Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumus Nr. 191 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.277

Rīgā 2014.gada 3.jūnijā (prot. Nr.31 26.§)
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistru
" 4.10 panta sesto un astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) vestajiem reģistriem izsniedzamās informācijas (turpmāk – informācija) apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību un samaksas kārtību par informācijas izsniegšanu;

1.2. administratīvā līguma par regulāru informācijas izsniegšanu (turpmāk – informācijas izsniegšanas līgums) noslēgšanas kārtību un nosacījumus.

2. Noteikumi attiecas uz ikvienu privātpersonu, kura pieprasa informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem. Noteikumu regulējums par informācijas apjomu un tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī samaksas kārtību par informācijas izsniegšanu attiecas uz publisko personu vai iestādi, ja tā pieprasa informāciju ārpus savstarpēji noslēgtas vienošanās.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 297)

3. Uzņēmumu reģistrs sniedz šādus pakalpojumus:

3.1. izziņu izsniegšana:

3.1.1. standartizēta apjoma un veida izziņas (turpmāk – standartizēta izziņa);

3.1.2. izziņas par informācijas neesību reģistrā vai dokumentu neesību reģistrācijas lietā;

3.1.3. izziņas par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību;

3.1.4. izziņas par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētu tiesību subjektu vai juridisko faktu;

3.1.5. cita veida izziņas par reģistrācijas lietā iekļauto informāciju (par informāciju, kas nav iekļauta standartizētajā izziņā);

3.2. dokumentu kopiju izsniegšana;

3.3. gada pārskatu izsniegšana;

3.4. reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei;

3.5. regulāra informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana;

3.6. speciāla datu atlase un apstrāde.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 297)

II. Izsniedzamās informācijas apjoms

4. Ja ir pieprasīta standartizēta izziņa no Uzņēmumu reģistra vestā komercreģistra, Uzņēmumu reģistra žurnāla, biedrību un nodibinājumu reģistra, politisko partiju reģistra, arodbiedrību reģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, pārstāvniecību reģistra, šķīrējtiesu reģistra, sabiedrisko organizāciju reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra vai politisko organizāciju reģistra, Uzņēmumu reģistrs izziņā ietver šādu informāciju par tiesību subjektu:

4.1. informāciju par reģistra ierakstiem;

4.2. informāciju no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem:

4.2.1. par kompetentu iestāžu vai amatpersonu lēmumos un rīkojumos piemērotajiem nodrošinājuma līdzekļiem;

4.2.2. par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekiem (no dalībnieku reģistra nodalījuma);

4.3. informāciju par visu konkrētā tiesību subjekta gada pārskatu esību Uzņēmumu reģistrā.

5. Uzņēmumu reģistrs atkarībā no informācijas pieprasījuma standartizētajā izziņā iekļauj aktuālo informāciju vai aktuālo un vēsturisko informāciju par tiesību subjektu vai juridisku faktu.

6. Ja pieprasīta aktuālā informācija, standartizētajā izziņā iekļauj:

6.1. informāciju par jaunākajiem reģistra ierakstiem (informācijas pieprasījuma izpildes brīdī);

6.2. informāciju no šo noteikumu 4.2. apakšpunktā norādītajiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem, kas pievienoti reģistrācijas lietai ar jaunāko Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu.

7. Ja pieprasīta aktuālā un vēsturiskā informācija, standartizētajā izziņā iekļauj:

7.1. informāciju par visiem reģistra ierakstiem (jaunākajiem un iepriekš izdarītajiem) attiecībā uz tiesību subjektu;

7.2. informāciju no visiem šo noteikumu 4.2. apakšpunktā norādītajiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem.

8. Standartizētajā izziņā vienmēr iekļauj informāciju par visu konkrētā tiesību subjekta gada pārskatu esību Uzņēmumu reģistrā neatkarīgi no tā, vai pieprasīta aktuālā informācija vai aktuālā un vēsturiskā informācija.

9. Ja ir pieprasīta standartizēta izziņa no Uzņēmumu reģistra vestā komercķīlu reģistra, publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra un maksātnespējas reģistra, Uzņēmumu reģistrs izziņā ietver informāciju par visiem reģistra ierakstiem (jaunākajiem un iepriekš izdarītajiem) attiecībā uz reģistrēto komercķīlu, publiskās un privātās partnerības līgumu, juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesu, juridiskās personas vai fiziskās personas maksātnespējas procesu vai maksātnespējas procesa administratoru.

10. Ja ir pieprasīta standartizēta izziņa no Uzņēmumu reģistra vestā laulāto mantisko attiecību reģistra, Uzņēmumu reģistrs izziņā ietver informāciju par jaunākajiem reģistra ierakstiem attiecībā uz reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu.

11. Detalizētu standartizētajā izziņā ietveramās un regulāri izsniedzamās informācijas uzskaitījumu Uzņēmumu reģistrs publicē Uzņēmumu reģistra mājaslapā internetā.

12. Izziņā par informācijas neesību reģistrā un dokumentu neesību reģistrācijas lietā Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par to, ka attiecīgās ziņas reģistros nav ierakstītas vai grozītas vai attiecīgie dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti.

13. Uzņēmumu reģistrs šo noteikumu 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. un 3.1.5. apakšpunktā minētajā izziņā ietver informāciju atbilstoši informācijas pieprasījumā norādītajam.

14. Reģistrācijas lietas apskatei dokumentu kopijas un gada pārskatus izsniedz un speciālo datu atlasi un apstrādi veic atbilstoši informācijas pieprasījumā norādītajam.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 297 redakcijā)

15. Ja pieprasīta regulāra informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana, Uzņēmumu reģistrs sniedz:

15.1. informāciju par jaunākajiem reģistru ierakstiem (informācijas izsniegšanas līguma darbības termiņa sākumā un darbības laikā);

15.2. šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto informāciju no reģistrācijas lietās esošajiem dokumentiem, kas pievienoti reģistrācijas lietai ar jaunāko Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu;

15.3. informāciju par visu tiesību subjektu gada pārskatu esību Uzņēmumu reģistrā;

15.4. reģistrācijas lietās esošu dokumentu elektroniskās kopijas bez pareizības apliecinājuma, ja tādas ir izveidotas informācijas izsniegšanas līguma darbības laikā;

15.5. gada pārskatu informāciju, kas saņemta Uzņēmumu reģistrā informācijas izsniegšanas līguma darbības laikā;

15.6. citu informāciju no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, kuras aprite šajā informācijas sistēmā ir uzsākta informācijas izsniegšanas līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja tās aprites mērķis Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā ir vienīgi Uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšana vai ja tā ir pieprasīta vienīgi nodošanai citas iestādes lietošanā.

16. Ja, iesniedzot iesniegumu informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanai, kā arī minētā līguma darbības laikā tiek pieprasīta arī vēsturiskā informācija, papildus šo noteikumu 15. punktā minētajai informācijai Uzņēmumu reģistrs izsniedz:

16.1. informāciju par reģistru ierakstiem, kas izdarīti pirms šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajiem jaunākajiem reģistru ierakstiem;

16.2. šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto informāciju no reģistrācijas lietās esošajiem dokumentiem, kas pievienoti reģistrācijas lietai ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumiem, kuri pieņemti pirms jaunākā lēmuma (šo noteikumu 15.2. apakšpunkts);

16.3. reģistrācijas lietās esošo dokumentu elektroniskās kopijas bez pareizības apliecinājuma, ja tādas ir izveidotas pirms informācijas izsniegšanas līguma darbības sākuma;

16.4. gada pārskatu informāciju, kas saņemta Uzņēmumu reģistrā pirms informācijas izsniegšanas līguma darbības sākuma;

16.5. citu informāciju no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, kuras aprite šajā informācijas sistēmā ir uzsākta pirms informācijas izsniegšanas līguma darbības sākuma, izņemot gadījumu, ja tās aprites mērķis Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā ir vienīgi Uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšana vai ja tā pieprasīta vienīgi nodošanai citas iestādes lietošanā.

III. Informācijas pieprasīšana un izsniegšana

17. Lai pieprasītu informāciju, iesniegumā norāda:

17.1. ziņas par pieprasītāju:

17.1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums);

17.1.2. juridiskai personai – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs;

17.1.3. publiskai personai vai iestādei – nosaukums;

17.2. informācijas saņemšanas veidu:

17.2.1. adresi, kur nosūtāma informācija, ja pieprasītājs vēlas saņemt informāciju pa pastu;

17.2.2. elektroniskā pasta adresi, ja pieprasītājs vēlas saņemt informāciju elektroniski;

17.2.3. Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, ja pieprasītājs vēlas saņemt informāciju tiešsaistē (ja informāciju pieprasa, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu);

17.2.4. norādi, ka pieprasītājs vēlas saņemt informāciju uz vietas Uzņēmumu reģistrā, ja pieprasītājs vēlas saņemt informāciju Uzņēmumu reģistra klientu apkalpošanas zālē;

17.3. pieprasītās informācijas sastāvu un apjomu, iespējami precīzi formulējot informācijas pieprasījumu. Ja pieprasīta izziņa, informācijas pieprasījuma formulējumā norāda:

17.3.1. par kādu tiesību subjektu, juridisku faktu vai fizisku personu pieprasa izziņu – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods;

17.3.2. informācijas izziņas veidu – aktuālā informācija vai aktuālā un vēsturiskā informācija;

17.3.3. eksemplāru skaitu, ja izziņu izsniedz papīra dokumenta veidā;

17.3.4. vai nepieciešama izziņa, ka pieprasītās ziņas Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstītas vai grozītas vai attiecīgie dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti;

17.4. (svītrots ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 297);

17.5. pieprasījuma pamatojumu un mērķi, ja tiek pieprasīta ierobežotas pieejamības informācija vai ja informāciju pieprasa publiska persona vai iestāde;

17.6. ja informāciju pieprasa atkalizmantošanas nolūkā, – preci vai pakalpojumu, kā izveidei nepieciešama pieprasītā informācija;

17.7. ja informāciju izsniedz par maksu, – ziņas par maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms), maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu, maksātāja – juridiskās personas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) vai pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (neapliecinātu), ja tas ietver minētās ziņas;

17.8. kontaktinformāciju pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai – elektroniskā pasta adresi vai telefona numuru, ja vēlas to norādīt.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 297)

18. Informāciju var pieprasīt, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā vai iesniedzot rakstisku iesniegumu Uzņēmumu reģistra klientu apkalpošanas zālē, nosūtot to pa pastu vai elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu.

19. Uzņēmumu reģistrs pārbauda, vai iesniegumam ir juridisks spēks, vai norādītas visas šo noteikumu 17. punktā minētās ziņas, kuras nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, un maksa par pakalpojumu ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.

20. Ja ievērotas visas šo noteikumu 19. punktā minētās prasības, Uzņēmumu reģistrs sniedz pakalpojumu.

21. Ja Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka nav ievērotas šo noteikumu 19. punktā minētās prasības, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par informācijas izsniegšanas atteikumu.

22. Uzņēmumu reģistrs informāciju izsniedz papīra dokumenta veidā vai elektroniski. Uzņēmumu reģistrs pēc pieprasījuma minēto informāciju ieraksta datu nesējā, ja tā rīcībā ir pietiekami resursi, lai spētu to nodrošināt.

23. Ja standartizētās izziņas pieprasītājs izziņu pieprasa, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, Uzņēmumu reģistrs standartizēto izziņu izsniedz elektroniski. Ja Uzņēmumu reģistra rīcībā ir pietiekami resursi, tiešsaistē var nodrošināt arī citus informācijas sniegšanas pakalpojumus.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 297 redakcijā)

24. Uzņēmumu reģistrs nodrošina reģistrācijas lietas apskati Uzņēmumu reģistra telpās elektroniskā veidā vai izmantojot tiešsaistes pakalpojumu tā pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā, ja tā rīcībā ir pietiekami resursi, lai spētu to nodrošināt.

25. Uzņēmumu reģistrs speciālo datu atlasi un apstrādi veic ne ilgāk kā 30 dienu laikā, bet informāciju izsniedz šādos termiņos:

25.1. standartizētu izziņu – divu darbdienu laikā;

25.2. izziņu par ziņu neesību reģistrā vai dokumentu neesību reģistrācijas lietā – divu darbdienu laikā;

25.3. izziņu par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību – 15 dienu laikā;

25.4. izziņu par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētu tiesību subjektu vai juridisko faktu – 15 dienu laikā;

25.5. cita veida izziņu par informāciju no reģistrācijas lietas – triju darbdienu laikā;

25.6. dokumenta kopiju:

25.6.1. no Uzņēmumu reģistra lietvedības lietas – piecu darbdienu laikā;

25.6.2. no reģistrācijas lietas – divu darbdienu laikā (izmantojot tiešsaistes pakalpojumu) vai triju darbdienu laikā (neizmantojot tiešsaistes pakalpojumu);

25.7. gada pārskatu elektroniskā veidā – divu darbdienu laikā;

25.8. reģistrācijas lietu, kas paredzēta apskatei, – piecu darbdienu laikā.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 297)

26. Ja izziņas sagatavošanas procesā ir konstatēta kļūda attiecīgajos reģistra ierakstos vai citā informācijā un šī kļūda tiek labota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju, informāciju, paziņojot par to informācijas pieprasītājam, izsniedz termiņos, kas noteikti normatīvajos aktos par informācijas atklātību.

27. Ja standartizētu izziņu pieprasa vienlaikus ar citu informāciju, kurai ir garāks izsniegšanas termiņš, standartizēto izziņu izsniedz kopā ar citu informāciju garākā termiņa ietvaros, ja informācijas pieprasītājs tam piekritis.

27.1 Speciālo datu atlasi un apstrādi Uzņēmumu reģistrs veic tikai elektroniski, izmantojot specializētas sagatavošanas metodes (programmas).

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 297 redakcijā)

IV. Maksa par informācijas izsniegšanu un samaksas kārtība

28. Informācijas pieprasītājs maksā par informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem, ja šajos noteikumos nav noteikta cita maksāšanas kārtība.

29. Par informāciju nemaksā:

29.1. publiskās personas un iestādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā (izņemot šo noteikumu 33.1 punktā minēto gadījumu);

29.2. pasūtītājs par informāciju, kas nepieciešama pretendenta vai kandidāta atbilstības novērtēšanai iepirkuma procedūras ietvaros;

29.3. reliģiskā organizācija par informāciju, kas attiecas uz attiecīgo reliģisko organizāciju un tās iestādēm;

29.4. reliģiskās organizācijas iestāde par informāciju, kas attiecas uz attiecīgo iestādi un reliģisko organizāciju (dibinātāju);

29.5. citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka tiesības saņemt informāciju bez maksas.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 297)

30. Samaksu par regulāru informācijas izsniegšanu var veikt par katriem trim informācijas izsniegšanas līguma darbības mēnešiem (turpmāk – ceturksnis), skaitot no informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanas dienas.

31. Maksājumu par pirmo regulāras informācijas izsniegšanas ceturksni veic pirms iesnieguma iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā. Maksājumu par katru nākamo ceturksni veic līdz iepriekšējā ceturkšņa pēdējai dienai.

32. Ja informācijas izsniegšanas līgums tiek izbeigts, Uzņēmumu reģistrs atmaksā informācijas saņēmējam maksu par informācijas izsniegšanas ceturksni, kas seko ceturksnim, kurā informācijas izsniegšanas līgums ticis izbeigts. Informācijas saņēmēja samaksāto maksu par ceturksni, kurā informācijas izsniegšanas līgums tiek izbeigts, Uzņēmumu reģistrs neatmaksā.

33. Uzņēmumu reģistrs neatmaksā maksu par ceturksni, ja informācijas saņēmējs pēc informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanas savas vainas dēļ nevar realizēt ar minēto līgumu piešķirtās tiesības.

33.1 Publiskās personas un iestādes par speciālo datu atlasi un apstrādi maksā saskaņā ar Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 297 redakcijā)

33.2 Ja speciālā datu atlase un apstrāde tiek veikta mazāk nekā triju stundu laikā, Uzņēmumu reģistrs saņemto maksu par pakalpojumu pieprasītājam neatmaksā.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 297 redakcijā)

V. Informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanas un informācijas izsniegšanas kārtība

34. Iesniegumā par informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanu norāda:

34.1. ziņas par pieprasītāju:

34.1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums);

34.1.2. juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs;

34.2. apliecinājumu, ka persona vēlas saņemt pakalpojumu – regulāru informācijas izsniegšanu, tajā skaitā regulāru atjauninātas informācijas izsniegšanu;

34.3. ziņas par to, vai papildus šo noteikumu 34.2. apakšpunktā norādītajam pakalpojumam persona vēlas saņemt arī vēsturisko informāciju;

34.4. pamatojumu un mērķi, kādam tiks izmantota ierobežotas pieejamības informācija;

34.5. preci vai pakalpojumu, kā izveidei nepieciešama pieprasītā informācija, ja informāciju pieprasa atkalizmantošanas nolūkā;

34.6. adresi, uz kuru nosūtāma informācija saistībā ar piekļuvi datu kanālam, tajā skaitā parole datu saņemšanai;

34.7. tiešsaistes adresi, uz kuru persona vēlas saņemt informāciju;

34.8. kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru;

34.9. ziņas par maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms), maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu, maksātāja – juridiskās personas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) vai pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā neapliecinātu kopiju, ja tas ietver minētās ziņas.

35. Uzņēmumu reģistrs pārbauda, vai iesniegumam ir juridisks spēks, vai norādītas visas šo noteikumu 34. punktā minētās ziņas un vai maksa par pakalpojumu ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.

36. Ja ievērotas visas šo noteikumu 35. punktā minētās prasības, Uzņēmumu reģistrs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par informācijas izsniegšanas līguma slēgšanu un divu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas nosūta informācijas izsniegšanas līguma projektu uz norādīto kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi, norādot Uzņēmumu reģistra kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un elektroniskā pasta adresi.

37. Informācijas pieprasītājs paraksta informācijas izsniegšanas līguma projektu un nosūta to Uzņēmumu reģistram. Informācijas izsniegšanas līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.

38. Ja Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka nav ievērotas šo noteikumu 35. punktā minētās prasības, Uzņēmumu reģistrs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par informācijas izsniegšanas līguma slēgšanas atteikumu un iemaksātās maksas atmaksu.

39. Informācijas saņēmējam piecu darbdienu laikā ir pienākums paziņot par izmaiņām šo noteikumu 34.4., 34.5., 34.6., 34.7. un 34.8. apakšpunktā norādītajās ziņās.

40. Uzņēmumu reģistrs veic regulāru informācijas izsniegšanu no reģistra, tajā skaitā regulāru atjauninātas informācijas izsniegšanu tikai elektroniski ar Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas infrastruktūras starpniecību, izmantojot specializētas sagatavošanas metodes (programmas).

41. Uzņēmumu reģistra informācija tiek regulāri izsniegta, tajā skaitā regulāri atjaunota tādā veidā, kādā tā ir apstrādāta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā. Uzņēmumu reģistram nav pienākuma pielāgot vai pārveidot informāciju, lai izpildītu informācijas pieprasījumu.

42. Uzņēmumu reģistram nav pienākuma turpināt radīt informāciju, ja tās radīšanas vienīgais mērķis ir nodrošināt regulāras informācijas izsniegšanas pakalpojumu.

43. Regulāri sniedzot informāciju no reģistra, tajā skaitā regulāri atjaunojot informāciju, Uzņēmumu reģistrs visiem informācijas saņēmējiem izsniedz informāciju vienādā formātā un apjomā un vienā laikā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tās ievadīšanas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā.

44. Regulāras informācijas izsniegšanas, tajā skaitā regulāras atjaunotas informācijas izsniegšanas termiņus nosaka informācijas izsniegšanas līgumā.

VI. Informācijas izsniegšanas līguma nosacījumi

45. Informācijas izsniegšanas līgumā ietver nosacījumus savstarpējo attiecību regulēšanai, tostarp līguma spēkā esības nosacījumus, informācijas nodošanas nosacījumus, tiesības, pienākumus un atbildību, strīdu risināšanas kārtību un informācijas drošības prasības. Informācijas izsniegšanas līguma nosacījumi ir vienādi visiem informācijas pieprasītājiem. Informācijas izsniegšanas līguma tekstu ievieto Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

46. Uzņēmumu reģistrs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji pārtraukt informācijas izsniegšanu un ar rakstveida paziņojumu izbeigt informācijas izsniegšanas līgumu, ja informācijas saņēmējs ir būtiski pārkāpis informācijas izsniegšanas līgumu vai kompetenta iestāde konstatējusi pārkāpumu informācijas saņēmēja rīcībā. Par būtisku informācijas izsniegšanas līguma pārkāpumu atzīst:

46.1. informācijas izmantošanu neatbilstoši informācijas saņēmēja iesniegumā norādītajam mērķim, kā arī informācijas izmantošanu citai precei vai pakalpojumam nekā tam, kas norādīts informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanas (informācijas saņemšanas) iesniegumā;

46.2. maksas nesamaksāšanu šajos noteikumos vai informācijas izsniegšanas līgumā noteiktajā termiņā;

46.3. informācijas satura pareizības un precizitātes nesaglabāšanu;

46.4. normatīvo aktu prasību neievērošanu fizisko personu datu aizsardzības un informācijas atklātības jomā vai kompetento iestāžu tiesību nenodrošināšanu jebkurā laikā pārbaudīt minēto nosacījumu izpildi;

46.5. informācijas drošības prasību neievērošanu, tajā skaitā informācijas sistēmas piekļuves datu nonākšanu trešo personu rīcībā;

46.6. informācijas izsniegšanas līguma nosacījumu neievērošanu par atsauci uz Uzņēmumu reģistru.

VI. Noslēguma jautājumi

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumus Nr. 615 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 125. nr.).

48. Licences līgumi, kuri ir noslēgti atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 615 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantošanas noteikumi", ir spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām. Informācijas saņemšanai pēc minētā licences līguma izbeigšanās noslēdz informācijas izsniegšanas līgumu, kas atbilst šo noteikumu prasībām.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministre Baiba Broka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 277Pieņemts: 03.06.2014.Stājas spēkā: 12.06.2014.Zaudē spēku: 01.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 11.06.2014. OP numurs: 2014/113.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
266803
{"selected":{"value":"09.06.2017","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2017","iso_value":"2017\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2014","iso_value":"2014\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2014.-08.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)