Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumus Nr. 291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1074

Rīgā 2009.gada 22.septembrī (prot. Nr.61 19.§)
Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus kultūras jomā, kā arī to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādas valsts statistikas pārskatu veidlapas kultūras jomā:

2.1. muzeji (1.pielikums);

2.2. bibliotēkas (2.pielikums);

2.3. kultūras un radošo industriju izglītība (3.pielikums);

2.4. kultūras centri (4.pielikums);

2.5. teātri (5.pielikums);

2.6. koncertorganizācijas (6.pielikums);

2.7. arhīvi (7.pielikums);

2.8. pasākumu norišu vietas (8.pielikums);

2.9. pārvaldes institūcijas (9.pielikums);

2.10. nemateriālais kultūras mantojums (10.pielikums);

2.11. nevalstiskās organizācijas (11.pielikums);

2.12. nozīmīgi pasākumi (12.pielikums);

2.13. radošās rezidences (13.pielikums);

2.14. radošā industrija (14.pielikums);

2.15. mākslas galerijas (15.pielikums);

2.16. kinoteātri (16.pielikums);

2.17. mākslinieciskie kolektīvi (17.pielikums).

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.669; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.919)

3. Valsts statistikas pārskatu veidlapas aizpilda elektroniskajā datubāzē “Latvijas digitālā kultūras karte” (turpmāk – elektroniskā datubāze) tīmekļa vietnē www.kulturaskarte.lv.

4. Valsts statistikas veidlapas elektroniskajā datubāzē aizpilda šādi respondenti:

4.1. akreditētie valsts, pašvaldību, autonomie un privātie muzeji (1.pielikums);

4.2. valsts, pašvaldību un citu atvasināto publisko personu dibinātās un privātās bibliotēkas (2.pielikums);

4.3. pašvaldību profesionālās ievirzes mākslas skolas, mūzikas skolas un mākslas un mūzikas skolas (3.pielikums);

4.4. pašvaldību, autonomie un privātie kultūras centri (tautas nami, kultūras nami un saieta nami) (4.pielikums);

4.5. valsts un pašvaldību dibinātie un privātie teātri (5.pielikums);

4.6. valsts, pašvaldību un privātās koncertorganizācijas (6.pielikums);

4.7. Latvijas Nacionālais arhīvs (7.pielikums);

4.8. pašvaldības (8., 9. un 12.pielikums);

4.9. Nacionālais kino centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (9.pielikums);

4.10. Latvijas Nacionālais kultūras centrs (10.pielikums);

4.11. Kultūras ministrija (9., 11., 12., 13., 14. un 15.pielikums);

4.12. Nacionālais kino centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (12.pielikums);

4.13. Latvijas Mākslinieku savienība, Latvijas Komponistu savienība (13.pielikums);

4.14. (svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1473);

4.15. kinoteātri (16.pielikums);

4.16. māksliniecisko kolektīvu dibinātāji (17.pielikums).

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1473; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.669; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.919., sk. 10.punktu)

5. Respondentu iesniegto ziņu pārbaudi un apstiprināšanu elektroniskajā datubāzē veic šādas iestādes (turpmāk - pārraugošās iestādes):

5.1. Kultūras ministrija – par šo noteikumu 1., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 14. un 15.pielikumā minētajām ziņām;

5.2. Latvijas Nacionālā bibliotēka - par šo noteikumu 2.pielikumā minētajām ziņām;

5.3. Latvijas Nacionālais kultūras centrs – par šo noteikumu 3., 4., 10. un 17.pielikumā minētajām ziņām;

5.4. Latvijas Nacionālais arhīvs – par šo noteikumu 7.pielikumā minētajām ziņām;

5.5. Nacionālais kino centrs - par šo noteikumu 16.pielikumā minētajām ziņām.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1473 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.669; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.919, sk. 10.punktu)

6. Valsts statistikas pārskatu veidlapas par iepriekšējo kalendāra gadu respondenti aizpilda elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā līdz kārtējā gada 15.februārim. Pārraugošās iestādes pārbauda un apstiprina respondentu iesniegtās valsts statistikas pārskatu veidlapas līdz kārtējā gada 1.maijam.

(Grozīts ar MK 25.01.2011. noteikumiem Nr.67)

7. Pārraugošā iestāde:

7.1. kontrolē valsts statistikas pārskatu veidlapās iekļautās informācijas atbilstību noteik­tajām prasībām un informācijas ievadi noteiktajos termiņos;

7.2. izvērtē valsts statistikas pārskatu veidlapās sniegto informāciju, izdarot par to attiecīgu atzīmi elektroniskajā datubāzē. Ja informācija ir kļūdaina, par to paziņo respondentam, kas aizpildījis pārskata veidlapu, uzliek tam par pienākumu veikt nepieciešamos labojumus un nosaka termiņus labojumu veikšanai, par to paziņojot pārraugošajai iestādei.

8. Elektroniskajai datubāzei ir publicējamā un nepublicējamā daļa. Elektroniskajā datubāzē nepublicē šādas ziņas:

8.1. šo noteikumu 1.pielikuma 4. un 5.punktā, 6.8. un 6.9.apakšpunktā, 7.punktā un 8.6.apakšpunktā minētās ziņas;

8.2. šo noteikumu 2.pielikuma 4. un 5.punktā, 6.9. un 6.10.apakšpunktā minētās ziņas;

8.3. šo noteikumu 3.pielikuma 4. un 5.punktā, 6.10. un 6.11.apakšpunktā, 7.punktā, 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. un 8.9.apakšpunktā minētās ziņas;

8.4. šo noteikumu 4.pielikuma 3. un 4.punktā, 5.14. un 5.15.apakšpunktā minētās ziņas;

8.5. šo noteikumu 5.pielikuma 2. un 3.punktā, 4.14. un 4.15.apakšpunktā minētās ziņas;

8.6. šo noteikumu 6.pielikuma 2. un 3.punktā, 4.14. un 4.15.apakšpunktā minētās ziņas;

8.7. šo noteikumu 7.pielikuma 2. un 3.punktā, 4.12. un 4.13.apakšpunktā minētās ziņas;

8.8. šo noteikumu 8.pielikuma 2. un 3.punktā, 4.14. un 4.15.apakšpunktā minētās ziņas;

8.9. šo noteikumu 9.pielikuma 2. un 3.punktā, 4.12. un 4.13.apakšpunktā minētās ziņas;

8.10. šo noteikumu 10.pielikuma 2.punktā minētās ziņas;

8.11. šo noteikumu 11.pielikuma 2. un 3.punktā minētās ziņas;

8.12. šo noteikumu 12.pielikuma 4.punktā minētās ziņas;

8.13. šo noteikumu 13.pielikuma 2. un 3.punktā minētās ziņas;

8.14. šo noteikumu 14.pielikuma 2.punktā minētās ziņas;

8.15. šo noteikumu 15.pielikuma 2.punktā minētās ziņas;

8.16. šo noteikumu 16.pielikuma 2. un 3.punktā minētās ziņas.

9. Kultūras ministrija iesniedz valsts statistikas pārskatus Centrālajai statistikas pārvaldei, piešķirot tai tiesības iegūt datus no elektroniskās datubāzes saskaņā ar starpresoru vienošanos.

10. Šo noteikumu 4.8., 4.10., 4.11., 4.13., 4.15.apakšpunkts, 5.1.apakšpunkts attiecībā uz šo noteikumu 8., 11., 13., 14. un 15.pielikumā minētajām ziņām un 5.3.apakšpunkts attiecībā uz šo noteikumu 10.pielikumā minētajām ziņām stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1473 redakcijā)

11. Aizpildot šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13. un 16.pielikumā norādīto veidlapu par 2013.gadu, naudas summu norāda latos.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.942 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministrs I.Dālderis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Muzeji

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie lauki

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Iestādes veids/profils

1.3.

Vadītājs

1.4.

Kontakttālrunis

1.5.

Adrese

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Darba laiks

1.10.

Misija

1.11.

Dibināšanas gads

1.12.

Darbības jomas (politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem muzejs ir atbildīgs)

1.13.

Bezmaksas pakalpojumi

1.14.

Maksas pakalpojumi

1.15.

Darba piedāvājumi

1.16.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.17.

Juridiskais statuss

1.18.

Padotība

1.19.

Izmaiņas muzeja darbībā pārskata gadā

1.20.

Muzeja iekšējie normatīvie akti

2.

Akreditācija

2.1.

Akreditācijas apliecības numurs un datums

2.2.

Sākotnējās vai kārtējās akreditācijas termiņš

3.

Kultūras ministrijas muzeju reģistrs

3.1.

Reģistrācijas numurs

3.2.

Reģistrācijas datums

4.

Darbinieki

*

4.1.

Darbinieku skaits kopā

*

tai skaitā:

*

4.1.1.

Pamatdarbā

*

4.1.2.

Blakusdarbā

*

4.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

4.3.

No kopējā darbinieku skaita – studenti

*

4.4.

Darbinieku izglītība

*

4.4.1.

Maģistra grāds

*

4.4.2.

Bakalaura grāds

*

4.4.3.

Pirmā līmeņa augstākā izglītība

*

4.4.4.

Vidējā izglītība

*

4.4.5.

Zinātņu doktors

*

4.5.

Profesionālā apmācība

*

5.

Finanšu rādītāji

*

5.1.

Ienākošie līdzekļi

*

5.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

5.1.1.1.

Piešķirti no valsts budžeta

*

5.1.1.2.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

5.1.1.3.

Ieņēmumi no biļetēm

*

5.1.1.4.

Maksas pakalpojumi

*

5.1.1.5.

Sponsorējumi, ziedojumi

*

5.1.1.6.

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

*

5.1.1.7.

Citu fondu piešķīrums

*

5.1.1.8.

Citi

*

5.2.

Izdevumi kopā (euro)

*

5.2.1.

Kārtējie izdevumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

5.2.1.1.

Bruto darba samaksa

*

5.2.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas

*

5.2.1.3.

Muzeja priekšmetu pirkumi

*

5.2.1.4.

Pakalpojumi

*

5.2.1.5.

Pārējie kārtējie izdevumi

*

5.2.2.

Kapitālie izdevumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

5.2.2.1.

Zeme, ēkas, būves

*

5.2.2.2.

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

*

5.2.2.3.

Pārējie kapitālie izdevumi

*

6.

Infrastruktūras raksturojums

6.1.

Ēkas īpašuma forma

6.2.

Ēkas uzcelšanas gads

6.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

6.4.

Teritorija

6.5.

Iestādes telpas (kopējā platība m2)

6.5.1.

Ekspozīcijas telpas (m2/skaits)

6.5.2.

Krātuvju telpas (m2/skaits)

6.5.3.

Nodarbību telpas (m2/skaits)

6.5.4.

Zāles (m2/skaits)

6.5.5.

Vietu skaits zālēs

6.5.6.

Pārējās telpas

6.6.

Telpu stāvokļa raksturojums

6.7.

Trīsfāžu elektrības pieslēgums

6.8.

Apsardze

*

6.9.

Ugunsdrošības aprīkojums

*

6.10.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

7.

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

*

7.1.

Datoru kopskaits

*

tai skaitā:

*

7.1.1.

Darbiniekiem

*

7.1.2.

Apmeklētājiem

*

7.1.3.

Serveri

*

7.2.

Interneta pieslēguma veids

*

7.3.

Datubāzu veidi

*

7.4.

Printeru kopskaits

*

7.5.

Skeneru kopskaits

*

7.6.

Kopēšanas iekārtu kopskaits

*

7.7.

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits

*

8.

Darbs ar muzeja krājumu

8.1.

Krājuma kopskaits

8.2.

Jaunieguvumi kopā (vienību skaits gadā)

8.2.1.

Tai skaitā pamatkrājumam

8.3.

Krājuma papildināšanas veidi

8.3.1.

Pirkumi (vienību skaits)

8.3.2.

Pieņemti no citas iestādes (vienību skaits)

8.3.3.

Dāvinājumi (vienību skaits)

8.3.4.

Novēlējumi (vienību skaits)

8.3.5.

Ieguvumi saskaņā ar līgumu (vienību skaits)

8.3.6.

Muzejam nodotās konfiscētās vērtības (vienību skaits)

8.3.7.

Citi iegūšanas veidi (vienību skaits)

8.4.

Ekspedīcijas

8.5.

Pārskata periodā no muzeja krājuma izņemto vienību kopējais skaits

8.6.

Krājuma finansiālā novērtēšana

*

8.6.1.

Finansiāli novērtēto krājuma vienību skaits

*

8.6.2.

Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība

*

8.7.

Datorizēta krājuma uzskaite

8.7.1.

Kopkatalogā ievadīto datorizēti uzskaitīto krājuma vienību skaits

8.8.

Krājuma izmantošana

8.8.1.

Pamatekspozīcijās (vienību skaits kopā)

8.8.2.

Muzeja izstādēs (vienību skaits kopā)

8.8.3.

Ārpusmuzeja izstādēs (vienību skaits kopā)

8.9.

Deponējumi (skaits kopā)

8.10.

Pētnieciskajam un izglītojošajam darbam izmantoto krājuma vienību skaits

9.

Muzeja pētnieciskais darbs

9.1.

Publicētie raksti

9.2.

Publicētās monogrāfijas

9.3.

Publicētie katalogi

9.4.

Zinātniski inventarizēto krājuma vienību (jaunu zinātniskā apraksta kartīšu) skaits

9.5.

Muzeja konferences

9.6.

Muzeja darbinieku piedalīšanās konferencēs

10.

Muzeja komunikācija ar sabiedrību

10.1.

Muzeja apmeklējumu kopējais skaits

10.2.

Muzejā eksponētās un atklātās izstādes

10.3.

Ārpus muzeja atklātās izstādes

10.4.

Atklātās ekspozīcijas

10.5.

Lekcijas

10.6.

Konsultācijas

10.7.

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi

10.8.

Gida vadītas ekskursijas

10.9.

Muzejpedagoģiskās programmas

10.10.

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti

10.11.

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai

10.12.

Pasākumi tūrisma veicināšanai

10.13.

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar muzeja darba kvalitāti

10.14.

Komunikācija ar interneta starpniecību

10.15.

Starptautiskā sadarbība

Kultūras ministrs I.Dālderis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Bibliotēkas

(Pielikums grozīts ar MK 25.01.2011. noteikumiem Nr.67; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie lauki

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Darba laiks

1.10.

Misija

1.11.

Sākums

1.12.

Darbības jomas

1.13.

Bezmaksas pakalpojumi

1.14.

Maksas pakalpojumi

1.15.

Darba piedāvājumi

1.16.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.17.

Juridiskais statuss

1.18.

Padotība

2.

Akreditācija

2.1.

Akreditācijas apliecības numurs un datums

2.2.

Akreditācijas termiņš

3.

Kultūras ministrijas bibliotēku reģistrs

3.1.

Reģistrācijas numurs

3.2.

Reģistrācijas datums

4.

Darbinieki

4.1.

Darbinieku skaits kopā

*

4.2.

Bibliotekāro darbinieku kopskaits

*

4.2.1.

Bibliotekārie darbinieki, kas strādā nepilnu slodzi

*

4.2.2.

Bibliotekārie darbinieki, kas strādā pusslodzi

*

4.2.3.

Bibliotekārie darbinieki, kas strādā ceturtdaļslodzi

*

4.2.4.

Bibliotekārie darbinieki, kas strādā citu slodzi

*

4.3.

Bibliotekāro darbinieku izglītība

*

4.3.1.

Bibliotekārie darbinieki ar bibliotekāro izglītību

*

tai skaitā:

*

4.3.1.1.

Ar maģistra grādu

*

4.3.1.2.

Ar bakalaura grādu

*

4.3.1.3.

Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību

*

4.3.1.4.

Ar augstāko izglītību (līdz 1993.gadam)

*

4.3.1.5.

Ar profesionālo vidējo izglītību

*

4.3.2.

Bibliotekārie darbinieki ar izglītību citās jomās

*

tai skaitā:

*

4.3.2.1.

Ar maģistra grādu

*

4.3.2.2.

Ar bakalaura grādu

*

4.3.2.3.

Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību

*

4.3.2.4.

Ar augstāko izglītību (līdz 1993.gadam)

*

4.3.2.5.

Ar profesionālo vidējo izglītību

*

4.3.3.

Bibliotekārie darbinieki ar vispārējo vidējo izglītību

*

4.3.4.

Bibliotekārie darbinieki – zinātņu doktori

*

4.4.

No kopējā bibliotekāro darbinieku skaita – studenti

*

4.5.

No kopējā bibliotekāro darbinieku skaita – sievietes

*

4.6.

Pārējo darbinieku kopskaits

*

4.6.1.

No tiem strādā nepilnu slodzi

*

4.6.2.

No tiem strādā pusslodzi

*

4.6.3.

No tiem strādā ceturtdaļslodzi

*

4.6.4.

No tiem strādā citu slodzi

*

5.

Finanšu rādītāji

*

5.1.

Atlikums pārskata perioda sākumā

*

5.2.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

5.2.1.

Pamatbudžeta veids

*

5.2.2.

Pamatbudžeta ieņēmumi (euro)

*

5.2.3.

Citi ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

5.2.3.1.

Maksas pakalpojumi

*

5.2.3.2.

Sponsorējumi, ziedojumi

*

5.2.3.3.

Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi

*

5.2.3.4.

Citu vietējo fondu piešķīrumi

*

5.2.3.5.

Ārvalstu atbalsta līdzekļi

*

5.2.3.5.1.

Tai skaitā ārvalstu fondu līdzekļi

*

5.2.3.5.2.

Tai skaitā pārējie

*

5.2.3.6.

Dotācijas no valsts budžeta

*

5.2.3.7.

Pārējie ienākumi

*

5.3.

Izdevumi kopā (euro)

*

5.3.1.

Kārtējie izdevumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

5.3.1.1.

Bruto darba samaksa

*

5.3.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas

*

5.3.1.3.

Krājuma komplektēšana

*

5.3.1.3.1.Valsts un pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma papildināšanai (lauku neaizpilda izglītības iestāžu bibliotēkas, izņemot atvasinātu publisku personu dibinātās valsts nozīmes bibliotēkas)

5.3.1.4.

Pakalpojumi

*

5.3.1.5.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

*

5.3.1.6.

Pārējie kārtējie izdevumi

*

5.3.2.

Kapitālie izdevumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

5.3.2.1.

Zeme, ēkas, būves

*

5.3.2.2.

Nemateriālie ieguldījumi

*

5.3.2.3.

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

*

5.3.2.4.

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

*

5.3.2.5.

Pārējie kapitālie izdevumi

*

5.4.

Atlikums pārskata perioda beigās (euro)

*

6.

Infrastruktūras raksturojums

6.1.

Ēkas īpašuma forma

6.2.

Ēkas uzcelšanas gads

6.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

6.4.

Teritorijas platība (m2)

6.5.

Iestādes telpu kopējā platība (m2)

6.5.1.

Lasītāju apkalpošanas telpu platība (m2)

6.5.2.

Krātuvju platība (m2)

6.5.3.

Pārējo telpu platība (m2)

6.6.

Telpu tehniskais stāvoklis

6.6.1.

Lasītāju apkalpošanas telpu tehniskais stāvoklis

6.6.2.

Krātuvju tehniskais stāvoklis

6.6.3.

Pārējo telpu tehniskais stāvoklis

6.7.

Lasītāju vietu skaits bibliotēkā

6.8.

Trīsfāžu elektrības pieslēgums

6.9.

Apsardze

*

6.10.

Ugunsdrošības aprīkojums

*

6.11.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

7.

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

7.1.

Datoru kopskaits

tai skaitā:

7.1.1.

Darbiniekiem

7.1.2.

Lasītājiem

7.1.3.

Serveri

7.2.

Interneta pieslēguma veids

7.3.

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma

7.4.

Pieejamo datubāzu kopskaits

7.4.1.

Abonētās

7.4.2.

Pašu veidotās

7.5.

Printeru kopskaits

7.6.

Skeneru kopskaits

7.7.

Kopēšanas iekārtu kopskaits

7.8.

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits

8.

Krājums

8.1.

Jaunieguvumu kopskaits

8.2.

Izslēgto dokumentu kopskaits

8.3.

Krājuma vienību kopskaits pārskata perioda beigās

8.3.1.

Grāmatas

8.3.1.1.

Tai skaitā mācību

8.3.1.2.

Tai skaitā bērnu grāmatas

8.3.2.

Seriālizdevumi

8.3.3.

Audiovizuālie dokumenti

8.3.4.

Mikroformas

8.3.5.

Kartogrāfiskie izdevumi

8.3.6.

Nošu dokumenti

8.3.7.

Attēldokumenti

8.3.8.

Rokraksti

8.3.9.

Nepublicētie dokumenti

8.3.10.

Pārējie dokumenti

8.3.11.

Elektroniskie dokumenti

9.

Izmantošana

9.1.

Reģistrēto lasītāju skaits

9.1.1.

Tai skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

9.1.2.

Pārējie

9.2.

Apmeklējumu skaits

9.2.1.

Tai skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

9.2.2.

Pārējie

9.3.

Virtuālie apmeklējumi

9.4.

Izsniegumu skaits

9.4.1.

Tai skaitā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem

9.5.

Iekšzemes starpbibliotēku abonementu skaits (SBA)

9.5.1.

Tai skaitā no citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

9.5.2.

tai skaitā uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

9.6.

Starptautisko starpbibliotēku abonementu skaits (SSBA)

9.6.1.

Tai skaitā no ārvalstu bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

9.6.2.

Tai skaitā uz ārvalstu bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

10.

Digitalizācija

10.1.

Digitalizēto dokumentu skaits

10.2.

Digitalizēto lappušu skaits

10.3.

Metadatu ierakstu skaits

10.4.

Digitalizēto vienību pieejamība

10.4.1.

Lokālā tīklā

10.4.2.

Internetā

10.4.3.

CD-ROM, DVD

11.

Darba kvalitāte

11.1.

Izstrādāto projektu skaits

11.2.

Izdoto izdevumu skaits

11.3.

Zinātnisko pētījumu skaits

11.4.

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumi bibliotekāriem

no tiem:

11.4.1.

Bibliotēkas organizētie pasākumi bibliotekāriem

11.4.2.

Citu institūciju organizētie pasākumi bibliotekāriem

11.5.

Bibliotēkas organizēto pasākumu bibliotekāro dalībnieku skaits

11.6.

Bibliotēkas darbinieku skaits, kas piedalījušies citu institūciju organizētos pasākumos

11.7.

Tematiskie pasākumi

11.8.

Izstādes

Kultūras ministrs I.Dālderis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Kultūras un radošo industriju izglītība

(Pielikuma nosaukums MK 18.12.2012. noteikumu Nr.919 redakcijā; pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Misija

1.10.

Sākums

1.11.

Darbības jomas

1.12.

Maksas pakalpojumi

1.13.

Bezmaksas pakalpojumi

1.14.

Darba piedāvājumi

1.15.

Juridiskais statuss

1.16.

Dibinātājs

1.17.

Padotība

2.

Akreditācija

2.1.

Akreditācijas apliecības numurs un datums

2.2.

Akreditācijas termiņš

3.

Izglītības iestāžu reģistrs

3.1.

Reģistrācijas numurs

3.2.

Reģistrācijas datums

4.

Darbinieki/pedagogi

*

4.1.

Darbinieku skaits kopā

*

tai skaitā:

*

4.2.

Pamatdarbā

*

4.3.

Blakusdarbā

*

4.4.

No darbinieku kopējā skaita

*

4.4.1.

Skolotāji (ieskaitot direktoru un direktora vietnieku, ja tie strādā pedagoģisko darbu)

*

4.4.2.

Bibliotekāri

*

4.4.3.

Koncertmeistari

*

4.5.

Darbinieku sadalījums pēc vecuma

*

4.5.1.

Līdz 30 gadiem

*

4.5.2.

31–61 gads

*

4.5.3.

62 gadi un vairāk

*

4.6.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

4.7.

Pedagoģiskā darba stāžs (gadi)

*

4.7.1.

Mazāk par 5 gadiem

*

4.7.2.

No 5 līdz 10 gadiem

*

4.7.3.

Vairāk par 10 gadiem

*

4.8.

Pedagogu izglītība

*

4.8.1.

Profesionālā izglītība

*

4.8.1.1.

Vidējā

*

4.8.1.2.

Augstākā

*

4.8.2.

Pedagoģiskā izglītība

*

4.8.2.1.

Pamata (kursi)

*

4.8.2.2.

Vidējā

*

4.8.2.3.

Augstākā

*

4.8.3.

Profesionālā pilnveide un tālākizglītība

*

4.8.3.1.

Studē augstskolā

*

4.8.3.2.

Ceļ profesionālo kvalifikāciju, pilnveido meistarību

*

4.8.4.

Pedagogu nodarbinātība vidējās profesionālās izglītības iestādēs

*

4.8.4.1.

Likmju/pedagogu skaits

*

5.

Finanšu rādītāji

*

5.1.

Ienākošie līdzekļi

*

5.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

5.1.2.

Piešķirti no valsts budžeta

*

5.1.3.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

5.1.4.

Vecāku līdzfinansējums (mācību maksa)

*

5.1.5.

Vecāku līdzfinansējums (mācību maksa) mēnesī par vienu bērnu

*

5.1.6.

Citi ieņēmumu veidi

*

5.1.6.1.

Maksas pakalpojumi

*

5.1.6.2.

Sponsorējumi, ziedojumi

*

5.1.6.3.

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

*

5.1.6.4.

Citi

*

5.2.

Izmantotie līdzekļi

*

5.2.1.

Izdevumi kopā (euro)

*

5.2.1.1.

Bruto darba samaksa

*

5.2.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

*

5.2.1.3.

Pārējie kārtējie izdevumi

*

5.2.1.4.

Kapitālie izdevumi

*

5.2.1.5.

Komunālie maksājumi

*

5.3.

Pedagogu tālākizglītošanās finansiālais atbalsts (norādīt skolotāju skaitu)

*

5.3.1.

Pašfinansējums (personu skaits)

*

5.3.2.

Pašvaldības finansējums (personu skaits)

*

5.3.3.

Valsts finansējums (personu skaits)

*

5.3.4.

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums (personu skaits)

*

5.3.5.

Cits finansējuma veids (norādīt, kāds) (personu skaits)

*

6.

Infrastruktūras raksturojums

6.1.

Ēkas īpašuma forma

6.2.

Ēkas uzcelšanas gads

6.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

6.4.

Teritorija

6.5.

Iestādes telpu kopējā platība (m2):

6.5.1.

Mācību telpu skaits

6.5.2.

Mācību telpu platība

6.5.3.

Darbnīcu/meistarklašu skaits

6.5.4.

Darbnīcu/meistarklašu platība (m2)

6.5.5.

Fondu telpas

6.5.6.

Zāle

6.5.7.

Vietu skaits zālē

6.5.8.

Palīgtelpas

6.6.

Telpu stāvokļa raksturojums

6.7.

Citu kultūras iestāžu aizņemtā platība iestādes ēkā

6.8.

Citu, ar kultūru nesaistītu, iestāžu aizņemtā platība iestādes ēkā

6.9.

Trīsfāžu elektrības pieslēgums

6.10.

Apsardze

*

6.11.

Ugunsdrošības aprīkojums

*

6.12.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

7.

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

*

7.1.

Datoru kopskaits

*

tai skaitā:

*

7.1.1.

Darbiniekiem

*

7.1.2.

Audzēkņiem

*

7.2.

Internets

*

7.3.

Printeris

*

7.4.

Skeneris

*

7.5.

Kopēšanas iekārtas

*

7.6.

Multiprojektors

*

8.

Ziņas par audzēkņiem/studentiem

*

8.1.

Audzēkņu skaits

*

tai skaitā:

*

8.1.1.

Meitenes

*

8.1.2.

Zēni

*

8.1.3.

Bērni ar īpašām vajadzībām

*

8.2.

Audzēkņu skaits programmās/klasēs

*

8.2.1.

Mūzikas profesionālā ievirze

*

8.2.2.

Mūzikas vidējā profesionālā izglītība

*

8.2.3.

Profesionālā ievirze vizuāli plastiskajā mākslā

*

8.2.4.

Mākslas vidējā profesionālā izglītība

*

8.2.5.

Augstākā izglītība

*

8.2.6.

Profesionālā ievirze dejā

*

8.2.7.

Vidējā profesionālā izglītība dejā

*

8.3.

Interešu izglītības, pieaugušo tālākizglītības un citas programmas

*

8.4.

Sagatavošanas klase

*

8.5.

Iepriekšējā mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības beigšanas apliecības saņēma (audzēkņu skaits)

*

8.6.

Iestājpārbaudījumus 1.klasē kārtoja (audzēkņu skaits)

*

8.7.

Atskaitītie audzēkņi – pa klasēm (audzēkņu skaits)

*

8.8.

Audzēkņu atskaitīšanas iemesli

*

8.8.1.

Iestāšanās citā skolā (audzēkņu skaits)

*

8.8.2.

Slimības dēļ (audzēkņu skaits)

*

8.8.3.

Grūtības programmas apguvē (audzēkņu skaits)

*

8.8.4.

Dzīvesvietas maiņa (audzēkņu skaits)

*

8.8.5.

Ģimenes apstākļi (audzēkņu skaits)

*

8.9.

Absolventu skaits, kas iestājušies vidējā/augstākajā profesionālajā mācību iestādē (izglītības iestādes un mācību programmas)

*

8.10.

Kolektīvās muzicēšanas formas (profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestādēm)

8.10.1.

Ansamblis

8.10.2.

Džeza ansamblis

8.10.3.

Folkloras ansamblis

8.10.4.

Kameransamblis

8.10.5.

Kamerorķestris

8.10.6.

Koris

8.10.7.

Lauku kapela

8.10.8.

Orķestris

8.10.9.

Instrumentu veids

8.10.10.

Vokālais

8.11.

Audzēkņu skaits kolektīvā

8.12.

Kolektīva vadītājs

9.

Aktivitātes pārskata periodā

9.1.

Projekti

9.1.1.

Latvijā

9.1.2.

Starptautiskie

9.2.

Izstādes

9.2.1.

Latvijā

9.2.2.

Ārzemēs

9.3.

Koncerti

9.3.1.

Latvijā

9.3.2.

Ārzemēs

9.4.

Citas aktivitātes

9.4.1.

Latvijā

9.4.2.

Ārzemēs

Kultūras ministrs I.Dālderis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Kultūras centri

(Pielikums grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.669; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Darba laiks

1.10.

Misija

1.11.

Sākums

1.12.

Darbības jomas

1.13.

Bezmaksas pakalpojumi

1.14.

Maksas pakalpojumi

1.15.

Darba piedāvājumi

1.16.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.17.

Juridiskais statuss

1.18.

Padotība

2.

Akreditācija

2.1.

Akreditācijas apliecības numurs un datums

2.2.

Akreditācijas termiņš

3.

Darbinieki

*

3.1.

Darbinieku skaits kopā

*

tai skaitā:

*

3.2.

Pamatdarbā

*

3.3.

Blakusdarbā

*

3.4.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

3.5.

No kopējā darbinieku skaita – vadītāji

*

3.6.

Speciālisti

*

3.7.

Pārējie

*

3.8.

No kopējā darbinieku skaita – ar augstāko izglītību

*

tai skaitā:

*

3.8.1.

Vadītāji

*

3.8.2.

Speciālisti

*

3.8.3.

Pārējie

*

4.

Finanšu rādītāji

*

4.1.

Ienākošie līdzekļi

*

4.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

4.1.1.1.

Piešķirti no valsts budžeta

*

4.1.1.2.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

4.1.1.3.

Maksas pakalpojumi

*

4.1.1.4.

Sponsorējumi, ziedojumi

*

4.1.1.5.

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

*

4.1.1.6.

Citu fondu piešķīrums

*

4.1.1.7.

Citi

*

4.2.

Izdevumi kopā (euro)

*

4.2.1.

Kārtējie izdevumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

4.2.1.1.

Bruto darba samaksa

*

4.2.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas

*

4.2.1.3.

Tālākizglītības finansiālais nodrošinājums

*

4.2.1.4.

Autortiesības

*

4.2.1.5.

Pārējie kārtējie izdevumi

*

4.3.

Kapitālie izdevumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

4.3.1.

Zeme, ēkas, būves

*

4.3.2.

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

*

5.

Infrastruktūras raksturojums

5.1.

Ēkas īpašuma forma

5.2.

Ēkas uzcelšanas gads

5.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

5.4.

Teritorija (m2)

5.5.

Iestādes telpu kopējā platība (m2)

5.6.

Zāļu skaits

5.7.

Zāļu platība (m2)

5.8.

Grimētavas/ģērbtuves

5.9.

Palīgtelpas

5.10.

Vietu skaits zālēs

5.11.

Skatuves stāvokļa raksturojums

5.11.1.

Skatuves platība

5.11.2.

Skatuves priekškars

5.11.3.

Kulises

5.12.

Telpu stāvokļa raksturojums

5.13.

Trīsfāžu elektrības pieslēgums

5.14.

Apsardze

*

5.15.

Ugunsdrošības aprīkojums

*

5.16.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

5.17.

Zāles akustiskās īpašības

5.18.

Piemērotība profesionālās mākslas norisēm

6.

Zāles tehniskais aprīkojums un informācijas tehnoloģiju aprīkojums

6.1.

Gaismas aparatūra

6.2.

Skaņas aparatūra

6.3.

Datoru kopskaits

6.3.1.

Tai skaitā apmeklētājiem

6.4.

Internets

6.5.

Printeru kopskaits

6.6.

Skeneris

6.7.

Kopēšanas iekārtas

6.8.

Multiprojektors

7.

(Svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.669)

8.

(Svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.669)

9.

Aktivitātes pārskata periodā

9.1.

Valsts un tradicionālie svētki

9.2.

Informatīvās un izglītojošās norises

9.3.

Amatieru mākslas koncerti

9.4.

Profesionālās mākslas koncerti

9.5.

Izbraukuma koncerti

9.6.

Amatierteātru izrādes

9.7.

Profesionālo teātru izrādes

9.8.

Izbraukuma izrādes

9.9.

Amatiermākslas izstādes

9.10.

Profesionālās mākslas izstādes

9.11.

Izbraukuma izstādes

9.12.

Izklaides sarīkojumi

9.13.

Reliģisko konfesiju norises

9.14.

Kino

Kultūras ministrs I.Dālderis
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Teātri

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie lauki

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Misija

1.10.

Dibināšanas gads

1.11.

Darbības jomas

1.12.

Bezmaksas pakalpojumi

1.13.

Maksas pakalpojumi

1.14.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.15.

Juridiskais statuss

1.16.

Padotība

1.17.

Darba piedāvājumi

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits kopā

*

tai skaitā:

*

2.1.1.

Pamatdarbā

*

2.1.2.

Blakusdarbā

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

No kopējā darbinieku skaita – studenti

*

2.4.

Darbinieku izglītība

*

2.4.1.

Augstākā

*

2.4.2.

Vidējā izglītība

*

3.

Finanšu rādītāji

*

3.1.

Ienākošie līdzekļi

*

3.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

3.1.1.1.

Piešķirti no valsts budžeta

*

3.1.1.2.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

3.1.1.3.

Ieņēmumi no biļetēm

*

3.1.1.3.1.

Uz savas skatuves spēlētās izrādes

*

3.1.1.3.2.

Izbraukuma izrādes

*

3.1.1.4.

Maksas pakalpojumi

*

3.1.1.5.

Sponsorējumi, ziedojumi

*

3.1.1.6.

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

*

3.1.1.7.

Citu fondu piešķīrums

*

3.1.1.8.

Citi

*

3.2.

Izmantotie līdzekļi

*

3.2.1.

Izdevumi kopā (euro)

*

3.2.1.1.

Bruto darba samaksa

*

3.2.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

*

3.2.1.3.

Telpu uzturēšanas izmaksas

*

3.2.1.4.

Jauniestudējumu izmaksas

*

3.2.1.5.

Autortiesības

*

3.2.1.6.

Pārējie izdevumi

*

4.

Infrastruktūras raksturojums

4.1.

Ēkas īpašuma forma

4.2.

Ēkas uzcelšanas gads

4.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

4.4.

Teritorija (m2)

4.5.

Iestādes telpu kopējā platība (m2):

4.6.

Zāļu skaits

4.7.

Zāļu platība

4.8.

Grimētavas/ģērbtuves

4.9.

Palīgtelpas

4.10.

Vietu skaits zālēs

4.11.

Telpu stāvokļa raksturojums

4.12.

Trīsfāžu elektrības pieslēgums

4.13.

Apsardze

*

4.14.

Ugunsdrošības aprīkojums

*

4.15.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

4.16.

Zāles akustiskās īpašības

5.

Zāles tehniskais aprīkojums un informācijas tehnoloģiju aprīkojums

5.1.

Gaismas aparatūra

5.2.

Skaņas aparatūra

5.3.

Datori

5.4.

Printeri

5.5.

Skeneris

5.6.

Kopēšanas iekārtas

5.7.

Multimediju projektors

6.

Izrādes, koncerti, radošie vakari un cita veida iestudējumi

6.1.

Izrāžu skaits

6.1.1.

Izrāžu skaits uz savas skatuves

6.1.2.

Viesizrādes un izbraukumu izrādes valsts teritorijā

6.1.3.

Viesizrādes ārzemēs

6.1.4.

Jauniestudējumi

6.1.4.1.

No tiem bērniem līdz 17 gadiem

6.1.5.

Izrādes bērniem

6.2.

Koncertu skaits

6.2.1.

Koncertu skaits – pašu organizētie koncerti

6.2.2.

Koncertu skaits – līdzdalība citu organizētos koncertos

6.2.3.

Vieskoncerti ārzemēs

6.2.4.

Koncerti reģionos

7.

Apmeklētāji

7.1.

Skatītāju skaits

7.2.

Skatītāju skaits izrādēm uz savas skatuves

7.3.

Skatītāju skaits viesizrādēm un izbraukuma izrādēm valsts teritorijā

7.4.

Skatītāju skaits viesizrādēm ārzemēs

7.5.

Skatītāju skaits jauniestudējumiem

7.5.1.

No tiem bērniem līdz 17 gadiem

7.6.

Skatītāju skaits bērnu izrādēm

7.7.

Skatītāju skaits koncertiem

7.8.

Skatītāju skaits pašu organizētiem koncertiem

7.9.

Skatītāju skaits vieskoncertiem ārzemēs

7.10.

Skatītāju skaits koncertiem reģionos

8.

Biļešu apgrozījums

8.1.

Pārdoto biļešu skaits

tai skaitā:

8.1.1.

Par pilnu maksu

8.1.2.

Par pazeminātu cenu

8.2.

Bezmaksas biļetes

tai skaitā:

8.2.1.

Ielūgumi

8.2.2.

Labdarība

8.3.

Vidējā biļešu cena

8.4.

Abonementi

9.

Teātra repertuārs

Kultūras ministrs I.Dālderis
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Koncertorganizācijas

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Misija

1.10.

Dibināšanas gads

1.11.

Darbības jomas

1.12.

Bezmaksas pakalpojumi

1.13.

Maksas pakalpojumi

1.14.

Darba piedāvājumi

1.15.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.16.

Juridiskais statuss

1.17.

Padotība

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits kopā

*

tai skaitā:

*

2.1.1.

Pamatdarbā

*

2.1.2.

Blakusdarbā

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

No kopējā darbinieku skaita – studenti

*

2.4.

Darbinieku izglītība

*

2.4.1.

Augstākā

*

2.4.2.

Pirmā līmeņa augstākā izglītība

*

2.4.3.

Vidējā izglītība

*

3.

Finanšu rādītāji

*

3.1.

Ienākošie līdzekļi

*

3.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

3.1.2.

Piešķirti no valsts budžeta

*

3.1.3.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

3.1.4.

Ieņēmumi no biļetēm

*

3.1.4.1.

Izrādes uz savas skatuves

*

3.1.4.2.

Izbraukuma izrādes

*

3.1.4.3.

Maksas pakalpojumi

*

3.1.4.4.

Sponsorējumi, ziedojumi

*

3.1.4.5.

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

*

3.1.4.6.

Citu fondu piešķīrums

*

3.1.4.7.

Citi

*

3.2.

Izmantotie līdzekļi

*

3.2.1.

Kopā (euro)

*

3.2.2.

Bruto darba samaksa

*

3.2.3.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

*

3.2.4.

Telpu uzturēšanas izmaksas

*

3.2.5.

Pārējie izdevumi

*

4.

Infrastruktūras raksturojums

4.1.

Ēkas īpašuma forma

4.2.

Ēkas uzcelšanas gads

4.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

4.4.

Ēkai piegulošā teritorija (m2)

4.5.

Iestādes telpu kopējā platība (m2)

4.6.

Zāļu skaits

4.7.

Zāļu platība

4.8.

Grimētavas/ģērbtuves

4.9.

Palīgtelpas

4.10.

Vietu skaits zālēs

4.11.

Skatuves stāvokļa raksturojums

4.11.1.

Skatuves platība

4.11.2.

Skatuves priekškars

4.11.3.

Kulises

4.12.

Telpu stāvokļa raksturojums

4.13.

Trīsfāžu elektrības pieslēgums

4.14.

Apsardze

*

4.15.

Ugunsdrošības aprīkojums

*

4.16.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

4.17.

Zāles akustiskās īpašības

5.

Zāles tehniskais aprīkojums un informācijas tehnoloģiju aprīkojums

5.1.

Gaismas aparatūra

5.2.

Skaņas aparatūra

5.3.

Datori

5.4.

Bezvada interneta pieeja

5.5.

Printeris

5.6.

Skeneris

5.7.

Kopēšanas iekārtas

5.8.

Multiprojektors

6.

Koncerti un festivāli

6.1.

Koncertu skaits

6.1.1.

Jaunas koncertprogrammas

6.1.2.

Atkārtotas koncertprogrammas

6.2.

Koncertu skaits – pašu organizētie koncerti

6.3.

Koncertu skaits – līdzdalība citu institūciju organizētajos koncertos

6.4.

No kopējā koncertu skaita

6.4.1.

Tikai ārvalstu mākslinieku koncertprogrammas

6.4.2.

Ārvalstu un Latvijas mākslinieku kopējās koncertprogrammas

6.4.3.

Bērniem līdz 17 gadiem

6.4.4.

Koncerti labdarības mērķiem

6.4.5.

Koncerti ar atsevišķām labdarības biļetēm

6.4.6.

Latviešu mūzikas pirmatskaņojumi koncertos

6.4.7.

Koncertu skaits, kuros skan latviešu mūzika

6.5.

Līgumkoncerti

6.6.

Vieskoncerti ārzemēs

6.7.

Koncerti reģionos

6.8.

Organizētie festivāli

6.8.1.

Tai skaitā starptautiskie festivāli

6.9.

Līdzdalība festivālos

6.9.1.

Tai skaitā starptautiskie festivāli

7.

Apmeklētāji

7.1.

Apmeklētāju skaits (kopā)

no koncertu apmeklētāju kopējā skaita:

7.1.1.

Pašu organizēto koncertu apmeklētāju skaits

7.1.2.

Tikai ārvalstu mākslinieku koncertprogrammu apmeklētāju skaits

7.1.3.

Ārvalstu un Latvijas mākslinieku kopējo koncertprogrammu apmeklētāju skaits

7.1.4.

Labdarības mērķiem rīkoto koncertu apmeklētāju skaits

7.1.5.

Latviešu mūzikas pirmatskaņojumu koncertu apmeklētāju skaits

7.1.6.

Apmeklētāju skaits vieskoncertiem ārzemēs

7.1.7.

Apmeklētāju skaits koncertiem reģionos

7.1.8.

Apmeklētāju skaits organizētiem festivāliem

7.1.8.1.

Tai skaitā starptautiskiem festivāliem

8.

Biļešu apgrozījums

8.1.

Pārdoto biļešu skaits

tai skaitā:

8.1.1.

Par pilnu maksu

8.1.2.

Par pazeminātu cenu

8.2.

Bezmaksas biļetes

tai skaitā:

8.2.1.

Ielūgumi

8.2.2.

Labdarība

8.3.

Vidējā biļešu cena

Kultūras ministrs I.Dālderis
7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Arhīvi

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Darba laiks

1.10.

Misija

1.11.

Dibināšanas gads

1.12.

Darbības jomas

1.13.

Bezmaksas pakalpojumi

1.14.

Maksas pakalpojumi

1.15.

Darba piedāvājumi

1.16.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.17.

Juridiskais statuss

1.18.

Padotība

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits

*

2.1.1.

Tai skaitā speciālisti

*

2.1.2.

Tai skaitā pārējie darbinieki

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

No kopējā darbinieku skaita – studenti

*

2.4.

Darbinieku izglītība

*

2.4.1.

Pirmā līmeņa augstākā izglītība

*

2.4.2.

Otrā līmeņa augstākā izglītība

*

2.4.2.1.

Maģistra grāds

2.4.2.2.

Doktora grāds

*

2.4.3.

Vidējā izglītība

*

3.

Finanšu rādītāji

*

3.1.

Ienākošie līdzekļi kopā (euro)

*

tai skaitā:

3.1.1.

Piešķirti no valsts budžeta

*

3.1.2.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

3.1.3.

Citi ieņēmumu veidi

*

3.1.3.1.

Maksas pakalpojumi

*

3.1.3.2.

Ziedojumi un dāvinājumi

*

3.1.3.3.

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

*

3.1.3.4.

Citu fondu piešķīrums

*

3.2.

Izmantotie līdzekļi kopā (euro)

*

tai skaitā:

3.2.1.

Kārtējie izdevumi

*

3.2.1.1.

Bruto darba samaksa

*

3.2.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

*

3.2.1.3.

Preces un pakalpojumi

*

3.2.1.4.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

*

3.2.1.5.

Pārējie kārtējie izdevumi

*

3.2.2.

Kapitālie izdevumi

*

3.2.2.1.

Tai skaitā nemateriālie ieguldījumi

*

3.2.2.2.

Pamatlīdzekļi

3.2.2.2.1.

Tai skaitā datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

*

3.2.2.2.2.

Pārējie pamatlīdzekļi

*

3.3.

Atlikums pārskata perioda beigās (euro)

*

4.

Infrastruktūras raksturojums

4.1.

Ēkas īpašuma forma

4.2.

Ēkas uzcelšanas gads

4.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

4.4.

Teritorija

4.5.

Iestādes telpu kopējā platība (m2)

4.5.1.

Lasītavas (m2)

4.5.2.

Glabātavas (m2)

4.6.

Lasītāju vietu skaits lasītavās

4.7.

Glabātavu noslogojums (lineārajos metros)

4.8.

Telpu stāvokļa raksturojums

4.9.

Citu kultūras iestāžu aizņemtā platība iestādes ēkā

4.10.

Citu, ar kultūru nesaistītu, iestāžu aizņemtā platība iestādes ēkā

4.11.

Trīsfāžu elektrības pieslēgums

4.12.

Apsardze

*

4.13.

Ugunsdrošības aprīkojums

*

4.14.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

4.15.

Gads, kad veikta rekonstrukcija vai kapitālais remonts

5.

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

5.1.

Datoru kopskaits

tai skaitā:

5.1.1.

Darbiniekiem

5.1.2.

Apmeklētājiem

5.2.

Serveri

5.3.

Interneta pieslēguma veids

5.4.

Printeru kopskaits

5.5.

Skeneru kopskaits

5.6.

Kopēšanas iekārtu kopskaits

5.7.

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits

6.

Dokumentu saglabāšana

6.1.

Arhīvā glabājamo dokumentu skaits (glabājamās vienības)

6.2.

Dokumentu restaurācija (lapas, m2, glabājamās vienības)

6.3.

Dokumentu konservācija (lapas, glabājamās vienības)

6.4.

Dokumentu mikrofilmēšana (kadri)

6.5.

Dokumentu digitalizācija (glabājamās vienības)

7.

Dokumentu pieejamība

7.1.

Pieejamo dokumentu skaits (glabājamās vienības)

7.2.

No glabātavām izsniegto glabājamo vienību un mikroformu skaits

7.3.

Pieejamo datubāzu skaits

7.4.

Klientiem izsniegto izziņu skaits

7.4.1.

Tai skaitā ārvalstu klientiem

7.5.

Lasītāju skaits

7.5.1.

Tai skaitā ārvalstu klienti

7.6.

Sagatavoto publikāciju un izstāžu skaits

7.6.1.

Tai skaitā digitālo publikāciju skaits

7.7.

Sagatavoto radioraidījumu un televīzijas raidījumu skaits

8.

Dokumentu uzkrāšana un institūciju uzraudzība

8.1.

Pieņemto glabājamo vienību skaits

8.2.

Arhīvu uzraudzībā esošo institūciju skaits

8.3.

Institūcijās veikto pārbaužu skaits par dokumentu saglabāšanu un pieejamību

Kultūras ministrs I.Dālderis
8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Pasākumu norišu vietas

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Misija

1.10.

Dibināšanas gads

1.11.

Darbības jomas

1.12.

Bezmaksas pakalpojumi

1.13.

Maksas pakalpojumi

1.14.

Darba piedāvājumi

1.15.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.16.

Juridiskais statuss

1.17.

Padotība

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits kopā

*

tai skaitā:

*

2.1.1.

Pamatdarbā

*

2.1.2.

Blakusdarbā

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

No kopējā darbinieku skaita – studenti

*

2.4.

Darbinieku izglītība

*

2.4.1.

Augstākā izglītība

*

2.4.2.

Vidējā izglītība

*

3.

Finanšu rādītāji

*

3.1.

Ienākošie līdzekļi

*

3.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

3.1.1.1.

Piešķirti no valsts budžeta

*

3.1.1.2.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

3.1.1.3.

Pašu ieņēmumi

*

3.1.1.4.

Citi

*

3.2.

Izmantotie līdzekļi:

*

3.2.1.

Izdevumi kopā (euro)

*

3.2.1.1.

Bruto darba samaksa

*

3.2.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

*

3.2.1.3.

Uzturēšanas izmaksas

*

3.2.2.

Pārējie izdevumi

*

4.

Infrastruktūras raksturojums

4.1.

Ēkas īpašuma forma

4.2.

Ēkas uzcelšanas gads

4.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

4.4.

Teritorija (m2)

4.5.

Iestādes telpu kopējā platība (m2)

4.6.

Zāļu skaits

4.7.

Zāļu platība

4.8.

Grimētavas/ģērbtuves

4.9.

Palīgtelpas

4.10.

Vietu skaits zālēs

4.11.

Skatuves stāvokļa raksturojums

4.11.1.

Skatuves platība

4.11.2.

Skatuves priekškars

4.11.3.

Kulises

4.12.

Telpu stāvokļa raksturojums

4.13.

Trīsfāžu elektrības pieslēgums

4.14.

Apsardze

*

4.15.

Ugunsdrošības aprīkojums

*

4.16.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

4.17.

Zāles akustiskās īpašības

4.18.

Piemērotība profesionālās mākslas norisēm

5.

Zāles tehniskais aprīkojums un informācijas tehnoloģiju aprīkojums

5.1.

Gaismas aparatūra

5.2.

Skaņas aparatūra

5.3.

Datoru kopskaits

5.4.

Printeru kopskaits

5.5.

Skeneris

5.6.

Kopēšanas iekārtas

5.7.

Multiprojektors

6.

Pasākumi

6.1.

Pasākumu skaits

6.1.1.

No tiem bērniem līdz 17 gadiem

6.2.

No kopējā pasākumu skaita

6.2.1.

Koncerti

6.2.2.

Izrādes

6.2.3.

Izklaides pasākumi

6.2.4.

Konferences un semināri

7.

Apmeklētāji

7.1.

Apmeklētāju skaits

7.2.

Tai skaitā bērni līdz 17 gadiem

7.3.

No kopējā apmeklētāju skaita

7.4.

Koncerti

7.5.

Izrādes

7.6.

Izklaides pasākumi

7.7.

Konferences un semināri

8.

Biļešu aprite

8.1.

Pārdoto biļešu skaits

tai skaitā:

8.1.1.

Par pilnu maksu

8.1.2.

Par pazeminātu cenu

8.2.

Bezmaksas biļetes

tai skaitā:

8.2.1.

Ielūgumi

8.2.2.

Labdarība

8.3.

Vidējā biļešu cena

Kultūras ministrs I.Dālderis
9.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Pārvaldes institūcijas

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Darba laiks

1.10.

Misija

1.11.

Dibināšanas gads

1.12.

Darbības jomas

1.13.

Bezmaksas pakalpojumi

1.14.

Maksas pakalpojumi

1.15.

Darba piedāvājumi

1.16.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.17.

Juridiskais statuss

1.18.

Padotība

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits kopā

*

tai skaitā:

*

2.1.1.

Pamatdarbā

*

2.1.2.

Blakusdarbā

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

No kopējā darbinieku skaita – studenti

*

2.4.

Darbinieku izglītība

*

2.4.1.

Maģistra grāds

*

2.4.2.

Bakalaura grāds

*

2.4.3.

Pirmā līmeņa augstākā izglītība

*

2.4.4.

Vidējā izglītība

*

3.

Finanšu rādītāji

*

3.1.

Ienākošie līdzekļi

*

3.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

3.1.1.1.

Piešķirti no valsts budžeta

*

3.1.1.2.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

3.1.1.3.

Citi ieņēmumu veidi

*

3.1.1.3.1.

Maksas pakalpojumi

*

3.1.1.3.2.

Sponsorējumi, ziedojumi

*

3.1.1.3.3.

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

*

3.1.1.3.4.

Citu fondu piešķīrums

*

3.2.

Izmantotie līdzekļi

*

3.2.1.

Izdevumi kopā (euro)

*

3.2.1.1.

Bruto darba samaksa

*

3.2.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

*

3.2.1.3.

Pārējie kārtējie izdevumi

*

3.2.1.3.1.

Kapitālie izdevumi

*

3.2.1.3.2.

Komunālie maksājumi

*

4.

Infrastruktūras raksturojums

4.1.

Ēkas īpašuma forma

4.2.

Ēkas uzcelšanas gads

4.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

4.4.

Teritorija (m2)

4.5.

Iestādes telpu kopējā platība (m2)

4.6.

Zāļu skaits

4.7.

Zāļu platība

4.8.

Palīgtelpas

4.9.

Vietu skaits zālēs

4.10.

Telpu stāvokļa raksturojums

4.11.

Trīsfāžu elektrības pieslēgums

4.12.

Apsardze

*

4.13.

Ugunsdrošības aprīkojums

*

4.14.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

5.

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

5.1.

Datoru kopskaits

5.2.

Interneta pieslēgums

5.3.

Printeris

5.4.

Skeneris

5.5.

Kopēšanas iekārta

5.6.

Multiprojektors

6.

Darbs ar apmeklētājiem

6.1.

Apmeklējumu skaits

6.2.

Konsultāciju skaits

7.

Aktivitātes pārskata periodā

7.1.

Pasākumi

7.2.

Profesionālā apmācība

7.3.

Starptautiskā sadarbība

7.4.

Sadarbības partneri

7.5.

Īstenotie projekti

Kultūras ministrs I.Dālderis
10.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Nemateriālais kultūras mantojums

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Adrese

1.2.

Nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju veidi

1.3.

Nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju apgūšanas pirmsākumi (laiks un veids)

1.4.

Nemateriālā kultūras mantojuma prasmju apraksts

1.5.

Nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes kultūrvēsturiskā izplatība

1.6.

Maksas pakalpojumi

1.7.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.8.

Sadarbība

1.9.

Kontaktpersona

1.10.

Adrese

1.11.

Kontakttālrunis

1.12.

Fakss

1.13.

E-pasts

1.14.

Mājaslapas adrese internetā

2.

Informācija par nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju praktizētāju

*

2.1.

Personas dzimšanas dati

*

2.2.

Dzimšanas vieta (adrese)

*

2.3.

Valoda (dialekts/izloksne)

*

2.4.

Reliģiskā piederība

*

2.5.

Izglītība

*

2.6.

Profesionālā pieredze

*

2.7.

Ģimenes stāvoklis

*

2.8.

Saņemtie apbalvojumi

*

2.9.

Informācija par nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju praktizētāja iekļaušanu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību reģistrā/reģistros

*

3.

Nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju praktizētāja iesaiste nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātēs

3.1.

Dalība grupā/kolektīvā

3.2.

Dalība organizācijās

3.3.

Dalība pasākumos pārskata periodā (skaits)

tai skaitā:

3.3.1.

Pasākumi ārvalstīs

3.3.2.

Starptautiskas nozīmes pasākumi Latvijā

3.4.

Dalība pasākumos (apraksts)

3.5.

Pārskata periodā organizētie pasākumi

4.

Papildu informācija

4.1.

Vēsturiskie, dokumentārie krājumi, izdevumi, publikācijas

4.2.

Fotoattēli

4.3.

Videoieraksti

4.4.

Audioieraksti

4.5.

Cita informācija

Kultūras ministrs I.Dālderis
11.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Nevalstiskās organizācijas

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Darba laiks

1.7.

Fakss

1.8.

E-pasts

1.9.

Mājaslapas adrese internetā

1.10.

Misija

1.11.

Dibināšanas gads

1.12.

Darbības jomas

1.13.

Bezmaksas pakalpojumi

1.14.

Maksas pakalpojumi

1.15.

Darba piedāvājumi

1.16.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.17.

Juridiskais statuss

1.18.

Padotība/piederība

1.19.

Dalība citās organizācijās

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits kopā

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

Piesaistīto brīvprātīgo skaits

*

2.4.

Biedru skaits

*

3.

Finanšu rādītāji

*

3.1.

Ienākošie līdzekļi

*

3.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

3.1.1.1.

Piešķirti no valsts budžeta

*

3.1.1.2.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

3.1.1.3.

Citi ieņēmumu veidi

*

3.1.1.4.

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

*

3.2.

Izmantotie līdzekļi

*

3.2.1.

Izdevumi kopā (euro)

*

3.2.1.1.

Bruto darba samaksa

*

3.2.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

*

3.2.1.3.

Izmaksas aktivitātēm

*

3.2.1.4.

Kapitālie izdevumi

*

3.2.1.5.

Komunālie maksājumi

*

4.

Infrastruktūras raksturojums

4.1.

Ēkas īpašuma forma

4.2.

Ēkas uzcelšanas gads

4.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

4.4.

Teritorija

4.5.

Nevalstisko organizāciju telpu kopējā platība (m2)

4.6.

Telpas publiskai lietošanai

4.7.

Palīgtelpas

4.8.

Telpu stāvokļa raksturojums

5.

Aktivitātes pārskata periodā

5.1.

Projekti

5.1.1.

Tai skaitā starptautiskie projekti

5.1.2.

Tai skaitā labdarības projekti

5.2.

Profesionālā apmācība

Kultūras ministrs I.Dālderis
12.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Nozīmīgi pasākumi

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie lauki

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Pasākuma veids

1.2.

Pasākuma nozīmība

1.3.

Norises laiks

1.4.

Norises vieta

1.5.

Apraksts

1.6.

Kontaktinformācija

1.6.1.

Kontaktpersona

1.6.2.

Kontakttālrunis

1.6.3.

Fakss

1.6.4.

Pasta adrese

1.6.5.

E-pasts

1.6.6.

Mājaslapas adrese internetā

2.

Organizācija

2.1.

Galvenais organizētājs

2.2.

Organizētāji

2.3.

Sadarbības partneri

2.4.

Pasākuma finansiālie atbalstītāji

2.5.

Aicinājums sadarboties

3.

Pasākuma aktivitātes

3.1.

Norišu skaits pasākuma ietvaros

3.2.

Apmeklētāju skaits

3.3.

Piesaistīto brīvprātīgo skaits

4.

Finanšu rādītāji

4.1.

No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi

*

4.2.

Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi

*

4.3.

No pašvaldību budžeta piešķirtie līdzekļi

*

4.4.

Citi ieņēmumi

*

Kultūras ministrs I.Dālderis
13.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Radošās rezidences

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie lauki

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Darba laiks

1.10.

Misija

1.11.

Dibināšanas gads

1.12.

Darbības jomas

1.13.

Bezmaksas pakalpojumi

1.14.

Maksas pakalpojumi

1.15.

Darba piedāvājumi

1.16.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.17.

Juridiskais statuss

1.18.

Padotība/piederība

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits kopā

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

Darbinieku skaits ar augstāko izglītību

*

3.

Finanšu rādītāji

*

3.1.

Ienākošie līdzekļi

*

3.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

tai skaitā:

*

3.1.1.1.

Piešķirti no valsts budžeta

*

3.1.1.2.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

3.1.1.3.

Citi ieņēmumu veidi

*

3.2.

Izmantotie līdzekļi

*

3.2.1.

Izdevumi kopā (euro)

*

3.2.1.1.

Bruto darba samaksa

*

3.2.1.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

*

3.2.1.3.

Izmaksas aktivitātēm

*

3.2.1.4.

Kapitālie izdevumi

*

3.2.1.5.

Komunālie maksājumi

*

4.

Infrastruktūras raksturojums

4.1.

Ēkas īpašuma forma

4.2.

Ēkas uzcelšanas gads

4.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

4.4.

Teritorija

4.5.

Telpu kopējā platība (m2)

4.6.

Telpas publiskai lietošanai

4.6.1.

Tai skaitā darbnīcas

4.6.2.

Tai skaitā palīgtelpas

4.7.

Telpu stāvokļa raksturojums

4.8.

Telpu aprīkojums

5.

Aktivitātes pārskata periodā

5.1.

Projekti

5.1.1.

Tai skaitā starptautiskie projekti

5.2.

Profesionālā apmācība

5.3.

Projektu īstenošanas jomas

Kultūras ministrs I.Dālderis
14.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Radošā industrija

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Uzņēmuma nosaukums

1.2.

Iestādes juridiskais statuss

1.3.

Vadītājs/direktors

1.4.

Kontaktpersona

1.5.

Adrese

1.6.

Kontakttālrunis

1.7.

Fakss

1.8.

E-pasts

1.9.

Mājaslapas adrese internetā

1.10.

Darba laiks

1.11.

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā

1.12.

Darbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram (numurs)

1.13.

ISO sertifikāti

1.14.

Dibināšanas gads

1.15.

Darbības jomas

1.16.

Dalība organizācijās

1.17.

Dalība starptautiskās organizācijās

1.18.

Aicinājums sadarboties

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits kopā

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

No kopējā darbinieku skaita – ar augstāko izglītību

*

Kultūras ministrs I.Dālderis
15.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Mākslas galerijas

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Kontaktpersona

1.2.

Adrese

1.3.

Kontakttālrunis

1.4.

Fakss

1.5.

E-pasts

1.6.

Mājaslapas adrese internetā

1.7.

Darba laiks

1.8.

Misija

1.9.

Dibināšanas gads

1.10.

Darbības jomas

1.11.

Dalība organizācijās

1.12.

Konkursi, stipendijas

1.13.

Izstāžu rīkošanas nosacījumi

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits kopā

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

No kopējā darbinieku skaita – ar izglītību mākslas jomā/augstāko izglītību

*

2.4.

Piesaistīto brīvprātīgo skaits

*

3.

Infrastruktūra

3.1.

Telpu kopplatība (m2)

3.2.

Publiski izmantojamo telpu platība (m2)

3.3.

Publiski izmantojamo telpu aprīkojums

4.

Pasākumi

4.1.

Galerijas apmeklētāju skaits

4.2.

Pasākumu skaits pārskata periodā

tai skaitā:

4.2.1.

Starptautiskie pasākumi

4.2.2.

Ikgadējie pasākumi (izstādes)

Kultūras ministrs I.Dālderis
16.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Kinoteātri

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.942)

Nr.
p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.

Vispārēja informācija

1.1.

Nosaukums

1.2.

Vadītājs

1.3.

Kontaktpersona

1.4.

Adrese

1.5.

Kontakttālrunis

1.6.

Fakss

1.7.

E-pasts

1.8.

Mājaslapas adrese internetā

1.9.

Darba laiks

1.10.

Misija

1.11.

Dibināšanas gads

1.12.

Darbības jomas

1.13.

Bezmaksas pakalpojumi

1.14.

Maksas pakalpojumi

1.15.

Darba piedāvājumi

1.16.

Komercreģistra/Nodokļu maksātāju reģistra kods

1.17.

Juridiskais statuss

1.18.

Padotība

2.

Darbinieki

*

2.1.

Darbinieku skaits kopā

*

tai skaitā:

*

2.1.1.

Vadītāji

2.1.2.

Speciālisti

*

2.1.3.

Pārējie

*

2.2.

No kopējā darbinieku skaita – sievietes

*

2.3.

No kopējā darbinieku skaita – darbinieki ar augstāko izglītību

*

3.

Finanšu rādītāji

*

3.1.

Ienākošie līdzekļi

*

3.1.1.

Ieņēmumi kopā (euro)

*

3.1.2.

tai skaitā:

*

3.1.2.1.

Piešķirti no valsts budžeta

*

3.1.2.2.

Piešķirti no pašvaldību budžeta

*

3.1.2.3.

Ieņēmumi no pārdotajām biļetēm

*

3.1.2.4.

tai skaitā PVN

*

3.1.2.5.

Ieņēmumi no reklāmas

*

3.1.2.6.

Citi

*

3.2.

Izmantotie līdzekļi

*

3.2.1.

Kopā (euro)

*

3.2.2.

Bruto darba samaksa

*

3.2.3.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

*

3.2.4.

Telpu uzturēšanas izmaksas

*

3.2.5.

Pārējie izdevumi

*

4.

Infrastruktūras raksturojums

4.1.

Ēkas īpašuma forma

4.2.

Ēkas uzcelšanas gads

4.3.

Ēka ir kultūras piemineklis (pieminekļa numurs)

4.4.

Iestādes telpu kopējā platība (m2)

4.5.

Filmu demonstrēšanas zāles (platība m2)

4.6.

Zāļu skaits

4.7.

Vietu skaits zālēs (kopā)

4.8.

Vidējais vietu skaits

4.9.

Telpu stāvokļa raksturojums

4.10.

Pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

5.

Kinoteātra tehniskais aprīkojums

5.1.

Projekcijas un skaņu atskaņošanas ierīces (kopā)

5.2.

Projektora tips

5.3.

Skaņas pastiprināšanas iekārta

5.4.

Skaļruņu skaits

5.5.

Kopējā izejas jauda

6.

Demonstrētās filmas

6.1.

Demonstrētās filmas (kopā)

tai skaitā:

6.1.1.

Latvijā ražotās filmas

6.1.2.

Eiropas Savienības dalībvalstīs ražotās filmas

6.1.3.

Citās Eiropas valstīs ražotās filmas

6.1.4.

Amerikas Savienotajās Valstīs ražotās filmas

6.1.5.

Citās valstīs ražotās filmas

7.

Filmu demonstrēšanas vietas

7.1.

Rīgas kinoteātros demonstrēto filmu skaits

7.2.

Reģionu kinoteātros/filmu demonstrēšanas vietās demonstrēto filmu skaits

7.3.

Seansu skaits kopā

7.4.

Tai skaitā seansu skaits reģionos

8.

Biļešu apgrozījums

8.1.

Pārdoto biļešu skaits

tai skaitā:

8.1.1.

Par pilnu maksu

8.1.2.

Par pazeminātu cenu

8.2.

Bezmaksas biļetes

tai skaitā:

8.2.1.

Ielūgumi

8.2.2.

Labdarība

8.3.

Vidējā biļešu cena

9.

Apmeklētāji

9.1.

Apmeklētāju kopējais skaits

9.2.

Latvijā ražoto filmu apmeklētāji

9.3.

Eiropas Savienības dalībvalstīs ražoto filmu apmeklētāji

9.4.

Citās Eiropas valstīs ražoto filmu apmeklētāji

9.5.

Amerikas Savienotajās Valstīs ražoto filmu apmeklētāji

9.6.

Citās valstīs ražoto filmu apmeklētāji

9.7.

Vidējais kino apmeklējumu skaits gadā uz vienu iedzīvotāju

Kultūras ministrs I.Dālderis
17.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074
Mākslinieciskie kolektīvi

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr.669 redakcijā)

Nr. p.k.

Datu lauki

Nepubliskojamie dati

1.Vispārīga informācija
1.1.Nosaukums
1.2.Vadītājs
1.3.Virsvadītājs/virsdiriģents
1.4.Kontaktpersona
1.5.Adrese
1.6.Kontakttālrunis
1.7.E-pasts
1.8.Mājaslapas adrese internetā
1.9.Misija
1.10.Sākums
1.11.Darbības jomas
1.12.Mēģinājumu laiks
1.13.Piederība
1.14.Dibinātāja institūcija
2.Mākslinieciskā kolektīva raksturojums
2.1.Dziesmu un deju svētku kustības dalībnieks
2.2.Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs
2.3.Mākslinieciskā kolektīva veids:
2.3.1.Kori
tai skaitā:
2.3.1.1.Jauktais koris
2.3.1.2.Sieviešu koris
2.3.1.3.Vīru koris
2.3.1.4.Senioru koris
2.3.1.5.Jauniešu koris
2.3.1.6.Bērnu koris
2.3.2.Tautas deju kolektīvi
tai skaitā:
2.3.2.1.Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs
2.3.2.2.Senioru tautas deju kolektīvs
2.3.2.3.Jauniešu tautas deju kolektīvs
2.3.2.4.Bērnu tautas deju kolektīvs
2.3.3.Pūtēju orķestri
2.3.4.Tautas mūzikas ansambļi, lauku kapelas
2.3.5.Amatierteātri
2.3.6.Folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi
2.3.7.Tautas lietišķās mākslas kolektīvi
2.3.8.Tēlotājmākslas kolektīvi
2.3.9.Vokāli instrumentālie ansambļi, deju orķestri
2.3.10.Vokālie ansambļi
2.4.Maksas kolektīvs
2.5.Mazākumtautību kolektīvs
3.Dalībnieku skaits kolektīvos
3.1.Dalībnieku skaits
3.1.1.Tai skaitā vīrieši
3.1.2.Tai skaitā sievietes
3.2.Jaunāki par 14 gadiem
3.3.No 14 līdz 24 gadiem
3.4.No 25 līdz 44 gadiem
3.5.No 45 līdz 64 gadiem
3.6.Vecāki par 64 gadiem
4.Kolektīva aktivitātes
4.1.Pasākumi pašu telpās
4.2.Pasākumi Latvijā
4.3.Pasākumi ārvalstīs
4.4.Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa pasākumi
5.Atzinības
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1074Pieņemts: 22.09.2009.Stājas spēkā: 26.09.2009.Zaudē spēku: 01.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 25.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
198176
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2012","iso_value":"2012\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2011","iso_value":"2011\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2011.-02.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-27.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2009","iso_value":"2009\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"