Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.220

Rīgā 2015.gada 12.maijā (prot. Nr.24 6.§)
Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
27.panta trīspadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām, tai skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, to izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus, kā arī prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu par izlietotajām markām.

2. Valsts ieņēmumu dienests akcīzes nodokļa markas izsniedz:

2.1. apstiprinātam noliktavas turētājam:

2.1.1. akcīzes preču marķēšanai apstiprināta noliktavas turētāja akcīzes preču noliktavā, ja speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīts darbības veids – marķēšana;

2.1.2. akcīzes nodokļa marku nosūtīšanai uz citu dalībvalsti;

2.2. importētājam – akcīzes preču marķēšanai muitas noliktavā vai akcīzes nodokļa marku nosūtīšanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts;

2.3. reģistrētam saņēmējam, īslaicīgi reģistrētam saņēmējam vai personai, kas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26. pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces (turpmāk – cita persona), – akcīzes nodokļa marku nosūtīšanai uz citu dalībvalsti.

3. Akcīzes nodokļa marku veidi:

3.1. uzlīmes ar optiski mainīgu difraktīvu elementu – attēlu (ruļļos), kuru izmērs ir 16 x 18 mm (pieļaujamā izmēra starpība ± 0,5 mm) un kuras izmanto alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu (izņemot cigaretes) marķēšanai;

3.2. papīra akcīzes nodokļa markas (loksnes vai sagrieztas), kuras izmanto cigarešu un pārējo tabakas izstrādājumu marķēšanai un kuru izmēri (pieļaujamā izmēra starpība ± 0,5 mm) ir:

3.2.1.  (zaudējis spēku ar 20.05.2019.; sk. 31. punktu);

3.2.2.  16 x 32 mm.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

4. Akcīzes nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) nodrošina akcīzes nodokļa marku izņemšanu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šo noteikumu 7., 12. vai 15. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas.

5. Valsts ieņēmumu dienests akcīzes nodokļa markas nodokļa maksātājam izsniedz, pamatojoties uz nodokļa maksātāja iesniegumu, kas aizpildīts saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. vai 3. pielikumu, un atbilstoši attiecīgajā iesniegumā norādītajai informācijai, kā arī noformē pavadzīmi. Pavadzīmē norāda:

5.1. akcīzes nodokļa markām alkoholisko dzērienu marķēšanai (turpmāk – alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas) – alkoholiskajam dzērienam atbilstošo numuru (to automātiski piešķir Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma), alkoholiskā dzēriena grupu, tilpumu, stiprumu (tikai 5. grupai – pārējie alkoholiskie dzērieni), akcīzes nodokļa marku sēriju un intervālu, akcīzes nodokļa marku skaitu un aprēķināto akcīzes nodokli;

5.2. akcīzes nodokļa markām cigarešu marķēšanai (turpmāk – cigarešu akcīzes nodokļa markas) – tabakas izstrādājumam atbilstošo numuru, cigarešu nosaukumu, maksimālo mazumtirdzniecības cenu, akcīzes nodokļa marku sēriju un intervālu, akcīzes nodokļa marku skaitu un aprēķināto akcīzes nodokli;

5.3. akcīzes nodokļa markām smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu marķēšanai (turpmāk – smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa markas) – tabakas izstrādājumam atbilstošo numuru, preču veidu, marķējamo vienību (gramus vai gabalus), akcīzes nodokļa marku sēriju un intervālu, akcīzes nodokļa marku skaitu un aprēķināto akcīzes nodokli.

6. Saņemtās akcīzes nodokļa markas nodokļa maksātājs izmanto tikai šo noteikumu 5. punktā minētajā iesniegumā norādīto alkoholisko dzērienu, cigarešu, smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu marķēšanai atbilstoši izsniegto akcīzes nodokļa marku intervāliem, kas norādīti pavadzīmē.

II. Alkoholisko dzērienu marķēšanas nosacījumi

7. Lai saņemtu alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas, nodokļa maksātājs par katru nodokļa maksātāja veidu elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atsevišķu iesniegumu alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (1. pielikums).

8. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma saņemšanas nodrošina alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku izsniegšanu.

9. Valsts ieņēmumu dienests alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas izsniedz, ja alkoholiskā dzēriena vienas iepakojuma vienības tilpums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par fasēto preču iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām.

10. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku piestiprina katrai primāri fasētai (tirdzniecības) iepakojuma vienībai tā, lai alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka neaizsegtu informāciju par alkoholisko dzērienu un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku neaizklātu cita veida informācija, ievērojot vienu no šādiem nosacījumiem:

10.1. uz vāciņa vai korķa, ja tā izmēri atļauj izvietot alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku, nedeformējot to;

10.2. tā, lai alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka skartu alkoholiskā dzēriena pamatetiķeti;

10.3. patērētājam un kontrolējošām institūcijām redzamā vietā, ja alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku nav iespējams piestiprināt atbilstoši šo noteikumu 10.1. vai 10.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

11. Nodokļa maksātājs nodrošina alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas piestiprināšanu alkoholiskā dzēriena iepakojuma vienībai tā, lai alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka uz alkoholiskā dzēriena iepakojuma vienības būtu noturīga.

III. Cigarešu marķēšanas nosacījumi

12. Lai saņemtu cigarešu akcīzes nodokļa markas, nodokļa maksātājs par katru nodokļa maksātāja veidu elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atsevišķu iesniegumu cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai (2. pielikums). Atsevišķu iesniegumu cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai iesniedz arī tad, ja akcīzes nodokļa marku izmantos kā drošības elementu un piestiprinās tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 322)

13. Valsts ieņēmumu dienests cigarešu akcīzes nodokļa markas nodokļa maksātājam izsniedz, sākot ar desmito darbdienu no šo noteikumu 12. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

14. Cigarešu akcīzes nodokļa marku cigarešu paciņai piestiprina tā, lai, atverot paciņu, cigarešu akcīzes nodokļa marka tiktu bojāta, kā arī lai tā neaizsegtu informāciju par cigarešu paciņu, uz iepakojuma izvietotos brīdinājumus par ietekmi uz veselību vai cita veida informāciju:

14.1. cietā iepakojuma cigarešu paciņai to piestiprina zem slēgtā caurspīdīgā papildu apvalka:

14.1.1. uz aizmugurējās virsmas un sānu virsmas, liektā veidā, horizontāli pāri aizmugurējās virsmas locījuma vietai, ja izmanto šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētās nodokļu markas;

14.1.2. uz sānu virsmas, ja izmanto šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētās nodokļu markas;

14.2. mīkstā iepakojuma cigarešu paciņai to piestiprina zem slēgtā caurspīdīgā papildu apvalka pāri augšējās malas virsmai (atvēruma vietai);

14.3. cietā iepakojuma cigarešu paciņai bez slēgtā caurspīdīgā papildu apvalka to piestiprina:

14.3.1. uz aizmugurējās virsmas un sānu virsmas, liektā veidā, horizontāli pāri aizmugurējās virsmas locījuma vietai, ja izmanto šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētās nodokļu markas;

14.3.2. uz sānu virsmas, ja izmanto šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētās nodokļu markas.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 53 redakcijā; grozījumi punktā par jauno papīra akcīzes nodokļa marku piestiprināšanu piemērojami no 01.12.2018., sk. 32. punktu)

IV. Smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu marķēšanas nosacījumi

15. Lai saņemtu smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa markas, nodokļa maksātājs par katru nodokļa maksātāja veidu elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atsevišķu iesniegumu smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (3. pielikums). Atsevišķu iesniegumu smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai iesniedz arī tad, ja akcīzes nodokļa marku izmantos kā drošības elementu un piestiprinās tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 322)

16. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā iesnieguma saņemšanas nodrošina smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku izsniegšanu.

17. Smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku (papīra) minimālais izsniegšanas daudzums ir 500 gabalu.

18. Smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku smēķējamai tabakai, cigāriem un cigarillām piestiprina katrai primāri fasētai (tirdzniecības) iepakojuma vienībai tā, lai smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku neaizklātu cita veida informācija un akcīzes nodokļa marka neaizklātu cita veida informāciju:

18.1. smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku (papīra) piestiprina uz katras iepakojuma vienības atvēruma vietas tā, lai, atverot tabakas izstrādājuma iepakojumu, smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marka tiktu bojāta;

18.2. smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku (hologrammu) piestiprina uz tabakas izstrādājuma iepakojuma ārējās priekšējās virsmas;

18.3. ja tabakas izstrādājumam ir slēgts caurspīdīgs papildu apvalks, smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku piestiprina zem tā, izņemot augu smēķēšanas produktus, kuriem akcīzes nodokļa marka var būt piestiprināta uz slēgtā caurspīdīgā papildu apvalka.

(MK 16.11.2016. noteikumu Nr. 725 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 53)

V. Informācijas sniegšana par akcīzes nodokļa marku apriti

19. Nodokļa maksātājs, kas saņēmis akcīzes nodokļa markas, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku apriti iepriekšējā mēnesī (turpmāk – marku aprites pārskats) (4. un 5. pielikums).

20. Nodokļa maksātājs marku aprites pārskatu iesniedz, sākot ar taksācijas periodu, kad ir saņemtas akcīzes nodokļa markas par katru šo noteikumu 2. punktā minēto nodokļa maksātāja veidu atsevišķi. Marku aprites pārskatu iesniedz, kamēr atlikumā ir akcīzes nodokļa markas.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

20.1 Ja nodokļa maksātājam ir anulēta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu, nodokļa maksātājs veic akcīzes nodokļa marku atlikumu inventarizāciju pēc stāvokļa speciālās atļaujas (licences) vai tajā norādītā ieraksta par konkrētu akcīzes preču veidu anulēšanas dienā un iesniedz marku aprites pārskatu. Par pārskata taksācijas perioda pēdējo dienu uzskata dienu, kad anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

21. Nodokļa maksātājs, kura valdījumā ir vairākas akcīzes preču noliktavas, iesniedz vienu kopēju marku aprites pārskatu par visām tā valdījumā esošajām akcīzes preču noliktavām.

22. Nodokļa maksātāji, kuri marku aprites pārskatus neiesniedz:

22.1. apstiprināts noliktavas turētājs, kurš saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma nosacījumiem pats ražo vīnu vai raudzētos dzērienus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus) un kurš, saņemot akcīzes nodokļa markas, iesniedz akcīzes nodokļa samaksas apliecinājumu;

22.2. importētājs;

22.3. cita persona.

VI. Akcīzes nodokļa marku atdošana Valsts ieņēmumu dienestā

23. Nodokļa maksātājs, kuram ir anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu un kura uzskaitē ir akcīzes nodokļa markas, 30 dienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) vai tajā norādītā ieraksta par konkrētu akcīzes preču veida anulēšanas nodod Valsts ieņēmumu dienestā visas atlikumā esošās neizmantotās (neuzlīmētās) akcīzes nodokļa markas.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

24. Nodokļa maksātājs akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā atdod, elektroniski iesniedzot iesniegumu par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām (6. pielikums) vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām (7. pielikums). Iesniegumā norāda:

24.1. nodokļa maksātāja veidu;

24.2. informāciju par akcīzes nodokļa samaksu;

24.3. informāciju par atdotajām akcīzes nodokļa markām.

25. Ja nodokļa maksātājs atdod akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts, šo noteikumu 24. punktā minētajā iesniegumā norāda informāciju par samaksātā akcīzes nodokļa novirzīšanu vai pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai atmaksai.

26. Nodokļa maksātājs triju darbdienu laikā pēc iesnieguma par atdotajām akcīzes nodokļa markām iesniegšanas atdod Valsts ieņēmumu dienestā akcīzes nodokļa markas, uzlīmētas uz A4 formāta lapām atsevišķi pa akcīzes nodokļa marku sērijām un numuru intervāliem. Cigarešu marķēšanai paredzētās akcīzes nodokļa markas atdod, uzlīmētas uz A4 formāta lapām atsevišķi pa akcīzes nodokļa marku sērijām, numuru intervāliem, maksimālajām mazumtirdzniecības cenām un cigarešu skaitu paciņā. Ja akcīzes nodokļa markas ir neizmantotas un ir oriģināliepakojumā, tās atdod oriģināliepakojumā.

27. Pēc akcīzes nodokļa marku saņemšanas Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona izdrukā nodokļa maksātāja iesniegumu par atdotajām akcīzes nodokļa markām, izdara uz tā atzīmi par iesniegumā norādīto akcīzes nodokļa marku pieņemšanu glabāšanā līdz to identifikācijai un minētā iesnieguma izdruku ar izdarīto atzīmi izsniedz nodokļa maksātājam. Valsts ieņēmumu dienests akcīzes nodokļa marku identificēšanu veic mēneša laikā pēc akcīzes nodokļa marku saņemšanas.

28. Pēc akcīzes nodokļa marku identifikācijas Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona elektroniski nosūta nodokļa maksātājam informāciju par atdotajām identificētajām akcīzes nodokļa markām, norādot identifikācijas datumu, akcīzes nodokļa marku atbilstību iesniegumā norādītajam skaitam un akcīzes nodoklim.

VII. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58. nr.; 2010, 51./52. nr.; 2013, 189. nr.).

30. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūnijā.

31. Šo noteikumu 3.2.1. apakšpunkts ir spēkā līdz 2019. gada 19. maijam.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

32. Šo noteikumu 3.2.2. apakšpunkts un grozījumi šo noteikumu 14. punktā par jauno papīra akcīzes nodokļa marku piestiprināšanu piemērojami no 2018. gada 1. decembra.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 53 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

(Pielikums grozīts ar MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 424; MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 53; MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 322)

Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai
Nodokļa maksātāja nosaukums  
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods  
Tālrunis   

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

Nr.
p. k.
Alkoholiskā dzēriena grupa1Absolūtā spirta saturs tilpumprocentos2Fasējuma vienības tilpums (litri)Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)
      
      
KopāX  

Piezīmes.

1 Alkoholisko dzērienu iedalījums grupās atbilstoši akcīzes nodokļa likmei:

2. grupa – vīns;

3.b grupa – raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem;

4.a grupa – starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot);

4.b grupa – starpprodukti ar absolūtā spirta saturu virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot);

5. grupa – pārējie alkoholiskie dzērieni;

5.m grupa – pārējie alkoholiskie dzērieni, kas saražoti mazajā alkoholisko dzērienu darītavā.

2 Absolūtā spirta saturu tilpumprocentos norāda tikai 5. un 5.m grupai.

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

(Pielikums MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai
Nodokļa maksātāja nosaukums 
 
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods 
 
Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

Cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā drukā:

uz akcīzes nodokļa markas

uz iepakojuma vienības

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks izmantotas kā drošības elements un tiks piestiprinātas tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu.

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem sniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 5. panta pirmajai un otrajai daļai.

Nr.
p.k.
Papīra akcīzes nodokļa markas (loksnēs vai sagrieztas)Papīra akcīzes nodokļa marku izmērsCigarešuAkcīzes nodokļa marku skaits (gab.)Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)
nosaukums1ražotājvalstsmaksimālā mazumtirdzniecības cena (EUR)skaits paciņā (gab.)akcīzes nodokļa likmes koeficients2
          
          
KopāXX  

Piezīmes.
1 Aizpilda importētājs vai cita persona.
2 Akcīzes nodokļa likmes koeficients atbilstoši cigarešu garumam (neieskaitot filtru vai iemuti):
1 – līdz 80 milimetriem (ieskaitot);
2 – virs 80 līdz 110 milimetriem (ieskaitot);
3 – virs 110 līdz 140 milimetriem (ieskaitot);
4 – virs 140 milimetriem.

3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

(Pielikums MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku saņemšanai
Nodokļa maksātāja nosaukums 
 
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods 
 
Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks izmantotas kā drošības elements un tiks piestiprinātas tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu.

Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem sniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 5. panta pirmajai un otrajai daļai.

Nr.
p.k.
Tabakas izstrādājuma veids1Akcīzes nodokļa marku veids (papīra vai hologramma)Papīra akcīzes nodokļa marku izmērsDaudzums vienā iepakojuma vienībā (gab. vai grami)Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)
       
       
Kopā  

Piezīme. 1 Tabakas izstrādājumu veidi:
1.a grupa – cigāri;
1.b grupa – cigarillas;
3.a grupa – smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai;
3.b grupa – cita smēķējamā tabaka.

4.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 12.maija
noteikumiem Nr.220
Pārskats par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku apriti
Taksācijas periods  
Nodokļa maksātāja nosaukums  
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods  
Tālrunis   

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs:

preču marķēšana veikta ārpus Latvijas Republikas

preču marķēšana veikta Latvijas Republikā

reģistrēts saņēmējs

īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

(akcīzes nodokļa markas – gabalos, akcīzes nodokļa summa – euro)
Nr. 
p. 
k.
Alkoholiskajam dzērienam atbilstošais numurs1Akcīzes nodokļa markuAkcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda sākumāMarķēto preču pārvietošanaTaksācijas periodā saņemtās akcīzes nodokļa markas3Taksācijas periodā atpakaļ saņemto marķēto preču daudzums, kas bija nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā4Atdotās akcīzes nodokļa markas5Iznīcinātās vai zudušās akcīzes nodokļa markasMarķēto preču vienību skaits, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībāAkcīzes nodokļa markas, kurām iestājies akcīzes nodokļa samaksas pienākums saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļuAprēķinātais akcīzes nodoklisAkcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda beigās
sērijanumuru intervāla sākumsnumuru intervāla beigastā nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, no kura saņemti vai kuram izvesti marķētie alkoholiskie dzērieni2marķēto preču vienību skaits, kas izvestas uz citu akcīzes preču noliktavuakcīzes nodokļa markas, kas iznīcinātas citā ES dalībvalstī, zudušas nepārvaramas varas dēļ6, un tās zudušās akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiemzudušās7 akcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklisakcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklisakcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiempar alkoho-
liskajiem dzērieniem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā
8
saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļukopā
(6. – 8. + 9. + 10. – 11. –12. –13. – 14. – 15.)
t. sk. neuzlīmētās akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis nav samaksāts
1234567891011121314151617181919a
KopāXXXX

Piezīmes.

1 Pieteikuma numurs, kas norādīts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā pavadzīmē, uz kuras pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas.

2 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saņem vai izved ar akcīzes nodokļa markām marķētus alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu.

3 No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtās akcīzes nodokļa markas un no cita nodokļa maksātāja saņemtie ar akcīzes nodokļa markām marķētie alkoholiskie dzērieni.

4 Nodokļa maksātājs norāda taksācijas periodā atpakaļ saņemto akcīzes nodokļa marku skaitu alkoholiskajiem dzērieniem, kas bija nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā.

5 Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par identificētajām akcīzes nodokļa markām taksācijas periodā.

6 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta pirmo daļu un 27. panta vienpadsmitās daļas otro teikumu.

7 Zudušas vai tādas akcīzes nodokļa markas, kurām identificēšanas procesā konstatēts, ka trūkst kāda no identifikācijas parametriem – sērijas vai numura.

8 Aprēķinātais akcīzes nodoklis par zudušām vai neidentificētām akcīzes nodokļa markām un par akcīzes nodokļa markām alkoholiskajiem dzērieniem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā, izņemot akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis aprēķināts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļu.

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
5.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

(Pielikums MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

Pārskats par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku apriti
Taksācijas periods  
 
Nodokļa maksātāja nosaukums 
 
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods 
 
Tālrunis  

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

preču marķēšana veikta ārpus Latvijas Republikas

preču marķēšana veikta Latvijas Republikā

reģistrēts saņēmējs

īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

1. tabula

(akcīzes nodokļa markas – gabalos, nodokļa summa – euro)

Nr.
p.k.
Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs1Akcīzes nodokļa markuAkcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda sākumāMarķēto preču pārvietošanaTaksācijas periodā saņemtās akcīzes nodokļa markas3Taksācijas periodā atpakaļ saņemto marķēto preču daudzums, kas bija nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā4Atdotas akcīzes nodokļa markas5Iznīcinātas vai zudušas akcīzes nodokļa markasAkcīzes nodokļa markas, kuras izmanto kvalitātes noteikšanai vai kā drošības elementu8Marķēto preču vienību skaits, kas nodots patēriņam vai laists brīvā apgrozībāAkcīzes nodokļa markas, kurām iestājies akcīzes nodokļa samaksas pienākums saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļuAprēķinātais akcīzes nodoklisAkcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda beigās
sērijanumura intervāla sākumsnumura intervāla beigastā nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, no kura saņemti vai kuram izvesti marķētie tabakas izstrādājumi2marķēto preču vienību skaits, kas izvests uz citu akcīzes preču noliktavubojātās, nederīgās un neizmantotāspar akcīzes precēm, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībāakcīzes nodokļa markas, kas iznīcinātas citā ES dalībvalstī vai zudušas nepārvaramas varas dēļ6, un tās zudušās akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiemzudušās7 akcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklisakcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklisakcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiempar tabakas izstrādājumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā9saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļukopā (6. – 8. + 9. + 10. – 11. – 12. – 13. – 14. – 15. – 16.)t. sk. neuzlīmētās akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis nav samaksāts
123456789101111a12131415161718192020a
                      
                      
Kopāxxx x               

Piezīmes.
1 Pieteikuma numurs, kas norādīts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā pavadzīmē, uz kuras pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas.
2 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saņem vai izved ar akcīzes nodokļa markām marķētus tabakas izstrādājumus, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu.
3 No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtās akcīzes nodokļa markas un no cita nodokļa maksātāja saņemtie ar akcīzes nodokļa markām marķētie tabakas izstrādājumi.
4 Nodokļa maksātājs norāda taksācijas periodā atpakaļ saņemto akcīzes nodokļa marku skaitu tabakas izstrādājumiem, kas bija nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā.
5 Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par identificētajām akcīzes nodokļa markām taksācijas periodā.
6 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta pirmo daļu un 27. panta vienpadsmitās daļas otro teikumu.
7 Zudušas vai tādas akcīzes nodokļa markas, kurām identificēšanas procesā konstatēts, ka trūkst kāda no identifikācijas parametriem (sērija, numurs, maksimālā mazumtirdzniecības cena vai cigarešu skaits paciņā).
8 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17. panta pirmās daļas 2. punktu tabakas izstrādājumus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai vai ja akcīzes nodokļa markas izmanto kā drošības elementu un ar akcīzes nodokļa markām marķētos tabakas izstrādājumus realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu un 21. panta sesto daļu.
9 Aprēķinātais akcīzes nodoklis par zudušām vai neidentificētām akcīzes nodokļa markām un par akcīzes nodokļa markām tabakas izstrādājumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā, izņemot akcīzes nodokli par akcīzes nodokļa markām, par kurām tas aprēķināts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta četrpadsmito daļu.

2. tabula

1. tabulas 15. ailes "Akcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis" un 16. ailes "Akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem" atšifrējums

Nr.
p.k.
Tabakas izstrādājumam atbilstošais numursCigarešuAkcīzes nodokļa marku skaits (gab.)
maksimālā mazumtirdzniecības cena (EUR)skaits paciņā (gab.)nosaukums
      
      
Kopā 
6.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 12.maija
noteikumiem Nr.220
Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām
Nodokļa maksātāja nosaukums  
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods  
Tālrunis   

Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

persona, kurai pēc speciālās atļaujas (licences) anulēšanas atlikumā ir akcīzes nodokļa markas

Akcīzes nodoklis:

ir samaksāts1

nav samaksāts

 
(informācija par samaksātā akcīzes nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai par atmaksu)

Atdotās akcīzes nodokļa markas:

neizmantotās

nederīgās

bojātās

Nr. 
p. 
k. 
Pavadzīmē, uz kuras pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas, norādītais alkoholiskajam dzērienam atbilstošais numursAkcīzes nodokļa markuAkcīzes nodokļa marku skaits (gab.)Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa (EUR)Apstiprinātais akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)Apstiprinātā aprēķinātā akcīzes nodokļa summa
(EUR)
saņemšanas datumssērijanumuru intervāla sākumsnumuru intervāla beigas
12345678910
Kopā

Piezīme. 1 Ja iesniegums ir par atdotajām akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts, obligāti jānorāda papildu informācija.

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 220

(Pielikums MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 53 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām
Nodokļa maksātāja nosaukums 
Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods 
Tālrunis  
Nodokļa maksātāja veids:

apstiprināts noliktavas turētājs

reģistrēts saņēmējs

īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

importētājs

cita persona

persona, kurai pēc speciālās atļaujas (licences) anulēšanas atlikumā ir akcīzes nodokļa markas

Akcīzes nodoklis:

ir samaksāts¹

nav samaksāts

 

informācija par samaksātā akcīzes nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai atmaksu

Atdotās akcīzes nodokļa markas:

neizmantotās

nederīgās

bojātās

Nr.

p. k.

Pavadzīmē, uz kuras pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas, norādītais tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs

Akcīzes nodokļa marku

Maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm (EUR)

Cigarešu skaits paciņā (gab.)

Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)

Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa (EUR)

Apstiprinātais akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)

Apstiprinātā aprēķinātā akcīzes nodokļa summa (EUR)

saņemšanas datums

sērija

numura intervāla sākums

numura intervāla beigas

            
            

Kopā:

 

 

 

 

 

 

Piezīme. ¹ Ja iesniegums ir par atdotajām akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts, obligāti jānorāda papildu informācija.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 220Pieņemts: 12.05.2015.Stājas spēkā: 01.06.2015.Zaudē spēku: 02.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 21.05.2015. OP numurs: 2015/98.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
274140
{"selected":{"value":"25.07.2019","content":"<font class='s-1'>25.07.2019.-01.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.07.2019","iso_value":"2019\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2019.-01.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2019","iso_value":"2019\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2019.-24.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2018","iso_value":"2018\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2018.-19.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2018","iso_value":"2018\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2018.-31.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2016","iso_value":"2016\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2015","iso_value":"2015\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2015.-22.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-31.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.07.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)