Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumus Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 162

Rīgā 2016. gada 22. martā (prot. Nr. 14 6. §)
Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
22.2 panta pirmo un sesto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts (turpmāk – subjekts), konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, ziņo Valsts ieņēmumu dienestam par tādiem personu, kuru rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvijas Republika, aizdomīgiem darījumiem, kas atbilst likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22.2 panta trešajā daļā noteiktajām aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā;

1.1.1 kārtību, kādā zvērināts notārs iesniedz ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam par gadījumiem, kad mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums pārsniedz 15 000 euro;

1.2. kodus atbilstoši darījuma aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā;

1.3. ziņojuma veidlapu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 842)

2. Subjekts nekavējoties ziņo par aizdomīgu darījumu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņojumu.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 498; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 842)

2.1 Zvērināta notāra kā subjekta papildu pienākums ir nekavējoties iesniegt ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam par katru gadījumu, kad tiek mantota nereģistrējama kustama manta (tajā skaitā skaidra nauda), kuras vērtība pārsniedz 15 000 euro, ziņojumā atsevišķi norādot, vai konkrētais mantošanas gadījums attiecas uz nereģistrējamas kustamas mantas mantošanu (izņemot skaidru naudu) vai skaidras naudas mantošanu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 842 redakcijā)

3. Kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas noteikts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 2. panta otrās daļas 2., 3., 4., 7. un 8. punktā (turpmāk – maksājumu pakalpojumu sniedzējs), ziņojumu iesniedz elektroniski, izmantojot elektronisko pastu, šifrētā veidā saskaņā ar noslēgto divpusējo līgumu starp Valsts ieņēmumu dienestu un kredītiestādi vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju vai šo noteikumu 4.1 punktā noteiktajā kārtībā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – elektroniskās deklarēšanas sistēma).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 842 redakcijā)

3.1 Subjekti, izņemot šo noteikumu 3. punktā minētos subjektus, ziņojumu iesniedz elektroniski, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ziņojumu aizpilda saskaņā ar šo noteikumu pielikumā norādīto ziņojuma veidlapu, noformējot to atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā vai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē publicētajai informācijai citā datņu formātā, vai saskaņā ar šo noteikumu 4.1 punktu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 842 redakcijā)

4. Ja ziņojumu iesniedz, izmantojot elektronisko pastu, šo noteikumu pielikumā norādīto ziņojuma veidlapu noformē atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā vai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē publicētajai informācijai citā datņu formātā.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 498 redakcijā)

4.1 Ja ziņojumu iesniedz, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu, to aizpilda tiešsaistes režīmā, izmantojot noteiktu formu, vai augšupielādē failu XML formātā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē publicētajai informācijai par XML shēmas struktūru un prasībām.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 498 redakcijā)

5. Ja, aizpildot ziņojumu, noformējot to atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā vai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē publicētajai informācijai citā datņu formātā, kādā lauku grupā norādāmo ziņu nav, to atstāj neaizpildītu.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 498)

6. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22.2 panta trešajā daļā noteiktajām darījuma aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā ir šādi kodi:

6.1. privātpersona deklarē ienākumus, ieņēmumus, uzkrājumus, īpašumus vai to vērtības maiņas ar aizdomīgu izcelsmi – CIT;

6.2. klientam neraksturīgi liels darījuma apjoms – DLA;

6.3. ienākošie darījumi veido daudzas mazas summas, bet izejošie ir par lielām summām – DLS;

6.4. nekustamā īpašuma iegāde par acīmredzami neatbilstošu cenu – DNI;

6.5. darījumam nav acīmredzami likumīga nolūka (vai saistības ar personisko vai biznesa darbību) – DNN;

6.6. darījumā izmantots viltots dokuments – DVD;

6.7. aizdomīgs darījums ar elektronisko naudu – ELE;

6.8. nauda tiek debetēta no konta tūlīt pēc tā kreditēšanas – FIX;

6.9. privātpersona vienā vai vairākos darījumos skaidrā naudā iegulda komercsabiedrībā, izmaksā, aizdod vai aizņemas no citas privātpersonas 60 000 euro vai vairāk – IEG;

6.10. izvairīšanās no nodokļu nomaksas – INN;

6.11. uzkrītošas izmaiņas konta bilancē (palielināta apgrozība u. c.) – KBI;

6.12. klientam ir pārmērīgi liels kontu skaits – KLD;

6.13. konta apgrozījums pārsvarā sastāv no skaidras naudas operācijām – KSN;

6.14. konts ir tālu no klienta rezidences – KTV;

6.15. klients darbojas kā aizsegs citas personas darījumam – LCP;

6.16. darījums ir klientam netipisks – LNT;

6.17. klients veic sarežģītus vai neparastus darījumus (kuriem pašiem vai atsevišķiem to noteikumiem nav skaidri saprotama ekonomiskā vai juridiskā mērķa) – LSG;

6.18. neskaidra darījumā izmantoto līdzekļu izcelsme – NLA.

7. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

8. Subjektam ir tiesības ziņojumu aizpildīt saskaņā ar šo noteikumu pielikumā norādīto ziņojuma veidlapu, noformējot to atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā vai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē publicētajai informācijai citā datņu formātā un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā elektroniski līdz 2017. gada 31. decembrim. Sākot ar 2017. gada 1. maiju, ziņojumu var iesniegt tiešsaistes režīmā, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 498 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 842)

9. Līgumi, kas noslēgti atbilstoši šo noteikumu 3. punktam, izbeidzami līdz 2017. gada 31. decembrim.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 842 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. marta
noteikumiem Nr. 162
Ziņojums par aizdomīgu darījumu (tostarp nereģistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu)

(Pielikuma nosaukums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 842 redakcijā)

(iesniedzams elektroniski)

Ziņojuma reģistrācijas dati

Ziņas par darījumu

Valsts ieņēmumu dienesta dati

Pie likuma subjekta

Valsts
ieņē-
mumu
dienesta
gads
(gg/)

Valsts
ieņē-
mumu
dienesta
numurs

Valsts
ieņē-
mumu
dienesta
reģis-
trācijas
datums
(dd.mm.gggg)

Valsts
ieņē-
mumu
dienesta
Kods

Ziņotāja
gads
(gg/)

Ziņojuma
Nr
gadā

Ziņošanas
datums
(dd.mm.gggg)

Darījuma iestāde
(2 burtu kods vai SWIFT)

Darījuma stāvoklis

Darījuma
datums
(dd.mm.gggg)

Darījuma
beigu
datums
(dd.mm.gggg)

Darījuma
veida
kods

Neparas-
tuma
pazīme

Aizdomī-
guma
pazīme
(3 burtu kods) atbilstoši noteikumu 6.punktam

Valūta
(3 burtu kods)

Darījuma summa (00 000,00)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      

 

    

 

 

 

 

 

1.turpinājums

Nosūtītājs (darījumos, kuros ir naudas kustība) vai darījuma veicējs (darījumos, kuros nav naudas kustības)

Banka

Juridiskā persona

Fiziskā persona
(nosūtītājs vai darījuma veicējs vai JP pilnvarotā persona)

Bankas
SWIFT
kods

Konta
numurs

Nosau-
kums

Reģ.
Nr.

Reģ.
valsts
(2 burtu kods)

Adreses valsts
( 2 burtu kods)

Adreses
teksts

Vārds/i

Uzvārds

Pers.kods
vai
dzimšanas datums
(ddmmgg - bez punktiem)

Pases
numurs

Pases
valsts
(2 burtu kods)

Adreses
valsts
(2 burtu kods)

Adreses
teksts

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.turpinājums

Saņēmējs

Piezīmes

Banka

Juridiskā persona

Fiziskā persona
(saņēmējs vai JP pilnvarotā persona)

2. Bankas SWIFT kods

2. Konta numurs

2. Nosaukums

2. Reģ. Nr.

2. Reģ. valsts (2 burtu kods)

2. Adreses valsts (2 burtu kods)

2. Adreses teksts

2. Vārds/i

2. Uzvārds

2. Pers.kods vai dzimšanas datums (ddmmgg - bez punktiem)

2. Pases numurs

2. Pases valsts
(2 burtu kods)

2. Adreses valsts
(2 burtu kods)

2. Adreses teksts

Īsas piezīmes

Paskaid-
rojošs teksts

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

                

3.turpinājums

Cits dalībnieks (norādīt tikai vienu personu)

Loma darījumā

Banka

Juridiskā persona

Fiziskā persona

3. Dalības loma (labuma guvējs - LG)

3. Bankas SWIFT kods

3. Konta numurs

3. Nosaukums

3. Reģ. Nr.

3. Reģ. valsts (2 burtu kods)

3. Adreses valsts (2 burtu kods)

3. Adreses teksts

3. Vārds/i

3. Uzvārds

3. Pers.kods vai dzimšanas datums (ddmmgg - bez punktiem)

3. Pases numurs

3. Pases valsts
(2 burtu kods)

3. Adreses valsts
(2 burtu kods)

3. Adreses teksts

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 162Pieņemts: 22.03.2016.Stājas spēkā: 01.04.2016.Zaudē spēku: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 24.03.2016. OP numurs: 2016/59.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281136
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2016","iso_value":"2016\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-04.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)