Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 649

Rīgā 2015. gada 17. novembrī (prot. Nr. 60 13. §)
Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Izdoti saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma
7. panta pirmās daļas 7. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī mērķdotācijas sadalīšanas kritērijus.

2. Pašvaldībām mērķdotāciju piešķir par kolektīviem, kuri noteikti Dziesmu un deju svētku likumā un atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. darbojas vismaz divus gadus;

2.2. apgūst kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru (koprepertuāru);

2.3. vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs;

2.4. vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – centrs) rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos.

3. Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.

4. Lai aprēķinātu mērķdotācijas apmēru konkrētai pašvaldībai, centrs izmanto datus, ko kolektīva dibinātājs sniedzis elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" tīmekļvietnē www.kulturaskarte.lv.

5. Mērķdotācijas apmēru katrai pašvaldībai centrs aprēķina, izmantojot šādu formulu:

L = B x (G1 x K + G2), kur

L – mērķdotācijas apmērs attiecīgajai pašvaldībai;

B – bāzes finansējums vienam kolektīvam;

G1 – kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas ansambļi) skaits attiecīgajā pašvaldībā;

G2 – kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) skaits attiecīgajā pašvaldībā;

K – līdzdalības intensitātes koeficients.

6. Bāzes finansējumu vienam kolektīvam centrs aprēķina, izmantojot šādu formulu:

B = F , kur
Σ G1 x K + Σ G2

B – bāzes finansējums vienam kolektīvam;

F – mērķdotācijas apmērs, kas noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā;

Σ G1 – kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas ansambļi) kopskaits attiecīgajā pašvaldībā;

Σ G2 – kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) kopskaits attiecīgajā pašvaldībā;

K – līdzdalības intensitātes koeficients.

7. Līdzdalības intensitātes koeficientu centrs aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = P1 , kur
P2

K – līdzdalības intensitātes koeficients;

P1 – centra direktora apstiprināts Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu kopskaits gadā kolektīviem – koriem, tautas deju kolektīviem, pūtēju orķestriem un kokļu mūzikas ansambļiem;

P2 – centra direktora apstiprināts Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu kopskaits gadā kolektīviem – folkloras kopām, etnogrāfiskajiem ansambļiem, tautas mūzikas grupām, tautas lietišķās mākslas studijām, amatierteātriem un vokālajiem ansambļiem.

8. Centrs divas reizes gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20. jūnijam un 20. decembrim nodrošina mērķdotācijas pārskaitīšanu vienādās daļās uz attiecīgo pašvaldību kontiem Valsts kasē.

9. Pašvaldība saņemto mērķdotāciju izlieto daļējai atlīdzībai kolektīvu vadītājiem, kuru vadītie kolektīvi atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem.

10. Pašvaldība saskaņā ar šo noteikumu pielikumu aizpilda pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību pārskatu informācijas sistēmā līdz nākamā gada 15. janvārim, bet, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena, tad pēdējā darbdienā pirms šīs dienas.

11. Centrs līdz kārtējā gada 30. janvārim pārbauda iesniegtos pārskatus un apstiprina tos šo noteikumu 10. punktā minētajā informācijas sistēmā.

12. Centram ir tiesības veikt pašvaldībai pārskaitītās mērķdotācijas izlietojuma uzraudzību un kontroli un izvērtēt mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

13. Centram ir tiesības pieprasīt pašvaldībai pārskaitītās mērķdotācijas vai tās daļas atmaksu mēneša laikā pēc centra rakstiska pieprasījuma, ja mērķdotācija nav izlietota atbilstoši šo noteikumu prasībām, kolektīvs neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem, kolektīvu likvidē vai kolektīvu vadītāju darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir nodrošinātas interešu izglītības programmu ietvaros. Centram ir tiesības pieprasīt pārskaitītās mērķdotācijas neizmantotā atlikuma atmaksu, ko pašvaldība nav izlietojusi kolektīvu vadītāju atlīdzībai kārtējā gadā.

14. Pašvaldība nekavējoties rakstiski informē centru par izmaiņām, kas saistītas ar kolektīva darbības izbeigšanu, kolektīva vadītāja darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldību, kā arī par kolektīva neatbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumus Nr. 670 "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 158., 203. nr.; 2013, 173. nr.).

16. Šo noteikumu 2.1. un 2.3. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Kultūras ministre Dace Melbārde
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 17. novembra
noteikumiem Nr. 649
Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
Datu pieprasījuma pamatojums –
Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumi Nr. 649 "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
Veidlapa Nr. KM_MDOT
Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
  KODI
Pašvaldības nosaukums  
Iestādes nosaukums  
Pārskata periods (gads)  


Finanšu līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu (euro) Pārskata periodā
(euro)
Izdevumi
pārskata periodā (euro)
Finanšu līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām
(euro)
kontā pēc uzkrāšanas principa1 saņemtā mērķdotācija kopā
(1. + 3. aile)
pēc naudas plūsmas2 pēc uzkrāšanas principa3 kontā
(4. – 5. aile)
pēc uzkrāšanas principa
(2. + 3. – 6. aile)
1 2 3 4 5 6 7 8
               

Piezīmes.

1 Uzrāda vērtību, kas sakrīt ar iepriekšējā pārskata periodā uzrādīto finanšu līdzekļu atlikumu pēc uzkrāšanas principa pārskata perioda beigās.

2 Uzrāda pārskata periodā izmaksāto atlīdzību kolektīvu vadītājiem.

3 Uzrāda pārskata periodā aprēķināto atlīdzību kolektīvu vadītājiem.

Informācija par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Kods Saņēmēja grupas veids Saņēmēju skaits Mērķdotācijas izlietojums (naudas plūsma)
Atlīdzība (3. + 6. aile) Atalgojums
(4. + 5. aile)
Mēneša amatalga2 Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata3 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi4
1000 1100 1110 1150 1200 2279
A B1 1 2 3 4 5 6 7
  KOPĀ              
JKD Jauktā kora diriģents              
SKD Sieviešu kora diriģents              
VKD Vīru kora diriģents              
SKD Senioru kora diriģents              
JAKD Jauniešu kora diriģents              
BKD Bērnu kora diriģents              
JVAV Jauktā vokālā ansambļa vadītājs              
SVAV Sieviešu vokālā ansambļa vadītājs              
VVAV Vīru vokālā ansambļa vadītājs              
SVAV Senioru vokālā ansambļa vadītājs              
JAVV Jauniešu vokālā ansambļa vadītājs              
BVAV Bērnu vokālā ansambļa vadītājs              
BTDKV Bērnu tautas deju kolektīva vadītājs              
JTDKV Jauniešu tautas deju kolektīva vadītājs              
VTDKV Vidējās paaudzes tautas deju kolektīva vadītājs              
STDKV Senioru tautas deju kolektīva vadītājs              
POV Pūtēju orķestra diriģents              
STUDV Tautas lietišķās mākslas studijas mākslinieciskais vadītājs              
FOLKV Folkloras kopas vadītājs              
ETNO Etnogrāfiskā ansambļa vadītājs              
TMUZ Tautas mūzikas ansambļa vadītājs              
KOKL Koklētāju ansambļa vadītājs              
ATEA Amatierteātra kolektīva vadītājs              

Piezīmes.

1 Aizpilda attiecīgo rindu atbilstoši saņēmēja grupas veidam (aile B).

2 Uzrāda izmaksāto atalgojumu bez darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja ar kolektīva vadītāju ir noslēgts darba līgums.

3 Uzrāda izmaksāto atalgojumu bez darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja ar kolektīva vadītāju ir noslēgts uzņēmuma līgums.

4 Uzrāda pārskaitīto atlīdzību kolektīvu vadītājiem, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji.

Kultūras ministre Dace Melbārde
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 649Pieņemts: 17.11.2015.Stājas spēkā: 21.11.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 228, 20.11.2015. OP numurs: 2015/228.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
277919
21.11.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)