Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Daugavpilī 2016.gada 24.martā (prot. Nr.6, 25.§)

2016.gada 28.aprīlī (precizēts)
Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2016.gada 24.marta sēdes lēmumu Nr.131,
ar 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu Nr.200 precizēts

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību
" 9.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ielu tirdzniecības kārtību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas, to izvietojumu un izmēru apstiprina Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors.

3. Pašvaldības iekārtoto pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu uzturēšanu nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde).

4. Pašvaldības vārdā atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, atļauju ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās (turpmāk – atļauja) izsniedz un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā saskaņo Komunālās saimniecības pārvalde.

Tirdzniecības vietas un sabiedriskās ēdināšanas vietas vizuālo veidolu pirms atļaujas vai saskaņojuma pieprasīšanas saskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu (turpmāk – Departaments), iesniedzot attiecīgu iesniegumu (19. un 20.pielikums). Departaments izvērtē iesniegto risinājumu un pieņem lēmumu saskaņot vai atteikt to saskaņot 10 darba dienu laikā.

5. Nodevas apmērs par ielu tirdzniecību noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos. Nodeva ir maksājama pēc lēmuma paziņošanas iesniedzējam par atļaujas izsniegšanu un atļauja izsniedzama pēc nodevas apmaksas.

6. Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs iesniedz Komunālās saimniecības pārvaldei iesniegumu elektroniski vai vēršas ar iesniegumu klātienē. Elektroniski iesniegums Komunālās saimniecības pārvaldei tiek iesniegts izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas vienotājā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai nosūtot uz Komunālās saimniecības pārvaldes e-pastu ksp@daugavpils.lv ar drošu elektronisko parakstu.

7. Ja iesniegumam atļaujas saņemšanai nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, tiek noteikts termiņš trūkumu novēršanai, par to paziņojot iesniedzējam. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas un iesniegtie dokumenti netiek atgriezti.

8. Ielu tirdzniecības organizators ir pilnībā atbildīgs par spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, tai skaitā par drošības un kārtības ievērošanu.

9. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Komunālās saimniecības pārvalde un Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, atbilstoši to kompetencei.

II. Ielu tirdzniecības kārtība pašvaldības iekārtotās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās

10. Pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās ir realizējamas šādas preču grupas:

10.1. pašu saimniecībā iegūtā lauksaimniecības un tās pārstrādes produkcija saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos (izņemot gaļas, zivs un piena produktus), biškopības produkti, pašaudzētie ziedi, pašaudzētie dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls, gumus, ziemcietes un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sēklas;

10.2. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi;

10.3. pašizgatavotie amatniecības darinājumi, pašizgatavotie vainagi un grozi;

10.4. iepirktie ziedi, no tiem izgatavotie izstrādājumi.

11. Pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās ir aizliegts realizēt rūpnieciskās preces un izstrādājumus, alkoholu (tajā skaitā pašražoto), medikamentus, dzīvniekus un citas preces, kas neietilpst pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās realizējamo preču grupās. Pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās preču izvietošanai ir aizliegts izmantot platību, kas atrodas ārpus iedalītās tirdzniecības vietas.

12. Ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās ir jāsaņem pašvaldības rakstiska atļauja (1.pielikums). Atļauja ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās tiek izsniegta uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanai Komunālās saimniecības pārvaldē iesniedzams iesniegums (2.pielikums), pievienojot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

III. Ielu tirdzniecības un ielu tirdzniecības organizēšanas kārtība publiskajā vietā (ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas)

13. Publiskajā vietā (ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas) ir realizējamas šādas preču grupas:

13.1. Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos pašaudzētos dažādu sugu skuju kokus;

13.2. sezonālās tirdzniecības preces (piemēram, saldējums, bezalkoholiskie dzērieni u.c.);

13.3. preses izdevumus, grāmatas;

13.4. ziedus (likumā noteiktajās Latvijas valsts svētku, atceres un atzīmējamās dienās un vienu dienu iepriekš);

13.5. pašražoto produkciju (pašražota pārtika un pašražotas nepārtikas preces);

13.6. senlaicīgas mantas, tikai pašvaldības noteiktās speciālās vietās šādai tirdzniecībai.

14. Ielu tirdzniecībai publiskajā vietā (ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas) vai ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanai ir jāsaņem pašvaldības rakstiska atļauja (3.pielikums, 5.pielikums). Atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskajā vietā saņemšanai Komunālās saimniecības pārvaldē iesniedzams iesniegums (4.pielikums, 6.pielikums – atkarībā no tirdzniecības veida), pievienojot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

IV. Ielu tirdzniecības no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kārtība

15. Ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autotransports, divritenis, tirgotājs ar precēm u.c. preču pārvietošanas veidi) ir jāsaņem pašvaldības rakstiska atļauja (7.pielikums). Atļaujas ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta saņemšanai Komunālās saimniecības pārvaldē iesniedzams iesniegums (8.pielikums), pievienojot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

V. Kārtība, kādā saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

16. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ir jāsaņem pašvaldības rakstiska atļauja (9.pielikums). Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskā vietā un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

17. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā, tirdzniecības dalībnieks iesniedz Komunālās saimniecības pārvaldē iesniegumu (10.pielikums), pievienojot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

(Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

18. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot pārtikas preces, kas paredzētas patērēšanai tirdzniecības vietā.

VI. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpaša kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās

19. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt komersanti, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši vienreizēju atļauju (11.pielikums).

20. Atļauju izsniedz fizisko vai juridisko personu plānotos un organizētos sabiedrībai pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. Atļauju neizsniedz attiecībā uz reliģiskiem svētkiem un pasākumiem, bērnu un skolēnu svētku un pasākumu norises vietām.

21. Sabiedrisko pasākumu norises vietās mazumtirdzniecībā maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos nedrīkst pārsniegt 18 tilpumprocentus. Sabiedrisko pasākumu norises vietās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta plīstošā iepakojumā.

22. Atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās saņemšanai Komunālās saimniecības pārvaldē iesniedzams iesniegums (12.pielikums), tam pievienojot šādus dokumentus:

22.1. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju,

22.2. rakstisku piekrišanu no pasākuma rīkotāja.

VII. Ielu tirdzniecības kārtība svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības

23. Ielu tirdzniecībai svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā, kā arī Daugavpils pilsētas svētkos, neatkarīgi no īpašuma piederības ir jāsaņem pašvaldības rakstiska atļauja (13.pielikums, 15.pielikums, 17.pielikums). Atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanai Komunālās saimniecības pārvaldē iesniedzams iesniegums (14.pielikums, 16.pielikums, 18.pielikums – atkarībā no tirdzniecības veida), pievienojot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

24. Ielu tirdzniecībai svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā piešķiramās tirdzniecības platības vieta ir 3m x 3m. Dubulto tirdzniecības platību (blakus vietās) nepieciešamības gadījumā piešķir keramiķiem, kalējiem, gleznotājiem u.c. tirdzniecības dalībniekiem, ja tam ir objektīvs pamatojums.

VIII. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

25. Atļaujas saņēmējs nodrošina ielu tirdzniecībā izmantojamo speciālo iekārtu un objektu atbilstību normatīvo aktu prasībām un to uzturēšanu tīrībā un kārtībā.

26. Atļaujas saņēmējs atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu tirdzniecības vietā. Atļaujas saņēmējam ir pienākums uzturēt tirdzniecības vietu kārtībā un tīrībā no atkritumiem, kā arī pēc tirdzniecības pabeigšanas sakārtot tirdzniecības vietas apkārti trīs metru rādiusā.

27. Atļaujas saņēmējs pirms pārtikas preču pārdošanas nodrošina pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi.

28. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti:

28.1. izsniegtā pašvaldības atļauja;

28.2. fiziskās personas personu apliecinošs dokuments;

28.3. preču izcelsmi apliecinoši dokumenti;

28.4. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopija;

28.5. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

29. Atļaujas saņēmējam aizliegts:

29.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus tirdzniecības atļaujā noteiktās vietas un laika;

29.2. bojāt pilsētvidi, apstādījumu elementus;

29.3. reklamēt savu darbību, izmantojot skaņas reklāmu;

29.4. traucēt tuvumā esošo iestāžu darbību, kā arī tuvumā esošo dzīvojamo māju iedzīvotāju mieru;

29.5. pārdot alu, citus alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus stikla iepakojumā ielu tirdzniecības norises vietās;

29.6. nodot atļauju citām personām;

29.7. tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā traucēt gājēju plūsmu un satiksmi. Tirdzniecība ir pieļaujama, gājēju plūsmai atstājot vismaz 1,5 m.

IX. Atļaujas apturēšanas uz laiku kārtība

30. Izsniegtā atļauja tiek apturēta uz laiku šādos gadījumos:

30.1. atļaujā norādītajā vietā paredzēts veikt neatliekamus remontdarbus;

30.2. atļaujā norādītajā vietā paredzēts organizēt publiskus pasākumus;

30.3. atļaujā norādītā vieta nepieciešama pilsētas projektu realizācijai;

30.4. konstatēti draudi sabiedrības drošībai.

31. Jautājumu par atļaujas darbības apturēšanu izskata piecu darba dienu laikā un lēmumu rakstveidā nekavējoties paziņo atļaujas saņēmējam.

X. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošos noteikumus Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā" (LV, 84 (4482), 31.05.2011., 16 (4619), 27.01.2012., 233 (5039), 28.11.2013., 75 (5393), 17.04.2015.).

33. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās, derīgas līdz to termiņa beigām.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
1. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

/Veidlapa/

IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA
darbībai Daugavpils pilsētas pašvaldības iekārtotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā

Daugavpilī

______.______._____________________.

Nr. ____________

Tirdzniecības dalībnieka

Nosaukums/vārds, uzvārds:

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Adrese:

Tirdzniecības norises vieta:

galds Nr. _________ vieta Nr. _________

Realizējamo preču grupas:

Atļaujas derīguma termiņš: no _____________________ līdz _____________________

Atļauja izsniegta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī" 12.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 18. punktu.

Es _______________________________________ ar savu parakstu ___________________________ apliecinu un apņemos ievērot iepriekšminētos saistošos noteikumus u.c. normatīvo aktu prasības.

Atļauja derīga, uzrādot attiecīgi personu apliecinošu dokumentu, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību vai komersanta reģistrācijas apliecību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
/amatpersonas amats/
 

/V.Uzvārds/

 

(paraksts)

 

z.v.

 
2. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200
  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai darbībai Daugavpils pilsētas pastāvīgā tirdzniecības vietā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 

 
laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 

 
Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)


 
Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 

Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:

pašu saimniecība:

biškopības produkti

pašaudzētie ziedi

pašaudzētie dārzeņu stādi

dēsti

sīpoli

augļu koku un ogulāju stādi

dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls

gumus

ziemcietes un normatīvajos aktos noteiktajā kartībā sēklas

savvaļas:

ogas

augļi

rieksti

sēnes

ziedi

pašizgatavotie:

amatniecības darinājumi

pašizgatavotie vainagi un grozi

iepirktie ziedi, no tiem izgatavotie izstrādājumi

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

fiziskai personai, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskas darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

3. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

/Veidlapa/

IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA
darbībai ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Daugavpilī

______.______._____________________.

Nr. ____________

Tirdzniecības dalībnieka

Nosaukums/vārds, uzvārds:

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Adrese:

Tirdzniecības norises vieta:

Realizējamo preču grupas:

Atļaujas derīguma termiņš: no _____________________ līdz _____________________

Atļauja izsniegta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī" 14.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 18. punktu.

Es _______________________________________ ar savu parakstu ___________________________ apliecinu un apņemos ievērot iepriekšminētos saistošos noteikumus u.c. normatīvo aktu prasības.

Atļauja derīga, uzrādot attiecīgi personu apliecinošu dokumentu, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību vai komersanta reģistrācijas apliecību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
/amatpersonas amats/
 

/V.Uzvārds/

 

(paraksts)

 

z.v.

 
4. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

(Pielikums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai darbībai ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 
laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 
Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 

Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos pašaudzētie dažādu sugu skuju koki

sezonālas tirdzniecības preces (saldējums, bezalkoholiskie dzērieni u.c.)

preses izdevumi, grāmatas

ziedi

pašražota produkcija _______________________________________________________________

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

 
5. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

/Veidlapa/

ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI
ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Daugavpilī

______.______._____________________.

Nr. ____________

Tirdzniecības dalībnieka

Nosaukums/vārds, uzvārds:

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Adrese:

Tirdzniecības norises vieta:

Realizējamo preču grupas:

Atļaujas derīguma termiņš: no _____________________ līdz _____________________

Atļauja izsniegta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī"14.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 18. punktu.

Es _______________________________________ ar savu parakstu ___________________________ apliecinu un apņemos ievērot iepriekšminētos saistošos noteikumus u.c. normatīvo aktu prasības.

Atļauja derīga, uzrādot attiecīgi personu apliecinošu dokumentu, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību vai komersanta reģistrācijas apliecību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
/amatpersonas amats/
 

/V.Uzvārds/

 

(paraksts)

 

z.v.

   
6. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

(Pielikums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai ārpus ēkas un ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 
laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 
Tirdzniecības dalībnieks(i):  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 

Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos pasūdzētie dažādu sugu skuju koki

sezonālas tirdzniecības preces (saldējums, bezalkoholiskie dzērieni u.c.)

preses izdevumi, grāmatas

ziedi

pašražota produkcija _______________________________________________________________

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamās preču grupas, aizņemamo tirdzniecības vietu skaits, apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

7. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

/Veidlapa/

IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA
tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Daugavpilī

______.______._____________________.

Nr. ____________

Tirdzniecības dalībnieka

Nosaukums/vārds, uzvārds:

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Adrese:

Tirdzniecības norises vieta:

Realizējamo preču grupas:

Atļaujas derīguma termiņš: no _____________________ līdz _____________________

Atļauja izsniegta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī"15.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 18. punktu.

Es _______________________________________ ar savu parakstu ___________________________ apliecinu un apņemos ievērot iepriekšminētos saistošos noteikumus u.c. normatīvo aktu prasības.

Atļauja derīga, uzrādot attiecīgi personu apliecinošu dokumentu, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību vai komersanta reģistrācijas apliecību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
/amatpersonas amats/
 

/V.Uzvārds/

 

(paraksts)

 

z.v.

 
8. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

(Pielikums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai tirdzniecībai no pārvietojumā mazumtirdzniecības punkta Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 
laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 
Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 
Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:  

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

visas normatīvajos aktos paredzētās valsts iestāžu atļaujas;

apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

tirdzniecības vietas vizuālā veidola skice, kas saskaņota ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

 
9. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

/Veidlapa/

IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Daugavpilī

______.______._____________________.

Nr. ____________

Tirdzniecības dalībnieka

Nosaukums/vārds, uzvārds:

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) :

Adrese:

Tirdzniecības norises vieta:

Realizējamo preču grupas:

Atļaujas derīguma termiņš: no _____________________ līdz _____________________

Skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana:

Atļauja izsniegta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī"16.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 18. punktu.

Es _______________________________________ ar savu parakstu ___________________________ apliecinu un apņemos ievērot iepriekšminētos saistošos noteikumus u.c. normatīvo aktu prasības.

Atļauja derīga, uzrādot attiecīgi personu apliecinošu dokumentu, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību vai komersanta reģistrācijas apliecību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
/amatpersonas amats/
 

/V.Uzvārds/

 

(paraksts)

 

z.v.

 
10. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

(Pielikums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 
laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 
Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 
Realizējamo preču grupas  

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;

sabiedriskās ēdināšanas vietas vizuālā veidola skice, kas saskaņota ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu;

apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

11. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

/Veidlapa/

IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA
darbībai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Daugavpilī

______.______._____________________.

Nr. ____________

Tirdzniecības dalībnieka

Nosaukums/vārds, uzvārds:

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Adrese:

Tirdzniecības norises vieta:

Realizējamo preču grupas:

Atļaujas derīguma termiņš: no _____________________ līdz _____________________

Atļauja izsniegta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī" 19.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 18. punktu.

Es _______________________________________ ar savu parakstu ___________________________ apliecinu un apņemos ievērot iepriekšminētos saistošos noteikumus u.c. normatīvo aktu prasības.

Atļauja derīga, uzrādot attiecīgi personu apliecinošu dokumentu, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību vai komersanta reģistrācijas apliecību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
/amatpersonas amats/
 

/V.Uzvārds/

 

(paraksts)

 

z.v.

 
12. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai darbībai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 

laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 

Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)


Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 

Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:  

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopija;

rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

 
13. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

/Veidlapa/

IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA
darbībai svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Daugavpilī

______.______._____________________.

Nr. ____________

Tirdzniecības dalībnieka

Nosaukums/vārds, uzvārds:

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Adrese:

Tirdzniecības norises vieta:

Realizējamo preču grupas:

Atļaujas derīguma termiņš: no _____________________ līdz _____________________

Atļauja izsniegta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada24.marta saistošo noteikumu Nr.12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī" 23.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 18. punktu.

Es _______________________________________ ar savu parakstu ___________________________ apliecinu un apņemos ievērot iepriekšminētos saistošos noteikumus u.c. normatīvo aktu prasības.

Atļauja derīga, uzrādot attiecīgi personu apliecinošu dokumentu, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību vai komersanta reģistrācijas apliecību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
/amatpersonas amats/
 

/V.Uzvārds/

 

(paraksts)

 

z.v.

 
14. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

(Pielikums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai darbībai svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 
laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 
Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 
Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:  

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

 
15. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

/Veidlapa/

ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI
darbībai svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Daugavpilī

______.______._____________________.

Nr. ____________

Tirdzniecības dalībnieka

Nosaukums/vārds, uzvārds:

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Adrese:

Tirdzniecības norises vieta:

Realizējamo preču grupas:

Atļaujas derīguma termiņš: no _____________________ līdz _____________________

Atļauja izsniegta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī" 23.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 18. punktu.

Es _______________________________________ ar savu parakstu ___________________________ apliecinu un apņemos ievērot iepriekšminētos saistošos noteikumus u.c. normatīvo aktu prasības.

Atļauja derīga, uzrādot attiecīgi personu apliecinošu dokumentu, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību vai komersanta reģistrācijas apliecību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
/amatpersonas amats/
 

/V.Uzvārds/

 

(paraksts)

 

z.v.

 
16. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

(Pielikums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai darbībai svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā organizēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 
pasākumam   ,
laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 
Tirdzniecības organizators:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 
Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:  

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamās preču grupas, aizņemamo tirdzniecības vietu skaits, apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

17. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

/Veidlapa/

IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA
Daugavpils pilsētas svētkos

Daugavpilī

______.______._____________________.

Nr. ____________

Tirdzniecības dalībnieka

Nosaukums/vārds, uzvārds:

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Adrese:

Tirdzniecības norises vieta:

Realizējamo preču grupas:

Atļaujas derīguma termiņš: no _____________________ līdz _____________________

Elektrības pieslēgums:___________________________________________________

Atļauja izsniegta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr. 12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī" 23.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 18. punktu.

Es _______________________________________ ar savu parakstu ___________________________ apliecinu un apņemos ievērot iepriekšminētos saistošos noteikumus u.c. normatīvo aktu prasības.

Atļauja derīga, uzrādot attiecīgi personu apliecinošu dokumentu, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību vai komersanta reģistrācijas apliecību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
/amatpersonas amats/
 

/V.Uzvārds/

 

(paraksts)

 

z.v.

 
18. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200

(Pielikums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai darbībai Daugavpils pilsētas svētkos

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības rīkotās Pilsētas svētkos:

DATUMS:

Pirmdienā _______________________________________

Otrdienā ________________________________________

Trešdienā _______________________________________

Ceturtdienā______________________________________

Piektdienā _______________________________________

Sestdienā _______________________________________

Svētdienā _______________________________________

VIETA:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Tirdzniecības platību vieta (3 X 3 m): _________ gabals

Elektrības pieslēgums:  
  Nav nepieciešams
  Ir nepieciešams
Nepieciešamais pieslēguma laiks no ____.____.20_________, plkst. ____________
  līdz ____.____.20_________, plkst. ____________

Tehniskie rādītāji

Kopā

Nepieciešamās vienlaicīgās slodzes lielums  
Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāvā (A)  
Spriegums (V), fāžu skaits  
Darbības laiks diennaktī (stundas)  
Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 
Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:  

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

19. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200
  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
saskaņojuma saņemšanai pirms atļaujas pieprasīšanas tirdzniecībai no pārvietojumā mazumtirdzniecības punkta

Lūdzu saskaņot tirdzniecības vietas vizuālo veidolu:
  ,

(tirdzniecības vieta/adrese)

 

laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 

Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)


Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 

Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:  

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta vietas izvietojums plānā;

pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta vizuālais risinājums.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

20. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr.200
  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
No:
   
 

vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
saskaņojuma saņemšanai pirms saskaņojuma pieprasīšanas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Lūdzu saskaņot sabiedriskās ēdināšanas vietas vizuālo veidolu:
  ,

(vieta/adrese)

 

laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 

Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)


Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):
 

Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:  

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību  

Pielikumā:

sabiedriskās ēdināšanas vietas izvietojums plānā;

sabiedriskās ēdināšanas vietas vizuālais risinājums.

20____.gada ____._____________________     /   /
   

(paraksts)

 

(atšifrējums)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 24.03.2016.Stājas spēkā: 07.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 06.05.2016. OP numurs: 2016/87.24
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
281942
{"selected":{"value":"18.11.2017","content":"<font class='s-1'>18.11.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.11.2017","iso_value":"2017\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-17.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.11.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)