Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 118

Rīgā 2016. gada 1. martā (prot. Nr. 10 3. §)
Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība" ieviešanai

(Noteikumu nosaukums MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā, izmantojot fondu fondu (turpmāk – fonds), īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" (turpmāk – 3.1.1. specifiskais atbalsta mērķis) un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" (turpmāk – 3.1.2. specifiskais atbalsta mērķis) pasākumus finanšu instrumentu veidā, kā arī 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākumu "MVU izveide un attīstība" (turpmāk – 13.1.1.1. pasākums);

1.2. fonda ietvaros pieejamo finansējumu;

1.3. fonda un finanšu instrumentu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.

(Grozīts ar MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 748)

2. Fonds Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), 2. panta 27. punkta un 37. panta 1. punkta izpratnē tiek izveidots, lai, īstenojot specifisko atbalsta mērķu pasākumus, sniegtu atbalstu finanšu instrumentu veidā gala saņēmējiem, kas nepiesaista pietiekamu finansējumu no finanšu tirgiem dzīvotspējīgu projektu īstenošanai. Gala saņēmējs regulas Nr. 1303/2013 2. panta 12. punkta izpratnē ir persona, kas saņem finansiālu atbalstu ar finanšu instrumentu starpniecību.

3. Fonda ietvaros kopējais pieejamais publiskais finansējums 3.1.1. un 3.1.2. specifiskajam atbalsta mērķim un 13.1.1.1. pasākumam ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 157 250 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 3 750 001 euro apmērā:

3.1. 3.1.1. specifiskajam atbalsta mērķim pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 90 800 000 euro;

3.2. 3.1.2. specifiskajam atbalsta mērķim pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 45 200 000 euro;

3.3. 13.1.1.1. pasākumam React-EU  pieejamais finansējums – 25 000 001 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums  – 21 059 282 euro un valsts budžeta finansējums – 3 940 719 euro.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.11.2022. noteikumiem Nr. 710)

4. (Svītrots ar MK 05.05.2020. noteikumiem Nr. 259)

5. Fonda finansētiem finanšu instrumentiem papildus var piesaistīt akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum) finansējumu vai iepriekšējo plānošanas periodu atmaksāto finansējumu, kā arī finanšu starpnieku finanšu līdzekļus, kas ir paredzēti finanšu instrumenta valsts atbalsta programmā (turpmāk – valsts atbalsta programma). Papildus sabiedrība Altum var piesaistīt valsts aizdevumu, kā arī citus finanšu resursus, t. sk. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda finansējumu.

6. (Svītrots ar MK 05.05.2020. noteikumiem Nr. 259)

7. Fonda ietvaros sasniedzamie rezultāta un iznākuma rādītāji un to sasniedzamās vērtības:

7.1. rezultāta rādītāji, kas līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzami darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros:

7.1.1. mazo un vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 40 komersanti;

7.1.2. mazo un vidējo komersantu produktivitāte uz vienu nodarbināto – 16 757 euro;

7.2. rezultāta rādītāji, kas līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzami darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros – straujas izaugsmes komersanti pēc apgrozījuma pieauguma – 625 komersanti;

7.3. līdz 2023. gada 31. decembrim 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros sasniedzamais iznākuma rādītājs atbilstoši darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteiktajam:

7.3.1. to komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti, – 1355 komersanti;

7.3.2. atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits – 415 komersanti;

7.3.3. privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, – 280 000 000 euro;

7.4. līdz 2018. gada 31. decembrim 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros sasniedzamo iznākuma rādītāju starpvērtības:

7.4.1. to komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti, – 284 komersanti;

7.4.2. atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits – 74 komersanti;

7.4.3. privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, – 6 500 000 euro;

7.4.4. (svītrots ar MK 29.01.2019. noteikumiem Nr. 49);

7.5. līdz 2023. gada 31. decembrim 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros sasniedzamais iznākuma rādītājs atbilstoši darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteiktajam:

7.5.1. to komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti, – 100 komersanti;

7.5.2. atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits – 60 komersanti;

7.5.3. privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, – 23 375 000 euro;

7.6. (svītrots ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 245);

7.7. līdz 2018. gada 31. decembrim sasniedzamais finanšu rādītājs – 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros sertificēti izdevumi 41 778 940 euro apmērā;

7.8. rezultāta rādītāji 13.1.1.1. pasākuma ietvaros par 2021. gada finansējumu:

7.8.1. mazo un vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 38 komersanti;

7.8.2. mazo un vidējo komersantu produktivitāte uz vienu nodarbināto (2010. gada salīdzināmajās cenās) – 13 500 euro;

7.9. rezultāta rādītāji 13.1.1.1. pasākuma ietvaros par 2022. gada finansējumu:

7.9.1. mazo un vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 40 komersanti;

7.9.2. mazo un vidējo komersantu produktivitāte uz vienu nodarbināto (2010. gada salīdzināmajās cenās) – 16 757 euro;

7.10. iznākuma rādītāji 13.1.1.1. pasākuma ietvaros par 2021. gada finansējumu:

7.10.1. to komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti, – 38 komersanti;

7.10.2. privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, – 20 000 000 euro;

7.11. iznākuma rādītāji 13.1.1.1. pasākuma ietvaros par 2022. gada finansējumu:

7.11.1. to komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti, – 17 komersanti;

7.11.2. privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, – 10 000 000 euro.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 245; MK 29.01.2019. noteikumiem Nr. 49; MK 05.05.2020. noteikumiem Nr. 259; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 826; MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 748)

7.1 (Svītrots ar MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 748)

II. Fonda ieviesējam noteiktās prasības un finansēšanas nolīguma slēgšanas kārtība

8. Fonda ieviesējs saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta "b ii" apakšpunktu ir sabiedrība Altum, un finansēšanas nolīguma noslēgšanas brīdī Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde un Finanšu ministrija kā vadošā iestāde ir apliecinājusi tās atbilstību Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 7. pantam. Sabiedrība Altum 3.1.1. un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākumus un 13.1.1.1. pasākumu ievieš tiešo vai netiešo finanšu instrumentu veidā saskaņā ar valsts atbalsta programmām un finansēšanas nolīgumu.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

9. Fondu ievieš atbilstoši tirgus nepilnību izvērtējumam, kuru Ekonomikas ministrija izstrādājusi atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 37. panta 2. un 3. punktam. Ekonomikas ministrija tirgus nepilnību izvērtējuma sākotnējo un turpmākās versijas iesniedz informācijai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejā (turpmāk – Uzraudzības komiteja).

10. Sabiedrība Altum izstrādā fonda investīciju stratēģiju un ieviešanas plānu (turpmāk kopā – biznesa plāns) atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 IV pielikuma 1. punkta "a" un "b" apakšpunktam un Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, iekļaujot informāciju par katra specifiskā atbalsta mērķa pasākuma finanšu instrumentu ietekmi, riskiem un sagaidāmiem zaudējumiem, finansiālajiem rezultātiem, katras programmas īstenošanas izmaksām un atmaksu apjomu.

11. Ekonomikas ministrija 20 darbdienu laikā izskata sabiedrības Altum iesniegto biznesa plānu un atbilstoši Ekonomikas ministrijas iekšējam normatīvajam aktam izvērtē, vai tas atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām, vai tas novērš tirgus nepilnības finanšu pieejamības jomā, kā arī vai biznesa plānā ietvertās darbības ir noteiktas valsts atbalsta programmās (ja attiecināms). Ja biznesa plānu nepieciešams precizēt vai papildināt, Ekonomikas ministrija par to vēstulē informē sabiedrību Altum un lūdz novērst nepilnības 10 darbdienu laikā no vēstules izsūtīšanas dienas.

12. Ekonomikas ministrija 10 darbdienu laikā pēc precizētā biznesa plāna saņemšanas to izskata un, ja tas atbilst šo noteikumu 11. punktā minētajiem nosacījumiem, pieņem lēmumu par sabiedrības Altum biznesa plāna apstiprināšanu un minēto lēmumu kopā ar sabiedrības Altum biznesa plānu nosūta sadarbības iestādei.

13. Sadarbības iestāde un sabiedrība Altum 25 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minētā lēmuma saņemšanas slēdz finansēšanas nolīgumu atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 IV pielikumam.

(Grozīts ar MK 05.05.2020. noteikumiem Nr. 259)

14. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no finansēšanas nolīguma:

14.1. ja sabiedrība Altum finansēšanas nolīguma īstenošanas laikā sadarbības iestādei apzināti sniedz nepatiesu informāciju;

14.2. citos gadījumos, kas noteikti finansēšanas nolīgumā.

III. Fonda un finanšu instrumentu ieviešana

15. Sabiedrība Altum fonda un tā finansētos finanšu instrumentus nodala kā atsevišķu finanšu bloku saskaņā ar regulas Nr.  1303/2013 38. panta 6. punktu. Fondā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir nedalīti izmantojams 3.1.1. un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākumu un 13.1.1.1. pasākuma noteikto finanšu instrumentu pirmo zaudējumu segšanai.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

16. Fonda ietvaros sabiedrības Altum atbalstāmās darbības ir 3.1.1. un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākumu un 13.1.1.1. pasākuma noteikto finanšu instrumentu īstenošana un vadība.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

17. Fonda un finanšu instrumentu ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

17.1. finanšu instrumenta maksājumi gala saņēmējiem saskaņā ar valsts atbalsta programmu;

17.2. līdzekļi, kas garantiju veidā paredzēti finanšu instrumentiem 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 3.1.1.1. pasākuma "Aizdevumu garantijas" ietvaros atbilstoši regulas Nr.  1303/2013 42. panta 1. punkta "b" apakšpunktā un regulas Nr.  480/2014 8. pantā noteiktajai kārtībai;

17.3. kapitalizētas garantiju maksas subsīdijas 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 3.1.1.1. pasākuma "Aizdevumu garantijas" ietvaros atbilstoši regulas Nr.  1303/2013 42. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un regulas Nr.  480/2014 11. pantā noteiktajai kārtībai, ja finanšu instrumenta valsts atbalsta programmā ir paredzētas garantiju maksas subsīdijas;

17.4. sabiedrības Altum fonda ieviešanas vadības maksa, kas tiek aprēķināta atbilstoši regulas Nr.  480/2014 13. pantā noteiktajai kārtībai un kuras apmērs nepārsniedz regulas Nr.  480/2014 13. panta 3. punktā noteiktās robežvērtības;

17.5. netiešo finanšu instrumentu finanšu starpnieku vadības maksa, kas noteikta, veicot iepirkuma procedūru Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 826 redakcijā)

18. Fonda ieviešanas vadības maksas daļai, kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz snieguma rezultātiem, piemēro 2 % samazinājumu, ja saskaņā ar regulas Nr.  480/2014 12. pantā definētajiem kritērijiem:

18.1. attiecināmības perioda beigās fonda ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda apguve ir mazāka par 80 %;

18.2. attiecināmības perioda beigās fonda kopējie zaudējumi pārsniedz 30 % no kopējās ieguldījuma summas netiešajos finanšu instrumentos, izņemot ieguldījumus finanšu starpnieku vadības maksas un fonda ieviešanas vadības maksas segšanai;

18.3. atbalstīto komersantu skaits netiešajos finanšu instrumentos ir mazāks par 98.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 826 redakcijā)

19. No 2015. gada 30. aprīļa līdz 2020. gada 30. jūnijam sabiedrības Altum fonda ieviešanas vadības izmaksas un tiešo finanšu instrumentu vadības izmaksas, ja tādas ir paredzētas, ietver šādas izmaksu pozīcijas:

19.1. personāla izmaksas, t. sk. normatīvajos aktos un sabiedrības Altum koplīgumā paredzēto darba devēju obligāto pienākumu izpildes izmaksas;

19.2. konsultantu, ekspertu un speciālistu atlīdzība;

19.3. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas;

19.4. mācību, darba un dienesta komandējumu un dienesta braucienu izmaksas;

19.5. transporta un transporta pakalpojumu izmaksas;

19.6. materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes un uzturēšanas izmaksas;

19.7. darba vietas aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izmaksas;

19.8. telpu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas maksa;

19.9. telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas;

19.10. informācijas datubāzu un sistēmu izveides un pilnveidošanas izmaksas;

19.11. programmatūru licences izmaksas;

19.12. biroja, kancelejas preču, iekārtu un inventāra izmaksas;

19.13. sakaru pakalpojumu izmaksas;

19.14. informatīvo un publicitātes pasākumu un materiālu izmaksas;

19.15. reprezentācijas izdevumi un dalības maksa apvienībās;

19.16. veselības apdrošināšanas izmaksas;

19.17. transportlīdzekļu, īpašumu un iekārtu apdrošināšanas izmaksas;

19.18. vadības civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas;

19.19. piedziņas un ar piedziņas procesa organizēšanu un nodrošināšanu saistītie izdevumi;

19.20. finanšu audita izdevumi;

19.21. sabiedrības Altum īpašumā esošo iekārtu amortizācijas izdevumi;

19.22. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 245; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 826)

20. Šo noteikumu 17. punktā minētā vadības maksa ir attiecināma, ja tā ir radusies līdz 2023. gada 31. decembrim vai vēlāk, ja tā atbilst regulas Nr.  1303/2013 42. panta 2. un 3. punkta un regulas Nr.  480/2014 14. panta nosacījumiem.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 826 redakcijā)

21. Sabiedrības Altum fonda ieviešanas vadības maksu un tiešo finanšu instrumentu vadības maksu, kura netiek ietverta šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētajās attiecināmajās izmaksās, var segt no atmaksātā finansējuma atbilstoši regulas Nr.  1303/2013 44. un 45. pantam. Nosacījumus sabiedrības Altum tiešo finanšu instrumentu vadības maksas segšanai no atmaksātā finansējuma nosaka attiecīgajā valsts atbalsta programmā, ievērojot Eiropas Komisijas 2015. gada 9. jūnija lēmumu Nr. SA.36904 (2014/N) "Par valsts atbalstu un Latvijas Attīstības finanšu institūcijas izveidi" attiecībā uz vadības maksas kompensēšanu.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 826 redakcijā)

22. Sabiedrības Altum fonda ieviešanas vadības maksu un finanšu instrumentu vadības maksu aprēķina atbilstoši sabiedrības Altum metodikai, kuru saskaņo ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 826 redakcijā)

23. Visu finanšu instrumentu ietvaros tiek finansētas gala saņēmēju darbības Latvijas Republikā tādā apjomā, kādu fonds ir kopsummā ieguldījis finanšu instrumentos gala saņēmēju finansējumam, izņemot finanšu starpnieku vadības maksu, vai mazākā apjomā, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1303/2013 70. panta 2. punktā paredzētos ierobežojumus un nosacījumus.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 826)

24. Ieviešot fondu, sabiedrībai Altum ir pienākums:

24.1. ieviest specifiskā atbalsta mērķa pasākumus tiešā finanšu instrumentu veidā:

24.1.1. veikt gala saņēmēju atlasi, ievērojot valsts atbalsta programmā finanšu instrumenta ieviešanai noteiktos nosacījumus un finansējamo investīciju projektu potenciālo ekonomisko dzīvotspēju. Sabiedrības Altum pienākums ir nodrošināt atklātu, caurskatāmu un objektīvi pamatotu atlasi, nodrošinot vienlīdzību un novēršot interešu konfliktu;

24.1.2. sniegt atbalstu saskaņā ar valsts atbalsta nosacījumiem;

24.1.3. informēt gala saņēmējus, ka atbalstu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem;

24.1.4. sniegt sadarbības iestādei pārskatus par sniegto atbalstu;

24.1.5. uzkrāt un publicēt informāciju par gala saņēmējiem;

24.2. ieviest specifiskā atbalsta mērķa pasākumus netiešā finanšu instrumentu veidā:

24.2.1. organizēt finanšu starpnieku atlasi atklātā, caurskatāmā, samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, izvairoties no interešu konflikta un ievērojot Publisko iepirkumu likumu, kā arī regulas Nr. 480/2014 7. panta 3. punkta nosacījumus;

24.2.2. slēgt līgumus ar finanšu starpniekiem, ievērojot regulas Nr. 1303/2013 IV pielikumu;

24.2.3. nodrošināt, ka finanšu starpnieki atbilst regulas Nr. 480/2014 7. pantam un ka tie ievēro līgumā noteikto pienākumu veikt nodalītu uzskaiti un ievērot publicitātes prasības;

24.2.4. uzraudzīt un kontrolēt finanšu starpnieku darbību, t. sk. uzraudzīt finansējuma izlietojumu atbilstoši noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar valsts atbalsta programmā norādīto;

24.2.5. apkopot finanšu starpnieku sniegto informāciju un sagatavot pārskatus iesniegšanai sadarbības iestādē par finanšu instrumenta ieviešanas rezultātiem;

24.2.6. uzkrāt un publicēt informāciju par gala saņēmējiem;

24.3. 25 darbdienu laikā pēc jaunas valsts atbalsta programmas (vai programmas grozījumu) stāšanās spēkā pārskatīt un ierosināt grozījumus biznesa plānā (ja attiecināms). Biznesa plāna grozījumu veikšanas kārtību nosaka finansēšanas nolīgumā;

24.4. finansēšanas nolīgumā noteiktajos termiņos iesniegt sadarbības iestādē regulas Nr. 1303/2013 46. pantā minēto informāciju;

24.5. uzkrāt un finansēšanas nolīgumā noteiktajos termiņos ievadīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā informāciju par 2014.–2020. gada plānošanas periodu;

24.6. saskaņā ar brīvo līdzekļu pārvaldīšanas metodiku ieguldīt fonda un finanšu instrumentu līdzekļus, kuri nav izmantoti šo noteiktumu 17. punktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai.

IV. Ekonomikas ministrijas pienākumi

25. Ekonomikas ministrijai ir pienākums:

25.1. mainoties finanšu tirgus situācijai vai paredzot tirgus nepilnību izvērtējumā nenorādītu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta finanšu instrumenta valsts atbalsta programmu, Ekonomikas ministrija veic grozījumus tirgus nepilnību izvērtējumā un iesniedz to informācijai Uzraudzības komitejā;

25.2. 25 darbdienu laikā pēc tam, kad tirgus nepilnību izvērtējums vai tā grozījumi ir izskatīti Uzraudzības komitejā, publicēt to Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē;

25.3. pieņemt lēmumu par sabiedrības Altum biznesa plānu un tā grozījumiem;

25.4. pēc sadarbības iestādes aicinājuma sniegt konsultācijas fonda ieviešanā;

25.5. sadarboties ar sabiedrību Altum un finanšu starpniekiem, lai uzlabotu valsts atbalsta programmas īstenošanu.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 245)

V. Sadarbības iestādes pienākumi

26. Sadarbības iestādes pienākumi:

26.1. izstrādāt finansēšanas nolīgumu saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 IV pielikumu, izņemot regulas Nr. 1303/2013 IV pielikuma 1. punkta "i" un "j" apakšpunktu;

26.2. uzraudzīt fonda ieviešanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek veiktas pārbaudes Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī ievērojot regulas Nr. 480/2014 9. panta 1. punktu un citus normatīvos aktus valsts atbalsta un Eiropas Savienības fondu jomā;

26.3. saskaņot sabiedrības Altum ierosinātos grozījumus biznesa plānā ar Ekonomikas ministriju;

26.4. reizi gadā informēt Uzraudzības komitejas sekretariātu par sabiedrības Altum attiecināmo un apstiprināto vadības maksu saskaņā ar regulas Nr. 480/2014 12. panta 2. punktu.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 826)

VI. Maksājumu veikšana fonda ietvaros

27. Fonda īstenošanai sabiedrība Altum atver kontu Valsts kasē, kurā ieskaita fonda ietvaros paredzētos finanšu līdzekļus.

28. Finansēšanas nolīgumā nosaka kārtību, kādā sadarbības iestāde veic finansējuma maksājumus, t. sk. starpposma maksājumus fondam un finanšu instrumentiem atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 41. panta 1. punktā noteiktajai kārtībai.

(Grozīts ar MK 05.05.2020. noteikumiem Nr. 259)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 826)

29. Sabiedrība Altum 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Ekonomikas ministrijā biznesa plānu.

30. Fonda ieviešanas vadības maksu saskaņā ar šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minēto kārtību piemēro ar 2020. gada 1. jūliju.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 826 redakcijā)

31. (Svītrots ar MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 748)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 118Pieņemts: 01.03.2016.Stājas spēkā: 04.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 03.03.2016. OP numurs: 2016/44.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280634
{"selected":{"value":"18.11.2022","content":"<font class='s-1'>18.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.11.2022","iso_value":"2022\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2021","iso_value":"2021\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2021.-17.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2020","iso_value":"2020\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-22.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2020","iso_value":"2020\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2020.-23.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2019","iso_value":"2019\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2019.-07.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2018","iso_value":"2018\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2018.-31.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2016","iso_value":"2016\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2016.-09.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.11.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)