Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.191

Rīgā 2016.gada 16.februārī (prot. Nr.68, 12.§)
Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo un 2.4daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pašvaldības izglītības iestāde) (1.pielikums);

1.3. kārtību, kādā pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Privātā izglītība iestāde), izmaksas par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. administrators – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) darbinieks, kuram elektroniskās datubāzes turētājs piešķīris elektroniskās datubāzes pārziņa tiesības vai kuram elektroniskās datubāzes pārzinis piešķīris elektroniskās datubāzes administrēšanas tiesības;

2.2. elektroniskā datubāze – pašvaldības elektroniskā datubāze, kurā reģistrē vecāku vai personu, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis), pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

2.3. Komisija – ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija, kuras sastāvā ietilpst trīs Departamenta, viens Rīgas domes Labklājības departamenta un viens Rīgas bāriņtiesas pārstāvis un kura izskata iedzīvotāju iesniegumus un pieņem lēmumus par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;

2.4. pašvaldības finansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu noteikts finansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Pašvaldības izglītības iestādē;

2.5. pašvaldības līdzfinansējums – šajos noteikumos noteikts līdzfinansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē;

2.6. pirmsskolas izglītības pakalpojums – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas īstenošana Pašvaldības izglītības iestādē vai Privātajā izglītības iestādē;

2.7. pieteikums – noteiktā formā izteikta vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

2.8. portāls – pašvaldības pakalpojumu portāls, kas pieejams tīmekļa vietnē www.eriga.lv;

2.9. programma – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencēta vispārējās izglītības programma pirmsskolas izglītības pakāpei saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;

2.10. reģistrācijas vietas – Departaments un ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu noteiktās vietas, kurās Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vai Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas darbinieks (turpmāk – pieteikumu reģistrētājs) un administrators reģistrē pieteikumus elektroniskajā datubāzē.

3. Bērnus, kas reģistrēti pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, pašvaldība nodrošina ar pirmsskolas izglītību:

3.1. Pašvaldības izglītības iestādēs;

3.2. sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei Privātajā izglītības iestādē.

4. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem reģistrācijas secībā nodrošina tikai vienā Pašvaldības izglītības iestādē.

5. Pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma.

2. Bērnu reģistrācijas un pieteikumu sistematizēšanas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai
2.1. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

6. Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vienam no vecākiem (turpmāk – vecāki) vai bērna likumiskajam pārstāvim jāreģistrē bērns elektroniskajā datubāzē, norādot Pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi, un programmu, uz kuru vēlas bērnu reģistrēt, ja Pašvaldības izglītības iestāde īsteno vairākas programmas.

7. Pieteikumu reģistrācija elektroniskajā datubāzē notiek visu gadu:

7.1. vecākiem ierodoties reģistrācijas vietā vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu portālā;

7.2. bērna likumiskajam pārstāvim ierodoties reģistrācijas vietā.

8. Reģistrējot pieteikumu (2.pielikums) reģistrācijas vietā, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi vai pilnvaru.

9. Ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis pieteikumu iesniedz reģistrācijas vietā, pieteikumu reģistrētājs vai administrators pieteikumu aizpilda elektroniskajā datubāzē saskaņā ar sniegto informāciju un pieteikumu izdrukā. Pieteikumu reģistrētājs vai administrators pirms pieteikuma aizpildīšanas:

9.1. pārbauda, vai bērns jau nesaņem pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, vai bērnam jau kāda Pašvaldības izglītības iestāde nav izsniegusi noteikumu 52.punktā minēto pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu un izziņu par programmas apguvi un vai bērns pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai jau nav reģistrēts trīs Pašvaldības izglītības iestādēs;

9.2. informē par Pašvaldības izglītības iestādē īstenotajām programmām un noskaidro, uz kuru programmu bērnu vēlas reģistrēt;

9.3. informē par to, no kāda vecuma bērnus uzņem Pašvaldības izglītības iestādē.

10. Pieteikumu nereģistrē, ja:

10.1. bērns jau saņem pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu;

10.2. bērnam jau kāda Pašvaldības izglītības iestāde ir izsniegusi noteikumu 52.punktā minēto pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu un izziņu par programmas apguvi;

10.3. par bērna uzņemšanu Pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai jau reģistrēti trīs pieteikumi.

11. Pieteikumu reģistrētājs vai administrators pēc vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja pieprasījuma izdrukā otru pieteikuma eksemplāru, paraksta to un atdod vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.

12. Ja pieteikums ir reģistrēts elektroniski, izmantojot portālu, vecākiem vai viņu pilnvarotajai personai ir tiesības, ierodoties personīgi reģistrācijas vietā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā pilnvaru, lūgt pieteikumu reģistrētājam vai administratoram izdrukāt un parakstīt pieteikumu.

13. Ja tehnisku iemeslu dēļ elektroniskajā datubāzē nav iespējams aizpildīt pieteikuma veidlapu vai nevar pārbaudīt noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto informāciju, vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieteikumu aizpildīt ar roku un iesniegt pieteikumu reģistrētājam vai administratoram. Administrators trīs darba dienu laikā pēc tehnisko problēmu novēršanas pieteikumu ievada elektroniskajā datubāzē.

14. Ja pēc tehnisko problēmu novēršanas tiek konstatēts noteikumu 10.1., 10.2. vai 10.3.apakšpunktā minētais, administrators, izmantojot vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja pieteikumā norādīto kontaktinformāciju, precizē sniegto informāciju. Ja saskaņā ar precizēto informāciju apstiprinās noteikumu 10.1., 10.2. vai 10.3.apakšpunktā minētais, Departaments ar ierakstītu pasta sūtījumu informē vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par pieteikuma anulēšanu.

14.1 Lai nodrošinātu pieteikuma reģistrācijas datu pēctecību gadījumā, kad bērnam mainīts personas kods, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz iesniegumu par izmaiņām iepriekš reģistrētā pieteikuma datos.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

14.2 Ja objektīvu iemeslu dēļ bērnam, kas sasniedzis vismaz pusotra gada vecumu un kuru vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis vēlas pieteikt pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts personas kods, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz iesniegumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu. Departamenta direktors pieņem lēmumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Pašvaldības izglītības iestādē, kurā ir nepietiekams izglītojamo skaits, pēc iespējas ņemot vērā bērna faktiskās dzīvesvietas adresi.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

15. Pieteikumus elektroniskajā datubāzē sistematizē pēc Pašvaldības izglītības iestādēm pieteikumu reģistrācijas secībā. Ja Pašvaldības izglītības iestāde īsteno vairākas programmas, tad sistematizē arī pēc programmas pieteikumu reģistrācijas secībā.

16. Līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pretendentu sarakstā, vecākiem, elektroniski veicot izmaiņas pieteikumā portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā, bet bērna likumiskajam pārstāvim – ierodoties reģistrācijas vietā, ir tiesības pieteikumā mainīt:

16.1. informāciju par pirmsskolas izglītības pakalpojuma Pašvaldības izglītības iestādē saņemšanu;

16.2. savu kontaktinformāciju.

17. Pieteikumi elektroniskajā datubāzē tiek anulēti, ja:

17.1. vecāki pieteikumu atsauc, anulējot to portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā, bet bērna likumiskais pārstāvis – ierodoties reģistrācijas vietā;

17.2. bērns tiek uzņemts Pašvaldības izglītības iestādē;

17.3. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

17.4. vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 15 dienu laikā no noteikumu 37.punktā minētās rakstveida informācijas saņemšanas brīža neiesniedz noteikumu 39.punktā minētos dokumentus.

18. Dibinot jaunu Pašvaldības izglītības iestādi vai uzsākot īstenot jaunu programmu Pašvaldības izglītības iestādē, Departaments publicē informāciju par iespēju pieteikties programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē portālā, tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī nodrošina šīs informācijas izvietošanu redzamā vietā reģistrācijas vietās un nosūtīšanu uz vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju pieteikumos norādītajiem elektroniskajiem saziņas līdzekļiem. Pieteikumus reģistrē Departamenta publicētajā informācijā norādītajā termiņā un kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 69)

19. Noteikumu 18.punktā noteiktajā kārtībā reģistrētos pieteikumus elektroniskajā datubāzē sistematizē pēc agrākā reģistrācijas datuma citās Pašvaldības izglītības iestādēs, bet pieteikumus, kas reģistrēti pēc Departamenta noteiktā termiņa, sistematizē saskaņā ar noteikumu 15.punktu.

20. Ja pašvaldība pieņem lēmumu par Pašvaldības izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju (turpmāk – Pašvaldības lēmums):

20.1. tiek pārtraukta jaunu pieteikumu reģistrēšana uz programmām, ko īsteno Pašvaldības lēmumā minētās Pašvaldības izglītības iestādes;

20.2. trīs darba dienu laikā pēc Pašvaldības lēmuma stāšanās spēkā Departaments tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv publicē informāciju par iespēju vecākiem un bērna likumiskajiem pārstāvjiem 15 dienu laikā no informācijas publicēšanas dienas vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par pieteikuma pārreģistrēšanu no Pašvaldības lēmumā minētās Pašvaldības izglītības iestādes uz citu vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja izvēlētu Pašvaldības izglītības iestādi ar tādu reģistrācijas datumu un laiku, ar kādu pieteikums bija reģistrēts Pašvaldības lēmumā minētajā Pašvaldības izglītības iestādē;

20.3. Departaments nodrošina noteikumu 20.2.apakšpunktā minētās informācijas nosūtīšanu uz vecāku un bērnu likumisko pārstāvju elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, kas norādīti Pašvaldības lēmumā minētajās Pašvaldības izglītības iestādēs reģistrētajos pieteikumos.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 69)

21. Ja pašvaldībā noteikumu 20.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā nav saņemts vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums, Departaments pārreģistrē Pašvaldības lēmumā minētajās Pašvaldības izglītības iestādēs reģistrētos pieteikumus uz to Pašvaldības izglītības iestādi, kas norādīta Pašvaldības lēmumā kā pieteikumu pārņēmēja, piešķirot pieteikumam tādu reģistrācijas datumu un laiku, ar kādu tas bija reģistrēts Pašvaldības lēmumā minētajā Pašvaldības izglītības iestādē. Gadījumā, ja bērnam pieteikums ir reģistrēts gan Pašvaldības lēmumā minētajā Pašvaldības izglītības iestādē, gan Pašvaldības izglītības iestādē, kas ir pieteikumu pārņēmēja, tad pieteikumam piešķir to reģistrācijas datumu un laiku, kurš elektroniskajā datubāzē abās iestādēs reģistrēts agrāk.

2.2. Ārpuskārtas statusa piešķiršanas kārtība

22. Elektroniskajā datubāzē bērnam var piešķirt ārpuskārtas statusu – "obligātās izglītības vecums", "brālis/māsa" vai "Komisijas lēmums", kas bērnam dod iespēju tikt uzņemtam Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas.

23. Bērnam, kuram kalendārajā gadā aprit pieci, seši vai septiņi gadi, statusu "obligātās izglītības vecums" piešķir katra kalendārā gada sākumā elektroniskā datubāze, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

24. Statusa "obligātās izglītības vecums" aktualitāte elektroniskajā datubāzē tiek pārbaudīta pirms pretendentu saraksta veidošanas, un statuss tiek atcelts, ja konstatē, ka bērna dzīvesvietas adrese nav deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

25. Statusu "brālis/māsa" elektroniskā datubāze piešķir bērnam, ja viņš ir deklarēts vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā kopā ar vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un bērna brāli vai māsu, kas ir vai kļūst par tās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamo, kurā bērns pieteikts pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

26. Statusa "brālis/māsa" aktualitāte elektroniskajā datubāzē tiek pārbaudīta pirms pretendentu saraksta veidošanas, un tas tiek atcelts, ja konstatē:

26.1. ka neviens no brāļiem vai māsām vairs nav konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais;

26.2. bērnam deklarētās dzīvesvietas adrese vairs nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

26.3. bērnam deklarētās dzīvesvietas adrese vairs nav kopīga ar vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un bērna brāli vai māsu, kas ir konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

27. Komisija pieņem lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu un bērna nodrošināšanu ar vietu Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem Pašvaldības izglītības iestādē, bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un:

27.1. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu bērnam apgūt vispārējo programmu, bet bērns līdz šim apguvis speciālo programmu;

27.2. bērns ir palicis bez vecāku aizgādības (arī gadījumā, ja bērna likumiskais pārstāvis nav deklarēts vai reģistrēts Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā);

27.3. bērns ir adoptēts (izņemot gadījumus, kad viens laulātais adoptē otra laulātā bērnus);

27.4. tiek likvidēta, reorganizēta Pašvaldības izglītības iestāde vai tiek pārtraukta programmas īstenošana Pašvaldības izglītības iestādē, kurā bērns ir uzņemts, un bērnam netiek nodrošināta programmas apguve citā likvidējamai vai reorganizējamai Pašvaldības izglītības iestādei tuvākajā Pašvaldības izglītības iestādē;

27.5. bērns ir dzimis dzemdībās, kurās dzimuši trīs vai vairāk bērnu;

27.6. bērna abiem vecākiem (vai vienam no vecākiem, ja bērns ir tikai viena no vecākiem aizgādībā) piešķirta invaliditāte, kas ierobežo vecāku spējas pastāvīgi nodrošināt bērna uzraudzību un audzināšanu, ja ir saņemts kompetentas institūcijas viedoklis;

27.7. kāds no bērna vecākiem ir Pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks pirmsskolas izglītības pakāpē.

28. Papildus noteikumu 27.punktā noteiktajiem kritērijiem Komisija pieņem lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu un bērna nodrošināšanu ar vietu Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas arī gadījumos, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem Pašvaldības izglītības iestādē, un bērna vecākiem citos normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas.

29. Lai bērnam piešķirtu statusu "Komisijas lēmums", vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas un nepieciešamības gadījumā pamatojuma dokumentus.

30. Komisija noteikumu 27.4.apakšpunktā minētajā gadījumā labvēlīgu lēmumu pieņem, ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Komisijai iesniegumu ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas iesniedzis trīs mēnešu laikā pēc Pašvaldības lēmuma pieņemšanas.

31. Ja vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai pieņemtu lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu, Komisija piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes vecākiem, bērna likumiskajam pārstāvim vai atbilstošajām institūcijām pieprasa nepieciešamo informāciju.

32. Statusu "Komisijas lēmums" elektroniskajā datubāzē pie pieteikuma pievieno Komisijas priekšsēdētājs vai Komisijas sekretārs, pamatojoties uz noteikumu 27. un 28.punktā minētajos gadījumos pieņemto Komisijas lēmumu vai šo noteikumu 58.punktā minētajā gadījumā pieņemto Departamenta direktora lēmumu, ja tiek apstrīdēts Komisijas lēmums.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 243)

3. Kārtība, kādā bērnu nodrošina ar vietu Pašvaldības izglītības iestādē
3.1. Bērnu uzņemšanas kārtība Pašvaldības izglītības iestādē

33. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs atbilstoši brīvo vietu skaitam Pašvaldības izglītības iestādē saskaņā ar elektroniskās datubāzes datiem izveido pretendentu sarakstu, kurā norādīti uzņemamo bērnu vārdi, uzvārdi un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adreses.

34. Pretendentu sarakstā uz vietu Pašvaldības izglītības iestādē iekļauj tikai tos bērnus, kuriem:

34.1. līdz attiecīgā gada 1.septembrim vai saraksta sastādīšanas dienai ir apritējis pusotrs gads, ja Pašvaldības izglītības iestādē uzņemšanas vecums ir no pusotra gada;

34.2. attiecīgajā kalendārajā gadā aprit pilni trīs vai pieci gadi, ja Pašvaldības izglītības iestādē uzņemšanas vecums ir no trīs vai pieciem gadiem;

34.3. vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis pieteikumā atzīmējis, ka vēlas saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu Pašvaldības izglītības iestādē.

35. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs informē Departamentu, ja pirmsskolas izglītības apguvei Pašvaldības izglītības iestādē nav pieteikts pietiekams bērnu skaits. Departaments nodrošina informācijas par brīvajām vietām Pašvaldības izglītības iestādē publicēšanu portālā un tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī izvietošanu redzamā vietā reģistrācijas vietās.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 69)

36. Elektroniskajā datubāzē tiek izveidots pretendentu saraksts pieteikumu reģistrēšanas kārtībā, ievērojot šādu secību:

36.1. bērni, kuriem piešķirts statuss "obligātās izglītības vecums";

36.2. bērni, kuriem piešķirts statuss "Komisijas lēmums";

36.3. bērni, kuriem piešķirts statuss "brālis/māsa";

36.4. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

36.5. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

36.6. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

37. No 1.maija Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs izveido pretendentu sarakstu un rakstveidā (pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) informē pretendējošā bērna vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par iespēju bērnu uzņemt Pašvaldības izglītības iestādē no 1.septembra, kā arī par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar noteikumu 39.punktu.

38. Ja Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta izveidošanas elektroniskajā datubāzē konstatē, ka sarakstā iekļautā bērna vecāki portālā no uzaicinājuma ir atteikušies, anulējot pieteikumu portālā, Pašvaldības izglītības iestādei sagatavoto rakstveida uzaicinājumu pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ir tiesības nenosūtīt.

39. Lai bērnu uzņemtu Pašvaldības izglītības iestādē, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 15 dienu laikā no noteikumu 37.punktā minētās informācijas saņemšanas brīža noslēdz līgumu ar Pašvaldības izglītības iestādi par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem. Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Pašvaldības izglītības iestādē iesniedz ne vēlāk par brīdi, kad bērns uzsāk Pašvaldības izglītības iestādes apmeklēšanu.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

40. Līguma saturu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem Pašvaldības izglītības iestādēs apstiprina Departaments. Līguma paraugi pieejami tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv. Departaments saskaņo izmaiņas Pašvaldības izglītības iestādes līgumā, ja apstiprinātā līguma saturs neatbilst konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes darbības specifikai.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 69)

41. Elektroniskajā datubāzē pieteikums uz konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes programmu tiek anulēts, ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 15 dienu laikā no rakstveida informācijas saņemšanas brīža neiesniedz noteikumu 39.punktā minētos dokumentus. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs, saņemot no elektroniskās datubāzes informāciju par anulētajiem pieteikumiem, rīkojas saskaņā ar noteikumu 33.punktu.

42. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs Departamenta noteiktajā kārtībā veic grupu komplektēšanu.

43. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu Pašvaldības izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un vienas darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē kā Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamo.

44. Pašvaldības izglītības iestādes maiņa iespējama, ja bērns Pašvaldības izglītības iestādē uzņemts un ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis savstarpēji vienojas ar tā bērna vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi, kuram šāda Pašvaldības izglītības iestāžu maiņa ir nepieciešama. Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumus par Pašvaldības izglītības iestādes maiņu abu Pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.

45. Pēc noteikumu 44.punktā minēto iesniegumu saņemšanas Pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji izdod rīkojumu par viena bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu Pašvaldības izglītības iestādē un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.

46. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu vai pagarinātu programmas apguvi bērnam par vienu gadu, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 30.aprīlim iesniedz Pašvaldības izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

47. Pašvaldības izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos darbinieku atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu no četrām līdz astoņām nedēļām, trīs mēnešus iepriekš rakstveidā aptaujājot vecākus vai bērnu likumiskos pārstāvjus par bērna aprūpes nepieciešamību Pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs pedagoģiskā procesa pārtraukšanu saskaņo ar Departamentu.

3.2. Kārtība, kādā bērnu atskaita no Pašvaldības izglītības iestādes

48. Bērnu no Pašvaldības izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas adresēts Pašvaldības izglītības iestādes vadītājam, vai kādā no noteikumu 49.punktā minētajiem gadījumiem.

49. Bērnu no Pašvaldības izglītības iestādes atskaita, ja:

49.1. bērns apgūst programmu citā Pašvaldības izglītības iestādē;

49.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

49.3. bērns Pašvaldības izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām un vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis nereaģē uz Pašvaldības izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.

50. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, Pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Pašvaldības izglītības iestādi rakstveidā informējis pirms plānotās prombūtnes, kas nav ilgāka par vienu mēnesi pēc kārtas.

51. Par bērna atskaitīšanu Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu un trīs darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.

52. Pašvaldības izglītības iestāde, kuru bērns apmeklējis pirms pamatizglītības ieguves uzsākšanas vecuma sasniegšanas (izņemot gadījumu, ja Pašvaldības izglītības iestādē saņemts noteikumu 46.punktā minētais iesniegums un atzinums), vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim izsniedz izziņu par programmas apguvi un pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu (3.pielikums) un līdz 15.augustam pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu no Pašvaldības izglītības iestādes.

4. Kārtība, kādā pašvaldība sedz Privātajai izglītības iestādei izmaksas par programmas īstenošanu

53. Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru vienam bērnam mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē aprēķina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai metodikai (4.pielikums) un publicē tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 69)

53.1 Bērniem līdz piecu gadu vecumam, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par asistenta nepieciešamību pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, piešķir pašvaldības līdzfinansējumu asistenta pakalpojumam Privātajā izglītības iestādē saskaņā ar valstī noteikto stundas tarifa likmi normālā darba laika ietvaros līdz 40 stundām nedēļā.

(Rīgas domes 24.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

54. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir un izmaksā, ja pastāv visi turpmāk minētie nosacījumi:

54.1. bērns ir vismaz pusotru gadu vecs;

54.2. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

54.3. bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts vai līdzfinansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums;

54.4. Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē ir reģistrēti dati par to, ka bērns ir uzņemts un apgūst pirmsskolas izglītības programmu Privātajā izglītības iestādē;

54.5. Privātās izglītības iestādes dibinātājs ar Departamentu ir noslēdzis sadarbības līgumu un līgumu par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu;

54.6. bērnam nav izsniegts noteikumu 52.punktā minētais pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējums un izziņa par programmas apguvi.

55. Pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt, ja bērns tiek uzņemts Pašvaldības izglītības iestādē. Pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt ar datumu, ar kuru bērns reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā kā Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

56. Bērniem, kuri kalendārajā gadā uzsāk pamatizglītības ieguvi, pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir un izmaksā ne ilgāk kā līdz 15.augustam.

5. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

57. Pieteikumu reģistrētāja faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram.

58. Departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieka, administratora, Komisijas un Pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Departamenta direktoram.

59. Departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

6. Noslēguma jautājums

60. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošos noteikumus Nr.123 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (Latvijas Vēstnesis, 2011, Nr.99; 2012, Nr.184; 2014, Nr.121).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2016.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.191
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 243; Rīgas domes 24.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums un adrese

Rajons/
priekšpilsēta

Īstenojamā izglītības programma

Minimālais uzņemšanas vecums izglītības programmā

1.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Ērgļu ielā 1

Centra rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

2.

Rīgas 88.pirmsskolas izglītības iestāde

Ģertrūdes ielā 28

Centra rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

3.

Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestāde

Krišjāņa Barona ielā 97B

Centra rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

4.

Rīgas 200.pirmsskolas izglītības iestāde

Akas ielā 1

Centra rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

5.

(Svītrots ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 243)

6.

Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestāde

Finiera ielā 21

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

7.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Annele"

Anniņmuižas bulvārī 78

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

8.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Dammes ielā 42

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

9.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

Tālavas gatvē 7

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

10.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kadiķītis"

Garajā ielā 31

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

11.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"

Slokas ielā 126A

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

12.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"

Iļģuciema ielā 4

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

13.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kurzeme"

Slokas ielā 130

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

14.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Laismiņa"

Slokas ielā 211

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

15.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa"

Dagmāras ielā 3

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

16.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa"

Slokas ielā 126

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

17.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārītes"

Motoru ielā 8

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

18.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežrozīte"

Rododendru ielā 6

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

19.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Eiženijas ielā 8

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

20.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte"

Valentīna ielā 10A

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

21.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulstariņi"

Gobas ielā 27

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

22.

Rīgas Valdorfskola

Baltajā ielā 10

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

23.

Rīgas 11.pirmsskolas izglītības iestāde

Raņķa dambī 3

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

24.

Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestāde

Vircavas ielā 2

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

25.

Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestāde

Vecumnieku ielā 5A

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

26.

Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestāde

Alīses ielā 19

Kurzemes rajons

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

27.

Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestāde

Garajā ielā 24

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

28.

Rīgas 81.pirmsskolas izglītības iestāde

Grīvas ielā 15

Kurzemes rajons

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

29.

Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestāde

Slokas ielā 207

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

30.

Rīgas 123.pirmsskolas izglītības iestāde

Kristapa ielā 39

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

31.

Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestāde

Lidoņu ielā 10A

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

32.

Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestāde

Birzes ielā 44A

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

33.

Rīgas 210.pirmsskolas izglītības iestāde

Brūžu ielā 6

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

34.

Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestāde

Usmas ielā 10

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

35.

Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestāde

Kurzemes prospektā 86C

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

36.

Rīgas Grīziņkalna pirmsskola

Vārnu ielā 13A

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

37.

Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola

Matīsa ielā 75

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

38.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Asniņš"

Maskavas ielā 268

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un

6 mēneši

39.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Domino"

Ilūkstes ielā 2

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

40.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Jumis"

Jaunrozes ielā 12

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

41.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Māra"

Sesku ielā 33B

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

42.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārdega"

Tallinas ielā 64

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

43.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

Augšielā 8

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

44.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"

Lauku ielā 2B

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

45.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte"

Zvaigžņu ielā 6

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

46.

Rīgas Ukraiņu vidusskola

Visvalža ielā 4

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

47.

Rīgas 7.pirmsskolas izglītības iestāde

Ludzas ielā 30/32

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

48.

Rīgas 40.pirmsskolas izglītības iestāde

Zilupes ielā 2

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

49.

Rīgas 41.pirmsskolas izglītības iestāde

Ludzas ielā 74

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

50.

Rīgas 44.pirmsskolas izglītības iestāde

Sapieru ielā 5

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

51.

Rīgas 68.pirmsskolas izglītības iestāde

Ādmiņu ielā 9A

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

52.

Rīgas 97.pirmsskolas izglītības iestāde

Ikšķiles ielā 8

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

53.

Rīgas 125.pirmsskolas izglītības iestāde

Salacas ielā 28

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

54.

Rīgas 170.pirmsskolas izglītības iestāde,

Firsa Sadovņikova ielā 20

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

55.

Rīgas 172.pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 252

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

56.

Rīgas 173.pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 254

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

57.

Rīgas 193.pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 266

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

58.

Rīgas 208.pirmsskolas izglītības iestāde

Salaspils ielā 18/5

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

59.

Rīgas 216.pirmsskolas izglītības iestāde

Salaspils ielā 10

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

60.

Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestāde

Aglonas ielā 4A

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

61.

Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestāde

Prūšu ielā 82

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

62.

Rīgas 225.pirmsskolas izglītības iestāde

Ikšķiles ielā 10

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

63.

Rīgas 229.pirmsskolas izglītības iestāde

Ogres ielā 8

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

64.

Rīgas 239.pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 32

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

65.

Rīgas 254.pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 4

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

66.

Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

67.

Rīgas 256.pirmsskolas izglītības iestāde

Ilūkstes ielā 28

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

68.

Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestāde

Tīnūžu ielā 1

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

69.

Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestāde

Jāņa Grestes ielā 3

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

70.

Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestāde

Jukuma Vācieša ielā 2E

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

71.

Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestāde

Pļavnieku ielā 4

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

72.

Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestāde

Dravnieku ielā 8

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

73.

Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestāde

Salnas ielā 18

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

74.

Bērnu un jauniešu centrs
"IK Auseklis"

Mežciema ielā 41

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

75.

Mežciema pamatskola

Hipokrāta ielā 31

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

76.

Rīgas Ezerkrastu pamatskola

Malienas ielā 69

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

77.

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Nīcgales ielā 15

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

78.

Rīgas Juglas vidusskola

Kvēles ielā 64

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

79.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzilniņa"

Dzilnas ielā 20

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

80.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"

Hipokrāta ielā 25A

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

81.

Rīgas 49.pirmsskolas izglītības iestāde

Grostonas ielā 6

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

82.

Rīgas 57.pirmsskolas izglītības iestāde

Mazajā Caunes ielā 3

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

83.

Rīgas 59.pirmsskolas izglītības iestāde

Grostonas ielā 4

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

84.

Rīgas 61.pirmsskolas izglītības iestāde

Vaidavas ielā 11

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

85.

Rīgas 66.pirmsskolas izglītības iestāde

Vesetas ielā 13

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

86.

Rīgas 74.pirmsskolas izglītības iestāde

Jāņa Daliņa ielā 6A

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

87.

Rīgas 79.pirmsskolas izglītības iestāde

Klijānu ielā 17

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

88.

Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestāde

Ūnijas ielā 83

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

89.

Rīgas 112.pirmsskolas izglītības iestāde

Brīvības gatvē 363

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

90.

Rīgas 126.pirmsskolas izglītības iestāde

Zemgaļu ielā 23B

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

91.

Rīgas 148.pirmsskolas izglītības iestāde

Tomsona ielā 18

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

92.

Rīgas 152.pirmsskolas izglītības iestāde

Juglas ielā 1B

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

93.

Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestāde

Andromedas gatvē 3

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

94.

Rīgas 160.pirmsskolas izglītības iestāde

Vangažu ielā 40/42

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

95.

Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestāde

Raunas ielā 43B

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

96.

Rīgas 180.pirmsskolas izglītības iestāde

Tebras ielā 6A

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

97.

Rīgas 182.pirmsskolas izglītības iestāde

Dzelzavas ielā 17A

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

98.

Rīgas 213.pirmsskolas izglītības iestāde

Vesetas ielā 11

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

99.

Rīgas 221.pirmsskolas izglītības iestāde

Kazarmu ielā 1A

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

100.

Rīgas 231.pirmsskolas izglītības iestāde

Dzelzavas ielā 87

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

101.

Rīgas 233.pirmsskolas izglītības iestāde

Madonas ielā 24B

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

102.

Rīgas 236.pirmsskolas izglītības iestāde "Eglīte"

Biķernieku ielā 47A

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

103.

Rīgas 241.pirmsskolas izglītības iestāde

Hipokrāta ielā 25

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

104.

Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestāde

Saktas ielā 7

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

105.

Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestāde

Marsa gatvē 8

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

106.

Rīgas 251.pirmsskolas izglītības iestāde "Mežciems"

Mežciema ielā 43A

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

107.

Rīgas 252.pirmsskolas izglītības iestāde

Purvciema ielā 32

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

108.

Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestāde

Ilūkstes ielā 101/4

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

109.

Rīgas 80.vidusskola

Andromedas gatvē 11

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

110.

Rīgas 85.vidusskola

Nīcgales ielā 22

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

111.

Rīgas Āgenskalna pirmsskola

Cieceres ielā 3

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

112.

Rīgas Pārdaugavas pirmsskola

Zvārdes ielā 17

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

113.

Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola

Svētes ielā 7

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

114.

Rīgas Zolitūdes pirmsskola

Zolitūdes ielā 42

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

115.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Daugaviņa"

Kukšu ielā 5

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

116.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Pārslas ielā 16

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

117.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Vadakstīte"

Vadakstes ielā 16

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

118.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Zolitūdes ielā 44

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

119.

Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"

Īslīces ielā 10

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

120.

Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis"

Altonavas ielā 1

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

121.

Rīgas 27.pirmsskolas izglītības iestāde

Stendes ielā 4

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

122.

Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestāde "Dzērvenīte"

Bērzupes ielā 3

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

123.

Rīgas 132.pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Ventspils ielā 13A

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

124.

Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"

Stērstu ielā 19

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

125.

Rīgas 149.pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Biešu ielā 2A

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

126.

Rīgas 209.pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Bišu ielā 5

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

127.

Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta atslēdziņa"

Zolitūdes ielā 40

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

128.

Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestāde "Pērlīte"

Jelgavas ielā 86A

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

129.

Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestāde "Austriņa"

Dižozolu ielā 6

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

130.

Rīgas 61.vidusskola

Pārslas ielā 14

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

131.

Rīgas 94.vidusskola

Ozolciema ielā 26

Zemgales priekšpilsēta

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

132.

Rīgas 95.vidusskola

Bruknas ielā 5

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

133.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

Katrīnas ielā 5

Ziemeļu rajons

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

134.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Blāzmiņa"

Skuju ielā 14

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

135.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"

Viestura prospektā 29

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

136.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Viršu dārzs"

Cimzes ielā 3

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

137.

Rīgas Rīnūžu vidusskola

Augusta Dombrovska ielā 88

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

138.

(Svītrots ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 243)

139.

Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš"

Gaujas ielā 32B

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

140.

Rīgas 15.pirmsskolas izglītības iestāde

Gaileņu ielā 5

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

141.

Rīgas 21.pirmsskolas izglītības iestāde "Laimiņa"

Kalngales ielā 2

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

142.

Rīgas 36.pirmsskolas izglītības iestāde

Lugažu ielā 8

Ziemeļu rajons

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

143.

Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestāde

Sofijas ielā 3

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

144.

Rīgas 110.pirmsskolas izglītības iestāde

Baltāsbaznīcas ielā 29

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

145.

Rīgas 135.pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņi"

Čiekurkalna 1.līnijā 53A

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

146.

Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestāde

Mores ielā 8

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

147.

Rīgas 161.pirmsskolas izglītības iestāde

Augusta Dombrovska ielā 9C

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

148.

Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Lēdurgas ielā 18A

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

149.

Rīgas 169.pirmsskolas izglītības iestāde

Viestura prospektā 27

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

150.

Rīgas 192.pirmsskolas izglītības iestāde

Kārļa Vatsona ielā 11A

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

151.

Rīgas 223.pirmsskolas izglītības iestāde

Aptiekas ielā 12

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

152.

Rīgas 232.pirmsskolas izglītības iestāde

Augusta Dombrovska ielā 87

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

153.

Rīgas 247.pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Vecmīlgrāvja 1.līnijā 41

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

154.

Rīgas 37.vidusskola

Čiekurkalna 1.līnijā 53

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

* Uzņem bērnus, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit pilni trīs vai pieci gadi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

2. pielikums

Rīgas domes 2016.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.191

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 243)

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
Bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese
Tālruņa Nr.
Mobilā tālruņa Nr.
Elektroniskā pasta adrese
Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese
Bērna unikālais identifikators

Pieteikums Nr.______

Lūdzu reģistrēt manu bērnu elektroniskajā datubāzē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Ziņas par Pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi:

Nosaukums
Adrese
Programma
Mācību valoda
Vēlamais uzsākšanas datums

Ziņas par bērnu:

Vārds, uzvārds

Personas kods I__I__I__I__I__I__I – I__I__I__I__I__I

Es esmu informēts (-a), ka šis pieteikums tiks anulēts tad, kad pieteikumā norādītā Pašvaldības izglītības iestāde bērnu iekļaus pretendentu sarakstā; pieteikums par bērna reģistrēšanu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai citās Pašvaldības izglītības iestādēs tiek anulēts tad, kad bērns tiek uzņemts kādā Pašvaldības izglītības iestādē.

Piekrītu/Nepiekrītu saņemt šajā pieteikumā norādītajos elektroniskajos saziņas līdzekļos informāciju par iespēju pieteikties izglītības ieguvei jaundibinātajās Pašvaldības izglītības iestādēs un brīvām vietām Pašvaldības izglītības iestādēs.

Pašlaik nevēlos saņemt piedāvājumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam no Pašvaldības izglītības iestādes, jo bērna uzraudzību nodrošina vecāks vai vecāku izvēlēta privātpersona vai bērns saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu Privātā izglītības iestādē.

Vēlos saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu Pašvaldības izglītības iestādē Rīgas domes noteiktajā kārtībā.

Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas

(bērna likumiskā pārstāvja paraksts, datums)

(reģistrācijas datums, laiks)

(administratora / pieteikuma reģistrētāja paraksts)

(vārds, uzvārds)

Pašvaldības izglītības iestāde negarantē vietu, bērnam sasniedzot pusotra gada vecumu. Kamēr Pašvaldības izglītības iestāde vietu nav piedāvājusi un ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, Jums ir tiesības Rīgas domes noteiktajā kārtībā saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam Privātā izglītības iestādē

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

3. pielikums

Rīgas domes 2016.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.191

Pašvaldības izglītības iestādes veidlapas rekvizīti

IZZIŅA

Rīgā

___.___.______.  

Nr._____

Par pirmsskolas izglītības programmas apguvi

  apliecina, ka
(Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums)      
  ,
(bērna vārds, uzvārds)
bērna personas kods
         

         
,
  ,
(deklarētās dzīvesvietas adrese)  
no ___.___._______. līdz ___.___._______. ir apmeklējis (-usi)  
  īstenoto izglītības programmu
(Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums lokatīvā)
 
(izglītības programmas nosaukums, kods)

Pielikumā: bērna pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējums uz 1 lapas.

Vadītājs

(vārds, uzvārds)

 

 

 

Pielikums

   
 

(Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums ģenitīvā)

 

___.___.______. izziņai Nr._____

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SATURA
APGUVES VĒRTĒJUMS

(bērna vārds, uzvārds)

 
         

         
 

(bērna personas kods)

I. Bērna sasniegumi fiziskajā attīstībā
II. Bērna sasniegumi sociālajā attīstībā
III. Bērna sasniegumi psihiskajā attīstībā
Ieteikumi, rekomendācijas
 
Pirmsskolas skolotājs      
  (paraksts)   (paraksta atšifrējums)
Vadītājs      
(paraksts) (paraksta atšifrējums)
 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
4.pielikums
Rīgas domes 2016.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.191
Detalizēts atšifrējums pašvaldības izdevumiem pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai pa izdevumu pozīcijām

(Pielikums Rīgas domes 23.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 69 redakcijā, kas piemērojams ar 01.01.2019.)

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK kods KOPĀ (euro)
1. Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 1100 42 067 402
2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2.1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 1200 10 591 587
3. Komandējumi un darba braucieni 3.1. Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 2100 0
4. Pakalpojumu samaksa 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 4313
4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 4 415 470
4.3. Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 200 764
4.4. Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 2240 673 400
4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 71
4.6. Īres un nomas maksa 2260 6309
5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 515 924
5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 18 809
5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2340 27 617
5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 334 265
5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 2360 151 283
5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 2370 451 085
6. Izdevumi par periodikas iegādi 6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0
7. Pamatlīdzekļu nolietojums 7.1. Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām noteikto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību, un ko dala ar bērnu skaitu attiecīgajās izglītības iestādēs  

296 501

8. Valsts budžeta mērķdotācija 8.1. Mērķdotācija pedagogu atalgojumam 1100 5 661 560
8.2. Mērķdotācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1200 1 433 680
8.3. Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 2370 184 631
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem* 246,19
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās izglītības vecumā* 187,59
* Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam aprēķināts, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto metodiku un ņemot vērā, ka Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 2018.gada 1.septembrī pirmsskolas izglītības programmas apguvei Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēti 23 795 bērni, no kuriem 13 441 bērni vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem un 10 354 bērni obligātās izglītības vecumā.
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 191Pieņemts: 16.02.2016.Stājas spēkā: 08.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 07.03.2016. OP numurs: 2016/46.23
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
280734
{"selected":{"value":"06.02.2019","content":"<font class='s-1'>06.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.02.2019","iso_value":"2019\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2018","iso_value":"2018\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2018.-05.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2017","iso_value":"2017\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2017.-05.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2016","iso_value":"2016\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2016.-14.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.02.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva