Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.789

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 13.§)
Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas
likuma
17.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti pierobežas joslā iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža.

2. Šo noteikumu izpratnē kuģošanas līdzeklis ir inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta izmantošanai uz ūdens.

3. Lai reģistrētu kuģošanas līdzekli un transportlīdzekli, kas nav pakļauts obligātai reģistrācijai valsts reģistros, kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) iesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu pastāvīgās reģistrācijas izziņas saņemšanai (1. pielikums) vai terminētās reģistrācijas izziņas saņemšanai (2. pielikums).

4. Pieteikties reģistrācijas izziņas saņemšanai persona var arī elektroniski, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamos identifikācijas līdzekļus un aizpildot speciālu tiešsaistes formu.

5. Valsts robežsardze izsniedz:

5.1. pastāvīgo reģistrācijas izziņu (3. pielikums), ja kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) pierobežas joslā ir deklarējis dzīvesvietu vai viņam pieder nekustamais īpašums pierobežas joslā;

5.2. terminēto reģistrācijas izziņu (4. pielikums) – gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 5.1. apakšpunktā.

6. Valsts robežsardzes priekšnieka pilnvarota amatpersona reģistrācijas izziņu sagatavo triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

7. Pastāvīgo reģistrācijas izziņu izsniedz bez termiņa ierobežojuma.

8. Terminēto reģistrācijas izziņu izsniedz uz iesniegumā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

9. Reģistrācijas izziņa nav derīga, ja:

9.1. persona, kurai izsniegta reģistrācijas izziņa, ir zaudējusi kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašuma tiesības;

9.2. personai, kurai izsniegta pastāvīgā reģistrācijas izziņa, nav pierobežas joslā deklarētās dzīvesvietas vai nepieder nekustamais īpašums pierobežas joslā;

9.3. reģistrētais kuģošanas līdzeklis vai transportlīdzeklis ir iznīcināts vai zudis;

9.4. terminētajai reģistrācijas izziņai ir beidzies derīguma termiņš.

10. Kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam) ir pienākums triju darbdienu laikā informēt Valsts robežsardzi (pa reģistrācijas izziņā norādīto tālruni) par reģistrētā kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa iznīcināšanu (zušanu) vai kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašuma tiesību zaudēšanu.

11. Ja reģistrācijas izziņā norādītā informācija ir mainījusies vai papīra formā izsniegtā reģistrācijas izziņa ir bojāta vai zudusi, izsniedz jaunu reģistrācijas izziņu. Lai saņemtu jaunu reģistrācijas izziņu, persona iesniedz iesniegumu šo noteikumu 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā.

12. Pastāvīgās reģistrācijas izziņas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas arī pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

13. Terminētās reģistrācijas izziņas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumus Nr. 743 "Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.789
  
 

(Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukums)

  

(personas vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

 
  

(adrese – novads, pilsēta, pagasts, ciems, iela, māja,
dzīvoklis, pasta indekss)

 
  

(tālruņa numurs)

 

IESNIEGUMS
pastāvīgās reģistrācijas izziņas saņemšanai

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 789
"Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus,
kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža" 3. punktu

Lūdzu izsniegt pastāvīgo reģistrācijas izziņu 
 ,

(vārds, uzvārds, personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))

pamatojoties uz 
 

(nekustamais īpašums, kas reģistrācijas saņēmējam pieder pierobežas joslas teritorijā, –

 

adrese un kadastra numurs vai kadastra apzīmējums)

Iekšējo ūdeņu izmantošanas mērķis 
 

(to iekšējo ūdeņu izmantošanas mērķis(-i), pa kuriem noteikta ārējā robeža)

Kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa tips 
Ar šo pilnvaroju reģistrācijas izziņu saņemt 
 

(vārds, uzvārds, personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads)*)

Reģistrācijas izziņu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

   papīra formā 
  

(norāda Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukumu)

   elektroniski 
  

(norāda elektroniskā pasta adresi vai www.latvija.lv**)


Datums ***    
   

(paraksts***)

 

Piezīmes.

* Aizpilda, ja iesniegums reģistrācijas izziņas saņemšanai Valsts robežsardzes struktūrvienībā iesniegts papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā un reģistrācijas izziņu saņems nevis reģistrācijas izziņas pieprasītājs, bet cita persona.

** Portālā www.latvija.lv reģistrācijas izziņu var saņemt, ja iesniegums iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" portālā www.latvija.lv.

*** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.789
 
 

(Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukums)

  

(personas vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

 
  

(adrese – novads, pilsēta, pagasts, ciems, iela, māja,
dzīvoklis, pasta indekss)

 
  

(tālruņa numurs)

 

IESNIEGUMS
terminētās reģistrācijas izziņas saņemšanai

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 789
"Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus,
kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža" 3. punktu

Lūdzu izsniegt terminēto reģistrācijas izziņu 
 

(vārds, uzvārds, personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))

 

(laikposms, uz kādu nepieciešams reģistrēt kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli)

sakarā ar 
 

(to iekšējo ūdeņu izmantošanas mērķis(-i), pa kuriem noteikta ārējā robeža)

Kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa tips 
Ar šo pilnvaroju reģistrācijas izziņu saņemt 
 

(vārds, uzvārds, personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads)*)

Reģistrācijas izziņu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

   papīra formā 
  

(norāda Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukumu)

   elektroniski 
  

(norāda elektroniskā pasta adresi vai www.latvija.lv**)


Datums ***    
   

(paraksts***)

 

Piezīmes.

* Aizpilda, ja iesniegums reģistrācijas izziņas saņemšanai Valsts robežsardzes struktūrvienībā iesniegts papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā un reģistrācijas izziņu saņems nevis reģistrācijas izziņas pieprasītājs, bet cita persona.

** Portālā www.latvija.lv reģistrācijas izziņu var saņemt, ja iesniegums iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" portālā www.latvija.lv.

*** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.789
Pastāvīgās reģistrācijas izziņas paraugs

(Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts ģerbonis)

PASTĀVĪGĀ REĢISTRĀCIJAS IZZIŅA

Nr. ________

Vārds, uzvārds 
Personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads) 
Nekustamais īpašums:
adrese 
kadastra numurs vai kadastra apzīmējums 
Kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa tips 
To iekšējo ūdeņu nosaukums, pa kuriem noteikta ārējā robeža un kur plānots izmantot kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli 
Valsts robežsardzes struktūrvienības tālrunis 
Valsts robežsardzes amatpersona:
amats 
vārds, uzvārds 
paraksts* 
Datums 

Spiedogs*

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "spiedogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam) ir pienākums triju darbdienu laikā informēt Valsts robežsardzi (pa reģistrācijas izziņā norādīto tālruni) par reģistrētā kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa iznīcināšanu (zušanu) vai kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašuma tiesību zaudēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.789
Terminētās reģistrācijas izziņas paraugs

(Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts ģerbonis)

TERMINĒTĀ REĢISTRĀCIJAS IZZIŅA

Nr. ________

Vārds, uzvārds 
Personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads) 
To iekšējo ūdeņu izmantošanas mērķis,  pa kuriem noteikta ārējā robeža 
Kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa tips 
To iekšējo ūdeņu nosaukums, pa kuriem noteikta ārējā robeža un kur plānots izmantot kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli 
Valsts robežsardzes struktūrvienības tālrunis 

Derīga no 20__. gada ___. ______________ līdz (ieskaitot) 20__. gada ___. ______________

Valsts robežsardzes amatpersona:
amats 
vārds, uzvārds 
paraksts* 
Datums 

Spiedogs*

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "spiedogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam) ir pienākums triju darbdienu laikā informēt Valsts robežsardzi (pa reģistrācijas izziņā norādīto tālruni) par reģistrētā kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa iznīcināšanu (zušanu) vai kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašuma tiesību zaudēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 789Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 31.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.29
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271232
31.12.2014
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"