Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Pārtikas un veterinārā dienesta 2020. gada 18. decembra rīkojumu Nr. 166 "Par nomedīto meža cūku izmeklēšanas kārtību".
Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr.177

Rīgā 2016.gada 11.oktobrī
Par meža cūku izmeklēšanas kārtību

Sakarā ar Āfrikas cūku mēra (turpmāk – ĀCM) uzliesmojumiem mājas un meža cūku populācijā, kā arī sakarā ar to, ka turpinās klasiskā cūku mēra (turpmāk – KCM) apkarošanas pasākumi, lai nodrošinātu meža cūku paraugu iegūšanu laboratoriskai izmeklēšanai, pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 30.panta 2.punkta a) un b) apakšpunktu, Eiropas Komisijas 2003.gada 26.maija Lēmumu 2003/422/EK ar ko apstiprina ĀCM diagnostikas rokasgrāmatu IV nodaļas H iedaļu, 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.83), 2013.gada 18.februāra Eiropas Komisijas Īstenošanas Lēmumu 2013/90/ES ar ko apstiprina plānu klasiskā cūku mēra izskaušanai mežacūkām un šo cūku ārkārtas vakcināciju dažās Latvijas teritorijās, 2004.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība", Pārtikas un veterinārā dienesta 2003.gada 19.novembra rīkojumu Nr.359, kas apstiprina procedūru KR.10.P.143 "KCM diagnostikas rokasgrāmata" III nodaļas H iedaļu un valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora 2016.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.88 "Par klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības plāna aktualizēšanu", nosaku medniekiem:

1. MK noteikumu Nr.83 3.pielikumā "Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijas Republikā" noteiktajās ĀCM I riska zonas teritorijās noņemt paraugus katrai nomedītajai meža cūkai laboratoriskai izmeklēšanai uz ĀCM, ja meža cūkas ķermeni vai tās gaļu, gaļas produktus, gaļas izstrādājumus vai produktus, kas satur meža cūku gaļu, paredzēts izvest no ĀCM I riska zonas uz citu Latvijas teritoriju.

2. MK noteikumu Nr.83 3.pielikumā "Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijas Republikā" noteiktajās ĀCM II un III riska zonas teritorijās noņemt paraugus katrai nomedītajai meža cūkai laboratoriskai izmeklēšanai uz ĀCM.

3. (Svītrots ar VGPVI 31.08.2020. rīkojumu nr. 133)

4. Informēt Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk tekstā – PVD) teritoriālās struktūrvienības (turpmāk tekstā – TSV) inspektoru par visā Latvijas teritorijā nomedītajām meža cūkām, kas ir klīniski aizdomīgas, par kurām radušās aizdomas par saslimšanu, un atrastajām beigtajām meža cūkām.

5. Noņemot paraugu nomedītai meža cūkai, identificēt nomedītās meža cūkas ķermeni ar apzīmētu marķieri, kas izsniegts atbilstoši 2014.gada 22.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.421 "Medību noteikumi" 42.punktam.

6. Nodrošināt, ka:

6.1. ĀCM izmeklējuma veikšanai no katras nomedītās meža cūkas tiek noņemts:

6.1.1. seroloģiskai un virusoloģiskai izmeklēšanai asins paraugs (50–100 ml nesarecējušu asiņu);

6.1.2. ja nav asins parauga – virusoloģiskai izmeklēšanai orgānu (1/4 liesas, 1/2 vienas nieres, mandeles, dažus vairāk izmainītos apzarņa limfmezglus) paraugs vai stobra kaula, vai krūšu kaula paraugs;

6.2. (svītrots ar VGPVI 31.08.2020. rīkojumu nr. 133).

7. Nodrošināt pēc iespējas ātru noņemto paraugu nogādāšanu PVD TSV, nosūtīšanai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR", lai veiktu seroloģiskos (antivielu noteikšana) un virusoloģiskos (PĶR – vīrusa genoma noteikšana) izmeklējumus ĀCM noteikšanai.

(VGPVI 31.08.2020. rīkojuma nr. 133 redakcijā)

8. Nododot nomedītās meža cūkas paraugu, uzrādīt valsts inspektoram aizpildītu 2014. gada 22. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.421 "Medību noteikumi" 3.pielikumu "Informācija par izlietotajām medību atļaujām".

9. Nododot nomedītās meža cūkas paraugu laboratoriskai izmeklēšanai, aizpildīt šī rīkojuma 1.pielikumu "Akts par parauga, no nomedītas meža cūkas, piegādi un meža cūkas liemeņa (iekšējo orgānu) uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējuma rezultātu noskaidrošanai" divos eksemplāros – vienu eksemplāru paturot sev, bet otru – nodot valsts inspektoram.

10. Nodrošināt nomedīto meža cūku ķermeņu (ādu, galvu un diafragmu) un blakusproduktu identificēšanu, uzglabāšanu (uzglabāt norādītajā adresē un nepārvietot, uzglabāt atbilstošā temperatūrā, nelietot pārtikā, ieteicams veikt izmeklējumu uz trihinelozi, ievērot bioloģiskās drošības pasākumus, lai novērstu nomedīto meža cūku ķermeņu savstarpējo kontamināciju) un izsekojamību līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai.

11. Nodrošināt meža cūku ķermeņu, trofeju un blakusproduktu iznīcināšanu saskaņā ar veterinārā inspektora norādījumiem, ja, laboratoriskā testēšanas pārskatā, ir apstiprināts:

11.1. ĀCM vai/un KCM pozitīvs (ar PĶR konstatēts vīrusa genoms) rezultāts,

11.2. ĀCM pozitīvs rezultāts (konstatētas antivielas pret ĀCM vīrusu ELISA, IPT, IB).

12. Nepieciešamības gadījumā, nomedīto meža cūku izcelsmes pārtikā neizmantojamos blakusproduktus ievietot blakusproduktu savākšanai paredzētajos konteineros PVD TSV norādītajās vietās.

13. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

14. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

15. Kontroli par rīkojuma izpildi paturu sev.

Pielikumā:

1.pielikums "Akts par parauga, no nomedītas meža cūkas, piegādi un meža cūkas liemeņa (iekšējo orgānu) uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējuma rezultātu noskaidrošanai";

2.pielikums "KCM riska un inficētā teritorija".

Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora
pienākumu izpildītāja M.Irbe
1.pielikums
Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora
2016.gada 11.oktobra rīkojumam Nr.177
Akts Nr.______
Par parauga, no nomedītas meža cūkas, piegādi un meža cūkas liemeņa (iekšējo orgānu) uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējuma rezultātu noskaidrošanai
Paraugu ņēma (atzīmēt atbilstošo): mednieks   PVD veterinārais inspektors PVD valsts pilnvarotais veterinārārsts
Teritorija, kurā ņemts paraugs (atzīmēt atbilstošo):   ĀCM KCM
Informācija par personu, kura nomedīja dzīvnieku:
Mednieka vārds, uzvārds     Mob. tālr. numurs  
Deklarētā dzīvesvietas adrese     Personas kods  
Konta numurs (IBAN), banka        

Informācija par nomedīto (-iem) dzīvnieku (-iem):

Nr.p.k. Datums (nomedīšanas) Dzimums Vecums (gados) Marķiera Nr. Nomedīšanas vieta
(novads, pagasts, vieta, ģeogrāfiskās koordinātes Lat/Lon)
Medījuma – ķermeņa/liemeņa vai subproduktu uzglabāšanas vieta (adrese) Medījuma identifikācijas Nr. (nepieciešamības gadījumā) Uzglabāto medījuma
vienību skaits
Pazīmes, izmaiņas dzīvnieka uzvedībā pirms nošaušanas Parauga Nr.
                     
                     
                     
                     

Koordinātes var nolasīt http://www.balticmaps.eu/, ar kursoru kartē uzejot uz konkrēto atrašanās vietu un ekrāna apakšējā kreisā stūrī var nolasīt šīs vietas ģeogrāfiskās koordinātes (WGS-84 sistēmā decimālgrādu formātā Lat/Lon), piemēram: Lat: 57.1971939, Lon: 26.6184554

Ar savu parakstu apliecinu, sniegtās informācijas patiesumu – medījums atrodas norādītajā adresē un ir identificējams, medījumu uzglabāšu līdz laboratorisko rezultātu uz ĀCM/ KCM saņemšanai. Apliecinu, ka augstāk minētie izstrādājumi ir mana personiskā lieta (savs īpašums) un to pārdošana nav saistīta ar manu komercdarbību (saimniecisko darbību). Esmu informēts(-a), ka par veterināro noteikumu pārkāpšanu, kas rada epizootiju izplatīšanu vai to draudus, iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā likuma 105.pantu un Krimināllikuma 222.pantu, kā arī nereģistrētas komercdarbības (saimnieciskās darbības) veikšanu iestājas administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2 pantu.

Mednieka
paraksts:
  PVD valsts inspektora/valsts
pilnvarotā veterinārārsta paraksts, zīmogs:
  Akta sastādīšanas
datums:
 

Akta daļa aizpildāma pēc laboratorisko rezultātu saņemšanas:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" testēšanas pārskats:

      , izmeklējumu rezultāts  
(Nr.)   (datums)   (negatīvs/pozitīvs)

Sastādīts PVD akts "AKTS PAR IZŅEMŠANU" Nr., (datums)____________________________

Nr.p.k. Apmaksājamā pozīcija Vienību skaits Vienas vienības izmaksas, EUR/gab. Kopējā summa, EUR
1. Paraugs no nomedītas meža cūkas   30.00  
2. Pozitīvs izmeklējums nomedītai meža cūkai   50.00  
  Kopā:  
 

Mednieka
paraksts*:

    PVD valsts inspektora
paraksts, zīmogs:
  Datums:  

*Mednieks parakstās, kad tiek sastādīts "AKTS PAR IZŅEMŠANU".

Negatīvs laboratorijas izmeklējuma rezultāts tiek paziņots telefoniski/elektroniski.

Pārtikas un veterinārā dienesta Finanšu un grāmatvedības daļas atzīmes:

2.pielikums
Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora
2016.gada 11.oktobra rīkojumam Nr.177

(Pielikums svītrots ar VGPVI 31.08.2020. rīkojumu nr. 133)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par meža cūku izmeklēšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Pārtikas un veterinārais dienests Veids: rīkojums Numurs: 177Pieņemts: 11.10.2016.Stājas spēkā: 13.10.2016.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 12.10.2016. OP numurs: 2016/198.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
285308
{"selected":{"value":"02.09.2020","content":"<font class='s-1'>02.09.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.09.2020","iso_value":"2020\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2016","iso_value":"2016\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2016.-01.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.09.2020
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)