Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.153

Rīgā 2015.gada 31.martā (prot. Nr.17 24.§)
Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.

2. Pasažierus, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, iedala šādās kategorijās (sociālais statuss):

2.1. pirmsskolas vecuma bērni;

2.2. personas ar I vai II grupas invaliditāti, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī persona, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;

2.3. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

2.4. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

2.5. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) izglītojamie;

2.6. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamie.

3. Pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli reģionālās nozīmes maršrutā.

4. Personām ar I vai II grupas invaliditāti un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, reizē ar norēķinu līdzekli uzrādot kontrolei likumā noteiktu personu apliecinošu dokumentu vai invaliditātes apliecību, ja uz norēķinu līdzekļa nav personas fotogrāfijas, kā arī personai, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos.

5. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, reizē ar norēķinu līdzekli uzrādot kontrolei likumā noteiktu personu apliecinošu dokumentu vai apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, ja uz norēķinu līdzekļa nav personas fotogrāfijas, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos.

6. Politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, reizē ar norēķinu līdzekli uzrādot kontrolei likumā noteiktu personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgi politiski represētās personas apliecību vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, ja uz norēķinu līdzekļa nav personas fotogrāfijas, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos.

7. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) izglītojamiem, uzrādot kontrolei skolēna apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto:

7.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršruta tīkla maršrutā;

7.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos.

8. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamiem, uzrādot kontrolei skolēna apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto:

8.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutā;

8.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos.

9. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase), uzrādot kontrolei skolēna apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto:

9.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutā;

9.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos.

II. Braukšanas maksas atvieglojumu kompensēšanas kārtība

10. Šo noteikumu 7. un 8. punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā kompensē no attiecīgās pašvaldības budžeta.

11. Šo noteikumu 9. punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā kompensē no attiecīgās pašvaldības budžeta vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību.

12. Norēķinu līdzeklis ir maksāšanas līdzeklis, kas saistīts ar Latvijā reģistrētā bankā vai ārvalstu banku filiālē Latvijā atvērtu personas norēķinu kontu. Norēķinu līdzekli izsniedz saskaņā ar šo noteikumu 24. punktā minētajām prasībām.

13. Šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieri par sabiedriskā transporta pakalpojumiem maksā, izmantojot norēķinu līdzekli. Šo noteikumu 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieri par sabiedriskā transporta pakalpojumiem maksā, izmantojot norēķinu līdzekli, ja pasažiera dzīvesvietas pašvaldība kompensācijas aprēķināšanai izmanto pasažieru elektronisku uzskaiti transportlīdzeklī.

14. Šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā pavadāmā persona ar I grupas invaliditāti vai persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti par viņai un pavadošajai personai sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem maksā, izmantojot savu norēķinu līdzekli.

15. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs nodrošina norēķinu līdzekļa pieņemšanu, izmantojot norēķinu iestādes finanšu pakalpojumu, saskaņā ar šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām.

16. Satiksmes ministrija braukšanas maksu tarifa apmērā šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieriem sedz no valsts budžetā šim mērķim paredzētiem līdzekļiem, pārskaitot to uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) norēķinu kontu.

17. Norēķinu iestāde pēc biļetes apmaksas darījuma datu saņemšanas no sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieru norēķinu kontos vienlaicīgi reģistrē biļetes apmaksas darījumu un braukšanas maksas kompensāciju biļetes tarifa apmērā saskaņā ar šo noteikumu 26. punktā minētajām braukšanas maksas pārskaitīšanas finanšu pakalpojuma prasībām un līgumu starp norēķinu iestādi un Autotransporta direkciju vai starp norēķinu iestādi un pasažiera dzīvesvietas pašvaldību.

18. Norēķinu iestāde sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam pienākošos maksu par šo noteikumu 13. punktā minētajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem pārskaita divu darbdienu laikā pēc apmaksas darījuma reģistrēšanas personas norēķinu kontā saskaņā ar šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām.

19. Personu datus (personas kodu, sociālā statusa derīguma termiņu, informāciju par sociālā statusa ārkārtas izmaiņām, neiekļaujot datus par personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti) vai iespēju piekļūt šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto personu datiem braukšanas maksas veikšanai nodrošina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

20. Personas datus (personas kodu, sociālā statusa derīguma termiņu, informāciju par sociālā statusa ārkārtas izmaiņām) vai iespēju piekļūt šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto personu datiem braukšanas maksas veikšanai nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

21. Personas datus (personas kodu, attiecīgā statusa piešķiršanas datumu, apliecības anulēšanas datumu sakarā ar statusa zaudēšanu, informāciju par statusu "miris", ja Iedzīvotāju reģistrā ir reģistrēts personas miršanas fakts) vai iespēju piekļūt šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto personu datiem braukšanas maksas veikšanai nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

22. Šo noteikumu 19., 20. un 21. punktā minētās institūcijas informāciju par personas sociālā statusa izmaiņām iesniedz norēķinu iestādē un Autotransporta direkcijā vienas darbdienas laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Norēķinu iestādes saskaņā ar šo noteikumu 19., 20. un 21. punktu saņemtos datus izmanto tikai šajos noteikumos paredzētajam mērķim.

23. Biļešu tirgotāji šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieriem nodrošina biļešu rezervēšanu reģionālas nozīmes maršrutos (izņemot vilcienu ar nenumurētām vietām). Iespēju samaksāt par rezervētajām biļetēm, izmantojot norēķinu līdzekli, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs nodrošina tikai sabiedriskajā transportlīdzeklī.

24. Norēķinu iestādei ir noteiktas šādas norēķinu līdzekļa izsniegšanas finanšu pakalpojuma prasības:

24.1. izsniegt norēķinu līdzekli šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieriem un nodrošināt tā lietošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu samaksai;

24.2. personalizēt norēķinu līdzekli, norādot personas vārdu un uzvārdu un, ja iespējams, arī fotogrāfiju;

24.3. nodrošināt norēķinu līdzekļa pieņemšanas pakalpojuma sniegšanu sadarbībā ar citām norēķinu iestādēm (tai skaitā maksājumu norēķinu sistēmas ietvaros) saskaņā ar šo noteikumu 25. punkta prasībām un braukšanas maksas pārskaitīšanas pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 26. punkta prasībām;

24.4. nodrošināt šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētajām personām bezmaksas konta atvēršanu norēķinu iestādē un norēķinu līdzekļa bezmaksas izgatavošanu, izsniegšanu un lietošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu samaksai.

25. Norēķinu iestādei ir noteiktas šādas norēķinu līdzekļa pieņemšanas finanšu pakalpojuma prasības:

25.1. nodrošināt, lai šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieriem norēķinu līdzekli pieņemtu jebkurš sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, ar kuru norēķinu iestādei noslēgts līgums par pieņemšanas pakalpojuma sniegšanu, nepieļaujot iespēju ar vienu vai vairākiem norēķinu līdzekļiem saņemt vairākas braukšanas maksas kompensācijas par vienu un to pašu sabiedriskā transporta pakalpojumu, izņemot šo noteikumu 14. punktā minēto gadījumu;

25.2. nodrošināt norēķinu līdzekļa pieņemšanu, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 24.punkta prasībām, un braukšanas maksas pārskaitīšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar šo noteikumu 18. punkta prasībām.

26. Norēķinu iestādei ir noteiktas šādas braukšanas maksas kompensācijas pārskaitīšanas finanšu pakalpojuma prasības:

26.1. bez maksas pārskaitīt braukšanas maksas kompensāciju Autotransporta direkcijai un pasažiera dzīvesvietas pašvaldībai saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojuma līgumiem;

26.2. pēc biļetes apmaksas darījuma datu saņemšanas no sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja pārskaitīt braukšanas maksas kompensāciju uz šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieru norēķinu kontiem, kuriem piesaistīts norēķinu līdzeklis;

26.3. aprēķināt braukšanas maksas kompensācijas, pamatojoties uz šādu informāciju, kas iegūta ne vēlāk kā vienu darbdienu iepriekš šo noteikumu 22. punktā minētajā kārtībā:

26.3.1. personas kods;

26.3.2. braukšanas maksas atvieglojumu darbības termiņš (datums no – līdz);

26.3.3. braukšanas maksas atvieglojuma apmērs no biļetes cenas;

26.3.4. norādījums par pavadošās personas braukšanas maksas kompensāciju;

26.4. ja tiek mainīts norēķinu līdzeklis, nodrošināt, lai šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieriem visi valsts noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi un ierobežojumi, bet šo noteikumu 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieriem visi pašvaldības noteiktie atvieglojumi un ierobežojumi tiktu attiecināti tikai uz jauno norēķinu līdzekli;

26.5. nodrošināt braukšanas maksas aprēķināšanu tikai saskaņā ar darījumiem, kas veikti ar personai izsniegto norēķinu līdzekli;

26.6. aprēķināto braukšanas maksas kompensāciju pārskaitīt uz šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieru norēķinu kontiem saskaņā ar apmaksas darījumiem, kas veikti, izmantojot šo noteikumu 24. punkta prasībām atbilstošu norēķinu līdzekli un ievērojot šo noteikumu 25. punktā minētās norēķinu līdzekļa pieņemšanas prasības.

27. Šo noteikumu prasības attiecas tikai uz tām norēķinu iestādēm, kas spēj nodrošināt šo noteikumu 24., 25. un 26. punktā minēto finanšu pakalpojumu sniegšanu.

28. Autotransporta direkcija reizi ceturksnī iesniedz izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomē pārskatu par valsts budžetā piešķirto līdzekļu izlietojumu šajos noteikumos noteikto braukšanas maksas atvieglojumu segšanai.

III. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumus Nr. 872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 126., 161. nr.; 2010, 19. nr.; 2011, 56. nr.; 2012, 177. nr.; 2015, 20. nr.).

30. Lai nodrošinātu braukšanas maksas atvieglojumu nepārtrauktību par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, par kuriem nav maksāts ar norēķinu līdzekli, pārejas periodā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam:

30.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumus, kas radušies, pārvadājot šo noteikumu 2. punktā minēto kategoriju pasažierus, kompensē sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;

30.2. personām ar I vai II grupas invaliditāti un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos;

30.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos;

30.4. politiski represētām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību, un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, uzrādot nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 406)

31. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji ar 2017. gada 1. jūliju nodrošina norēķinu līdzekļa pieņemšanu no šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieriem, pamatojoties uz finanšu pakalpojumu un līgumu ar norēķinu iestādi saskaņā ar šo noteikumu 25. punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 17; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 406)

32. Autotransporta direkcija ar 2016. gada 8. janvāri nodrošina braukšanas maksas kompensācijas pārskaitīšanu par šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto kategoriju pasažieriem sniegtajiem transporta pakalpojumiem, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar norēķinu iestādēm, kuras nodrošina šo noteikumu 26. punktā minētā finanšu pakalpojuma sniegšanu un kuras ir izvēlējušies sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji.

33. Šo noteikumu 25. un 26. punktā minētās prasības norēķinu iestādei stājas spēkā 2016. gada 8. janvārī.

34. (Svītrots ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 406)

35. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 153Pieņemts: 31.03.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 01.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 21.04.2015. OP numurs: 2015/77.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
273557
{"selected":{"value":"30.06.2016","content":"<font class='s-1'>30.06.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2016","iso_value":"2016\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2016","iso_value":"2016\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2016.-29.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-14.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"