Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija noteikumus Nr. 334 "Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 21

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 43. §)
Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
14. panta otrās daļas 1. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā (turpmāk – autoceļa robežšķērsošanas vieta) Valsts ieņēmumu dienesta muitas amatpersona vai Valsts robežsardzes amatpersona kontrolē:

1.1. atsevišķas akcīzes preces, kuras fiziskā persona pārvieto personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma Padomes 2009. gada 16. novembra Regulas (EEK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 41. panta izpratnē;

1.2. komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai.

2. Fiziska persona (turpmāk – persona), kura ieceļo Latvijas Republikā, autoceļa robežšķērsošanas vietā aizpilda akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma (turpmāk – paziņojums) (1. pielikums) šādas sadaļas:

2.1. A sadaļu aizpilda visas personas, kuras ieceļo Latvijas Republikā;

2.2. B sadaļu aizpilda personas, kuras ieceļo Latvijas Republikā, vadot mehānisko transportlīdzekli;

2.3. C sadaļu aizpilda personas, kuras ieceļo Latvijas Republikā, vadot mehānisko komerciālo transportlīdzekli.

3. Šo noteikumu izpratnē atsevišķas akcīzes preces ir:

3.1. alkoholiskie dzērieni;

3.2. tabakas izstrādājumi;

3.3. degviela.

4. Persona, kura, vadot privāto mehānisko transportlīdzekli, izceļo no Latvijas Republikas, par transportlīdzekļa standarttvertnē esošo degvielu aizpilda paziņojuma A un B sadaļu, ja attiecīgā persona nākamajās septiņās dienās plāno atkārtoti izceļot un ieceļot Latvijas Republikā ar to pašu transportlīdzekli un vēlas šā transportlīdzekļa standarttvertnē esošajai degvielai piemērot atbrīvojumu no normatīvajos aktos paredzētajiem maksājumiem.

5. Persona iesniedz paziņojumu Valsts ieņēmumu dienesta muitas amatpersonai vai, ja autoceļa robežšķērsošanas vietā muitas kontrole nav paredzēta, – Valsts robežsardzes amatpersonai.

6. Valsts ieņēmumu dienesta muitas amatpersona veic muitas kontroli saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 46. pantu.

7. Ja Valsts robežsardzes amatpersona autoceļa robežšķērsošanas vietā, kurā muitas kontrole nav paredzēta, konstatē personas pienākumu maksāt normatīvajos aktos paredzētos maksājumus par atsevišķām paziņojumā norādītajām akcīzes precēm, Valsts robežsardzes amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu caur attiecīgo robežšķērsošanas vietu ievest Latvijas Republikā akcīzes preces, kas nav atbrīvotas no nodokļiem (2. pielikums), un informē personu par tuvāko robežšķērsošanas vietu, kur paredzēta muitas kontrole.

8. Ja nepieciešams, persona aizpilda paziņojumu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru Valsts ieņēmumu dienesta muitas amatpersona vai Valsts robežsardzes amatpersona autoceļa robežšķērsošanas vietā, kurā muitas kontrole netiek veikta, apstiprina ar zīmogu.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 1 "Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas personīgajā bagāžā pārvietojamās akcīzes preces" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 6. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 21
Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums
 /заявление о перевозе акцизного товара/Nr.______/_______
/Statement on the Transport of Excise Goods/Aizpilda amatpersona
/Заполняется должностным лицом/
/To be completed by the official/

AIZPILDA DRUKĀTIEM BURTIEM /ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ /TO BE COMPLETED IN BLOCK CAPITALS

A sadaļa (Aizpilda visas personas/ Заполняется всеми лицами/ To be completed by the all persons)

Datums (dd.mm.gg.) /дата (чч,мм.гг.) /date (dd.mm.yy.)/

____ ._____. _____

Laiks /время/time/

_____ : _______

Aizpilda, ieceļojot Latvijas Republikā
/Заполняется при въезде в Латвийскую Республику/
/To be completed by entering the Republic of Latvia /

Aizpilda, izceļojot no Latvijas Republikas
/Заполняется при выезде из Латвийской Республики/
/To be completed by leaving the Republic of Latvia/

Vārds /Имя/Name/

Uzvārds /Фамилия/Surname/

Personas kods (ja nav, norāda pases numuru)
/Персональный код (если нет, то указывается номер паспорта/
/Personal cod (if not, indicate passport number)/

__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __

_____________________________________

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs
/регистрационный номер транспортного средства/
/vehicle registration number/

Apliecinu, ka pēdējo 7 dienu laikā
/Подтверждаю, что в течении последних 7 дней я/
/I certify that during the last 7 days I have/


neesmu ieceļojis Latvijas Republikā
/не въезжал в Латвийскую Республику /
/not entered the Republic of Latvia/

esmu ieceļojis Latvijas Republikā
/въезжал в Латвийскую Республику/
/entered the Republic of Latvia/


Preces veids /тип товара//type of goods/Daudzums
/количество/
/amount/
Mērvienība
/единица/
/unit/
Tabakas izstrādājumi /табачные изделия/ tobacco products/

cigaretes /cигареты / cigarettes/

gab. /шт./pc./

cigarillas /сигариллы / cigarillos/

gab. /шт./pc./

cigāri /cигары / cigars/

gab. /шт./pc./

smēķējamā tabaka /курительный табак / smoking tobacco/

g /г/g
Alkoholiskie dzērieni /aлкогольные напитки/ alcoholic beverages/

ar spirta saturu vairāk nekā 22 tilp.% (tajā skaitā ar spirta saturu 80 tilp.% vai vairāk)
/с содержанием алкоголя свыше алк. 22 % об. (в том числе содержание алкоголя в алк. 80 % об. или более/
/with an alcohol content above the alc. 22% vol. (including the alcohol content of alc. 80 % or more)/

litri
/литры//litres/

ar spirta saturu līdz 22 tilp.%, izņemot negāzēto vīnu un alu
/с содержанием алкоголя до 22 % по объему, за исключением неигристого вина и пива/
/with alcohol content up to 22 % by volume, except for still wine and beer/

litri
/литры//litres/

negāzēts vīns /неигристое вино /still wine/

litri
/литры / litres/

alus /пиво / beer/

litri
/литры / litres/

B sadaļa (Aizpilda mehānisko transportlīdzekļu vadītāji/ Заполняется водителеми / To be completed by the drivers)

Degviela /топливо / fuelDaudzums
/количество/
/amount/
Mērvienība
/единица/
/unit/

dīzeļdegviela /дизельное топливо/ diesel fuel/

bezsvina benzīns /неэтилированный бензин / /unleaded petrol/

degviela transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē
/топливо в стандартном топливном баке транспортного средства/
/fuel in the standard fuel tank of a vehicle/

litri
/литры//litres/

degviela pārvietojamās tvertnēs
/топливо в переносных емкостях/
/fuel in portable tanks/

litri
/литры//litres/

C sadaļa (Aizpilda komerciālo mehānisko transportlīdzekļu vadītāji/ Заполняется водителеми комерческого механического транспортного средства / To be completed commercial motor vehicle drivers)

Komerciālā mehāniskā transportlīdzekļa turētāja (īpašnieka) nosaukums
Название владельца коммерческого транспортного средства или держателя
Commercial vehicle owner or keeper

Komerciālā mehāniskā transportlīdzekļa turētāja (īpašnieka) reģistrācijas numurs
Регистрационный номер коммерческого владельца транспортного средства или держателя
Vehicle holder (owner) of the registration number


Nobraukuma (odometra) rādījums /Показания одометра/ Odometer

Kilometri
/километры/
/kilometers/

Paraksts /подпись заявителя/Signature of the natural person/_____________________________

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 21
LĒMUMS

par atteikumu ievest caur

 
 (robežšķērsošanas vieta)
Latvijas Republikā akcīzes preces, kas nav atbrīvotas no nodokļiem
Nr.________ – ___________________________________
 

(Valsts robežsardzes struktūrvienības kods – Nr.p.k.)

 

20__.g.___. ________

(struktūrvienības nosaukums, adrese)
 
(Valsts robežsardzes amatpersonas amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

tālr. +371

,

veicot robežpārbaudi, konstatēja, ka

persona

vārds (vārdi) ______________________ uzvārds ____________________________

 

dzimšanas datums, gads 

personas kods (ja ir)

-

valstiskā piederība

  

ceļošanas (personu apliecinošs) dokuments

 
 (nosaukums, sērija, numurs)

dzīvesvieta

 

ar transportlīdzekli

  

marka

 

reģistrācijas valsts

 

reģistrācijas numurs

 
transportlīdzekļa īpašnieks  

ieved šādas muitojamas akcīzes preces:

 DaudzumsMērvienība 

Tabakas izstrādājumi

   

Alkoholiskie dzērieni

   

Degviela

   

Citas preces (mantas)

   

Ziņas par personas/transportlīdzekļa iepriekšējo valsts robežas šķērsošanu (ieceļošanu) un akcīzes preču ievešanu

(datums, laiks, robežšķērsošanas vieta, persona/transportlīdzeklis)

Personas viedoklis

Pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts robežas likuma 22. panta pirmo, trešo un devīto daļu, Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm" 10. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 21 "Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai" 7. punktu,

pieņemts lēmums par atteikumu

personai

 
 (vārds, uzvārds)

ievest Latvijas Republikā caur

 

robežšķērsošanas vietu

akcīzes preces

(skaidrojums, kādas un cik daudz muitojamo akcīzes preču persona ieved)

Lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes nosaukums, adresāts, adrese)

Lēmums stājas spēkā ______.gada ___.________

Persona informēta, ka:

1. Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta 4.3 daļu akcīzes preču ievešanu, tajā skaitā ar sauszemes bezsliežu transportlīdzekli, kas nav komerciāls transportlīdzeklis, neuzskata par komerciālu minētā panta ceturtās daļas izpratnē, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tā nenotiek regulāri (ne biežāk kā vienu reizi septiņās dienās);

b) akcīzes preces paredzētas fiziskās personas personīgai vai ģimenes lietošanai.

Šie nosacījumi attiecībā uz degvielu attiecas uz konkrētu fizisko personu un uz konkrētu sauszemes bezsliežu transportlīdzekli, kas nav komerciāls transportlīdzeklis.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm" 10. punktu ___________________________ robežšķērsošanas vietā nav paredzēts veikt muitas kontroli.

Tuvākā robežšķērsošanas vieta, kur paredzēta muitas kontrole, ____________________________________________________

Aizpilda persona

Lēmuma otro eksemplāru saņēmu ______.gada ___.________

(personas vārds, uzvārds, paraksts)

Valsts robežsardzes amatpersona, kura pieņēma lēmumu

(vārds, uzvārds, paraksts)
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 03.01.2017.Stājas spēkā: 25.01.2017.Zaudē spēku: 01.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 24.01.2017. OP numurs: 2017/19.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288230
25.01.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)