirms publiskošanas visu respondentu sniegtās ziņas apkopo tā, lai nav izšķiramas konkrēta respondenta sniegtās ziņas.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

9. Kultūras ministrija iesniedz oficiālās statistikas pārskatus Centrālajā statistikas pārvaldē, piešķirot tai tiesības iegūt datus no elektroniskās datubāzes saskaņā ar starpresoru vienošanos.

10. Šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12. un 4.13. apakšpunktā minēto respondentu adrešu informāciju papildina ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā piešķirto kadastra apzīmējumu, lai identificētu ēku vai telpu grupu, kurā darbojas attiecīgā kultūras institūcija, un ēkas vai telpu grupas lietošanas veidu. Elektroniskās datubāzes turētājs šajos noteikumos minēto uzdevumu veikšanai saņem no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, kas strukturēti informācijas blokos.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumus Nr. 1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 153., 203. nr.; 2011, 15. nr.; 2012, 155., 203. nr.; 2013, 189. nr.).

12. Šo noteikumu 10. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  30. maija
noteikumiem Nr. 291
Muzeji
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Dibināšanas gads 
1.10.Sākums 
1.11.Misija 
1.12.Darbība 
1.13.Iestādes tīmekļvietnes raksturojums 
1.14.Iestādes tīmekļvietnes adrese 
1.15.Tīmekļvietnes izveides (un pārveides) gads 
1.16.Tīmekļvietnes informācijas aktualizētājs 
1.17.Svešvalodas, kurās pieejama tīmekļvietne (izvēlne) 
1.18.Tīmekļvietnē pieejamā informācija (izvēlne) 
1.19.Tīmekļvietnes apmeklējumu skaits 
1.20.Cik bieži atjauno informāciju citās tīmekļvietnēs 
1.21.Akreditācijas apliecības numurs 
1.22.Akreditācijas datums 
1.23.Akreditācijas termiņš 
1.24.Muzeja šifrs 
1.25.Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1. pantu 
1.26.Juridiskais statuss 
1.27.Padotība/piederība 
1.28.Struktūrvienības 
1.29.Filiāles 
1.30.Dalība organizācijās 
2.Darba laiks 
2.1.Apmeklētājiem pieejamais darba laiks (pa nedēļas dienām) 
3.Dokumentācija 
3.1.Darbības virzieni/funkcijas 
3.2.Muzeja iekšējie normatīvie akti (uzskaitījums): 
3.2.1.dokumenta nosaukums 
3.2.2.dokumenta izdošanas datums 
3.2.3.dokumenta izdošanas numurs 
4.Krājums 
4.1.Kopējais krājuma vienību skaits pārskata gada beigās 
4.1.1.Tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits 
4.2.Jaunieguvumu skaits (pēc ieguves veida): 
4.2.1.jaunieguvumu skaits 
4.2.2.pamatkrājuma jaunieguvumu skaits 
4.3.Pirkumi:*
4.3.1.priekšmets/priekšmetu grupa*
4.3.2.vienību skaits*
4.3.2.1.tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits*
4.3.3.finansējuma avots*
4.3.4.summa (euro)*
4.4.Ekspedīcijas: 
4.4.1.ekspedīcijas veids, tēma 
4.4.2.vieta 
4.4.3.norises laiks 
4.4.4.dalībnieku skaits 
4.4.5.iegūto vienību skaits 
4.5.Pārskata gadā restaurētie/konservētie muzeja krājuma priekšmeti (uzskaitījums): 
4.5.1.priekšmets/priekšmetu grupa 
4.5.2.veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) 
4.5.3.vienību skaits 
4.6.Restaurētie/konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (uzskaitījums): 
4.6.1.objekts/objektu grupa 
4.6.2.veikto darbu raksturojums 
4.6.3.vienību skaits 
4.7.No pamatkrājuma, palīgkrājuma un apmaiņas krājuma izņemtās vienības (uzskaitījums): 
4.7.1.priekšmets/priekšmetu grupa 
4.7.2.vienību skaits 
4.7.3.izņemšanas pamatojums 
4.7.4.rīkojuma numurs, datums 
4.8.Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopskaits*
4.9.Pārskata gadā finansiāli novērtēto vienību skaits*
4.10.Pārskata gadā finansiāli pārvērtēto vienību skaits*
4.11.Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība (euro)*
4.12.Pārskata gadā finansiāli novērtēto vienību vērtība (euro)*
4.13.Krājuma vienību skaits, kurām veikta esības pārbaude*
4.14.Vienību skaits, kuras netika atrastas*
4.15.Vienību skaits, kurām konstatēti būtiski bojājumi*
4.16.Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits 
4.17.No tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits 
4.18.Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības: 
4.18.1.sistēmas nosaukums un tīmekļvietne 
4.18.2.uzskaitīto vienību kopskaits 
4.18.3.pārskata gadā ievadīto vienību skaits 
4.18.4.izmantotā programmatūra 
4.19.Situācijas un rīcības atbilstība noteiktajām krājuma saglabāšanas prasībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par Nacionālo muzeju krājumu: 
4.19.1.vai ir ievērotas krājuma glabāšanas prasības 
4.19.2.ja nav, – problēmas raksturojums 
4.19.3.pārskata gadā veiktais problēmas risināšanā 
4.19.4.plānotie problēmas risinājumi 
5.Krājuma izmantošana 
5.1.Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības: 
5.1.1.ekspozīcijas nosaukums 
5.1.2.vienību skaits kopā 
5.1.2.1.tai skaitā pamatkrājuma vienības 
5.2.Krājuma izmantošana izstādēs muzejā un muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs (uzskaitījums): 
5.2.1.izstādes nosaukums 
5.2.2.vienību skaits kopā 
5.2.2.1.tai skaitā pamatkrājuma vienības 
5.3.Deponējumi (uzskaitījums): 
5.3.1.priekšmets/priekšmetu grupa 
5.3.2.deponēšanas mērķis 
5.3.3.institūcija, kurā deponēts 
5.3.4.vienību skaits 
5.3.4.1.tai skaitā no pamatkrājuma 
5.3.5.termiņš: no kura līdz kuram datumam deponēts 
5.3.6.pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums 
5.3.7.atzinums par glabāšanas atbilstību līgumam 
5.3.8.veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem 
5.4.Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits): 
5.4.1.muzeja darbinieki – pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 
5.4.2.ārpusmuzeja lietotāji – pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 
5.4.3.kopā – pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 
5.4.4.muzeja darbinieki – digitālo attēlu izgatavošanai 
5.4.5.ārpusmuzeja lietotāji – digitālo attēlu izgatavošanai 
5.4.6.kopā – digitālo attēlu izgatavošanai 
6.Zinātniskā darbība 
6.1.Zinātnisko darbu skaits pārskata gadā: 
6.1.1.referāti, ziņojumi, raksti – sagatavoti un publicēti 
6.1.2.monogrāfijas – sagatavotas un publicētas 
6.1.3.izstāžu, krājuma katalogi – sagatavoti un publicēti 
6.1.4.prospekti, ceļveži, informatīvās lapas – sagatavotas un publicētas 
6.2.Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits 
6.3.Īstenoto izstāžu un ekspozīciju plānu skaits 
6.4.Izglītojošo programmu scenāriju skaits 
6.5.Izglītojošo programmu scenāriju skaits, kuru īstenošana ir uzsākta 
6.6.Pētnieciskā darba tēmas (uzskaitījums): 
6.6.1.autors 
6.6.2.pētnieciskā darba nosaukums 
6.6.3.kad uzsākts 
6.6.4.kad plānots pabeigt 
6.6.5.darba mērķis 
6.6.6.izstrādes stadija 
6.7.Publicētie pētnieciskie raksti (uzskaitījums): 
6.7.1.autors 
6.7.2.nosaukums 
6.7.3.izdevums, kurā publicēts 
6.7.4.apjoms (zīmju/lpp. skaits) 
6.8.Muzeja rakstu krājumi, publicētās monogrāfijas (uzskaitījums): 
6.8.1.autors/sastādītājs 
6.8.2.nosaukums 
6.8.3.apjoms (zīmju/lpp. skaits) 
6.9.Publicētie katalogi (uzskaitījums): 
6.9.1.autors/sastādītājs 
6.9.2.nosaukums 
6.9.3.saturs (kolekcija/izstāde/ekspozīcija, tās nosaukums) 
6.9.4.apjoms (zīmju/lpp. skaits) 
6.10.Publicētie prospekti, ceļveži (uzskaitījums): 
6.10.1.autors/sastādītājs 
6.10.2.nosaukums 
6.10.3.apjoms (zīmju/lpp. skaits) 
6.11.Cita rakstura publikācijas (uzskaitījums): 
6.11.1.autors/sastādītājs 
6.11.2.nosaukums 
6.11.3.apjoms (zīmju/lpp. skaits) 
6.11.4.publikācijas veids 
6.12.Īstenoto izstāžu un ekspozīciju plāni (uzskaitījums): 
6.12.1.autors/sastādītājs 
6.12.2.izstādes/ekspozīcijas nosaukums 
6.12.3.izstādes/ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits) 
6.13.Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji (uzskaitījums): 
6.13.1.autors/sastādītājs 
6.13.2.programmas nosaukums 
6.13.3.izglītojošās programmas mērķis 
6.13.4.scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits) 
6.14.Pārskata gadā izveidoto zinātniskā apraksta kartīšu skaits 
6.15.Pārskata gadā papildināto zinātniskā apraksta kartīšu skaits 
6.16.Pārskata gadā jaunizveidoto un papildināto kartīšu skaits cita veida kartotēkās 
7.Komunikācija ar sabiedrību 
7.1.Muzeja apmeklējumu skaits pārskata gadā: 
7.1.1.individuālie apmeklētāji 
7.1.2.skolēni grupās 
7.1.3.ārzemnieki grupās 
7.1.4.pārējie grupās 
7.1.5.pārējie 
7.2.Bezmaksas apmeklējumu skaits 
7.3.Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem 
7.4.Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem 
7.5.Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem ārpus muzeja darba laika 
7.6.Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā pārskata gadā 
7.7.Muzejā notikušo lekciju uzskaitījums: 
7.7.1.lektors 
7.7.2.lekcijas tēma 
7.7.3.lekciju skaits 
7.7.4.klausītāju skaits 
7.7.5.auditorijas sastāvs 
7.8.Muzejpedagoģisko programmu uzskaitījums (formālās izglītības ietvaros un kā mūžizglītības sastāvdaļa): 
7.8.1.autors 
7.8.2.programmas nosaukums 
7.8.3.gads, kad programma uzsākta 
7.8.4.norišu skaits 
7.8.5.klausītāju skaits 
7.8.6.auditorijas sastāvs 
7.9.Tematisko (muzejisko) pasākumu uzskaitījums: 
7.9.1.pasākuma nosaukums 
7.9.2.norises laiks 
7.9.3.norises vieta 
7.9.4.pasākumu skaits 
7.9.5.dalībnieku skaits 
7.9.6.dalībnieku sastāvs 
7.10.Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana personām ar invaliditāti (pa invaliditātes grupām): 
7.10.1.vispārīgs situācijas raksturojums 
7.10.2.pārskata gadā paveiktais 
7.10.3.ieceres 
7.11.Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar muzeja darba kvalitāti 
8.Izstādes un ekspozīcijas 
8.1.Pārskata gadā muzejā atklāto izstāžu un muzejā eksponēto iepriekš atklāto izstāžu uzskaitījums:*
8.1.1.izstādes nosaukums*
8.1.2.norises laiks*
8.1.3.apmeklējumi*
8.1.4.izstādes resursi*
8.1.5.finansējuma avots*
8.1.6.izdevumi (euro)*
8.1.7.ieņēmumi (euro)*
8.2.Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits 
8.3.Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja 
8.4.Pārskata gadā ārpus muzeja atklāto izstāžu un ārpus muzeja atklāto ceļojošo izstāžu uzskaitījums:*
8.4.1.izstādes nosaukums*
8.4.2.norises vieta*
8.4.3.norises laiks*
8.4.4.apmeklējumi*
8.4.5.finansējuma avots*
8.4.6.izdevumi (euro)*
8.4.7.ieņēmumi (euro)*
8.5.Pastāvīgo ekspozīciju skaits muzejā pārskata gadā 
8.6.Pārskata gadā muzejā atklāto un pilnveidoto ekspozīciju uzskaitījums: 
8.6.1.ekspozīcijas nosaukums 
8.6.2.finansējuma avots 
9.Starptautiskā sadarbība 
9.1.Starptautiskā sadarbība iepriekšējos gados un kārtējā gadā: 
9.1.1.pasākuma/projekta nosaukums, norises vieta 
9.1.2.pasākuma/projekta mērķis 
9.1.3.laiks 
9.1.4.sadarbības partneris 
9.1.5.pilsēta 
9.1.6.valsts 
10.Infrastruktūra 
10.1.Muzeja ēku raksturojums: 
10.1.1.nosaukums vai adrese 
10.1.2.īpašuma forma 
10.1.3.uzcelšanas gads 
10.1.4.kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 
10.1.5.telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
10.1.6.ir trīsfāžu elektrības pieslēgums 
10.1.7.ir automātiskā ugunsdzēsības sistēma*
10.1.8.apsardzes veids*
10.2.Teritorijas kopējā platība (m2) 
10.3.Muzeja telpu platība (m2): 
10.3.1.ekspozīciju, izstāžu telpas 
10.3.2.krājuma telpas 
10.3.3.pārējās telpas 
10.4.Norises, kas iespējamas telpās (izvēlne) 
11.Informācijas tehnoloģijas*
11.1.Kopējais datoru skaits pārskata gadā*
11.2.Datoru skaits (pa izmantojuma veidiem):*
11.2.1.administratīviem mērķiem*
11.2.2.apmeklētājiem*
11.2.3.krājuma uzskaitei*
11.2.4.citiem mērķiem*
11.2.5.datori, kuriem ir interneta pieslēgums*
11.3.Ir bezmaksas bezvadu internets*
12.Darbinieki*
12.1.Darbinieku skaits pārskata gada beigās – amata vietu skaits, pamatdarbā/blakusdarbā, vīrieši/sievietes, pa vecuma grupām, pēc muzejā nostrādātā laika, pēc izglītības līmeņa, studē doktorantūrā, studē:*
12.1.1.muzeju direktori/muzeju vadītāji, direktoru/vadītāju vietnieki*
12.1.2.struktūrvienību vadītāji*
12.1.3.speciālisti*
12.1.4.pārējie darbinieki*
12.1.5.kopā*
12.2.Pārskata gadā uzsāktas darba tiesiskās attiecības, izbeigtas darba tiesiskās attiecības (skaits):*
12.2.1.muzeju direktori/muzeju vadītāji, direktoru/vadītāju vietnieki*
12.2.2.struktūrvienību vadītāji*
12.2.3.speciālisti*
12.2.4.pārējie darbinieki*
12.2.5.kopā*
12.3.Muzeja darbinieku piedalīšanās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos pārskata gadā:*
12.3.1.veids (seminārs, kursi, pieredzes apmaiņa u. c.)*
12.3.2.pasākuma tēma*
12.3.3.pasākuma rīkotāji*
12.3.4.norises ilgums*
12.3.5.darbinieku skaits, kas piedalījās*
13.Finanšu rādītāji*
13.1.Ienākumi (euro):*
13.1.1.valsts budžets*
13.1.2.pašvaldību budžets*
13.1.3.Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi*
13.1.4.citu vietējo fondu piešķīrumi*
13.1.5.ārvalstu fondu piešķīrumi*
13.1.6.valsts kapitālsabiedrības finansējums*
13.1.7.biļešu ieņēmumi*
13.1.8.maksas pakalpojumi*
13.1.9.investīcijas no valsts budžeta*
13.1.10.sponsorējumi, ziedojumi*
13.1.11.pārējie ienākumi*
13.2.Kārtējie izdevumi (euro):*
13.2.1.bruto darba samaksa*
13.2.2.darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas*
13.2.3.komunālie maksājumi*
13.2.4.apsardzes izmaksas*
13.2.5.muzeja priekšmetu pirkumi*
13.2.6.pārējās izmaksas*
13.3.Kapitālie izdevumi (euro)*
13.4.Finanšu piesaistes projektu uzskaitījums pārskata gadā:*
13.4.1.projekta nosaukums*
13.4.2.pieteicējs (ja nav pats muzejs)*
13.4.3.institūcija, kurai iesniegts*
13.4.4.prasītā summa (euro)*
13.4.5.saņemtais finansējums (euro)*
13.5.Nozīmīgāko saimniecisko pasākumu uzskaitījums pārskata gadā:*
13.5.1.īstenotais pasākums*
13.5.2.izmaksas (euro)*
13.5.3.finansējuma avots*
13.6.Vidējais atalgojums (kopā, pa darbinieku veidiem):*
13.6.1.vidējais slodžu skaits*
13.6.2.vidējais mēneša atalgojums uz vienu slodzi (euro)*
Kultūras ministre Dace Melbārde
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Bibliotēkas
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vai darbojās pārskata gadā 
1.7.Tālrunis 
1.8.Mobilais tālrunis 
1.9.E-pasts 
1.10.Tīmekļvietne 
1.11.Bibliotēkas vadītājs/direktors 
1.12.Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
1.13.Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā 
1.14.Reģistrācijas numurs Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 
1.15.Reģistrācijas datums Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 
1.16.Iestādes filiāles 
1.17.Iestādes juridiskais statuss 
1.18.Akreditācijas apliecības numurs un datums 
1.19.Akreditācijas termiņš 
1.20.Dibināšanas gads 
1.21.Pēdējais darbības gads (pirms likvidēšanas) 
1.22.Sākums 
1.23.Darbība 
2.Darba laiks 
2.1.Apmeklētājiem pieejamais darba laiks (pa nedēļas dienām) 
3.Piedāvājums 
3.1.Bezmaksas pakalpojumi 
3.2.Maksas pakalpojumi 
3.3.Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē 
4.Infrastruktūra 
4.1.Informācija par ēkām: 
4.1.1.nosaukums vai adrese 
4.1.2.ēkas īpašuma forma 
4.1.3.ēkas uzcelšanas gads 
4.1.4.kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 
4.2.Informācija par galveno ēku: 
4.2.1.telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
4.2.2.ir trīsfāžu elektrības pieslēgums 
4.2.3.ir automātiskā ugunsdrošības sistēma*
4.2.4.ēkas apsardzes veids*
4.3.Teritorijas kopējā platība (m2) 
4.4.Informācija par telpām (pa telpu veidiem): 
4.4.1.telpu platība (m2) 
4.4.2.telpu tehniskais stāvoklis 
4.5.Lasītājvietu skaits bibliotēkā 
5.Izmantošana 
5.1.Aktīvo lietotāju kopskaits pārskata gadā 
5.2.Aktīvo lietotāju kopskaits – bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 
5.3.Apmeklējumu kopskaits pārskata gadā: 
5.3.1.fiziskais apmeklējums – pieaugušie 
5.3.2.fiziskais apmeklējums – bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 
5.3.3.virtuālais apmeklējums 
5.3.4.sociālo tīklu apmeklējums 
5.4.Izsniegumu kopskaits pārskata gadā: 
5.4.1.grāmatas 
5.4.2.audiovizuālie dokumenti 
5.4.3.nošu dokumenti 
5.4.4.seriālizdevumi 
5.4.5.citi dokumenti 
5.4.6.izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 
5.5.Iekšzemes starpbibliotēku abonementu (SBA) skaits: 
5.5.1.no citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 
5.5.2.uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 
5.6.Starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA) skaits: 
5.6.1.no ārvalstu bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 
5.6.2.uz ārvalstu bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 
5.7.Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits 
6.Krājums 
6.1.Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem un pa grāmatu veidiem: 
6.1.1.krājuma vienību skaits pārskata perioda sākumā 
6.1.2.jaunieguvumu skaits 
6.1.3.izslēgto dokumentu skaits 
6.1.4.krājuma vienību skaits pārskata perioda beigās 
7.Darbinieki*
7.1.Bibliotekāro darbinieku skaits – pa izglītības veidiem, sievietes, studenti:*
7.1.1.pavisam – noteiktā izglītības līmenī, sievietes, studenti*
7.1.2.strādā nepilnu slodzi – noteiktā izglītības līmenī, sievietes, studenti*
7.1.3.strādā pusslodzi – noteiktā izglītības līmenī, sievietes, studenti*
7.1.4.strādā ceturtdaļslodzi – noteiktā izglītības līmenī, sievietes, studenti*
7.1.5.strādā citu nepilnu slodzi – noteiktā izglītības līmenī, sievietes, studenti*
7.2.Pārējo darbinieku skaits:*
7.2.1.pavisam*
7.2.2.strādā nepilnu slodzi*
7.2.3.strādā pusslodzi*
7.2.4.strādā ceturtdaļslodzi*
7.2.5.strādā citu nepilnu slodzi*
8.Finanšu rādītāji pārskata gadā (euro)*
8.1.Atlikums pārskata perioda sākumā*
8.2.Pamatbudžeta veids*
8.3.Ieņēmumi:*
8.3.1.pamatbudžeta ieņēmumi*
8.3.2.maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi*
8.3.3.ziedojumi un dāvinājumi*
8.3.4.Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi*
8.3.5.citu vietējo fondu piešķīrumi*
8.3.6.ārvalstu fondu piešķīrumi*
8.3.7.cita ārvalstu finanšu palīdzība*
8.3.8.mērķdotācijas no valsts budžeta*
8.3.9pārējie ienākumi*
8.4.Kārtējie izdevumi:*
8.4.1.atalgojums*
8.4.2.darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas*
8.4.3.krājuma komplektēšana – grāmatas*
8.4.4.krājuma komplektēšana – periodiskie izdevumi*
8.4.5.krājuma komplektēšana – elektroniskie dokumenti*
8.4.6.krājuma komplektēšana – citi dokumenti*
8.4.7.preces un pakalpojumi*
8.4.8.informācijas tehnoloģiju pakalpojumi*
8.4.9.pārējie kārtējie izdevumi*
8.5.Kapitālie izdevumi:*
8.5.1.zeme, ēkas, būves*
8.5.2.nemateriālie ieguldījumi*
8.5.3.datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika*
8.5.4.kapitālais remonts un rekonstrukcija*
8.5.5.pārējie kapitālie izdevumi*
8.6.Atlikums pārskata perioda beigās*
8.7.Valsts un pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai:*
8.7.1.izdevumi grāmatām*
8.7.2.izdevumi periodiskajiem izdevumiem*
8.7.3.izdevumi fonogrammām*
8.7.4.izdevumi filmām*
9.Informācijas tehnoloģijas 
9.1.Datoru skaits: 
9.1.1.darbiniekiem 
9.1.2.lasītājiem 
9.2.Plānoto klientu skaits: 
9.2.1.darbinieki 
9.2.2.lasītāji 
9.3.Serveru skaits*
9.4.Ir bezmaksas bezvadu internets 
9.5.Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu nosaukumi 
9.6.Datubāzu skaits pa veidiem: 
9.6.1.abonētās 
9.6.2.pašu veidotās 
9.7.Printeru kopskaits*
9.8.Skeneru kopskaits*
9.9.Kopēšanas iekārtu kopskaits*
9.10.Multifunkcionālo iekārtu kopskaits*
9.11.Valodas, kādās pieejama pamatinformācija iestādes tīmekļvietnē 
9.12.Ar ko tiek nodrošināta tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja*
9.13.Ir grāmatu drošības sistēma*
9.14.Ir pašapkalpošanās grāmatu izsniegšanas/nodošanas sistēma 
10.Digitalizācija 
10.1.Digitalizācijā ieguldītie līdzekļi (euro): 
10.1.1.no bibliotēkas pamatbudžeta 
10.1.2.no valsts vai pašvaldības fondiem, projektiem, programmām 
10.1.3.no Eiropas Savienības vai citiem starptautiskajiem fondiem, projektiem, programmām 
10.1.4.no privātiem ziedojumiem 
10.2.Digitālo kolekciju skaits pārskata gada beigās 
10.3.Digitalizēto kolekciju skaits, kas ir pieejamas: 
10.3.1.lokālajā tīklā 
10.3.2.internetā 
10.3.3.CD-ROM, DVD 
10.3.4.Europeana 
10.4.Digitālo kolekciju skaits ar noteiktu tiesisko statusu: 
10.4.1.satur ar autortiesībām aizsargātus darbus 
10.4.2.satur ar autortiesībām neaizsargātus darbus 
10.4.3.satur darbus, kuru tiesību īpašnieks nav zināms 
10.5.Digitalizēto dokumentu skaits 
10.6.Digitalizēto lappušu skaits 
10.7.Digitalizēto attēlizdevumu skaits 
10.8.Digitalizēto skaņu ierakstu skaits 
10.9.Digitalizēto skaņu ierakstu hronometrāža 
10.10.Digitalizēto videoierakstu skaits 
10.11.Digitalizēto videoierakstu hronometrāža 
11.Darba kvalitāte 
11.1.Izstrādāto projektu kopskaits 
11.2.Izdoto izdevumu nosaukumu kopskaits 
11.3.Veikto pētījumu kopskaits 
11.4.Organizēto tematisko pasākumu kopskaits 
11.5.Izstāžu kopskaits 
11.6.Profesionālās pilnveides programmas un izglītojošie pasākumi pārskata gadā: 
11.6.1.bibliotēkas organizēto programmu un pasākumu skaits 
11.6.2.bibliotēkas organizēto programmu un pasākumu dalībnieku skaits 
11.6.3.citu organizēto profesionālās pilnveides programmu un izglītojošo pasākumu kopskaits, kuros piedalījušies bibliotēkas darbinieki 
11.6.4.bibliotēkas darbinieku kopskaits, kuri piedalījušies citu organizētajās programmās un pasākumos 
Kultūras ministre Dace Melbārde
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Kultūrizglītības iestādes
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Reģistrācijas numurs un datums 
1.10.Dibinātājs 
1.11.Juridiskais statuss 
1.12.Padotība 
1.13.Juridiskā adrese 
1.14.Pasta adrese 
1.15.Audzēkņu skaits izglītības iestādē pārskata gada 1. septembrī profesionālās ievirzes programmās 
1.16.Audzēkņu skaits izglītības iestādē pārskata gada 1. septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās 
1.17.Dibināšanas gads 
1.18.Misija 
1.19.Darbība 
2.Darbinieki*
2.1.Ziņas par pedagoģiskajiem darbiniekiem pārskata gada 1. oktobrī (pa pedagogu veidiem):*
2.1.1.pedagoģisko darbinieku skaits profesionālās ievirzes programmās*
2.1.2.pedagoģisko darbinieku skaits profesionālās vidējās izglītības programmās*
2.1.3.kopējais skolas pedagoģisko darbinieku skaits*
2.2.Kopējais skolas pārējo darbinieku skaits*
3.Infrastruktūra 
3.1.Informācija par ēkām: 
3.1.1.nosaukums vai adrese 
3.1.2.ēkas īpašuma forma 
3.1.3.ēkas uzcelšanas gads 
3.1.4.kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 
3.2.Teritorijas kopējā platība (m2) 
3.3.Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas (pa telpu veidiem): 
3.3.1.telpu skaits 
3.3.2.telpu platība (m2) 
3.3.3.telpu tehniskais stāvoklis 
3.4.Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai 
3.5.Zāļu raksturojums: 
3.5.1.zāles nosaukums 
3.5.2.platība (m2) 
3.5.3.vietu skaits 
3.5.4.tehniskais stāvoklis 
3.5.5.zāles akustika 
3.5.6.gaismas aparatūra 
3.5.7.skaņas aparatūra 
3.6.Zālē iespējamās norises (izvēlne) 
3.7.Ir trīsfāžu elektrības pieslēgums 
3.8.Ir automātiskā ugunsdrošības sistēma*
4.Informācijas tehnoloģijas:*
4.1.Datoru skaits personālam*
4.2.Datoru skaits audzēkņiem*
4.3.Ir interneta pieslēgums*
4.4.Printeru skaits*
4.5.Skeneru skaits*
4.6.Kopēšanas iekārtu skaits*
4.7.Multiprojektoru skaits*
5.Kolektīvā muzicēšana 
5.1.Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus): 
5.1.1.muzicēšanas veids 
5.1.2.instrumentu veids 
5.1.3.kolektīva nosaukums 
5.1.4.audzēkņu skaits kolektīvā 
5.1.5.kolektīva vadītājs 
6.Finanšu rādītāji (euro)*
6.1.Ienākumi:*
6.1.1.Kultūras ministrijas dotācija*
6.1.2.Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija*
6.1.3.pašvaldību budžets*
6.1.4.vecāku līdzfinansējums*
6.1.5.pārējie ienākumi*
6.2.Mācību maksa mēnesī vienam audzēknim (pa specialitātēm, vidēji par bērnu)*
6.3.Izdevumi:*
6.3.1.atlīdzība (darba samaksa, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas)*
6.3.2.komunālie maksājumi u. c. pakalpojumi*
6.3.3.pārējie kārtējie izdevumi*
6.3.4.kapitālie izdevumi*
Kultūras ministre Dace Melbārde
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Kultūras centri
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Padotība 
1.10.Struktūrvienības/filiāles 
1.11.Juridiskais statuss 
1.12.Dibināšanas gads 
1.13.Sākums 
1.14.Misija 
1.15.Darbība 
1.16.Ir novada kultūras darba koordinators 
1.17.Reģistrācijas numurs komercreģistrā 
2.Starptautiskā sadarbība 
2.1.Starptautiskā sadarbība pārskata un kārtējā gadā: 
2.1.1.valsts 
2.1.2.pārējās sadarbības valstis 
2.1.3.projekta nosaukums 
2.1.4.sadarbības laiks (sākums, līdz) 
2.1.5.projekta apraksts 
3.Infrastruktūra 
3.1.Informācija par ēkām: 
3.1.1.nosaukums vai adrese 
3.1.2.ēkas īpašuma forma 
3.1.3.ēkas uzcelšanas gads 
3.1.4.kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 
3.1.5.ēkas telpu kopplatība (m2) 
3.1.6.telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
3.1.7.ir trīsfāžu elektrības pieslēgums 
3.1.8.ir automātiskā ugunsdrošības sistēma*
3.1.9.ēkas apsardzes veids*
3.2.Teritorijas kopējā platība (m2) 
3.3.Zāļu skaits 
3.4.Grimētavu skaits 
3.5.Nodarbību telpu skaits 
3.6.Zāļu raksturojums: 
3.6.1.zāles nosaukums 
3.6.2.platība (m2) 
3.6.3.vietu skaits 
3.6.4.tehniskais stāvoklis 
3.6.5.zāles akustika 
3.6.6.gaismas aparatūra 
3.6.7.skaņas aparatūra 
3.6.8.skatuves platība (m2) 
3.6.9.skatuves stāvoklis 
3.6.10.priekškars 
3.6.11.kulises 
3.7.Zālēs iespējamās norises (izvēlne) 
4.Darbība pārskata gadā 
4.1.Iestādes organizētās norises, citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises iestādes telpās (pēc norišu satura, formas): 
4.1.1.maksas norišu skaits 
4.1.2.maksas norišu apmeklējumu skaits 
4.1.3.bezmaksas norišu skaits 
4.1.4.bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 
4.2.Izbraukuma norises (pēc norišu satura, formas): 
4.2.1.maksas norišu skaits 
4.2.2.bezmaksas norišu skaits 
5.Mākslinieciskie kolektīvi pārskata gadā 
5.1.Kolektīvu saraksts: 
5.1.1.kolektīva nosaukums 
5.1.2.žanrs 
5.1.3.vecuma grupa 
5.1.4.dzimuma grupa 
5.1.5.ir/nav maksas 
5.1.6.dalībnieku skaits kolektīvā 
6.Informācijas tehnoloģijas pārskata gadā 
6.1.Datoru skaits personālam 
6.2.Datoru skaits apmeklētājiem 
6.3.Ir interneta pieslēgums 
6.4.Ir bezmaksas bezvadu internets 
6.5.Multiprojektoru skaits 
7.Darbinieki*
7.1.Darbinieku skaits pārskata gada beigās – pamatdarbā un blakusdarbā:*
7.1.1.no kopējā darbinieku skaita – vadītāji*
7.1.2.no kopējā darbinieku skaita – speciālisti*
7.1.3.no kopējā darbinieku skaita – pārējie*
7.1.4.no kopējā darbinieku skaita – sievietes*
7.2.Darbinieku skaits pārskata gada beigās noteiktā izglītības līmenī:*
7.2.1.no kopējā darbinieku skaita – vadītāji*
7.2.2.no kopējā darbinieku skaita – speciālisti*
7.2.3.no kopējā darbinieku skaita – pārējie*
7.2.4.no kopējā darbinieku skaita – sievietes*
7.3.Piesaistīto brīvprātīgo skaits pārskata gadā*
8.Finanšu rādītāji pārskata gadā (euro)*
8.1.Ienākumi:*
8.1.1.valsts budžets*
8.1.2.pašvaldību budžets*
8.1.3.Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi*
8.1.4.ārvalstu fondu piešķīrumi*
8.1.5.ieejas maksa*
8.1.6.citi maksas pakalpojumi*
8.1.7.sponsorējumi, ziedojumi*
8.1.8.pārējie ienākumi*
8.2.Kārtējie izdevumi:*
8.2.1.bruto darba samaksa*
8.2.2.darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas*
8.2.3.tālākizglītība*
8.2.4.autortiesību apmaksa*
8.2.5.komunālie maksājumi*
8.2.6.pārējie kārtējie izdevumi*
8.3.Kapitālie izdevumi*
Kultūras ministre Dace Melbārde
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Teātri
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Dibināšanas gads 
1.10.Sākums 
1.11.Misija 
1.12.Darbība 
1.13.Juridiskais statuss 
1.14.Juridiskā adrese 
1.15.Reģistrācijas numurs komercreģistrā 
2.Starptautiskā sadarbība 
2.1.Starptautiskā sadarbība pārskata un kārtējā gadā: 
2.1.1.valsts 
2.1.2.pārējās sadarbības valstis 
2.1.3.projekta nosaukums 
2.1.4.sadarbības laiks (sākums, līdz) 
2.1.5.projekta apraksts 
3.Infrastruktūra 
3.1.Informācija par ēkām: 
3.1.1.nosaukums vai adrese 
3.1.2.ēkas īpašuma forma 
3.1.3.ēkas uzcelšanas gads 
3.1.4.kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 
3.1.5.ēkas telpu kopplatība (m2) 
3.1.6.telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
3.1.7.ir trīsfāžu elektrības pieslēgums 
3.1.8.ir automātiskā ugunsdrošības sistēma*
3.1.9.ēkas apsardzes veids*
3.2.Teritorijas kopējā platība (m2) 
3.3.Zāļu skaits 
3.4.Grimētavu skaits 
3.5.Zāļu raksturojums: 
3.5.1.zāles nosaukums 
3.5.2.platība (m2) 
3.5.3.vietu skaits 
3.5.4.tehniskais stāvoklis 
3.5.5.zāles akustika 
3.5.6.gaismas aparatūra 
3.5.7.skaņas aparatūra 
3.5.8.skatuves platība (m2) 
3.5.9.skatuves stāvoklis 
3.5.10.priekškars 
3.5.11.kulises 
4.Informācijas tehnoloģijas pārskata gadā 
4.1.Datoru skaits 
4.2.Ir internets 
4.3.Ir bezmaksas bezvadu internets 
4.4.Multiprojektoru skaits 
5.Repertuārs 
5.1.Repertuārs pārskata gada 1. pusgadā, 2. pusgadā:*
5.1.1.izrādes nosaukums*
5.1.2.vai ir labdarības izrāde*
5.1.3.norises vieta*
5.1.4.vietu skaits zālē*
5.1.5.izrāžu skaits*
5.1.6.apmeklējumu skaits*
5.1.7.ieņēmumi (euro)*
5.2.Realizēto biļešu skaits:*
5.2.1.par pilnu maksu pārdotās biļetes*
5.2.2.par pazeminātu maksu pārdotās biļetes*
5.2.3.ielūgumi*
5.2.4.bezmaksas biļetes labdarībai*
5.3.Vidējās biļešu cenas pārskata gada 1. pusgadā, 2. pusgadā (euro):*
5.3.1.vidēji*
5.3.2.viesizrāde Latvijā*
5.3.3.teātra telpās*
5.3.4.lielā zāle*
5.3.5.mazā zāle*
5.4.Pārdoto abonementu skaits pārskata gada 1. pusgadā, 2. pusgadā*
6.Iestudējumi pārskata periodā*
6.1.Iestudējumu raksturojums:*
6.1.1.nosaukums*
6.1.2.iestudējuma veids*
6.1.3.dramaturģijas veids*
6.1.4.autors*
6.1.5.vai ir latviešu autors*
6.1.6.mērķauditorija (pēc vecuma grupas)*
6.1.7.pirmizrādes datums*
6.1.8.izdevumi iestudējuma sagatavošanai pārskata gadā (euro)*
7.Darbinieki*
7.1.Darbinieku skaits pārskata gada beigās – pamatdarbā un blakusdarbā, pa izglītības veidiem, studē:*
7.1.1.no kopējā darbinieku skaita – vadītāji*
7.1.2.no kopējā darbinieku skaita – mākslinieciski vadošie darbinieki*
7.1.3.no kopējā darbinieku skaita – aktieri*
7.1.4.no kopējā darbinieku skaita – tehniskais personāls*
7.1.5.no kopējā darbinieku skaita – sievietes*
8.Finanšu rādītāji (euro)*
8.1.Ienākumi:*
8.1.1.valsts budžets*
8.1.2.pašvaldību budžets*
8.1.3.Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi*
8.1.4.citu vietējo fondu piešķīrumi*
8.1.5.ārvalstu fondu piešķīrumi*
8.1.6.biļešu ieņēmumi*
8.1.7.citi maksas pakalpojumi*
8.1.8.sponsorējumi, ziedojumi*
8.1.9.pārējie ienākumi*
8.2.Izdevumi:*
8.2.1.bruto darba samaksa*
8.2.2.darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas*
8.2.3.autortiesību apmaksa*
8.2.4.jauniestudējumu izmaksas*
8.2.5.telpu uzturēšanas izmaksas*
8.2.6.pārējie izdevumi*
Kultūras ministre Dace Melbārde
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Koncertorganizācijas
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Dibināšanas gads 
1.10.Sākums 
1.11.Misija 
1.12.Darbība 
1.13.Juridiskais statuss 
1.14.Juridiskā adrese 
1.15.Reģistrācijas numurs komercreģistrā 
2.Starptautiskā sadarbība 
2.1.Starptautiskā sadarbība pārskata un kārtējā gadā: 
2.1.1.valsts 
2.1.2.pārējās sadarbības valstis 
2.1.3.projekta nosaukums 
2.1.4.sadarbības laiks (sākums, līdz) 
2.1.5.projekta apraksts 
3.Infrastruktūra 
3.1.Informācija par ēkām: 
3.1.1.nosaukums vai adrese 
3.1.2.ēkas īpašuma forma 
3.1.3.ēkas uzcelšanas gads 
3.1.4.kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 
3.1.5.ēkas telpu kopplatība (m2) 
3.1.6.telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
3.1.7.ir trīsfāžu elektrības pieslēgums 
3.1.8.ir automātiskā ugunsdrošības sistēma*
3.1.9.ēkas apsardzes veids*
3.2.teritorijas kopējā platība (m2) 
3.3.Zāļu skaits 
3.4.Grimētavu skaits 
3.5.Zāļu raksturojums: 
3.5.1.zāles nosaukums 
3.5.2.platība (m2) 
3.5.3.vietu skaits 
3.5.4.tehniskais stāvoklis 
3.5.5.zāles akustika 
3.5.6.gaismas aparatūra 
3.5.7.skaņas aparatūra 
3.5.8.skatuves platība (m2) 
3.5.9.skatuves stāvoklis 
3.5.10.priekškars 
3.5.11.kulises 
4.Informācijas tehnoloģijas 
4.1.Datoru skaits pārskata gadā 
4.2.Ir internets 
4.3.Ir bezmaksas bezvadu internets 
4.4.Multiprojektoru skaits 
5.Darbība 
5.1.Koncerti pārskata gadā – pēc veida: 
5.1.1.jaunas koncertprogrammas 
5.1.2.atkārtotas koncertprogrammas 
5.1.3.ārvalstu mākslinieku koncertprogrammas 
5.1.4.ārvalstu un Latvijas mākslinieku kopējās koncertprogrammas 
5.1.5.koncertprogrammas bērniem līdz 17 gadiem (ieskaitot) 
5.1.6.koncerti labdarības mērķiem 
5.1.7.koncerti ar daļu labdarības biļešu 
5.1.8.koncerti, kuros skan latviešu mūzikas pirmatskaņojumi 
5.1.9.koncerti, kuros skan latviešu mūzika 
5.1.10.vieskoncerti ārzemēs 
5.1.11.līgumkoncerti 
5.1.12.koncerti reģionos 
5.2.Par katru koncertu veidu: pašu organizētu koncertu skaits 
5.3.Par katru koncertu veidu: apmeklējumu skaits pašu organizētos koncertos 
5.4.Par katru koncertu veidu: citu organizētu koncertu skaits 
5.5.Par katru koncertu veidu: apmeklējumi citu organizētos koncertos 
5.6.Informācija par festivāliem pārskata gadā:*
5.6.1.organizētie starptautiskie festivāli (festivālu skaits, koncertu skaits, apmeklējumu skaits, ieņēmumi (euro))*
5.6.2.organizētie vietējie festivāli (festivālu skaits, koncertu skaits, apmeklējumu skaits, ieņēmumi (euro))*
5.6.3.līdzdalība starptautiskos festivālos (festivālu skaits, koncertu skaits, apmeklējumu skaits, ieņēmumi (euro))*
5.6.4.līdzdalība vietējos festivālos (festivālu skaits, koncertu skaits, apmeklējumu skaits, ieņēmumi (euro))*
5.7.Realizēto biļešu skaits:*
5.7.1.par pilnu maksu pārdotās biļetes*
5.7.2.par pazeminātu maksu pārdotās biļetes*
5.7.3.ielūgumi*
5.7.4.bezmaksas biļetes labdarībai*
5.8.Vidējā biļešu cena (euro)*
6.Darbinieki*
6.1.Darbinieku skaits pārskata gada beigās – pamatdarbā un blakusdarbā:*
6.1.1.no kopējā darbinieku skaita – vadītāji*
6.1.2.no kopējā darbinieku skaita – speciālisti*
6.1.3.no kopējā darbinieku skaita – pārējie darbinieki*
6.1.4.no kopējā darbinieku skaita – sievietes*
6.2.Darbinieku skaits pārskata gada beigās – noteiktā izglītības līmenī, studē:*
6.2.1.no kopējā darbinieku skaita – vadītāji*
6.2.2.no kopējā darbinieku skaita – speciālisti*
6.2.3.no kopējā darbinieku skaita – pārējie darbinieki*
6.2.4.no kopējā darbinieku skaita – sievietes*
6.3.Viesmākslinieku skaits pārskata gadā*
7.Finanšu rādītāji (euro)*
7.1.Ienākumi:*
7.1.1.valsts budžets*
7.1.2.pašvaldību budžets*
7.1.3.Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi*
7.1.4.citu vietējo fondu piešķīrumi*
7.1.5.ārvalstu fondu piešķīrumi*
7.1.6.biļešu ieņēmumi*
7.1.7.citi maksas pakalpojumi*
7.1.8.sponsorējumi, ziedojumi*
7.1.9.pārējie ienākumi*
7.2.Izdevumi:*
7.2.1.bruto darba samaksa*
7.2.2.darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas*
7.2.3.telpu uzturēšanas izmaksas*
7.2.4.pārējie izdevumi*
Kultūras ministre Dace Melbārde
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Arhīvi
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Struktūrvienības/filiāles 
1.10.Juridiskais statuss 
1.11.Dibināšanas gads 
1.12.Sākums 
1.13.Misija 
1.14.Darbība 
1.15.Reģistrācijas numurs komercreģistrā 
2.Darba laiks 
2.1.Arhīva darba laiks 
2.2.Lasītavas darba laiks 
3.Infrastruktūra 
3.1.Informācija par ēkām: 
3.1.1.nosaukums vai adrese 
3.1.2.ēkas īpašuma forma 
3.1.3.ēkas uzcelšanas gads 
3.1.4.kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 
3.1.5.ēkas telpu kopplatība (m2) 
3.1.6.telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
3.1.7.ir trīsfāžu elektrības pieslēgums 
3.1.8.ir automātiskā ugunsdrošības sistēma*
3.1.9.ēkas apsardzes veids*
3.2.Teritorijas kopējā platība (m2) 
3.3.Arhīva lasītavu raksturojums: 
3.3.1.nosaukums vai adrese 
3.3.2.vietu skaits lasītavās 
3.3.3.lasītavu platība (m2) 
3.3.4.lasītavu stāvoklis 
3.4.Arhīva glabātavu raksturojums: 
3.4.1.nosaukums vai adrese 
3.4.2.glabātavu platība (m2) 
3.4.3.glabātavu stāvoklis 
3.4.4.ietilpība (metri) 
3.4.5.noslogojums (metri) 
3.5.Pārējo telpu raksturojums: 
3.5.1.nosaukums vai adrese 
3.5.2.telpu platība (m2) 
3.5.3.telpu stāvoklis 
3.5.4.citu kultūras iestāžu telpas (m2) 
3.5.5.citu iestāžu telpas (m2) 
3.6.Vispārīga informācija par arhīva telpām (lasītavas, glabātavas, pārējās iestādes telpas): 
3.6.1.telpu platība (m2) 
3.6.2.telpu tehniskais stāvoklis 
4.Informācijas tehnoloģijas 
4.1.Ir bezmaksas bezvadu internets 
4.2.Datoru skaits: 
4.2.1.darbiniekiem 
4.2.2.apmeklētājiem 
4.2.3.serveri 
4.3.Printeru skaits 
4.4.Skeneru skaits 
4.5.Kopēšanas iekārtu skaits 
4.6.Multifunkcionālo iekārtu skaits 
5.Dokumentu pieejamība 
5.1.Dokumentu saglabāšana (pārskata gadā veiktās darbības): 
5.1.1.glabājamo vienību skaits 
5.1.2.lapu skaits 
5.1.3.kadru skaits 
5.2.Pieejamo dokumentu skaits 
5.3.Izsniegto vienību skaits 
5.4.Izsniegto mikroformu skaits 
5.5.Pieejamo datubāzu skaits 
5.6.Apmeklējumu skaits 
5.7.Darbs ar apmeklētājiem (Latvijas un ārvalstu): 
5.7.1izsniegto izziņu skaits 
5.7.2.lasītāju skaits 
5.8.Digitālo publikāciju skaits 
5.9.Publikāciju presē skaits 
5.10.Publikāciju grāmatās/brošūrās skaits 
5.11.Izstāžu skaits 
5.12.Radioraidījumu skaits 
5.13.Televīzijas raidījumu skaits 
5.14.Publikāciju raksturojums: 
5.14.1.autors/sastādītājs 
5.14.2.darba nosaukums 
5.14.3.kur publicēts 
5.14.4.ir pieejams digitālā formā 
5.15.Arhīva uzraudzībā esošo institūciju skaits 
5.16.Veikto pārbaužu skaits 
6.Darbinieki*
6.1.Darbinieku skaits pārskata gada beigās – vīrieši, sievietes, pēc izglītības veida, studē:*
6.1.1.valsts civildienesta ierēdņi*
6.1.2.intelektuālā darba personāls*
6.1.3.fiziskā darba personāls*
6.1.4.darbinieku skaits kopā*
7.Finanšu rādītāji (euro)*
7.1.Ienākumi:*
7.1.1.valsts budžets*
7.1.2.pašvaldību budžets*
7.1.3.maksas pakalpojumi*
7.1.4.ziedojumi un dāvinājumi*
7.1.5.Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi*
7.1.6.citu fondu piešķīrumi*
7.1.7.citi ieņēmumi*
7.2.Kārtējie izdevumi:*
7.2.1.bruto darba samaksa*
7.2.2.darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas*
7.2.3.preces un pakalpojumi*
7.2.4.informācijas tehnoloģiju pakalpojumi*
7.2.5.pārējie kārtējie izdevumi*
7.3.Kapitālie izdevumi:*
7.3.1.nemateriālie ieguldījumi*
7.3.2.datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika*
7.3.3.pārējie pamatlīdzekļi*
7.3.4.citi kapitālie izdevumi*
7.4.Atlikums pārskata perioda beigās*
Kultūras ministre Dace Melbārde
8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Pasākumu norises vietas
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Piederība (institūcija) 
1.10.Darbojas no gada 
1.11.Sākums 
1.12.Darbība 
1.13.Reģistrācijas numurs komercreģistrā 
Kultūras ministre Dace Melbārde
9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Pārvaldes institūcijas
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Padotība 
1.10.Pārziņā esošās kultūras iestādes 
1.11.Juridiskais statuss 
1.12.Dibināšanas gads 
1.13.Sākums 
1.14.Misija 
1.15.Darbība 
1.16.Ir novada kultūras darba koordinators 
1.17.Reģistrācijas numurs komercreģistrā 
2.Starptautiskā sadarbība 
2.1.Starptautiskā sadarbība pārskata un kārtējā gadā: 
2.1.1.valsts 
2.1.2.pārējās sadarbības valstis 
2.1.3.projekta nosaukums 
2.1.4.sadarbības laiks (sākums, līdz) 
2.1.5.projekta apraksts 
3.Infrastruktūra 
3.1.Informācija par ēkām: 
3.1.1.nosaukums vai adrese 
3.1.2.ēkas īpašuma forma 
3.1.3.ēkas uzcelšanas gads 
3.1.4.kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 
3.1.5.ēkas telpu kopplatība (m2) 
3.1.6.telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
3.1.7.ir trīsfāžu elektrības pieslēgums 
3.1.8.ir automātiskā ugunsdrošības sistēma*
3.1.9.ēkas apsardzes veids*
3.2.Teritorijas kopējā platība (m2) 
3.3.Zāļu skaits 
3.4.Nodarbību telpu skaits 
3.5.Zāļu raksturojums: 
3.5.1.zāles nosaukums 
3.5.2.platība (m2) 
3.5.3.vietu skaits 
3.5.4.tehniskais stāvoklis 
3.5.5.zāles akustika 
3.5.6.gaismas aparatūra 
3.5.7.skaņas aparatūra 
3.5.8.skatuves platība (m2) 
3.5.9.skatuves stāvoklis 
3.5.10.priekškars 
3.5.11.kulises 
3.6.Telpās iespējamie pasākumi (izvēlne) 
4.Darbība pārskata gadā 
4.1.Iestādes organizētie pasākumi, citu iestāžu un organizāciju rīkotie pasākumi iestādes telpās – pēc pasākumu satura, formas: 
4.1.1.maksas pasākumu skaits 
4.1.2.maksas pasākumu apmeklējumu skaits 
4.1.3.bezmaksas pasākumu skaits 
4.1.4.bezmaksas pasākumu apmeklējumu skaits 
4.2.Izbraukuma pasākumi – pēc pasākumu satura, formas: 
4.2.1.maksas pasākumu skaits 
4.2.2.bezmaksas pasākumu skaits 
5.Mākslinieciskie kolektīvi pārskata gadā 
5.1.Kolektīvu saraksts: 
5.1.1.kolektīva nosaukums 
5.1.2.žanrs 
5.1.3.vecuma grupa 
5.1.4.dzimuma grupa 
5.1.5.ir/nav maksas 
5.1.6.dalībnieku skaits kolektīvā 
6.Informācijas tehnoloģijas pārskata gadā 
6.1.Datoru skaits 
6.2.Ir interneta pieslēgums 
6.3.Ir bezmaksas bezvadu internets 
6.4.Multiprojektoru skaits 
7.Darbinieki*
7.1.Darbinieku skaits pārskata gada beigās – pamatdarbā un blakusdarbā:*
7.1.1.darbinieku skaits*
7.1.2.sievietes*
7.2.Darbinieku skaits pārskata gada beigās – noteiktā izglītības līmenī, studē:*
7.2.1.darbinieku skaits*
7.2.2.sievietes*
8.Finanšu rādītāji pārskata gadā (euro)*
8.1.Ienākumi:*
8.1.1.valsts budžets*
8.1.2.pašvaldību budžets*
8.1.3.Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi*
8.1.4.ārvalstu fondu piešķīrumi*
8.1.5.maksas pakalpojumi*
8.1.6.sponsorējumi, ziedojumi*
8.1.7.pārējie ienākumi*
8.2.Kārtējie izdevumi:*
8.2.1.bruto darba samaksa*
8.2.2.darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas*
8.2.3.komunālie maksājumi*
8.2.4.pārējie kārtējie izdevumi*
8.3.Kapitālie izdevumi*
Kultūras ministre Dace Melbārde
10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Nemateriālais kultūras mantojums
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Adrese 
1.2.Nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju veidi 
1.3.Nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju apgūšanas pirmsākumi (laiks un veids) 
1.4.Nemateriālā kultūras mantojuma prasmju apraksts 
1.5.Nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes kultūrvēsturiskā izplatība 
1.6.Maksas pakalpojumi 
1.7.Reģistrācijas numurs komercreģistrā/kods nodokļu maksātāju reģistrā 
1.8.Sadarbība 
1.9.Kontaktpersona 
1.10.Adrese 
1.11.Kontakttālrunis 
1.12.E-pasts 
1.13.Tīmekļvietne 
2.Informācija par nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju praktizētāju*
2.1.Personas dzimšanas dati*
2.2.Dzimšanas vieta (adrese)*
2.3.Valoda (dialekts/izloksne)*
2.4.Reliģiskā piederība*
2.5.Izglītība*
2.6.Profesionālā pieredze*
2.7.Ģimenes stāvoklis*
2.8.Saņemtie apbalvojumi*
2.9.Informācija par nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju praktizētāja iekļaušanu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību reģistrā/reģistros*
3.Nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju praktizētāja iesaiste nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātēs 
3.1.Dalība grupā/kolektīvā 
3.2.Dalība organizācijās 
3.3.Dalība pasākumos pārskata periodā (skaits) 
 tai skaitā: 
3.3.1.pasākumi ārvalstīs 
3.3.2.starptautiskas nozīmes pasākumi Latvijā 
3.4.Dalība pasākumos (apraksts) 
3.5.Pārskata periodā organizētie pasākumi 
4.Papildu informācija 
4.1.Vēsturiskie, dokumentārie krājumi, izdevumi, publikācijas 
4.2.Fotoattēli 
4.3.Videoieraksti 
4.4.Audioieraksti 
4.5.Cita informācija 
Kultūras ministre Dace Melbārde
11. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Nevalstiskās organizācijas
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Dibināšanas gads 
1.10.Sākums 
1.11.Misija 
1.12.Darbība 
1.13.Juridiskais statuss 
1.14.Juridiskā adrese 
1.15.Biedru skaits 
1.16.Dalība organizācijās 
1.17.Reģistrācijas numurs komercreģistrā 
Kultūras ministre Dace Melbārde
12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Radošās rezidences
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Dibināšanas gads 
1.10.Sākums 
1.11.Misija 
1.12.Darbība 
1.13.Padotība 
1.14.Struktūrvienības/filiāles 
1.15.Juridiskais statuss 
1.16.Reģistrācijas numurs komercreģistrā 
2.Infrastruktūra 
2.1.Ēkas īpašuma forma 
2.2.Ēkas uzcelšanas gads 
2.3.Kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 
2.4.Teritorijas kopējā platība (m2) 
2.5.Ēkas telpu kopplatība (m2) 
2.6.Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
2.7.Ir trīsfāžu elektrības pieslēgums*
2.8.Ir automātiskā ugunsdrošības sistēma*
2.9.Telpas publiskai lietošanai (skaits, m2): 
2.9.1.darbnīcas 
2.9.2.palīgtelpas 
2.10.Telpu aprīkojums 
2.11.Rezidenču telpu skaits 
2.12.Vietu skaits 
3.Aktivitātes pārskata periodā 
3.1.Īstenoto projektu skaits 
3.1.1.tai skaitā īstenoto starptautisko projektu skaits 
3.2.Uzņemto rezidentu skaits 
Kultūras ministre Dace Melbārde
13. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Radošā industrija
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Dibināšanas gads 
1.10.Darbība 
1.11.Dalība organizācijās Latvijā 
1.12.Juridiskais statuss 
1.13.Reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
1.14.ISO sertifikāti 
1.15.Juridiskā adrese 
1.16.Darbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram (2. red.) 
Kultūras ministre Dace Melbārde
14. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Mākslas galerijas
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
1.5.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids 
1.6.Vadītājs/direktors 
1.7.Kontaktinformācija: 
1.7.1.amats 
1.7.2.kontaktpersona 
1.7.3.tālrunis 
1.7.4.mobilais tālrunis 
1.7.5.e-pasts 
1.8.Tīmekļvietne 
1.9.Dibināšanas gads 
1.10.Sākums 
1.11.Misija 
1.12.Darbība 
1.13.Dalība organizācijās 
1.14.Izstāžu rīkošanas nosacījumi 
1.15.Reģistrācijas numurs komercreģistrā 
Kultūras ministre Dace Melbārde
15. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291

(Pielikums MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

Kino izrādīšanas vietas
Nr. p. k.Datu laukiNepubliskojamie laukiDati, kas tiek publiskoti apkopotā veidā
1.Pamatinformācija  
1.1.Nosaukums  
1.2.Adrese  
1.3.

Ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums

  
1.4.Ēkas vai telpu grupas lietošanas veids  
1.5.Tālrunis  
1.6.E-pasts  
1.7.Tīmekļvietne  
1.8.Juridiskais īpašnieks  
2.Infrastruktūras raksturojums  
2.1.

Ekrānu skaits kopā,

tai skaitā:

  
2.1.1.

digitālo ekrānu skaits (4k)

  
2.1.2.digitālo ekrānu skaits (2k)  
2.1.3.digitālo ekrānu skaits (cits)  
2.1.4.3D ekrānu skaits  
2.1.5.ekrānu skaits ar 35 mm formāta filmu demonstrēšanas iespējām  
2.1.6.ekrānu skaits ar VR demonstrēšanas iespējām  
2.1.7.ekrānu skaits ar telpiskās skaņas iespējām  
2.2.Sēdvietu skaits  

2.3.

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem  
3.Demonstrētās filmas

 

*
3.1.Filmas nosaukums latviski *
3.2.Filmas nosaukums oriģinālvalodā 

*

3.3.Filmas veids *
3.4.Filmas pirmizrādes gads *
3.5.Filmas ražotājvalsts *
3.6.Formāts *
3.7.Nesējs: optiskais/digitālā kino pakete (DCP)/cits digitālais *
3.8.Apmeklētāju skaits – visi (ieskaitot brīvbiļetes, ielūgumus) *
3.9.Apmeklētāju skaits – pārdotās biļetes *

3.10.

Kases ieņēmumi (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), euro *
3.11.Pirmizrādes datums Latvijā *
3.12.Seansu skaits *
3.13.Izplatītājs* 
3.14.Izplatītājs Latvijā* 
4.Kontaktpersona (datu sniedzējs)* 
4.1.Kontaktpersona (vārds, uzvārds)* 
4.2.Tālrunis* 
4.3.Mobilais tālrunis* 
4.4.E-pasts* 

 

16. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291
Mākslinieciskie kolektīvi
Nr.
p. k.
Datu laukiNepubliskojamie lauki
1.Pamatinformācija 
1.1.Mākslinieciskā kolektīva aktuālais nosaukums 
1.2.Nosaukums pārskata gadā 
1.3.Adrese 
1.4.Vadītājs 
1.5.Kolektīva vadītājs ir reģiona kolektīvu virsvadītājs/virsdiriģents 
1.6.Kontaktpersona (ja tas nav kolektīva vadītājs) 
1.7.Tālrunis 
1.8.E-pasts 
1.9.Dibināšanas gads 
1.10.Piederības statuss 
1.11.Dibinātāja institūcija 
1.12.Kolektīva darbības sākums 
1.13.Kolektīva darbības īss apraksts 
1.14.Nodarbību norises vieta un laiks 
1.15.Informācija par kolektīvu tīmekļvietnē 
2.Ziņas par kolektīvu pārskata gadā 
2.1.Kolektīvs darbojās pārskata gadā 
2.2.Ir Dziesmu svētku kustības dalībnieks 
2.3.Ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs 
2.4.Ir mazākumtautību kolektīvs 
2.5.Tautība (mazākumtautību kolektīvam) 
2.6.Maksas kolektīvs 
2.7.Vecuma grupa 
2.8.Dzimuma grupa 
2.9.Dalībnieku skaits (pa vecuma grupām): 
2.9.1.vīrieši 
2.9.2.sievietes 
Kultūras ministre Dace Melbārde
17. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 291

(Pielikums MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri veido televīzijas programmas un (vai) sniedz audiovizuālus pakalpojumus pēc pieprasījuma
Nr. p. k.Datu laukiNepubliskojamie laukiDati, kas tiek publiskoti apkopotā veidā
1.Pamatinformācija  
1.1.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums  
1.2.Juridiskā adrese  
1.3.Tālrunis  
1.4.

E-pasts

  
1.5.Juridiskais īpašnieks(-i)  
1.6.

Tīmekļvietne, kurā tiek sniegts pakalpojums

  
1.7.Pakalpojuma/televīzijas programmas nosaukums  
2.Demonstrētās Latvijas filmas *
2.1.Filmas nosaukums latviski *
2.2.

Filmas nosaukums oriģinālvalodā

 *
2.3.Filmas veids (saskaņā ar Filmu likuma nosacījumiem) *
2.4.Filmas izdošanas gads *
2.5.Skatītāju skaits televīzijas programmā un reālo lietotāju skaits audiovizuālajā pakalpojumā pēc pieprasījuma *
2.6.Skatītāju skaits, abonējot pakalpojumu vai filmu *
2.7.Ieņēmumi no Latvijas filmu demonstrēšanas pakalpojumā vai programmā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), euro *
2.8.Pieejamība skatīšanai no–līdz (datums/mēnesis) *
2.9.Izplatītājs Latvijā* 
3.Kontaktpersona (datu sniedzējs)* 
3.1.Kontaktpersona (vārds, uzvārds)* 
3.2.Tālrunis* 
3.3.Mobilais tālrunis* 
3.4.E-pasts* 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 291Pieņemts: 30.05.2017.Stājas spēkā: 16.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 15.06.2017. OP numurs: 2017/119.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291512
{"selected":{"value":"17.03.2023","content":"<font class='s-1'>17.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.03.2023","iso_value":"2023\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2017","iso_value":"2017\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2017.-16.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.03.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)