Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.791

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 12.§)
Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma
18.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, kas nepieciešamas, uzturoties pierobežas joslā (turpmāk – caurlaide), kā arī caurlaižu paraugus.

2. Lai saņemtu pastāvīgo caurlaidi, persona iesniedz Valsts robežsardzes struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu (1. pielikums).

3. Lai saņemtu terminēto caurlaidi, persona iesniedz Valsts robežsardzes struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu (2. pielikums).

4. Persona var pieteikties caurlaides saņemšanai arī elektroniski, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus un aizpildot speciālu tiešsaistes formu.

5. Valsts robežsardze sagatavo caurlaidi atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4. pielikumā minētajam paraugam.

6. Lēmumu par caurlaides izsniegšanu, atteikumu izsniegt caurlaidi vai caurlaides anulēšanu pieņem Valsts robežsardzes priekšnieka pilnvarota amatpersona triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

7. Lēmumā par atteikumu izsniegt caurlaidi norāda šādu informāciju:

7.1. lēmuma numurs, pieņemšanas vieta un datums;

7.2. Valsts robežsardzes struktūrvienība, kura sagatavoja lēmumu (nosaukums un adrese);

7.3. amatpersonas, kuras pieņēma lēmumu (amats, vārds un uzvārds);

7.4. persona, kura iesniedza iesniegumu (fiziskai personai – vārds, uzvārds un deklarētā dzīvesvieta; juridiskai personai – nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs), iesnieguma saņemšanas datums un caurlaides saņemšanas nepieciešamības iemesls;

7.5. persona, kurai nepieciešama caurlaide (vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu);

7.6. lēmuma pamatojums (fakti, kas pamato lēmumu, kā arī piemēroto tiesību normu uzskaitījums);

7.7. lietā pieņemtais lēmums;

7.8. norāde, kur un kādā termiņā šo lēmumu var apstrīdēt.

8. Ja caurlaidē norādītā informācija ir mainījusies vai papīra formā izsniegtā caurlaide ir bojāta vai zudusi, izsniedz jaunu caurlaidi. Lai saņemtu jaunu caurlaidi, persona iesniedz iesniegumu šo noteikumu 2., 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā.

9. Ja Valsts robežsardzes amatpersona konstatē faktiskos un tiesiskos apstākļus caurlaides anulēšanai, sagatavo lēmumu par caurlaides anulēšanu.

10. Persona, kurai izsniegta pastāvīgā caurlaide un kura atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu pierobežas joslā, nākamajā dienā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņo par to Valsts robežsardzes struktūrvienībai, kura izsniedza caurlaidi.

11. Terminētās caurlaides, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

12. Pastāvīgās caurlaides, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas arī pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumus Nr. 673 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 120. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.791
 
 

(Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukums)

   

(vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai))

 
   

(adrese (novads, pilsēta, pagasts, ciems, iela, māja, dzīvoklis un pasta indekss))

 
   

(tālruņa numurs)

 

Iesniegums pastāvīgās caurlaides saņemšanai

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 791
"Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides,
un speciālo caurlaižu paraugiem" 2. punktu

Lūdzu izsniegt pastāvīgo caurlaidi  
 

(vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))


sakarā ar man piederošo  
 

(nekustamā īpašuma adrese un kadastra numurs vai

 

kadastra apzīmējums, kas caurlaides saņēmējam pieder pierobežas joslas teritorijā)


Ar šo pilnvaroju caurlaidi saņemt  
 

(persona, kura saņems pastāvīgo caurlaidi, – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads)*)


Caurlaidi vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):
  papīra formā  
   

(norāda Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukumu)

  elektroniskā formā  
   

(norāda elektroniskā pasta adresi vai www.latvija.lv**)


     

(datums***)

 

(personas paraksts***)

Piezīmes.
1. * Aizpilda, ja iesniegums caurlaides saņemšanai Valsts robežsardzes struktūrvienībā iesniegts papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā un caurlaidi saņems nevis caurlaides pieprasītājs, bet cita persona.
2. ** Portālā www.latvija.lv caurlaidi var saņemt, ja iesniegums iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" portālā www.latvija.lv.
3. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.791
 
 

(Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukums)

   

(vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai))

 
   

(adrese (novads, pilsēta, pagasts, ciems, iela, māja, dzīvoklis un pasta indekss))

 
   

(tālruņa numurs)

 

Iesniegums terminētās caurlaides saņemšanai

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr.791
"Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides,
un speciālo caurlaižu paraugiem" 3. punktu

Lūdzu izsniegt terminēto caurlaidi  
 

(vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))


sakarā ar  
 

(iemesls, kādēļ personai nepieciešams uzturēties attiecīgajā pierobežas joslas teritorijā)

 

(laikposms, uz kādu nepieciešama terminētā caurlaide)


Ar šo pilnvaroju caurlaidi saņemt  
 

(persona, kura saņems terminēto caurlaidi, – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads)*)


Caurlaidi vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):
  papīra formā  
   

(norāda Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukumu)

  elektroniskā formā  
   

(norāda elektroniskā pasta adresi vai www.latvija.lv**)


     

(datums***)

 

(personas paraksts***)

Piezīmes.
1. * Aizpilda, ja iesniegums caurlaides saņemšanai Valsts robežsardzes struktūrvienībā iesniegts papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā un caurlaidi saņems nevis caurlaides pieprasītājs, bet cita persona.
2. ** Portālā www.latvija.lv caurlaidi var saņemt, ja iesniegums iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" portālā www.latvija.lv.
3. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.791
Pastāvīgās caurlaides paraugs

(Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts ģerbonis).

PASTĀVĪGĀ CAURLAIDE
Nr. ____________

Vārds, uzvārds  

Personas kods (ja nav personas koda, –
dzimšanas datums, mēnesis, gads)
 

Ziņas par nekustamo īpašumu:
  adrese  
  kadastra numurs vai kadastra apzīmējums  

Caurlaide jāuzrāda kopā ar dokumentu, kas apliecina personas identitāti

Izbeidzoties īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, caurlaidi anulē

Valsts robežsardzes struktūrvienības tālrunis  

Valsts robežsardzes amatpersona:
  amats  
  vārds, uzvārds  
  paraksts*  

Datums*    

Spiedogs*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "spiedogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

4.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.791
Terminētās caurlaides paraugs

(Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts ģerbonis)

TERMINĒTĀ CAURLAIDE
Nr. ____________

Vārds, uzvārds  

Personas kods (ja nav personas koda, –
dzimšanas datums, mēnesis, gads)
 

Novads, novada pagasts vai pilsēta, kur persona uzturēsies  
 

Caurlaide jāuzrāda kopā ar dokumentu, kas apliecina personas identitāti

Caurlaide derīga no _____________________ līdz (ieskaitot) _____________________

Valsts robežsardzes struktūrvienības tālrunis  

Valsts robežsardzes amatpersona:
  amats  
  vārds, uzvārds  
  paraksts*  

Datums*    

Spiedogs*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "spiedogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 791Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 31.12.2014.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 257 (5317), 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.31
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271244
31.12.2014
87
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva