Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 738

Rīgā 2016. gada 22. novembrī (prot. Nr. 64 28. §)
Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
45. panta 2.2 daļu
(Grozīta ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz un lieto caurlaidi, kas dod tiesības šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" (turpmāk – caurlaide) prasības;

1.2. kārtību, kādā kontrolē transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, lietojot caurlaidi;

1.3. gadījumus un kārtību, kādā anulē caurlaidi.

II. Caurlaides izsniegšana

2. Satiksmes ministrija caurlaidi izsniedz:

2.1. Pasta komersantu reģistrā reģistrēta pasta komersanta (turpmāk – pasta komersants) īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk – pasta transportlīdzeklis), kuru izmanto pasta pakalpojumu sniegšanai;

2.1.1 universālā pasta pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk – universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzeklis), kuru izmanto universālā pasta pakalpojuma sniegšanai;

2.2. Saeimas, Valsts prezidenta Kancelejas, Valsts kancelejas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras un ministrijas (turpmāk – institūcija) īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk – institūcijas transportlīdzeklis), ar kuru nogādā šo institūciju dokumentus.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

3. Ja apsardzes komersants vai kredītiestādes iekšējās drošības dienests veic skaidras naudas inkasācijas apsardzi (turpmāk – inkasents), apsardzes komersanta vai kredītiestādes iekšējās drošības dienesta īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk – inkasācijas apsardzes transportlīdzeklis) caurlaidi izsniedz Valsts policija.

4. Caurlaidi pasta transportlīdzeklim un institūcijas transportlīdzeklim izgatavo atbilstoši noteiktam paraugam (1. pielikums). Caurlaides formāts ir 21 x 15 cm. Caurlaides priekšpusē gar caurlaides malām ir 3 cm plata josla zaļā krāsā ((Pantone Uncoated 336 U) RGB krāsu skalā – zaļš = Red (58), Green (114), Blue (103)). Zaļā josla ierāmē baltu taisnstūra laukumu, kura formāts ir 15 x 9 cm. Caurlaides augšējā malā norādīts datums, līdz kuram caurlaide derīga.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

4.1 Caurlaidi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzeklim izgatavo atbilstoši noteiktam paraugam (2. pielikums). Caurlaides formāts ir 21 x 15 cm. Caurlaides priekšpusē gar caurlaides malām ir 3 cm plata josla oranžā krāsā ((Pantone 152 U) RGB krāsu skalā – oranžs = Red (229), Green (114), Blue (0)). Oranžā josla ierāmē baltu taisnstūra laukumu, kura formāts ir 15 x 9 cm. Caurlaides augšējā malā norādīts datums, līdz kuram caurlaide derīga.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

4.2 Caurlaidi inkasācijas apsardzes transportlīdzeklim izgatavo atbilstoši noteiktam paraugam (3. pielikums). Caurlaides formāts ir 21 x 15 cm. Caurlaides priekšpusē gar caurlaides malām ir 3 cm plata josla zilā krāsā ((Pantone 286 U) RGB krāsu skalā – zils = Red (50), Green (85), Blue (164)). Zilā josla ierāmē baltu taisnstūra laukumu, kura formāts ir 15 x 9 cm. Caurlaides augšējā malā norādīts datums, līdz kuram caurlaide derīga.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

5. Caurlaidi izsniedz kalendāra gadam, un tā ir derīga līdz kalendāra gada beigām.

6. Iesniegumu transportlīdzekļa caurlaides saņemšanai (4. pielikums) pasta komersants, universālā pasta pakalpojuma sniedzējs un institūcija rakstveidā iesniedz Satiksmes ministrijā, bet inkasents – Valsts policijā.

(MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

7. Ja iesniegumam ir pievienoti atbilstošie dokumenti un tie satur nepieciešamo informāciju, Satiksmes ministrija izsniedz caurlaidi viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, par to informējot pasta komersantu, universālā pasta pakalpojuma sniedzēju vai institūciju.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

8. Ja iesniegumam ir pievienoti atbilstošie dokumenti un tie satur nepieciešamo informāciju, Valsts policija izsniedz caurlaidi, par to informējot inkasentu:

8.1. viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;

8.2. 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja inkasents ir Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks.

9. Satiksmes ministrija un Valsts policija attiecīgos datus par izsniegto caurlaidi reģistrē transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, caurlaides numuru, izsniegšanas datumu, derīguma termiņu un informāciju par caurlaides anulēšanu.

III. Caurlaides lietošana

10. Pasta transportlīdzekļa, universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa, inkasācijas apsardzes transportlīdzekļa un institūcijas transportlīdzekļa vadītājam ar izsniegto caurlaidi ir tiesības neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības, ievērojot nosacījumu, ka transportlīdzekli novieto tā, lai tas neapdraudētu savu un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību un iespējami mazāk traucētu gājēju un transportlīdzekļu pārvietošanos.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

11. Transportlīdzekli novieto uz ietves, gājēju ceļa, velosipēdu ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, kopīga gājēju un velosipēdu ceļa (turpmāk – gājēju un velosipēdistu josla) tā, lai tas netraucētu gājējiem un velosipēdistiem pārvietoties un attālums no transportlīdzekļa līdz gājēju un velosipēdistu joslas malai vismaz vienā pusē būtu ne mazāks kā 1,50 metri.

12. Transportlīdzekļa stāvēšanas laikā caurlaidi novieto transportlīdzekļa kabīnē aiz priekšējā stikla, kreisajā apakšējā stūrī.

13. (Svītrots ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

14. Caurlaide pasta transportlīdzekļa vadītājam, universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa vadītājam un inkasācijas apsardzes transportlīdzekļa vadītājam dod tiesības neievērot šo noteikumu 10. punktā norādītos ceļu satiksmi regulējošos noteikumus, ja šīs tiesības pamato ar aizpildītiem pavaddokumentiem (piemēram, reģistrācijas žurnālu, ceļazīmi) vai datiem elektroniskajā datu reģistrēšanas ierīcē, kas apliecina, ka transportlīdzeklis tiek izmantots atbilstoši caurlaides izsniegšanas mērķim.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

15. Nedrīkst izgatavot caurlaides atvasinājumus, mainīt caurlaides datus, kā arī nodot caurlaidi lietošanā citai personai.

IV. Caurlaides lietošanas kontrole

16. Valsts policija un pašvaldības policija (turpmāk – policija) kontrolē, kā vadītājs, lietojot caurlaidi, ievēro transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumus.

17. Pasta transportlīdzekļa vadītājam, universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa vadītājam un inkasācijas apsardzes transportlīdzekļa vadītājam, kas, novietojot transportlīdzekli stāvēšanai, lieto caurlaidi, ir pienākums pēc policijas amatpersonas pieprasījuma uzrādīt pavaddokumentu, kas pamato darba uzdevuma veikšanu konkrētajā adresē.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

18. Ja transportlīdzekļa vadītājs nav ievērojis šo noteikumu 12. vai 17. punktā noteiktās prasības, transportlīdzeklim izsniegtā caurlaide nedod tiesības neievērot šo noteikumu 10. punktā norādītos ceļu satiksmi regulējošos noteikumus, un policija, konstatējot šādus gadījumus, rīkojas atbilstoši kompetencei.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

V. Caurlaides darbības anulēšana

19. Iestāde, kas izsniegusi caurlaidi, to anulē, izdarot attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, ja:

19.1. pasta komersants, universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, inkasents vai institūcija ierosina anulēt izsniegto caurlaidi;

19.2. pasta komersants, universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, inkasents vai institūcija triju mēnešu laikā no caurlaides izsniegšanas datuma nav ieradusies saņemt caurlaidi;

19.3. pasta komersanta, universālā pasta pakalpojuma sniedzēja, inkasenta vai institūcijas iesniegtajos dokumentos, uz kuru pamata izsniegta caurlaide, ir norādīta nepatiesa informācija;

19.4. caurlaide ir nozaudēta;

19.5. pasta komersantam ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus vai pasta komersants ir izslēgts no pasta komersantu reģistra;

19.6. inkasentam ir anulēta speciālā atļauja (licence) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai vai iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecība inkasācijas apsardzes nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

20. Iestāde, kas izsniegusi caurlaidi, šo noteikumu 19.3. apakšpunktā paredzētajā gadījumā paziņo pasta komersantam, universālā pasta pakalpojuma sniedzējam, inkasentam vai institūcijai par caurlaides anulēšanu.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

21. Pasta komersants, universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, inkasents vai institūcija septiņu darbdienu laikā nodod caurlaidi iestādei, kas izsniegusi attiecīgo caurlaidi, ja:

21.1. beidzies caurlaides derīguma termiņš;

21.2. caurlaide ir anulēta;

21.3. ir mainījies transportlīdzekļa izmantošanas mērķis, transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs.

(Grozīts ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 663)

VI. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 738
Pasta transportlīdzekļa un institūcijas transportlīdzekļa
caurlaides paraugs

(Pielikums MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

I. Caurlaides priekšpuse (averss)

 

 

 

 

 

Derīga līdz __.__.____.

 

 

Pasta transportlīdzekļa un institūcijas transportlīdzekļa
CAURLAIDE
Nr. __________

Caurlaides saņēmējs 
Tālrunis  
Transportlīdzekļa
valsts reģistrācijas numurs
 
IzdevējiestādeSATIKSMES MINISTRIJA
Izdota 20__. gada __. _____________Amats 
 Paraksts 
  

Z. v.

 

 

 

II. Caurlaides otra puse (reverss)

 

 

 

ATĻAUTS NEIEVĒROT
TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANAS NOTEIKUMUS UZ LAIKU LĪDZ 30 MINŪTĒM, KĀ ARĪ CEĻA ZĪMJU
"BRAUKT AIZLIEGTS", "MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" UN "KRAVAS AUTOMOBIĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" PRASĪBAS

 

 
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 738
Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa
caurlaides paraugs

(Pielikums MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

I. Caurlaides priekšpuse (averss)

 

 

 

 

 

Derīga līdz __.__.____.

 

 

Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa
CAURLAIDE
Nr. __________

Caurlaides saņēmējs 
Tālrunis  
Transportlīdzekļa
valsts reģistrācijas numurs
 
IzdevējiestādeSATIKSMES MINISTRIJA
Izdota 20__. gada __. _____________Amats 
 Paraksts 
  

Z. v.

 

 

 

II. Caurlaides otra puse (reverss)

 

 

 

ATĻAUTS NEIEVĒROT
TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANAS NOTEIKUMUS UZ LAIKU LĪDZ 30 MINŪTĒM, KĀ ARĪ CEĻA ZĪMJU
"BRAUKT AIZLIEGTS", "MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" UN "KRAVAS AUTOMOBIĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" PRASĪBAS

 

  
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 738
Inkasācijas apsardzes transportlīdzekļa caurlaides paraugs

(Pielikums MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

I. Caurlaides priekšpuse (averss)

 

 

 

 

 

Derīga līdz __.__.____.

 

 

Inkasācijas apsardzes transportlīdzekļa
CAURLAIDE
Nr. __________

Caurlaides saņēmējs 
Tālrunis  
Transportlīdzekļa
valsts reģistrācijas numurs
 
IzdevējiestādeVALSTS POLICIJA
Izdota 20__. gada __. _____________Amats 
 Paraksts 
  

Z. v.

 

 

 

II. Caurlaides otra puse (reverss)

 

 

 

ATĻAUTS NEIEVĒROT
TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANAS NOTEIKUMUS, KĀ ARĪ CEĻA ZĪMJU "BRAUKT AIZLIEGTS", "MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" UN "KRAVAS AUTOMOBIĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" PRASĪBAS

 

 
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 738

(Pielikums MK 30.10.2018. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

Iesniegums transportlīdzekļa caurlaides saņemšanai

Lūdzu izsniegt transportlīdzekļa caurlaidi (caurlaides), lai nodrošinātu šādu darba uzdevumu pildīšanu (atbilstošo atzīmēt ar x):

pasta pakalpojumu sniegšana

universālā pasta pakalpojuma sniegšana

skaidras naudas inkasācijas apsardze

institūciju dokumentu nogādāšana

1. Caurlaides (caurlaižu) pieprasītājs 
 (komersanta/institūcijas nosaukums)
2. Komersanta/institūcijas reģistrācijas numurs 
3. Komersanta/institūcijas adrese:
3.1. juridiskā adrese 
3.2. pasta adrese 
4. Tālrunis* fakss e-pasts 
5. Komersanta/institūcijas vadītājs: amats 
vārds, uzvārds 
6. Dati par komersanta tiesībām sniegt pasta pakalpojumus vai veikt inkasācijas apsardzi:
6.1. pasta komersants reģistrēts pasta komersantu reģistrā 
 (reģistrācijas datums)
6.2. inkasentam izsniegta (atbilstošo atzīmēt ar x):
6.2.1. speciālā licence (atļauja) apsardzes darbības veikšanai
6.2.2. kredītiestāžu iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecība
7. Papildu ziņas (pēc komersanta/institūcijas ieskatiem) 
  
  
  
8. Pievienoto dokumentu saraksts (atbilstošo atzīmēt ar x):
8.1. visiem caurlaižu pieprasītājiem:
8.1.1. īpašumā vai turējumā reģistrēto pasta pakalpojumu un universālā pasta pakalpojuma sniegšanai, inkasācijas apsardzei vai institūciju dokumentu nogādāšanai izmantojamo transportlīdzekļu saraksts (norādīt tabulā minēto informāciju un pievienot apliecinātu līguma kopiju par turējumā reģistrētā transportlīdzekļa lietošanas tiesisko pamatu)
 
Nr.
p. k.
Transportlīdzekļa nosaukumsTransportlīdzekļa valsts
reģistrācijas numurs
Transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības numurs
1.   
2.   

8.1.2. apliecināta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija

8.2. pasta komersantam un universālā pasta pakalpojuma sniedzējam:

8.2.1. informācija par iepriekšējā darbības gadā veikto pasta pakalpojumu apjomu (ja komersants jau darbojas) vai plānotās darbības aprakstu (ja komersants uzsāk darbību)

8.2.2. informācija par sniegtajiem (plānotajiem) pakalpojumiem un ģeogrāfisko teritoriju, kurā sniegti (plānoti) pakalpojumi

8.3. apsardzes komersantam:

8.3.1. apliecināta vienošanās kopija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē. Vienošanās darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu

8.3.2. apsardzes komersanta izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, kā arī to kredītiestāžu un komersantu adreses, kurās plānota skaidras naudas savākšana un nogādāšana un kurās tiks lietota caurlaide skaidras naudas inkasācijas apsardzes laikā

8.4. kredītiestādes iekšējās drošības dienestam:

kredītiestādes izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, kā arī to kredītiestādes filiāļu adreses, kurās plānota skaidras naudas savākšana un nogādāšana un kurās tiks lietota caurlaide skaidras naudas inkasācijas apsardzes laikā

Apliecinu, ka pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga.

Pielikumā _______ dokumenti.

Iesnieguma iesniegšanas datums ________________ **

Iesniedzējs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts**)
   Z. v.**

Piezīmes.

1. * Tālruņa numurs tiks norādīts uz caurlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 738Pieņemts: 22.11.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231, 28.11.2016. OP numurs: 2016/231.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
286824
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)