Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums

(Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024.)

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aromatizētājs — piedeva, kas rada smaržu vai garšu;

2) augu smēķēšanas produkts — izstrādājums, kura pamatā ir augi, garšaugi vai augļi un kurš nesatur tabaku, un kuru var lietot, izmantojot degšanas procesu;

3) ārējais iepakojums — jebkāds iepakojums, kurā tabakas izstrādājums, tabakas aizstājējprodukts, augu smēķēšanas produkts, elektroniskā smēķēšanas ierīce vai uzpildes tvertne tiek laista tirgū un kurš ietver iepakojuma vienības vai iepakojuma vienību kopumu, izņemot caurspīdīgo apvalku;

4) bezdūmu tabakas izstrādājums — tabakas izstrādājums, kura lietošana nav saistīta ar degšanas procesu; bezdūmu tabakas izstrādājums, kas paredzēts vienīgi košļāšanai, — košļājamā tabaka; bezdūmu tabakas izstrādājums, ko var lietot caur degunu, — šņaucamā tabaka; visi orālai lietošanai paredzētie tabakas izstrādājumi, kuri pilnībā vai daļēji gatavoti no tabakas un ir pieejami pulvera vai smalku granulu veidā vai jebkādā šo veidu apvienojumā, īpaši tādi izstrādājumi, kas safasēti porciju maisiņos vai porainos maisiņos, izņemot izstrādājumus, kuri paredzēti ieelpošanai vai košļāšanai, — orālai lietošanai paredzētā tabaka;

5) brīdinājums par ietekmi uz veselību — brīdinājums par izstrādājuma negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību vai par citām nevēlamām tā lietošanas sekām, tostarp rakstveida brīdinājumi, kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību, vispārīgi brīdinājumi un informatīvi uzraksti;

6) darva — neapstrādāts ūdeni nesaturošs beznikotīna dūmu kondensāts;

7) elektroniskā smēķēšanas ierīce ir:

a) elektroniskā cigarete, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, ieskaitot kapsulu, rezervuāru un ierīci bez kapsulas vai rezervuāra, kuru var izmantot, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu saturošu tvaiku, un kas var būt vienreizējas lietošanas vai uzpildāma ar uzpildes flakonu un rezervuāru, vai uzlādējama ar vienreizējas lietošanas kapsulām,

b) elektroniska ierīce, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, ieskaitot kapsulu, rezervuāru un ierīci bez kapsulas vai rezervuāra, kuru var izmantot, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu nesaturošu tvaiku, un kas var būt vienreizējas lietošanas vai uzpildāma ar tilpni, kurā iepildīts nikotīnu nesaturošs šķidrums, un rezervuāru, vai uzlādējama ar vienreizējas lietošanas kapsulām,

c) elektroniska karsēšanas ierīce, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, kura paredzēta jaunieviesta tabakas izstrādājuma, tabakas aizstājējprodukta, augu smēķēšanas produkta vai cita produkta (izņemot ārstniecības līdzekļus) lietošanai, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu saturošu vai nesaturošu tvaiku;

8) uzpildes tvertne ir:

a) uzpildes flakons, kurā iepildīts nikotīnu saturošs šķidrums, ko var izmantot, lai atkārtoti uzpildītu elektronisko cigareti,

b) tilpne, kurā iepildīts nikotīnu nesaturošs šķidrums, ko var izmantot, lai atkārtoti uzpildītu elektronisko smēķēšanas ierīci;

9) emisija — viela, kas izdalās, kad tabaku, tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīci vai uzpildes tvertni izmanto tam paredzētajā veidā, piemēram, dūmos esošas vielas vai vielas, kas izdalās bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas procesā;

10) iepakojuma vienība — mazākais atsevišķais tabakas izstrādājuma, tabakas aizstājējprodukta, augu smēķēšanas produkta, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes iepakojums, ko laiž tirgū;

11) importētājs — persona, kurai pieder Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijā ievestā tabaka, tabakas izstrādājumi, tabakas aizstājējprodukti, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes vai kurai ir tiesības ar tiem rīkoties;

12) jaunieviests tabakas izstrādājums — bezdūmu tabakas izstrādājums vai smēķēšanai paredzēts tabakas izstrādājums, kas neietilpst nevienā no šādām kategorijām — cigaretes, tinamā tabaka, pīpju tabaka, ūdenspīpju tabaka, cigāri, cigarillas, košļājamā tabaka, šņaucamā tabaka vai orālai lietošanai paredzētā tabaka — un kas laists tirgū pēc 2014.gada 19.maija;

121) karsējams tabakas izstrādājums — jaunieviests tabakas izstrādājums, ko lieto, izmantojot karsēšanas procesu, lai izdalītu emisijas, kas satur nikotīnu un citas ķīmiskas vielas, kuras ieelpo patērētājs, un kas atkarībā no tā īpašībām ir bezdūmu tabakas izstrādājums vai smēķēšanai paredzēts tabakas izstrādājums;

13) kombinēts brīdinājums par ietekmi uz veselību — brīdinājums par ietekmi uz veselību, kas sastāv no rakstveida brīdinājuma un attiecīga fotoattēla vai ilustrācijas;

14) laišana tirgū — neatkarīgi no izstrādājumu ražošanas vietas padarīt tos pieejamus patērētājiem, tajā skaitā mazumtirdzniecības vietās, par maksu vai bez tās, arī ar distances līgumu;

15) maisiņš — tinamās tabakas iepakojuma vienība, kura ir vai nu kā četrstūraina kabata ar pārloku, kas sedz atveri, vai arī kā maisiņš ar pamatni;

16) maksimālais emisiju līmenis — tabakas izstrādājumā esošas vielas maksimālais sastāvs vai emisijas miligramos, tostarp nulles apmērā;

17) mazumtirdzniecības vieta — jebkura tirdzniecības vieta, kur laiž tirgū tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes, tostarp ar fiziskās personas starpniecību;

18) nikotīns — nikotīna alkaloīdi, spēcīga nervu sistēmu apdraudoša inde, kas izraisa pieradumu un atkarību no tās;

19) piedeva — viela, kas nav tabaka un kas ir pievienota tabakas izstrādājumam, tā iepakojuma vienībai vai jebkādam ārējam iepakojumam;

20) publiska ēka vai būve — ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 procentus no kopējās platības aizņem publiskas telpas;

21) publiska telpa — sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā apmeklētāji var īslaicīgi uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus;

22) raksturīgs aromāts — izteikta smarža vai garša, kas nav tabakas smarža un garša un ko rada piedeva vai piedevu kombinācija, bet ne tikai, augļu, garšvielu, garšaugu, alkohola, konfekšu, mentola vai vaniļas, un kas ir sajūtama pirms tabakas izstrādājuma lietošanas vai tās laikā;

23) ražotājs — jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ražo izstrādājumu vai liek šo izstrādājumu izstrādāt vai ražot un laiž to tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

24) reklāma — jebkurā veidā izplatīta komerciāla komunikācija (piemēram, iespieddarbi, plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radioraidījumi un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas un videofilmas), kā arī darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši veicināt tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai uzpildes tvertņu pirkšanu vai patēriņu, tajā skaitā izstrādājumu izvietošana tirdzniecības vietās, izmantojot dažādus patēriņu veicinošus efektus [piemēram, vārdus (saukļus), formas, attēlus, krāsas, gaismas un skaņas efektus];

25) sastāvdaļa — tabaka, piedeva, kā arī visas vielas vai elementi, kas sastopami gatavā tabakas izstrādājumā, tabakas aizstājējproduktā, augu smēķēšanas produktā, elektroniskajā smēķēšanas ierīcē vai uzpildes tvertnē, tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un uzlīmes;

26) smēķēšana — smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas produkta vai jaunieviesta tabakas izstrādājuma lietošana tādā veidā, ka to var ieelpot, kā rezultātā izdalās dūmi, vai elektroniskās smēķēšanas ierīces, jaunieviesta tabakas izstrādājuma vai cita izstrādājuma (izņemot ārstniecības līdzekļus) lietošana ar mērķi apzināti caur iemuti ieelpot nikotīnu vai citas ķīmiskas vielas saturošu tvaiku vai dūmus;

27) smēķēšanai paredzētie tabakas izstrādājumi — tabakas izstrādājumi, kas nav bezdūmu tabakas izstrādājumi, arī cigaretes, cigarillas, cigāri, tabakas izstrādājumi, ko var lietot, izmantojot degšanas vai karsēšanas procesu, un tabaka, kas paredzēta vienīgi izmantošanai pīpē (pīpju tabaka), tabaka, ko patērētāji vai mazumtirdzniecības vietas var izmantot cigarešu izgatavošanai (tinamā tabaka), tabakas izstrādājums, ko var lietot, izmantojot ūdenspīpi (ūdenspīpju tabaka). Ja izstrādājumu var izmantot gan ūdenspīpēs, gan kā tinamo tabaku, to uzskata par tinamo tabaku;

28) spēja izraisīt atkarību — vielas farmakoloģiskā spēja izraisīt atkarību — stāvokli, kas ietekmē indivīda spēju kontrolēt savu uzvedību, parasti radot apmierinājuma sajūtu vai atvieglojumu pēc abstinences simptomu novēršanas vai apmierinājuma sajūtu un atvieglojumu pēc abstinences simptomu novēršanas;

29) sponsorēšana — jebkāda veida kolektīvs vai personisks atbalsts kādam pasākumam, darbībai vai indivīdam ar mērķi tieši vai netieši veicināt tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai uzpildes tvertņu pirkšanu un patēriņu;

30) tabaka — tabakas augu lapas un citas dabīgas pārstrādātas vai neapstrādātas daļas, tostarp tabaka ar palielinātu apjomu un atjaunota tabaka;

301tabakas aizstājējprodukts — produkts, kurš satur vai nesatur nikotīnu (izņemot ārstniecības līdzekļus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes) un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes neatkarīgi no nikotīna satura šajos produktos un to lietošanas veida;

31) tabakas izstrādājums — izstrādājums, ko var lietot un kas kaut vai daļēji sastāv no tabakas, kura ir vai nav ģenētiski modificēta;

32) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — smēķēšanai paredzēta atsevišķa telpa, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta telpa un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju, lai smēķēšanas radītie dūmi vai tvaiks neieplūstu citās telpās. Šajā telpā ir attiecīgs informatīvs uzraksts vai simbols. Tajā netiek sniegti iestādes, komersanta, jebkuras citas juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas pamatpakalpojumi;

33) toksicitāte — pakāpe, kādā viela var izraisīt kaitīgu ietekmi uz cilvēka organismu, tostarp ietekmi, kas rodas laika gaitā parasti pēc atkārtotas vai ilgstošas lietošanas vai iedarbības;

34) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu apzīmēta un ugunsdrošības noteikumu prasībām atbilstoši aprīkota teritorija ārpus ēkām brīvā dabā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.04.2019., 18.05.2023. un 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. Grozījums 2. punktā attiecībā uz karsējamiem augu smēķēšanas produktiem noteikto definīciju stājas spēkā 01.08.2024. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2024., sk. pārejas noteikumu 15. punktu)

2.pants. Likuma mērķis, darbības joma un principi

(1) Šā likuma mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, tostarp cilvēku tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā, ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku nepiesārņotā vidē.

(2) Šis likums paredz:

1) nosacījumus tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu laišanai tirgū, kā arī tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu reklāmas, sponsorēšanas un iepakojuma noformējuma nosacījumus;

2) pienākumu ražotājiem un importētājiem sniegt informāciju par tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem un jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem;

3) smēķēšanas un tabakas aizstājējproduktu un bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas ierobežojumus publiskās un citās šajā likumā noteiktajās vietās;

4) kārtību, kādā tiek kontrolēta tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu aprite, smēķēšanas, kā arī tabakas aizstājējproduktu un bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas ierobežojumi publiskās un citās šajā likumā noteiktajās vietās.

(3) Šā likuma normu piemērošanā ievēro šādus principus:

1) smēķētājs respektē citu cilvēku tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā vidē, kas nav piesārņota ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku;

2) cilvēka tiesības elpot tīru un labvēlīgu gaisu, kas nav piesārņots ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku, turklāt tiesības uz nepaaugstinātu smēķēšanas (tajā skaitā tabakas dūmu un elektronisko smēķēšanas ierīču radīta tvaika otrreizējas ieelpošanas) izraisītu slimību risku ir prioritāras salīdzinājumā ar smēķētāju ieinteresētību smēķēt.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.04.2019. un 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024.)

3.pants. Ierobežojumi tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu laišanai tirgū

(1) Aizliegts laist tirgū:

1) šņaucamo tabaku un košļājamo tabaku;

2) tabakas izstrādājumus orālai lietošanai;

3) tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, par kuriem nav iesniegta informācija atbilstoši šā likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un nav veikta samaksa par sniegtās informācijas apstrādi saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi;

4) tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, kas neatbilst šā likuma prasībām;

5) cigarešu iepakojuma vienības, kurās ir mazāk par 20 cigaretēm;

6) tinamās tabakas iepakojuma vienības, kurās ir mazāk par 30 gramiem tabakas;

7) (punkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 24. punktu);

8) (punkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 23. punktu).

(2) Aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, ja:

1) to sastāvā ir vitamīni vai citas piedevas, kas rada iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir labvēlīgs veselībai vai samazina veselības apdraudējumu;

2) to sastāvā ir kofeīns vai taurīns, vai citas piedevas un stimulējoši savienojumi, kas tiek saistīti ar enerģiju un vitalitāti;

3) to sastāvā ir piedevas, kas ietekmē emisiju krāsu;

4) smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu sastāvā ir piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu;

5) to sastāvā ir piedevas, kam nesadedzinātām piemīt kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības;

6) tiem nav piemēroti Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra regulā Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes direktīvu 76/769/EEK un Komisijas direktīvu 91/155/EEK, direktīvu 93/67/EEK, direktīvu 93/105/EK un direktīvu 2000/21/EK paredzētie noteikumi;

7) tie satur piedevas tādā daudzumā, ka šo izstrādājumu lietošanas laikā ievērojami vai izmērāmi palielinās tabakas izstrādājuma toksiskā vai atkarību izraisošā ietekme vai tai piemītošās kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās īpašības, un tas ir zinātniski pamatots.

(3) Aizliegts laist tirgū cigaretes, ja:

1) maksimālais darvas emisiju līmenis tajās pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē;

2) maksimālais nikotīna emisiju līmenis tajās pārsniedz vienu miligramu vienā cigaretē;

3) maksimālais oglekļa monoksīda emisiju līmenis tajās pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē;

4) tās neatbilst degšanas un ugunsdrošības prasībām attiecībā uz pašdziestošām cigaretēm.

(4) Aizliegts laist tirgū cigaretes, tinamo tabaku un karsējamus tabakas izstrādājumus:

1) ar raksturīgu aromātu. Aizliegums neattiecas uz piedevām, kas ir būtiskas cigarešu, tinamās tabakas un karsējamu tabakas izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas nerada raksturīgu aromātu un būtiski vai izmērāmi nepalielina izstrādājuma spēju radīt atkarību, toksicitāti vai kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības;

2) kuru filtri, papīri, iepakojums, kapsulas satur aromatizētājus vai jebkādus tehniskus elementus, kas var mainīt attiecīgo tabakas izstrādājumu smaržu vai garšu vai to dūmu intensitāti. Filtri, papīri vai kapsulas nesatur tabaku vai nikotīnu.

(5) Elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un nikotīnu saturošu vai nesaturošu šķidrumu atļauts laist tirgū tikai tādā gadījumā, ja tie atbilst šādām prasībām:

1) nikotīnu saturošs vai nesaturošs šķidrums ir pildīts īpaši tam paredzētās uzpildes tvertnēs, kuru maksimālais tilpums ir 10 mililitri, vai vienreizējas lietošanas elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs, vai vienreizējas lietošanas kapsulās un šādu kapsulu vai elektronisko smēķēšanas ierīču rezervuāru tilpums nepārsniedz divus mililitrus;

2) maksimālā nikotīna koncentrācija nikotīnu saturošā šķidrumā ir 20 miligrami uz mililitru;

3) nikotīnu saturošs vai nesaturošs šķidrums nesatur šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā norādītās piedevas;

4) nikotīnu saturoša vai nesaturoša šķidruma ražošanā tiek izmantotas vienīgi augstas tīrības sastāvdaļas. Jebkuras citas vielas (izņemot vielas, kas ir elektroniskajā cigaretē vai uzpildes flakonā, vai izplūdēs, kuras rodas elektronisko cigarešu lietošanas rezultātā), par kurām nav paziņots saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto, nikotīnu saturošā vai nesaturošā šķidrumā ir vienīgi piejaukumu līmenī, ja ražošanā no tām nav tehniski iespējams izvairīties;

5) nikotīnu saturošā vai nesaturošā šķidrumā tiek izmantotas vienīgi tādas sastāvdaļas, kuras nedz uzkarsētā, nedz neuzkarsētā veidā nerada apdraudējumu cilvēku veselībai. Šis punkts neattiecas uz nikotīnu;

6) elektroniskās cigaretes normālas lietošanas apstākļos izdala nikotīnu nemainīgās devās;

7) elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes ir drošas bērniem un izturīgas pret manipulācijām, aizsargātas pret uzlaušanu un noplūdi, tām ir mehānisms, kas nodrošina uzpildi bez noplūdes. Uzpildes mehānisma tehniskos standartus nosaka Ministru kabinets.

(51) (Daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 24. punktu)

(6) Izdevumus, kas saistīti ar novērtējumu par to, vai cigaretes, tinamā tabaka vai karsējami tabakas izstrādājumi ir ar raksturīgo aromātu, vai tabakas izstrādājumos ir izmantotas aizliegtas piedevas vai aromatizētāji un vai tabakas izstrādājumi satur piedevas tādā daudzumā, kas ievērojami vai izmērāmi palielina attiecīgā tabakas izstrādājuma toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi, vai piedevai piemīt kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās īpašības, sedz ražotāji un importētāji saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi. Par tabakas izstrādājumu testēšanu akreditētā laboratorijā pēc Veselības inspekcijas pieprasījuma, pārbaudot aizliegtu piedevu vai aromatizētāju saturu, ražotāji un importētāji veic samaksu attiecīgajai laboratorijai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.04.2019., 18.05.2023. un 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. Otrās daļas 4. punkta un sestās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.08.2024. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.08.2024. Pirmās daļas 7. un 8. punkts un 5.1 daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 16., 19., 23. un 24. punktu)

3.1 pants. Ierobežojumi tabakas izstrādājumu laišanai brīvā apgrozībā

Šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās preces, kuras nav atļauts laist tirgū, aizliegts laist brīvā apgrozībā normatīvo aktu muitas jomā izpratnē, izņemot to laišanu brīvā apgrozībā nolūkā piegādāt preces saņēmējam citā dalībvalstī un laist preces brīvā apgrozībā ar daļēju nodošanu patēriņam, ja preces tiek novietotas akcīzes preču noliktavā.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024.)

4.pants. Cigarešu atbilstības novērtēšana

(1) Maksimālos nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda emisiju līmeņus cigaretēs mēra, pamatojoties uz:

1) standartu LVS ISO 10315 "Cigaretes. Nikotīna satura noteikšana dūmu kondensātos. Gāzhromatogrāfiskā metode" nikotīnam;

2) standartu LVS ISO 4387 "Cigaretes. Mitrā dūmu kondensāta un beznikotīna sausā dūmu kondensāta noteikšana, izmantojot parasto analītisko izsmēķēšanas aparatūru" darvai;

3) standartu LVS ISO 8454+A1 "Cigaretes. Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē. NDIR metode".

(2) Nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda daudzuma pareizību nosaka saskaņā ar standartu LVS ISO 8243 "Cigaretes. Paraugu ņemšana".

(21) Cigarešu samazinātas degšanas spējas prasības nosaka standarts LVS EN 16156 "Cigaretes. Degšanas spējas novērtēšana. Drošuma prasības", un tā testēšanas metodi nosaka standarts LVS EN ISO 12863 "Standarta testa metode cigarešu izraisītas aizdegšanās novērtēšanai".

(3) Šā likuma 3.panta trešajā daļā minēto vielu emisiju līmeņus ir tiesīgas pārbaudīt laboratorijas, kurās tabakas izstrādājumu ražotājiem, vairumtirgotājiem vai importētājiem (tabakas industrijai) nepieder kapitāla daļas (akcijas) vai kuras neatrodas to tiešā vai netiešā kontrolē un kuras ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotās laboratorijas tabakas izstrādājumu jomā.

(4) Cigarešu paraugus laboratorijas testē pēc Veselības inspekcijas pieprasījuma. Testēšanas laboratorijas par testēšanas rezultātiem informē Veselības inspekciju. Izdevumus, kas saistīti ar paraugu atlasi un testēšanu, sedz ražotāji un importētāji, veicot samaksu Veselības inspekcijai saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi un attiecīgajai laboratorijai. Ja cigaretēm ar vienu zīmolu un veidu ir atšķirīgs nikotīna, darvas vai oglekļa monoksīda saturs vai cigaretes izgatavotas dažādās ražošanas vietās, Veselības inspekcijai ir tiesības pieprasīt, lai pārbaude tiktu veikta katram šādam cigarešu veidam.

(5) Ražotāji un importētāji nodrošina cigarešu testēšanu atbilstoši šā panta 2.daļā noteiktajiem standartiem. Ražotāji un importētāji pirms cigarešu laišanas tirgū iesniedz Veselības inspekcijai akreditētu laboratoriju izsniegtus testēšanas pārskatus kopā ar novērtējumu, kas pierāda, ka cigaretes atbilst šā likuma 3. panta trešās daļas 4. punkta prasībām. Veselības inspekcijai ir tiesības atlasīt un testēt cigarešu paraugus, lai kontrolētu cigarešu atbilstību samazinātas degšanas spējas prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024.)

5.pants. Ziņošana par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem

(1) Ražotāji un importētāji sniedz Veselības inspekcijai informāciju par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, kas jau laisti tirgū, un par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem un jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, kurus plānots laist tirgū vai kuriem tiek mainīts sastāvs, kā arī tad, ja ir jauna vai tiek aktualizēta iesniegtā informācija par jaunieviestiem izstrādājumiem. Ražotāji un importētāji saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi veic samaksu par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem.

(2) Par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem, kā arī par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem sniedzamās informācijas apjomu, kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz šādu informāciju, kā arī prasības datu apstrādei, analizēšanai, uzglabāšanai un publicēšanai nosaka Ministru kabinets.

(3) Elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražotāji, importētāji un izplatītāji izveido un uztur sistēmu, kurā apkopo informāciju par jebkādu šo izstrādājumu nevēlamu ietekmi uz cilvēku veselību, ja par to rodas aizdomas. Ja ražotājs, importētājs vai izplatītājs uzskata vai tam ir pamats uzskatīt, ka tā rīcībā esošās elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakoni, ko laiž tirgū vai paredzēts laist tirgū, nav droši vai neatbilst labas kvalitātes prasībām, vai kādā citā ziņā neatbilst šā likuma prasībām, tas nekavējoties veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu minētā izstrādājuma atbilstību šā likuma prasībām, izņemtu to no tirgus vai atsauktu. Vienlaikus ražotājs, importētājs vai izplatītājs par to informē Veselības inspekciju, it īpaši sniedzot informāciju par cilvēku veselības un drošības apdraudējumiem, kā arī par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

(4) Ja elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni atbilst šā likuma prasībām, bet Veselības inspekcija uzskata vai tai ir iemesls uzskatīt, ka konkrētais izstrādājuma veids varētu izraisīt nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai, tā veic likumā noteiktos pasākumus un nekavējoties par to paziņo Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu kompetentajām iestādēm, sniedzot visus pamatojuma datus un informāciju par veiktajiem pasākumiem.

5.1 pants. Ziņošana par tabakas aizstājējproduktiem

(Pants stājas spēkā 01.08.2024. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2024. Sk. pārejas noteikumu 19. punktu)

6.pants. Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertni noformējums un iepakojuma vienību izskats un saturs

(1) Uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, jebkāda ārējā iepakojuma un paša tabakas izstrādājuma marķējumā aizliegts izvietot tādus elementus (piemēram, uzrakstus, simbolus, nosaukumus, preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes), kas:

1) popularizē tabakas izstrādājumu vai veicina tā patēriņu, radot kļūdainu iespaidu par attiecīgā tabakas izstrādājuma īpašībām, ietekmi uz veselību, apdraudējumiem vai emisijām;

2) ietver informāciju par nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda saturu tabakas izstrādājumā;

3) liek domāt, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir nekaitīgāks par citiem vai ka ar to tiecas samazināt atsevišķu kaitīgu dūmu sastāvdaļu ietekmi, vai ka tas palielina enerģiju un vitalitāti, vai ka tam ir ārstnieciskas, jaunību saglabājošas, dabiskas, organiskas īpašības, vai ka tas citādi labvēlīgi ietekmē veselību vai dzīvesstilu;

4) norāda uz garšu, smaržu, jebkādiem aromatizētājiem un citām piedevām vai to trūkumu;

5) atgādina pārtikas vai kosmētikas produktu;

6) liek domāt, ka konkrētajam tabakas izstrādājumam ir labāka bioloģiskās sadalīšanās spēja vai citas videi labvēlīgas īpašības.

(2) Uz tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma aizliegts izvietot tādus elementus (piemēram, uzrakstus, simbolus, nosaukumus, preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes), kas rada ekonomiska ieguvuma iespaidu, piemēram, iekļaujot atlaižu kuponus, piedāvājot atlaides, informāciju par bezmaksas izplatīšanu, piedāvājumu iegādāties vairākas iepakojuma vienības par zemāku cenu un citus līdzīgus piedāvājumus.

(3) Uz augu smēķēšanas produkta iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma aizliegts izvietot apgalvojumu, ka izstrādājums nesatur piedevas vai aromatizētājus, kā arī tādus elementus (piemēram, uzrakstus, simbolus, nosaukumus, preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes), kas:

1) popularizē augu smēķēšanas produktu vai veicina tā patēriņu, radot kļūdainu iespaidu par attiecīgā produkta īpašībām, ietekmi uz veselību, apdraudējumiem vai emisijām;

2) ietver informāciju par nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda saturu;

3) liek domāt, ka konkrētais augu smēķēšanas produkts ir nekaitīgāks par citiem vai ka ar to tiecas samazināt atsevišķu kaitīgu dūmu sastāvdaļu ietekmi, vai ka tas palielina enerģiju un vitalitāti, vai ka tam ir ārstnieciskas, jaunību saglabājošas, dabiskas, organiskas īpašības, vai ka tas citādi labvēlīgi ietekmē veselību vai dzīvesstilu;

4) atgādina pārtikas vai kosmētikas produktu.

(4) Uz elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma aizliegts izvietot tādus elementus (piemēram, uzrakstus, simbolus, nosaukumus, preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes), kas:

1) popularizē elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes vai veicina to patēriņu, radot kļūdainu iespaidu par attiecīgo elektronisko smēķēšanas ierīču vai uzpildes tvertņu īpašībām, ietekmi uz veselību, apdraudējumiem vai emisijām. Marķējums neietver informāciju par nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda saturu, izņemot informāciju par nikotīnu, kas norādīta saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu;

2) liek domāt, ka konkrētā elektroniskā smēķēšanas ierīce vai uzpildes tvertne ir nekaitīgāks par citiem vai ka ar tiem tiecas samazināt atsevišķu kaitīgu dūmu sastāvdaļu ietekmi, vai ka tiem ir vitalizējošas, enerģizējošas, ārstnieciskas, jaunību saglabājošas, dabiskas, organiskas īpašības, vai ka tie citādi labvēlīgi ietekmē veselību vai dzīvesstilu;

3) atsaucas uz garšu, smaržu, jebkādiem aromatizētājiem vai citām piedevām vai to trūkumu, izņemot informāciju par aromatizētājiem, kas norādīta saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu;

4) atgādina pārtikas vai kosmētikas produktu;

5) liek domāt, ka konkrētajam izstrādājumam ir labāka bioloģiskās sadalīšanās spēja vai citas videi labvēlīgas īpašības.

(41) Uz tabakas aizstājējproduktu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma aizliegts izvietot tādus elementus (piemēram, uzrakstus, simbolus, nosaukumus, preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes), kas:

1) popularizē tabakas aizstājējproduktus vai veicina to patēriņu, radot kļūdainu iespaidu par attiecīgo tabakas aizstājējproduktu īpašībām, ietekmi uz veselību vai apdraudējumiem;

2) liek domāt, ka konkrētais tabakas aizstājējprodukts ir nekaitīgāks par citiem, tam ir vitalizējošas, enerģizējošas, ārstnieciskas, jaunību saglabājošas, dabiskas, organiskas īpašības vai ka tas citādi labvēlīgi ietekmē veselību vai dzīvesstilu;

3) atsaucas uz garšu, smaržu, jebkādiem aromatizētājiem vai citām piedevām vai to trūkumu, izņemot informāciju par aromatizētājiem, kas norādīta saskaņā ar šā panta 5.1 daļas 1. punktu;

4) atgādina pārtikas vai kosmētikas produktu;

5) liek domāt, ka konkrētajam produktam ir labāka bioloģiskās sadalīšanās spēja vai citas videi labvēlīgas īpašības.

(5) Uz elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir norādāma šāda informācija:

1) visu izstrādājumā iekļauto sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā un nikotīna saturs un daudzums izstrādājumā un katrā devā;

2) partijas numurs;

3) ieteikums izstrādājumu glabāt bērniem nepieejamā vietā.

(51) (Daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 24. punktu)

(6) Katrai elektronisko smēķēšanas ierīču vienībai un uzpildes tvertnei pievieno informatīvu lapiņu, kas satur:

1) norādījumus par izstrādājuma lietošanu un glabāšanu, tostarp norādi, ka izstrādājumu nav ieteicams lietot jauniešiem un nesmēķētājiem;

2) informāciju par kontrindikācijām;

3) brīdinājumus īpašām riska grupām;

4) informāciju par iespējamu nevēlamu iedarbību;

5) informāciju par pieraduma izraisīšanu un toksiskumu;

6) ražotāja vai importētāja un juridisko vai fizisko personu kontaktinformāciju Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā.

(61) (Daļa stājas spēkā 01.08.2024. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.08.2024. Sk. pārejas noteikumu 17. punktu)

(7) Cigarešu iepakojuma vienībai ir taisnstūra paralēlskaldņa forma, un šī iepakojuma vienība ir izgatavota no kartona vai mīksta materiāla ar tādu atveri, ko pēc pirmās atvēršanas reizes nevar no jauna aizvērt vai noslēgt, izņemot atliecamu augšējo vāciņu un sānos piestiprinātu atvāžamu vāciņu. Paciņām ar atliecamu augšējo vāciņu un sānos piestiprinātu atvāžamu vāciņu tas ir piestiprināts tikai iepakojuma vienības aizmugurē.

(8) Tinamās tabakas iepakojuma vienībām ir taisnstūra paralēlskaldņa, cilindriska vai maisiņa forma.

(9) Uz katras smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma, tabakas aizstājējprodukta un augu smēķēšanas produkta iepakojuma vienības, ko laiž tirgū, ir piestiprināta akcīzes nodokļa marka. Ja ir slēgts caurspīdīgs papildu apvalks, akcīzes nodokļa marku piestiprina zem tā. Augu smēķēšanas produktu iepakojuma vienībām, ko laiž tirgū, akcīzes nodokļa marka var būt piestiprināta uz slēgtā caurspīdīgā papildu apvalka.

(10) Uz katras tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības, ko laiž tirgū, ir izvietots:

1) unikālais identifikators, kuru, lai nodrošinātu tā veselumu, drukā vai piestiprina tā, ka šo identifikatoru nevar noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu markas vai cenu zīmes vai atverot iepakojuma vienību;

2) redzams un neredzams drošības elements, kas ir drošs pret viltojumiem un kas piestiprināts vai drukāts tā, lai šo elementu nevarētu izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu markas un cenu zīmes vai citus tiesību aktos paredzētus elementus.

(11) Ministru kabinets nosaka Komisijas 2017. gada 15. decembra Īstenošanas regulā (ES) 2018/574 par tehniskajiem standartiem attiecībā uz tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas izveidi un darbību (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — Īstenošanas regula Nr. 2018/574) minēto kompetento iestādi un prasības tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas darbības nodrošināšanai.

(12) Akcīzes nodokļa marka pilda drošības elementa funkciju. Drošības elementus, kas nav akcīzes nodokļa marka, izmanto, ja to pieļauj likums "Par akcīzes nodokli". Ministru kabinets nosaka šādu drošības elementu sastāvu, pievienošanas metodi tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām, prasības autentiskuma elementu nodrošināšanai, tajā skaitā tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību paraugu iesniegšanu.

(13) Uz tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir aizliegts:

1) attēlot Latvijas valsts simbolus;

2) attēlot fiziskās personas, izņemot tās fiziskās personas, kuras attēlotas uz kombinētajiem brīdinājumiem;

3) izmantot animācijas tēlus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2018., 04.04.2019. un 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. 6.1 daļa stājas spēkā 01.08.2024. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.08.2024. 5.1 daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 17. un 24. punktu)

7.pants. Uz tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojuma izvietojamie brīdinājumi par ietekmi uz veselību

(1) Uz katras tabakas izstrādājuma, tabakas aizstājējprodukta, augu smēķēšanas produkta, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakona iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma, ko laiž tirgū, ir izvietoti brīdinājumi valsts valodā par ietekmi uz veselību.

(2) Uz katras smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir drukāti šādi brīdinājumi par ietekmi uz veselību:

1) vispārīgais brīdinājums: "Smēķēšana nogalina — atmetiet tagad!";

2) informatīvs uzraksts: "Tabakas dūmos ir vairāk nekā 70 vielu, kas izraisa vēzi";

3) kombinēts brīdinājums par ietekmi uz veselību, kas papildināts ar šādu informāciju par smēķēšanas atmešanu: "Lūdz palīdzību! 67037333; www.spkc.gov.lv".

(3) Uz katras bezdūmu tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir drukāts šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību: "Šis tabakas izstrādājums kaitē Jūsu veselībai un rada atkarību".

(4) Uz katras augu smēķēšanas produkta iepakojuma vienības, kā arī uz jebkāda ārējā iepakojuma ir drukāts šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību: "Šī izstrādājuma smēķēšana kaitē Jūsu veselībai".

(5) Uz katras elektroniskās cigaretes un uzpildes flakona iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma ir drukāts šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību: "Šis izstrādājums satur nikotīnu, kas ir stipru pieradumu izraisoša viela".

(51) (Daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 24. punktu)

(6) Ministru kabinets nosaka noformēšanas un novietošanas prasības uz tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojuma izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, rakstveida brīdinājumus, uz smēķēšanai paredzēto tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām un ārējā iepakojuma izvietojamos kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību, kā arī kārtību, kādā ražotājs vai importētājs ziņo par šo kombinēto brīdinājumu izvietošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. Grozījums sestajā daļā par pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt noformēšanas un novietošanas prasības uz tabakas aizstājējproduktu iepakojuma vienības vai jebkāda ārēja iepakojuma izvietotiem brīdinājumiem stājas spēkā 01.08.2024. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2024. 5.1 daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 19. un 24. punktu)

8.pants. Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu aprites kārtība

(1) Tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot:

1) valsts pārvaldes iestāžu telpās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus, kā arī ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie;

2) sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādēs, tajā skaitā izglītības iestāžu dienesta viesnīcās, kā arī šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās;

3) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu precēm;

4) kultūras institūcijās;

5) sporta bāzēs un sporta organizāciju telpās;

6) mazumtirdzniecības vietās, kur tirdzniecība nav organizēta, individuāli apkalpojot katru pircēju, izņemot beznodokļu tirdzniecības veikalus, kas noteikti muitas jomu regulējošos normatīvajos aktos;

7) izmantojot tirdzniecības automātus;

8) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss.

(2) Tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes aizliegts pārdot patērētājam un patērētājam aizliegts tās iegādāties, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.

(21) Valsts ieņēmumu dienests konfiscē no trešām valstīm komerciālos pasta sūtījumos nosūtītus tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, kuru saņēmējs ir fiziskā persona.

(3) Tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(4) Personai vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektronisko smēķēšanas ierīci vai uzpildes tvertni, ir pienākums uzrādīt mazumtirgotājam personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

(5) Tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, par kuru vecumu mazumtirgotājam ir pamatotas šaubas un kuras pēc mazumtirgotāja pieprasījuma neuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(6) Pēc kontrolējošās institūcijas pieprasījuma tabakas izstrādājuma, tabakas aizstājējprodukta, augu smēķēšanas produkta, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(7) Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu laišanā tirgū aizliegts iesaistīt personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

(8) Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu mazumtirdzniecības vietās jābūt redzamam uzrakstam, kas brīdina, ka tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana nopietni kaitē cilvēka veselībai.

(9) Komersants, kurš nodarbojas ar elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību, pirms šo izstrādājumu tirdzniecības uzsākšanas paziņo par to Veselības inspekcijai. Kārtību, kādā komersants pirms elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanas ziņo Veselības inspekcijai, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.04.2019. un 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. Grozījums panta trešajā un ceturtajā daļā stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 21. punktu)

9.pants. Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu reklāmas un sponsorēšanas ierobežojumi

(1) Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu reklāma ir atļauta tikai izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar šo izstrādājumu tirdzniecību, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis, un nav paredzēti Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu tirgum.

(2) Komersantiem, kuru galvenā darbības joma ir tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu ražošana vai tirdzniecība, ir aizliegta pasākumu vai darbību sponsorēšana, kas saistīta ar vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, norisinās vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai kam ir citāda pārrobežu ietekme. Komersantiem, kuru galvenā darbības joma ir elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu ražošana vai tirdzniecība, ir aizliegta pasākumu, darbību vai indivīdu sponsorēšana, kas saistīta ar vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, norisinās vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai kam ir citāda pārrobežu ietekme.

(3) Audiālus un audiovizuālus komerciālus paziņojumus, kas saistīti ar tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm un uzpildes tvertnēm, regulē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums.

(4) Aizliegts:

1) reklāmā attēlot personas smēķējam un lietojam tabakas aizstājējproduktus un bezdūmu tabakas izstrādājumus;

2) reklāmas nolūkos izplatīt tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes bez maksas;

3) ražot un laist tirgū saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas un citus par 18 gadiem jaunākām personām pievilcīgus priekšmetus, kas vizuāli atgādina cigaretes vai citus tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus vai elektroniskās smēķēšanas ierīces un var piesaistīt šo personu uzmanību smēķēšanai vai reklamē šos izstrādājumus vai to ražotājus;

4) ražot un laist tirgū tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus vai elektroniskās smēķēšanas ierīces, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas, tādā veidā piesaistot par 18 gadiem jaunāku personu uzmanību smēķēšanai, vai reklamē šos izstrādājumus vai to ražotājus.

(5) Mazumtirdzniecības vietās ir aizliegts izvietot tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes tā, ka pircēji var šos izstrādājumus, produktus, ierīces, tvertnes un attiecīgās preču zīmes redzēt. Lai nodrošinātu pircēju informēšanu par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu pieejamību un cenām, mazumtirdzniecības vietā pēc pircēja pieprasījuma ir pieejama informācijas lapa, kurā norādīts izstrādājuma vai produkta nosaukums, tā cena un daudzums vienā iepakojuma vienībā.

(6) Šā panta piektajā daļā minētais aizliegums neattiecas uz:

1) beznodokļu tirdzniecības veikaliem;

2) starptautiskajos reisos iesaistītajiem kuģiem;

3) tādām mazumtirdzniecības vietām, kur laiž tirgū tikai tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un tādas preces, kas saistītas ar smēķēšanu (piemēram, šķiltavas, pīpes, pelnu traukus), ja šīs mazumtirdzniecības vietas atrodas konstruktīvi nodalītās telpās ar atsevišķu ieeju un tabakas izstrādājumi, tabakas aizstājējprodukti, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un minēto izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes nav redzamas ārpus attiecīgās mazumtirdzniecības vietas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.04.2019. un 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. Grozījums par panta piektās daļas papildināšanu, nosakot papildu prasības informācijas lapā iekļaujamai informācijai, stājas spēkā 01.08.2024. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2024. Sk. pārejas noteikumu 17. un 18. punktu)

10.pants. Smēķēšanas ierobežojumi

(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt nodarbinātajam darba vietu, kas nav piesārņota ar tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem un elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku. Nodarbinātajam ir tiesības atteikties strādāt tādā darba vietā, kur citi nodarbinātie smēķē, un šādu atteikumu nedrīkst uzskatīt par darba disciplīnas vai civildienesta noteikumu pārkāpumu.

(2) Aizliegts smēķēt:

1) bērna un grūtnieces klātbūtnē;

2) izglītības iestāžu, izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās;

3) ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju, ieslodzījuma vietu telpās un vietās, kurās tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, kā arī šo iestāžu teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Ieslodzījuma vietu telpās un vietās, kurās tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt iespēju apcietinātajam smēķēt vietā, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, ir atļauts smēķēt telpā, kas speciāli ierādīta smēķēšanai;

4) tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai. Šajās vietās izliek informatīvus uzrakstus vai simbolus par smēķēšanas aizliegumu;

5) sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs un uz peroniem;

6) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;

7) uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju terasēm, balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst;

8) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpu, kas speciāli ierādīta smēķēšanai;

9) publiskās ēkās, būvēs un publiskās telpās. Šis aizliegums neattiecas uz publiskās ēkās esošajiem dzīvokļiem;

10) sabiedrisko transportlīdzekļu, taksometru un tādu kuģu, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, salonos, kabīnēs un kajītēs. Tālsatiksmes vilcienos un kuģos, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzēti smēķētājiem;

11) valsts vai pašvaldību iestāžu īpašumā vai turējumā esošos transportlīdzekļos;

12) sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

13) bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

14) parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

15) kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

16) jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst;

17) (punkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 22. punktu);

18) Saeimas un Ministru kabineta ēkās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(3) Viesnīcās un citās īslaicīgas apmešanās mītnēs var būt speciāli ierādītas guļamtelpas, kurās ir atļauts smēķēt.

(4) Kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpā, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, vai atsevišķi nodalītā telpā, kas paredzēta smēķēšanai un kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta telpa, kura paredzēta pamatpakalpojumu saņemšanai un smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Šī telpa aizņem ne vairāk kā 50 procentus no kopējās publiskās telpas platības un ir izvietota pēc iespējas tālāk no ieejas. Telpā ir attiecīgs informatīvs uzraksts vai simbols.

(5) Starptautiskās satiksmes lidostas izlidošanas publiskajās telpās aiz drošības kontroles punktiem var būt ierīkota telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai.

(6) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi "Smēķēt aizliegts" (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar tādu pašu informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi "Atļauts smēķēt" (balti burti uz zaļa fona) vai attiecīgu simbolu. Papildus informatīvajam uzrakstam "Atļauts smēķēt" vai lietotajam simbolam, kas norāda uz atļauju smēķēt, izvietojams informatīvs uzraksts "Smēķēšana nogalina — atmetiet tagad!".

(7) Kārtību, kādā izvietojami informatīvi uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. Otrās daļas 17. punkts un grozījums par ceturtās daļas izslēgšanu stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 22. punktu)

10.1 pants. Tabakas aizstājējproduktu un bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas ierobežojumi

Aizliegts lietot tabakas aizstājējproduktus un bezdūmu tabakas izstrādājumus izglītības iestāžu, izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās, kā arī šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024.)

10.2 pants. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu smēķēšanas, tabakas aizstājējproduktu un bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas, kā arī minēto produktu glabāšanas un nodošanas ierobežojumi pilngadīgām personām līdz 20 gadu vecumam

(Pants stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 21. punktu)

11.pants. Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija

Ministru kabinets apstiprina Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikumu. Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas sastāvu apstiprina veselības ministrs, iekļaujot komisijā vismaz vienu pārstāvi no:

1) Veselības ministrijas;

2) Finanšu ministrijas;

3) Ekonomikas ministrijas;

4) Izglītības un zinātnes ministrijas;

5) Iekšlietu ministrijas;

6) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;

7) Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas;

8) Latvijas Pašvaldību savienības;

9) Latvijas Ārstu biedrības;

10) darba devēju organizācijas;

11) darbinieku organizācijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024.)

12.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence

(1) Valsts ieņēmumu dienests kontrolē:

1) šā likuma 3. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā noteikto ierobežojumu izpildi;

2) šā likuma 3.1 pantā noteikto prasību izpildi;

3) šā likuma 6. panta devītajā un desmitajā daļā noteikto prasību izpildi;

4) šā likuma 8. panta otrajā un 2.1 daļā noteikto prasību izpildi.

(2) Veselības inspekcija:

1) kontrolē šā likuma 3.panta trešajā daļā noteikto ierobežojumu izpildi;

2) novērtē tabakas izstrādājumu atbilstību šā likuma 3.panta otrajā un ceturtajā daļā noteiktajām prasībām;

3) kontrolē šā likuma 3. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto ierobežojumu izpildi;

4) kontrolē šā likuma 3.panta piektajā daļā noteikto ierobežojumu izpildi;

5) saņem, uzglabā, apstrādā, analizē un publicē informāciju, kas iesniegta atbilstoši šā likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam;

6) apstiprina un paziņo Eiropas Komisijai šā likuma 4.panta trešajā daļā minēto Latvijā akreditēto laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus un piemērotās pārraudzības metodes, kā arī informē Eiropas Komisiju par sarakstā izdarītajiem grozījumiem;

7) paziņo Eiropas Komisijai par visām mērīšanas metodēm, kas tiek izmantotas, lai mērītu citas cigarešu emisijas, kuras nav darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda emisijas, un emisijas no tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes;

8) paziņo Eiropas Komisijai par maksimālo emisiju līmeni, kas noteikts citām cigarešu emisijām, kuras nav šā likuma 3.panta trešajā daļā noteiktās emisijas, un emisijām no tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes;

9) veic nepieciešamās darbības atbilstoši šā likuma 5.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajam;

10) kontrolē šā likuma 6.panta piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā, kā arī 7.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā noteikto prasību izpildi;

11) kontrolē šā likuma 8. panta astotajā daļā noteikto prasību izpildi.

(3) Valsts ieņēmumu dienests un Veselības inspekcija ir tiesīgi veikt tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču, uzpildes tvertņu un jaunieviestu tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu paraugu ņemšanu tirdzniecības vietās un akcīzes preču noliktavās.

(4) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs kontrolē šā likuma 6. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un trīspadsmitajā daļā, kā arī 9. panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu izpildi, kuri saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta pirmo daļu ir uzskatāmi par papildu prasībām reklāmas jomā un kuru izpildes uzraudzība tiek veikta saskaņā ar Reklāmas likumu.

(5) Valsts policija un pašvaldības policija kontrolē šā likuma 3.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā, 8.panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā, 9. panta piektajā daļā, 10.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, kā arī 10.1 pantā noteikto ierobežojumu izpildi.

(6) Valsts darba inspekcija kontrolē šā likuma 8.panta septītajā daļā un 10.panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu izpildi.

(7) Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas pienākums ir izveidot tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanas profilakses programmas dažādām iedzīvotāju grupām, ieviest tās izglītības iestādēs un veicināt to ieviešanu darbavietās.

(8) Veselības ministrijas pienākums ir izstrādāt uz starpsektoru sadarbību balstītu valsts politiku tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un ar tām saistītu izstrādājumu kaitīguma samazināšanas jomā un nodrošināt iespēju ārstēties no tabakas vai nikotīna atkarības personām, kuras to vēlas.

(9) Īstenošanas regulā Nr. 2018/574 noteikto unikālo identifikatoru izdevējs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2018., 04.04.2019., 21.05.2020. un 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. Grozījumi par panta otrās daļas 4., 5. un 10. punkta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums panta ceturtajā daļā par tās papildināšanu ar skaitli "4.1" un grozījums panta piektajā daļā par tās papildināšanu ar vārdu un skaitli "un 10.2" stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 21. un 24. punktu)

13.pants. Uzraudzības iestādes lēmums

(1) Valsts ieņēmumu dienestam, Veselības inspekcijai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts policijai un pašvaldības policijai (turpmāk — uzraudzības iestāde), konstatējot pārkāpumus, ir tiesības pieņemt šādus lēmumus:

1) uzdot ražotājam vai importētājam noteiktā termiņā novērst neatbilstības, uz neatbilstību novēršanas laiku aizliedzot attiecīgā produkta vai produkta ražošanas partijas laišanu tirgū vai pārdošanu;

2) ja produkts var radīt būtisku risku patērētāja veselībai vai ja tā ražošana un laišana tirgū ir aizliegta saskaņā ar šo likumu, aizliegt laist produktu tirgū un pārdot, uzdodot ražotājam vai izplatītājam izņemt produktu no tirgus, iznīcināt to piemērotos apstākļos vai atsaukt produktu no patērētājiem, kā arī informēt patērētājus par pastāvošajiem riskiem. Produktu atsaukšanu veic tikai kā galēju pasākumu.

(2) Uzraudzības iestādes lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža.

(3) Uzraudzības iestādes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

14. pants. Administratīvā atbildība tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites jomā

(1) Par smēķēšanas, tabakas aizstājējproduktu un bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas ierobežojumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par tādu tabakas izstrādājumu laišanu tirgū, uz kuru iepakojuma vienības nav izvietoti unikālie identifikatori vai drošības elementi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajai personai līdz septiņsimt desmit naudas soda vienībām.

(3) Par normatīvo aktu neievērošanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas darbību piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajai personai līdz septiņsimt desmit naudas soda vienībām.

(4) Par redzama uzraksta nenovietošanu mazumtirdzniecības vietās, kas brīdina, ka tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana nopietni kaitē cilvēka veselībai, piemēro naudas sodu juridiskajai personai no desmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(41) Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmju izvietošanu mazumtirdzniecības vietā tā, ka pircēji var šos izstrādājumus, produktus, ierīces, tvertnes un attiecīgās preču zīmes redzēt, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajai personai no desmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(5) Par likumā paredzēto informatīvo uzrakstu vai simbolu par smēķēšanas aizliegumu vai papildu informatīvā uzraksta "Smēķēšana nogalina — atmetiet tagad!" neizlikšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(6) Par šņaucamās tabakas, košļājamās tabakas vai tabakas izstrādājumu orālai lietošanai laišanu tirgū piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(7) Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu tirdzniecību neatļautās vietās piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(8) Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(81) Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu iegādāšanos, izmantojot distances saziņas līdzekļus, (izņemot iegādāšanos no trešās valsts) piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

(9) Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam pārdevējam no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(10) Par likuma prasībām neatbilstošu telpu (vietu) ierādīšanu smēķēšanai piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divsimt līdz piecsimt naudas soda vienībām.

(11) Par tādu tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu, to uzpildes flakonu vai jaunieviestu tabakas izstrādājumu laišanu tirgū, par kuriem nav sniegta informācija kompetentajai institūcijai, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(12) Par normatīvo aktu prasībām vai tehniskajiem parametriem neatbilstošu tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču, to uzpildes tvertņu vai jaunieviestu tabakas izstrādājumu laišanu tirgū piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

(13) (Daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 21. punktu)

(14) (Daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 21. punktu)

(15) (Daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 21. punktu)

(21.05.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. Grozījums devītajā daļā attiecībā uz skaitļa "18" aizstāšanu ar skaitli "20", grozījumi vienpadsmitajā daļā par noteikto administratīvo atbildību saistībā ar kompetentajai iestādei nepaziņotu tabakas aizstājējproduktu laišanu tirgū un divpadsmitajā daļā par noteikto administratīvo atbildību saistībā ar normatīvo aktu prasībām un tehniskajiem parametriem neatbilstošu tabakas aizstājējproduktu laišanu tirgū, trīspadsmitā, četrpadsmitā un piecpadsmitā daļa stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 21. un 24. punktu)

15. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 14. panta pirmajā, 4.1, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, 8.1, devītajā un desmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija vai pašvaldības policija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 14. panta vienpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem un jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem un ceturtajā un divpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Veselības inspekcija.

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 14. panta otrajā, trešajā, astotajā, 8.1 un divpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests.

(21.05.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.01.2024. likumu, kas stājas spēkā 08.02.2024. Grozījums pirmajā daļā par vārdu "un desmitajā" aizstāšanu ar vārdiem "desmitajā, trīspadsmitajā, četrpadsmitajā un piecpadsmitajā" un grozījums par otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā attiecībā uz Veselības inspekcijas kompetenci veikt administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem saistībā ar tabakas aizstājējproduktiem stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 21. un 24. punktu)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 4., 18.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 10.nr.; 2009, 1., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 34., 47., 205.nr.; 2014, 228.nr.).

2. Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus, kas ražoti vai laisti brīvā apgrozībā un marķēti saskaņā ar likumu "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" līdz 2016.gada 19.maijam, atļauts laist tirgū līdz 2017.gada 20.maijam.

3. Līdz 2017.gada 20.maijam atļauts laist tirgū arī tādas elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, kas neatbilst šā likuma prasībām, ja attiecīgās elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni ir ražoti vai laisti brīvā apgrozībā līdz 2016.gada 20.novembrim.

4. Šā likuma 3.panta otrās un ceturtās daļas noteikumi attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, kuriem piemīt raksturīgs aromāts un kuru pārdošanas apjoms Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā attiecīgā produktu kategorijā ir trīs procenti vai vairāk, piemērojami no 2020.gada 20.maija.

5. Šā likuma 6.panta desmitā daļa attiecībā uz cigaretēm un tinamo tabaku piemērojama no 2019.gada 20.maija, bet attiecībā uz pārējiem tabakas izstrādājumiem — no 2024.gada 20.maija.

5.1 Līdz 2020. gada 20. maijam atļauts laist tirgū arī tādas cigarešu un tinamās tabakas iepakojuma vienības, uz kurām nav izvietoti drošības elementi, kas nav akcīzes nodokļa marka, ja attiecīgās cigaretes (cigarešu iepakojuma vienības) un tinamā tabaka (tinamās tabakas vienības) ir ražota vai laista brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā līdz 2019. gada 19. maijam.

(20.12.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2018.)

5.2 Līdz 2026. gada 20. maijam atļauts laist tirgū arī tādas tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, uz kurām nav izvietoti drošības elementi, kas nav akcīzes nodokļa marka, ja attiecīgie tabakas izstrādājumi (to iepakojuma vienības), kuri nav cigaretes un tinamās tabakas izstrādājumi, ir ražoti vai laisti brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā līdz 2024. gada 19. maijam.

(20.12.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2018.)

6. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. martam izdod šā likuma 6. panta vienpadsmitajā daļā paredzētos noteikumus.

(20.12.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2018.)

7. Komersanti, kas elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību uzsākuši līdz 2016.gada 19.maijam, paziņo par to Veselības inspekcijai līdz 2016.gada 20.novembrim šā likuma 8.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

8. Šā likuma 10.panta piektās daļas prasība par informatīvā uzraksta "Smēķēšana nogalina — atmetiet tagad!" izvietošanu ieviešama ne vēlāk kā līdz 2017.gada 20.maijam.

9. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.martam izdod šā likuma 10. un 11.pantā paredzētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 28.februārim ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr.976 "Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu un atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem";

2) Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr.637 "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums".

10. Ministru kabinets līdz 2019. gada 19. maijam izdod šā likuma 6. panta divpadsmitajā daļā paredzētos noteikumus.

(20.12.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2018.)

11. Līdz 2020. gada 1. janvārim atļauts laist tirgū arī tādas elektroniskās ierīces un elektronisko ierīču tilpnes, kuras neatbilst šā likuma prasībām, ja attiecīgās elektroniskās ierīces un elektronisko ierīču tilpnes ir ražotas vai laistas brīvā apgrozībā līdz 2018. gada 31. decembrim.

(04.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

12. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. septembrim izdod šā likuma 3. panta piektās daļas 7. punktā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. augustam ir piemērojami Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 372 "Elektronisko cigarešu uzpildes mehānisma tehniskie standarti", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(04.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

13. Šā likuma 9. panta piektā un sestā daļa stājas spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

(04.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

14. Šā likuma 12. panta otrās daļas 11. punkts un 14. un 15. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. Šā likuma 14. panta trešā daļa attiecībā uz pārējiem tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes un tinamo tabaku) piemērojama no 2024. gada 20. maija

(21.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.06.2020.)

15. Grozījums šā likuma 1. panta 2. punktā attiecībā uz karsējamiem augu smēķēšanas produktiem noteikto definīciju stājas spēkā 2024. gada 1. augustā.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024. Grozījums 1. panta 2. punktā iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2024.)

16. Grozījums šā likuma 3. panta otrajā daļā par 4. punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2024. gada 1. augustā.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024. 3. panta otrās daļas 4. punkta jaunā redakcija iekļauta likuma redakcijā uz 01.08.2024.)

17. Šā likuma 6. panta 6.1 daļa un grozījums par 9. panta piektās daļas papildināšanu, nosakot papildu prasības informācijas lapā iekļaujamai informācijai, stājas spēkā 2024. gada 1. augustā.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.08.2024.)

18. Šā likuma 9. panta piektajā daļā noteiktais aizliegums mazumtirdzniecības vietās izvietot elektroniskās smēķēšanas ierīces ir attiecināms uz elektroniskajām karsēšanas ierīcēm no 2024. gada 1. augusta.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024.)

19. Grozījums par šā likuma 3. panta sestās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 5.1 pants, kā arī grozījums 7. panta sestajā daļā par pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt noformēšanas un novietošanas prasības uz tabakas aizstājējproduktu iepakojuma vienības vai jebkāda ārēja iepakojuma izvietotiem brīdinājumiem stājas spēkā 2024. gada 1. augustā.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.08.2024.)

20. Komersanti, kas nodarbojas ar tabakas aizstājējproduktu tirdzniecību, līdz 2024. gada 1. septembrim paziņo par to Veselības inspekcijai. 

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024.)

21. Grozījums šā likuma 8. panta trešajā un ceturtajā daļā, 10.2 pants, grozījums 12. panta piektajā daļā par tās papildināšanu ar vārdu un skaitli "un 10.2", grozījums 14. panta devītajā daļā attiecībā uz skaitļa "18" aizstāšanu ar skaitli "20", šā panta trīspadsmitā, četrpadsmitā un piecpadsmitā daļa un grozījums 15. panta pirmajā daļā par vārdu "un desmitajā" aizstāšanu ar vārdiem "desmitajā, trīspadsmitajā, četrpadsmitajā un piecpadsmitajā" stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2025.)

22. Šā likuma 10. panta otrās daļas 17. punkts un grozījums par šā panta ceturtās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2025.)

23. Šā likuma 3. panta pirmās daļas 8. punkts un likuma pielikums stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī. 

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2025.)

24. Šā likuma 3. panta pirmās daļas 7. punkts un 5.1 daļa, 6. panta 5.1 daļa, 7. panta 5.1 daļa, grozījumi par 12. panta otrās daļas 4., 5. un 10. punkta izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī grozījums šā panta ceturtajā daļā par tās papildināšanu ar skaitli "4.1", grozījumi 14. panta vienpadsmitajā daļā par noteikto administratīvo atbildību saistībā ar kompetentajai iestādei nepaziņotu tabakas aizstājējproduktu laišanu tirgū un divpadsmitajā daļā par noteikto administratīvo atbildību saistībā ar normatīvo aktu prasībām un tehniskajiem parametriem neatbilstošu tabakas aizstājējproduktu laišanu tirgū, kā arī grozījums par 15. panta otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā attiecībā uz Veselības inspekcijas kompetenci veikt administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem saistībā ar tabakas aizstājējproduktiem stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

(11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2025.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2023. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2023.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija direktīvas 2003/33/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsordarbību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ direktīvu 2001/37/EK;

3) Komisijas 2022. gada 29. jūnija deleģētās direktīvas (ES) 2022/2100, ar ko attiecībā uz atsevišķu karsējamajiem tabakas izstrādājumiem piešķirtu atbrīvojumu atsaukšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2014/40/ES.

Likums stājas spēkā 2016.gada 20.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 21.aprīlī.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2016.gada 12.maijā
Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu,
augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču
un to šķidrumu aprites likuma
pielikums
Tādu aromatizētāju saraksts, kuri rada tabakas smaržu vai garšu un kurus atļauts pievienot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem

(Pielikums 11.01.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.02.2024. Pielikums stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 23. punktu)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.04.2016.Stājas spēkā: 20.05.2016.Tēma: Patērētāju tiesības; Komerctiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 12.05.2016. OP numurs: 2016/91.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Latvijas standarti
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
282077
{"selected":{"value":"08.02.2024","content":"<font class='s-1'>08.02.2024.-31.07.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2025","iso_value":"2025\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2025.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.08.2024","iso_value":"2024\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2024.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"08.02.2024","iso_value":"2024\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2024.-31.07.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2023","iso_value":"2023\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2023.-07.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2020","iso_value":"2020\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2020.-22.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-30.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2020","iso_value":"2020\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-16.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2018","iso_value":"2018\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2018.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2016","iso_value":"2016\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2016.-28.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.02.2024
84
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"