Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.276

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.27 29.§)
Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka apcietinātajam vai notiesātajam (turpmāk – ieslodzītais) sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kārtību, kādā ieslodzījuma vietās un Latvijas Cietumu slimnīcā sniedz šos pakalpojumus, un kārtību, kādā ieslodzīto nosūta veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas.

2. Ieslodzītais bez maksas saņem:

2.1. primāro veselības aprūpi, ko nodrošina ieslodzījuma vietas ārstniecības personas, izņemot plānveida stomatoloģisko palīdzību;

2.2. neatliekamo stomatoloģisko palīdzību;

2.3. sekundāro veselības aprūpi, ko nodrošina ieslodzījuma vietas ārstniecības personas vai Latvijas Cietumu slimnīca, bet, ja ieslodzītajam nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi, kurus nav iespējams nodrošināt ieslodzījuma vietā vai Latvijas Cietumu slimnīcā, tad, pamatojoties uz medicīniskajām indikācijām, arī ārstniecības iestādes ārpus ieslodzījuma vietas;

2.4. efektīvākās un izmaksu ziņā lētākās zāles, kuras izrakstījusi ieslodzījuma vietas ārstniecības persona;

2.5. no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs ārpus ieslodzījuma vietas, pamatojoties uz medicīniskajām indikācijām, atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu.

3. Ieslodzītā ambulatoro veselības aprūpi nodrošina ieslodzījuma vietas medicīnas daļā, bet stacionāro veselības aprūpi – Latvijas Cietumu slimnīcā.

4. Šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto neatliekamo stomatoloģisko palīdzību sniedz, ja ieslodzītā stāvoklim var būt kritiska ietekme uz viņa veselību vai dzīvību un nepieciešama neatliekama palīdzība.

5. Ieslodzītais zāles lieto tikai ieslodzījuma vietas personāla klātbūtnē, izņemot gadījumu, ja saņemts ieslodzījuma vietas ārsta īpašs norādījums.

6. Par ieslodzītā personīgajiem finanšu līdzekļiem iegādātās zāles glabā ieslodzījuma vietas medicīnas daļā un tās lieto saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu.

7. Ieslodzītā veselības profilaktisko pārbaudi veic reizi gadā. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks katru gadu nosaka profilaktiskās pārbaudes veidu.

8. Pamatojoties uz ārstējošā ārsta atzinumu, aizliegts nosūtīt uz citām institūcijām ieslodzīto, kuram ir slimība akūtā stadijā un kurš nav pabeidzis ārstēšanas kursu.

9. Ja ieslodzītais ir guvis traumu vai ir saindējies, ārstniecības persona pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas iesniedz ieslodzījuma vietas priekšniekam rakstisku ziņojumu par notikušo.

II. Veselības pārbaude, ierodoties ieslodzījuma vietā

10. Ieslodzītajam ierodoties ieslodzījuma vietā, ārstniecības persona triju dienu laikā pēc ierašanās vai nekavējoties pēc ieslodzījuma vietas priekšnieka dežurējošā palīga (turpmāk – dežurējošais palīgs) norādījuma veic ieslodzītā pirmreizējo veselības pārbaudi.

11. Ja ieslodzītais tiek pārvietots uz citu ieslodzījuma vietu, šīs ieslodzījuma vietas ārstniecības persona ieslodzītā veselības pārbaudi veic triju dienu laikā pēc ierašanās vai nekavējoties pēc dežurējošā palīga norādījuma.

12. Ja ieslodzīto ievieto Latvijas Cietumu slimnīcā, slimnīcas dežurējošais ārsts divu stundu laikā pēc ieslodzītā ievietošanas slimnīcā vai nekavējoties pēc dežurējošā palīga norādījuma veic ieslodzītā apskati.

13. Veicot šo noteikumu 10., 11. un 12. punktā minēto ieslodzītā veselības pārbaudi vai ieslodzītā apskati, ieslodzījuma vietas ārstniecības persona:

13.1. noformē vai turpina aizpildīt ieslodzītā ambulatorā vai stacionārā pacienta medicīnisko karti (turpmāk – medicīniskā karte), kurā fiksē izmeklējumu rezultātus, un aizpilda ambulatorās kartes pielikumus (1., 2. un 3. pielikums);

13.2. apskata ieslodzīto, lai noskaidrotu, vai ieslodzītajam ir redzami miesas bojājumi;

13.3. piedāvā ieslodzītajam veikt izmeklējumu cilvēka imūndeficīta vīrusa konstatēšanai, ja ieslodzītajam pēdējo 12 mēnešu laikā minētais izmeklējums nav ticis veikts;

13.4. nosūta uz plaušu rentgenoloģisku izmeklējumu, ja ieslodzītajam pēdējo 12 mēnešu laikā minētais izmeklējums nav ticis veikts;

13.5. ja nepieciešams, ordinē ieslodzītajam citus, šajā punktā neminētus, izmeklējumus un ārstēšanu.

14. Veicot šo noteikumu 10. punktā minēto pirmreizējo veselības pārbaudi, ieslodzītajam piedāvā veikt izmeklējumu seksuāli transmisīvo slimību konstatēšanai.

15. Ja šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās apskates laikā ieslodzītajam konstatē miesas bojājumus, ārstniecības persona aizpilda un pievieno medicīniskajai kartei ieslodzītā traumu apskates lapu (4. pielikums).

16. Ja ieslodzītais atsakās no šo noteikumu 13.2., 13.3. un 13.5. apakšpunktā minētās apskates, izmeklējuma vai ārstēšanas, viņš rakstiski apliecina savu atteikumu, aizpildot apliecinājuma veidlapu (5. pielikums). Ja ieslodzītais atsakās apliecināt savu atteikumu, apliecinājuma veidlapā šo faktu ar parakstu apliecina ārstniecības persona un divas ieslodzījuma vietas amatpersonas (darbinieki).

17. Ja ieslodzītais ir atteicies no šo noteikumu 13.2., 13.3. un 13.5. apakšpunktā minētās apskates, izmeklējuma vai ārstēšanas, bet ārstniecības personai ir pamatotas aizdomas par nopietnām veselības problēmām vai ieslodzītajam ir acīmredzami miesas bojājumi, ārstniecības persona tos norāda medicīniskajā kartē.

III. Ieslodzīto veselības aprūpes organizācija ieslodzījuma vietā

18. Ja rodas pamatotas aizdomas, ka ieslodzītajam nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, dežurējošais palīgs par to nekavējoties informē ieslodzījuma vietas ārstniecības personu, kura nekavējoties veic ieslodzītā apskati, izvērtē viņa veselības stāvokli un atbilstoši kompetencei sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību.

19. Ja nav iespējams sniegt ieslodzītajam neatliekamo medicīnisko palīdzību ieslodzījuma vietā vai ieslodzījuma vietā nav pieejama ārstniecības persona un rodas pamatotas aizdomas par nopietnām ieslodzītā veselības problēmām, vai ieslodzītajam ir acīmredzami miesas bojājumi, dežurējošais palīgs nekavējoties izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi.

20. Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus ieslodzījuma vietā ieslodzītais saņem:

20.1. pēc paša iniciatīvas vēršoties pie ieslodzījuma vietas ārsta, ārsta palīga vai zobārsta;

20.2. pēc ieslodzījuma vietas ārsta vai ārsta palīga nosūtījuma.

21. Primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus ieslodzītais saņem atbilstoši ārstniecības personas nosūtījumam vai pēc savas iniciatīvas vēršoties pie ieslodzījuma vietas ārstiem speciālistiem.

22. Ieslodzītā plānveida sekundāro veselības aprūpi ieslodzījuma vietas ārstniecības persona veic ieslodzījuma vietas dienas kārtībā noteiktajā laikā.

23. Ja ieslodzītajam nav tiesību patstāvīgi pārvietoties pa ieslodzījuma vietas teritoriju, plānveida primārās un sekundārās veselības aprūpes saņemšanai uz ieslodzījuma vietas medicīnas daļu viņu nogādā par ieslodzītā uzraudzību atbildīgā amatpersona.

24. Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus ieslodzītajam sniedz ieslodzījuma vietas medicīnas daļā vai ieslodzītā atrašanās vietā, vai Latvijas Cietumu slimnīcā. Plānveida ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ieslodzījuma vietas dienas kārtībā noteiktajā pacientu pieņemšanas laikā.

25. Ja ieslodzītajam nepieciešams saņemt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu Latvijas Cietumu slimnīcā:

25.1. ieslodzījuma vietas medicīnas daļas vadītājs saskaņo ar Latvijas Cietumu slimnīcas attiecīgo ārstu pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku un informē par to ieslodzījuma vietas priekšnieku;

25.2. ieslodzījuma vietas priekšnieks organizē ieslodzītā pārvešanu uz Latvijas Cietumu slimnīcu uz laiku līdz vienai dienai.

26. Ja ieslodzīto nepieciešams steidzami nosūtīt uz Latvijas Cietumu slimnīcu, ieslodzījuma vietas medicīnas daļas ārstniecības persona par to informē Latvijas Cietumu slimnīcas dežūrārstu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes atbildīgo amatpersonu.

27. Ja ieslodzīto nepieciešams steidzami nosūtīt uz Latvijas Cietumu slimnīcu ārpus normālā darba laika, ieslodzījuma vietas amatpersonas un darbinieki rīkojas atbilstoši šo noteikumu 19. punktā minētajai kārtībai.

28. Ja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde informē dežurējošo palīgu par nepieciešamību pārvest ieslodzīto stacionārās veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai uz Latvijas Cietumu slimnīcu, dežurējošais palīgs nekavējoties par to informē Olaines cietuma dežurējošo palīgu un Latvijas Cietumu slimnīcas dežurējošo ārstu, kurš informē par iespēju nodrošināt veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu Latvijas Cietumu slimnīcā.

29. Ja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ārstniecības persona konstatē, ka ieslodzīto nepieciešams nekavējoties pārvest uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas, tā aizpilda veidlapu ieslodzītā pārvešanai uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas (6. pielikums) un iesniedz to dežurējošajam palīgam.

30. Ja šo noteikumu 28. punktā minētajā gadījumā nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu iespējams nodrošināt Latvijas Cietumu slimnīcā, dežurējošais palīgs, saskaņojot to ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes atbildīgo amatpersonu, organizē ieslodzītā pārvešanu.

31. Ja šo noteikumu 28. punktā minētajā gadījumā veselības aprūpes pakalpojumu Latvijas Cietumu slimnīcā nav iespējams nodrošināt, dežurējošais palīgs, saskaņojot ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes atbildīgo amatpersonu, organizē ieslodzītā pārvešanu uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas un tā apsardzi.

32. Ja ieslodzītais vēlas ieslodzījuma vietā saņemt šo noteikumu 4. punktā neminētu stomatoloģisko palīdzību par personīgajiem finanšu līdzekļiem, viņš iesniedz iesniegumu ieslodzījuma vietas priekšniekam, kurš organizē šādas palīdzības sniegšanu.

IV. Ieslodzīto nosūtīšanas kārtība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas

33. Ja ieslodzītais vēlas saņemt sekundārās veselības aprūpes vai zobārstniecības pakalpojumu par personīgajiem finanšu līdzekļiem ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas, viņš iesniedz ieslodzījuma vietas priekšniekam iesniegumu.

34. Šo noteikumu 33. punktā minēto iesniegumu izvērtē ieslodzījuma vietas ārsts un medicīnas daļas vadītājs vai Latvijas Cietumu slimnīcas virsārsts, sniedzot atzinumu par veselības aprūpes nepieciešamību.

35. Ja ieslodzītajam nav medicīnisku indikāciju pakalpojuma saņemšanai vai pakalpojumu iespējams saņemt ieslodzījuma vietā vai Latvijas Cietumu slimnīcā, ieslodzījuma vietas priekšnieks noraida šo noteikumu 33. punktā minēto iesniegumu.

36. Ja ieslodzītajam ir medicīniskas indikācijas šo noteikumu 32. punktā minētā pakalpojuma saņemšanai ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas un to nav iespējams nodrošināt ieslodzījuma vietā vai Latvijas Cietumu slimnīcā, ieslodzījuma vietas medicīnas daļas vadītājs vai Latvijas Cietumu slimnīcas virsārsts:

36.1. noskaidro, vai nepieciešamo pakalpojumu finansē no valsts budžeta atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;

36.2. noskaidro veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas aptuvenās izmaksas un vietu;

36.3. saskaņojot ar ieslodzījuma vietas priekšnieku, organizē ieslodzītā pārvešanu un apsardzi ārstniecības iestādē, kurā paredzēts nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu.

37. Saņemot ārstniecības iestādes rēķinu par ieslodzītajam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu šo noteikumu 33. punktā minētajā gadījumā, Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona attiecīgos finanšu līdzekļus pārskaita ārstniecības iestādes norādītajā bankas kontā.

V. Ieslodzītajam nepieciešamo zāļu vai medicīnisko preču iegādes un izsniegšanas kārtība

38. Ja ieslodzītais vēlas iegādāties zāles vai medicīniskās preces, viņš iesniedz ieslodzījuma vietas priekšniekam iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties zāles vai medicīniskās preces par ieslodzītā personīgajiem finanšu līdzekļiem. Iesniegumu izvērtē ieslodzījuma vietas ārsts un medicīnas daļas vadītājs vai Latvijas Cietumu slimnīcas virsārsts un sniedz atzinumu par veselības aprūpei nepieciešamajām zālēm vai medicīniskajām precēm.

39. Ja zāļu vai medicīnisko preču iegāde ieslodzītajam nav medicīniski indicēta, ieslodzījuma vietas priekšnieks noraida šo noteikumu 38. punktā minēto iesniegumu.

40. Ja zāles vai medicīniskās preces ieslodzītajam ir medicīniski indicētas, ieslodzījuma vietas medicīnas daļas vadītājs vai Latvijas Cietumu slimnīcas virsārsts:

40.1. noskaidro zāļu vai medicīnisko preču iegādes aptuvenās izmaksas un tuvāko iegādes vietu;

40.2. organizē ieslodzītā personīgo līdzekļu kontā esošo līdzekļu rezervēšanu;

40.3. saskaņo ieslodzītā iesniegumu ar ieslodzījuma vietas priekšnieku;

40.4. nodrošina, ka ieslodzījuma vietas medicīnas daļas vadītājs vai Latvijas Cietumu slimnīcas virsārsts organizē to iegādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu un elektronisko iepirkumu sistēmu;

40.5. nodod zāles vai medicīniskās preces ieslodzītajam. Ieslodzītais parakstās par to saņemšanu. Zāles glabā atbilstoši šo noteikumu 6. punktam.

VI. Noslēguma jautājums

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumus Nr. 25 "Noteikumi par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi ieslodzījuma vietās" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 16. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 2.jūnija
noteikumiem Nr.276
Ambulatorā pacienta medicīniskā karte

Ieslodzījuma vietu pārvaldes medicīniskā dokumentācija

 Veidlapa Nr. 025/u
Veidlapa Nr. 043/u 2006

 

Slimību šifrs

Zāļu nepanesamība

 

 

Vārds 
Uzvārds 
Dzīvesvieta (valsts/pilsēta) 

 

Dzimums vīr. 
  siev. 

 

Dzimšanas datums 
Personas kods 
Sodāmība 
Pants 
Soda izciešanas sākums 
Soda izciešanas beigas 

 

Ierašanās
datums

Ieslodzījuma vietas
nosaukums

  
  
  

Karte sākta 20___. gada______. ___________________

Karte pabeigta 20___. gada______. _________________

Kartes noslēgšanas iemesls 

Signālatzīmes

 
 

Izmeklējumi (norādīt datumu)

Plaušu Rtg. izmeklēšana

Pedikuloze/scabies

Analīze uz HIV/AIDS

   
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 2.jūnija
noteikumiem Nr.276
Pacienta ambulatorās kartes pielikums
Pirmreizējās apskates karte

______. gada_____. ____________________

Sūdzības 
Anamnēze 
 t. sk. tuberkuloze vīrusa hepatīts sifiliss 
 gonoreja     

 

Alerģijas 

 

Kaitīgie ieradumi, 
toksisku, narkotisku vielu lietošana 

Objektīvi:

Augums  Svars  
– redzami bojājumi  
– āda  
– rīkle  
– plaušas  
– sirds  
– vēders  
– psihiskais stāvoklis  
   
Diagnoze  
   
Apsekošanas plāns  
   
Ārstēšanas plāns  

 

   
 

(ārstniecības personas vārds, uzvārds, paraksts)

 
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 2.jūnija
noteikumiem Nr.276
Aptaujas anketa par saslimšanu ar tuberkulozi (TB)

TB anamnēze

Vai ir slimojis ar TB?

   
 __________. gadā 

 

Ārstniecības iestāde, kurā ārstējies 
Ārstēšanās rezultāts 

Vai ir bijis kontakts ar aktīvas TB slimnieku?

   
 __________. gadā 

TB riska faktori

Blakus saslimšanas 

HIV/AIDS infekcija

Hroniskās nieru slimības

Cukura diabēts

Alkohola un/vai narkotiku lietošana

Kuņģa–zarnu trakta slimības

Ilgstoša glikokortikoīdu lietošana

Novājēšana pēdējā laikā

TB simptomi ("+"– ir simptomi, "-" – nav simptomu):

Pārbaude

Pārbaudes datums

      
Klepus > 3 nedēļām      
Krēpas      
Svara zudums      
Apetītes trūkums      
Sāpes krūtīs      
Nakts svīšana      
Paaugstināta t°      
Asins spļaušana      
Elpas trūkums      
Nespēks      
Svars/augums      
Rentgens      
Krēpu izmeklēšana      

 

   
 

(ārstniecības personas vārds, uzvārds, paraksts)

 
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
4.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 2.jūnija
noteikumiem Nr.276
Traumu apskates lapa

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
5.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 2.jūnija
noteikumiem Nr.276
Apliecinājums par atteikšanos no medicīniskās apskates, izmeklējuma vai ārstēšanas
Es, , atsakos no apskates,
 

(vārds, uzvārds)

   

izmeklējuma vai ārstēšanas.

Par sekām esmu brīdināts.   
 

(paraksts)

 

(datums)

Ieslodzītais atteicās parakstīt apliecinājumu.

Ārstniecības persona   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Amatpersona vai darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Amatpersona vai darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
6.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 2.jūnija
noteikumiem Nr. 76
Veidlapa ieslodzītā pārvešanai uz ārstniecības iestādi ārpus
ieslodzījuma vietas
 cietums 

(ieslodzījuma vietas nosaukums)

  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes Nr. ________________ ārstniecības persona apliecina, ka 20__. gada ___. ____________ plkst. ______

ieslodzīto 
 

(vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums)

veselības stāvokļa dēļ nepieciešams pārvest uz šādu ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas 
 

(ārstniecības iestādes nosaukums)

 

 

(ārstniecības personas vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 276Pieņemts: 02.06.2015.Stājas spēkā: 09.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 08.06.2015. OP numurs: 2015/110.2
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
274511
09.06.2015
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"