Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 663

Rīgā 2018. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 50 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumos Nr. 738 "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 45. panta 2.2 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumos Nr. 738 "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 231. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus un skaitli "un pārejas noteikumu 38. punktu";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1 universālā pasta pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk - universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzeklis), kuru izmanto universālā pasta pakalpojuma sniegšanai;";

1.3. papildināt 4. punktu aiz vārda "Caurlaidi" ar vārdiem "pasta transportlīdzeklim un institūcijas transportlīdzeklim";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Caurlaidi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzeklim izgatavo atbilstoši noteiktam paraugam (2. pielikums). Caurlaides formāts ir 21 x 15 cm. Caurlaides priekšpusē gar caurlaides malām ir 3 cm plata josla oranžā krāsā ((Pantone 152 U) RGB krāsu skalā - oranžs = Red (229), Green (114), Blue (0)). Oranžā josla ierāmē baltu taisnstūra laukumu, kura formāts ir 15 x 9 cm. Caurlaides augšējā malā norādīts datums, līdz kuram caurlaide derīga.

4.2 Caurlaidi inkasācijas apsardzes transportlīdzeklim izgatavo atbilstoši noteiktam paraugam (3. pielikums). Caurlaides formāts ir 21 x 15 cm. Caurlaides priekšpusē gar caurlaides malām ir 3 cm plata josla zilā krāsā ((Pantone 286 U) RGB krāsu skalā - zils = Red (50), Green (85), Blue (164)). Zilā josla ierāmē baltu taisnstūra laukumu, kura formāts ir 15 x 9 cm. Caurlaides augšējā malā norādīts datums, līdz kuram caurlaide derīga.";

1.5. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Iesniegumu transportlīdzekļa caurlaides saņemšanai (4. pielikums) pasta komersants, universālā pasta pakalpojuma sniedzējs un institūcija rakstveidā iesniedz Satiksmes ministrijā, bet inkasents - Valsts policijā.";

1.6. papildināt 7. punktu aiz vārdiem "pasta komersantu" ar vārdiem "universālā pasta pakalpojuma sniedzēju";

1.7. papildināt 10. punktu aiz vārdiem "Pasta transportlīdzekļa" ar vārdiem "universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa";

1.8. svītrot 13. punktu;

1.9. papildināt 14. punktu aiz vārdiem "pasta transportlīdzekļa vadītājam" ar vārdiem "universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa vadītājam";

1.10. papildināt 17. punktu aiz vārdiem "Pasta transportlīdzekļa vadītājam" ar vārdiem "universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa vadītājam";

1.11. svītrot 18. punktā skaitli "13.";

1.12. papildināt 19.1., 19.2. un 19.3. apakšpunktu un 20. un 21. punktu aiz vārdiem "pasta komersants" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "universālā pasta pakalpojuma sniedzējs" (attiecīgā locījumā);

1.13. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 738

Pasta transportlīdzekļa un institūcijas transportlīdzekļa
caurlaides paraugs

I. Caurlaides priekšpuse (averss)

 

 

 

Derīga līdz __.__.____.

 

Pasta transportlīdzekļa un institūcijas transportlīdzekļa
CAURLAIDE
Nr. __________

Caurlaides saņēmējs
Tālrunis    
Transportlīdzekļa
valsts reģistrācijas numurs
Izdevējiestāde SATIKSMES MINISTRIJA
Izdota 20__. gada __. _____________ Amats
  Paraksts
 

 

Z. v.

 

 

II. Caurlaides otra puse (reverss)

 

 

ATĻAUTS NEIEVĒROT
TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANAS NOTEIKUMUS UZ LAIKU LĪDZ 30 MINŪTĒM, KĀ ARĪ CEĻA ZĪMJU
"BRAUKT AIZLIEGTS", "MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" UN "KRAVAS AUTOMOBIĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" PRASĪBAS

 

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 738

Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa
caurlaides paraugs

I. Caurlaides priekšpuse (averss)

 

 

 

Derīga līdz __.__.____.

 

Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļa
CAURLAIDE
Nr. __________

Caurlaides saņēmējs
Tālrunis    
Transportlīdzekļa
valsts reģistrācijas numurs
Izdevējiestāde SATIKSMES MINISTRIJA
Izdota 20__. gada __. _____________ Amats
  Paraksts
 

Z. v.

 

 

II. Caurlaides otra puse (reverss)

 

 

ATĻAUTS NEIEVĒROT
TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANAS NOTEIKUMUS UZ LAIKU LĪDZ 30 MINŪTĒM, KĀ ARĪ CEĻA ZĪMJU
"BRAUKT AIZLIEGTS", "MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" UN "KRAVAS AUTOMOBIĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" PRASĪBAS

 

  "

1.14. papildināt noteikumus ar 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 738

Inkasācijas apsardzes transportlīdzekļa caurlaides paraugs

I. Caurlaides priekšpuse (averss)

 

 

 

Derīga līdz __.__.____.

 

Inkasācijas apsardzes transportlīdzekļa
CAURLAIDE
Nr. __________

Caurlaides saņēmējs
Tālrunis    
Transportlīdzekļa
valsts reģistrācijas numurs
Izdevējiestāde VALSTS POLICIJA
Izdota 20__. gada __. _____________ Amats
  Paraksts
 

Z. v.

 

 

II. Caurlaides otra puse (reverss)

 

 

ATĻAUTS NEIEVĒROT
TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANAS NOTEIKUMUS, KĀ ARĪ CEĻA ZĪMJU "BRAUKT AIZLIEGTS", "MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" UN "KRAVAS AUTOMOBIĻIEM BRAUKT AIZLIEGTS" PRASĪBAS

 

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 738

Iesniegums transportlīdzekļa caurlaides saņemšanai

Lūdzu izsniegt transportlīdzekļa caurlaidi (caurlaides), lai nodrošinātu šādu darba uzdevumu pildīšanu (atbilstošo atzīmēt ar x):

pasta pakalpojumu sniegšana

universālā pasta pakalpojuma sniegšana

skaidras naudas inkasācijas apsardze

institūciju dokumentu nogādāšana

1. Caurlaides (caurlaižu) pieprasītājs
  (komersanta/institūcijas nosaukums)
2. Komersanta/institūcijas reģistrācijas numurs
3. Komersanta/institūcijas adrese:
3.1. juridiskā adrese
3.2. pasta adrese
4. Tālrunis* fakss e-pasts
5. Komersanta/institūcijas vadītājs: amats
vārds, uzvārds

6. Dati par komersanta tiesībām sniegt pasta pakalpojumus vai veikt inkasācijas apsardzi:

6.1. pasta komersants reģistrēts pasta komersantu reģistrā  
  (reģistrācijas datums)

6.2. inkasentam izsniegta (atbilstošo atzīmēt ar x):

6.2.1. speciālā licence (atļauja) apsardzes darbības veikšanai

6.2.2. kredītiestāžu iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecība

7. Papildu ziņas (pēc komersanta/institūcijas ieskatiem)

8. Pievienoto dokumentu saraksts (atbilstošo atzīmēt ar x):

8.1. visiem caurlaižu pieprasītājiem:

8.1.1. īpašumā vai turējumā reģistrēto pasta pakalpojumu un universālā pasta pakalpojuma sniegšanai, inkasācijas apsardzei vai institūciju dokumentu nogādāšanai izmantojamo transportlīdzekļu saraksts (norādīt tabulā minēto informāciju un pievienot apliecinātu līguma kopiju par turējumā reģistrētā transportlīdzekļa lietošanas tiesisko pamatu)
Nr.
p. k.
Transportlīdzekļa nosaukums Transportlīdzekļa valsts
reģistrācijas numurs
Transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības numurs
1.      
2.      

8.1.2. apliecināta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija

8.2. pasta komersantam un universālā pasta pakalpojuma sniedzējam:

8.2.1. informācija par iepriekšējā darbības gadā veikto pasta pakalpojumu apjomu (ja komersants jau darbojas) vai plānotās darbības aprakstu (ja komersants uzsāk darbību)

8.2.2. informācija par sniegtajiem (plānotajiem) pakalpojumiem un ģeogrāfisko teritoriju, kurā sniegti (plānoti) pakalpojumi

8.3. apsardzes komersantam:

8.3.1. apliecināta vienošanās kopija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē. Vienošanās darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu

8.3.2. apsardzes komersanta izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, kā arī to kredītiestāžu un komersantu adreses, kurās plānota skaidras naudas savākšana un nogādāšana un kurās tiks lietota caurlaide skaidras naudas inkasācijas apsardzes laikā

8.4. kredītiestādes iekšējās drošības dienestam:

kredītiestādes izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, kā arī to kredītiestādes filiāļu adreses, kurās plānota skaidras naudas savākšana un nogādāšana un kurās tiks lietota caurlaide skaidras naudas inkasācijas apsardzes laikā

Apliecinu, ka pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga.

Pielikumā _______ dokumenti.

Iesnieguma iesniegšanas datums ________________ **

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds)   (paraksts**)
     

Z. v.**

Piezīmes.

1. * Tālruņa numurs tiks norādīts uz caurlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumos Nr. 738 "Noteikumi par caurlaidēm, kas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 663Pieņemts: 30.10.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 02.11.2018. OP numurs: 2018/217.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
302693
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)