Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 27. septembra lēmumu "Nacionālais numerācijas plāns".
Ministru kabineta noteikumi Nr.367

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 30.§)
Nacionālais numerācijas plāns
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu nosaka numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūras, kā arī numerācijas lietošanas mērķus un veidus.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini un simboli:

2.1. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numurs – nacionālais numurs, viens no pakalpojumu numuriem, ko lieto tādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, par kuriem maksā izsaukuma saņēmējs;

2.2. cita veida pakalpojuma numurs – nacionālais numurs, viens no pakalpojumu numuriem, ko nelieto tādiem pakalpojumiem, kuru sniegšanai paredzēti bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri, dalītās samaksas pakalpojuma numuri vai papildu samaksas pakalpojuma numuri;

2.3. dalītās samaksas pakalpojuma numurs – nacionālais numurs, viens no pakalpojumu numuriem, ko lieto tādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, par kuriem daļu maksā izsaukuma veicējs, bet atlikušo daļu – izsaukuma saņēmējs;

2.4. datu pārraides tīklu identifikācijas kods – identifikācijas koda veids (ciparu kombinācija), kas apzīmē datu pārraides tīklu valstī;

2.5. identifikācijas kods (IC jeb identification code) – ciparu kombinācija, kura nacionālā un starptautiskā mērogā identificē publisko elektronisko sakaru tīklu;

2.6. iekšzemes izsaukums – izsaukums, kurš ir uzsākts un pabeigts Latvijas Republikas teritorijā;

2.6.1 IoT/M2M numurs – lietu interneta vai starpierīču saziņas numurs;

2.6.2 eksteritoriālais IoT/M2M numurs – nacionālais numurs, ko lieto mašīna sakaru nodrošināšanai Eiropas Ekonomikas zonas publiskajā elektronisko sakaru tīklā un Latvijas Republikas teritorijas publiskajā elektronisko sakaru tīklā ar iespēju izmantot arī viesabonēšanā;

2.6.3 IoT/M2M numurs valsts robežās – nacionālais numurs, ko lieto mašīna sakaru nodrošināšanai Latvijas Republikas teritorijā elektronisko sakaru tīklā ar iespēju izmantot arī viesabonēšanā;

2.7. īsais kods – prefikss, piekļuves kods vai īsais numurs, kas tiek lietots publiskajā elektronisko sakaru tīklā kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā atsevišķs numurs galalietotāju piekļuvei publiskā elektronisko sakaru tīkla pakalpojumiem;

2.8. īsais numurs – viens no īsā koda veidiem, kura formāts ir īsāks par numuru pamatformātā;

2.8.1 mašīna – sakari (M2M jeb Machine to Machine communications, ar ko šeit saprot arī lietu internetu IoT jeb Internet of Things, turpmāk abi kopā – IoT/M2M) jeb tiešas saziņas elektroniskie sakari starp ierīcēm vai lietotnēm ar daļēji vai pilnībā automatizētu datu un informācijas pārraidi, izmantojot jebkāda veida sakaru kanālu, tai skaitā vadu vai bezvadu;

2.9. mobilā pieslēguma identifikācijas numurs (MSIN jeb Mobile Subscriber Identification Number) – publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numura trešais lauks, kas identificē publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu;

2.10. nacionālais numurs – numurs, kuru lieto izsaukumiem valsts robežās;

2.11. nacionālais signalizācijas punktu kods (NSPC jeb National Signaling Point Code) – identifikācijas koda veids, kuru lieto, lai nodrošinātu signalizācijas datu maršrutēšanu un identifikāciju publiskajos elektronisko sakaru tīklos valstī;

2.12. numurs pamatformātā – Latvijas Republikas nacionālais numurs, kas sastāv no astoņiem cipariem;

2.13. numura slēgtā sastādīšanas procedūra – kārtība, kas nosaka vienādu (unificētu) numura formātu un unificētu numura sastādīšanu;

2.14. operatora izvēles kods – piekļuves kods, ciparu kombinācija, ko galalietotājs sastāda, lai veiktu izsaukumu, izmantojot cita operatora publisko elektronisko sakaru tīklu;

2.15. operatora publiskā mobilā telefonu tīkla kods (MNC jeb Mobile Network Code) – publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numura otrais lauks, kas norāda piederību publiskā mobilā telefonu tīkla operatoram;

2.16. papildu samaksas pakalpojuma numurs – nacionālais numurs, viens no pakalpojumu numuriem, ko lieto tādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kurus izsaukumu veicējs saņem par maksu, kas ir atšķirīga no maksas par iekšzemes izsaukumiem, starptautiskajiem izsaukumiem, kā arī citiem izsaukumiem (piemēram, bezmaksas izsaukums, dalītās samaksas izsaukums);

2.17. piekļuves kods – viens no īsā koda veidiem, kas tiek lietots vienā publiskajā elektronisko sakaru tīklā kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kas tiek lietots atsevišķi no izsaucamā numura galalietotāju piekļuvei cita publiskā elektronisko sakaru tīkla pakalpojumiem;

2.18. prefikss – viens no īsā koda veidiem, kas publiskajā telefonu tīklā tiek sastādīts pirms izsaucamā numura, bet nav izsaucamā numura daļa un kas tiek lietots, lai piekļūtu publiskā telefonu tīkla pakalpojumiem (numerācijas plāna ietvaros tiek lietots viens prefikss – starptautiskais prefikss);

2.19. publiskais fiksētais elektronisko sakaru tīkls – publiskais elektronisko sakaru tīkls, kurā noslodzes maršrutēšanu nodrošina uz pieslēguma punktu, kurš atrodas pastāvīgā vietā, vai no tā;

2.20. publiskā fiksētā telefonu tīkla numurs – nacionālais numurs, ko lieto publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā Latvijas Republikas teritorijā;

2.21. publiskais mobilais elektronisko sakaru tīkls – publiskais elektronisko sakaru tīkls, kurā noslodzes maršrutēšanu nodrošina uz kustībā esošu pieslēguma punktu vai no tā, izmantojot mobilajam sakaru dienestam paredzētu Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru, kā arī nodrošina starptautisko viesabonēšanu;

2.22. publiskā mobilā telefonu tīkla numurs – nacionālais numurs, ko lieto publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, izmantojot Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru;

2.23. publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numurs (IMSI jeb International Mobile Subscriber Identity) – numurs, kas saskaņā ar mobilo telefonu elektrosakaru standartu ir unikāls katram mobilā telefonu tīkla galalietotājam;

2.24. publiskā mobilā telefonu tīkla valsts kods (MCC jeb Mobile Country Code) – publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numura pirmais lauks, kas norāda piederību publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja valstij;

2.25. operatora pakalpojuma numurs – īsais numurs, kuru lieto dažādu pakalpojumu nodrošināšanai;

2.26. saskaņotais pakalpojums ar sociālo vērtību – pakalpojums, kas galalietotājam ir pieejams bez maksas un atbilst noteiktai sociālai nepieciešamībai, veicina personu vai noteiktu personu grupu labklājību vai drošību, palīdz grūtībās nonākušām personām un kura sniegšanai lietotā numura izsaukuma izmaksas sedz izsaukuma saņēmējs;

2.27. simbols "X" – viens cipars numurā (0 vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6, vai 7, vai 8, vai 9);

2.28. simbols "Y" – viens cipars numurā (0 vai 4, vai 5, vai 6, vai 7, vai 8, vai 9);

2.29. starptautiskais izsaukums – izsaukums, kurš ir uzsākts Latvijas Republikas teritorijā un pabeigts ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

2.30. starptautiskais prefikss – ciparu kombinācija, ko sastāda, lai veiktu izsaukumu starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā;

2.31. starptautiskais numurs – numurs, kuru lieto starptautiskā izsaukuma nodrošināšanai;

2.32. starptautiskais signalizācijas punktu kods (ISPC jeb International Signalling Point Codes) – identifikācijas koda veids, ko lieto, lai nodrošinātu signalizācijas datu maršrutēšanu un identifikāciju starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā;

2.32.1 numurs tehniskām vajadzībām – nacionālais numurs, kas nav nodots lietošanā galalietotājam un ko lieto izsaukuma maršrutēšanai numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā, izsaukuma vai īsziņas maršrutēšanai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu testēšanai publiskajā elektronisko sakaru tīklā;

2.33. valsts kods (CC jeb Country Code) – piekļuves kods, kas identificē valsti starptautiskajā publiskajā elektronisko sakaru tīklā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 374; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 722)

3. Publiskā telefonu tīkla numuru veidošanai izmanto tikai ciparus.

4. Latvijas Republikā numurs tiek sastādīts, izmantojot numura slēgto sastādīšanas procedūru.

5. Lietošanā piešķirto numuru vai kodu lieto vienīgi tam paredzētajam lietošanas mērķim (1. pielikums).

6. Numurus pēc to struktūras un formāta iedala šādi:

6.1. publiskā telefonu tīkla numuri pamatformātā (II nodaļa);

6.2. īsie kodi (III nodaļa);

6.3. identifikācijas kodi (IV nodaļa).

II. Publiskā telefonu tīkla numuri

7. Publiskā telefonu tīkla numurus iedala šādi:

7.1. starptautiskie numuri;

7.2. nacionālie numuri.

8. Nacionālos numurus iedala šādi:

8.1. publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri;

8.2. publiskā mobilā telefonu tīkla numuri;

8.3. pakalpojumu numuri;

8.4. IoT/M2M numuri.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 722)

9. Pakalpojumu numurus iedala šādi:

9.1. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri;

9.2. dalītās samaksas pakalpojuma numuri;

9.3. papildu samaksas pakalpojuma numuri;

9.4. citu veidu pakalpojumu numuri.

10. Latvijas Republikas starptautiskā numura formāts sastāv no valsts koda un nacionālā numura (2. pielikuma 1. punkts). Starptautiskais prefikss nav Latvijas Republikas starptautiskā publiskā telefonu tīkla numura sastāvdaļa.

11. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numura pirmais cipars (indekss) norāda uz piederību publiskajam fiksētajam elektronisko sakaru tīklam (1. pielikuma 1. tabula).

12. Publiskā mobilā telefonu tīkla numura pirmais cipars (indekss) norāda uz piederību publiskajam mobilajam elektronisko sakaru tīklam (1. pielikuma 1. tabula).

13. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuru vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuru nelieto tādiem pakalpojumiem, kuru sniegšanai paredzēti pakalpojumu numuri.

14. Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem (1. pielikuma 1. tabula).

15. Dalītās samaksas pakalpojuma numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību dalītās samaksas pakalpojuma numuriem (1. pielikuma 1. tabula).

16. Papildu samaksas pakalpojuma numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību papildu samaksas pakalpojuma numuriem (1. pielikuma 1. tabula).

17. Cita veida pakalpojuma numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību citu veidu pakalpojumu numuriem (1. pielikuma 1. tabula).

17.1 IoT/M2M numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari vai pieci cipari (indeksi) norāda uz piederību IoT/M2M numuriem (1. pielikuma 1.1 tabula).

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

III. Īsie kodi

18. Īsos kodus iedala piekļuves kodos, īsajos numuros un prefiksos, kuru formāts ir divi, trīs, četri, pieci vai seši cipari (2. pielikuma 7. punkts un 1. pielikuma 2. tabula).

19. Īsie kodi trīs ciparu formātā 100, 104–109 un 190–199 un četru ciparu formātā 1010–1019, 1020–1029 un 1030–1039 ir piekļuves kodi, ko lieto kā operatora izvēles kodus.

20. Īsos numurus:

20.1. divu ciparu formātā 01, 02, 03 un 04, kā arī trīs ciparu formātā 110, 112, 113, 114 un 115 lieto vienīgi speciālie dienesti: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, gāzes avārijas dienests, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (1. pielikuma 2. tabula);

20.2. trīs ciparu formātā 11X, 12X–15X un 17X vai četru ciparu formātā 18XX lieto operatoru pakalpojumiem, izņemot īsos kodus, kas minēti šo noteikumu 20.1. apakšpunktā;

20.3. kuri sākas ar "118" četru ciparu formātā (118X) vai piecu ciparu formātā (1184X), lieto telefonu uzziņu dienestam, kurš papildus informācijai par abonentiem, kuri ir devuši piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā abonentu sarakstā, var sniegt arī cita veida informāciju;

20.4. kuri sākas ar "16" četru ciparu formātā (16XX), lieto operatoru pakalpojumiem tikai konkrētā publiskā elektronisko sakaru tīkla ietvaros;

20.5. kuri sākas ar "82" piecu ciparu formātā (82XXX) un "83", "84", "85", "86", "87", "88" un "89" četru ciparu formātā (83XX, 84XX, 85XX, 86XX, 87XX, 88XX, 89XX), lieto operatoru pakalpojumiem, izņemot kodus 8303, 8345 un 8989, kurus lieto vienīgi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nodrošināšanai. Par kodiem 8303 un 8989 ir atbildīgs Nacionālais veselības dienests, bet par kodu 8345 – Valsts kanceleja. Atbildīgās iestādes pieņem lēmumu par pakalpojuma sniedzēju, kurš tehniski nodrošina attiecīgā koda darbību atbilstoši tā mērķim;

20.6. tāda satura pakalpojumu sniegšanai, kuros propagandēta, atainota vai ietverta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija vai azartspēles, ciktāl šāda satura pakalpojumu sniegšana nav aizliegta ar likumu, lieto tikai četru ciparu formātā, sākot ar "88" vai "89" (88XX vai 89XX).

(Grozīts ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 277; MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 279)

21. Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību īsos numurus lieto, ievērojot šādu kārtību:

21.1. īsos numurus, kuri sākas ar "116" sešu ciparu formātā (116XXX), lieto, sniedzot Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotos pakalpojumus ar sociālo vērtību, izņemot numuru 116112, kuru nelieto un kura numerācijas lietošanas tiesības nepiešķir nevienam elektronisko sakaru komersantam;

21.2. izsaukuma laikā, lietojot īsos numurus diapazonā 116XXX, nav atļauta reklāma, izklaides pakalpojumi, mārketings un tirdzniecība, izsaukuma lietošana turpmākiem tirdzniecības vai komercpakalpojumiem;

21.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē to numuru sarakstu, kuri rezervēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību, kā arī to lietošanas nosacījumus atbilstoši šiem noteikumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina, lai ministrijas tīmekļvietnē tiktu uzturēta informācija, kurā norādīti 116XXX sērijas numuri un ar tiem saistītie pieejamie pakalpojumi;

21.4. lēmumu par 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēju pieņem šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā minētā par 116XXX sērijas numura pakalpojuma darbības jomu atbildīgā iestāde (konkursa kārtībā). Atbildīgās iestādes lēmumu var pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, ja 116XXX sērijas numura pakalpojumu sniedz valsts institūcija, kurai šāda funkcija deleģēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

21.5. izvēloties 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēju, vērtē atbilstību šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā minētajam attiecīgā pakalpojuma aprakstam;

21.6. 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma saturu un pieejamību atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā minētajam attiecīgā pakalpojuma aprakstam un darba laika nosacījumiem;

21.7. 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzējs izvēlas elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina Eiropas Savienības vienotā numura ieviešanu un, slēdzot starpsavienojuma līgumus, nodrošina piekļuvi tam no visiem elektronisko sakaru tīkliem;

21.8. izvēlētais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs, vispārējā kārtībā iesniedzot Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram atbildīgās iestādes lēmumu par 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēja izvēli un 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēja iesniegumu par operatora izvēli, pieprasa konkrēta sociālās vērtības pakalpojuma saskaņoto numuru (116XXX).

22. Īso kodu "00" lieto kā starptautisko prefiksu.

IV. Identifikācijas kodi

23. Identifikācijas kodus iedala:

23.1. starptautiskajos signalizācijas punktu kodos;

23.2. nacionālajos signalizācijas punktu kodos;

23.3. mobilā telefonu tīkla kodos;

23.4. datu pārraides tīkla identifikācijas kodos.

24. Starptautisko signalizācijas punktu kodu piešķir operatoram (1. pielikuma 4.tabula). Starptautiskā signalizācijas punkta kods sastāv no trim laukiem ar 14 bitiem jeb pieciem cipariem (2. pielikuma 3. punkts), no kuriem:

24.1. pirmie trīs biti (pirmais cipars) identificē zonas kodu, kurā no pasaules astoņiem numerācijas reģioniem signalizācijas punkts atrodas;

24.2. nākamie astoņi biti (trīs cipari) identificē apgabala kodu, kurā no 256 apgabaliem signalizācijas punkts atrodas;

24.3. pēdējie trīs biti (viens cipars) norāda, kurš starptautiskais signalizācijas punktu kods tiks adresēts no starptautisko signalizācijas punktu kodu kopas.

25. Nacionālo signalizācijas punktu kodu piešķir operatoram. Nacionālais signalizācijas punktu kods sastāv no viena 14 bitu lauka, kura skaitlisko vērtību apzīmē ar pieciem decimālajiem cipariem diapazonā no 00000 līdz 16384 (2. pielikuma 4. punkts), kur pirmie divi cipari apzīmē indeksu, bet pēdējie trīs – centrāles numuru (1. pielikuma 5. tabula).

26. Publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numuru piešķir operatoram. Publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numurs sastāv no trim laukiem, kuru kopējais garums nepārsniedz 15 ciparus (2. pielikuma 5. punkts), no kuriem:

26.1. pirmie trīs cipari identificē publiskā mobilā telefonu tīkla valsts kodu;

26.2. nākamie divi cipari identificē konkrēta operatora publiskā mobilā telefonu tīkla kodu;

26.3. pēdējie cipari, kuru skaits var sasniegt deviņus vai desmit ciparus, identificē konkrēta operatora unikālu mobilā pieslēguma identifikācijas numuru.

27. Publiskā mobilā tīkla kods ir piecu ciparu kods, kas sastāv no publiskā mobilā telefonu tīkla valsts koda un operatora publiskā mobilā telefonu tīkla koda (2. pielikuma 5. punkts).

28. Datu pārraides tīkla identifikācijas koda formāts sastāv no četriem cipariem, kur pirmie trīs cipari identificē valsts datu pārraides tīkla kodu un pēdējais cipars identificē valsts datu pārraides tīkla numuru (2. pielikuma 6. punkts). Datu pārraides tīkla identifikācijas kodu sadalījums ir noteikts šo noteikumu 1. pielikuma 7. tabulā.

V. Numura sastādīšanas procedūras

29. Lietotājs numuru sastāda šādi:

29.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, numuru sastāda šādā secībā – starptautiskais prefikss, valsts kods, attiecīgās valsts nacionālais numurs (3. pielikuma 1. punkts);

29.2. veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, sastāda nacionālo numuru (3. pielikuma 2. punkts);

29.3. veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā uz trīs, četru, piecu vai sešu ciparu īsajiem numuriem, numuru sastāda atbilstoši 3. pielikuma 3. punktam.

30. Veicot izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā uz divu ciparu īso pakalpojumu numuru, pirmais cipars ir 0, otrais cipars 1, 2, 3 vai 4 (3. pielikuma 4. punkts).

31. Ja operatoru izvēlas, izmantojot operatora izvēles pakalpojumu:

31.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods, starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (3. pielikuma 5. punkts);

31.2. veicot iekšzemes izsaukumu, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un nacionālais numurs (3. pielikuma 6. punkts).

32. Ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu:

32.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, numuru sastāda šādā secībā – starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (3. pielikuma 7. punkts);

32.2. veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, sastāda nacionālo numuru (3. pielikuma 8. punkts).

VI. Numuru identifikācija un maršrutēšana

33. Veicot starptautisko izsaukumu, operators nodrošina, ka numura identifikācija un maršrutēšana notiek pēc valsts koda un attiecīgās valsts nacionālā numura. Ja starptautisko izsaukumu veic no publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla, operators nodrošina valsts koda un publiskā mobilā telefonu tīkla valsts koda sakritību pēc valsts piederības.

34. Veicot iekšzemes izsaukumu, numura identifikācija un maršrutēšana notiek pēc nacionālā numura.

35. Publiskā mobilā telefonu tīkla numurus var lietot vienīgi ar Latvijas Republikas operatora publiskā mobilā tīkla kodu.

VII. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumus Nr. 684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 136. nr.; 2009, 145., 200. nr.; 2010, 40., 46., 135. nr.; 2011, 86. nr.; 2012, 48. nr.; 2013, 219. nr.; 2014, 174. nr.).

37. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

38. Šo noteikumu 1. pielikuma 1. tabulas 1. un 2. punktā minētie numerācijas indeksi "6XXXXXXX" un "2XXXXXXX" ir lietojami visiem iepriekš aktivizētajiem IoT/M2M numuru pieslēgumiem. Jauni IoT/M2M numuru pieslēgumi nodrošināmi ar 2021. gada 1. janvāri, izmantojot IoT/M2M numurus.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

39. Šo noteikumu 1. pielikuma 1.1 tabulā noteiktais numerācijas iedalījums eksteritoriālajiem IoT/M2M numuriem un IoT/M2M numuriem valsts robežās stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.367
Numuru un kodu sadalījums

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 753; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 277; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 374; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 722; MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 279)

1. tabula

Numuri

Nr.
p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.6XXXXXXXGalalietotāju pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā.
Tehniskām vajadzībām publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā
2.2XXXXXXXGalalietotāju pieslēguma punktam publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā.
Tehniskām vajadzībām publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā

3.

80XXXXXX

Bezmaksas izsaukuma pakalpojumiem

4.

81XXXXXX

Dalītās samaksas pakalpojumiem

5.

90XXXXXX

Papildu samaksas pakalpojumiem

6.

78XXXXXX

Citu veidu pakalpojumiem

1.1 tabula

IoT/M2M numuri

Nr. p. k.Numerācijas indekssLietošanas mērķis
1.300 00X XXX XXXvalsts robežās
eksteritoriāli
2.70 XXX XXX*valsts robežās
3.71 XXX XXX*valsts robežās
4.72 XXX XXXvalsts robežās
5.73 XXX XXX**valsts robežās
6.74 XXX XXX**valsts robežās

Piezīmes.

1. * Diapazons izmantošanai tikai mobilajā elektronisko sakaru tīklā.

2. ** Diapazons izmantošanai tikai fiksētajā elektronisko sakaru tīklā.

2. tabula

Īsie kodi

Nr.
p.k.

Kods

Lietošanas mērķis

1.

00

Starptautisko izsaukumu prefikss

2.

0X

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un gāzes avārijas dienesta (01, 02, 03 un 04) darbības nodrošināšanai

3.

101X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

4.

102X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

5.

103X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

6.

10Y

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

7.

11X, izņemot 110, 112, 113, 114 un 115

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

8.

110

Valsts policijas numurs

9.

112

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

10.

113

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta numurs

11.

114

Gāzes avārijas dienesta numurs

12.

115

Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra numurs

13.

116XXX

Saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai

14.

118X

Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai

15.

1184X

Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai

16.

12X

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

17.

13X

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

18.

14X

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

19.

15X

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

20.

16XX

Operatoru pakalpojumiem

21.

17X

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

22.

18XX

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

23.

19X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

24.

82XXX

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

25.

83XX, izņemot 8303 un 8345

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā
25.1
8303
Numurs Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nodrošināšanai, lai pieteiktos Covid-19 infekcijas analīžu nodošanai
25.2
8345
Numurs Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nodrošināšanai

26.

84XX

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

27.

85XX

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

28.

86XX

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

29.

87XX

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

30.

88XX

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā

31.

89XX, izņemot 8989

Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā elektronisko sakaru tīklā
32.
8989
Numurs Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nodrošināšanai, lai pieteiktos vakcīnai pret Covid-19 infekciju

3. tabula

Īsie numuri diapazonā 116XXX, ko lieto, lai sniegtu Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotos pakalpojumus ar sociālo vērtību

Nr.
p.k.

Numurs

Pakalpojuma nosaukums un apraksts

Ar tiesībām izmantot šo numuru saistītie nosacījumi

Atbildīgā iestāde

1.

116 000

Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai:

a) pieņem zvanus par pazudušiem bērniem un nodod šo informāciju policijai;

b) sniedz padomu un atbalstu personām, kas atbildīgas par pazudušo bērnu;

c) sniedz atbalstu izmeklēšanā

Pakalpojums pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā)Iekšlietu ministrija

2.

116 006

Palīdzības dienests noziegumu upuriem

Dienests sniedz emocionālu atbalstu noziegumu upuriem, kā arī sniedz tiem informāciju par viņu tiesībām un iespējām tās izmantot, kā arī vērsties attiecīgajās organizācijās. Dienests sniedz informāciju:

a) par vietējo policiju un kriminālprocesiem;

b) par iespējām saņemt kompensāciju un apdrošināšanas jautājumiem.

Palīdzības līnija sniedz atbalstu noziegumu upuriem citu atbilstošu palīdzības avotu meklēšanā

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejamsTieslietu ministrija

3.

116 111

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis sniedz psiholoģisku palīdzību bērniem un pusaudžiem, kam vajadzīgs atbalsts un palīdzība krīzes situācijās, un, ja nepieciešams, sniedz informāciju par turpmākās palīdzības saņemšanas iespējāmJa pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejamsLabklājības ministrija

4.

116 117

Nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienests

Dienests steidzamos, bet ne dzīvību apdraudošos gadījumos sniedz zvanītājam medicīniskas konsultācijas (it īpaši nedēļas nogalē un svētku dienās, kā arī ārpus ierastā ģimenes ārstu darba laika). Zvanītājs tiek savienots ar kvalificētu un apmācītu zvanu operatoru vai tieši savienots ar ārstu vai ārsta palīgu

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejamsVeselības ministrija

5.

116 123

Emocionālā atbalsta dienests sniedz psiholoģisku palīdzību zvanītājiem, kuri jūtas vientuļi, kuriem ir psiholoģiska krīze vai kuri domā par pašnāvību. Dienests zvanītāju bez nosodījuma uzklausa un sniedz emocionālu atbalstuJa pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejamsVeselības ministrija

4. tabula

Starptautiskie signalizācijas punktu kodi

Nr.
p.k.

Starptautisko signalizācijas punktu kodu diapazons

Lietošanas mērķis

no

līdz

1.

2 096 0

2 096 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

2.

3 227 0

3 227 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

3.

3 234 0

3 234 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

4.

4 237 0

4 237 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

5.

5 249 0

5 249 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

6.

5 252 0

5 252 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

7.

6 248 0

6 248 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

8.

7 245 0

7 245 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

9.

7 250 0

7 250 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

5. tabula

Nacionālie signalizācijas punktu kodi

Nr.
p.k.

Nacionālo signalizācijas punktu kodu diapazons (decimālā formātā)

Lietošanas mērķis

no

līdz

1.

00 000

16 384

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

6. tabula

Publiskā mobilā telefonu tīkla kodi

Nr.
p.k.

Mobilā telefonu tīkla valsts kods

Konkrēta operatora mobilā telefonu tīkla kods

Lietošanas mērķis

1.

247

XX

Publiskā mobilā telefonu tīkla identifikācijai

7. tabula

Datu pārraides tīkla identifikācijas kodi

Nr.
p.k

Datu pārraides tīkla identifikācijas kodu diapazons

Lietošanas mērķis

no

līdz

1.

247 1

247 9

Publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.367
Numuru struktūra un formāti

(Pielikums grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 722)

1. Latvijas Republikas starptautiskais numurs

Valsts kods

Nacionālais numurs

(3 cipari)

(8 cipari)

(11 cipari)

2. Nacionālais numurs

Nacionālais numurs

(8 cipari)

2.1 IoT/M2M numurs valsts robežās

IoT/M2M numurs
(8 cipari)

2.2 Eksteritoriālais M2M/IoT numurs

Valsts kodsIoT/M2M numurs
(3 cipari)(12 cipari)
(15 cipari)

 3. Starptautiskā signalizācijas punkta kods

Zonas kods

Apgabala kods

Punkta kods

(3 biti)

(8 biti)

(3 biti)

(1 cipars)

(3 cipari)

(1 cipars)

4. Nacionālā signalizācijas punkta kods

Indekss

Centrāles numurs

(6 biti)

(8 biti)

(2 cipari)

(3 cipari)

5. Publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numurs

Publiskā mobilā telefonu tīkla valsts kods

Operatora publiskā mobilā telefonu tīkla kods

Mobilā pieslēguma identifikācijas numurs

Publiskā mobilā tīkla kods

(3 cipari)

(2 cipari)

(9 vai 10 cipari)

6. Datu pārraides identifikācijas kods

Valsts datu pārraides tīkla kods

Valsts datu pārraides tīkla numurs

(3 cipari)

(1 cipars)

7. Īsie kodi

Formāts

Numurs

OX

(2 cipari)

1XX(X)

(3 cipari ) vai (4 cipari)

116XXX

(6 cipari)

82XXX

(5 cipari)

83XX–89XX

(4 cipari)

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.367
Numura sastādīšanas procedūra

I. Vispārējā numura sastādīšanas procedūra

1. Numura sastādīšana, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

Starptautiskais prefikss (00)

Valsts kods

Nacionālais numurs

Piezīme. Simbolu "+" (plus) var lietot, sastādot numuru uz mobilās galaiekārtas, un tas aizvieto starptautisko prefiksu 00.

2. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

Nacionālais numurs

3. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īso numuru:

1XX (X)

1XXX (X)

116XXX

82XXX

83XX–89XX

4. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā uz divu ciparu īso pakalpojumu numuru:

0X

II. Numura sastādīšanas procedūra, izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora izvēles vai publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējās izvēles pakalpojumu

5. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

Operatora izvēles kods
(10X(X) vai 19X)

Starptautiskais prefikss (00)

Valsts kods

Nacionālais numurs

6. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X)

Nacionālais numurs

7. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

Starptautiskais prefikss (00)

Valsts kods

Nacionālais numurs

8. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

Nacionālais numurs

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nacionālais numerācijas plāns Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 367Pieņemts: 30.06.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 01.10.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 17.07.2015. OP numurs: 2015/138.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
275393
{"selected":{"value":"12.05.2021","content":"<font class='s-1'>12.05.2021.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.05.2021","iso_value":"2021\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2021.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2020","iso_value":"2020\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2020.-11.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2018","iso_value":"2018\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-07.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-28.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-06.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.05.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)