Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku. Skatīt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2018. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 63 "Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022.gadam apstiprināšanu".
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

(Stratēģijas nosaukums NEPLP 28.12.2017. lēmuma Nr. 196 redakcijā)

Apstiprināta
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2012. gada 19. jūnija lēmumu Nr. 75

Grozījumi:
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2012. gada 28. decembra lēmumu Nr. 163
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2013. gada 21. marta lēmumu Nr. 63
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2013. gada 11. aprīļa lēmumu Nr. 79
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2013. gada 16. augusta lēmumu Nr. 150
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2013. gada 14. novembra lēmumu Nr. 194
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2014. gada 6. februāra lēmumu Nr. 40
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2014. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 132
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2014. gada 28. augusta lēmumu Nr. 172
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2015. gada 7. jūlija lēmumu Nr. 119
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2015. gada 27. augusta lēmumu Nr. 138
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2016. gada 4. janvāra lēmumu Nr. 2
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr. 14
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2016. gada 23. marta lēmumu Nr. 65
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2016. gada 24. novembra lēmumu Nr. 251
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2017. gada 9. marta lēmumu Nr. 47
ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
2017. gada 28. decembra lēmumu Nr. 196

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pēc konsultācijām ar nozarē iesaistītajām pusēm un atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam ir pieņēmusi šo Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju laika periodam līdz 2018.gadam kā ārējo normatīvo aktu.

Pamatnostādnes

1. Attīstīt Latvijas demokrātiju, tiesisko valsti un pilsonisko līdzdalību.

2. Veicināt valstisko apziņu, latviešu kultūras identitāti, Latvijas reģionālās identitātes un eiropeisko identitāti.

Saistošie valsts stratēģiskie politikas plānošanas dokumenti

1. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.gadam "Nacionāla valsts".

2. Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares pamatnostādnes 2011.–2016.gadam.

3. Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018.gadam.

4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.

5. Nacionālās drošības koncepcija.

6. Koncepcija par jauna Latvijas elektroniskā sabiedriskā medija izveidi.

7. Koncepcija "Nākamās paaudzes tīklu attīstības koncepcija 2013.–2020.gadam".

8. Koncepcija "Par zemes ciparu televīzijas programmu izplatīšanu no 2014.gada".

9. Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.

Izmantotie saīsinājumi un termini

Saīsinājums, terminsSkaidrojums
NEPLPNacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
EPLLElektronisko plašsaziņas līdzekļu likums
DirektīvaAudiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva
KoncepcijaKoncepcija par jauna Latvijas elektroniskā sabiedriskā medija izveidi
ESEiropas Savienība
EPLElektroniskie plašsaziņas līdzekļi
LRLatvijas Radio
LTVLatvijas Televīzija
MKMinistru kabinets
SKPSabiedriskā konsultatīvā padome

Mērķi

1. Programmu satura kvalitāte un konkurētspēja Latvijas jurisdikcijā esošiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas izplata Latvijā veidotu saturu.

2. Vienlīdzīgi ietvarnoteikumi nozarē.

3. Sabiedrisko mediju stiprināšana un reforma, palielinot sabiedrisko mediju lomu nacionālās kultūras identitātes stiprināšanā un latviešu valodas, ieskaitot latgaliešu valodas, lietošanā.

4. Informācijas telpas latviešu valodā un nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu apraides visā Latvijas teritorijā, it īpaši austrumu pierobežā, nodrošināšana.

5. Latvijas jurisdikcijā esošo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu dažādības sekmēšana.

6. Nacionālā, respektīvi, Eiropas Savienības elektronisko mediju tirgus stiprināšana.

7. Šajā Stratēģijā noteiktais ir jāievēro līdz brīdim, kad pēc Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam apstiprināšanas tiks izstrādāts normatīvais regulējums atbilstoši tajā iekļautajiem pamatprincipiem.

Uzdevumi

1. Latvijas sabiedrisko mediju vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes vadlīnijas

Saskaņā ar VSIA "Latvijas Radio" un VSIA "Latvijas Televīzija" vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijās noteikto, kā arī Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu, LR un LTV jāizveido plānošanas dokuments – vidēja termiņa darbības stratēģija. LR un LTV jāizstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.–2018. gadam izvērtējot situāciju mediju nozarē, izvirzot vidēja termiņa darbības stratēģijas ietvaros sasniedzamos mērķus un uzdevumus, kā arī, nosakot rezultatīvos rādītājus uzdevumu novērtēšanai, kas jāizpilda (jārealizē) ar LR un LTV rīcībā esošajiem un plānotajiem resursiem. Sabiedriskā medija vidēja termiņa darbības stratēģiju jāizstrādā atbilstoši EPLL noteiktajiem uzdevumiem sabiedriskajiem medijiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam darbības plānošanas triju gadu periodam. Vidēja termiņa darbības stratēģijas projekts jāizstrādā, savstarpēji sadarbojoties NEPLP, SKP, LR un LTV valdēm. Nepieciešams izstrādāt normatīvo regulējumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansēšanai, kas nodrošina to ilgtspēju un atbilst Eiropas Komisijas paziņojumam par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei (2009/C 257/01).

2. Nepieciešamie grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

Ņemot vērā, ka aptuveni 85% mājsaimniecību ir kabeļtelevīziju (IP, interneta u. c.) pieslēgumi, bet kabeļoperatoru darbība patlaban EPLL netiek reglamentēta, NEPLP izstrādās likumu grozījumu kopumu, kas paredzēti, lai sakārtotu programmu retranslācijas jomu un lai kabeļoperatoriem tiktu uzlikti noteikti pienākumi, kuru pamatā ir Latvijas nacionālās intereses. Tas atbilst Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvai, kura paredz: "Audiovizuālo mediju pakalpojumi vienlīdz ir kultūras un ekonomikas pakalpojumi. To pieaugošā nozīme attiecībā uz sabiedrību, demokrātiju, jo īpaši nodrošinot informācijas brīvību, viedokļu dažādību un mediju plurālismu, kā arī uz izglītību un kultūru attaisno īpašu noteikumu piemērošanu šiem pakalpojumiem."

Ievērojot, ka

· Latvija ģeopolitiski ir piederīga Eiropas Savienībai,

· latviešu valodas lietojums valsts elektronisko mediju vidē ir neproporcionāli mazs un neatbilst iedzīvotāju etniskajam sastāvam,

· neregulēta brīvā tirgus ietekmē Latvijā ir izveidojušās divas atšķirīgas (lingvistiskā, ģeopolitiskā, demokrātijas tradīciju un kultūras ziņā) informācijas telpas,

· Krievija elektroniskos medijus mērķtiecīgi izmanto maigās varas (soft power) īstenošanai, mērķtiecīgi veidojot Latvijas iedzīvotāju sabiedrisko domu, lai sekmētu savas ģeopolitiskās intereses,

NEPLP uzskata, ka nepieciešams pieņemt EPLL grozījumus, nosakot normas, kas šo situāciju ietekmētu Latvijas nacionālo interešu virzienā. Šāda prasība atbilst Direktīvai: "Dalībvalstis patur tiesības pieprasīt, lai to jurisdikcijā esošie mediju pakalpojumu sniedzēji ievērotu sīkāk izstrādātus vai stingrākus noteikumus jomās, kuras koordinē šī Direktīva, ja šādi noteikumi ir saderīgi ar Savienības tiesību aktiem."

2.1. Jānosaka kabeļoperatoru tiesisko statusu, programmu paketes jēdzienu, pamatpaketes jēdzienu, pamatpaketes veidošanas principus, kā arī iespēju kabeļoperatoriem retranslēt programmas testa režīmā, papildinot EPLL 1. pantu ar terminu: "testa režīms" – programmu pagaidu retranslēšana bez retranslācijas atļaujas, kā arī papildinot EPLL 19. pantu ar jaunu punktu, nosakot, ka kabeļoperators informē NEPLP par programmas retranslēšanu testa režīmā. Ja NEPLP, izskatot iesniegumu, nav iebildumu par retranslējamās programmas saturu, testa režīms ir uzsākams 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas NEPLP. Testa režīms nedrīkst pārsniegt 3 mēnešus. Likuma grozījumos jāietver obligātus nosacījumus, kuri jāievēro visiem kabeļoperatoriem, kas vēlas sniegt pakalpojumus Latvijas teritorijā. Grozījumiem jānosaka pamatpaketes veidošanas pamatprincipus: pamatpaketē jāiekļauj Latvijas nacionālo, reģionālo un vietējo televīziju, ES dalībvalstu sabiedrisko televīziju programmas. Noteikumi attiecas uz pamatpaketi, kuru kabeļoperators piedāvā galalietotājam, un tajā iekļautajām programmām. Likuma grozījumi jāizstrādā atbilstoši nacionālajām interesēm, vienlaikus tiem jābūt samērīgiem.

2.2. Jānosaka NEPLP pilnvaras EPL reģistrācijas vai īpašnieku maiņas gadījumā. Patlaban Latvijā plašsaziņas līdzekļu pirkšanu un pārdošanu regulē tikai Komerclikums. Likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" nosaka, ka: "Masu informācijas līdzekļu dibinātājiem un īpašniekiem, kuri ir kapitālsabiedrības, ir pienākums Komerclikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā informēt komercreģistra iestādi par to patiesajiem labuma guvējiem." Ņemot vērā lielo nozīmi, kāda ir EPL īpašniekiem Latvijas nacionālās mediju vides veidošanā, jāizdara grozījumus EPLL un citos normatīvajos aktos, lai EPL reģistrācijas vai īpašnieku maiņas gadījumā NEPLP tiktu piešķirtas tiesības pēc lēmuma pieņemšanai nepieciešamās finansiālās un juridiskās informācijas saņemšanas apstiprināt darījumu atbilstoši nacionālajām interesēm.

2.3. (Izslēgts ar NEPLP 23.03.2016. lēmumu Nr. 65)

2.4. Jāveic mediju lietojuma un sociolingvistisku pētījumu un jāatsakās no televīzijas raidījumu ieskaņošanas, pakāpeniski pārejot uz subtitrēšanu un dublēšanu.

2.5. Latviešu valodas proporciju radio un televīzijā jāattiecina uz skatītākajiem un klausītājiem laikiem (prime time), nevis tikai uz programmas kopējo raidlaiku.

2.6. Saistībā ar slēptās retranslācijas problēmu nepieciešams noteikt, ka Latvijā veidotam radio programmas saturam jāveido 80% no kopējā raidlaika.

2.7. Nepieciešams definēt dažādus interneta TV paveidus, noteikt to regulējumu un reģistrācijas kārtību. Programmu retranslētāja statuss jāattiecina arī uz darbību interneta platformā, respektīvi, jānosaka programmu retranslētāja internetā juridisko statusu. Jānosaka interneta radio definējumu un reģistrācijas kārtību, kā arī valsts nodevas apmēru, izdarot nepieciešamos grozījumus 2013. gada 24. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 991 "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma". Jautājums jārisina sadarbībā ar VAS "Elektroniskie sakari" un Satiksmes ministriju. Problēma: reģistrēšanās ārzemēs un programmu izplatība Latvijā, iekļaujot programmu piedāvājumā Latvijā aizliegtas reklāmas; nenoteiktība par kabeļoperatora statusa attiecināšanu uz televīzijas programmu retranslētājiem, kas izmanto interneta tehnoloģijas.

2.8. Jāprecizē pārrobežu televīzijas definīciju un jāizvērtē iespēja atteikties no elektronisko plašsaziņas līdzekļu iedalījuma pēc aptveršanas zonas. Jāizvērtē iespēju izstrādāt jaunu likumu, vadoties no tehnoloģiju neitralitātes principa un programmas satura.

2.9. Jāpapildina neatkarīgo producentu definīciju, paredzot, ka elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kuram neatkarīgais producents sniedz pakalpojumus, nedrīkst piederēt vairāk par 25 procentiem balsstiesību vai akciju kapitāla neatkarīgā producenta uzņēmumā (kapitālsabiedrībā), kā arī jābūt atklātiem tā finansēšanas avotiem.

2.10. Lai sekmētu radošo industriju attīstību un konkurenci satura kvalitātes nodrošināšanai, jāveicina neatkarīgo producentu darbību un atbildīgumu, paredzot Latvijas jurisdikcijā esošo audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidotajās audiovizuālajās programmās vismaz līdz 20 procentiem visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā, izņemot ziņas, sporta sacensības, spēles, reklāmu, televīzijas veikalu un televīzijas veikala skatlogu, iekļaut Latvijas un Eiropas neatkarīgo producentu veidotos audiovizuālos darbus.

2.11. Līdz 2021. gada 31. decembrim virszemes apraides tiesiskajam regulējumam ir jāparedz, ka:

2.11.1. (izslēgts ar NEPLP 23.03.2016. lēmumu Nr. 65);

2.11.2. NEPLP nosaka maksas televīzijas programmu atlases kritērijus;

2.11.3. tiek nodrošināta iespēja vietējiem un reģionāliem EPL veikt virszemes ciparu apraidi ar saviem tehniskajiem līdzekļiem apraides atļaujā noteiktajā ģeogrāfiskajā vietā.

2.12. (Izslēgts ar NEPLP 23.03.2016. lēmumu Nr. 65)

2.13. (Izslēgts ar NEPLP 23.03.2016. lēmumu Nr. 65)

2.14. Nepieciešamās elastības virzienā – NEPLP veiktā EPL monitoringa iedarbības un lietderības nolūkā – jāpārskata EPLL 21.panta trešās daļas 1. punkts, kurš nosaka, ka NEPLP automātiski anulē apraides atļauju vai retranslācijas atļauju, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis trīs reizes gada laikā ir administratīvi sodīts par šā likuma pārkāpumu.

2.15. EPLL 18. pantā ir nepieciešams noteikt kritērijus, kādos gadījumos NEPLP ir tiesības nepiešķirt apraides atļauju EPL. Tāpat arī beidzoties apraides atļaujas termiņam, jānosaka papildus kritēriji, kas, bez konkursa, paredzētu tiesības NEPLP izsniegt jaunu apraides atļauju.

2.16. EPLL 14.pantā par EPL dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu EPL tirgus daļa (pārsniedz 35 procentus) jāpapildina ar tikpat lielu sasniegtās auditorijas daļu.

2.17. NEPLP līdz 2017. gada 1. jūlijam ir jāizstrādā regulējums, kas paredz televīzijas pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanās kārtību.

2.18. (Izslēgts ar NEPLP 23.03.2016. lēmumu Nr. 65)

2.19. (Izslēgts ar NEPLP 23.03.2016. lēmumu Nr. 65)

2.20. Sadarbībā ar Kultūras ministriju sagatavot un virzīt grozījumus EPLL, nodrošinot NEPLP funkciju pārdali, NEPLP kompetencē atstājot EPLL noteikto regulatora funkciju veikšanu un izveidojot neatkarīgu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, kuras kompetencē ir Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldība un sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšana.

3. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošana

3.1. EPL, kuri retranslē televīzijas programmas, izmantojot kabeļtelevīziju, nodrošina televīzijas programmu pievadīšanu visiem attiecīgās kabeļtelevīzijas abonentiem nemainītā veidā – jebkuras izvēles (valodas maiņa, subtitru noņemšana vai uzlikšana) ir pieļaujamas kā papildu iespējas, ko abonents var izvēlēties ar gala iekārtas palīdzību.

3.2. (Svītrots ar NEPLP 2016. gada 4. janvāra lēmumu Nr. 2)

3.2.1. Apraides atļaujas NEPLP prioritāri piešķir tādiem vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un pārrobežu EPL, kuri apraidi veic galvenokārt latviešu valodā un kuru programmas darbības pamatnosacījumi paredz lielākoties Latvijā veidotu saturu, izņemot EPL, kas veido audio programmu. Piešķirot apraides atļauju, tiek ņemta vērā mediju īpašnieka reputācija un darbības ilgtspēja, kā arī valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana.

3.2.2. NEPLP atbalsta vienam komersantam izsniegto vairāku vietējo un reģionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri saņēmuši apraides atļaujas radio programmas veidošanai, bet veido vienu radio programmu, saslēgšanos tīklā vienas apraides atļaujas ietvaros. Ja apraides atļaujās, pirms saslēgšanās vienotā tīklā, ir noteikts pienākums par vietējās informācijas iekļaušanu, tad papildinātās apraides atļaujas ietvaros šis pienākums tiek saglabāts. Šādā kārtībā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim izsniedzama papildināta apraides atļauja, summējot izsniegto apraides atļauju aptveršanas zonas un nosakot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidu, atbilstoši VAS "Elektroniskie sakari" noteiktajiem rādītājiem un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam. Papildināto apraides atļauju izvēlas komersants, bet pārējās apraides atļaujas tiek anulētas.

3.3. Lemjot par programmu apraides aptveršanas zonu palielināšanu nacionālajiem un reģionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, NEPLP ņem vērā apraides aptveršanas zonas nepārtrauktību. Ja VAS "Elektroniskie sakari" nevar nodrošināt apraides zonu nepārtrauktību un starp apraides zonām nav iespējams papildus frekvences piešķīrums, NEPLP var lemt par apraides aptveršanas zonas palielināšanu nacionālajiem vai reģionālajiem EPL, neņemot vērā aptveršanas zonas nepārtrauktību. Gadījumā, ja saskaņā ar NEPLP ar 2012. gada 20. decembra lēmumu Nr. 162 apstiprinātajā normatīvajā aktā "Kārtība, kādā izskata elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteikumus par apraides tiesību piešķiršanu" noteikto, no EPL, kuriem būtu iespēja palielināt apraides aptveršanas zonu konkrētajā reģionā, atkārtoti nav saņemts neviens pieteikums apraides aptveršanas zonas palielināšanai, NEPLP var lemt par apraides aptveršanas zonas palielināšanu tādam EPL, no kura saņemts pieteikums, neņemot vērā apraides zonas nepārtrauktību.

3.4. Lemjot par programmu apraides aptveršanas zonu palielināšanu nacionālajiem vai reģionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, NEPLP vērtē tikai to elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteikumus, kuru veidotās programmas ir 100% latviešu valodā vai svešvalodā, savukārt nevērtē to EPL pieteikumus, kuri pēdējā gada laikā ir administratīvi sodīti par būtiskiem pārkāpumiem vai ir tikusi sodīta par programmas darbības neatbilstību izsniegtās apraides atļaujas pamatnosacījumiem (neatkarīgi no tā vai lēmums ir stājies spēkā). Gadījumos, kad ir saņemti vairāki pieteikumi aptveršanas zonu palielināšanai, Padome priekšroku dod tām programmām, kurās lielāks ir Latvijā veidota satura īpatsvars, kā arī tiek vērtēta pašreizējās programmas koncepcijas piemērotība etniskajai, sociālajai un demogrāfiskajai situācijai konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā.

3.4.3. NEPLP atbalsta EPL lūgumu, kurš sniedz audio pakalpojumus, par lokālās mazjaudas frekvences izmantošanu, ja VAS "Elektroniskie sakari" ir apstiprinājis iespēju saņemt īstermiņa mazjaudas FM frekvenci konkrētā ģeogrāfiskā vietā. Lokālās mazjaudas frekvences izmantošana tiek paredzēta Latvijas teritorijā notiekošos lielos kultūras, izklaides, sporta vai citos sociālos pasākumos, veidotā audio programma paredzēta pasākuma apmeklētājiem, audio programmas pārraidīšana tiek nodrošināta tikai pasākuma teritorijā un tuvākajā apkārtnē ap to, īstermiņa mazjaudas frekvenci EPL var izmantot līdz 7 (septiņām) dienām, attiecībā uz konkrēto audio programmu attiecas tās pašas EPLL prasības, kas uz izsniegto apraides atļauju. Iesniegums par īstermiņa mazjaudas frekvences izmantošanu EPL iesniedz NEPLP ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms pasākuma norises. Lemjot par atbalstu īstermiņa mazjaudas frekvences piešķiršanai, NEPLP izdara grozījumus EPL izsniegtās apraides atļaujas darbības pamatnosacījumu sadaļā "Cita informācija", norādot, kāda pasākuma vajadzībām tiks izmantota mazjaudas frekvence, ģeogrāfiskā vieta, kur tā tiks izmantota, dienu skaits, cik paredzēts to izmantot, kā arī citas prasības, kas attiecas uz īstermiņa mazjaudas frekvences izmantošanu.

3.5. Līdz 2016.gada 1.decembrim Padome izstrādā nolikumu "Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas" un atbilstoši tai Padome izveido un uztur elektronisko reģistrācijas sistēmu. Visiem EPL, kuri veic audio vai audiovizuālo programmu retranslāciju, ir pienākums līdz 2016.gada 31.decembrim uzsākt darbību Reģistrācijas sistēmā un turpmāk visus nepieciešamos grozījumus izdarīt atbilstoši nolikumā "Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas" noteiktajai kārtībai. Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, Padome, veicot nepieciešamās uzraudzības darbības, vadās pēc elektroniskajā reģistrācijas sistēmā EPL apstiprinātās informācijas.

3.6. Televīzijas programmu zemes apraide ciparformātā

3.6.1. Zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu paketē iekļauj sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas.

3.6.2. NEPLP zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu paketē var iekļaut citus Latvijā reģistrētus EPL, kuru programmas atbilst šādiem kritērijiem:

a) veic apraidi galvenokārt latviešu valodā;

b) darbības pamatnosacījumi paredz vismaz 51 procentu no raidlaika Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā, veidotu programmu saturu;

c) apliecina darbības ilgtspēju;

d) nodrošina detalizētas un juridiski apstiprinātas informācijas pieejamību attiecībā uz elektroniskā plašsaziņas līdzekļa īpašnieku/iem un patiesā labuma guvējiem.

3.6.3. NEPLP zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu paketē var iekļaut citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētus elektroniskos plašsaziņas līdzekļus.

3.6.4. NEPLP uzskata, ka zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu skaitu nepieciešams palielināt, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem plašāku informācijas daudzveidību. Galalietotājiem bez maksas izplatāmās programmas ir sociāls pakalpojums, ar kura palīdzību tiek īstenotas Satversmes 100.pantā noteiktās tiesības brīvi iegūt informāciju, kā arī Direktīvā noteiktā prasība valstij atbalstīt viedokļu daudzveidību plašsaziņas līdzekļos. Tāpēc, pēc NEPLP ieskata, šī sociālā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešama valsts mērķdotācija, kas pilnīgi vai daļēji sedz zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu apraides izmaksas.

4. (Izslēgts ar NEPLP 23.03.2016. lēmumu Nr. 65)

5. Jāpilnveido sabiedriskā pasūtījuma budžeta veidošanas principus. Sabiedriskā pasūtījuma izpildē jāievieš sabiedriskā labuma tests. Jāpanāk, ka citu resoru finansējums, kas tiek izmantots raidījumu veidošanai, tiek iekļauts sabiedriskajā pasūtījumā.

6. Paredzēt papildu līdzekļu piesaisti sabiedriskajam pasūtījumam, lai atbilstoši EPLL varētu tos piešķirt komerciālajiem EPL, primāri – vietējiem un reģionālajiem EPL, tajā skaitā lokāla satura veidošanai un izpildīšanai lokālām auditorijām.

7. Jānodrošina sabiedrisko pasūtījumu raidījumiem latgaliešu valodā un jāīsteno NEPLP Latgales elektronisko mediju programma.

8. Atbilstoši EPLL nepieciešams veikt sociolingvistisku pētījumu sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru (Izglītības un zinātnes ministrija) un Valsts valodas centru (Tieslietu ministrija) par to, vai kādā valsts teritorijas daļā valsts valodas lietošana ir apdraudēta. NEPLP, pamatojoties uz pētījumā gūtajiem datiem un to analīzi, nepieciešamības gadījumā aicina MK noteikt, kurās valsts teritorijas daļās latviešu valodas lietojums ir apdraudēts, un atbilstoši UNESCO Konvencijai par kultūru daudzveidību jāveic īpaši pasākumi valodas lietojuma veicināšanai.

9. Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas ietvaros jārisina jautājumu par apraides atļaujas izsniegšanu trešajās valstīs veidotajām programmām, kas tiek raidītas ar kādas ES dalībvalsts un kas piedalās Latvijas reklāmas tirgū. Ņemot vērā, ka Krievija nav ratificējusi Eiropas konvenciju par pārrobežu televīziju, un ievērojot Direktīvā noteikto, ka mediju pakalpojumu sniedzēji atrodas dalībvalsts jurisdikcijā arī tad, ja tie izmanto satelīta raidošo zemesstaciju, kas atrodas šajā dalībvalstī, vai satelīta resursus, kas pieder šai dalībvalstij, jārisina jautājumu par Krievijas EPL darba uzraudzību kopā ar ES dalībvalstīm, kur tie reģistrēti. Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Ārlietu ministriju ES līmenī jāaktualizē jautājumu, vai šāda atbilstība Direktīvai ir pietiekama, lai trešo valstu EPL tiktu atzīti par līdzvērtīgiem ES dalībvalstu EPL. Problēma: minētais Direktīvas princips ir pretrunā ar Direktīvas mērķi veidot vienotu Eiropas informatīvo un audiovizuālo pakalpojumu telpu.

10. (Izslēgts ar NEPLP 23.03.2016. lēmumu Nr. 65)

11. Tā kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (piemēram, hibrīdtelevīzija, interaktīvā televīzija) attīstība būtiski ietekmē mediju vidi un rada jaunas iespējas gan mediju satura izplatīšanai plašā mērogā, gan mijiedarbībai ar mediju lietotājiem, neatkarīgi no izmantotajām tehnoloģijām sabiedrisko mediju programmām jābūt pieejamām visiem Latvijas iedzīvotājiem. Attiecīgajā reģionā vai lokālajā apraides teritorijā bez maksas jābūt pieejamiem arī reģionālajiem vai vietējiem EPL.

12. Lai uzlabotu elektronisko mediju lietotprasmes līmeni valstī, sadarbībā ar citām institūcijām, pirmkārt, ar Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļu, jāizstrādā kritēriji un mehānisms pētījuma veikšanai šī līmeņa novērtēšanai.

13. (Izslēgts ar NEPLP 23.03.2016. lēmumu Nr. 65)

14. Jārīko gadskārtēju Radio un televīzijas dienu – mediju kritikas konferenci un profesionālās izcilības balvu pasniegšanu.

15. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

15.1. Jānodrošina mediju pētījumus, kas ir nepieciešami, analizējot elektronisko mediju stāvokli un attīstības iespējas, izstrādājot un īstenojot nozares stratēģiju, kā arī veidojot sabiedrisko pasūtījumu. Pilnvērtīgai EPLL īstenošanai, ieskaitot EPL darbības kontroli atbilstoši to darbības pamatnosacījumiem, viens no pirmajiem veicamajiem darbiem ir Monitoringa centra kapacitātes palielināšana. Jāstiprina NEPLP juridisko kapacitāti, kā arī jārada iespēju piesaistīt atzinumu sniegšanai tehnoloģiju un citus mediju ekspertus.

15.2. Jāstiprina NEPLP Informācijas centra kapacitāti. Jāattīsta NEPLP ārējo komunikāciju, nodrošinot atvērtību, caurskatāmību un atgriezenisko saiti ar iesaistītajām pusēm. Sadarbībā ar dažādiem partneriem jārīko izglītojošus seminārus žurnālistiem un citiem mediju darbiniekiem.

15.3. Nepieciešams pilnvērtīgi līdzdarboties Eiropas regulatoru platformas (EPRA) tīklā, Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupa (ERGA) tīklā.

15.4. NEPLP uzskata par nepieciešamu veikt zemes ciparu skaņas apraides testu, lai pārbaudītu tehnoloģiskos aspektus un veiktu ekonomisko aprēķinu, nolūkā aprēķināt visas digitalizācijas izmaksas. Testu veikt sadarbībā ar VSIA "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", Satiksmes ministriju un VSIA "Latvijas Radio".

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam stājas spēkā pēc publicēšanas oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pielikumi

1. Izplatīto programmu uzskaites žurnāla forma;

2. Programmu veidošanas vispārīgie noteikumi;

3. Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai;

4. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojuma pēc pieprasījuma "Darbības pamatnosacījumi";

5. Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas

6. Kārtība, kādā izskata elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteikumus apraides tiesību piešķiršanai;

7. Izplatīto radio programmu uzskaites žurnāla forma, uz 1 lpp.

Pielikums Nr.1
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

(Pielikuma uzraksts NEPLP 28.12.2017. lēmuma Nr. 196 redakcijā)

  izplatīto programmu uzskaites žurnāls par 
(Programmas nosaukums)  (laika posms)

 

Nr.
p.k.

Dat.

Progr.
nos.

Raid.
nos.

Raidlaiks (no-līdz)

Raid.
klasif.

Raidīj. ilgums minūtēs

Audio un audio-vizuālie komerc. paziņoj.

Raidīj. valoda

Autortiesību subjekti
Blakus tiesību subjekti

Raidīj. sponsori

EAVD*
(Eiropas audiovizuālie darbi)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

           

12.1
darba ilgums minūtēs

12.2
Lat. val.
veidoto
EAVD
ilgums minūtēs

12.3
Neatkarīgo producentu veidotie EAVD

12.4
EAVD
izlaiduma
gads

Datums, Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa amatpersonas amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums

1. Numurs pēc kārtas

2. Datums

3. Programmas nosaukums

4. Raidījuma nosaukums

5. Raidījuma laiks (no-līdz)

6. Programmas raidījuma klasifikācija atbilstoši darbības pamatnosacījumiem

7. Raidījums ilgums minūtēs

8. Audio un audiovizuālie komerciālie paziņojumi minūtēs

9. Raidījuma valoda

10. Autortiesību un blakus tiesību subjekti

11. Raidījuma sponsori

12. Eiropas audiovizuālie darbi (*aizpildāms tikai televīzijām)

12.1. Darba ilgums minūtēs

12.2. Latviešu valodā veidoto Eiropas audiovizuālo darbu ilgums minūtēs

12.3. Neatkarīgo producentu veidotie Eiropas audiovizuālie darbi

12.4. Eiropas audiovizuālo darbu izlaiduma gads

Pielikums Nr.2
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

(Pielikuma uzraksts NEPLP 28.12.2017. lēmuma Nr. 196 redakcijā)

PROGRAMMAS VEIDOŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Padome nosaka, ka pirms filmas pārraides, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi sniedz skatītājiem vizuālu vai audio informāciju vismaz 3 sekunžu garumā par to, ar kādu indeksu atbilstoši 2010. gada 29. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 587 "Filmu klasifikācijas noteikumi" noteiktajam ir klasificēta filma, kā arī informāciju par to, ka filma satur fizisku vai psiholoģisku vardarbību, tajā ietvertas asiņainas vai šausmu ainas, ar narkotiku lietošanu vai seksuālām darbībām saistītas ainas, vai, kurā lietoti rupji vai nepieklājīgi izteicieni. Raidīšanas laikā filmas nodrošina ar iepriekš minēto Ministra kabineta noteikumos norādīto filmu klasifikācijas indeksu.

2. Padome nosaka, ka filmas, kuras klasificētas ar indeksiem "16+" un "18+" aizliegts izplatīt laikā no plkst. 07.00 līdz 22.00.

3. Padome nosaka, ka atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24. panta devītajā daļā noteiktajam, laikā no plkst.07.00 līdz 22.00 aizliegts izplatīt audio un audiovizuālus darbus, kuros atainota fiziska vai psiholoģiska vardarbība, ietvertas asiņainas vai šausmu ainas, ar narkotiku lietošanu vai seksuālām darbībām saistītas ainas, vai, kuros lietota rupji vai nepieklājīgi izteicieni. Šādus audio un audiovizuālu darbus visā to pārraidīšanas laikā nodrošina ar apzīmējumu – "•" (aplis ar melnas krāsas laukumu).

Pielikums Nr.3
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

(Pielikums grozīts ar NEPLP 28.12.2017. lēmumu Nr. 196)

NOLIKUMS
KĀRTĪBA, KĀDĀ NACIONĀLĀ ELEKTRONISKO PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU PADOME IZSLUDINA UN ORGANIZĒ KONKURSUS APRAIDES TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAI

I. PAMATNOTEIKUMI

1. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) konkursus apraides tiesību piešķiršanai (turpmāk – KONKURSS) rīko un iesniegtos konkursu pieteikumus izvērtē atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 16. un 17.pantā un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā laika periodam līdz 2018.gadam noteiktajam. Padome, kā KONKURSA izsludināšanas mērķus nosaka nepieciešamību:

1.1. nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu;

1.2. radīt priekšnoteikumus veiksmīgas konkurences vides attīstībai, kas nodrošinātu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanu uz dažādības, augsta kvalitātes un profesionālisma principiem.

2. Pieņemot lēmumu par KONKURSA organizēšanu Padome:

2.1. vispusīgi izzina un izvērtē sabiedrības nepieciešamību pēc programmu veidošanas frekvences aptveramības teritorijā, analizējot:

2.1.1. frekvences aptveramības teritorijā esošo programmu piedāvājumu;

2.1.2. frekvences aptveramības teritorijā esošo sociālo, ekonomisko un demogrāfisko situāciju;

2.2. uz analīzes pamata nosaka programmas veidošanas pamatkritērijus:

2.2.1. valodas lietošanas noteikumus;

2.2.2. programmas formātu;

2.2.3. citus kritērijus, kas būtiski sabiedrībai konkrētās frekvences aptveramības teritorijā.

3. Izvērtējot iesniegtos KONKURSA pieteikumus, Padome vērtē pieteikumu atbilstību KONKURSA noteiktajiem pamatkritērijiem un iespēju sasniegt KONKURSA mērķus.

II. DALĪBA KONKURSĀ

4. KONKURSĀ var piedalīties fiziskās personas un Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs reģistrētas juridiskās personas vai fizisko un juridisko personu apvienības.

5. Piedalīšanās KONKURSĀ ir tā dalībnieku brīvas gribas izpausme.

6. Visiem KONKURSA dalībniekiem tiek radītas vienādas iespējas sacensties par apraides tiesību saņemšanu.

7. KONKURSA dalībnieks, iesniedzot pieteikumu dalībai KONKURSĀ, pilnībā pieņem KONKURSA noteikumus kā vienīgo pamatu tā procedūrai un ievēro visas prasības un termiņus, kas noteikti šajā NOLIKUMĀ.

III. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA

8. Sludinājums par KONKURSU par apraides tiesību piešķiršanu publicējams Padomes mājas lapā (www.neplpadome.lv), laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vietējā laikrakstā, ja konkurss tiek izsludināts reģionālai vai vietējai apraidei.

9. Sludinājumā norāda:

9.1. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veids (komerciālais vai nekomerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis);

9.2. Prasības attiecībā uz programmu (raidlaika apjoms, valodas lietošanas noteikumi, programmas formāts un citas prasības, ko Padome noteikusi lēmumā par konkursa organizēšanu);

9.3. aptveršanas zona;

9.4. darbības uzsākšanas laiks;

9.5. iesnieguma iesniegšanas termiņš;

9.6. konkursa dalības maksa.

IV. KONKURSA PRIEKŠMETS

10. KONKURSA priekšmets ir apraides tiesību piešķiršana programmas veidošanai un izplatīšanai.

11. Apraides tiesību piešķiršanas mērķis:

11.1. nodrošināt uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgas informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, paverot katram iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par notiekošajiem procesiem un sekmēt viņa kā sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā;

11.2. veicināt sabiedrības integrāciju un latviešu valodas pamata, sekmēt latviešu valodas attīstību;

11.3. nodrošināt uzskatu daudzveidību un ievērot cilvēktiesības;

11.4. veicināt nozares attīstību.

V. KONKURSAM IESNIEDZAMO DOKUMENTU APJOMS, NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

12. KONKURSA dalībnieki iesniedz iesniegumu, aizpildot Nolikuma pielikumā Nr. 1 pievienoto veidlapu.

13. Iesniegumam par apraides tiesību piešķiršanu pievienojami:

13.1. darbības pamatnosacījumi – Padomes apstiprinātā formā;

13.2. elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības attīstības plāns un dokumenti, kas apliecina iespējamos finansiālā nodrošinājuma avotus vismaz pirmajam darbības gadam;

13.3. piedāvājuma iesniedzēja līdzšinējā pieredze un kompetence;

13.4. piedāvājuma iesniedzēja radošā personāla pieredze un kompetence;

13.5. tehniskais nodrošinājums;

13.6. dokuments, par konkursa dalības maksas samaksu.

14. Piedāvājuma atvēršanas kārtība: Padome atver konkursa dalībnieku piedāvājumus to iesniegšanas secībā, pārliecinoties, ka iesniegti šī nolikuma 17. vai 18. punktā minētie dokumenti un informācija. Padomes locekļi parakstās uz iesniegtajiem piedāvājumiem. Ja nav iesniegts šī nolikuma 17. vai 18. punktā minētais, Padome izvērtē nepieciešamību aicināt attiecīgo konkursa dalībnieku iesniegt nepieciešamo iztrūkstošo informāciju piedāvājuma izvērtēšanai, nosakot iesniegšanas termiņu.

15. Izsludinot KONKURSU, Padome nosaka termiņus kādā var iesniegt pieteikumu KONKURSAM, publicējami sludinājumi, kā arī termiņš kādā tiek noteikts KONKURSA uzvarētājs.

16. Ja dokumenti KONKURSAM saņemti pēc KONKURSA nolikumā noteiktā termiņa, aizlīmētā aploksne ar dokumentiem KONKURSAM netiek atvērta un Padome to nosūta atpakaļ attiecīgajam iesniedzējam.

VI. KONKURSA REZULTĀTU NOTEIKŠANA

17. KONKURSĀ par apraides tiesību piešķiršanu tiek vērtēti konkursa noteikumiem atbilstošie iesniegumi. Vērtēšana tiek veikta atbilstoši Nolikuma Pielikumā Nr. 2 noteiktajiem kritērijiem un punktu skaitam:

17.1. atbilstība konkursa mērķim un mērķa realizācijai;

17.2. koncepcijas radošais nodrošinājums;

17.3. programmas formāts un tā aktualitāte (nepieciešamība reģionā, auditorija);

17.4. finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja;

17.5. tehniskais nodrošinājums;

17.6. konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence;

17.7.valsts valodas apjoms raidlaikā (EPLL 17.p.1.d.);

17.8.valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana.

18. KONKURSĀ iesniegtie dokumenti tiks uzskatīti par pietiekamu un izsmeļošu KONKURSA dalībnieka viedokļa un argumentu atspoguļojumu. Tomēr Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome patur tiesības uzaicināt KONKURSA dalībniekus ierasties uz Padomes sēdi, lai uzdotu KONKURSA dalībniekiem papildus jautājumus.

19. Jebkāds KONKURSA dalībnieka mēģinājums iespaidot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļus līdz lēmuma paziņošanai par konkursa uzvarētāju var būt par pamatu pieteikuma noraidīšanai.

20. KONKURSA uzvarētājs tiek noteikts, ņemot vērā piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vērtējumu, kā arī Padomes locekļu balsojumu. Padome locekļi balso par KONKURSA dalībniekiem pieteikumu iesniegšanas secībā.

21. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir tiesīga nevienam KONKURSA dalībniekam nepiešķirt uzvaru KONKURSĀ.

22. Noraidītajiem KONKURSA dalībniekiem tiek nosūtīts rakstisks paziņojums par noraidījumu.

23. Padomes lēmumu par KONKURSA rezultātiem var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. Lēmuma par konkursa uzvarētāju pārsūdzēšanu tiesā neaptur lēmuma darbību. (EPLL – 17.p. 5.d.).

 

Pielikums Nr.1
Nolikumam "Kārtība, kādā Nacionālā
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un
organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai"

Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei
IESNIEGUMS DALĪBAI KONKURSĀ

 

Saskaņā ar KONKURSA nolikumu, apliecinu, ka

1. ___________________________ (nosaukums) piekrīt konkurss nolikuma noteikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. KONKURSA nolikums ir skaidrs un saprotams;

2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par konkursa dalībnieku un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;

3. Iesniegumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

Konkursa dalībnieka nosaukums/
vārds, uzvārds
 
  
Juridiskā adrese/
deklarētā dzīves vieta
 
  
Kontaktpersona 
 (vārds, uzvārds, amats)
Tālrunis Fakss 
    
e-pasta adrese   
Datums   

Paraksts, tā atšifrējums _______________________

 

Pielikums Nr.2
Nolikumam "Kārtība, kādā Nacionālā
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un
organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai"

Kritērijs, iespējamais punktu skaitsIndividuālais vērtējums
1. Atbilstība konkursa mērķim un mērķa realizācijai (līdz 30 punktiem) 
2. Koncepcijas radošais nodrošinājums (līdz 30 punktiem) 
3. Programmas formāts un tā aktualitāte, nepieciešamība reģionā, auditorija (līdz 40 punktiem) 
4. Finansiālais nodrošinājums, darbības ilgtspēja (līdz 10 punktiem) 
5. Tehniskais nodrošinājums (līdz 20 punktiem) 
6. Konkursa dalībnieka līdzšinējā pieredze un kompetence (līdz 30 punktiem) 
7. Valsts valodas apjoms raidlaikā (līdz 20 punktiem) 
8. Valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana (līdz 20 punktiem) 

 

Padomes loceklis (vārds, uzvārds)DatumsParaksts
   
Pielikums Nr.4
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

(Pielikums NEPLP 23.03.2016. lēmuma Nr. 65 redakcijā; pielikuma uzraksts NEPLP 28.12.2017. lēmuma Nr. 196 redakcijā)

Televīzija

APRAIDES ATĻAUJAS Nr. _____ PIELIKUMS Nr. _____
DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

SadaļaInformācija
1.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums
2.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrācijas numurs
3.Juridiskā adrese,
kontaktinformācija,
atbildīgā amatpersona,
e-pasts
4.Apraides atļaujas numurs un izsniegšanas datums
5.Informācija par īpašniekiem
6.Programmas nosaukums
7.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc darbības mērķaSabiedriskie, komerciālie, nekomerciālie
8.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc izplatīšanas veidaZemes apraides, satelīta, kabeļu, interneta u. c.
9.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc aptveršanas zonas
Iedalījums nacionālajos, reģionālajos un vietējos – zemes apraidē
Nacionālais, reģionālais, vietējais, pārrobežu
10.Raidlaiks
11.Aptveršanas zona
12.Programma (saturiskā ievirze, mērķauditorija)Atbilstoši konkursa nolikumam un/vai pieteikumam
12.1.Ziņas (vietējās, lietišķās, sporta, laika)Īpaši vietējiem un reģionālajiem, ne mazāk kā minūtes nedēļas raidlaika
12.2.Latviešu valodā veidotie raidījumi% nedēļas raidlaika
12.3.Latvijā svešvalodās veidotie raidījumi% nedēļas raidlaika
12.4.Eiropas audiovizuālie darbi% nedēļas raidlaika
13.Neatkarīgo producentu veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms% nedēļas raidlaika
14.Citu EPL veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms% nedēļas raidlaika
15.Retranslācija
16.ValodaJāpaskaidro sīkāk – pašiem iesniedzējiem % diennakts raidlaika
17.Cita svarīga informācija

Saskaņā ar EPLL 24. panta trešo daļu – programmas formāts un valoda nav maināmi

APSTIPRINĀTS

Ar Padomes 20____. gada ____. _________lēmumu Nr. _____ .

Padomes priekšsēdētājs ___________________


RADIO

APRAIDES ATĻAUJAS Nr. ___ PIELIKUMS Nr. ___
DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

N.p.k.SadaļaInformācija
1.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums
2.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrācijas numurs
3.Juridiskā adrese,
kontaktinformācija,
atbildīgā amatpersona, e-pasts
4.Apraides atļaujas numurs un izsniegšanas datums
5.Informācija par īpašniekiem
6.Programmas nosaukums
7.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc darbības mērķaSabiedriskie, komerciālie, nekomerciālie
8.Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc aptveršanas zonasNacionālais, reģionālais, vietējais, pārrobežu
9.Raidīšanas vieta (administratīvās vietas nosaukums) un frekvence
(tīkla gadījumā – frekvenču uzskaitījums, MHz), interneta vietne
10.Raidlaiks
11.Aptveršanas zona
12.Programmas formāts (saturiskā ievirze, mērķauditorija)Atbilstoši konkursa nolikumam un/vai pieteikumam
12.1.Ziņas (vietējās, lietišķās, sporta, laika)Īpaši vietējiem un reģionālajiem, ne mazāk kā minūtes nedēļā
12.2.Oriģināllraidījumi% nedēļas raidlaika
13.Muzikālā koncepcija (kopējā un atsevišķi žanri)% nedēļas raidlaika
14.Neatkarīgo producentu veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms% nedēļas raidlaika
15.Citu EPL veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms% nedēļas raidlaika
16.Retranslācija
17.ValodaJāpaskaidro sīkāk – pašiem iesniedzējiem % diennakts raidlaika
18.Cita svarīga informācija

Saskaņā ar EPLL 24. panta trešo daļu – programmas formāts un valoda nav maināmi.

APSTIPRINĀTS

Ar Padomes 20__. gada ___._________lēmumu ________.

Padomes priekšsēdētājs __________________


PAZIŅOJUMS

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa _____________________
pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzēja

DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Nr.p.k.

Sadaļa

Informācija

1.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzējs
(Nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas numurs/personas kods; juridiskā adrese, elektroniskā pasta adrese, telefona numurs)
 

2.

Pakalpojuma (kataloga) nosaukums 

3.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības mērķi 

4.

Pakalpojuma kataloga formāts
(Kataloga struktūra (žanri, alfabēta secība), satura veids)
 

5.

Citas ziņas
(Piemēram, pakalpojumā izmantotā preču zīme, Eiropas audiovizuālo darbu apjoms)
 

6.

Elektronisko sakaru tīkls, kurā pakalpojums tiek izplatīts 

Iesniedzot šo paziņojumu, elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējs apņemas ievērot visas Latvijas Republikā normatīvo aktu prasības attiecībā uz tā kataloga veidošanas nosacījumiem.

Iesniedzējs:  
 

/paraksts, paraksta atšifrējums/

 

Datums: __ __/__ __/__ __ __ __

Pielikums Nr.5
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

(Pielikuma uzraksts NEPLP 28.12.2017. lēmuma Nr. 196 redakcijā)

Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas

(Pielikums NEPL padomes 24.11.2016. lēmuma Nr. 251 redakcijā)

Izdota pamatojoties uz
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pantu

I Retranslācijas atļaujas izsniegšana

1. Programmu retranslācijai publiskajos elektroniskajos sakaru tīklos nepieciešams saņemt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – Padome) izsniegtu retranslācijas atļauju.

2. Retranslācijas atļaujas saņemšanai Padomē iesniedz:

2.1. Iesniegumu (brīvā formā, norādot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukumu, juridisko un faktisko adresi, reģistrācijas numuru Komercreģistrā, vispārējās atļaujas reģistrācijas numuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, tālruņa numuru, e-pastu, kontaktpersonu, programmu izplatīšanas vietu, paredzamo abonentu skaitu);

2.2. Dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

3. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, Padome pieņem lēmumu par retranslācijas atļaujas izsniegšanu.

4. Izsniegtā retranslācijas atļauja dod tiesības uzsākt audiovizuālo programmu retranslāciju un retranslēt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un komerciālo nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmas, kuras galalietotājiem ir pieejamas bez maksas un par kuru retranslāciju netiek iekasēta maksa no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa, kura programmas tiek retranslētas.

5. Informācija par izsniegto retranslācijas atļauju tiek ievietota Padomes mājas lapā www.neplpadome.lv.

II Elektroniskā reģistrācijas sistēma

6. Padome izveido un uztur elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas, elektronisko reģistrācijas sistēmu (turpmāk – Reģistrācijas sistēma).

7. Reģistrācijas sistēmas ietvaros, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pantu, tiek noteiktas tiesības elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (turpmāk – EPL) retranslēt audio un audiovizuālās programmas, ciktāl to neparedz Kārtības 4.punkts.

8. Sistēma nodrošina vienlīdzīgus un nediskriminējošus audio un audiovizuālo programmu retranslācijas noteikumus visiem EPL.

9. Reģistrācijas sistēma sastāv no divām daļām:

9.1. EPL, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas reģistrs (turpmāk – Reģistrs), kurā tiek ievadīta sekojoša informācija:

9.1.1. EPL nosaukums;

9.1.2. Reģistrācijas numurs Komercreģistrā;

9.1.3. EPL juridiskā un faktiskā adrese;

9.1.4. EPL tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersona;

9.1.5. Informācija par pakalpojuma sniegšanas vietu/ām;

9.1.6. Retranslācijas atļaujas numurs;

9.1.7. Aptuvenais abonentu skaits;

9.1.8. Cita informācija (piemēram, tiek norādīti komersanti, kuru elektronisko sakaru tīkli tiek izmantoti retranslācijas pakalpojuma sniegšanai);

9.1.9. Konkrētā EPL retranslējamo programmu saraksts;

9.1.10. Katras retranslējamās programmas pārstāvis vai īpašnieks, ar kuru ir noslēgts līgums par tiesībām retranslēt programmu (elektroniskais plašsaziņas līdzeklis izvēlas no piedāvātās izvēlnes);

9.1.11. Valodu/as, kurā/ās programma ir pieejama.

9.2. Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts (turpmāk – Programmu saraksts), kurā tiek ievadīta sekojoša informācija:

9.2.1. Audio vai audiovizuālās programmas nosaukums (programmas nosaukums norādāms latīņu burtiem. Gadījumā, ja oriģinālais nosaukums nav veidots no latīņu burtiem, tad Programmu sarakstā tiek iekļauts arī nosaukums oriģinālvalodā);

9.2.2. Licences (atļaujas) izsniedzēja iestāde un valsts;

9.2.3. Iestāde, kam izsniegta audio vai audiovizuālās programmas licence (atļauja);

9.2.4. Audio vai audiovizuālās programmas tematiskā ievirze;

9.2.5. Audio vai audiovizuālās programmas valoda/as.

III Informācijas ievietošana un izmaiņu veikšana elektroniskajā reģistrēšanās sistēmā

10. Šīs kārtības 9.1.1., 9.1.2., 9.1.6., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4. un 9.2.5.punktā norādīto informāciju Reģistrācijas sistēmā ievieto un attiecīgi, pēc EPL, kurš retranslē audio vai audiovizuālās programmas, lūguma, veic izmaiņas tikai Padomes atbildīgā persona.

11. Šīs kārtības 9.1.3., 9.1.4, 9.1.5., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11.punktā norādīto informāciju Reģistrācijas sistēmā ievieto un nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas EPL.

12. Izsniedzot retranslācijas atļauju, Padome piešķir EPL paroli piekļuvei Reģistrācijas sistēmas sadaļai – Reģistrs.

13. Paroli piešķir katram EPL individuālai lietošanai. Parole nodrošina piekļuvi informācijai par konkrēto EPL.

14. Saņemot paroli, EPL to nomaina, izveidojot sarežģītu burtu un/vai ciparu kombināciju. EPL ir pienākums nodrošināt lietotāja noteiktās paroles saglabāšanu un slepenību. Ja lietotāja parole ir kļuvusi zināma trešajai personai, EPL nekavējoties jāpieslēdzas Reģistrācijas sistēmai un jānomaina parole.

15. Pēc paroles nomainīšanas, EPL sadaļā Reģistrs ievieto šīs kārtības 9.1.3., 9.1.4, 9.1.5., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11.punktā norādīto informāciju.

16. Iesniegtā informācija dod tiesības retranslēt tikai tās programmas, kas ir atzīmētas Programmu sarakstā.

17. Ja EPL vēlas izdarīt grozījumus Programmu sarakstā:

17.1. Pievienojot jaunas programmas no esošā Programmu saraksta;

17.2. Izslēdzot programmas no Programmu saraksta;

17.3. Izdarot izmaiņas attiecībā uz retranslējamās programmas īpašnieka pārstāvi;

17.4. Izdarot izmaiņas attiecībā uz programmas valodu;

17.5. Mainot EPL nosaukumu, adresi, tālruņa numuru vai e-pastu, tad, izmantojot tam piešķirto lietotāja paroli, tas izdara izmaiņas sadaļā Reģistrs. Informācija par EPL veiktajām izmaiņām Reģistrācijas sistēmā tiek saņemta vienu reizi dienā uz Padomes e-pasta adresi: registrs@neplpadome.lv. Iesniegtā informācija stājas spēkā nākošajā darba dienā pēc tās iesniegšanas Reģistrācijas sistēmā. Par veiktajām izmaiņām sadaļā Reģistrs atbildīgā persona informē Padomi tuvākajā Padomes sēdē.

18. Ja EPL vēlas pievienot jaunu programmu, kas nav iekļauta Padomes sagatavotajā Programmu sarakstā, tad tas iesniedz Padomē: iesniegumu (brīvā formā), norādot programmas nosaukumu, licences izsniedzēju iestādi un valsti, programmas īpašnieku, programmas īpašnieka pārstāvi (ja tāds ir), programmas tematisko ievirzi, programmas valodu/as. Vienlaikus pievieno dokumentus, kas apliecina retranslējamās programmas īpašnieka vai tās pārstāvja piekrišanu (līgumu) un programmas apraides atļauju (licenci).

19. Pēc dokumentu saņemšanas, Padome tos izskata Padomes sēdē un par pieņemto lēmumu informē EPL.

20. Gadījumā, ja, izskatot šīs kārtības 18.punktā norādītos dokumentus, Padomei rodas pamatotas šaubas par iesniegtās informācijas patiesumu, Padome patur tiesības pagarināt iesnieguma izskatīšanu, par to informējot EPL.

21. Regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, EPL sniedz sadaļā Reģistrācijas sistēma šīs kārtības 9.1.punktā noteikto aktuālo informāciju. Padomes atbildīgais darbinieks laicīgi paziņo EPL par nepieciešamību aktualizēt informāciju.

22. Visas EPL iesniegtās izmaiņas Reģistrācijas sistēmā tiek izdrukātas un reģistrētas Padomes lietvedībā.

IV Nobeiguma noteikumi

23. Šīs kārtības 2. un 18.punktā noteiktie dokumenti iesniedzami latviešu valodā vai ar normatīvajos aktos noteikto tulkojumu. Dokumentus var iesniegt arī elektroniskā formā, atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam drošam elektroniskajam parakstam.

24. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi atbild par Padomei sniegtās informācijas patiesumu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta septītajā daļā noteikto. Padome, veicot EPL monitoringu vai citas nepieciešamās darbības to uzraudzības nolūkā, vadās pēc EPL iesniegtās informācijas Reģistrācijas sistēmā.

25. EPL ir pienākums paziņot Padomei par problēmām, kas radušās Reģistrācijas sistēmā tās izmantošanas gaitā, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi – neplpadome@nepladome.lv vai zvanot uz tālruņa numuru – 67221848.

26. Padome nosaka, ka tiem EPL, kuriem līdz 2016.gada 23.novembrim ir izsniegtas retranslācijas atļaujas, pēc piekļuves paroles saņemšanas, līdz 2016.gada 31.decembrim ir jāuzsāk darbība un jāveic aktuālās informācijas ievietošana sadaļā Reģistrācijas sistēma un turpmāk nepieciešamie grozījumi jāveic atbilstoši šīs Kārtības nosacījumiem.

27. Sākot ar 2017.gada 1.janvāri Padome uzskata par aktuālu un vadās tikai pēc EPL iesniegtās informācijas Reģistrācijas sistēmā.

Pielikums Nr.6
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

(Pielikums grozīts ar NEPLP 28.12.2017. lēmumu Nr. 196)

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZSKATA ELEKTRONISKO PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU PIETEIKUMUS PAR APRAIDES TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

1. Šī Kārtība izdota saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 9.panta trešo daļu un 10.panta trešo daļu, 15. un 16.pantu, kā arī ievērojot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā laika periodam līdz 2018.gadam (turpmāk – Stratēģija) noteikto.

2. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) savā mājas lapā www.neplpadome.lv regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, ievieto informāciju par frekvences piešķīrumiem, kurus tā paredz izmantot jaunu komerciālu plašsaziņas līdzekļu darbības uzsākšanai vai aptveršanas zonu palielināšanai. Publicētā informācija pamatojas uz VAS "Elektroniskie sakari" (turpmāk – VAS ES) Padomei sniegtajām ziņām par brīvajiem frekvences piešķīrumiem un to plānoto aptveršanu, kuru izmantošanai var piešķirt apraides tiesības.

3. Padome atsevišķi norāda tos frekvences piešķīrumus, par kuru lietošanu tiks rīkots konkurss par apraides tiesību piešķiršanu. Konkursu rīko saskaņā ar EPLL 16. pantā un Padomes 2010. gada 23. septembra lēmumā Nr. 153 "Kārtība, kādā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai" noteikto.

4. Nacionālo un reģionālo komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteikumi par apraides tiesībām nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonas palielināšanai (turpmāk – Pieteikums) tiek izskatīti to iesniegšanas secībā Padomē.

5. Pieteikumi saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmajā daļā un otrajā noteikto tiek izskatīti viena mēneša laikā no to saņemšanas datuma Padomē, nepieciešamības gadījumā termiņu pagarinot.

6. Pēc Pieteikuma saņemšanas Padomes juriskonsults izskata to un nepieciešamības gadījumā pieprasa no VAS ES rakstisku informāciju par attiecīgu frekvences piešķīrumu izmantošanas iespējām Pieteikumā norādītajā ģeogrāfiskajā vietā.

7. Pēc informācijas saņemšanas no VAS ES Pieteikums tiek virzīts izskatīšanai Padomes sēdē. Lēmumu par konkursa izsludināšanu vai nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonas palielināšanu pieņem Padome.

8. Gadījumā, ja viena mēneša laikā tiek iesniegti vairāki pieteikumi par nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonas palielināšanu vienā un tajā pašā ģeogrāfiskajā vietā, Padome pieprasa informāciju no VAS ES par iespējām palielināt nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonu visos iesniegtajos Pieteikumos.

9. Gadījumā, ja saskaņā ar VAS ES sniegto informāciju, nav iespējams palielināt visos iesniegtajos Pieteikumos norādītās aptveršanas zonas, Padome lemj par konkursa rīkošanu.

10. Gadījumā, ja saskaņā ar VAS ES sniegto informāciju noteikts frekvences piešķīrums ir izmantojams tikai konkrēta elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas apsvērumu dēļ, Padome pieņem lēmumu atļaut palielināt aptveršanas zonu bez konkursa izsludināšanas.

11. Pieteikumi par nacionālā vai reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas aptveršanas zonas palielināšanu, kuri iesniegti Padomē līdz šīs kārtība stāšanās spēkā datumam, tiek izskatīti to iesniegšanas secībā.

7.pielikums
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības
nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

(Pielikums NEPLP 14.01.2016. lēmuma Nr. 14 redakcijā; pielikuma uzraksts NEPLP 28.12.2017. lēmuma Nr. 196 redakcijā)

  

izplatīto radio programmu uzskaites žurnāls par

  
 

(Programmas nosaukums)

 

(laika posms)

 

 

Nr.
p.k.

Dat.

Progr. nos.

Raid. nos.

Raid. laiks (no-līdz)

Raid. klasif.

Raidīj. ilgums minūtēs

Audio un audiovizuālie komerc. Paziņoj.

Raidīj. valoda

Autortiesību subjekti
Blakus tiesību subjekti

Raidīj. sponsori

Raidījuma autors

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

           

12.1.
Pašu veidots raidījums (Oriģinālraidījums)
(Atzīmēt ar “x”)

12.2.
Neatkarīgā producenta (arī cita EPL) veidots raidījums
(Norādīt producenta vai EPL nosaukumu)

Datums, Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa amatpersonas amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums

1. Numurs pēc kārtas

2. Datums

3. Programmas nosaukums

4. Raidījuma nosaukums

5. Raidījuma laiks (no-līdz)

6. Programmas raidījuma klasifikācija atbilstoši darbības pamatnosacījumiem

7. Raidījums ilgums minūtēs

8. Audio un audiovizuālie komerciālie paziņojumi minūtēs

9. Raidījuma valoda

10. Autortiesību un blakus tiesību subjekti

11. Raidījuma sponsori

12. Raidījuma autors

13.1. Pašu veidots raidījums (Oriģinālraidījums)

13.1. Neatkarīgā producenta vai cita EPL raidījums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija laika periodam līdz .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Veids: lēmums Pieņemts: 19.06.2012.Stājas spēkā: 12.07.2012.Zaudē spēku: 14.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 11.07.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
268722
{"selected":{"value":"30.12.2017","content":"<font class='s-1'>30.12.2017.-13.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2017","iso_value":"2017\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2017.-13.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2017","iso_value":"2017\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2017.-29.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2016","iso_value":"2016\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2016.-20.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2016","iso_value":"2016\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2016.-28.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2016","iso_value":"2016\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2016.-04.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2016","iso_value":"2016\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2016.-01.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2015","iso_value":"2015\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2015.-12.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2015","iso_value":"2015\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2015.-04.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2014","iso_value":"2014\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2014.-17.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2014","iso_value":"2014\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2014.-05.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2014","iso_value":"2014\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2014.-21.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2013","iso_value":"2013\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2013.-21.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2013","iso_value":"2013\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2013.-28.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.04.2013","iso_value":"2013\/04\/25","content":"<font class='s-1'>25.04.2013.-22.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2013","iso_value":"2013\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2013.-24.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.01.2013","iso_value":"2013\/01\/05","content":"<font class='s-1'>05.01.2013.-27.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2012","iso_value":"2012\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2012.-04.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2017
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)