Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.336

Rīgā 2001.gada 31.jūlijā (prot. Nr. 36 2.§)
Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Noteikumi nosaka fiziskās personas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja (turpmāk – maksātājs) attaisnotajos izdevumos ietveramo izdevumu sastāvu un piemērošanas kārtību. Attaisnotajos izdevumos ietveramie izdevumi par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu ir šādi:

1.1. izglītības izdevumi:

1.1.1. par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, kā arī par specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai valsts akreditētās izglītības programmas apgūšanu;

1.1.2. par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai;

1.1.3. par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu (izdevumi par jebkurām mācībām, kas paplašina fiziskās personas profesionālās zināšanas);

1.1.4. par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam;

1.2. izdevumi par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu (tai skaitā izdevumi par olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju), zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no Nacionālā veselības dienesta vai citu personu līdzekļiem) un veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi saskaņā ar veselības apdrošināšanas līgumu (bez līdzekļu uzkrāšanas) ar apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumam (turpmāk – ārstnieciskie izdevumi).

(Grozīts ar MK 04.03.2003. noteikumiem Nr. 103; MK 07.10.2008. noteikumiem Nr. 832; MK 23.10.2009. noteikumiem Nr. 1223; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 931; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 789; MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 654)

2. Katras personas izdevumus par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pakalpojumiem drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma tikai vienreiz, nepārsniedzot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.daļā noteikto apmēru. Ja attaisnotie izdevumi par maksātāja ģimenes locekļiem kopumā pēc citu likumā maksātājam paredzēto summu atskaitīšanas pārsniedz atlikušo maksātāja apliekamā ienākuma apmēru, attiecīgā ģimenes locekļa attaisnoto izdevumu summu var sadalīt starp maksātāju un citu personu, kurai saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.pantu arī ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par šo ģimenes locekli vai kurai šis ģimenes loceklis ir viens no vecvecākiem vai vecākiem.

(Grozīts ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 654)

3. (Svītrots ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 654)

3.1 (Svītrots ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 654)

4. Ja izglītības un ārstniecisko izdevumu kopsumma taksācijas gadā maksātājam vai viņa ģimenes loceklim pārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā katrai personai noteikto summu, maksātājs izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesīgs attiecināt uz nākamo triju taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā. Izglītības un ārstniecisko izdevumu kopējā apmēra pārsnieguma summu, kas izveidojusies taksācijas gadā, maksātājs atskaita no sava apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem trim pēctaksācijas gadiem pēc taksācijas gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas. Katrā nākamajā taksācijas gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto apmēru.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 654 redakcijā)

5. Šo noteikumu izpratnē izglītības izdevumi neietver to mācību maksas daļu, kas paredzēta transporta izdevumiem uz mācību vietu un atpakaļ, mājokļa īrei un tajā izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī ēdināšanas izdevumiem mācību laikā.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 789)

6. Izdevumi augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanai ietver arī izdevumus mācībām sagatavošanas nodaļās, izdevumus par sagatavošanas kursiem augstskolā, noteikto gada maksu izglītības vai mācību iestādē, maksu par pirmreizējiem un atkārtotiem eksāmeniem, maksu par pieteikšanos studijām.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 789)

6.1 Fiziskā persona, kura izglītības izdevumu segšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no valsts budžeta vai kredītiestādes ir saņēmusi studiju kredītu, iekļauj visu saņemtā kredīta apmēru attaisnotajos izdevumos par izglītības pakalpojumu izmantošanu tajā taksācijas gadā, kurā tā saņemto studiju kredītu ir sākusi atmaksāt.

(MK 04.03.2003. noteikumu Nr.103 redakcijā)

6.2 Fiziskā persona ģimenes locekļa saņemto studiju kredītu, kuru tā atmaksā ģimenes locekļa vietā, iekļauj attaisnotajos izdevumos par izglītības pakalpojumu izmantošanu tajā taksācijas gadā, kurā tā ir uzsākusi ģimenes locekļa saņemtā studiju kredīta summas atmaksāšanu.

(MK 04.03.2003. noteikumu Nr.103 redakcijā)

7. Attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos ir atļauts ieskaitīt taksācijas gada izdevumus par tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ar kuriem saistītos izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem nesedz Nacionālais veselības dienests (izņemot redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu iegādes izdevumus), kā arī:

7.1. veiktās pacienta iemaksas;

7.2. visus ar ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs saistītos izdevumus;

7.3. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 789).

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 789)

8. Šo noteikumu 7.punktā minētajos attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos neietver izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 789)

9. Noteikumi attiecināmi uz apliekamā ienākuma aprēķināšanu, sākot ar 2001.gadu.

9.1 Noteikumu 3.1, 6.1 un 6.2 punkts un grozījumi 1.2.apakšpunktā attiecībā uz veselības apdrošināšanas līguma slēdzējiem, kā arī grozījumi 4.punktā attiecībā uz secību, kādā taksācijas gadā no apliekamā ienākuma tiek atskaitīti taksācijas gada un pirmstaksācijas gadu attaisnotie izdevumi, piemērojami 2002.gada un turpmāko gadu apliekamā ienākuma noteikšanai.

(MK 04.03.2003. noteikumu Nr.103 redakcijā)

9.2 Ja izglītības un ārstniecisko izdevumu (izņemot izdevumus par operācijām, kas ir plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju), zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi) kopsumma, kas izveidojusies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 2017. taksācijas gadā, maksātājam vai viņa ģimenes loceklim pārsniedza 215 euro, maksātājs izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesīgs attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā. Izglītības un ārstniecisko izdevumu kopējā apmēra pārsnieguma summu, kas izveidojusies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 2017. taksācijas gadā, maksātājs atskaita no sava apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem pieciem pēctaksācijas gadiem pēc taksācijas gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas. Katrā nākamajā taksācijas gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs, ieskaitot attaisnotos izdevumus, kas izveidojušies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 2017. taksācijas gadā, nedrīkst pārsniegt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto apmēru.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 654 redakcijā)

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 7.februāra noteikumus Nr.33 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 24.nr.).

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 336Pieņemts: 31.07.2001.Stājas spēkā: 04.08.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 03.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
27973
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2003","iso_value":"2003\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2003.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2001","iso_value":"2001\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2001.-11.03.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"