Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 247

Rīgā 2017. gada 3. maijā (prot. Nr. 22 31. §)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 117)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju, teļu, piena šķirņu slaucamo kazu, vaislas aitu māšu un tīršķirnes vaislas ķēvju ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai (turpmāk – atbalsts).

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 242; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 117)

2. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, L 193), subsidēta pakalpojuma veidā, kad gala labuma guvējs ir primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājs.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 242 redakcijā)

3. Atbalsta mērķis ir sekmēt ciltsdarbu cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas, kazkopības, aitkopības un zirgkopības nozarē, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgas vaislas sivēnmātes, piena šķirņu slaucamās govis un kazas, vaislas aitu mātes, vaislas ķēves, gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles (turpmāk – vaislas dzīvnieks), lai saglabātu un uzlabotu to genotipu un veicinātu ģenētiski augstvērtīgu jaundzīvnieku ataudzēšanu ganāmpulkos.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 242 redakcijā)

4. Kopējais atbalsta apmērs 2020. gadā ir 16 000 000 euro, no tiem:

4.1. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai paredzēti:

4.1.1. vaislas sivēnmātēm – 6 984 070 euro;

4.1.2. piena šķirņu slaucamajām govīm (tostarp pirmpienēm) – 7 265 281 euro;

4.1.3. gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm, kas vecākas par 12 mēnešiem, – 1 367 135 euro;

4.1.4. piena šķirņu slaucamajām kazām (tostarp pirmpienēm) – 40 864 euro;

4.1.5. vaislas aitu mātēm – 285 102 euro;

4.2. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem – 57 548 euro.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

5. Pakalpojums ietver:

5.1. ar ciltsgrāmatas, tostarp ciltsreģistra, izveidošanu un uzturēšanu saistīto kārtējā gada administratīvo izmaksu segšanu;

5.2. to kārtējā gada izmaksu segšanu, kas saistītas ar ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, produktivitātes izvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi un konkrētās šķirnes audzēšanas programmā noteiktajiem produktivitātes rādītājiem un ciltsgrāmatas kārtošanas prasībām.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

6. Uz atbalstu par pakalpojuma sniegšanu var pretendēt komersants, biedrība vai nodibinājums (turpmāk – pretendents), ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

6.1. pretendents ir šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība, kas atzīta atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanu;

6.2. pretendents kārto lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatu, tostarp ciltsreģistru, atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanu;

6.3. pretendents atbilstoši ar Zemkopības ministriju saskaņotam cenrādim sniedz pakalpojumu:

6.3.1. ganāmpulkā, kurš ir reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietne ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

6.3.2. saimniecībā, kura ir organizācijas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību sarakstā atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību (turpmāk – šķirnes saimniecība);

6.3.3. attiecībā uz vaislas dzīvnieku, kam vismaz gadu veikta pārraudzība vai snieguma pārbaude (izņemot pirmpieni, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura piensaimniecības nozarē nav vecāka par četriem gadiem, bet kazkopības nozarē nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem), atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi, ja Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs) pēdējā noslēgtajā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā nav anulējis pārraudzības vai snieguma pārbaudes datus.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

7. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu cūkkopības nozarē saņem:

7.1. kā vienreizēju maksājumu 348,60 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu vismaz 110), bet:

7.1.1. nepārsniedzot 88 procentus no katrā šķirnes saimniecībā esošajām sivēnmātēm, taču ne vairāk kā no 1700 vaislas sivēnmātēm (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā);

7.1.2. nepārsniedzot 60 procentus no katrā pārraudzības ganāmpulkā esošajām sivēnmātēm, taču ne vairāk kā no 1700 vaislas sivēnmātēm, ja:

7.1.2.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes;

7.1.2.2. iepriekšējā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā pārraudzības ganāmpulkā ir vidēji 8,5 sivēni;

7.2. ja datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības vai snieguma pārbaudes rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību un snieguma pārbaudi un to apliecina datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

8. Pretendents saņem vienreizēju maksājumu 131,28 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par tādas sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības), bet ne vairāk kā par 1700 sivēnmātēm, ja:

8.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. oktobrī ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes;

8.2. iepriekšējā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā pārraudzības ganāmpulkā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā vidēji ir 8,5;

8.3. datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību un snieguma pārbaudi un to apliecina datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu;

8.4. pārraudzības ganāmpulkā ir sagatavots un ceturtajā ceturksnī tiek īstenots vaislas sivēnmāšu mākslīgās apsēklošanas vai dabīgās lecināšanas plāns.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

9. Šo noteikumu 7. punktā minēto atbalstu piešķir par pārraudzības ganāmpulkā esošām Latvijas baltās šķirnes sivēnmātēm, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par atbilstību Latvijas baltajai šķirnei.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 242 redakcijā)

9.1 Atbalstu par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē, lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošajai piena šķirņu slaucamai govij noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti (neattiecas uz gaļas šķirņu, gaļas šķirņu krustojumu, piena gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvniekiem), pretendents saņem:

9.1. kā vienreizēju maksājumu 59,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā) par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošu piena šķirņu slaucamo govi (tostarp pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir no 5000 līdz 6999 kilogramiem un kurai ir novērtēts eksterjers;

9.2. kā vienreizēju maksājumu 73,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā) par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošu piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 7000 kilogramu un kurai ir novērtēts eksterjers.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

9.2 Pretendentam šo noteikumu 9.punktā minēto atbalstu piešķir, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir vairāk nekā piecas slaucamas govis un piena šķirņu slaucamajai govij pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei noslēgtās standarta laktācijas dati nav nepieciešami, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem par slaucamo govju pārraudzību un snieguma pārbaudi.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 242 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 117)

9.3 Šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir par pārraudzības ganāmpulkā esošām Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamām govīm, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnajai vai Latvijas zilajai šķirnei.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 242 redakcijā)

10. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē saņem:

10.1. kā vienreizēju maksājumu 120,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par šķirnes saimniecībā snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

10.2. kā vienreizēju maksājumu 60,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā), lai noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošai gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei (dzīvniekam, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus), ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem;

10.3. kā vienreizēju maksājumu 25,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā), lai noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti pārraudzībā esošai vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kam vienas gaļas šķirnes īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

11. Šo noteikumu 10. punktā minēto atbalstu piešķir, ja:

11.1. šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 12 mēnešiem;

11.2. par šo noteikumu 10.2. un 10.3. apakšpunktā minētajām pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošajām govīm ganāmpulka īpašnieks datu centrā ir iesniedzis normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību un snieguma pārbaudi noteikto informāciju vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

12. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu kazkopības nozarē saņem kā vienreizēju maksājumu 40,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā), lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošajai (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) piena šķirņu slaucamajai kazai (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku) noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, ja:

12.1. pēdējā noslēgtajā laktācijā (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu un ir novērtēts kazas eksterjers;

12.2. pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei noslēgtās laktācijas dati nav nepieciešami, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem par slaucamo kazu pārraudzību un snieguma pārbaudi.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

13. Aitkopības nozarē pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu saņem:

13.1. par vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu ganāmpulkā, par kuru ir noslēgta vienošanās par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu (turpmāk – snieguma pārbaudes ganāmpulks);

13.2. par vaislas aitu māšu skrepi genotipa noteikšanu, maedi-visna seroloģijas testiem un izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi;

13.3. par snieguma pārbaudes ganāmpulkā ar sertificētu pārbaudes teķi lecinātas aitu mātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes vienādos turēšanas un ēdināšanas apstākļos un ar šo novērtēšanu saistītajām uzturēšanas un administratīvajām izmaksām.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

14. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu zirgkopības nozarē saņem, lai noteiktu pārraudzības ganāmpulkā esošās tīršķirnes vaislas ķēves un ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētisko kvalitāti un novērtētu tās pēc pēcnācējiem.

15. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents līdz 15. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) plānoto pakalpojuma izdevumu tāmi. Pretendents, kas darbojas zirgkopības nozarē, izdevumu tāmei pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānots sniegt pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 106; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 117)

16. Lai pieteiktos šo noteikumu 8. punktā minētā atbalsta saņemšanai, pretendents līdz 1. oktobrim iesniedz dienestā plānoto pakalpojuma izdevumu tāmi.

17. Dienests triju nedēļu laikā pēc pretendenta izdevumu tāmes saņemšanas izvērtē tās atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta izdevumu tāmes apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja šo noteikumu 15. un 16. punktā minētā izdevumu tāme tiek apstiprināta, dienests pretendentam izmaksā priekšapmaksu:

17.1. cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas un kazkopības nozarē – līdz 75 procentiem no plānotajām administratīvajām izmaksām;

17.2. aitkopības un zirgkopības nozarē – līdz 90 procentiem no plānotās atbalsta maksājumu summas.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 242)

18. Pretendents mēneša laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minētā pozitīvā lēmuma saņemšanas slēdz līgumu ar šķirnes saimniecības, pārraudzības ganāmpulka vai snieguma pārbaudes ganāmpulka īpašnieku par vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu. Līgumā paredz termiņu, kādā šķirnes saimniecības, pārraudzības ganāmpulka vai snieguma pārbaudes ganāmpulka īpašnieks iesniedz pretendentam šo noteikumu prasībām atbilstošo vaislas dzīvnieku sarakstu, kurā norāda to produktivitātes datus, lai noteiktu vaislas dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

19. Lai saņemtu atbalstu, pretendents papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz dienestā šādus dokumentus:

19.1. cūkkopības nozarē:

19.1.1. pārskatu par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kura atražo vaislas jauncūkas, kā arī par tās novērtēšanu pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk (1. pielikums) – līdz 25. aprīlim, bet par šo noteikumu 8. punktā minēto atbalstu – līdz 1. novembrim;

19.1.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim, bet par šo noteikumu 8. punktā minēto atbalstu – līdz 15. decembrim;

19.2. gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

19.2.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām atbilstošu zīdītājgovju šķirnes saimniecību un pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (2. pielikums) – līdz 1. septembrim;

19.2.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

19.3. kazkopības nozarē:

19.3.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo kazu pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (3. pielikums) – līdz 1. septembrim;

19.3.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

19.4. aitkopības nozarē:

19.4.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu snieguma pārbaudes ganāmpulkā esošu vaislas aitu māšu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu (4. pielikums) – līdz 1. novembrim;

19.4.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 20. decembrim;

19.5. zirgkopības nozarē:

19.5.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu pārraudzības ganāmpulkā esošo tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem (5. pielikums) – līdz 1. oktobrim;

19.5.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

19.6. piensaimniecības nozarē:

19.6.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 9.1 punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo govju pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (6. pielikums) – līdz 1. maijam;

19.6.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 242; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 106; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 117)

20. Ja atbalsta saņemšanai vienā nozarē ir vairāki pretendenti un šo noteikumu 19. punktā minētajos sarakstos vai pārskatos tie norāda vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

21. Ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu 6. punktā minētās prasības, dienests divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieprasa atbalsta atmaksu.

22. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 19. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

23. Atbalstu izmaksā, nepārsniedzot šo noteikumu 4. punktā katram atbalsta pasākumam paredzēto finansējuma apmēru. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, dienests proporcionāli samazina šo noteikumu 7., 8., 9.1, 10. un 12. punktā minēto atbalsta apmēru par vienu dzīvnieku (izņemot administratīvās izmaksas).

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 106)

24. Šo noteikumu 17. un 22. punktā minēto lēmumu pretendents var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumus Nr. 73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 35., 150., 238. nr.; 2015, 30., 166., 232. nr.; 2016, 39., 73. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 247

(Pielikums grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 117)

_________. gada pārskats
par vaislas sivēnmāšu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

Kopējais sivēnmāšu skaits ganāmpulkā, bet ne vairāk kā 1700

Sivēnmāšu skaits ar selekcijas indeksu 110 un vairāk

Atbalstāmo sivēnmāšu skaits – 88 % no kopējā sivēnmāšu skaita, bet ne vairāk kā no 1700

Atbalstāmo sivēnmāšu skaits – 60 % no kopējā sivēnmāšu skaita, bet ne vairāk kā no 1700

Atbalstāmo sivēnmāšu skaits

               
               
               
Kopā par sivēnmātēm (euro)
 
Iesniedzējs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

(datums*)

 
Pieņēma  
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 247
_________. gada pārskats
par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti produktivitātes dati

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

     
     
     
 
Iesniedzējs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

(datums*)

 
Pieņēma  
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 247
_________. gada pārskats
par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas piena šķirņu slaucamās kazas, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti produktivitātes dati

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

     
     
     
 
Iesniedzējs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

(datums*)

 
Pieņēma  
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 247

(Pielikums grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 117)

_________. gada pārskats
par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas vaislas aitu mātes, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte vai izvērtēti produktivitātes dati

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

Aitu māšu skaits snieguma pārbaudes ganāmpulkā

       
       
       
 
Iesniedzējs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

(datums*)

 
Pieņēma  
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 247
_________. gada pārskats
par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas tīršķirnes vaislas ķēves, kam noteiktas darbspējas, ģenētiskā kvalitāte un kas novērtētas pēc pēcnācējiem

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

Ķēves identifikācijas numurs

       
       
       
 
Iesniedzējs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

(datums*)

 
Pieņēma  
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 247

(Pielikums MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 242 redakcijā)

_____. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas piena šķirņu slaucamās govis, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti produktivitātes dati

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

   
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
   

Ganāmpulka
reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas
firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs
(juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

     
     
     
     
Iesniedzējs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

(datums*)

       
Pieņēma  
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 247Pieņemts: 03.05.2017.Stājas spēkā: 13.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 12.05.2017. OP numurs: 2017/92.6
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
290680
{"selected":{"value":"28.02.2020","content":"<font class='s-1'>28.02.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.02.2020","iso_value":"2020\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2019","iso_value":"2019\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2019.-27.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2018","iso_value":"2018\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2018.-08.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2017","iso_value":"2017\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2017.-26.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.02.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)