Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.418

Rīgā 2014.gada 22.jūlijā (prot. Nr.40 21.§)
Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem
Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma
18.1 panta sestās daļas 1. un 2.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem;

1.2. kārtību, kādā veic veselības pārbaudes personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem;

1.3. kārtību, kādā nosaka kārtējās veselības pārbaudes termiņu;

1.4. prasības un kārtību, kādā personu nosūta uz pirmstermiņa veselības pārbaudi.

II. Kārtība, kādā veic veselības pārbaudi personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem

2. Medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem ir noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā.

3. Personas pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi pēc viņas izvēles veic:

3.1. ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā persona ir reģistrēta un kura veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus;

3.2. ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kuru vada ģimenes ārsts vai internists un kuras sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs.

4. Ģimenes ārsts, sniedzot atzinumu par personas veselības stāvokli, pamatojas uz psihiatra un narkologa atzinumu par personas veselības stāvokli.

5. Pirmstermiņa veselības pārbaudi veic:

5.1. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētā ārstu komisija;

5.2. ārstniecības iestādē izveidota specializēta medicīniskā komisija, ja ir pamatotas aizdomas par medicīnisko pretindikāciju esību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, kas saistītas ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu (izņemot tabaku) pārmērīgu, kaitējošu lietošanu vai atkarību, patoloģisku tieksmi uz azartspēlēm. Komisijas sastāvā ir:

5.2.1. divi narkologi;

5.2.2. psihiatrs;

5.2.3. ģimenes ārsts vai internists;

5.2.4. neirologs;

5.2.5. oftalmologs;

5.2.6. otolaringologs;

5.2.7. ķirurgs vai traumatologs ortopēds.

6. Ģimenes ārsts, ārstu komisijas vadītājs vai specializētās medicīniskās komisijas vadītājs aizpilda personas veselības pārbaudes karti (2. pielikums). Aizpildīto veselības pārbaudes karti pievieno pacienta ambulatorajai kartei vai 15 gadus glabā ārstniecības iestādē, kurā veica personas pirmreizējo, kārtējo vai pirmstermiņa veselības pārbaudi.

7. Pirmreizējās vai kārtējās veselības pārbaudes laikā ģimenes ārsts, psihiatrs un narkologs vai ārstu komisija:

7.1. izvērtē personas veselības stāvokli, medicīnisko pretindikāciju esību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem (1. pielikums) un, ja nepieciešams, nosūta personu veikt papildu izmeklējumus vai psiholoģisko īpašību pārbaudi pie klīniskā psihologa, kā arī pieprasa citu specialitāšu ārstu atzinumus vai ģimenes ārsts nosūta personu uz ārstu komisiju, ja tas nepieciešams konkrētās personas veselības stāvokļa izvērtēšanai;

7.2. izsniedz atzinumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību par personas veselības stāvokli (Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u)). Atzinumā:

7.2.1. norāda datumu, kad veicama kārtējā veselības pārbaude, ja veselības pārbaudē personai nekonstatē medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem;

7.2.2. norāda medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem;

7.2.3. izdara attiecīgu atzīmi, ja personai nepieciešami redzes korekcijas vai aizsardzības līdzekļi, dzirdes palīgierīces, locekļu protēzes vai ortozes.

8. Ja personai konstatētas:

8.1. šo noteikumu 1. pielikuma 3.1. apakšpunktā minētās medicīniskās pretindikācijas, ieroča atļauju iespējams saņemt tikai pēc objektīvi pierādīta divu gadu atturības perioda, ja ir veikta pārbaude pie narkologa un nepieciešamie izmeklējumi;

8.2. šo noteikumu 1. pielikuma 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētās medicīniskās pretindikācijas, ieroča atļauju iespējams saņemt tikai pēc ārstēšanās un objektīvi pierādīta vismaz trīs gadu stabila atturības perioda, ja ir veiktas regulāras pārbaudes pie narkologa un nepieciešamie izmeklējumi;

8.3. šo noteikumu 1. pielikuma 3.4. apakšpunktā minētās medicīniskās pretindikācijas, ieroču atļauju iespējams saņemt tikai pēc ārstēšanās un objektīvi pierādīta vismaz piecu gadu stabila atturības perioda, ja ir veiktas regulāras pārbaudes pie narkologa un nepieciešamie izmeklējumi.

9. Lai pirmstermiņa veselības pārbaudē noskaidrotu, vai personai nav medicīnisko pretindikāciju ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem, ārstu komisija veic šo noteikumu 7. punktā minētās darbības, bet specializētā medicīniskā komisija (papildus šo noteikumu 7. punktā minētajām darbībām):

9.1. nodrošina personas narkoloģisko apskati;

9.2. novērtē personas psihisko stāvokli;

9.3. ja nepieciešams, nosūta personu papildu izmeklēšanai pie klīniskā psihologa psiholoģisko un psihodiagnostisko testu veikšanai, veic bioķīmiskos izmeklējumus un ķīmiski toksikoloģiskos izmeklējumus, kā arī alkohola koncentrācijas kontroli izelpas gaisā un asinīs.

10. Atzinumu par personas veselības stāvokli ārstu komisija vai specializētā medicīniskā komisija sniedz pēc visu nepieciešamo izmeklējumu veikšanas.

III. Kārtība, kādā nosaka kārtējās veselības pārbaudes termiņu

11. Ģimenes ārsts, ārstu komisija vai specializētā medicīniskā komisija, nosakot kārtējās veselības pārbaudes termiņu, ņem vērā Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikto veselības pārbaužu periodiskumu un personas veselības stāvokli (piemēram, ir prognozējams konkrētas slimības uzliesmojums, veselības stāvokļa pasliktināšanās).

12. Ja personai ir šo noteikumu 1. pielikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētās medicīniskās pretindikācijas, kārtējo veselības pārbaudi veic ik pēc gada, turpinot dinamisko novērošanu pie narkologa.

13. Ja personai ir šo noteikumu 1. pielikuma 6.1. apakšpunktā minētās medicīniskās pretindikācijas, kārtējo veselības pārbaudi veic ik pēc trim gadiem.

IV. Prasības un kārtība, kādā personu nosūta uz pirmstermiņa veselības pārbaudi

14. Uz pirmstermiņa veselības pārbaudi nosūta personu, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar tiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka personai ir radušās šo noteikumu 1. pielikumā minētās medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, vai ir pamats apšaubīt tās spēju ievērot ieroču aprites nosacījumus veselības stāvokļa dēļ.

15. Ja Valsts policijas amatpersona pieņem lēmumu par personas nosūtīšanu uz ārstu komisiju vai alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanas dēļ – uz specializēto medicīnisko komisiju veikt pirmstermiņa veselības pārbaudi, to noformē uz noteikta parauga veidlapas (3. pielikums), norādot pirmstermiņa veselības pārbaudes pamatojumu. Viens lēmuma eksemplārs paliek Valsts policijā, otrs – pie personas, kuru nosūta uz pirmstermiņa veselības pārbaudi.

16. Ja ārstniecības persona atbilstoši savai kompetencei nosūta personu uz ārstu komisiju vai specializēto medicīnisko komisiju veikt pirmstermiņa veselības pārbaudi, ārstniecības persona sagatavo nosūtījumu (Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)) atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, kurā norāda pirmstermiņa veselības pārbaudes pamatojumu.

17. Personas pienākums ir ierasties uz pirmstermiņa veselības pārbaudi mēneša laikā no šo noteikumu 15. punktā minētā Valsts policijas lēmuma vai šo noteikumu 16. punktā minētā ārstniecības personas nosūtījuma saņemšanas dienas.

18. Ārstniecības persona par personas nosūtīšanu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi informē Valsts policiju.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.418
Medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem

Nr.
p.k.

Slimības un veselības problēmas

Diagnozes kods atbilstoši SSK-101

Piezīmes

1. Psihiski un uzvedības traucējumi
1.1.DemenceF00–F03 
1.2.Organisks amnestisks sindroms, delīrijsF04–F05 
1.3.Organiski psihiski (halucinatori, šizofrēnijai līdzīgi murgi, katatonija, bipolāri, disociatīvi) traucējumiF06.0–F06.5izņemot F06.3
1.4.Šizofrēnija, šizotipiski traucējumi un murgiF20–F29 
1.5.Bipolāri afektīvie traucējumiF30–F31 
1.6.Smaga depresijas epizodeF32.2–F32.3 
1.7.Rekurenti depresīvie traucējumiF33 
1.8.Obsesīvi kompulsīvie traucējumiF42 
1.9.Disociatīvie traucējumiF44 
1.10.Anorexia nervosa un Bulimija nervosaF50 
1.11.Specifiski personības traucējumiF60; F61 
1.12.Garīgā atpalicībaF70–F73 
1.13.Specifiski attīstības traucējumi bērnībāF84 
1.14.Hiperkinētiskie traucējumiF90 
1.15.Nepieciešama regulāra ārstēšanās pie speciālista (psihiatra, neirologa, ģimenes ārsta psihisku un uzvedības traucējumu dēļ)  
2. Psihiski un uzvedības traucējumi, kuriem ir vidēji smaga un smaga norise, kā arī traucējumi, kas nepadodas ārstēšanai vai nav pilnvērtīgas atveseļošanās (remisijas)
(izvērtējot 2. punktā minētos psihiskos un uzvedības traucējumus, ņem vērā šādus kritērijus (ir spēkā viens no diviem kritērijiem):
1) notiek atveseļošanās, kas ilgst vairāk par gadu;
2) traucējumu intensitāte viegla, norise īslaicīga, labi padodas terapijai, pacients ir līdzestīgs terapijai)
2.1.Organiski afektīvi traucējumiF06.3Vispārējie kritēriji organiskiem psihiskiem traucējumiem G1–G4. Organiski afektīvi traucējumi, depresīvs tips, trauksme, emocionāla labilitāte
Viegli traucējumi – vieglas epizodes, padodas ārstēšanaiViegli izteiktas, īslaicīgas afektīvo traucējumu epizodes, padodas ārstēšanai. Anamnēzē
2.2.Viegli kognitīvi traucējumiF06.7Viegli (pārejoši) traucējumi, līdz 6 mēnešiem – viegla astēnija, neizteikta emocionāla labilitāte, viegli pazemināta koncentrēšanās spēja, īstermiņa atmiņa, jaunas informācijas apguve. Anamnēzē
2.3.Postencefalītiskais sindromsF07.1Vispārējie F07 kritēriji. Pārslimots encefalīts vai meningīts. Papildu reziduāli neiroloģiski simptomi (parēzes, kurlums, afāzija, apraksija, akalkulija). Sindroms nav ilgāks par diviem gadiem
Viegli traucējumi – īslaicīgi, labi padodas ārstēšanaiViegli traucējumi – viegli astēniski traucējumi, emocionāla labilitāte vai pasivitāte, neizteikti kognitīvi traucējumi. Viegli neiroloģiski simptomi. Anamnēzē
2.4.Postkontūzijas sindromsF07.2Vispārējie F07 kritēriji. Dati par galvas traumu ar samaņas zudumu anamnēzē. Papildus – galvas sāpes vai reiboņi, emociju pārmaiņas, koncentrēšanās grūtības, bezmiegs, pazemināta alkohola tolerance, hipohondriskas idejas
Viegli traucējumi – īslaicīgi, labi padodas ārstēšanaiViegli traucējumi – simptomi ilgst vairākus mēnešus, bet padodas terapijai. Emociju un uzvedības traucējumi neizteikti. Anamnēzē
2.5.Depresijas epizodeF32Pirmreizēja "endogēnas" depresijas epizode, kas ir ilgāka par divām nedēļām (vieglas, vidēji smagas, smagas depresijas epizode; smagas depresijas epizode ar psihotiskiem traucējumiem)
Viegla gaita – labi padodas ārstēšanaiF32.0Vieglas/vidēji smagas depresijas epizode, kas labi padodas terapijai. Nav sociālās funkcionēšanas traucējumu. Anamnēzē
2.6.Hroniski garastāvokļa traucējumiF34Viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes. Anamnēzē
2.7.Fobiska trauksmainībaF40Viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes. Anamnēzē vai šobrīd
2.8.PanikaF41Viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes, lēkmes retas. Anamnēzē vai šobrīd
2.9.Posttraumatiskā stresa sindromsF43.1Traucējumi sākas vairākas nedēļas pēc smaga psihotraumējoša notikuma. Trauksme, emocionāla labilitāte, kairināmība. Izvairīšanās no vietām un personām, kas atgādina par notikumu. Pagātnes uzplaiksnījumi, murgaini sapņi. Funkcionāla dismnēzija vai amnēzija
Viegla gaita – klīniskie simptomi ilgst no dažām nedēļām līdz dažiem mēnešiem, labi padodas ārstēšanaiTraucējumi (trauksme, labilitāte, depresijas simptomi, miega traucējumi) viegli vai vidēji smagi, padodas terapijai sešu mēnešu periodā. Traucējumi būtiski neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē vai šobrīd
2.10.Adaptācijas traucējumiF43.2Viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes, bez suicīda draudiem vai mēģinājuma. Anamnēzē
2.11.Somatoformi traucējumiF45.3Ilgstošas sūdzības par somatiskiem traucējumiem (fiziskiem simptomiem), nepamatotas prasības pēc atkārtotiem izmeklējumiem un analīzēm. Ārsta viedokļa noraidīšana. Sūdzību intensitāte un trauksme nav atbilstoša pacienta objektīvi esošai saslimšanai
Viegla gaita – klīniskie simptomi labi padodas ārstēšanaiTraucējumi viegli vai vidēji smagi, padodas terapijai sešu mēnešu periodā. Traucējumi būtiski neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē vai šobrīd
2.12.Citi neirotiski traucējumi (neirastēnija)F48Traucējumi viegli, padodas terapijai sešu mēnešu periodā. Traucējumi neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē
2.13.Kompulsīvā pārēšanāsF50.4Traucējumi viegli, padodas terapijai sešu mēnešu periodā. Traucējumi neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē
2.14.Miega traucējumi (neorganiski)F51Traucējumi viegli, padodas terapijai sešu mēnešu periodā. Traucējumi neierobežo sociālo funkcionēšanu.
Izņemot somnambulismu (F51.3), bailes miegā (F51.4), nakts šausmas (F51.5). Anamnēzē vai šobrīd
2.15.Psihiski traucējumi pēcdzemdību periodāF53Traucējumi viegli, padodas terapijai 6 mēnešu periodā pēc dzemdībām. Anamnēzē
2.16.Seksuālie traucējumi (attiecību traucējumi, psihoseksuālās attīstības traucējumi)F66.2–F66.9Traucējumi viegli, padodas psihoterapijai sešu mēnešu periodā. Traucējumi neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē vai šobrīd
2.17.Psihiskie un uzvedības traucējumi bērnu vecumāF80–83, F91–98Traucējumi novēroti līdz 18 gadu vecumam. Anamnēzē
3. Alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu (izņemot tabaku) pārmērīga, kaitējoša lietošana vai atkarība, patoloģiska tieksme uz azartspēlēm
3.1.Alkohola pārmērīga, kaitējoša lietošana 
3.2.Narkotisko vai psihotropo vielu (izņemot tabaku) pārmērīga, kaitējoša lietošana 
3.3.Patoloģiska tieksme uz azartspēlēm 
3.4.Alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība 
4. Redzes traucējumi2
4.1.Binokulārās redzes asums zemāks par 0,5 (arī ar redzi koriģējošām lēcām), skatoties ar abām acīm vienlaikus, vājāk redzīgajā acī redzes asums zemāks par 0,2 (arī ar redzi koriģējošām lēcām) 
4.2.Redzes horizontālais lauks mazāks par 120 grādiem, tā plašums mazāks par 50 grādiem laterāli un 20 grādiem mediāli, redzes traucējumi 20 centrālo grādu rādiusā 
4.3.Vienīgajā redzīgajā acī redzes asums zemāks par 0,7 (arī ar redzi koriģējošām lēcām)Nepieciešams oftalmologa atzinums, ka šis monokulārās redzes stāvoklis ir pastāvējis pietiekami ilgi (vismaz sešus mēnešus), lai būtu notikusi pielāgošanās, un ka šīs acs redzes lauks atbilst šā pielikuma 4.2. apakšpunktā minētajām prasībām
5. Neiroloģiskās slimības un sindromi2
(Personas veselības stāvokli atsevišķos izņēmuma gadījumos izvērtē ārsts speciālists (neirologs))
5.1.Perifērās un centrālās nervu sistēmas traucējumu dēļ radušās roku, kāju vai ķermeņa parēzes un paralīzesPēc neirologa atzinuma
5.2.Cerebellārās un citas ataksijas 
5.3.Motoriskā neirona saslimšanas 
5.4.Progresējošās muskuļu un neiromuskulārās slimības 
5.5.Parkinsona slimība vai sindroms (no 3. pakāpes) 
5.6.Alcheimera slimība vai citas progresējošas deģeneratīvas centrālās nervu sistēmas slimības 
5.7.Epilepsija ar samaņas zudumu un automātismiem 
5.8.Dažādu iemeslu izveidojušās encefalopātijas ar mentāliem traucējumiem 
6. Iekšķīgās slimības2
6.1.Cukura diabēts, ja konstatēta atkārtota smaga hipoglikēmija, kas nav saistīta ar nepareizu terapijas izvēli, vai nepietiekama šīs problēmas apzināšanāsJa lieto medikamentus, kas var izraisīt hipoglikēmiju, jāņem vērā šādi kritēriji:
1) pēdējā gada laikā nav konstatēti nopietni hipoglikēmijas gadījumi, kad ir bijusi nepieciešama citas personas palīdzība;
2) persona pilnībā saprot un apzinās hipoglikēmijas risku, atpazīst hipoglikēmijas simptomus un ir apguvusi pašaprūpes iemaņas.
Personai, kurai ir cukura diabēts, jāpierāda, ka viņa apzinās hipoglikēmijas risku, pazīst hipoglikēmijas simptomus un spēj adekvāti kontrolēt cukura līmeni asinīs.
Personai nav citu cukura diabēta radītu komplikāciju, kas būtu uzskatāmas par medicīnisku kontrindikāciju ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem.
Personas veselības stāvokli atsevišķos izņēmuma gadījumos izvērtē ārsts speciālists (endokrinologs), pamatojoties uz regulārām medicīniskām pārbaudēm, kuru intervāls nepārsniedz trīs gadus
6.2.Q-miokarda infarkts pēdējo triju mēnešu laikā 
6.3.IV klases slodzes un miera stenokardija, nestabilās stenokardijas epizodes (biežāk nekā divas reizes gadā) 
6.4.Sirds ritma traucējumi ar bezsamaņas lēkmēm. Pacienti ar implantētiem kardioverteriem – defibrilatoriem, kuriem sirds ritma korekcijai nepieciešama elektroimpulsu terapija 
6.5.Arteriālās hipertensijas 2. un 3. pakāpe ar biežām hipertensīvām krīzēm (vairāk nekā četras pēdējā gada laikā vai hipertensīvās krīzes ar smadzeņu asinsrites traucējumiem pēdējā pusgadā) 
6.6.Jebkura cita iekšķīga slimība, ja ir pamatota prognoze, ka slimības norises smagums vai stāvokļa pēkšņa pasliktināšanās var izraisīt galvas smadzeņu darbības traucējumus vai citādi apdraudēt personas vai apkārtējo drošību 
7. Dzirdes traucējumi2
(Personas veselības stāvokli atsevišķos izņēmuma gadījumos izvērtē ārsts speciālists (otolaringologs), nosakot traucējumu smaguma pakāpi un veselības pārbaužu periodiskumu)
7.1.Pilnīgs kurlums vienai ausij un runas balss nedzirdēšana ar otru ausi triju metru attālumā, čukstus balss nedzirdēšana metra attālumā vai runas balss nedzirdēšana ar katru ausi divu metru attālumā 
7.2.Hronisks vienpusējs vai abpusējs strutains, nelabvēlīgs vidusauss iekaisums ar holesteatomu, granulācijām vai polipu 
7.3.Hronisks strutains mastoidīts, sarežģījumi pēc mastoidektomijas (cista, fistulas) 
8. Traumas un to sekas, fiziskie trūkumi, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci2
8.1.Mazkustīgas rētas un ievainojumi, kuru dēļ ir traucētas roku kustības, ļoti izteikti kakla kustības ierobežojumi, nepareizi saauguši vai nesaauguši lūzumi, noturīgas izmaiņas lielajās locītavās, kuru dēļ ievērojami traucētas roku kustības, kā arī noturīgas izmaiņas mugurkaulā, kuru dēļ ir traucētas tā kustības 
8.2.Vienas vai abu roku, kā arī plaukstas deformācijas, kuru dēļ ir ievērojami traucētas to kustības 
8.3.Pirmā pirksta, divu vai vairāku pirkstu trūkums labajai rokai vai labās rokas nekustīgums, vai fleksijas kontraktūra ar pilnīgu viena pirksta saliekumu, plaukstas tvērējfunkcijas traucējumi (kreiļiem – attiecīgi kreisā roka) 
8.4.Pirmā pirksta, triju vai vairāku pirkstu trūkums kreisajai rokai vai kreisās rokas nekustīgums, vai kontraktūra ar pilnīgu vismaz viena pirksta saliekumu, plaukstas tvērējfunkcijas traucējumi (labročiem – attiecīgi labā roka) 

Piezīmes.
1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikatora 10. redakcija.
2 Saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 18. pantu nevērtē juridisko personu dalībniekus un vadītājus, kuri vēlas saņemt ieroču iegādāšanās atļauju un kuri saņēmuši ieroču glabāšanas vai kolekcijas atļauju, un komersantu dalībniekus un vadītājus, kuri vēlas saņemt vai ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai speciālajiem līdzekļiem. Saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 28. panta pirmo daļu nevērtē fiziskas personas, kuras vēlas saņemt ieroču un munīcijas kolekcijas atļauju.

Finanšu ministrs Andris Vilks

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.418
Veselības pārbaudes karte
Vārds Uzvārds 

Personas kods      

      

Adrese 

(Vajadzīgo atzīmēt ar x)

Pirmreizējā veselības pārbaude  
Kārtējā veselības pārbaude  
Pirmstermiņa veselības pārbaude  

Anamnēze: 
saslimšanas pēdējo triju gadu laikā 
bieži lietotie medikamenti 
regulāri lietotie medikamenti 

TraumasNav Ir Kādas 
Epilepsijas lēkmesNav Ir   
OperācijasNav Ir Kādas 
Redzes traucējumiNav Ir Kādi 
Dzirdes traucējumiNav Ir Kādi 
Hroniskas aknu slimībasNav Ir Kādas 
Hroniskas nieru slimībasNav Ir Kādas 
Cukura diabētsNav Ir Kāds 
Sirds–asinsvadu slimībasNav Ir Kādas 
Arteriāla hipertensijaNav Ir Cik sen 
Arteriālais spiediens  Krīzes  
Elpošanas ceļu slimībasNav Ir Kādas 

Vai esat vērsies pēc palīdzības un ārstējies pie narkologa?  Kad 
Ir/ir bijušas atkarības problēmas  Kādas 
Vai esat vērsies pēc palīdzības un ārstējies pie psihiatra?  Kad 
Ir/ir bijušas psihiskas saslimšanas  Kādas 

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas un esmu brīdināts(-a), ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu iestājas atbildība, kas paredzēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

20____. gada ____. ________________________Paraksts ______________________________________

Objektīvā atradne:
Psihisku traucējumu simptomiNav Ir Kādi 
Patoloģiski neiroloģiskie simptomiNav Ir Kādi 
Jušanas, kustību traucējumiNav Ir Kādi 
Sirds–asinsvadu slimību simptomiNav Ir Kādi 
Pulss__________(reizes minūtē) asinsspiediens______/______mm Hgst
Plaušu slimību simptomiNav Ir Kādi 
Nieru slimību simptomiNav Ir Kādi 
Traumu sekasNav Ir Kādas 
Dzirdes traucējumiNav Ir Kādi 
Dx = metri
 

(čukstus, balsī)

 
Sin = metri
Redzes traucējumiNav Ir Kādi 
Visus Dx =  
Sin =  

Īpašas piezīmes 
 

(nepieciešamie papildu izmeklējumi vai ekspertīze)

Atzinums

Nav konstatētas medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem:

Īpašas piezīmes (vajadzīgo atzīmēt ar x):
 jālieto brilles vai kontaktlēcas
 jālieto dzirdes palīgierīces
 jālieto locekļu protēzes vai ortozes

Kārtējā veselības pārbaude jāveic līdz 

Konstatētas medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem 
 

(norādīt iemeslu)

Ģimenes ārsts/komisijas vadītājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Z. v.

20____. gada ____. ________________________

Finanšu ministrs Andris Vilks

3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.418
Lēmums par personas nosūtīšanu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, ja tā ir saņēmusi ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju, atļauju darbam ar ieročiem vai šaušanas instruktora sertifikātu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 418 "Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem" 15. punktu lūdzu ārstu komisiju/specializēto medicīnisko komisiju (vajadzīgo pasvītrot) veikt pirmstermiņa veselības pārbaudi personai, kura saņēmusi ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju, atļauju darbam ar ieročiem vai šaušanas instruktora sertifikātu.

 ,      

     ,

(vārds, uzvārds)

 

(personas kods)

 

dzīvo  
 

(pilsēta, rajons, apdzīvota vieta, iela, māja, dzīvoklis)

 
  ,

sakarā ar aizdomām par medicīniskām pretindikācijām ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem, par ko liecina

 
 
 

20____. gada ____. ________________________

Z. v. 
 

(iestādes nosaukums)


Amatpersona 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

 

Paraksts par lēmuma saņemšanu

Es, ,      

     ,
 

(vārds, uzvārds)

 

(personas kods)

 

lēmumu par nosūtīšanu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi saņēmu 20____. gada ____. ________________________

Esmu informēts par pienākumu ierasties uz pirmstermiņa veselības pārbaudi mēneša laikā no Valsts policijas lēmuma saņemšanas dienas.

  
 

(paraksts)

Finanšu ministrs Andris Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 418Pieņemts: 22.07.2014.Stājas spēkā: 29.07.2014.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 28.07.2014. OP numurs: 2014/146.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
267842
29.07.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)