Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 186

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 48. §)
Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju
Izdoti saskaņā ar Kontu reģistra likuma
5. panta desmito daļu un 8. panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību un formu, kādā kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības un maksājumu pakalpojumu sniedzēji (turpmāk – ziņu sniedzēji) iesniedz iekļaušanai kontu reģistrā (turpmāk – reģistrs) ziņas par pieprasījuma noguldījumu, maksājumu un ieguldījumu kontiem un individuālajiem seifiem;

1.2. kārtību, kādā reģistra informācijas lietotāji (turpmāk – reģistra lietotāji) pieprasa un saņem un reģistra pārzinis atsakās sniegt reģistrā iekļautās ziņas;

1.3. kārtību, kādā reģistra pārzinis pārbauda reģistra lietotāju darbības atbilstību reģistra darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

1.4. reģistra lietotāja saņemamās elektroniskās informācijas apjomu un glabāšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 17; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502)

II. Kārtība, kādā ziņu sniedzējs iesniedz ziņas iekļaušanai reģistrā

2. Ziņas iekļaušanai reģistrā sniedz Kontu reģistra likuma 5. panta pirmajā daļā minētie ziņu sniedzēji.

3. Ziņas reģistram sniedz, ievērojot Extensible Markup Language (turpmāk – XML) shēmas struktūru.

4. Valsts ieņēmumu dienests XML shēmas struktūru publicē Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārziņā esošajā Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā (turpmāk – katalogs).

5. Valsts ieņēmumu dienests valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla (turpmāk – datu izplatīšanas tīkls) Valsts ieņēmumu dienesta kanāla nosaukumu publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

6. Ja Valsts ieņēmumu dienests veic izmaiņas šo noteikumu 4. punktā minētajā XML shēmas struktūrā, tad ne vēlāk kā divus mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā Valsts ieņēmumu dienests publicē katalogā jaunu XML shēmas struktūru.

7. Ziņas reģistram sniedz vienā vai vairākos ziņojumos.

8. Ziņu sniedzējs, sniedzot reģistram ziņas par fiziskas vai juridiskas personas kontu, lietošanā esošu individuālo seifu un ar šo kontu un individuālo seifu saistītu informāciju, norāda katrai ziņai unikālo identifikatoru.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

9. Ja ziņu sniedzējs konstatē, ka iepriekš sniegtā ziņa satur no reģistra dzēšamu informāciju par konta turētāju vai individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju, viņš sniedz reģistram šo ziņu atkārtoti un norāda attiecīgās iepriekš sniegtās ziņas unikālo identifikatoru un pazīmi "Dzēsts".

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502)

10. Ja ziņu sniedzējs konstatē, ka iepriekš sniegtā ziņa satur kļūdainu informāciju par konta turētāju vai individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju, viņš sniedz reģistram labotu ziņu un norāda attiecīgās iepriekš sniegtās ziņas unikālo identifikatoru un pazīmi "Labots".

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502)

11. Ja ziņu sniedzējs konstatē, ka iepriekš sniegtā ziņa satur kļūdainu informāciju par konta vai individuālā seifa numuru, viņš sniedz reģistram šo ziņu atkārtoti un norāda attiecīgās iepriekš sniegtās ziņas unikālo identifikatoru un pazīmi "Dzēsts", kā arī sniedz reģistram labotu ziņu un norāda šai ziņai jaunu unikālo identifikatoru.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502)

12. Lai nepieļautu datu izplatīšanas tīkla kanālu pārpildīšanu, Valsts ieņēmumu dienests (kā reģistra pārzinis) un ziņu sniedzējs nodrošina datu izplatīšanas tīklā attiecīgi savu ievietoto un saņemto datu dzēšanu piecu darbdienu laikā pēc datu ievietošanas vai saņemšanas dienas.

13. Ziņu sniedzēji patstāvīgi pieslēdzas datu izplatīšanas tīklam un izmanto to ziņu sniegšanai reģistram saskaņā ar valsts informācijas sistēmu savietotāja lietošanas kārtību.

14. Ziņu sniedzēji pieprasa aģentūrai datu izplatīšanas tīkla vides lietotāja tiesības (turpmāk – lietotāja tiesības) saskaņā ar pieprasījuma veidlapām, kas publicētas aģentūras tīmekļvietnē. Aģentūra piecu darbdienu laikā izskata pieprasījumu un paziņo par lietotāja tiesību piešķiršanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru ziņu sniedzējs iepriekš paziņojis aģentūrai papīra vai elektroniska dokumenta veidā. Ziņu sniedzējs pēc paziņojuma saņemšanas par lietotāja tiesību piešķiršanu rakstiski vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, paziņo Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā pasta adresi, uz kuru ir nosūtāms Valsts ieņēmumu dienesta paziņojums, ka apstiprināts pieprasījums par pieslēgšanos datu izplatīšanas tīkla Valsts ieņēmumu dienesta kanālam.

15. Pēc lietotāja tiesību saņemšanas ziņu sniedzējs pieprasa pieslēgšanos datu izplatīšanas tīkla Valsts ieņēmumu dienesta kanālam. Valsts ieņēmumu dienests par minēto pieprasījumu saņem automātisku paziņojumu.

16. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā paziņojuma saņemšanas paziņo par pieslēgšanās pieprasījuma apstiprināšanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz šo noteikumu 14. punktā minēto elektroniskā pasta adresi.

17. Aģentūra datu izplatīšanas tīkla darbību nodrošina nepārtrauktā režīmā, izņemot plānotos un neplānotos pārtraukumus tīkla darbībā. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms plānotajiem pārtraukumiem aģentūra informē par tiem ziņu sniedzēju, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz šo noteikumu 14. punktā minēto elektroniskā pasta adresi, un Valsts ieņēmumu dienestu. Ja datu izplatīšanas tīkla darbība tiek pārtraukta, ziņu sniedzējs atsāk ziņu sniegšanu divu darbdienu laikā pēc datu izplatīšanas tīkla darbības atjaunošanas.

18. Datu izplatīšanas tīkla darbība nepārtrauktā režīmā nozīmē tā pieejamību:

18.1. darbdienās, darba laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00 – 99 % mēnesī;

18.2. pārējā laikā – 97 % mēnesī.

III. Kārtība, kādā reģistra lietotāji pieprasa un saņem ziņas no reģistra, reģistra pārzinis atsakās sniegt reģistrā iekļautās ziņas, pārbauda reģistra informācijas lietotāju darbības atbilstību reģistra darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām un glabā elektronisko informāciju

19. Reģistra pārzinis reģistrā iekļautās ziņas izsniedz Kontu reģistra likuma 6. panta pirmajā daļā minētajiem reģistra lietotājiem Kontu reģistra likuma 6. panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai. Ziņas izsniedz šādā apjomā:

19.1. Finanšu izlūkošanas dienestam, operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, prokuratūrai, tiesām, Valsts ieņēmumu dienestam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, pašvaldībām, maksātnespējas procesa administratoram, Maksātnespējas kontroles dienestam un Finanšu ministrijai:

19.1.1. par ziņu sniedzēju, kurā atvērts pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts vai saņemts individuālā seifa pakalpojums, – nosaukums, reģistrācijas numurs;

19.1.2. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, – vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.3. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.4. par konta turētāju – juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, – nosaukums, reģistrācijas numurs, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.5. par konta turētāju – juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.6. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, – vārds, uzvārds, personas kods, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.1.7. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.1.8. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju – juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, – nosaukums, reģistrācijas numurs, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.1.9. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju – juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts nosaukums, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.1.10. vienlaikus ar šo noteikumu 19.1.2., 19.1.3., 19.1.4. vai 19.1.5., 19.1.6., 19.1.7., 19.1.8. un 19.1.9. apakšpunktā minētajām ziņām izsniedz Kontu reģistra likuma 5. panta trešajā un 3.1 daļā minētās ziņas. Kontu reģistra likuma 5. panta trešajā un 3.1 daļā minētās ziņas nesniedz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un pašvaldībām;

19.2. zvērinātiem notāriem, bāriņtiesām:

19.2.1. par ziņu sniedzēju, kurā atvērts pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts vai saņemts individuālā seifa pakalpojums, – nosaukums, reģistrācijas numurs;

19.2.2. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, – vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.2.3. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.2.4. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, – vārds, uzvārds, personas kods, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.2.5. par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

19.3. Latvijas Bankai:

19.3.1. apkopotas ziņas par pārskata periodā atvērto un slēgto kontu skaitu, par kontu skaitu, kuri nav slēgti uz pārskata perioda beigām, un individuālo seifu nomas un īres līgumu skaitu, kuri ir spēkā uz pārskata perioda beigām;

19.3.2. par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas rezidentu vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – kontu skaits, kuri nav slēgti uz pārskata perioda beigām, un individuālo seifu nomas un īres līgumu skaitu, kuri ir spēkā uz pārskata perioda beigām;

19.3.3. par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas rezidentu vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – to personu skaits, kurām ir atvērti konti un tie nav slēgti uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), konta turētāja personas veida (fiziska vai juridiska persona);

19.3.4. par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas nerezidentu – to personu skaits, kurām ir atvērti konti un tie nav slēgti uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājuma iestāde), konta turētāja personas veida (fiziska vai juridiska persona), kontu turētāja, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, rezidences valsts nosaukuma, konta veida (pieprasījuma, noguldījuma vai maksājumu konts);

19.3.5. par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas rezidentu vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – to personu skaits, kuras saņem individuālā seifa pakalpojumu un seifu nomas un īres līgumi ir spēkā uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir saņemts individuālā seifa pakalpojums, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), pakalpojuma saņēmēja personas veida (fiziska vai juridiska persona);

19.3.6. par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas nerezidentu – to personu skaits, kuras saņem individuālā seifa pakalpojumu un seifu nomas un īres līgumi ir spēkā uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir saņemts individuālā seifa pakalpojums, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), pakalpojuma saņēmēja personas veida (fiziska vai juridiska persona), pakalpojuma saņēmēja, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, rezidences valsts nosaukuma;

19.4. Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībām papildus šo noteikumu 19.1. apakšpunktā noteiktajam:

19.4.1. par ziņu sniedzēju, kurā atvērts ieguldījumu konts, – nosaukums, reģistrācijas numurs;

19.4.2. par konta veidu – ieguldījumu konts;

19.4.3. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, – vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.4.4. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.5. Valsts ieņēmumu dienestam papildus šo noteikumu 19.1. un 19.4. apakšpunktā noteiktajam – par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas nerezidentu – to personu skaits, kurām ir atvērti konti un tie nav slēgti uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida (kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), konta turētāja personas veida (fiziska vai juridiska persona), kontu turētāja, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, rezidences valsts nosaukuma, konta veida (pieprasījuma, noguldījuma vai maksājumu konts);

19.6. kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem:

19.6.1. par fizisko personu, kura atvērusi vai vēlas atvērt kontu, – kontu esība pie cita ziņu sniedzēja;

19.6.2. par fizisko un juridisko personu, kura atvērusi vai vēlas atvērt kontu, – kontu skaitu pie cita ziņu sniedzēja;

19.6.3. par citu ziņu sniedzēju skaitu, pie kuriem atvērti šo noteikumu 19.6.2. apakšpunktā minēto personu konti;

19.6.4. ja kontu reģistrs satur ziņas par šo noteikumu 19.6.2. apakšpunktā minēto personu patiesā labuma guvēju, – par patiesajam labuma guvējam atvērto kontu skaitu pie cita ziņu sniedzēja;

19.6.5. ja kontu reģistrs satur ziņas par šo noteikumu 19.6.2. apakšpunktā minēto personu patiesā labuma guvēju, – par citu ziņu sniedzēju skaitu, pie kuriem atvērti patiesā labuma guvēja konti.

(Grozīts ar MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 650; MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 17; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 108; MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 691)

20. Reģistra lietotājs izveido iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošina fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, ziņu pieprasīšanu no reģistra un ziņu izmantošanu Kontu reģistra likuma 6. panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai.

21. Latvijas Banka, bāriņtiesas un Finanšu ministrija pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 108)

22. Finanšu izlūkošanas dienests, operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests (kā reģistra lietotājs), tiesas, prokuratūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, pašvaldības, maksātnespējas procesa administratori, Maksātnespējas kontroles dienests, kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes, ievērojot XML shēmas struktūru.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 17 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502; MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 691)

23. Finanšu izlūkošanas dienests, operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tiesas, prokuratūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, pašvaldības, maksātnespējas procesa administratori, Maksātnespējas kontroles dienests, kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji un Latvijas Banka nosūta Valsts ieņēmumu dienestam papīra vai elektroniska dokumenta veidā šādu informāciju:

23.1. reģistra lietotāja nosaukums un reģistrācijas numurs;

23.2. atbildīgās personas vārds, uzvārds, personas kods.

(Grozīts ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 17; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502; MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 691)

24. Valsts ieņēmumu dienests (kā reģistra lietotājs) ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas. Rīkojumā norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

25. Valsts ieņēmumu dienests (kā reģistra pārzinis) šo noteikumu 22. punktā minēto XML shēmas struktūru publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

26. Ja Valsts ieņēmumu dienests veic izmaiņas šo noteikumu 22. punktā minētajā XML shēmas struktūrā, tas ne vēlāk kā divus mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā publicē savā tīmekļvietnē jaunu XML shēmas struktūru.

27. Pēc šo noteikumu 22. punktā minēto reģistra lietotāju pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests izsniedz reģistra sistēmas dokumentāciju, kurā ir aprakstīts Valsts ieņēmumu dienesta risinājums, lai saņemtu ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes (turpmāk – VID risinājums), un šī risinājuma izmantošanas priekšnosacījumi, saskaņā ar kuriem reģistra lietotājam jāveic nepieciešamie reģistra lietotāja informācijas sistēmas pielāgošanas darbi integrācijai ar VID risinājumu.

28. Šo noteikumu 22. punktā minētie reģistra lietotāji pieprasa un saņem ziņas no reģistra pēc tam, kad ir veikti un testēti visi reģistra lietotāja informācijas sistēmas un VID risinājuma savstarpējās integrācijas darbi, kuru rezultātu apstiprina abpusēji saskaņots testēšanas akts. 10 darbdienu laikā pēc minēto darbu testēšanas reģistra lietotājs un Valsts ieņēmumu dienests elektroniski saskaņo testēšanas aktu. Reģistra lietotājs un Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pirms reģistra lietotājam nepieciešamo informācijas sistēmas pielāgošanas darbu uzsākšanas paziņo elektroniskā pasta adresi, ar kuras starpniecību tiek saskaņots Valsts ieņēmumu dienesta un reģistra lietotāja savstarpējs testēšanas akts, kā arī personas, kuras ir pilnvarotas to saskaņot, ja tās atšķiras no šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minētajām personām.

29. Lai iegūtu tiesības saņemt ziņas testa vidē, šo noteikumu 22. punktā minētie reģistra lietotāji iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā piekļuves tiesību pieprasījumu, nosūtot to uz šo noteikumu 28. punktā minēto elektroniskā pasta adresi. Pieprasījumā norāda:

29.1. reģistra lietotāja nosaukumu un reģistrācijas numuru;

29.3. reģistra lietotāja informācijas sistēmas tīkla pieslēguma adresi;

29.3. atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu.

30. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā izskata šo noteikumu 29. punktā minēto pieprasījumu un paziņo reģistra lietotājam par piekļuves tiesību piešķiršanu, nosūtot uz reģistra lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi sākotnējo vai mainīto piekļuves informāciju, un nodrošina reģistra lietotājam pieeju ziņu saņemšanai testa videi.

31. Pēc tam kad reģistra lietotājs un Valsts ieņēmumu dienests elektroniski saskaņojuši testēšanas aktu, reģistra lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā piekļuves tiesību pieprasījumu ziņu saņemšanai no reģistra pamatdarbības vidē, izmantojot VID risinājumu, nosūtot to uz šo noteikumu 30. punktā minēto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskā pasta adresi. Pieprasījumā norāda:

31.1. reģistra lietotāja nosaukumu un reģistrācijas numuru;

31.2. reģistra lietotāja informācijas sistēmas tīkla pieslēguma adresi;

31.3. atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu.

32. Reģistra lietotājs piecas darbdienas pirms piekļuves informācijas derīguma termiņa beigām atkārtoti iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā piekļuves tiesību pieprasījumu.

33. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā izskata šo noteikumu 31. punktā minēto pieprasījumu un paziņo reģistra lietotājam par piekļuves tiesību piešķiršanu, nosūtot uz reģistra lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi sākotnējo vai mainīto piekļuves informāciju, un nodrošina reģistra lietotājam pieeju ziņu saņemšanai no reģistra pamatdarbības vidē, izmantojot VID risinājumu.

34. Reģistra lietotājs par izmaiņām šo noteikumu 31. punktā minētajā informācijā Valsts ieņēmumu dienestu informē nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

35. Reģistra lietotājs, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, pilnvaro tiesību pārvaldnieku noteikt reģistra lietotāja atbildīgās personas – Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājus, kuriem ir tiesības reģistra lietotāja vārdā pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

36. Reģistra lietotājs, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, informē Valsts ieņēmumu dienestu par šo noteikumu 35. punktā minētajām personām, nosūtot uz Valsts ieņēmumu dienesta paziņoto elektroniskā pasta adresi šādu informāciju:

36.1. kontu reģistra lietotāja nosaukums un reģistrācijas numurs;

36.2. atbildīgās personas vārds, uzvārds, personas kods.

37. Reģistra lietotājs par izmaiņām šo noteikumu 36. punktā minētajā informācijā Valsts ieņēmumu dienestu informē nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

38. Reģistra lietotāji, nosūtot reģistram ziņu pieprasījumu, norāda reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma mērķi.

39. Finanšu izlūkošanas dienests, operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, prokuratūra, tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, bāriņtiesas, pašvaldības un Finanšu ministrija papildus kontu reģistra pieprasījuma mērķim norāda arī lietas numuru, kuras ietvaros reģistram nosūtīts informācijas pieprasījums.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 17 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 108)

40. Valsts ieņēmumu dienests piecus gadus pēc ziņu pieprasījuma reģistram glabā šo noteikumu 38. un 39. punktā minēto reģistra pieprasījuma elektronisko uzskaites informāciju reģistra sistēmas ierakstu auditācijai.

41. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka ziņas no reģistra var pieprasīt un saņemt tikai ziņu saņemšanai autorizētie reģistra lietotāji Kontu reģistra likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem mērķiem un šo noteikumu 19. punktā minētajā apjomā.

42. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka ziņas no reģistra var pieprasīt un saņemt tikai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā autorizētās reģistra lietotāja atbildīgās personas, kurām reģistra lietotāja pilnvarotais tiesību pārvaldnieks piešķīris tiesības reģistra lietotāja vārdā pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un par kurām reģistra lietotājs ir paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam.

43. Reģistra lietotāja atbildīgā persona, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, pirms pieprasījuma nosūtīšanas autorizējas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja vārdu un paroli vai www.latvija.lv autentificēšanas iespējas.

44. Valsts ieņēmumu dienests atsakās no reģistra sniegt ziņas reģistra lietotājam, kurš nav autorizēts, lai saņemtu ziņas, izmantojot VID risinājumu.

45. Valsts ieņēmumu dienests atsakās no reģistra sniegt ziņas reģistra lietotāja atbildīgajām personām, kuras nav autorizētas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai kurām reģistra lietotāja pilnvarotais tiesību pārvaldnieks nav piešķīris tiesības reģistra lietotāja vārdā pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vai par kurām reģistra lietotājs nav paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam.

46. Valsts ieņēmumu dienests atsakās no reģistra sniegt ziņas reģistra lietotājam, kurš pieprasa un saņem ziņas no reģistra, izmantojot VID risinājumu starpniecību, mērķiem, kas nav noteikti Kontu reģistra likumā vai tādā apjomā, kas pārsniedz šo noteikumu 19. punktā minēto apjomu.

47. Valsts ieņēmumu dienests atsakās no reģistra sniegt ziņas reģistra lietotāja atbildīgajām personām, kuras pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, mērķiem, kas nav noteikti Kontu reģistra likumā vai tādā apjomā, kas pārsniedz šo noteikumu 19. punktā minēto apjomu.

48. Reģistra lietotājs, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra, izmantojot VID risinājumu, nodrošina, ka ziņas no reģistra pieprasa un saņem tikai reģistra lietotāja informācijas sistēmā autorizētās atbildīgās personas – lietotāji, kuriem reģistra lietotājs ir piešķīris tiesības pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot reģistra lietotāja informācijas sistēmu.

49. Reģistra lietotājs, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra, izmantojot VID risinājumu, nodrošina, ka reģistra lietotāja informācijas sistēmā autorizētās atbildīgās personas – lietotāji, kuriem reģistra lietotājs ir piešķīris tiesības pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot reģistra lietotāja informācijas sistēmu, – ziņas no reģistra pieprasa tā, lai Valsts ieņēmumu dienestam būtu iespējams identificēt reģistra sistēmas lietotājus.

50. Reģistra lietotājs nodrošina visu veidu piekļuves informācijas, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja vārda un paroles, aizsardzību pret izpaušanu. Reģistra lietotājs nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienestu par nesankcionētu piekļuvi vai iespējamu nesankcionētu piekļuvi reģistra lietotāja informācijas sistēmai ziņu pieprasīšanai un saņemšanai no reģistra vai par piekļuves informācijas pazaudēšanu vai izpaušanu vai tādu iespējamību. Attiecīgo informāciju nosūta uz Valsts ieņēmumu dienesta paziņoto elektroniskā pasta adresi.

51. Reģistra lietotājs neveic darbības, kas ir vērstas uz reģistra un citu Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu, tai skaitā tīmekļa pakalpju, drošības apiešanu, nepamatotu pārslodzi vai bojāšanu.

52. Reģistra lietotājs nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienestu par konstatētiem drošības incidentiem, kas radušies reģistra lietotāja sistēmā un apdraud reģistra un reģistra ziņu konfidencialitāti, integritāti vai pieejamību.

53. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina reģistra ziņu pieejamību nepārtrauktā režīmā, izņemot plānotus un neplānotus VID risinājuma vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbības pārtraukumus, ar nosacījumu, ka ir ievēroti VID risinājuma vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanas nosacījumi (nav pārkāptas drošības prasības, nav veiktas ļaunprātīgas darbības pieejamības un veiktspējas samazināšanai vai citi līdzīgi sistēmas drošības incidenti). Par plānotiem pārtraukumiem Valsts ieņēmumu dienests informē reģistra lietotāju ne vēlāk kā divas darbdienas iepriekš, nosūtot paziņojumu uz reģistra lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

54. Valsts ieņēmumu dienests pārtrauc ziņu izsniegšanu no reģistra, ja reģistra lietotājs pārkāpis VID risinājuma vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanas nosacījumus (pārkāptas drošības prasības, veiktas ļaunprātīgas darbības pieejamības un veiktspējas samazināšanai, piekļuves informācija nonākusi trešo personu rīcībā vai konstatēti citi sistēmas drošības incidenti).

55. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka tiek glabāti auditācijas pieraksti par ziņu pieprasīšanu un saņemšanu no reģistra.

56. Reģistra lietotājs, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta rakstisku pieprasījumu, 10 darbdienu laikā sniedz fiziskajai personai rakstisku atbildi par ziņu apstrādi, kas saņemtas no reģistra, un to apstrādes pamatojumu, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kad ziņas par fiziskas personas datu apstrādi fiziskajai personai ir aizliegts izpaust.

57. Valsts ieņēmumu dienests automātiski saņem ziņas par kontiem un individuālajiem seifiem, kuru turētāji vai lietotāji ir juridiskas personas. Minētās ziņas saņem šo noteikumu 19. punktā minētajā apjomā.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 502)

58. Valsts ieņēmumu dienests automātiski aktualizē to kontu un individuālo seifu statusu, kuri atrodas citās informācijas sistēmās un kuru turētāji vai lietotāji ir fiziskas personas.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

59. Reģistra lietotāji no reģistra saņemtās ziņas elektroniskā formā glabā ne ilgāk kā piecus gadus pēc reģistrā iekļautā konta slēgšanas vai individuālā seifa nomas vai īres līguma izbeigšanās, izņemot gadījumus, kas noteikti normatīvajos aktos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 31.10.2017. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

60. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

61. Līdz 2017. gada 31. decembrim šo noteikumu 19.1.6. apakšpunktā minētās ziņas sniedz atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma redakcijai, kas ir spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, ar kuriem pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvas (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK, prasības.

(MK 31.10.2017. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

62. Ar 2018. gada 1. janvāri šo noteikumu 19.1.6. apakšpunktā minētās ziņas sniedz atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma redakcijai, ar kuru pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvas (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK, prasības.

(MK 31.10.2017. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

63. Šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētais pienākums attiecībā uz ziņu sniegšanu par ieguldījumu kontiem stājas spēkā 2018. gada 30. aprīlī. No 2018. gada 1. maija ziņu sniedzējs sniedz ziņas par ieguldījumu kontiem par laikposmu, sākot no 2018. gada 1. janvāra.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

64. Ziņu sniedzējs:

64.1. līdz 2020. gada 31. augustam iesniedz ziņas par spēkā esošajiem individuālo seifu nomas vai īres līgumiem;

64.2. no 2020. gada 1. septembra iesniedz ziņas par spēkā esošajiem, izbeigtajiem un no jauna noslēgtajiem individuālo seifu nomas vai īres līgumiem.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 186Pieņemts: 28.03.2017.Stājas spēkā: 01.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 10.04.2017. OP numurs: 2017/73.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
290020
{"selected":{"value":"22.10.2021","content":"<font class='s-1'>22.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.10.2021","iso_value":"2021\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2021","iso_value":"2021\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2021.-21.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2020","iso_value":"2020\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2020.-24.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2018","iso_value":"2018\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2018.-17.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2018","iso_value":"2018\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2018.-29.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2017","iso_value":"2017\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2017.-11.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-10.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.10.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)