Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 434

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 21. §)
Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības un identifikāciju, atbilstības novērtēšanas procedūras, pirotehnisko izstrādājumu marķēšanas un reģistrēšanas prasības, kā arī prasības paziņotajai institūcijai un ražotāja, importētāja, izplatītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pienākumus.

2. Pirotehniskos izstrādājumus, kas atbilst tiem piemērojamiem standartiem vai standartu daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem šo noteikumu 2. nodaļā paredzētajām drošuma pamatprasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļa vietnē (www.lvs.lv) nacionālo standartu statusā adaptēto piemērojamo standartu sarakstu.

3. Veicot komercdarbību pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā un nosakot, vai attiecīgais izstrādājums ir pirotehniskais izstrādājums vai sprāgstviela, spridzināšanas ietaise vai munīcija, komersants ņem vērā prasības, kas noteiktas attiecīgajiem izstrādājumiem saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikumu.

2. Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības

4. Katrs pirotehniskais izstrādājums atbilst pirotehniskā izstrādājuma darbības raksturlielumiem (efektivitātes rādītājiem), kurus ražotājs ir norādījis paziņotajai institūcijai, lai nodrošinātu pirotehniskā izstrādājuma lietošanas drošumu un ticamību.

5. Pirotehniskais izstrādājums darbojas paredzētajā veidā, kad to izmanto paredzētajam nolūkam.

6. Pirotehniskais izstrādājums ir ražots tādā veidā, lai to varētu droši likvidēt, pēc iespējas samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

7. Pirotehniskais izstrādājums ir pārbaudīts reālos apstākļos. Ja attiecīgo pārbaudi nav iespējams veikt laboratorijā, pirotehnisko izstrādājumu testē lietošanas apstākļos.

8. Veicot šo noteikumu 7. punktā minēto pārbaudi, ņem vērā vai pārbauda vismaz šādu informāciju un īpašības:

8.1. konstrukcija, uzbūve un raksturlielumu īpašības, ķīmiskais sastāvs (izmantoto vielu svars un procentuālās attiecības) un izmēri;

8.2. fiziskā un ķīmiskā stabilitāte paredzamos vides apstākļos;

8.3. jutīgums pret paredzamu pārvietošanu un pārvadāšanu;

8.4. visu komponentu savienojamība attiecībā uz to ķīmisko stabilitāti;

8.5. izturība pret ūdens ietekmi, ja tas paredzēts izmantošanai mitrumā vai slapjumā un mitrums var negatīvi ietekmēt pirotehniskā izstrādājuma drošumu;

8.6. izturība pret zemām un augstām temperatūrām, ja pirotehniskais izstrādājums paredzēts glabāšanai vai izmantošanai šādās temperatūrās un tā drošumu vai ticamību var negatīvi ietekmēt kāda tā komponenta vai visa pirotehniskā izstrādājuma atdzišana vai sakaršana;

8.7. aizsardzības elementi, kas paredzēti, lai novērstu priekšlaicīgu vai nejaušu pirotehniskā izstrādājuma iedarbošanos vai aizdegšanos;

8.8. instrukcijas un, ja nepieciešams, marķējums valsts valodā attiecībā uz drošu rīcību ar pirotehnisko izstrādājumu, kā arī tā uzglabāšanu, izmantošanu (ieskaitot drošības attālumus) un iznīcināšanu;

8.9. pirotehniskā izstrādājuma vai tā apvalka (iepakojuma), vai citu komponentu spēja nezaudēt kvalitāti paredzamos glabāšanas apstākļos;

8.10. visu ierīču un piederumu specifikācijas un lietošanas instrukcijas pirotehniskā izstrādājuma drošai funkcionēšanai.

9. Pirotehniskie izstrādājumi ir konstruēti tā, ka tajos ir propelents, ja vien to pārvadāšanas un glabāšanas laikā ražotāja instrukcijās nav noteikts citādi.

10. Pirotehnisko izstrādājumu sastāvā aizliegts izmantot detonējošas sprāgstvielas, izņemot šaujampulveri un vielas ar uzliesmojošu sastāvu. Šis aizliegums neattiecas uz P1, P2 un T2 kategorijas pirotehniskajiem izstrādājumiem un F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

10.1. detonējošo sprāgstvielu nevar viegli iegūt no pirotehniskā izstrādājuma;

10.2. P1 kategorijas pirotehniskais izstrādājums nevar darboties detonējošā veidā vai radīt sekundāras sprāgstvielas;

10.3. F4 kategorijas uguņošanas ierīces un T2 un P2 kategorijas pirotehniskie izstrādājumi nevar darboties detonējošā veidā vai, ja tie ir izstrādāti, lai detonētu, tie nevar iedarbināt sekundāras sprāgstvielas.

11. Uguņošanas ierīces atbilst šādām drošuma pamatprasībām:

11.1. uguņošanas ierīces kategorija ir norādīta marķējumā;

11.2. drošības attālums F1 kategorijas uguņošanas ierīcēm ir vismaz viens metrs. Izņēmuma gadījumā atkarībā no pirotehniskā izstrādājuma konstrukcijas un darbības raksturlielumiem drošības attālums var būt mazāks;

11.3. uguņošanas ierīču F1 kategorijā aizliegts iekļaut petardes un savienotu petaržu izstrādājumus;

11.4. F1 kategorijas mešanai paredzētu uguņošanas ierīču sastāvā sudraba fulmināts nepārsniedz 2,5 mg;

11.5. drošības attālums F2 kategorijas uguņošanas ierīcēm ir vismaz astoņi metri. Izņēmuma gadījumā atkarībā no pirotehniskā izstrādājuma konstrukcijas un darbības raksturlielumiem drošības attālums var būt mazāks;

11.6. drošības attālums F3 kategorijas uguņošanas ierīcēm ir vismaz 15 metru. Izņēmuma gadījumā atkarībā no pirotehniskā izstrādājuma konstrukcijas un darbības raksturlielumiem drošības attālums var būt mazāks;

11.7. F1, F2 un F3 kategorijas uguņošanas ierīču radītais trokšņa līmenis no drošības attāluma nedrīkst pārsniegt 120 db vai līdzvērtīgu trokšņa līmeni, mērot ar citu atbilstošu metodi;

11.8. uguņošanas ierīču ražošanā izmanto materiālus, kas pēc ierīču izmantošanas rada minimālu risku cilvēku veselībai, īpašumam un videi;

11.9. uguņošanas ierīces aizdedzināšanas metode ir skaidri redzama vai norādīta marķējumā vai lietošanas instrukcijā;

11.10. ir nodrošināta uguņošanas ierīces un to šāviņu paredzama kustība. Kustība nav haotiska;

11.11. F1, F2 un F3 kategorijas uguņošanas ierīces ir aizsargātas pret netīšu uzliesmošanu ar aizsargapvalka, iepakojuma vai izstrādājuma konstrukcijas palīdzību. F4 kategorijas uguņošanas ierīces aizsargā pret netīšu uzliesmošanu ar ražotāja noteiktām metodēm.

12. Citi pirotehniskie izstrādājumi atbilst šādām drošuma pamatprasībām:

12.1. pirotehniskais izstrādājums ir ražots tā, lai, to izmantojot paredzētajā veidā, radītu minimālu risku cilvēku veselībai, īpašumam un videi;

12.2. aizdedzināšanas metode ir skaidri redzama vai norādīta pirotehniskā izstrādājuma marķējumā vai lietošanas instrukcijā;

12.3. pirotehniskais izstrādājums ražots no tādiem materiāliem, lai tas, netīši uzliesmojot, radītu minimālu risku cilvēku veselībai, īpašumam un videi;

12.4. pirotehniskais izstrādājums darbojas līdz ražotāja norādītā derīguma termiņa beigām.

13. Pirotehnisko izstrādājumu aizdedzināšanas ierīces atbilst šādām drošuma pamatprasībām:

13.1. aizdedzināšanas ierīces ir droši iedarbināmas un spēj darboties visos paredzamajos izmantošanas apstākļos;

13.2. aizdedzināšanas ierīces ir aizsargātas pret elektrostatisku izlādēšanos visos paredzamajos glabāšanas un izmantošanas apstākļos;

13.3. elektriskie degļi ir aizsargāti pret elektromagnētisko lauku ietekmi paredzamajos glabāšanas un izmantošanas apstākļos;

13.4. degļa apvalks ir mehāniski pietiekami izturīgs, lai aizsargātu propelentu, kad tas tiek pakļauts paredzamam mehāniskajam spiedienam;

13.5. marķējumā vai tā lietošanas instrukcijā ir norādīts degļa degšanas laiks;

13.6. elektriskā degļa elektriskie raksturlielumi (piemēram, strāvas stiprums un pretestība) ir norādīti marķējumā vai lietošanas instrukcijā;

13.7. elektriskā degļa vadi ir pietiekami izolēti un mehāniski izturīgi, arī attiecībā uz drošumu savienojuma vietā ar degli, ņemot vērā to paredzēto lietojumu.

3. Pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšana
3.1. Eiropas Savienības tipa pārbaude (B modulis)

14. Eiropas Savienības tipa (turpmāk – ES tipa) pārbaude (B modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā institūcija pārbauda pirotehniskā izstrādājuma tehnisko projektu un apstiprina, ka tas atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī pārbauda atbilstoši tehniskajam projektam izgatavoto reprezentatīvo paredzētās produkcijas pirotehniskā izstrādājuma paraugu.

15. Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu paziņotajā institūcijā, kuru izvēlējies pats ražotājs. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, kā arī paziņo, ka analogs pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā.

16. Šo noteikumu 15. punktā minētajam pieteikumam pievieno:

16.1. pirotehniskā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina iespēju novērtēt pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām. Tehniskajā dokumentācijā ietver riska analīzi un novērtējumu, norāda piemērojamās prasības un novērtēšanai nepieciešamos datus par pirotehniskā izstrādājuma konstrukciju, ražošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj šādu minimālo informāciju:

16.1.1. pirotehniskā izstrādājuma vispārīgo aprakstu;

16.1.2. projektēšanas un ražošanas rasējumus, kā arī komponentu, sastāvdaļu un savienojumu shēmas;

16.1.3. aprakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai varētu saprast rasējumus un shēmas, kā arī pirotehniskā izstrādājuma darbību;

16.1.4. to pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu sarakstu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja piemērojamie standarti piemēroti daļēji, norāda piemērotās standarta daļas;

16.1.5. to risinājumu aprakstu, kuri izmantoti, lai izpildītu drošuma pamatprasības, ja nav izmantoti piemērojamie standarti, un tehnisko specifikāciju sarakstu;

16.1.6. aprēķinu rezultātus un ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un testiem;

16.2. pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta atbilstību, norādot visus izmantotos dokumentus (īpaši tad, ja attiecīgie piemērojamie standarti ir izmantoti daļēji) un, ja nepieciešams, iekļaujot tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja laboratorija, kas atbilst attiecīgajām prasībām, vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un par kuriem atbildīgs ražotājs.

17. Pieteikuma iesniedzējs nodod paziņotās institūcijas rīcībā paredzētā pirotehniskā izstrādājuma reprezentatīvos paraugus. Paziņotā institūcija var pieprasīt citus paraugus, ja tas nepieciešams testa programmas veikšanai.

18. Paziņotā institūcija:

18.1. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un nepieciešamie testi;

18.2. pārbauda šo noteikumu 16. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un iesniegtos pierādījumus, lai novērtētu pirotehniskā izstrādājuma tehniskā projekta atbilstību šo noteikumu prasībām;

18.3. pārliecinās, vai pirotehniskā izstrādājuma paraugs ražots saskaņā ar tehnisko dokumentāciju;

18.4. nosaka pirotehniskā izstrādājuma parauga elementus, kuri izstrādāti saskaņā ar piemērojamiem standartiem, un elementus, kuru izstrādē piemērojamie standarti nav izmantoti;

18.5. veic pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, ka piemērojamie standarti, ko ražotājs izmantojis pirotehniskā izstrādājuma parauga elementu ražošanā, ir piemēroti paredzētajā veidā;

18.6. veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, ka gadījumā, ja ražotājs piemērojamos standartus nav piemērojis vai piemērojis tos daļēji, ražotāja izmantotie risinājumi atbilst drošuma pamatprasībām.

19. Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Paziņotā institūcija tikai ar ražotāja piekrišanu pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu citām personām (izņemot paziņojošo institūciju un kontrolējošās institūcijas).

20. Ja pirotehniskā izstrādājuma tips atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija pieteikuma iesniedzējam izsniedz ES tipa pārbaudes sertifikātu, norādot ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, datus, kas nepieciešami apstiprinātā pirotehniskā izstrādājuma identifikācijai, kā arī pārbaudes secinājumus un sertifikāta derīguma nosacījumus, ja tādi ir.

21. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt pielikumi. ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto pirotehnisko izstrādājumu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā.

22. Ja pirotehniskā izstrādājuma paraugs neatbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē iesniedzēju, pamatojot atteikuma iemeslus.

23. Paziņotā institūcija apzina tās izmaiņas piemērojamos standartos, kuru dēļ apstiprinātais pirotehniskā izstrādājuma paraugs var neatbilst šo noteikumu prasībām, un nosaka, vai pēc šādām izmaiņām ir nepieciešama sīkāka pārbaude. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju.

24. Ja pirotehniskā izstrādājuma paraugam veikta ES tipa pārbaude, bet ražošanas procesā paredzēts veikt izmaiņas, kas var ietekmēt pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām vai ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma nosacījumus, ražotājs par to informē paziņoto institūciju, kura izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu, vai, ja tā ir beigusi darbību vai tās paziņojums ir ierobežots, apturēts vai anulēts, informē paziņoto institūciju, kur tiek glabāta tehniskā dokumentācija par ES tipa pārbaudes sertifikātu, iesniedzot pieteikumu papildu apstiprinājuma – papildinājuma sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam – saņemšanai. Pieteikumam pievieno šo noteikumu 16. punktā minētos dokumentus, kuros veiktas izmaiņas.

25. Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās un citas ražotāja iesniegtās dokumentācijas kopijas līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

26. Paziņotā institūcija mēneša laikā pēc tam, kad tā izsniedz, atsauc, atsaka izsniegt, anulē, aptur vai citādi ierobežo ES tipa pārbaudes sertifikātu vai tā papildinājumu, vai pēc tam, kad tā saņem pieprasījumu, informē:

26.1. paziņojošo institūciju par izsniegtajiem vai atsauktajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem. Paziņotā institūcija periodiski vai pēc pieprasījuma nosūta paziņojošajai institūcijai noraidīto, pārtraukto vai citādi ierobežoto ES tipa pārbaudes sertifikātu vai papildinājumu sarakstu;

26.2. citas paziņotās institūcijas par ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem, kurus tā atsaka izsniegt, anulē, aptur vai citādi ierobežo. Paziņotā institūcija pēc pieprasījuma informē citas paziņotās institūcijas arī par izsniegtajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem.

27. Paziņotā institūcija mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu kontrolējošām institūcijām, kā arī citām paziņotajām institūcijām ES tipa pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu kopijas. Paziņotā institūcija pēc Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu kontrolējošās institūcijas pieprasījuma sniedz tām arī tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas.

28. Ražotājs ES tipa pārbaudes sertifikātu, to papildinājumu un pielikumu kopijas glabā kopā ar tehnisko dokumentāciju ne mazāk kā 10 gadus pēc attiecīgā pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū.

3.2. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām pirotehnisko izstrādājumu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis)

29. Atbilstību tipam nosaka, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām pirotehnisko izstrādājumu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis), un tā ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kuras ietvaros ražotājs veic pirotehnisko izstrādājumu ražošanas kontroli un paziņotā institūcija periodiski pēc nejauši izvēlētiem intervāliem pārbauda atsevišķus izgatavotos pirotehniskos izstrādājumus. C2 moduļa ietvaros ražotājs nodrošina un deklarē, ka attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

30. Ražotājs nodrošina ražošanas procesu un tā uzraudzību tā, lai pirotehniskā izstrādājuma tips atbilstu ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

31. Paziņotā institūcija, kuru izvēlējies ražotājs:

31.1. periodiski, pēc nejauši izvēlētiem intervāliem, ņemot vērā pirotehnisko izstrādājumu tehnoloģisko sarežģītību un ražošanas apjomu, veic pirotehnisko izstrādājumu pārbaudes vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos par ražotāja veikto pirotehnisko izstrādājumu pārbaužu kvalitāti un ražošanas procesa atbilstību;

31.2. pārbauda pabeigtu pirotehnisko izstrādājumu paraugus no telpām, kurās pirotehniskie izstrādājumi atrodas, pirms to laišanas tirgū, kā arī testē atbilstoši piemērojamiem standartiem vai veic ekvivalentus testus, kas norādīti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijās, lai gūtu pārliecību, ka pirotehniskā izstrādājuma ražošanas process notiek pieņemamās robežās un tādējādi ir nodrošināta pirotehniskā izstrādājuma atbilstība ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām. Ja paraugs neatbilst minētajām prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz ražotājam apliecinājumu par izstrādājuma atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam.

32. Ražotājs izpilda šādus pienākumus:

32.1. marķē ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un šo noteikumu prasībām atbilstošus pirotehniskos izstrādājumus ar CE atbilstības marķējumu un ražošanas procesā uzliek tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi atbilstības novērtēšanu, ja tā devusi šādu atļauju;

32.2. pirotehniskā izstrādājuma modelim sastāda Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, identificējot pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā sagatavota. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un pēc pieprasījuma izsniedz tās kopiju kontrolējošām institūcijām.

3.3. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis)

33. Atbilstību tipam nosaka, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis), un tā ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izmanto ražotāja paša izvēlētās paziņotās institūcijas apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu ražošanai, galīgajai pārbaudei un testēšanai, kā arī nodrošina un deklarē, ka attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

34. Pieteikumu pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā, kuru izvēlējies pats ražotājs. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, kā arī paziņo, ka analogs pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā.

35. Šo noteikumu 34. punktā minētajam pieteikumam pievieno:

35.1. informāciju par paredzēto pirotehniskā izstrādājuma kategoriju;

35.2. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

35.3. tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto pirotehniskā izstrādājuma tipu, kā arī ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

36. Ražotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu piemērota kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas nodrošina pirotehniskā izstrādājuma atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

37. Ražotājs sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē pieņemtos elementus un nosacījumus, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienveidīgi interpretēt kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un citus dokumentus.

38. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā norāda:

38.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķi un komersanta organizatorisko struktūru, atbildību un pilnvaras attiecībā uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitāti;

38.2. izmantojamos ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procesus un sistemātiskās darbības;

38.3. pārbaudes un testus, ko veic pirms un pēc ražošanas procesa, kā arī ražošanas procesa laikā, un to biežumu;

38.4. kvalitātes nodrošināšanas dokumentāciju, piemēram, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju;

38.5. informāciju par līdzekļiem pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes faktisko rezultātu uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes nodrošināšanai.

39. Revīziju veic paziņotās institūcijas revīzijas grupa, kuras sastāvā vismaz vienam dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās ir pieredze pirotehnisko izstrādājumu ražošanas un to tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanas par piemērojamiem standartiem un drošuma pamatprasībām. Paziņotās institūcijas revīzijas grupa izskata šo noteikumu 35.3. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai gūtu pārliecību, ka ražotājs spēj saprast un piemērot šo noteikumu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

40. Paziņotās institūcijas revīzijas grupa veiktās revīzijas ietvaros veic arī novērtēšanas apmeklējumus ražotāja telpās.

41. Paziņotā institūcija novērtē, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina pirotehnisko izstrādājumu ražošanu atbilstoši ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām. Paziņotā institūcija pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst piemērojamā standarta attiecīgajām specifikācijām.

42. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

43. Ražotājs uztur apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstošā līmenī un sniedz informāciju par jebkādām paredzētajām izmaiņām apstiprinātajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā paziņotajai institūcijai, kura apstiprinājusi attiecīgo sistēmu.

44. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai paredzētās izmaiņas ietekmēs pirotehniskā izstrādājuma atbilstību noteiktajām drošuma pamatprasībām un ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

45. Pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību nodrošina paziņotā institūcija. Uzraudzības mērķis ir gūt pārliecību, ka ražotājs pastāvīgi un pienācīgi pilda pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

46. Ražotājs paziņotās institūcijas pārstāvjiem:

46.1. nodrošina pieeju telpām, kur ražo, pārbauda, testē un glabā pirotehnisko izstrādājumu (turpmāk – pirotehnisko izstrādājumu ražotne);

46.2. sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju.

47. Paziņotā institūcija periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā veic revīziju, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Paziņotā institūcija revīzijas ziņojumu iesniedz ražotājam.

48. Paziņotās institūcijas pārstāvji ir tiesīgi bez brīdinājuma ierasties pirotehnisko izstrādājumu ražotnē un testēt pirotehniskos izstrādājumus vai nodrošināt pirotehnisko izstrādājumu testēšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas paredzētajā veidā. Paziņotā institūcija sniedz ražotājam ziņojumu par pārbaudi un, ja ir veikti testi, arī testu ziņojumu.

49. Ražotājs izpilda šādus pienākumus:

49.1. marķē ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un šo noteikumu prasībām atbilstošos pirotehniskos izstrādājumus ar CE atbilstības marķējumu un tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi atbilstības novērtēšanu, ja attiecīgā paziņotā institūcija devusi šādu atļauju;

49.2. pirotehniskā izstrādājuma modelim sastāda Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, identificējot pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā sagatavota. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un pēc pieprasījuma izsniedz tās kopiju kontrolējošām institūcijām.

50. Ražotājs šo noteikumu 34., 35., 43., 44., 47. un 48. punktā minētos dokumentus un paziņotās institūcijas ziņojumus un lēmumus glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un nodrošina, lai tie būtu pieejami kontrolējošām institūcijām.

51. Paziņotā institūcija mēneša laikā pēc tam, kad tā izsniedz, atsauc, atsaka izsniegt, anulē, aptur vai citādi ierobežo kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprinājumu, vai pēc pieprasījuma saņemšanas informē:

51.1. paziņojošo institūciju par izsniegtajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kā arī periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu paziņojošajai institūcijai atteikto, apturēto vai citādi ierobežoto kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprinājumu sarakstu;

51.2. citas paziņotās institūcijas par atteiktajiem, anulētajiem, apturētajiem vai citādi ierobežotajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kā arī – pēc pieprasījuma – par izsniegtajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem.

3.4. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanu (E modulis)

52. Atbilstību tipam nosaka, pamatojoties uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanu (E modulis), un tā ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu galīgajai pārbaudei un testēšanai un nodrošina un deklarē, ka attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

53. Pieteikumu pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā, kuru izvēlējies pats ražotājs. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, kā arī paziņo, ka analogs pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā.

54. Šo noteikumu 53. punktā minētajam pieteikumam pievieno:

54.1. informāciju par paredzēto pirotehniskā izstrādājuma kategoriju;

54.2. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

54.3. tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto pirotehniskā izstrādājuma tipu, kā arī ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

55. Ražotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu piemērota kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas nodrošina pirotehniskā izstrādājuma atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

56. Ražotājs sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē pieņemtos elementus un nosacījumus, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienveidīgi interpretēt kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un citus dokumentus.

57. Kvalitātes sistēmas dokumentācijā norāda:

57.1. kvalitātes mērķi un komersanta organizatorisko struktūru, atbildību un pilnvaras attiecībā uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitāti;

57.2. pārbaudes un testus, ko veic pēc ražošanas;

57.3. pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanas dokumentāciju, piemēram, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju;

57.4. informāciju par līdzekļiem, ko izmanto, lai uzraudzītu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības efektivitāti.

58. Revīziju veic paziņotās institūcijas revīzijas grupa, kuras sastāvā vismaz vienam dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās ir pieredze pirotehnisko izstrādājumu jomā un pirotehnisko izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanas par piemērojamām šo noteikumu prasībām (tajā skaitā arī par piemērojamiem standartiem un drošuma pamatprasībām). Paziņotās institūcijas revīzijas grupa izskata šo noteikumu 54.3. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai gūtu pārliecību, ka ražotājs spēj saprast un piemērot šo noteikumu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

59. Paziņotā institūcija novērtē, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina pirotehnisko izstrādājumu ražošanu atbilstoši ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām. Paziņotā institūcija pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst piemērojamā standarta attiecīgajām specifikācijām. Paziņotās institūcijas revīzijas grupas veiktās revīzijas ietvaros notiek arī novērtēšanas apmeklējumi ražotāja telpās.

60. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

61. Ražotājs uztur apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstošā līmenī un sniedz informāciju par jebkādām paredzētajām izmaiņām apstiprinātajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā paziņotajai institūcijai, kura apstiprinājusi attiecīgo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

62. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai paredzētās izmaiņas ietekmēs pirotehniskā izstrādājuma atbilstību noteiktajām drošuma pamatprasībām un ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam, kā arī par to, vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

63. Paziņotā institūcija nodrošina kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību. Uzraudzības mērķis ir gūt pārliecību, ka ražotājs pastāvīgi un pienācīgi pilda pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

64. Ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju pirotehnisko izstrādājumu ražotnei un sniedz tiem visu nepieciešamo informāciju, īpaši kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju.

65. Paziņotā institūcija periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā veic revīziju, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Revīzijas ziņojumu iesniedz ražotājam.

66. Paziņotās institūcijas pārstāvji ir tiesīgi bez brīdinājuma ierasties pirotehnisko izstrādājumu ražotnē un testēt pirotehniskos izstrādājumus vai nodrošināt pirotehnisko izstrādājumu testēšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas paredzētajā veidā. Paziņotā institūcija sniedz ražotājam ziņojumu par pārbaudi un, ja pirotehniskie izstrādājumi ir testēti, arī testu ziņojumu.

67. Ražotājs izpilda šo noteikumu 49. punktā minētos pienākumus, kā arī glabā šo noteikumu 53., 54., 61., 62., 65. un 66. punktā minētos dokumentus, paziņotās institūcijas ziņojumus un lēmumus ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un nodrošina, lai tie būtu pieejami kontrolējošām institūcijām.

68. Paziņotā institūcija mēneša laikā pēc tam, kad tā izsniedz, atsauc, atsaka izsniegt, anulē, aptur vai citādi ierobežo kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprinājumu, vai pēc pieprasījuma saņemšanas informē:

68.1. paziņojošo institūciju par izsniegtajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kā arī periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu paziņojošajai institūcijai atteikto, apturēto vai citādi ierobežoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu sarakstu;

68.2. citas paziņotās institūcijas par atteiktajiem, anulētajiem vai apturētajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kā arī – pēc pieprasījuma – par izsniegtajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumiem.

3.5. Atbilstības noteikšana, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis)

69. Atbilstības noteikšana, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā pirotehniskais izstrādājums tiek salīdzināts ar ražotāja izstrādāto tehnisko dokumentāciju un pārbaudīts atbilstoši piemērojamiem standartiem vai atbilstošo tehnisko specifikāciju prasībām un ar kuru ražotājs nodrošina un deklarē, ka attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi atbilst šo noteikumu prasībām.

70. Ražotājs izstrādā pirotehniskā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju un iesniedz šo noteikumu 73. punktā minētajā paziņotajā institūcijā. Tehniskajā dokumentācijā nodrošina iespēju novērtēt pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām, kā arī izprast pirotehniskā izstrādājuma uzbūvi, ražošanu un darbību. Tehniskā dokumentācija ietver risku analīzi un novērtējumu, norāda piemērojamās prasības un pirotehniskā izstrādājuma novērtēšanai nepieciešamos datus par pirotehniskā izstrādājuma konstrukciju, ražošanu un tā darbību.

71. Šo noteikumu 70. punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver:

71.1. pirotehniskā izstrādājuma vispārīgo aprakstu;

71.2. projektēšanas un ražošanas rasējumus, kā arī komponentu, sastāvdaļu un savienojumu shēmas;

71.3. aprakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai varētu saprast rasējumus un shēmas, kā arī pirotehniskā izstrādājuma darbību;

71.4. pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu sarakstu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja piemērojamie standarti piemēroti daļēji, norāda piemērotās standarta daļas;

71.5. to risinājumu aprakstu, kuri izmantoti, lai izpildītu drošuma pamatprasības, ja nav izmantoti piemērojamie standarti, un tehnisko specifikāciju sarakstu;

71.6. aprēķinu rezultātus un ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un testiem.

72. Ražotājs ir atbildīgs par to, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavotā pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

73. Paziņotā institūcija, kuru izvēlējies ražotājs, veic pārbaudes un testus, kas noteikti piemērojamos standartos, vai ekvivalentus testus, kas noteikti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijās, vai nodrošina to veikšanu, lai gūtu pārliecību par pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām. Ja ražošanā nav izmantoti piemērojamie standarti, paziņotā institūcija nosaka, kādi testi jāveic.

74. Paziņotā institūcija, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz ražotājam atbilstības sertifikātu un uzliek savu identifikācijas numuru apstiprinātajam pirotehniskajam izstrādājumam vai uz savu atbildību nodrošina tā uzlikšanu.

75. Ražotājs marķē šo noteikumu prasībām atbilstošos pirotehniskos izstrādājumus ar CE atbilstības marķējumu un tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi atbilstības novērtēšanu, ja tā devusi šādu atļauju. Ražotājs rakstiski sagatavo Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, identificējot pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā sagatavota.

76. Ražotājs šo noteikumu 70. un 71. punktā minēto tehnisko dokumentāciju, atbilstības sertifikātus un Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un nodrošina, lai tā būtu pieejama kontrolējošajām institūcijām.

3.6. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz visaptverošas kvalitātes nodrošināšanu (H modulis)

77. Atbilstību tipam nosaka, pamatojoties uz visaptverošas kvalitātes nodrošināšanu, un tā ir atbilstības nodrošināšanas procedūra, kurā ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu konstruēšanai, izgatavošanai, galīgajai pārbaudei un testēšanai, kuru uzrauga paziņotā institūcija, kā arī nodrošina un deklarē, ka attiecīgais pirotehniskais izstrādājums atbilst šo noteikumu prasībām.

78. Lai veiktu visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas atbilstības novērtēšanu, ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā, kuru izvēlējies pats ražotājs, pieteikumu novērtēt attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, kā arī paziņo, ka analogs pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā.

79. Šo noteikumu 78. punktā minētajam pieteikumam pievieno:

79.1. tehnisko dokumentāciju vienam modelim no katras ražošanai paredzētā pirotehniskā izstrādājuma kategorijas. Tehniskā dokumentācija ietver:

79.1.1. pirotehniskā izstrādājuma vispārīgo aprakstu;

79.1.2. projektēšanas un ražošanas rasējumus, kā arī detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu un citas shēmas;

79.1.3. aprakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai varētu saprast rasējumus un shēmas, kā arī pirotehniskā izstrādājuma darbību;

79.1.4. to pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu sarakstu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī to risinājumu aprakstu, kuri izmantoti, lai izpildītu noteiktās drošuma pamatprasības, ja nav izmantoti piemērojamie standarti, kā arī šo piemēroto tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja piemērojamie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

79.1.5. aprēķinu un pārbaužu rezultātus, kā arī ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un testiem;

79.2. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju.

80. Ražotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu piemērota kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas nodrošina pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

81. Ražotājs sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē pieņemtos elementus un nosacījumus, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Minētā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienveidīgi interpretēt kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un citus dokumentus.

82. Šo noteikumu 81. punktā minētajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā norāda:

82.1. kvalitātes mērķi un komersanta organizatorisko struktūru, atbildību un pilnvaras attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu uzbūvi un kvalitāti;

82.2. pirotehniskā izstrādājuma uzbūves tehniskās specifikācijas un pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu sarakstu, kā arī to risinājumu aprakstu, kuri izmantoti, lai izpildītu noteiktās drošuma pamatprasības, ja nav pilnībā izmantoti piemērojamie standarti;

82.3. konstrukcijas kontroles un konstrukcijas pārbaudes metodes, procesus un sistemātiskas darbības, kuras tiks izmantotas, izstrādājot attiecīgās kategorijas pirotehniskos izstrādājumus;

82.4. izmantojamās ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesus un sistemātiskās darbības;

82.5. pārbaudes un testus, ko veic pirms un pēc ražošanas procesa, kā arī ražošanas procesa laikā, un to biežumu;

82.6. pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanas dokumentāciju, piemēram, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju;

82.7. informāciju par līdzekļiem, ko izmanto, lai uzraudzītu pirotehniskā izstrādājuma konstrukciju un kvalitātes faktiskos rezultātus, kā arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes nodrošināšanai.

83. Revīziju veic paziņotās institūcijas revīzijas grupa, kuras sastāvā vismaz vienam dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās ir pieredze pirotehnisko izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanas par piemērojamiem standartiem un drošuma pamatprasībām. Paziņotās institūcijas revīzijas grupa izskata šo noteikumu 79.1. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju un secina, vai ražotājs spēj saprast un piemērot šo noteikumu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām.

84. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai gūtu pārliecību, ka tā nodrošina pirotehnisko izstrādājumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Paziņotā institūcija pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst piemērojamā standarta attiecīgajām specifikācijām.

85. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot revīzijas secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

86. Ražotājs uztur apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstošā līmenī un sniedz informāciju par jebkādām paredzētajām izmaiņām apstiprinātajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā paziņotajai institūcijai, kura apstiprinājusi attiecīgo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

87. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un pieņem lēmumu, vai tās ietekmēs pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām un vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot pārbaudes secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

88. Paziņotā institūcija nodrošina kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību, lai gūtu pārliecību, ka ražotājs pastāvīgi un pienācīgi pilda pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

89. Ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju telpām, kurās notiek pirotehniskā izstrādājuma konstruēšana, kā arī ražotnē un sniedz tiem visu nepieciešamo informāciju, īpaši kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju, kvalitāti apliecinošos dokumentus, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju un citus dokumentus, kas paredzēti visaptverošas kvalitātes sistēmas nodrošināšanai.

90. Paziņotā institūcija periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā veic revīziju, lai gūtu pārliecību, ka ražotājs uztur un piemēro apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Paziņotā institūcija iesniedz revīzijas ziņojumu ražotājam.

91. Paziņotās institūcijas pārstāvji ir tiesīgi bez brīdinājuma ierasties telpās, kur notiek pirotehnisko izstrādājumu konstruēšana, kā arī ražotnē un testēt pirotehniskos izstrādājumus vai nodrošināt pirotehnisko izstrādājumu testēšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas paredzētajā veidā. Paziņotā institūcija sniedz ražotājam ziņojumu par pārbaudi un, ja pirotehniskie izstrādājumi ir testēti, arī testu ziņojumu.

92. Ražotājs izpilda šādus pienākumus:

92.1. marķē katru šo noteikumu prasībām atbilstošo pirotehnisko izstrādājumu ar CE atbilstības marķējumu un tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi atbilstības novērtēšanu, ja tā devusi šādu atļauju;

92.2. konkrētajam pirotehniskā izstrādājuma modelim sastāda Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, identificējot pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā sagatavota. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un pēc pieprasījuma izsniedz tās kopiju kontrolējošām institūcijām;

92.3. šo noteikumu 78., 79., 86., 87., 90. un 91. punktā minētos dokumentus, paziņotās institūcijas ziņojumus un lēmumus glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un nodrošina, lai tie būtu pieejami kontrolējošām institūcijām.

93. Paziņotā institūcija izpilda šo noteikumu 68. punktā minētās prasības.

4. Pirotehnisko izstrādājumu Eiropas Savienības atbilstības deklarācija un CE atbilstības marķējums

94. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju strukturē, ievērojot šo noteikumu 95. punktā minēto informāciju, un tajā norāda šo noteikumu 3. nodaļā minētos attiecīgo moduļu elementus, kā arī to, ka ir pierādīta konkrēto pirotehnisko izstrādājumu atbilstība drošuma pamatprasībām. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju pastāvīgi atjaunina. Sagatavojot Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par pirotehnisko izstrādājumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju sagatavo un CE atbilstības marķējumu uzliek, ja ar šo noteikumu 136. punktā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām ir pierādīts, ka pirotehniskais izstrādājums atbilst šo noteikumu prasībām.

95. Eiropas Savienības atbilstības deklarācijā norāda:

95.1. numuru (nav obligāti jāpiešķir);

95.2. pirotehniskā izstrādājuma reģistrācijas numuru, ko atbilstoši šo noteikumu 105., 106. un 107. punktam piešķīrusi paziņotā institūcija, kura veikusi atbilstības novērtēšanu;

95.3. pirotehniskā izstrādājuma, partijas vai sērijas numuru;

95.4. ražotāja nosaukumu un adresi;

95.5. apliecinājumu, ka atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz konkrētā ražotāja atbildību;

95.6. deklarācijas priekšmetu (informāciju pirotehniskā izstrādājuma identifikācijai, kas nodrošina tā izsekojamību);

95.7. tiesību aktus, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus un kuriem atbilst deklarācijas priekšmets (pirotehniskais izstrādājums);

95.8. atsauces uz attiecīgiem izmantotajiem piemērojamiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, saskaņā ar ko tiek deklarēta atbilstība;

95.9. paziņotās institūcijas nosaukumu, numuru, tās veikto darbību aprakstu un izsniegtā sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu;

95.10. Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas izdošanas vietu un datumu, tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kas parakstījusi deklarāciju.

96. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju sagatavo valsts valodā vai pievieno tai tulkojumu valsts valodā, ja pirotehniskais izstrādājums tiek laists vai piedāvāts Latvijas tirgū.

97. Importētāji glabā Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas kopiju ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū, lai tā būtu pieejama kontrolējošām institūcijām, un nodrošina, ka kontrolējošām institūcijām pēc pieprasījuma ir pieejama tehniskā dokumentācija.

98. Ja uz pirotehnisko izstrādājumu attiecas vairāk nekā viens Eiropas Savienības tiesību akts, kurš nosaka, ka nepieciešama Eiropas Savienības atbilstības deklarācija, tiek sagatavota vienota Eiropas Savienības atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.

99. CE atbilstības marķējumu ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis uzliek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 30. panta prasībām.

100. CE atbilstības marķējumu norāda uz pirotehniskā izstrādājuma, bet, ja tas nav iespējams, – uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem. Pirotehniskā izstrādājuma CE atbilstības marķējums ir labi saskatāms, viegli izlasāms un neizdzēšams.

101. CE atbilstības marķējumu uzliek pirms pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū. Aiz CE atbilstības marķējuma ir paziņotās institūcijas (ja tā piedalās ražošanas kontroles posmā) identifikācijas numurs. Paziņotās institūcijas identifikācijas numuru uzliek pati paziņotā institūcija, vai pēc tās norādījuma to uzliek ražotājs.

102. Aiz CE atbilstības marķējuma un, ja nepieciešams, aiz paziņotās institūcijas identifikācijas numura var norādīt citu zīmi par īpašu apdraudējumu vai izmantojumu.

5. Pirotehnisko izstrādājumu marķēšana un reģistrēšana

103. Lai sekmētu pirotehnisko izstrādājumu izsekojamību, ražotājs tos marķē ar reģistrācijas numuru, ko piešķīrusi paziņotā institūcija, kura veic pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu.

104. Reģistrācijas numurs sastāv no šādiem elementiem:

104.1. tās paziņotās institūcijas četru ciparu identifikācijas numurs, kura ir izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu saskaņā ar šo noteikumu 136.1. apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (B modulis) vai kura ir izsniegusi atbilstības sertifikātu saskaņā ar šo noteikumu 136.2. apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (G modulis), vai kura izsniegusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu saskaņā ar šo noteikumu 136.3. apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (H modulis);

104.2. pirotehniskā izstrādājuma kategorija, kurai ir veikta atbilstības sertificēšana, saīsinātā formātā ar lielajiem burtiem:

104.2.1. F1, F2, F3 vai F4 attiecīgi 1., 2., 3. un 4. kategorijas uguņošanas ierīcēm;

104.2.2. T1 vai T2 attiecīgi T1 un T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem;

104.2.3. P1 vai P2 attiecīgi P1 un P2 kategorijas citiem pirotehniskajiem izstrādājumiem;

104.3. apstrādes numurs, kuru pirotehniskajam izstrādājumam piešķīrusi paziņotā institūcija.

105. Reģistrācijas numuru veido šādi: "XXXX-YY-ZZZZ", kur XXXX ir šo noteikumu 104.1. apakšpunktā minētās paziņotās institūcijas četru ciparu identifikācijas numurs, YY – šo noteikumu 104.2. apakšpunktā minētā pirotehniskā izstrādājuma kategorija un ZZZZ – šo noteikumu 104.3. apakšpunktā minētais apstrādes numurs.

106. Paziņotās institūcijas piešķir reģistrācijas numurus, ar kuriem identificē pirotehniskos izstrādājumus, kam ir veikti atbilstības novērtējumi, un to ražotājus, kā arī uztur to pirotehnisko izstrādājumu reģistru, kuriem tās ir izsniegušas ES tipa pārbaudes sertifikātus saskaņā ar šo noteikumu 136.1. apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (B modulis), vai tās ir izsniegušas atbilstības sertifikātus saskaņā ar šo noteikumu 136.2. apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (G modulis), vai tās ir izsniegušas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus saskaņā ar šo noteikumu 136.3. apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (H modulis).

107. Paziņotās institūcijas pirotehnisko izstrādājumu reģistrā glabā informāciju vismaz par šo noteikumu 3. pielikumā paredzētajiem elementiem ne mazāk kā 10 gadus no dienas, kurā paziņotā institūcija ir izsniegusi šo noteikumu 106. punktā minētos sertifikātus vai apstiprinājumus. Paziņotās institūcijas reģistru regulāri atjaunina un padara to publiski pieejamu internetā.

108. Ja paziņojums par paziņoto institūciju tiek atsaukts, minētā institūcija reģistru nodod citai paziņotajai institūcijai vai paziņojošajai institūcijai.

109. Pirotehnisko izstrādājumu ražotāji un importētāji glabā visu ražoto vai importēto pirotehnisko izstrādājumu reģistrācijas numurus kopā ar šo izstrādājumu tirdzniecības nosaukumu, vispārīgo tipu un apakštipu un, ja nepieciešams, arī ražošanas vietu, vismaz 10 gadus pēc tam, kad pirotehniskais izstrādājums ir laists tirgū. Minēto informāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu kontrolējošām institūcijām.

110. Ja pirotehnisko izstrādājumu ražotājs vai importētājs izbeidz darbību, tas nodod šo noteikumu 109. punktā minēto informāciju paziņojošajai institūcijai.

111. Ražotāji uz pirotehniskā izstrādājuma norāda savu nosaukumu (firmu), preču zīmi, kā arī adresi saziņai. Ja minēto informāciju nevar norādīt uz pirotehniskā izstrādājuma, to norāda uz iepakojuma vai pirotehniskajam izstrādājumam pievienotajā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kur var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un kontrolējošām institūcijām viegli saprotamā valodā.

112. Ja ražotājs nav reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, papildus šo noteikumu 111. punktā minētajai informācijai par ražotāju šādu informāciju norāda arī par importētāju.

113. Pirotehnisko izstrādājumu marķējumā papildus šo noteikumu 111. un 112. punktā minētajai informācijai norāda:

113.1. pirotehniskā izstrādājuma nosaukumu un tipu;

113.2. pirotehniskā izstrādājuma reģistrācijas numuru;

113.3. pirotehniskā izstrādājuma partijas vai sērijas numuru;

113.4. pirotehniskā izstrādājuma kategoriju;

113.5. vecumu, no kura personai ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot pirotehnisko izstrādājumu;

113.6. pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukciju;

113.7. ražošanas gadu (F3 un F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm);

113.8. minimālo drošības attālumu, ja tas nepieciešams;

113.9. pirotehniskajā izstrādājumā esošo propelenta daudzumu.

114. Uguņošanas ierīču marķējumā papildus šo noteikumu 111., 112. un 113. punktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

114.1. F1 kategorijas uguņošanas ierīcēm – norādi, ja tas nepieciešams, par to izmantošanu tikai ārpus telpām un minimālo drošības attālumu;

114.2. F2 kategorijas uguņošanas ierīcēm – norādi par to izmantošanu tikai ārpus telpām un, ja tas nepieciešams, minimālo drošības attālumu;

114.3. F3 kategorijas uguņošanas ierīcēm – norādi par to izmantošanu tikai ārpus telpām un minimālo drošības attālumu;

114.4. F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm – norādi par to, ka tiesības izmantot šādas ierīces ir tikai personām ar speciālām zināšanām, un minimālo drošības attālumu.

115. Skatuves pirotehnisko izstrādājumu marķējumā papildus šo noteikumu 111., 112. un 113. punktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

115.1. T1 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem – norādi, ja tas nepieciešams, par to izmantošanu tikai ārpus telpām un minimālo drošības attālumu;

115.2. T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem – norādi par to, ka tiesības izmantot šādas ierīces ir tikai personām ar speciālām zināšanām, un minimālo drošības attālumu.

116. Marķējums ir skaidri saskatāms un saprotams, viegli izlasāms un neizdzēšams, un tas norādīts tās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts noteiktajā valodā, kurā pirotehnisko izstrādājumu paredzēts piedāvāt tirgū.

117. Marķējumu norāda uz pirotehniskā izstrādājuma, bet, ja tas nav iespējams, uz iepakojuma mazākās vienības.

118. Šo noteikumu 112., 113., 116. un 117. punktā minētās prasības neattiecas uz transportlīdzekļu pirotehniskajiem izstrādājumiem.

119. Transportlīdzekļu pirotehnisko izstrādājumu marķējumā papildus norāda:

119.1. izstrādājuma nosaukumu un tipu;

119.2. pirotehniskā izstrādājuma reģistrācijas numuru;

119.3. pirotehniskā izstrādājuma partijas vai sērijas numuru;

119.4. drošības noteikumus (ja tas nepieciešams).

120. Šo noteikumu 111. un 119. punktā minēto transportlīdzekļu pirotehnisko izstrādājumu marķējuma informāciju norāda uz pirotehniskā izstrādājuma, bet, ja tas nav iespējams, uz tā iepakojuma.

121. Transportlīdzekļu pirotehnisko izstrādājumu profesionālajiem lietotājiem ražotājs sastāda drošības datu lapu. Profesionāliem lietotājiem ražotājs sagatavo un iesniedz drošības datu lapu par transportlīdzekļiem paredzētiem pirotehniskiem izstrādājumiem, kura sagatavota lietotāju pieprasītā attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts valodā saskaņā ar II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, un kurā ņem vērā minēto lietotāju īpašās vajadzības. Drošības datu lapu var iesniegt arī elektroniski, ja tam piekrīt profesionālais lietotājs.

122. Pirotehnisko izstrādājumu propelentu marķē atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par bīstamo kravu pārvadājumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

6. Prasības paziņotajām institūcijām
6.1. Pamatprasības paziņotajām institūcijām

123. Institūcija, kas ir paziņota Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotā pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas institūcija veic pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 136. punktā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

124. Paziņotā institūcija atbilst šādām prasībām:

124.1. tā ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona;

124.2. tā darbojas kā trešā persona:

124.2.1. kas ir neatkarīga no komersanta (to apvienības), kura pirotehniska izstrādājuma atbilstību tā novērtē;

124.2.2. kuras darbība nav bijusi saistīta ar pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā veic atbilstības novērtēšanu;

124.3. institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nevar būt novērtējamo pirotehnisko izstrādājumu vai sprādzienbīstamu vielu konstruktori, izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, kā arī nevar būt to pilnvarotie pārstāvji. Attiecīgā pirotehniskā izstrādājuma esība personiskajā lietošanā nav uzskatāma par ierobežojumu attiecīgajai paziņotajai institūcijai, tās vadībai un darbiniekiem veikt attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu;

124.4. institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav saistīti ar vērtējamo pirotehnisko izstrādājumu vai sprādzienbīstamo vielu izstrādi, ražošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu, kā arī nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

124.5. institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, neiesaistās darbībās (īpaši konsultēšanā), kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai integritātei attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, kuras viņiem ir paziņotas;

124.6. institūcija nodrošina, ka filiāle vai šo noteikumu 126. punktā minētā uzdevumu veicēja neietekmē atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu;

124.7. institūcija un tās darbinieki atbilstības novērtēšanu veic profesionāli, godprātīgi, darbinieki ir tehniski kompetenti. Attiecīgais personāls ir brīvs no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas) attiecībā uz viņu lēmumiem vai atbilstības novērtēšanas rezultātiem, īpaši no to personu vai personu grupu ietekmes, kuras ir ieinteresētas atbilstības novērtēšanas rezultātā;

124.8. institūcija ir spējīga veikt visus ar atbilstības novērtēšanu saistītos uzdevumus, kuri tai noteikti šo noteikumu 3. nodaļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati paziņotā institūcija, vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību;

124.9. paziņotajai institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un novērtējamiem pirotehnisko izstrādājumu veidiem un kategorijām, ir:

124.9.1. nepieciešamie darbinieki ar tehniskajām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanu;

124.9.2. nepieciešamie to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot to pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Paziņotajai institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, lai uzdevumus, ko tā veic kā paziņotā institūcija, nodalītu no pārējās darbības;

124.9.3. nepieciešamas darbību veikšanas procedūras, kurās ņem vērā komersanta lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tā struktūru, attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

124.10. institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanu, un tai ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām;

124.11. institūcijas darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, ir:

124.11.1. veikta atbilstoša tehniskā un profesionālā apmācība visās attiecīgajās atbilstības novērtēšanas darbībās;

124.11.2. zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstošas pilnvaras to veikt;

124.11.3. zināšanas un izpratne par izklāstītajām drošuma pamatprasībām, kuras ir noteiktas šo noteikumu 2. nodaļā, attiecīgajiem piemērojamiem standartiem un prasībām, kuras izklāstītas tiesību aktos, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus un reglamentē pirotehnisko izstrādājumu apriti;

124.11.4. spēja sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un ziņojumus, kas pierāda, ka novērtēšana ir veikta;

124.12. ir nodrošināta paziņotās institūcijas, tās vadības un par atbilstības novērtēšanu atbildīgo darbinieku objektivitāte;

124.13. atalgojums, ko saņem paziņotās institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

124.14. ir apdrošināta paziņotās institūcijas civiltiesiskā atbildība attiecībā uz darbībām, ko tā ir tiesīga veikt;

124.15. paziņotās institūcijas darbinieki ievēro profesionālo konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot amata pienākumus, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3. nodaļa, izņemot informāciju, ko sniedz kontrolējošām institūcijām un paziņojošajai institūcijai;

124.16. paziņotā institūcija nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un paziņoto institūciju koordinācijas grupas darbībām, kas izveidota atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem, ar kuriem saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus. Paziņotā institūcija var piedalīties vai nodrošināt deleģētā pārstāvja piedalīšanos minētās darba grupas darbā. Darba grupas lēmumus un sagatavotos dokumentus paziņotā institūcija izmanto kā pamatnostādnes vērtēšanas metodoloģijā.

125. Ja paziņotā institūcija apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 124. punktā izklāstītajām prasībām, ciktāl attiecināmie piemērojamie standarti attiecas uz šīm prasībām.

126. Ja paziņotā institūcija slēdz uzņēmuma līgumu par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka attiecīgā uzdevuma veicējs vai filiāle atbilst 124. punkta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo institūciju.

127. Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par šo noteikumu 126. punktā minētā uzdevumu veicēja vai filiāles darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic komercdarbību.

128. Paziņotā institūcija drīkst par atsevišķu atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu slēgt uzņēmuma līgumu vai deleģēt tos veikt filiālei tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt.

129. Paziņotā institūcija saglabā dokumentus par šo noteikumu 126. punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles kvalifikācijas novērtējumu un to veikto darbu atbilstoši šo noteikumu 3. nodaļai. Dokumenti ir pieejami paziņojošajai institūcijai.

6.2. Paziņoto institūciju pienākumi atbilstības novērtēšanā

130. Paziņotā institūcija atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot lieku slogu komersantiem, ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveidīgs vai sērijveida, vienlaikus ievērojot tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai pirotehniskais izstrādājums atbilstu šo noteikumu prasībām.

131. Ja paziņotā institūcija konstatē, ka ražotājs nav izpildījis šo noteikumu 2. nodaļā, attiecīgajos piemērojamos standartos vai citos dokumentos, kuros ir noteiktas pirotehniskā izstrādājuma tehniskās prasības, izklāstītās drošuma pamatprasības, tā neizsniedz atbilstības sertifikātu un pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošus pasākumus.

132. Ja, uzraugot atbilstību pēc sertifikāta izsniegšanas, paziņotā institūcija konstatē, ka kāds pirotehniskais izstrādājums vairs nav atbilstošs, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošus pasākumus, un, ja nepieciešams, aptur vai anulē sertifikātu. Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē sertifikātu.

133. Paziņotā institūcija informē paziņojošo institūciju par:

133.1. sertifikātu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu;

133.2. apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu, vai paziņošanas nosacījumiem;

133.3. informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no kontrolējošām institūcijām;

133.4. atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņošanas darbības jomā, un – pēc pieprasījuma – par visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmēja līgumu slēgšanu.

134. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas, kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības tādiem pašiem pirotehniskajiem izstrādājumiem, par jautājumiem saistībā ar negatīviem un – pēc pieprasījuma – pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

7. Ražotāja, importētāja, izplatītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pamatpienākumi

135. Ražotājs un importētājs nodrošina, ka tirgū laistie pirotehniskie izstrādājumi atbilst Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 10. panta prasībām.

136. Pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanai ražotājs piemēro vienu no šādām procedūrām:

136.1. ES tipa pārbaudi (B modulis) atbilstoši šo noteikumu 14. punktam un pēc ražotāja izvēles vienu no šādām procedūrām:

136.1.1. atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām pirotehnisko izstrādājumu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis) atbilstoši šo noteikumu 29. punktam;

136.1.2. atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis) atbilstoši šo noteikumu 33. punktam;

136.1.3. atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanu (E modulis) atbilstoši šo noteikumu 52. punktam;

136.2. atbilstība, ko nosaka, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis) atbilstoši šo noteikumu 69. punktam;

136.3. atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz visaptverošas kvalitātes nodrošināšanu (H modulis) atbilstoši šo noteikumu 77. punktam, ciktāl tā attiecas uz F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm.

137. Ražotājs sagatavo tehnisko dokumentāciju, kā arī izveido procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu pirotehnisko izstrādājumu atbilstību šo noteikumu prasībām, ņemot vērā pirotehniskā izstrādājuma konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas piemērojamos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kurām atsaucoties deklarēta pirotehniskā izstrādājuma atbilstība.

138. Importētājs pirms pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū nodrošina, ka ir CE atbilstības marķējums un nepieciešamie dokumenti, kā arī to, ka ražotājs ir:

138.1. sagatavojis tehnisko dokumentāciju;

138.2. veicis atbilstošo atbilstības novērtēšanas procedūru;

138.3. veicis atbilstošu pirotehniskā izstrādājuma marķējumu.

139. Importētājs nodrošina, ka pirotehniskajam izstrādājumam ir pievienotas galalietotājiem viegli saprotamas instrukcijas un drošuma informācija valsts valodā.

140. Ražotājs vai importētājs un izplatītājs, veicot vai nodrošinot pirotehnisko izstrādājumu glabāšanu, pārnēsāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu, nodrošina pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām.

141. Izplatītāja pienākums ir pirms pirotehniskā izstrādājuma piedāvāšanas tirgū pārliecināties, ka pirotehniskie izstrādājumi ir marķēti atbilstoši šo noteikumu prasībām, ir CE atbilstības marķējums, ir pievienotas lietošanas instrukcijas un drošuma informācija valsts valodā, kā arī citi nepieciešamie dokumenti.

142. Ja importētājam vai izplatītājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums neatbilst drošuma pamatprasībām, attiecīgo izstrādājumu nepiedāvā tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Ja pirotehniskais izstrādājums rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un kontrolējošo institūciju. Izplatītājs un pirotehnisko pakalpojumu sniedzējs par pirotehniskā izstrādājuma neatbilstību drošuma pamatprasībām informē ražotāju vai importētāju, no kura pirotehniskos izstrādājumus iegādājies, un kontrolējošo institūciju.

143. Ja ražotājam vai importētājam un izplatītājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums, kuru tas piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām:

143.1. ražotājs vai importētājs nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai panāktu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām;

143.2. izplatītājs pārliecinās, ka ir veikti šo noteikumu 143.1. apakšpunktā minētie nepieciešamie pasākumi.

144. Ja ražotājam vai importētājam un izplatītājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums, kuru tas piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām un nav iespējams nodrošināt šo noteikumu 143. punktā noteikto atbilstību, ražotājs vai importētājs un izplatītājs:

144.1. aptur šāda izstrādājuma laišanu vai piedāvāšanu tirgū;

144.2. izņem šādu izstrādājumu no tirgus vai atsauc to.

145. Ja tas atzīts par lietderīgu saistībā ar pirotehniskā izstrādājuma radīto apdraudējumu, ražotāji un importētāji patērētāju veselības un drošuma aizsardzības nolūkā pēc pienācīgi pamatota kompetento iestāžu pieprasījuma veic tirgū pieejamo pirotehnisko izstrādājumu paraugu testēšanu, izmeklē un, ja nepieciešams, reģistrē sūdzības, neatbilstīgus pirotehniskos izstrādājumus un atsauktus pirotehniskos izstrādājumus, kā arī pastāvīgi informē izplatītājus par šo uzraudzību.

146. Ja pirotehniskais izstrādājums var radīt draudus cilvēku veselībai un drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, ražotājs vai importētājs, izplatītājs un pirotehnisko pakalpojumu sniedzējs nekavējoties par to informē kontrolējošās institūcijas tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, kurās viņš pirotehnisko izstrādājumu ir piedāvājis tirgū, norādot detalizētu informāciju, tajā skaitā par neatbilstību un par veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem, un sadarbojas ar tām, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada pirotehniskie izstrādājumi.

147. Ražotājs vai importētājs, izplatītājs un pirotehnisko pakalpojumu sniedzējs pēc pamatotā pieprasījuma sniedz kontrolējošai institūcijai viegli saprotamā valodā visu nepieciešamo informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai panāktu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām, kā arī dokumentāciju, kas apliecina, ka pirotehniskais izstrādājums atbilst šo noteikumu prasībām. Komersants informāciju sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām, kā arī pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada pirotehniskie izstrādājumi, kurus attiecīgais ražotājs vai importētājs laidis tirgū un izplatītājs piedāvājis tirgū.

148. Ja importētājs vai izplatītājs laiž tirgū kādu pirotehnisko izstrādājumu ar savu vārdu vai preču zīmi vai maina tirgū jau laistu pirotehnisko izstrādājumu tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šo noteikumu prasībām, viņu uzskata par ražotāju un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam.

149. Ražotājs vai importētājs un izplatītājs vismaz 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma iegādes un realizācijas glabā un pēc pieprasījuma sniedz informāciju kontrolējošām institūcijām par visiem ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, kuri tiem piegādājuši pirotehnisko izstrādājumu vai kuriem tie piegādājuši pirotehnisko izstrādājumu.

150. Ja pirotehniskajam izstrādājumam veikts Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 22. panta ceturtajā daļā minētais novērtējums un konstatēts, ka pirotehniskais izstrādājums atbilst normatīvajos aktos par preču un pakalpojumu drošumu noteiktajām prasībām, taču tas rada vai var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai, drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, komersants, kas piedāvājis tirgū attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu, nodrošina koriģējošo pasākumu veikšanu.

8. Noslēguma jautājums

151. Šo noteikumu 104., 105., 107., 108. un 110. punkts stājas spēkā 2016. gada 17. oktobrī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Direktīvas 2014/58/ES, ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/23/EK izveido pirotehnisko izstrādājumu izsekojamības sistēmu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Direktīvas 2013/29/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu pieejamību tirgū;

3) Komisijas 2004. gada 23. aprīļa Direktīvas 2004/57/EK par pirotehnikas izstrādājumu un dažu munīcijas izstrādājumu identifikāciju saistībā ar Padomes Direktīvu 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 434
Izstrādājumi, kuri tiek uzskatīti par pirotehnikas izstrādājumiem vai munīciju

ANO Nr.

Nosaukums/apraksts

Klase/
nodaļa

Izstrādājuma apraksts

G grupa
0009Aizdedzinošā munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu vai bez tā1.2 GMunīcija
Izstrādājumi, kurus galvenokārt izmanto militāriem nolūkiem un kuri ietver dažādu veidu bumbas, granātas, raķetes, mīnas, lādiņus un citas tamlīdzīgas ierīces
Aizdedzinošā munīcija
Munīcija, kas satur aizdedzinošu vielu. Izņemot gadījumus, ja eksplozīvs ir pats minētais sastāvs, šī munīcija satur arī vienu vai vairākas šādas daļas: izmetošo lādiņu ar degļa lādiņu un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar sprāgstošo vai izsitošo lādiņu
0010Aizdedzinošā munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu vai bez tā1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0009
0015Dūmus izraisošā munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu vai bez tā1.2 GDūmus izraisošā munīcija
Munīcija, kura satur dūmus radošu vielu. Izņemot gadījumus, ja eksplozīva ir pati minētā viela, šī munīcija satur arī vienu vai vairākas šādas daļas: izmetošo lādiņu ar degļa lādiņu un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar sprāgstošo vai izsitošo lādiņu
0016Dūmus izraisošā munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu vai bez tā1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0015
0018Asarošanu izraisošā munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu1.2 GAsarošanu izraisošā munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu
Munīcija, kas satur asarošanu izraisošu vielu. Tā satur arī vienu vai vairākas šādas daļas: pirotehnisku vielu; izmetošo lādiņu ar degļa lādiņu un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar sprāgstošo vai izsitošo lādiņu
0019Asarošanu izraisošā munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0018
0039Bumbas ar zibspuldzes efektu1.2 GBumbas
Eksplozīvi izstrādājumi, kurus nomet no lidaparātiem. Tie var saturēt degošu šķidrumu ar sprāgstvielas lādiņu, zibspuldzes efekta maisījumu vai sprāgstvielas lādiņu, bumbas ar zibspuldzes efektu
0049Patronas ar zibspuldzes efektu1.1 GPatronas ar zibspuldzes efektu
Izstrādājumi, kas sastāv no apvalka, kapseles un uzliesmojoša pulvera, kuri apvienoti vienā veselumā un ir sagatavoti šaušanai
0050Patronas ar zibspuldzes efektu1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0049
0054Signāla patronas1.3 GSignāla patronas
Izstrādājumi, kas paredzēti krāsainu signālraķešu vai citu signālu palaišanai, piemēram, izmantojot raķešpistoli
0066Degaukla1.4 GDegaukla
Izstrādājums, kurš sastāv no tekstildzijas, kas pārklāta ar šaujampulveri vai citu ātri degošu pirotehnikas maisījumu, un no elastīga aizsargpārklājuma vai arī no šaujampulvera serdeņa, kuru apņem elastīgs austs materiāls. Šis izstrādājums pakāpeniski sadeg ar atklātu liesmu visā tā garumā, un to izmanto, lai pārnestu aizdedzi no ierīces uz lādiņu
0092Signālugunis (izmanto, novietojot uz zemes)1.3 GSignālugunis
Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un ko paredzēts izmantot, lai apgaismotu, identificētu, signalizētu vai brīdinātu
0093Signālraķetes (izmanto, izšaujot gaisā)1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0092
0101Nedetonējošais deglis1.3 GDeglis (fuse)/uzspridzinātājs (fuze)
Lai gan angļu valodā šiem diviem terminiem ir kopīga izcelsme – franču valodas vārdi fusé, fusil – un tos dažreiz uzskata par viena un tā paša termina rakstības variantiem, ir lietderīgi uzskatīt, ka fuse attiecas uz auklveidīgu aizdedzes ierīci, bet fuze – uz munīcijā izmantotu ierīci, kura ietver mehāniskas, elektriskas, ķīmiskas vai hidrostatiskas sastāvdaļas un kura uzliesmojot vai sprāgstot izraisa sprādzienu ķēdi
Deglis, momentānais, nedetonējošais (ātri degošā degaukla)
Izstrādājums, kurš sastāv no kokvilnas diegiem, kas piesūcināti ar smalku šaujampulveri (ātri degoša degaukla). Tas deg ar atklātu liesmu, un to izmanto uguņošanas ierīču aizdedzes ķēdēs un citur
0103Aizdedzes deglis (cauruļveida, pārklāts ar metālu)1.4 GAizdedzes deglis (cauruļveida, pārklāts ar metālu)
Izstrādājums, kas sastāv no metāla caurulītes ar uzliesmojošas sprāgstvielas serdeni
0171Apgaismošanas munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu vai bez tā1.2 GApgaismošanas munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu vai bez tā
Munīcija, kas paredzēta spēcīga gaismas avota radīšanai, lai apgaismotu kādu apgabalu. Šis termins ietver apgaismošanas patronas, granātas un lādiņus, kā arī apgaismošanas bumbas un bumbas mērķa identifikācijai
0191Rokas signālierīces1.4 GIzstrādājumi, kas paredzēti signālu radīšanai
0192Eksplozīvās un dzelzceļa signālugunis1.1 GSk. ierakstu ANO Nr. 0191
0194Avārijas signālraķetes (kuģu obligātais ekipējums)1.1 GSk. ierakstu ANO Nr. 0191
0195Avārijas signālraķetes (kuģu obligātais ekipējums)1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0191
0196Dūmu signālraķetes1.1 GSk. ierakstu ANO Nr. 0191
0197Dūmu signālraķetes1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0191
0212Munīcijas trasējošie lādiņi1.3 GMunīcijas trasējošie lādiņi
Noslēgti izstrādājumi, kuri satur pirotehniskas vielas un paredzēti lādiņa trajektorijas noteikšanai
0254Apgaismošanas munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu vai bez tā1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0171
0297Apgaismošanas munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu vai bez tā1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0254
0299Bumbas ar zibspuldzes efektu1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0039
0300Aizdedzinošā munīcija ar sprāgstošo, izsitošo vai izmetošo lādiņu vai bez tā1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0009
0301Asarošanu izraisošā munīcija ar sprāgstošo un izsitošo lādiņu1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0018
0303Dūmu munīcija ar sprāgstošo un izsitošo lādiņu vai bez tā1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0015
0306Munīcijas trasējošie lādiņi1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0212
0312Signāla patronas1.4 GSignāla patronas
Izstrādājumi, kas paredzēti krāsainu signālraķešu vai citu signālu palaišanai, izmantojot raķešpistoles
0313Dūmu signālraķetes1.2 GSk. ierakstu ANO Nr. 0195
0318Mācību granātas (rokas vai šaujamieroču)1.3 GMācību granātas (rokas vai šaujamieroču)
Izstrādājumi, kurus paredzēts mest ar roku vai izšaut, izmantojot šaujamieroci
0319Cauruļveida kapseles1.3 GCauruļveida kapseles
Izstrādājumi, kuri sastāv no aizdedzes kapseles un tādas uzliesmojošas sprāgstvielas papildu lādiņa kā šaujampulveris un kurus izmanto, lai aizdedzinātu izmetošo lādiņu patronas čaulā, piemēram, lielgabalos
0320Cauruļveida kapseles1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0319
0333Uguņošanas ierīces1.1 GUguņošanas ierīces
Pirotehnikas izstrādājumi, kas paredzēti izklaidei
0334Uguņošanas ierīces1.2 GSk. ierakstu ANO Nr. 0333
0335Uguņošanas ierīces1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0333
0336Uguņošanas ierīces1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0333
0362Mācību munīcija1.4 GMācību munīcija
Munīcija bez sprāgstvielas pamatlādiņa, kas satur sprāgstošo vai izsitošo lādiņu. Parasti tā satur arī uzspridzinātāju un izmetošo lādiņu
0363Pārbaudes munīcija1.4 GPārbaudes munīcija
Munīcija, kas satur pirotehniskas vielas un ko izmanto, lai pārbaudītu jauna munīcijas veida, ieroču sastāvdaļu vai ieroču sistēmu efektivitāti vai jaudu
0372Mācību granātas (rokas vai šaujamieroču)1.2 GSk. ierakstu ANO Nr. 0318
0373Rokas signālierīces1.4 SSk. ierakstu ANO Nr. 0191
0403Signālraķetes (izmanto, izšaujot gaisā)1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0092
0418Signālugunis (izmanto, novietojot uz zemes)1.2 GSk. ierakstu ANO Nr. 0092
0419Signālugunis (izmanto, novietojot uz zemes)1.1 GSk. ierakstu ANO Nr. 0092
0420Signālraķetes (izmanto, izšaujot gaisā)1.1 GSk. ierakstu ANO Nr. 0092
0421Signālraķetes (izmanto, izšaujot gaisā)1.2 GSk. ierakstu ANO Nr. 0092
0424Inertie un trasējošie lādiņi1.3 GLādiņi
Tādi izstrādājumi kā šāviņi vai lodes, ko izšauj no lielgabala vai cita artilērijas šaujamieroča, šautenes vai cita kājnieku ieroča. Tie var būt inerti, ar trasējošo lādiņu vai bez tā, kā arī saturēt sprāgstošo vai izsitošo lādiņu vai sprāgstvielas lādiņu
0425Inertie un trasējošie lādiņi1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0424
0428Pirotehniskie izstrādājumi, kas paredzēti tehniskām vajadzībām1.1 GPirotehniskie izstrādājumi, kas paredzēti tehniskām vajadzībām
Izstrādājumi, kuri satur pirotehniskas vielas un kurus izmanto tehniskām vajadzībām, piemēram, lai radītu siltumu, gāzi, specefektus. Šis termins neietver šādus izstrādājumus, kuri ir minēti atsevišķi: visu veidu munīciju; signāla patronas; eksplozīvos pārgriezējus un troses; uguņošanas ierīces; signālraķetes; signālugunis; eksplozīvās palaišanas ierīces; eksplozīvās kniedes; rokas signālierīces; avārijas signālraķetes; dzelzceļa un eksplozīvās signālugunis; dūmu signālraķetes
0429Pirotehniskie izstrādājumi, kas paredzēti tehniskām vajadzībām1.2 GSk. ierakstu ANO Nr. 0428
0430Pirotehniskie izstrādājumi, kas paredzēti tehniskām vajadzībām1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0428
0431Pirotehniskie izstrādājumi, kas paredzēti tehniskām vajadzībām1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0428
0434Lādiņi ar sprāgstošo vai izsitošo šāviņu1.2 GLādiņi
Tādi izstrādājumi kā šāviņi vai lodes, ko izšauj no lielgabala vai cita artilērijas šaujamieroča, šautenes vai cita kājnieku ieroča. Tie var būt inerti, ar trasējošo lādiņu vai bez tā, kā arī saturēt sprāgstošo vai izsitošo lādiņu vai sprāgstvielas lādiņu
0435Lādiņi ar sprāgstošo vai izsitošo šāviņu1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0434
0452Mācību granātas (rokas vai šaujamieroču)1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0372
0487Dūmu signālraķetes1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0194
0488Mācību munīcija1.3 GMācību munīcija
Munīcija bez sprāgstvielas pamatlādiņa, kas satur sprāgstošo vai izsitošo lādiņu. Parasti tā satur arī uzspridzinātāju un izmetošo lādiņu. Šis termins neietver mācību granātas, kas ir minētas atsevišķi
0492Eksplozīvās un dzelzceļa signālugunis1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0194
0493Eksplozīvās un dzelzceļa signālugunis1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0194
0503Drošības spilvenu gāzģeneratori vai drošības spilvenu moduļi, vai drošības jostu pirotehniskie nospriegotāji1.4 G 
S grupa
0110Mācību granātas (rokas vai šaujamieroču)1.4 SSk. ierakstu ANO Nr. 0318
0193Eksplozīvās un dzelzceļa signālugunis1.4 SSk. ierakstu ANO Nr. 0194
0337Uguņošanas ierīces1.4 SSk. ierakstu ANO Nr. 0334
0345Inertie un trasējošie lādiņi1.4 SLādiņi
Tādi izstrādājumi kā šāviņi vai lodes, ko izšauj no lielgabala vai cita artilērijas šaujamieroča, šautenes vai cita kājnieku ieroča. Tie var būt inerti, ar trasējošo lādiņu vai bez tā, kā arī saturēt sprāgstošo vai izsitošo lādiņu vai sprāgstvielas lādiņu
0376Cauruļveida kapseles1.4 SSk. ierakstu ANO Nr. 0319
0404Signālraķetes (izmanto, izšaujot gaisā)1.4 SSk. ierakstu ANO Nr. 0092
0405Signāla patronas1.4 SSignāla patronas
Izstrādājumi, kas paredzēti krāsainu signālraķešu vai citu signālu palaišanai, piemēram, izmantojot raķešpistoles
0432Pirotehniskie izstrādājumi, kas paredzēti tehniskām vajadzībām1.4 S 
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 434
Izstrādājumi, attiecībā uz kuriem jānosaka, vai tie ir pirotehnikas izstrādājumi vai sprāgstvielas

ANO Nr.

Nosaukums/apraksts

Klase/
nodaļa

Izstrādājuma apraksts

G grupa
0121Degļi1.1 GDegļi
Izstrādājumi, kuri satur vienu vai vairākas sprāgstvielas un kurus izmanto, lai eksplozīvā ķēdē izraisītu uzliesmošanu. Tos var iedarbināt ķīmiski, elektriski vai mehāniski
0314Degļi1.2 GSk. ierakstu ANO Nr. 0121
0315Degļi1.3 GSk. ierakstu ANO Nr. 0121
0316Aizdedzes uzspridzinātāji1.3 G 
0317Aizdedzes uzspridzinātāji1.4 G 
0325Degļi1.4 GSk. ierakstu ANO Nr. 0121
0353Eksplozīvi izstrādājumi, kas nav minēti citur1.4 G 
0454Degļi1.4 SSk. ierakstu ANO Nr. 0121
S grupa
0131Degļa aizdedzinātāji1.4 SDegļa aizdedzinātāji
Dažādas konstrukcijas izstrādājumi, kurus aktivizē ar berzi, triecienu vai elektrību un izmanto, lai aizdedzinātu degauklu
0349Eksplozīvi izstrādājumi, kas nav minēti citur1.4 S 
0368Aizdedzes uzspridzinātāji1.4 S 
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 434
Pirotehnisko izstrādājumu reģistra formāta paraugs

Paziņotās institūcijas

 
 

(nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

pirotehnisko izstrādājumu reģistrs


Reģistrācijas numurs

Datums, kurā izsniegts ES tipa pārbaudes sertifikāts (B modulis), atbilstības sertifikāts (G modulis) vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājums (H modulis) un derīguma termiņš (ja tāds ir)

Ražotājs

Pirotehniskā izstrādājuma vispārīgais tips un apakštips (ja tāds ir)

Ražošanas posma atbilstības modulis1

Paziņotā institūcija, kas veic ražošanas posma atbilstības novērtēšanu1

Papildu informācija

Piezīme. 1 Pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas procedūru norāda, ja paziņotā institūcija piemērojusi ES tipa pārbaudi (B modulis). To var nenorādīt, ja piemērota pirotehniskā izstrādājuma atbilstības pārbaude (G modulis) vai visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas pārbaude (H modulis). Informāciju, ja tā ir zināma, norāda, ja ir iesaistīta cita paziņotā institūcija.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 434Pieņemts: 28.07.2015.Stājas spēkā: 14.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 13.08.2015. OP numurs: 2015/157.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
275846
14.08.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)