Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 591

Rīgā 2016. gada 6. septembrī (prot. Nr. 44 9. §)
Kārtība, kādā Valsts drošības dienests nodrošina aizsargājamo personu aizsardzību (apsardzi)

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

Izdoti saskaņā ar Valsts drošības iestāžu likuma
15. panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts drošības dienesta aizsargājamās amatpersonas un kārtību, kādā Valsts drošības dienests veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi) un sadarbojas ar citām valsts institūcijām.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

2. Valsts drošības dienests veic šādu amatpersonu aizsardzību (apsardzi):

2.1. valsts amatpersonas:

2.1.1. Saeimas priekšsēdētāju;

2.1.2. Ministru prezidentu;

2.1.3. ar Ministru kabineta rīkojumu vai Saeimas Prezidija lēmumu noteiktās amatpersonas;

2.1.4. amatpersonas, kurām radies pēkšņs apdraudējums;

2.2. ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvjus, izņemot tās amatpersonas, kuru aizsardzību (apsardzi) saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu veic Militārā policija (turpmāk – ārvalstu pārstāvji):

2.2.1. ārvalstu parlamenta vadītājus;

2.2.2. ārvalstu valdības vadītājus;

2.2.3. ārvalstu ārlietu ministrus;

2.2.4. Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Padomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vadītājus;

2.3. citus ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvjus, kuri tiek aizsargāti to pārstāvētajā valstī, – pēc Ārlietu ministrijas vai Saeimas Administrācijas ierosinājuma.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

3. Valsts drošības dienests patstāvīgi vai sadarbībā ar Valsts policiju, kā arī iesaistot citas valsts un pašvaldību institūcijas, organizē valsts amatpersonu, ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi) Latvijas Republikā un veic drošības pasākumus pilnā vai daļējā apjomā atbilstoši personas apdraudējumam.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

4. Drošības pasākumu pilns apjoms ir:

4.1. drošības eskorts – valsts amatpersonu, ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvju fiziskās neaizskaramības, kā arī netraucētas un drošas pārvietošanās nodrošināšana;

4.2. darbavietas apsardze;

4.3. dzīvesvietas apsardze;

4.4. pagaidu uzturēšanās vietas apsardze;

4.5. informācijas nesankcionētas ieguves novēršana.

5. Drošības pasākumu daļējs apjoms ir atsevišķi šo noteikumu 4. punktā minētie drošības pasākumi.

6. Ja nepieciešams, Valsts drošības dienests, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta priekšnieka rīkojumu, veic drošības pasākumus valsts amatpersonu uzturēšanās laikā ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

7. Par nepieciešamību nodrošināt aizsardzību (apsardzi) valsts amatpersonai, kurai radies pēkšņs apdraudējums, valsts amatpersona vai augstākstāvoša valsts amatpersona iesniedz rakstisku ierosinājumu Valsts drošības dienestam. Valsts drošības dienesta priekšnieks, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta veiktās apdraudējuma analīzes rezultātiem, pieņem lēmumu par drošības pasākumiem, to apjomu un organizācijas kārtību vai lēmumu atteikt drošības pasākumu veikšanu. Par pieņemto lēmumu Valsts drošības dienesta priekšnieks nekavējoties informē iekšlietu ministru un attiecīgo ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

8. Ja drošības pasākumus valsts amatpersonai, kurai radies pēkšņs apdraudējums, nepieciešams nodrošināt ilgāk par 15 diennaktīm, iekšlietu ministrs sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par drošības pasākumu nodrošināšanu.

9. Par ārvalstu pārstāvju plānotajām vizītēm Latvijas Republikā Ārlietu ministrijas Valsts protokols vai Saeimas Administrācija rakstiski informē Valsts drošības dienestu ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms vizītes sākuma, bet par neplānotu vizīti – dienā, kad Ārlietu ministrija vai Saeimas Administrācija ir saņēmusi informāciju par attiecīgās vizītes organizēšanu.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

10. Valsts drošības dienesta priekšnieks triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par ārvalstu pārstāvju plānoto vizīti, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta veiktās apdraudējuma analīzes rezultātiem, pieņem lēmumu par drošības pasākumiem, to apjomu un organizācijas kārtību. Ja vizīte ir neplānota, attiecīgo lēmumu pieņem triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz vizītes sākumam. Par pieņemto lēmumu Valsts drošības dienesta priekšnieks attiecīgi informē Ārlietu ministriju vai Saeimas Administrāciju.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

11. Par nepieciešamību nodrošināt aizsardzību (apsardzi) šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajām personām Ārlietu ministrija vai Saeimas Administrācija iesniedz rakstisku ierosinājumu Valsts drošības dienestam. Valsts drošības dienesta priekšnieks, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta veiktās apdraudējuma analīzes rezultātiem, pieņem lēmumu par drošības pasākumiem, to apjomu un organizācijas kārtību vai lēmumu atteikt drošības pasākumu veikšanu. Par pieņemto lēmumu Valsts drošības dienesta priekšnieks attiecīgi informē Ārlietu ministriju vai Saeimas Administrāciju.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

12. Ja drošības pasākumus šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajām personām nepieciešams nodrošināt ilgāk par 15 diennaktīm, iekšlietu ministrs, ja ierosinātājs ir Saeimas Administrācija, vai ārlietu ministrs, ja ierosinātājs ir Ārlietu ministrija, sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par drošības pasākumu nodrošināšanu.

13. Valsts drošības dienests nosaka drošības pasākumu apjomu un katra drošības pasākuma organizācijas kārtību un informē par to visas drošības pasākumos iesaistītās institūcijas un aizsargājamās valsts amatpersonas, kā arī, ja nepieciešams, aizsargājamos ārvalstu pārstāvjus. Drošības pasākumu organizācijas kārtību ievēro visas drošības pasākumos iesaistītās institūcijas, aizsargājamās valsts amatpersonas un ārvalstu pārstāvji.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

14. Drošības pasākumos iesaistīto institūciju darbību koordinē Valsts drošības dienesta amatpersonas.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

15. Valsts drošības dienests nosaka drošības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu apmēru un transportlīdzekļu skaitu un veidu.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

16. Valsts drošības dienests nodrošina aizsargājamo valsts amatpersonu un ārvalstu pārstāvju fizisko neaizskaramību.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

17. Atkarībā no aizsargājamo valsts amatpersonu un ārvalstu pārstāvju pārvietošanās veida ir šādi drošības eskorti:

17.1. miesassargu eskorts, kuru nodrošina Valsts drošības dienests;

17.2. transportlīdzekļu eskorts, ja attiecīgos transportlīdzekļus pavada viens vai vairāki operatīvie transportlīdzekļi. Transportlīdzekļu eskortu organizē Valsts drošības dienests un veic to patstāvīgi vai sadarbībā ar Valsts policiju. Pavadāmo transportlīdzekli vada Valsts drošības dienesta amatpersona vai, ja nepieciešams, Valsts drošības dienesta noteikta persona.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

18. Aizsargājamo valsts amatpersonu darbavietu un dzīvesvietu apsardzi, kā arī aizsargājamo ārvalstu pārstāvju pagaidu uzturēšanās vietas apsardzi Latvijas Republikā Valsts drošības dienests organizē un veic sadarbībā ar Valsts policiju.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

19. Aizsargājamo valsts amatpersonu darbavietu un dzīvesvietu apsardzei, kā arī aizsargājamo ārvalstu pārstāvju pagaidu uzturēšanās vietu apsardzei Latvijas Republikā var izmantot tehniskās drošības sistēmas.

20. Lai novērstu nesankcionētu informācijas ieguvi aizsargājamo valsts amatpersonu darbavietā un dzīvesvietā, kā arī aizsargājamo ārvalstu pārstāvju pagaidu uzturēšanās vietās Latvijas Republikā, Valsts drošības dienests veic attiecīgus drošības pasākumus.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

21. Valsts drošības dienests koordinē Valsts policijas un citu iesaistīto institūciju darbības sabiedriskās kārtības uzturēšanā pasākumos, kuros piedalās aizsargājamās valsts amatpersonas, kā arī aizsargājamie ārvalstu pārstāvji atbilstoši Valsts drošības dienesta noteiktajiem drošības pasākumiem, to apjomam un organizācijas kārtībai.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 473)

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 97. nr.; 2009, 97. nr.; 2010, 4., 100. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts drošības dienests nodrošina aizsargājamo personu aizsardzību (apsardzi) Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 591Pieņemts: 06.09.2016.Stājas spēkā: 09.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 08.09.2016. OP numurs: 2016/174.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
284597
{"selected":{"value":"18.10.2019","content":"<font class='s-1'>18.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.10.2019","iso_value":"2019\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2016","iso_value":"2016\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2016.-17.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.10.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)