Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 185

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 44. §)
Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu
Izdoti saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma
13. panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka iesnieguma par uzturlīdzekļu izmaksu (turpmāk – iesniegums) paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus, kā arī kārtību, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – fonda administrācija) izskata iesniegumu.

2. Iesniegumu (pielikums) un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

2.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā privātpersona iesniedz iesniegumu iestādē;

2.2. elektronisko pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus.

3. Iesniegumam pievieno:

3.1. tiesas nolēmuma norakstu vai apliecinātu kopiju, ja par uzturlīdzekļu piedziņu lēmusi ārvalsts tiesa;

3.2. pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, ja iesniedzējs iesniegumu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību.

4. Ja iesniegums iesniegts par bērnu vai iesniegumu iesniegusi pilngadīga persona, lai saņemtu uzturlīdzekļus savam uzturam, iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo informāciju par attiecīgās personas vecākiem fonda administrācija iegūst no Iedzīvotāju reģistra.

5. Iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo Latvijas tiesas nolēmuma tekstu fonda administrācija iegūst Tiesu informatīvajā sistēmā.

6. Ja ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai ar notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem, parādniekam ir noteikts pienākums maksāt iesniedzējam uzturlīdzekļus, fonda administrācija lēmumu pieņem 20 dienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.

7. Ja iesniedzējs nav iesniedzis visus dokumentus vai Tiesu informatīvajā sistēmā nav pieejams pilns tiesas nolēmuma teksts, fonda administrācija var pieprasīt, lai iesniedzējs vai attiecīgā tiesa iesniedz nepieciešamos dokumentus 20 dienu laikā. Šādā gadījumā lēmumu pieņem 20 dienu laikā no dienas, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

8. Ja šo noteikumu 7. punktā minēto termiņu nav iespējams ievērot, fonda administrācija var pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā lēmumu pieņem 20 dienu laikā no dienas, kad iesniegti visi pieprasītie dokumenti, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumus Nr. 71 "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 37. nr.; 2015, 124. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 185

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai

Uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums

Persona, kas vēlas saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda:
 vārds, uzvārds  
 personas kods 
           
 tālruņa numurs(-i)  
 elektroniskā pasta adrese 
 
Lūdzu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu izmaksāt uzturlīdzekļus (vajadzīgo atzīmēt):
manam uzturam (aizpilda pilngadīga persona, kura turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā)
bērnam(-iem), kurš(-i) ir manā faktiskā aprūpē un kuram(-iem) ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā:
   
Nr.
p. k.
Bērna vārds un uzvārdsPersonas kods
(piešķirts Latvijas Republikā)
   
   
   
 
Uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda lūdzu izmaksāt šāda vecāka vietā (aizpilda bērna aizbildnis vai pilngadīga persona, kura vēlas saņemt uzturlīdzekļus savam uzturam):
tēvs
māte
 
Uzturlīdzekļus lūdzu pārskaitīt uz iesniedzēja konta numuru:
                           
 
Lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus lūdzu (vajadzīgo atzīmēt):
izsniegt man personīgi Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā
nosūtīt pa pastu uz adresi 
nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi 
 (dokuments tiks nosūtīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu)

Apliecinu, ka līdz iesnieguma iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā neesmu saņēmis(-usi) uzturlīdzekļus no vecāka vai tos esmu saņēmis(-usi) nepilnā apmērā.

Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums paziņot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, triju darbdienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās. Šādi apstākļi ir:

- bērns(-i) faktiski vairs neatrodas manā aprūpē (izņemot gadījumus, ja iesniegumu iesniegusi pilngadīga persona par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam);

- neturpinu iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā (ja iesniegumu iesniegusi pilngadīga persona par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam);

- man vai bērnam(-iem), par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, vairs nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

- parādnieks maksā uzturlīdzekļus;

- bērna(-u) uzturēšanai, par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, man ārvalstī piešķirts pabalsts vai cita materiālā palīdzība, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem; 

- uzturlīdzekļus saņemu administratīvā procesa ietvaros, un parādnieks īsteno bērna aprūpi Civillikuma 177. panta ceturtās daļas un 178. panta otrās daļas izpratnē;

- bērns(-i), par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, stājies(-ušies) laulībā;

- tiesas nolēmums, uz kura pamata man veic uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir zaudējis spēku;

- notariālais akts, kas ietver vienošanos par periodiskajiem uzturlīdzekļu maksājumiem bērnam(-iem), uz kura pamata man veic uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir izbeigts vai grozīts;

- persona, kuras vietā es saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, vairs nav bērna(-u) vecāks;

- iestājušies citi šeit neminēti apstākļi, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Esmu informēts(-a), ka uzturlīdzekļus izmaksā līdz dienai, kad beidzas uzturlīdzekļu izmaksas termiņš, ja tas uzturlīdzekļu piešķiršanas brīdī jau ir bijis zināms, vai līdz dienai, kad iestājies apstāklis, kura dēļ izbeidzama uzturlīdzekļu izmaksa.

Esmu informēts(-a), ka uzturlīdzekļu izmaksu uzsāk ar nākamo kalendāra mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas par uzturlīdzekļu izmaksu. Uzturlīdzekļus izmaksā par iepriekšējo mēnesi (izņemot Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 14. panta otrajā daļā noteikto gadījumu, kad uzturlīdzekļus izmaksā par visu iepriekšējo laikposmu, par kuru uzturlīdzekļi aprēķināti).

Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums atmaksāt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai:

- visas man nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus;

- likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

- man izmaksātās uzturlīdzekļu summas, ja esmu apzināti sniedzis(-usi) nepatiesas ziņas vai noteiktajā laikā neesmu paziņojis(-usi) par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Esmu informēts(-a), ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums piedzīt no manis visas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus, un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām.

Pielikumā:

 
 
 
   
(datums) (paraksts)
Tieslietu ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 185Pieņemts: 28.03.2017.Stājas spēkā: 31.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 30.03.2017. OP numurs: 2017/66.15
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289754
31.03.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)