Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.101

Rīgā 2015.gada 25.februārī (prot. Nr.10 46.§)
Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2015.gadam

1. Apstiprināt Attīstības sadarbības politikas plānu 2015. gadam (turpmāk – plāns).

2. Noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.

3. Plāna īstenošanu nodrošināt atbilstoši Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmā 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Ārlietu ministrijai līdz 2016. gada 1. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
(Ministru kabineta
2015.gada 25.februāra
rīkojums Nr.101)
Attīstības sadarbības politikas plāns 2015.gadam

(Plāns grozīts ar MK 07.08.2015. rīkojumu Nr. 429; MK 16.12.2015. rīkojumu Nr. 791)

1. Esošās situācijas raksturojums

Attīstības sadarbības politikas plāns ir izstrādāts saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 6. panta 1. punktu un nosaka Ārlietu ministrijas 2015. gada budžetā piešķirtā attīstības sadarbības finansējuma izlietojumu. Plāns ietver arī īstenojamo pasākumu aprakstu. Ietverto pasākumu uzdevums ir veicināt sabiedrības izpratni par attīstības politikas nozīmi, sekmēt tās lomas palielināšanos sabiedriskajos procesos valstī un vairot atbalstu attīstības politikai. 2015. gads kā Eiropas tematiskais gads ir veltīts attīstības sadarbības tēmai. Līdz ar to sabiedrības izpratnes veicināšanai par attīstības sadarbību būs īpaša loma gan Latvijas, gan Eiropas Savienības (ES) līmenī.

Ņemot vērā, ka no 2015. gada 1. janvāra Latvija būs prezidējošā valsts ES Padomē, konkrētu pasākumu īstenošana ar visu ieinteresēto pušu līdzdalību ir īpaši nozīmīga. Attīstības sadarbības politikas plānošanā un īstenošanā Ārlietu ministrija sadarbojas ar atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un sociālajiem partneriem. Lai vienotos par Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātēm 2015. gadam, Ārlietu ministrija plāna izstrādes gaitā organizēja Konsultatīvās padomes sanāksmi attīstības sadarbības politikas jautājumos.

Ārlietu ministrijas budžetā divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai 2015. gadā piešķirti 413 813 EUR, kas ir par 200 000 EUR vairāk nekā 2014. gadā. Finansējuma pieaugums ļaus atbalstīt vairāk attīstības sadarbības iniciatīvu un turpināt jau aizsāktās sadarbības iestrādnes.

Nodrošinot Latvijas sniegtās palīdzības ilgtspēju, ir nepieciešams koncentrēties uz noteiktu prioritāšu loku un meklēt sadarbības iespējas ar citiem starptautiskajiem palīdzības sniedzējiem.

Attīstības sadarbības plāns 2015. gadam paredz piešķirt finansējumu 2012. gadā aizsāktā projekta turpināšanai reģionālās attīstības jomā Moldovā. Līdzšinējo gadu veiksmīgie rezultāti projekta īstenošanā un Moldovas puses paustā vēlme turpināt sadarboties apliecina Latvijas ieguldījuma nozīmību, sniedzot ilgtermiņa atbalstu Moldovai tās reformu procesā.

Ņemot vērā Latvijas līdzšinējo civilo iesaisti Afganistānā, ir svarīgi turpināt sadarbību ar Afganistānu transporta un tehniskās izglītības jomā. Ir panākta vienošanās sadarbībai dzelzceļa transporta mācību programmu teorētiskās un praktiskās daļas, mācību plānu izstrādē un dzelzceļa transporta speciālistu sagatavošanā Kabulas politehniskajā universitātē no 2014. gada pavasara.

Nodrošinot 2012. gadā aizsāktās prakses turpināšanu, tiks piešķirts līdzfinansējums NVO un sociālo partneru īstenotajiem attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektiem, kas ieguvuši finansējumu no Eiropas Komisijas (EK) ārējām darbībām paredzētajiem finanšu instrumentiem un citiem starptautiskajiem palīdzības finansētājiem. Plāns paredz, ka līdzfinansējuma apjoms 2015. gadā tiks saglabāts iepriekšējā gada līmenī. 2014. gadā kopumā līdzfinansējumu ieguva seši projekti attīstības izglītības jomā, kuri ieguvuši finansējumu no EK.

Ņemot vērā līdzšinējo sadarbību, plānots arī turpmāk sniegt finansiālu atbalstu attīstības sadarbības jomā darbojošos NVO aktivitātēm un to kapacitātes stiprināšanai – biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS) darbībai, ņemot vērā Latvijas prezidentūru ES Padomē un izvērtējot LAPAS paustās vajadzības, kā arī attīstības sadarbības budžeta iespējas. Izskatot Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) lūgumu, tiks piešķirts finansējums LPS dalībai ES Pašvaldību platformā, kas darbojas attīstības sadarbības jomā.

Reaģējot uz aktuālajiem notikumiem kaimiņu reģionā, ievērojot Latvijas ārpolitikas prioritātes un saskaņā ar ES un starptautiskajiem palīdzības efektivitātes principiem, 2015. gadā plānots izsludināt granta projektu konkursu projektu īstenošanai Gruzijā, Ukrainā un Moldovā. Sadarbības jomas ar šīm partnervalstīm noteiktas, balstoties uz Latvijas līdzšinējo sadarbību, Latvijas vēstniecību sniegto informāciju un ņemot vērā ES izvirzītās sadarbības jomas. Granta konkurss tiks izsludināts saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likumu un Ministru kabineta 2010. gada 5. janvāra noteikumiem Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus".

2014. gadā kopumā tika īstenoti septiņi granta projekti - Gruzijā, Moldovā, Baltkrievijā un Uzbekistānā. Projekti aptvēra ekonomiskās attīstības veicināšanu, publiskās un privātās partnerības attīstību, sociālās aizsardzības sfēru, labas pārvaldības un likuma varas stiprināšanu, atbalstu pašvaldību reformu procesā un reģionālo attīstību.

Ņemot vērā Latvijas muitas jomas ekspertu līdzšinējo profesionālo un labi novērtēto darbību Centrālāzijā, 2014. gadā sadarbībā ar ASV bija plānots īstenot Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes projektu Uzbekistānā. Saistībā ar neparedzētiem apstākļiem attiecībā uz ASV iekšējām administratīvajām procedūrām 2014.gadā nebija iespējams uzsākt plānā paredzēto projektu Uzbekistānā. ASV šajā projektā piedalās ar 50% līdzfinansējumu, tāpēc, ņemot vērā radušos situāciju un Latvijas interesi īstenot projektu Uzbekistānā, 2015. gada plānā šai aktivitātei plānots finansiāls atbalsts.

Izvērtējot 2014. gada veiksmīgos rezultātus un ievērojamo interesi par Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) piedāvāto apmācību programmu, 2015. gada budžeta ietvaros paredzēts finansēt apmācību programmu Eiropas kaimiņpolitikas un Centrālāzijas valstu valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora pārstāvjiem par starptautiskās ekonomikas, politikas un juridiskajiem jautājumiem, iekļaujot teorētisko un praktisko apmācību, kā arī pieredzes apmaiņu Latvijas un ES institūcijās. RJA apmācības programma ir specializēta 3 mēnešu programma, kas ietver intensīvu apmācības kursu ne tikai Rīgā, bet arī izbraukuma vizītes Briselē un Luksemburgā.

Sekojot līdzi aktuālajai situācijai Ukrainā, tās eirointegrācijas centieniem un demokratizācijas procesam, plānots piešķirt līdzekļus stipendijām Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē.

Tāpat 2015. gada budžeta plānā ir paredzēts līdzfinansējums Eiropas tematiskā gada aktivitāšu ieviešanai, ko finansē EK.

Latvijas kā vadošās valsts iesaisti Centrālāzijas robežu pārvaldības programmas (BOMCA) īstenošanas nodrošināšanā, paredzēts piešķirt līdzfinansējumu programmas sagatavošanas fāzei.

2. Sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentiem

Plāns ir saskaņots ar deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 169. punktu.

Plāns saistīts ar Nacionālā attīstības plāna prioritāti – cilvēka drošumspēja. 339. paragrāfs, kas nosaka sekojošu rīcību - Attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektu un projektu līdzfinansējuma konkurss NVO.

Plāns tiek izstrādāts saskaņā ar Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm laika posmam no 2011.–2015. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 6. jūlija rīkojums Nr. 299 "Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm laika posmam no 2011. gada līdz 2015. gadam").

Pamatnostādnēs izvirzīti sekojoši mērķi:

1) Latvijas kā divpusējā donora lomas stiprināšana, tādējādi īstenojot Latvijas ārpolitiskās intereses;

2) sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšana attīstības sadarbības mērķiem un politikai;

3) Latvijas pieaugošā loma starptautisko attīstības mērķu sasniegšanā un starptautisko saistību izpildē.

Turpinot 2014. gadā īstenoto attīstības sadarbības politiku, arī Attīstības sadarbības politikas plāns 2015. gadam par prioritāti nosaka divpusējās un trīspusējās sadarbības īstenošanu, kā arī sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšanu attīstības sadarbības mērķiem un politikai, t.sk., ar NVO un sociālo partneru iesaisti. Prioritāte 2015. gadā būs Latvijas prezidentūra ES Padomē un Eiropas tematiskais gads, kas 2015. gadā būs veltīts attīstības sadarbības tēmai. Plānā paredzētie rīcības virzieni un pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai ir atbilstoši pamatnostādnēs noteiktajiem galvenajiem uzdevumiem un veicina to rezultātu sasniegšanu.

3. Plānā paredzētie pasākumi

Sasaiste ar pamatnostādnēs noteiktajiem politikas mērķiem, rīcības virzieniem vai uzdevumiem
(ja plāns izstrādāts pamatnostādņu ieviešanai)
Latvijas kā divpusējā donora lomas stiprināšana, tādējādi īstenojot Latvijas ārpolitiskās intereses.
Plānā noteiktais mērķis I Īstenot ES attīstības sadarbības mērķus, ievērojot Latvijas ārpolitikas prioritātes un noteiktās attīstības sadarbības partnervalstis. Sekmēt Latvijas attīstības sadarbības politikas ilgtspēju.
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.1. Projektu īstenošana Moldovā.
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums
1.1.1. Tiks turpināta sadarbība ar Moldovu reģionālās attīstības jomā, īstenojot šādas aktivitātes1:

- Reģiona un pašvaldību speciālistu apmaiņa, ceļot kapacitāti ES fondu projektu sagatavošanā un īstenošanā, kas ietver stažēšanos Latvijā. Kapacitātes stiprināšana teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā, sniedzot metodisko atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādei;

- Latvijas dienu organizēšana Moldovā Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības dienu ietvaros, kā arī Moldovas dienu organizēšana Latvijā, ietverot vietējo produktu popularizēšanu, kultūras un sporta pasākumus;

- Pieredzes apmaiņu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos reģionālajā un vietējā līmenī, t.sk. sniedzot atbalstu pilotprojekta īstenošanai uzņēmējdarbības vides aktivizēšanai, kooperācijai produktu noieta sekmēšanai, vietējo uzņēmēju atbalstam, bezatkritumu ražošanas attīstībai;

- Vietējās sabiedrības aktivizēšanas aktivitātes, t.sk. turpinot Latvijas Lauku foruma projekta ietvaros aizsākto sadarbību, veicinot publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanu LEADER pasākuma ietvaros, sniedzot atbalstu NVO projektu īstenošanas iespējām, sniedzot ieteikumus pakalpojumu (t.sk. skolu) infrastruktūras izmantošanai. Paredzēta pieredzes apmaiņa jauniešu lietu, kultūras un tūrisma jautājumos;

- Moldovas pārstāvju dalība Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros organizētajos pasākumos mazo un vidēji lielo pilsētu jautājumos;

- Moldovas pārstāvju dalība VARAM īstenotā Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" ietvaros.

31.12.2015 Ārlietu ministrija, VARAM, u.c. kompetentās institūcijas un NVO, t.sk. LPS, Latvijas Lauku forums. 1) Nodrošināts metodiskais atbalsts Moldovas ziemeļu reģiona attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam izstrādei, piedaloties darba grupās, sniedzot vērtējumu par sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, nosakot perspektīvos uzņēmējdarbības veidus un priekšnosacījumus to attīstībai;

2) Sniegtas konsultācijas Moldovas Centrālā un Dienvidu reģiona attīstības plānošanas speciālistiem stratēģiskās plānošanas jautājumos (pēc pieprasījuma);

3) Sniegts atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanai ES fondu projektu plānošanā un īstenošanā, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanā reģionālajā un vietējā līmenī (provizoriski 10 speciālistu apmācības 1-2 nedēļu laikā);

4) Moldovas Ziemeļu reģiona dienu rīkošana, sekmējot pašvaldību, NVO un uzņēmēju sadarbību, reģiona dienu ietvaros organizējot Latvijas pašvaldību dienas (provizoriski 2015. gada oktobrī nedēļas garumā);

5) Pilotprojekta īstenošana, izveidojot uzņēmējdarbības atbalsta centru, izvērtējot vietējo uzņēmējdarbības vidi un sniedzot priekšlikumus centra funkcijām un darbības modelim, kā arī stiprinot centra darbinieku kapacitāti (apmācības, pieredzes apmaiņa);

6) Moldovas pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana, kā arī pašvaldību sadarbības veicināšana, t.sk. ekonomikas veicināšanas jautājumos vietējā līmenī - Latvijas un Moldovas vietējo pašvaldību un reģionālo uzņēmumu tikšanās, t.sk. iepriekš noslēgto sadarbības līgumu īstenošana;

7) Sniegts atbalsts nevalstiskā sektora aktivizēšanā teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā (pieredzes apmaiņa, apmācības, sadarbības piedāvājumu izstrāde).

20 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.2. Latvijas iesaiste civilo projektu īstenošanā Afganistānā.
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums
1.2.1. Turpināt līdzfinansēt civilā projekta īstenošanu Afganistānā.

Satiksmes ministrija sadarbību ar Afganistānu īsteno jau kopš 2012. gada, galvenokārt piesaistot savus līdzekļus. Ņemot vērā, ka Latvijai ārpolitiski ir ļoti svarīgi būt klātesošiem Afganistānā, šai aktivitātei arī 2015. gadā ieplānots finansiāls atbalsts. Precīzu aktivitāšu plānošana izpildi sarežģī Afganistānas specifika un mainīgā drošības situācija valstī.

Līdzšinējā sadarbībā ir panākta vienošanās sadarbībai dzelzceļa transporta mācību programmu teorētiskās un praktiskās daļas, mācību plānu izstrādē un dzelzceļa transporta speciālistu sagatavošanā Kabulas politehniskajā universitātē no 2014. gada pavasara.

31.12.2015 Ārlietu ministrija, Satiksmes ministrija, u.c. kompetentās institūcijas un NVO Padziļināta sadarbība transporta un izglītības jomā, vienošanās par afgāņu studentu apmācību. Sadarbības īstenošanu un rezultātu sasniegšanu var ietekmēt politiskās situācijas izmaiņas Afganistānā. 15 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.3. Līdzfinansējuma piešķiršana NVO.
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums
1.3.1. Līdzfinansējuma piešķiršana NVO un sociālajiem partneriem, kas ieguvuši finansējumu no starptautiskajiem palīdzības finansētājiem, t.sk. EK, attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektu īstenošanai. Līdzfinansējums NVO projektiem tiks piešķirts, izsludinot granta projektu konkursu. 31.12.2015 Ārlietu ministrija Nodrošināts līdzfinansējums 8-10 NVO un sociālo partneru projektiem. 25 813 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.4. Granta projektu konkurss projektu īstenošanai Austrumu partnerības valstīs – Gruzijā, Ukrainā un Moldovā.
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums
1.4.1. Granta projektu konkursa izsludināšana projektu īstenošanai Latvijas prioritārajās Austrumu partnerības valstīs. Granta finansējums būs pieejams visām organizācijām saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9. panta 5.punktu.

Gadījumos, kad konkursa nolikuma projekta ietvarā būs paredzēts piešķirt grantus arī tādiem projektiem, kuri kvalificēsies kā valsts atbalsta projekti, konkursa nolikumā tiks iekļautas valsts atbalsta kontroles prasības, lai nodrošinātu valsts atbalsta regulējuma ievērošanu.

Granta projektu konkursā izvirzītas sekojošas prioritārās valstis un jomas (jomas izvirzītas, balstoties uz līdzšinējām sadarbības jomām, Latvijas vēstniecību sniegto informāciju un ES prioritātēm sadarbībai ar attiecīgajām valstīm):

Gruzija

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība u.c.);

2. Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai;

3. Ekonomiskā attīstība – investīciju klimata uzlabošana un eksportspējas stiprināšana, kā arī starptautisku standartu ieviešana uz eksportu orientētās nozarēs;

4. Sociālā aizsardzība un nodarbinātība.

Ukraina

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas, teritoriālā sadarbība u.c);

2. Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai;

3. Reģionālā attīstība, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība;

4. Lauksaimniecības sektora attīstība;

Moldova

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība u.c.);

2. Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai;

3. Reģionālā attīstība, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība;

4. Ekonomiskā attīstība – investīciju klimata uzlabošana un eksportspējas stiprināšana, kā arī starptautisku standartu ieviešana uz eksportu orientētās nozarēs.

31.12.2015

Ārlietu ministrija

Piešķirts finansējums 3-5 granta projektu īstenošanai Latvijas prioritārajās Austrumu partnerības valstīs – Gruzijā, Ukrainā un Moldovā. 70 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.5. Sadarbība ar Uzbekistānu muitas jomā

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums
1.5.1. Atbalsts VID Muitas pārvaldes projektam Uzbekistānā, 50% no līdzfinansējuma piesaistot no ASV atbalsta fonda jauno donoru projektiem.

Projekts tika apstiprināts jau 2014. gada plānā, taču dēļ ASV iekšējām procedūrām aizkavējās līdzfinansējuma piešķiršana un projektu būs iespējams uzsākt 2015. gadā, tāpēc tas arī iekļauts plānā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar ASV, kas nodrošina 50% finansējumu. Trīspusējās sadarbības īstenošana ir viens no uzdevumiem, kas noteikts gan attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs, gan Valdības rīcības plānā. Šāda sadarbība paver plašākas iespējas kopīgu projektu īstenošanai nākotnē. Trīspusēji projekti ar Latvijas iesaisti nav īstenoti kopš 2007. gada.

31.12.2015

Ārlietu ministrija, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde 1) Ar Latvijas ekspertu atbalstu izstrādāta efektīva risku vadības sistēma;

2) Apmācītas līdz 40 Uzbekistānas muitas amatpersonas par muitas kontroles risku vadības, informācijas sistēmu uzlabošanas jautājumiem efektīvas muitas kontroles nodrošināšanai.

50 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.6. Apmācību programma Austrumu partnerības reģiona un Centrālāzijas valstu pārstāvjiem Rīgas Juridiskajā augstskolā (RJA)
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums
1.6.1. Finansējums Rīgas Juridiskajai augstskolai (RJA) apmācību programmas īstenošanai.

Lai palielinātu Latvijas klātbūtni prioritārajos sadarbības reģionos – Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs, 2014. gadā tika izveidota apmācību programma Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju studijām Latvijā, piedāvājot starpdisciplināru apmācību kursu par ES un starptautiskās ekonomikas, politikas un juridiskajiem jautājumiem un nodrošinot Latvijas kā ES dalībvalsts zināšanu un pieredzes nodošanu.

12 nedēļu kurss ietver gan teorētisko, gan praktisko apmācību, gan pieredzes apmaiņu Latvijas un ES institūcijās.

Programmu koordinē RJA un to īsteno vairāku augstskolu konsorcijs - RJA, Latvijas Universitāte, Stokholmas Ekonomikas augstskolai Rīgā, Eiropas Administrācijas Institūts (EIPA) un Latvijas Ārpolitikas institūts.

Programmas izmaksas ietver dalībnieku aviobiļetes, uzturēšanās izdevumus, mācību vizītes uz ES institūcijām, programmas sagatavošanas un norises izmaksas (t.sk. Latvijas un ārvalstu pasniedzējus) u.c.

Ņemot vērā pilotprogrammas veiksmīgo pieredzi, ir nepieciešams to turpināt arī 2015. gadā. Šī projekta turpināšana ir noteikta Valdības rīcības plānā. Līdz ar to finansējuma piešķiršana apmācību programmas turpināšanai ir iekļauta Attīstības sadarbības politikas plāna 2015. gadam. Programmas īstenošanai tiek piesaistīts arī citu starptautisko donoru līdzfinansējums.

31.12.2015

Ārlietu ministrija, Rīgas Juridiskā augstskola 1) Apmācīti 15 pārstāvji no Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm; Apgūti 4 moduļi, kas ietver 12 kursus par ES un starptautiskajām tiesībām, ekonomiku, politiku un finanšu jautājumiem. Mācību ietvaros apmeklētas ES institūcijas Briselē un Luksemburgā;

2) Veicināta kaimiņu reģiona stabilitāte un izaugsme, stiprināta drošība reģionā;

3) Sniegts praktisks ieguldījums Latvijas prezidentūras ES Padomē mērķu sasniegšanā.

140 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" (12 pārstāvji);
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.7. Stipendijas 15 studentiem no Ukrainas studijām Latvijas Universitātē
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums
1.7.1. Stipendijas studentiem no Ukrainas Latvijas Universitātē

Ņemot vērā aktuālo situāciju Ukrainā, Latvijai ir īpaši svarīgi atbalstīt reformu procesus Ukrainā un tās eirointegrācijas centienus. Ieguldījums izglītībā uzskatāms par ilgtermiņa investīciju, un šāda aktivitāte ir arī īpaši svarīga Latvijas ES prezidentūras kontekstā.

Latvijas Universitātes akadēmiskā un lektoru bāze sniedz iespēju ārvalstu studentiem, tostarp no Ukrainas, apgūt interesējošās akadēmiskās programmas.

31.12.2015

Ārlietu ministrija, Latvijas Universitāte 1) Apmācīti 15 studenti no Ukrainas;

2) Sniegts ieguldījums demokrātijas attīstībā Ukrainā un nākamo reformas īstenotāju profesionalitātē;

3) Veicināta divpusējo kontaktu veidošanās.

40 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.8. Līdzfinansējums Robežu vadības programmas Centrālās Āzijas reģionā (BOMCA) sagatavošanas fāzei.
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums
1.8.1. Līdzfinansējums BOMCA sagatavošanas fāzei

EK ir uzrunājusi Latviju kļūt par vadošo valsti 3 gadu programmas īstenošanai Centrālāzijā (kopējais projekta apjoms ~ 5 milj. EUR). Par Latvijas dalību šajā projektā 2014. gadā tika lemts Ministru kabinetā. Šāds piedāvājums apliecina Latvijas ekspertu darba augsto novērtējumu līdzšinējā sadarbībā ar Centrālāziju. Plānā ir paredzēts neliels finansējums projekta sagatavošanas fāzei, pirms tiek saņemts EK finansējums.

2014. gadā Valsts robežsardze kā vadošā iestāde programmas pieteikuma sagatavošanai rīkoja virkni pasākumu - tikšanos ar projekta partneriem un EK Briselē un Vīnē, kā arī vairākus projekta pieteikuma izstrādes koordinācijas pasākumus Latvijā.

BOMCA programmas pieteikums 2015. gada 30. janvārī tika iesniegts ES pārstāvniecībai Kirgizstānā.

01.05.2015-31.12.2015

Ārlietu ministrija

Valsts robežsardze

1) Līdzfinansēta BOMCA sagatavošanas fāze;

2) Izstrādāts un saskaņots Konsorcija līgums;

3) Veiktas pārrunas ar Centrālāzijas valstu atbildīgajām amatpersonām par projekta vadības grupas personālu;

4) Ierīkots Reģionālā koordinatora Kirgizstānā (Biškekā) birojs;

5) Īstenotas vizītes Briselē, lai tiktos ar EK pārstāvjiem.

10 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.9. Pasākumu īstenošana ar Ukrainu
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums

1.9.1. Pasākumu īstenošana ar Ukrainu
Lai nodrošinātu Latvijas atbalsta sniegšanas instrumentus, attīstības sadarbības projektu īstenošanai Ukrainā paredzēts īstenot 6 granta projektus šādos virzienos – labas pārvaldības veicināšana, tostarp korupcijas apkarošana, lauksaimniecības un lauku attīstība, reģionālā attīstība, eirointegrācijas un ES pieredzes nodošana.
Eirointegrācijas un ES pieredzes nodošanas pasākumi: atsaucoties uz vairākkārtējiem Ukrainas puses lūgumiem, 2015. gadā tiks organizēta pieredzes pārņemšanas vizīte uz Latviju eirointegrācijas jautājumos

31.12.2015.

Ārlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts augu aizsardzības dienests, Rīgas Juridiskā augstskola, biedrība "Latvijas Zaļā kustība", SIA "Civitta Latvija", SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" u. c. kompetentās institūcijas

Īstenoti 6 attīstības sadarbības projekti Ukrainā, nodrošināta eirointegrācijas un ES pieredzes nodošana

150 000 EUR, Ārlietu ministrijas budžeta programma 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums"

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.10. Apmācību programma Austrumu partnerības reģiona žurnālistiem.
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Paredzētais finansējums
1.10.1. Apmācību programma Austrumu partnerības reģiona žurnālistiem.

Baltijas Mediju izcilības centrs īstenos projektu "Kara žurnālistika: apmācību programma Eiropas Austrumu partnerības valstu žurnālistiem".

Projekta mērķi:
1) apmācīt neatkarīgu mediju žurnālistus atpazīt drošības riskus, identificēt uzticamus avotus un izvairīties no emocionālās iesaistes ietekmes uz vēstījuma objektivitāti, strādājot kara, sociālo nemieru vai terora aktu apstākļos;
2) iegūt prasmes nelabvēlīgos apstākļos strādāt droši un radīt atbildīgas, demokrātiskas žurnālistikas standartos balstītu produktu. Fokuss – drošība, darbs ar avotiem un ētika.

Lai sasniegtu šos mērķus, projekta ietvaros notiks četru dienu apmācība par personisko drošību, darbu ar avotiem un ētikas jautājumiem. Ar pieredzē balstītu piemēru un praktisku uzdevumu palīdzību žurnālisti apgūs būtiskas prasmes atbildīgam darbam ārkārtas apstākļos, kas būs izmantojamas gan darbā ar iekšzemes notikumiem, gan ziņojot par ārkārtas notikumiem citās valstīs.

31.12.2015.

Ārlietu ministrija, Baltijas Mediju izcilības centrs. Apmācīti 15 Austrumu partnerības valstu žurnālisti, lai veicinātu viņu prasmes kvalitatīvi un atbildīgi strādāt sarežģītos apstākļos (piemēram, karš, sociālie nemieri, terorakti), tādā veidā sniedzot sabiedrībai notikumu patiesu atspoguļojumu. 35 327,5 EUR, Ārlietu ministrijas budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Plānā noteiktais mērķis II Sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšana attīstības sadarbības mērķiem un politikai.
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 2.1. Veicināt sabiedrības izpratni par attīstības sadarbību un iesaistīšanos prioritāro jomu un virzienu noteikšanā.
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums
2.1.1. Atbalsts LAPAS dalībai ES NVO platformā un kapacitātes stiprināšanai. 31.12.2015 Ārlietu ministrija 1) Eiropas humānās palīdzības un attīstības nevalstisko organizāciju (NVO) apvienība – CONCORD ikgadējā biedru nauda - 1000 EUR;

2) TRIALOG (tīkls, kas apvieno attīstības NVO no jaunajām ES dalībvalstīm) projekta līdzfinansējums - 2000 EUR - LAPAS biedru kapacitātes stiprināšanas projekts - 1 apmācības Latvijā, 1 apmācības Vīnē, 1 studiju vizīte par attīstības izglītību, 3 politiskās informācijas lapas, 6 ziņu lapas, 1 projektu sadarbības sekmēšanas pasākums Briselē, LAPAS biedru koordinators;

3) Līdzfinansēts Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) ES Prezidentūras projekts 11 000 EUR apmērā. Projekts ir EK finansēts sabiedrības izpratnes veicināšanas projekts, ko īsteno LAPAS kā ES prezidējošās valsts nacionālā NVO Platforma (projekta aktivitātes plāna 2.1.7.apakšpunktā).

14 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
2.1.2. Atbalsts Latvijas Pašvaldību savienībai 31.12.2015 Ārlietu ministrija Dalība ES pašvaldību platformā, kas darbojas attīstības sadarbības jomā. 4 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
2.1.3. Informatīvs un loģistikas atbalsts NVO un sociālo partneru īstenotajām aktivitātēm/pasākumiem attīstības sadarbības jomā. 31.12.2015 Ārlietu ministrija Sniegts atbalsts 3-5 NVO un sociālo partneru rīkotajiem pasākumiem attīstības sadarbības jomā. Ārlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 01.01.00 "Centrālais aparāts"

(ja nepieciešams finansējums administratīvajiem izdevumiem)

2.1.4. Regulārs dialogs ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem un prioritātēm:

• diskusiju pasākumu rīkošana par aktuālajiem jautājumiem Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, jo īpaši par Latvijas prioritātēm ANO diskusijās par jaunajiem attīstības mērķiem pēc 2015. gada un jauno mērķu finansēšanu un ieviešanas līdzekļiem;

• Ārlietu ministrijas tikšanās ar LAPAS, lai pārrunātu aktuālos sadarbības jautājumus;

• diskusiju pasākumi par aktuālajiem attīstības sadarbības politikas jautājumiem, iesaistot NVO, sociālos partnerus, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjus.

31.12.2015 Ārlietu ministrija - Tikšanās ar LAPAS 6-8 reizes gadā;

- Sasauktas divas Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos sēdes;

- Sasaukts paplašināts konsultatīvās padomes forums.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 01.01.00 "Centrālais aparāts"

(ja nepieciešams finansējums administratīvajiem izdevumiem)

2.1.5. Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem Latvijas nacionālo pozīciju formulēšanā par aktuālajiem starptautiskās attīstības politikas dienaskārtības jautājumiem. 31.12.2015 Ārlietu ministrija, visas valsts pārvaldes iestādes, kas iesaistītas attīstības sadarbības īstenošanā Ārlietu ministrijas gatavotās pozīcijas par starptautiskajiem attīstības politikas jautājumiem saskaņotas ar attiecīgajām institūcijām un organizācijām (8-10 pozīcijas). Nav nepieciešams finansējums
2.1.6. Uzturēt regulāru dialogu ar Saeimu par Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem. 31.12.2015 Ārlietu ministrija Saeima aktīvāk iesaistās attīstības sadarbības politikas mērķu un prioritāšu definēšanā (1-2 tikšanās ar Saeimas pārstāvjiem) Nav nepieciešams finansējums
2.1.7. Sabiedrības informēšana par attīstības sadarbību 31.08.2015 LAPAS Latvijas Prezidentūras ES Padomē nodrošināšanai NVO sektorā un Eiropas gada attīstībai ietvaros sabiedrības informēšanā par attīstības sadarbību īstenoti šādi pasākumi:

1) informatīvā kampaņa par pārtikas drošību attīstības sadarbībā;

2) izstrādāta globalizācijas metodoloģija;

3) Kopienu nedēļa (diskusijas piecās vietās Latvijā);

4) Attīstības forums (120 dalībnieki no Latvijas, Eiropas un attīstības valstīm);

5) izdota labās prakses rokasgrāmata;

6) attīstības sadarbības filmu mēnesis 100 vietās Latvijā;

7) 20 diskusijas par pārtikas jautājumiem Latvijas reģionos;

8) pētījums par jauno donoru lomu ne-finanšu ieguldījumā attīstībā;

9) starpsektoru studiju vizīte attīstības valstī;

10) divas starpsektoru starptautiskās debates (ne-finanšu ieguldījumi attīstībā, attīstības izglītībā);

11) sagatavoti 10 viedokļu papīri par aktuālajām tēmām;

12) augsta līmeņa debate par attīstības sadarbību Briselē;

13) NVO līdzdalība Eiropas un globāla līmeņa pasākumos.

277 000 EUR, Eiropas Komisija; Sabiedrības integrācijas fonds
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 2.2. Izstrādāt Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016-2020. gadam
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums

2.2.1. Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016-2020. gadam izstrāde, iesaistot Latvijas attīstības sadarbības politikā darbojošās institūcijas, biedrības.

31.12.2015
(apstiprinātas līdz 2016. gada 31.janvārim)

Ārlietu ministrija 1) Izstrādāts Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016-2020 projekts.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 01.01.00 "Centrālais aparāts"

(ja nepieciešams finansējums administratīvajiem izdevumiem)

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 2.3. Īstenot Eiropas gada attīstībai nacionālo programmu
Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas Tiešie darbības rezultāti Paredzētais finansējums

2.3.1. EK līdzfinansētā Eiropas Attīstības gada aktivitāšu ieviešana

31.12.2015

Ārlietu ministrija, citas valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas 1) Īstenota Eiropas gada attīstībai nacionālā programma;

Attīstības gada ietvaros organizēti un īstenoti šādi pasākumi:

2) darbs ar Eiropas gada attīstībai vēstniekiem (apmācības, materiāls, komunikācija);

3) viena konference par attīstības sadarbību;

4) divi pasākumi privātā sektora informēšanai;

5) vismaz septiņi projekti kopienu līdzdalības sekmēšanai un sabiedrības informēšanai;

6) mediju aktivitātes un sociālo mediju kampaņa, kā arī līdzdalība plašos sabiedriskos pasākumos;

7) izstāde par attīstības sadarbību un pasākumi augstskolās (eseju konkurss un konference);

8) konkurss studentiem un pasākumi medijiem;

9) informatīvā kampaņa lēmumu pieņēmējiem;

10) filmu mēnesis 35 vietās Latvijā;

11) video konkurss jauniešiem;

12) ekspertu diskusijas Latvijas reģionos.

25 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"

4. Attīstības politikas mērķu sasniegšanai paredzētais finansējums

4.1. Latvijas starptautiskās saistības un ieguldījums starptautisko mērķu sasniegšanā

Latvijas attīstības sadarbības finansējuma mērķi izriet no ANO un ES ietvaros apstiprinātajām finansējuma saistībām. Ievērojot ANO saistības, ES un tās dalībvalstīm līdz 2015. gadam attīstības sadarbībai jāvelta 0,7 % no Nacionālā kopienākuma (NKI). Saskaņā ar ES saistībām Latvijai līdz 2010. gadam attīstības sadarbībai bija jāatvēl 0,17 % no NKI, savukārt līdz 2015. gadam Latvijai šim mērķim jāatvēl 0,33 % no NKI. Pašlaik Latvijas sniegtās Oficiālās attīstības palīdzības (OAP) apjoms veido ~ 0,08 % no NKI, kas ir ~ 18 milj. EUR.

4.2. Finansējums plānā paredzēto pasākumu īstenošanai

2015. gadā Ārlietu ministrijai piešķirto 413 813 EUR izlietošana paredzēta sekojošu plānā izvirzīto pasākumu īstenošanai:

1. Turpināt sadarbības projekta īstenošanu Moldovā reģionālās attīstības jomā - 20 000 EUR;

2. Atbalsts civilā projekta īstenošanai Afganistānā -15 000 EUR;

3. Nodrošināts līdzfinansējums NVO un sociālo partneru īstenotajiem attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektiem, kas ieguvuši finansējumu no EK ārējām darbībām paredzētajiem finanšu instrumentiem un citiem starptautiskajiem palīdzības finansētājiem – 25 813 EUR.

Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus", līdzfinansējuma piešķiršanai tiek izsludināts Ārlietu ministrijas granta projektu konkurss. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Ārlietu ministrija;

4. Līdzfinansējums EK finansētajam grantam Eiropas gada attīstībai nacionālās programmas īstenošanai - 25 000 EUR;

5. Atbalsts LAPAS dalībai ES NVO platformā un kapacitātes stiprināšanai - 14 000 EUR;

6. Granta projektu konkurss projektu īstenošanai Austrumu partnerības valstīs – Gruzijā, Ukrainā un Moldovā – 70 000 EUR;

7. Atbalsts Muitas pārvaldes īstenotam projektam Uzbekistānā, 50% no līdzfinansējuma piesaistot no ASV atbalsta fonda jauno donoru projektiem – 50 000 EUR;

8. Apmācību programmas īstenošanai Austrumu partnerības reģiona un Centrālāzijas valstu pārstāvjiem Rīgas Juridiskajā augstskolā, atvēlēt 140 000 EUR;

9. Stipendijām Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē - 40 000 EUR;

10. Latvijas Pašvaldību savienības darbībai attīstības sadarbības jomā piešķirt 4000 EUR;

11. Centrālāzijas robežu pārvaldības programmas (BOMCA) īstenošanas sagatavošanas fāzei novirzīt 10 000 EUR.

Ja, īstenojot 2015. gada plānā noteiktos pasākumus, rodas situācija, kad nav iespējams īstenot kādu no plānā paredzētajiem pasākumiem vai palicis neizmantots finansējums no attiecīgā pasākuma īstenošanas, par pieejamā finansējuma izlietojumu lemj Ārlietu ministrija saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likumā noteikto. Pieņemot lēmumu par neizmantotā finansējuma izlietojumu, Ārlietu ministrija ievēro Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs laika posmam no 2011.–2015. gadam un 2015. gada plānā izvirzītos mērķus un rīcības virzienus mērķu sasniegšanai un saskaņo to ar Konsultatīvo padomi attīstības sadarbības politikas jautājumos. Ja palicis neizmantots finansējums no aktivitāšu vai pasākumu organizēšanas, Ārlietu ministrija izvērtē tā izlietošanu, vadoties pēc plānā noteiktajiem prioritārajiem virzieniem, tostarp ietverot arī iespēju sniegt papildus finansiālu atbalstu līdzfinansējumu konkursam, ievērojot tā rezultātus.

Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība

Ārlietu ministrija līdz 2016. gada 1. aprīlim iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Attīstības sadarbības politikas plāna 2015. gadam īstenošanu. Informatīvais ziņojums tiek gatavots, ņemot vērā plānā noteiktos pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai, to rezultātus un izpildes termiņus. Informatīvajā ziņojumā novērtē plānoto mērķu, to rezultātu rādītāju un izpildes termiņu atbilstību faktiskajai situācijai.


1 Pasākums ir iekļauts, ņemot vērā Moldovas Ziemeļu reģiona sagatavoto pieprasījumu nepieciešamajam atbalstam no Latvijas puses, ko nodrošinās VARAM, ņemot vērā VARAM kompetenci un ekspertīzi reģionālās attīstības plānošanas un īstenošanas jomā, uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos reģionālajā un vietējā līmenī, pašvaldību attīstības jautājumos u.tml., kā arī VARAM ilgstošo sadarbību (no 2012. gada) ar Moldovas Ziemeļu reģionu. Pasākumu īstenošanu VARAM nodrošinās sadarbībā ar pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lauku forumu. Pilns pasākuma aktivitāšu apraksts, t.sk. budžets un sasniedzamie rādītāji, kā arī aktivitāšu īstenošanas rezultāti tiks publicēti ĀM un VARAM mājaslapā.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2015.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 101Pieņemts: 25.02.2015.Stājas spēkā: 25.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 27.02.2015. OP numurs: 2015/41.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
272469
{"selected":{"value":"16.12.2015","content":"<font class='s-1'>16.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2015","iso_value":"2015\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2015","iso_value":"2015\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2015.-15.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2015","iso_value":"2015\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2015.-06.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2015
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)