Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.273

Rīgā 2014.gada 3.jūnijā (prot. Nr.31 24.§)
Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa
Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma
29.panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. jūrnieka un personas, kuru plāno ieskaitīt vai imatrikulēt profesionālās izglītības programmā, pēc kuras apgūšanas var saņemt jūrnieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (turpmāk – jūrnieka kvalifikācijas pretendents), veselības pārbaudes kārtību;

1.2. kārtību, kādā jūrnieku ārsts izsniedz atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa (turpmāk – atzinums);

1.3. kritērijus, pēc kādiem veselības pārbaudē konstatē jūrnieka un jūrnieka kvalifikācijas pretendenta veselības atbilstību darbam uz kuģa.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 847)

2. Noteikumi attiecas uz personu, kura gatavojas iegūt kvalifikācijas sertifikātu darbam uz kuģa atbilstoši normatīvo aktu prasībām par jūrnieku sertificēšanu vai kura ir nodarbināta vai vēlas sākt darbu uz kuģa, kas piedalās starptautiskajā kuģošanā un jūrnieka kvalifikācijas pretendentu (turpmāk – pretendents).

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 847)

3. Noteikumi neattiecas uz personālu, kurš dienē uz karakuģa vai uz cita valsts dienesta kuģa, kas nav saistīts ar komercdarbību.

4. Veselības pārbaudes veic un atzinumus izsniedz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra (turpmāk – Jūrnieku reģistrs) atzīts jūrnieku ārsts (turpmāk – jūrnieku ārsts) atbilstoši prasībām, kas noteiktas 1978. gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu ar grozījumiem (turpmāk – STCW konvencija) un 2006. gada Konvencijā par darbu jūrniecībā.

5. Ja jūrnieks vai zvejnieks nav iesaistīts starptautiskajā kuģošanā un uz viņu nav attiecināmas STCW konvencijā noteiktās prasības, pirmreizējo un kārtējo veselības pārbaudi var veikt sertificēts arodveselības un arodslimību ārsts, kurš izsniedz dokumentu par attiecīgā jūrnieka vai zvejnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa. Veselības pārbaudi veic ik pēc 24 mēnešiem.

6. Jūrnieku ārsts sniedz šādus atzinumus:

6.1. medicīnisko sertifikātu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa (turpmāk – medicīniskais sertifikāts) (1. pielikums);

6.2. deklarāciju par jūrnieka veselības stāvokļa neatbilstību darbam uz kuģa (turpmāk – neatbilstības deklarācija) (2. pielikums);

6.3. izziņu par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (turpmāk – izziņa) (2.1 pielikums).

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 847)

7. Medicīniskā sertifikāta pretendents ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

II. Medicīniskā sertifikāta un izziņas derīguma termiņš

(Nodaļas nosaukums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

8. Medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz 24 mēnešus.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

9. Medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus, ja tas izsniegts:

9.1. personai, kura ir jaunāka par 18 gadiem, vai personai, kura veic pirmreizējo veselības pārbaudi pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

9.2. personai darbam ēdināšanas komandā vai personai, kuras darbs saistīts ar kādu no pārtikas aprites posmiem.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

10. Medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš var būt īsāks par šo noteikumu 8. un 9. punktā minēto maksimālo termiņu, ja jūrnieku ārsts to pamato ar pretendentam konstatētu veselības problēmu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

11. Ja medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš beidzas kuģa reisa laikā, tas ir spēkā līdz nākamajai ieiešanai ostā, kurā ir atzīts jūrnieku ārsts, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc medicīniskā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

11.1 Izziņa derīga iesniegšanai izglītības iestādē 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

III. Veselības pārbaudes kārtība un kritēriji

(Nodaļas nosaukums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

12. Veicot pretendenta pirmreizējo un kārtējo veselības pārbaudi, jūrnieku ārsts ņem vērā Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) publikāciju "Norādījumi par jūrnieku medicīnisko pārbaudi" ("Guidelines on the medical examinations of seafarers") un tās turpmākos izdevumus.

13. Pirms veselības pārbaudes jūrnieku ārsts pārbauda pretendenta identitāti atbilstoši personu apliecinošam dokumentam vai jūrnieka grāmatiņai.

14. Veicot pirmreizējo veselības pārbaudi, pretendents jūrnieku ārstam uzrāda:

14.1. izrakstu no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai izziņu no slimības vēstures;

14.2. psihiatra atzinumu par personas veselības stāvokli;

14.3. narkologa atzinumu par personas veselības stāvokli;

14.4. potēšanas pasi un Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību, ja tādas ir.

15. Pretendents nodod jūrnieku ārstam iepriekš izsniegto medicīnisko sertifikātu, ja tāds ir, un aizpilda jūrnieka veselības pārbaudes lapas personisko deklarāciju (3. pielikuma A daļa). Pretendents jūrnieku ārsta klātbūtnē paraksta deklarāciju, un tā paliek jūrnieku ārsta glabāšanā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 847)

16. Pretendenta redzi pārbauda, ievērojot šo noteikumu 4. pielikumā norādītos jūrnieku minimālos redzes standartus un šādus nosacījumus:

16.1. spēju redzēt tālumā pārbauda ar Snellena testu vai ekvivalentu;

16.2. spēju redzēt tuvumā pārbauda ar lasīšanas testu.

17. Pretendenta spēju atšķirt krāsas pārbauda vismaz reizi sešos gados ar Išihara krāsu atšķiršanas tabulu vai ekvivalentu.

18. Pretendenta dzirdi pārbauda, ievērojot šādus nosacījumus:

18.1. dzirdi pārbauda ar tīru toņu audiometru;

18.2. pārbaudes laikā aizliegts izmantot palīglīdzekļus, lai uzlabotu dzirdi;

18.3. pretendenta dzirde ir vismaz 30 dB vienā (labākajā) ausī un vismaz 40 dB otrā ausī, ja frekvence ir 500, 1000, 2000 un 3000 Hz;

18.4. klāja komandas loceklis runu čukstus dzird vismaz triju metru attālumā.

19. Ja nepieciešamo redzes asumu var sasniegt tikai ar brillēm vai kontaktlēcām vai nepieciešamo dzirdes līmeni var sasniegt tikai ar dzirdes palīglīdzekļiem, jūrnieku ārsts pretendentam nosaka izmantot minētos palīglīdzekļus darba laikā un attiecīgo palīglīdzekļu un to rezerves komplektu glabāt uz kuģa.

20. Jūrnieku ārsts novērtē:

20.1. vai pretendentam ir kāda šo noteikumu 5. pielikumā minētā veselības problēma;

20.2. pretendenta fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību šo noteikumu 6. pielikumā minētajām prasībām;

20.3. vai pretendents lieto medikamentus, kuru blaknes mazina spriešanas spēju, līdzsvara izjūtu vai citas spējas, kas nepieciešamas, lai efektīvi un droši uz kuģa pildītu ikdienas pienākumus un veiktu funkcijas avārijas situācijās, vai kuru dēļ var tikt apdraudēta drošība uz kuģa.

21. Medicīniskā sertifikāta pretendentam veic šādus izmeklējumus un analīzes: fizikālā izmeklēšana, elektrokardiogrāfija, pilna asins aina, urīna analīze, seroloģiskā reakcija sifilisa noteikšanai, seroloģiskie izmeklējumi B hepatīta un HIV noteikšanai, plaušu rentgenogramma, glikozes līmeņa noteikšana asinīs. Lai strādātu uz tankkuģa, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas, papildus veic analīzes ALAT (alanīnaminotransferāze) un ASAT (aspartataminotransferāze) līmeņa noteikšanai asinīs. Personai, kura strādā ēdināšanas komandā, un personai, kuras darbs saistīts ar kādu no pārtikas aprites posmiem, papildus veic analīzes salmonelozes noteikšanai.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

21.1 Izziņas pretendentam veic šādus izmeklējumus un analīzes: fizikālā izmeklēšana, klīniskā asins aina, urīna analīze, plaušu rentgenogramma.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

22. Medicīniskā sertifikāta pretendentam jābūt vakcinētam, ņemot vērā plānoto kuģošanas rajonu un darba līguma termiņu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 847)

22.1 Ja pēdējo sešu mēnešu laikā, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus izziņas pretendentam, ir veiktas šo noteikumu 16., 17. un 18. punktā minētās pārbaudes, kā arī plaušu rentgenogramma vai pēdējo triju mēnešu laikā noteikta klīniskā asins aina un veikta urīna analīze, izziņas pretendents ir tiesīgs minēto pārbaužu rezultātus iesniegt jūrnieku ārstam. Jūrnieku ārstam ir pienākums pieņemt un izvērtēt pārbaužu rezultātus.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

23. Veselības pārbaudes rezultātus jūrnieku ārsts ieraksta jūrnieka veselības pārbaudes lapā (3. pielikuma B daļa).

IV. Atzinuma izsniegšana, spēkā esība un informācijas aprite

24. Jūrnieku ārsts aizpilda jūrnieka veselības pārbaudes lapas (3. pielikums) C daļu, ņemot vērā:

24.1. pretendenta veselības stāvokļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

24.2. vai pretendentam ir bijusi vai ir kāda šo noteikumu 5. pielikumā minētā veselības problēma;

24.3. darba specifiku, sadzīves un darba apstākļus uz kuģa un citus nozīmīgus faktorus;

24.4. pretendenta darba stāžu uz kuģa.

25. Pretendentam var izsniegt medicīnisko sertifikātu ar ierobežojumiem, kas neliedz efektīvi un droši pildīt ikdienas pienākumus un funkcijas avārijas situācijās.

26. Ja personas (izņemot jūrnieka kvalifikācijas pretendenta) veselības stāvoklis neatbilst šo noteikumu prasībām, jūrnieku ārsts izsniedz neatbilstības deklarāciju un informē par to attiecīgo personu. Jūrnieku ārsts darbdienas laikā pēc deklarācijas izsniegšanas iesniedz Jūrnieku reģistrā neatbilstības deklarācijas kopiju.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

27. Ja medicīniskā sertifikāta derīguma termiņa laikā jālieto medikamenti, jūrnieku ārsts pretendentam izsniedz dokumentu par zāļu lietošanas nepieciešamību un zāļu aprakstu. Ja medikamenti satur narkotiskās un psihotropās vielas, dokumentu izsniedz saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu aprites kārtību. Minētais dokuments jūrniekam jāņem līdzi uz kuģa, lai, ja nepieciešams, uzrādītu kompetentām amatpersonām.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 847)

28. Ja jūrniekam ir derīgs medicīniskais sertifikāts, viņam ir pienākums ziņot jūrnieku ārstam 15 dienu laikā pēc šādu apstākļu konstatēšanas:

28.1. jūrniekam ir iestājusies darbnespēja, ilgāka par 30 dienām;

28.2. jūrnieks medicīnisku iemeslu dēļ ir repatriēts no kuģa;

28.3. jūrniekam ir zināms, ka viņa veselības stāvokļa dēļ var tikt apdraudēta citu personu veselība vai drošība uz kuģa vai viņa veselības stāvoklis neatbilst prasībām, kas noteiktas darbam uz kuģa.

29. Ja jūrnieku ārstam ir zināms par šo noteikumu 28. punktā minēto apstākļu iestāšanos, viņam ir pienākums izvērtēt informāciju un, ja nepieciešams:

29.1. veikt jūrnieka veselības pārbaudi, ievērojot šādus nosacījumus:

29.1.1. ja jūrnieks ir vērsies pie jūrnieku ārsta, kurš izsniedzis medicīnisko sertifikātu, jūrnieku ārstam ir tiesības veikt veselības pārbaudi tikai saistībā ar jūrnieka norādīto problēmu. Ja pēc minētās pārbaudes konstatē, ka jūrnieka veselības stāvoklis atbilst prasībām, kas noteiktas darbam uz kuģa, par medicīniskā sertifikāta derīguma termiņu uzskata pēdējā izsniegtā medicīniskā sertifikāta derīguma termiņu;

29.1.2. ja jūrnieks ir vērsies pie cita jūrnieku ārsta, jūrniekam veic veselības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām un izsniedz jaunu atzinumu;

29.2. izsniegt neatbilstības deklarāciju, ja jūrnieks nav vērsies pie jūrnieku ārsta un jūrnieku ārsts konstatē, ka jūrnieka veselības stāvoklis var apdraudēt citu personu veselību vai drošību uz kuģa vai jūrnieka veselības stāvoklis neatbilst prasībām, kas noteiktas darbam uz kuģa.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

30. Medicīniskajā sertifikātā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, labojumi vai papildinājumi.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

31. Jūrnieku reģistrs informē jūrnieku ārstus par saņemtajām neatbilstības deklarācijām, lai novērstu gadījumus, kad pretendents atkārtotas veselības pārbaudes laikā slēpj veselības problēmas.

32. Pretendentam, kuram izsniegts medicīniskais sertifikāts ar ierobežojumiem vai neatbilstības deklarācija, ir tiesības veikt vienu atkārtotu veselības pārbaudi pie cita jūrnieku ārsta. Ja nepieciešams, atkārtotas veselības pārbaudes laikā jūrnieku ārsts noskaidro medicīniskajā sertifikātā norādītā ierobežojuma vai neatbilstības deklarācijas izsniegšanas iemeslu.

33. Medicīniskais sertifikāts vai neatbilstības deklarācija zaudē spēku, ja personai izsniegts jauns medicīniskais sertifikāts vai neatbilstības deklarācija.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

34. Jūrnieku ārsts nodrošina ar veselības pārbaudēm saistītās medicīniskās dokumentācijas un izsniegto atzinumu glabāšanu un uzskaiti.

35. Pretendentam ir pieejama viņa medicīniskā dokumentācija. Jūrnieku ārsta pienākums ir informēt par to pretendentu.

36. Jūrnieku ārsts vienas darbdienas laikā pēc atzinuma izsniegšanas sniedz Jūrnieku reģistram šādu informāciju:

36.1. atzinuma saņēmēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums;

36.2. atzinuma numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

36.3. atbilstība darbam klāja, mašīntelpas, ēdināšanas vai citā komandā;

36.4. konstatētie ierobežojumi, ja tādi ir.

V. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 8. jūlija noteikumus Nr. 374 "Kārtība, kādā nosaka jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa, un atbilstības noteikšanas kritēriji" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 105. nr.; 2005, 92. nr.; 2008, 92. nr.).

38. Jūrnieka veselības pārbaudes protokoli/sertifikāti un neatbilstības deklarācijas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni;

2) Padomes 2009. gada 16. februāra Direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 2012/35/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.273

(1. puse)

Latvijas
Jūras administrācija

Mazais valsts ģerbonis

Maritime Administration
of Latvia


JŪRNIEKA MEDICĪNISKAIS SERTIFIKĀTS Nr.

SEAFARER'S MEDICAL CERTIFICATE No.

____________________________________


Vārds(-i)

(Name(-s))

Uzvārds

(Surname)

Pārbaudīts identifikācijas dokuments:

(Identification document checked:

pase/

passport    

personas apliecība/  

identity card               

jūrnieka grāmatiņa Nr.

seaman’s discharge book No.)

Dzimšanas datums (Date of birth)

_______________________(dd.mm.gggg)
(dd.mm.yyyy)

Valstspiederība (Nationality)

Dzimums (Gender)

  Vīrietis   Sieviete
     
(Male)       (Female)

Dzirde atbilst standartiem, kas noteikti STCW kodeksa A-I/9 iedaļā

(Hearing meets the standards in section A-I/9 of STCW code)

   Jā (Yes) (No)

Dzirde bez palīglīdzekļiem ir apmierinoša (Unaided hearing satisfactory)

   Jā (Yes) (No)

Redzes asums atbilst standartiem, kas noteikti STCW kodeksa A-I/9 iedaļā

(Visual acuity meets standards in section A-I/9 of STCW code)

   Jā (Yes) (No)

Krāsu redze atbilst standartiem, kas noteikti STCW kodeksa A-I/9 iedaļā

(Colour vision meets standards in section A-I/9 of STCW code)

   Jā (Yes) (No)
Krāsu redzes pēdējās pārbaudes datums (Date of the last colour vision test)

_______________________(dd.mm.gggg)
(dd.mm.yyyy)

Bez veselības problēmām, kas var saasināties reisa laikā vai kuru dēļ jūrnieks var kļūt nepiemērots savu pienākumu pildīšanai vai apdraudēt citu uz kuģa esošo personu veselību

(Free from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the seafarer unfit for such service or to endanger the health of other persons on board)

   Jā (Yes) (No)

Nepieciešams lietot medikamentus reisa laikā

(Needs to take medication during service at sea)

   Jā (Yes) (No)

Piemērots(-a) navigācijas sardzes un novērošanas pienākumu pildīšanai

(Fit for navigational watch and look-out duties)

   Jā (Yes) (No)

Nepieciešamas brilles vai kontaktlēcas

(Spectacles or contact lenses required)

   Jā (Yes) (No)
Atbilst darbam (nepiemērojamo izsvītrot) (Fit for duty within (delete which do not apply)): 
klāja komandā
(deck department)
  mašīntelpas komandā
(engine department)
ēdināšanas komandā
(catering department)
  cits (norādīt)
(other (specify)) _______________________

Veselības atbilstības ierobežojumi (piemēram, īpašu pienākumu izpilde, kuģošanas rajons un/vai ilgums, kuģa tips)

(Limitations or restrictions on fitness (e.g. specific duties, trading area and/or duration, type of ship))

  (norādīt ierobežojumus)
(No)(Yes (specify limitations or restrictions))

Veselības pārbaudes datums

(Date of health examination)

Ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, kontaktinformācija un oficiālais zīmogs

(Issuing authority’s name, address, contact information and official stamp)

 (dd.mm.gggg) (dd.mm.yyyy)

Sertifikāta derīguma termiņš

(Expiry date of certificate)

 
(dd.mm.gggg) (dd.mm.yyyy)

Jūrnieka paraksts

(Seafarer’s signature)

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra atzītā jūrnieku ārsta paraksts un zīmogs

(Signature and stamp of medical practitioner recognized by the Registry of Seamen of the State stock company "Maritime Administration of Latvia")


Z. v.

Šis medicīniskais sertifikāts ir izdots saskaņā ar 1978. gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu ar grozījumiem un 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā. Medicīnisko sertifikātu var apstrīdēt atbilstoši nacionālo normatīvo aktu prasībām.

This certificate is issued in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended and Maritime Labour Convention, 2006. Medical certificate may be appealed in accordance with the national legislation.


(2. puse)

SVARĪGA INFORMĀCIJA

IMPORTANT INFORMATION

1. Parakstot šo medicīnisko sertifikātu, jūrnieks apliecina, ka medicīniskās pārbaudes laikā jūrnieku ārstam ir sniedzis patiesu informāciju par savu veselības stāvokli, ciktāl viņam tā ir zināma, un ir informēts par medicīniskā sertifikāta saturu.

(By signing this medical certificate a seafarer is confirming that he (she) has provided true information to the best of his (her) knowledge about the state of his (her) health to the recognized medical practitioner and he (she) is informed of the content of the medical certificate.)

2. Strādājot uz kuģa, jūrnieka rīcībā jābūt medicīniskā sertifikāta oriģinālam, lai apliecinātu sava veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa. Nākamās veselības pārbaudes laikā šis medicīniskais sertifikāts ir jānodod jūrnieku ārstam, kurš veic veselības pārbaudi.

(A seafarer must retain the original of this certificate as evidence of medical fitness while serving on board of ship. This certificate must be surrendered to the recognized medical practitioner when attending next medical examination.)

3. Ja jūrnieks nepieciešamo redzes asumu var sasniegt tikai ar brillēm vai kontaktlēcām vai nepieciešamo dzirdes līmeni var sasniegt tikai ar dzirdes palīglīdzekļiem, jūrnieka pienākums ir izmantot minētos palīglīdzekļus darba laikā un uz kuģa glabāt attiecīgo palīglīdzekļu un to rezerves komplektu.

(If required visual acuity can only be achieved with glasses or contact lenses or required hearing capacity can only be achieved with hearing aids, a seafarer must use these aids while performing his (her) duties and keep on board of ship a spare set of those aids and their consumables.)

4. Ja pretendentam kuģa reisa laikā ir jālieto medikamenti, jūrnieku ārsts pretendentam izsniedz dokumentu par zāļu lietošanas nepieciešamību un zāļu aprakstu. Ja medikamenti satur narkotiskās un psihotropās vielas, dokumentu izsniedz saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu aprites kārtību. Minētais dokuments jūrniekam jāņem līdzi uz kuģa, lai, ja nepieciešams, to uzrādītu kompetentām amatpersonām.

(If a seafarer needs to take medication during service at sea, he (she) must carry on board of ship documentation for use of medication and description of the medication issued by the recognized medical practitioner to show it to any officials if necessary. If medication contains narcotic and psychotropic substances, the document must be issued in accordance with the statutory requirements of procedures for the legal trade of narcotic and psychotropic substances and medicinal products.)

5. Ja šī medicīniskā sertifikāta derīguma termiņa laikā jūrniekam ir iestājusies darbnespēja, ilgāka par 30 dienām, vai jūrnieks medicīnisku iemeslu dēļ ir repatriēts no kuģa, vai jūrniekam ir zināms, ka viņa veselības stāvokļa dēļ var tikt apdraudēta citu personu veselība vai drošība uz kuģa, vai jūrnieka veselības stāvoklis neatbilst prasībām, kas noteiktas darbam uz kuģa, viņa pienākums ir 15 dienu laikā no attiecīgās problēmas konstatēšanas brīža ziņot par to jūrnieku ārstam (vēlams – tam ārstam, kurš ir izsniedzis šo medicīnisko sertifikātu).

(If during validity of this medical certificate a seafarer has suffered more than 30 days incapacitation or seafarer has been repatriated from the ship due to medical reasons, or seafarer is aware that he (she) is no longer medically fit for duty or his (her) health condition may endanger health or safety of other persons on board, it is seafarer’s responsibility to notify a recognized medical practitioner (preferably the one who issued this medical certificate) within 15 days from the occurrence of the mentioned cases.)

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.273
Deklarācija par jūrnieka veselības stāvokļa neatbilstību darbam uz kuģa

Declaration on Insufficient Medical Fitness of a Seafarer for Work on a Ship

Vārds(-i)

Name(s) ________________________________

Uzvārds

Surname _______________________

Dzimšanas datums

Date of birth ________________

Personas kods

Identity number

-

Adrese

Domicile ___________________________________________________________________

Jūrnieka veselības stāvoklis neatbilst prasībām, kas noteiktas darbam uz kuģa:

Seafarer is not medically fit for work on a ship:

pilnīgi

completely ________

uz nenoteiktu laiku

for an unspecified period ________

uz noteiktu laiku*

for a specified period* ________

________________________________

(norādīt datumu) (indicate the date)

* Uz laiku, līdz kuram var tikt noskaidroti īpaši medicīniskie rādītāji, vai minimālais termiņš, līdz kuram var būt pilnīgi izārstēti noteiktie simptomi.

* Up to a time, when certain medical indicators will be ascertained, or the minimum time required to completely cure the respective symptoms.

Deklarācijas izsniegšanas datums

Date of issuance of the Declaration _________________________________________

Ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, kontaktinformācija un oficiālais zīmogs

Issuing authority’s name, address, contact information and official stamp

Jūrnieku ārsta vārds(-i), uzvārds

Recognized medical practitioner’s name(s) and surname _________________________________________

Jūrnieku ārsta paraksts

Recognized medical practitioner’s signature ______________________________________

Z.v

Stamp

Deklarācijas oriģināls tiek izsniegts jūrniekam, viena kopija tiek nosūtīta Jūrnieku reģistram, otra kopija paliek jūrnieku ārsta glabāšanā. Deklarāciju var apstrīdēt atbilstoši nacionālo normatīvo aktu prasībām.

The original of this Declaration shall be issued to a seafarer, one copy shall be sent to the Registry of Seamen and the recognized medical practitioner shall keep other copy. The Declaration may be appealed in accordance with the national legislation.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 3. jūnija noteikumiem Nr. 273

(Pielikums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

IZZIŅA Nr. ________________
par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē
     
 Vārds (-i)   
     
 Uzvārds (-i)   
     
 Dzimšanas datums  
  (dd. mm. gggg) 
 Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) 
  Pases Nr.  Personas apliecības Nr.   
   
 Personas veselības pārbaude ir veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa" noteikto veselības pārbaudes kārtību un kritērijiem personai, kuru plāno ieskaitīt vai imatrikulēt profesionālās izglītības programmā, pēc kuras apgūšanas var saņemt jūrnieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. 
 ATZINUMS 
 Personas veselības stāvoklis atbilst / neatbilst darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (ja atbilst – atzīmēt vajadzīgo specialitāti un nepiemērojamās izsvītrot, ja neatbilst – izsvītrot visas specialitātes): 
  kuģu vadīšanas specialitāte (tai skaitā kuģa matroža specialitāte) 
  kuģu mehānikas vai kuģu elektromehānikas specialitāte (tai skaitā kuģa motorista, elektriķa, saldēšanas iekārtu mehāniķa, atslēdznieka, virpotāja un metinātāja specialitāte) 
  cita specialitāte (norādīt)   
     
 Izziņas izsniegšanas datums   
  (dd. mm. gggg) 
 Izziņa ir derīga iesniegšanai izglītības iestādē 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas 
 Ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, kontaktinformācija un oficiālais zīmogs   
  
 Jūrnieku ārsta vārds (-i), uzvārds (-i)   
     
 Jūrnieku ārsta paraksts  Z.v. 
  
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.273

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 847)

JŪRNIEKA VESELĪBAS PĀRBAUDES LAPA

Form of Seafarer's Health Examination

KONFIDENCIĀLI/CONFIDENTIAL

Vārds(-i), uzvārds

Name(s), surname ____________________________________

Dzimšanas datums

Date of birth ____________________

Dzimums V/S

Gender M/F ______

Dzīvesvietas adrese

Domicile ___________________________________________________

Kuģa tips

Type of ship _______

Identifikācijas dokuments:pase/personas apliecība/jūrnieka grāmatiņa Nr.
Identification document:passport/identity card/seaman’s discharge book No. ___________

Komanda (klāja/mašīntelpas/radiosakaru/ēdināšanas/cita):

Department (deck / engine / radio / catering / other): _________________

Kuģošanas rajons

Trading area _______________

A. Personiskā deklarācija (ja nepieciešams, aizpilda ar medicīnas personāla palīdzību)

A. Examinees personal declaration (assistance offered by medical staff if necessary)

Vai jūs esat kādreiz saskāries ar kādu no norādītajām veselības problēmām?


(Have you ever had any of the following conditions?)

Veselības problēma

Condition

Yes

No

Veselības problēma

Condition

Yes

No

1. Acu/redzes problēmas

(Eye/vision problems)

10. Nieru/uroģenitālās slimības

(Kidney/genital disorder)

2. Sirds–asinsvadu slimībass

(Heart, blood vessel problems)

11. Kaulu/locītavu/muskuļu sistēmas slimības

(Bone/joint/muscle problems)

3. Plaušu slimības

(Lung diseases)

12. Ausu/kakla/deguna slimības

(Ear/nose/throat diseases)

4. Gremošanas trakta slimības

(Digestive disorder)

13. Operācijas/bruka

(Operations/hernia)

5. Vairogdziedzera slimības

(Thyroid problems)

14. Neiroloģiskas slimības

(Neurological diseases)

6. Asins/asinsrades orgānu slimības

(Blood/blood forming organs disorders)

15. Psihiskas problēmas, atmiņas traucējumi

(Psychiatric problems, loss of memory)

7. Ādas slimības/alerģijas

(Skin problem/allergies)

16. Pašnāvības mēģinājums

(Attempted suicide)

8. Infekcijas

(Infections)

17. Grūtniecība

(Pregnancy)

9. Diabēts

(Diabetes)

Papildjautājumi (Additional questions)

Yes


No


18. Vai jūs esat bijis norakstīts kā slims vai repatriēts no kuģa?

(Have you ever been signed off as sick or repatriated from a ship?)

19. Vai jūs esat bijis hospitalizēts?

(Have you ever been hospitalized?)

20. Vai jūs esat bijis atzīts par nepiemērotu darbam jūrā?

(Have you ever been declared unfit for sea duty?)

21. Vai jūsu medicīniskais sertifikāts ir bijis ar ierobežojumiem vai atsaukts?

(Has your medical certificate ever been restricted or revoked?)

22. Vai jums ir zināmas kādas jūsu veselības problēmas vai slimības?

(Are you aware that you have any health problems, diseases or illnesses?)

23. Vai Jūs smēķējat vai lietojat narkotikas, vai ir problēmas ar alkoholu?

(Do you smoke, or use drugs, or have trouble with alcohol?)

24. Vai jūs lietojat kādus bezrecepšu vai recepšu medikamentus?

(Are you taking any non-prescription or prescription medications?)

Ja uz kādu no jautājumiem esat atbildējis "jā", lūdzu, sniedziet papildinformāciju, norādot, ja iespējams, kad tas bija. Ja lietojat medikamentus, lūdzu, norādiet lietotos medikamentus, to lietošanas nolūku(-us) un lietoto devu(-as)

(If you answered "yes" to any of the above questions, please give details, including, if possible, when it was. If you are taking any medications, please list the medications taken, and the purpose(s) and dosage(s))


Apliecinu, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai, ciktāl man tā ir zināma, un atļauju visus manus iepriekšējos medicīniskos datus no citām ārstniecības personām, ārstniecības iestādēm un valsts iestādēm darīt pieejamus jūrnieku ārstam
(atzītā jūrnieku ārsta vārds, uzvārds)

(I hereby certify that the personal declaration above is a true statement to the best of my knowledge, and I authorize the release of all my previous medical records from any health professionals, health institutions and public authorities to Dr.

(name, surname of the recognized medical practitioner))

Pārbaudāmā(-s) paraksts

Signature of examinee _____________________

Datums (dd.mm.gggg)

Date (dd.mm.yyyy) _________________________

Apliecinu (paraksts)

Witnessed by (signature) _____________________

Vārds, uzvārds

Name, surname ____________________________

Iepriekšējās veselības pārbaudes datums un kontaktinformācija (ja zināma) ____________________________

Date and contact details of previous medical examination (if known) _________________________________

B. Veselības pārbaude

B. Medical examination

Redze (Sight)

Lieto brilles vai kontaktlēcas: Jā/Nē (ja lieto, norāda veidu un lietošanas nolūku) _________________________

(Use of glasses or contact lenses: Yes/No (if yes, specify which type and for what purpose))

Redzes asums (Visual acuity)

Bez palīglīdzekļiem (Unaided)Ar palīglīdzekļiem (Aided)
Labā acs

(Right eye)

Kreisā acs

(Left eye)

Abas acis

(Binocular)

Labā acs

(Right eye)

Kreisā acs

(Left eye)

Abas acis

(Binocular)

Tālumā

(Distant)

Tuvumā

(Near)

Krāsu redze (Colour vision)

Iepriekšējās krāsu redzes pārbaudes datums, ja zināms

(Date of previous colour vision test, if known) ___________________________

Piezīmes par redzes asumu, krāsu redzi vai acu veselības problēmām, ja nepieciešams

(Remarks regarding visual acuity, colour vision or eye health problems, if necessary)

Nav pārbaudīta _____

(Not tested)

Apšaubāma _____

(Doubtful)

Normāla _____

(Normal)

Traucēta _____

(Defective)

Aizliegts lietot palīglīdzekļus, lai uzlabotu krāsu redzi.

(The use of contact lenses or glasses to improve colour vision is not permitted.)

Redzes lauki (Visual fields)

Normāli

(Normal)

Nepilnīgi

(Defective)

Piezīmes, ja redzes lauki nepilnīgi

(Remarks, if visual fields are defective)

Labā acs

(Right eye)

Kreisā acs

(Left eye)

Dzirde (Hearing)

Tīrais tonis un audiometrija (robežvērtības dB) (Pure tone and audiometry (threshold values in dB))
500 Hz1000 Hz2000 Hz3000 Hz

Labā auss

(Right ear)

Kreisā auss

(Left ear)

Pārbaude ar runas un čukstus balsi (metri) (Speech and whisper test (meters))
Runas balsī (Normal voice)Čukstus balsī (Whisper)

Labā auss

(Right ear)

Kreisā auss

(Left ear)

Klīniskā atrade (Clinical findings)

Augums

(Height) ______ cm)

Svars

(Weight) ________(kg)

Pulss

(Pulse rate) _____/min

Ritms (Rhythm)_____________________

Sistoliskais spiediens

(Systolic BP) _____________________ (mmHg)

Diastoliskais spiediens

(Diastolic BP) ____________________________ (mmHg)

Norma

(Normal)

Patoloģisks

(Abnormal)

Norma

(Normal)

Patoloģisks

(Abnormal)

Sirds–asinsvadu sistēma

(Cardiovascular system)

Neiroloģiskais stāvoklis

(Neurological condition)

Elpceļu orgānu sistēma

(Respiratory tract)

Psihiskais stāvoklis

(Psychic condition)

Muskuļu, kaulu, locītavu sistēma

(Musculoskeletal, joint system)

Uroģenitālā sistēma

(Urogenital system)

Dzirdes orgāni

(Hearing system)

Ārējais izskats

(General appearance)

Mutes dobums, zobi

(Oral cavity, teeth)

Krūšu kurvja rentgenoloģiskā pārbaude (Chest X-ray)

Nav veikta

(Not performed)

Ir veikta

(Performed) _________________________(dd.mm.gggg) (dd.mm.yyyy)

Rezultāti (Results)

Cita(-as) diagnosticējoša(-as) pārbaude(-es) un rezultāti (Other diagnostic test and results)

Pārbaude (Test)Rezultāti (Results)

Papildu informācija (ja nepieciešams) (Additional information (if necessary))

Jūrnieku ārsta piezīmes par veselības pārbaudē konstatēto un/vai piemērojamo veselības atbilstības ierobežojumu pamatojums

(Medical practitioner’s comments on the findings and/ or reasons for any limitations or restrictions on fitness)

C. Slēdziens

C. Conclusion

Pamatojoties uz pārbaudāmās personas sniegto informāciju, manis veikto medicīnisko apskati un iepriekš norādītajiem pārbaužu rezultātiem, atzīstu pārbaudāmo personu par medicīniski

(On the basis of the examinee's personal declaration, my clinical examination and the diagnostic test results recorded above, I declare the examinee medically):

piemērotu navigācijas sardzes un novērošanas pienākumu pildīšanai
(Fit for navigational watch and look-out duties)
nepiemērotu navigācijas sardzes un novērošanas pienākumu pildīšanai
(Not fit for navigational watch and look-out duties)
Klāja komandā

(Deck department)

Mašīntelpas komandā

(Engine department)

Ēdināšanas komandā

(Catering department)

Citā komandā

(Other department)

Piemērots darbam

(Fit for duty within)

Nepiemērots darbam

(Not fit for duty within)

Bez ierobežojumiem

(Without limitations or restrictions)

Ar ierobežojumiem

(With limitations or restrictions)

Nepieciešamas brilles vai kontaktlēcas:

(Spectacles or contact lenses required):

(Yes)

(No)

Nepieciešami dzirdes palīglīdzekļi:

(Hearing aids required):

(Yes)

(No)

Nepieciešams lietot medikamentus reisa laikā

(Needs to take medication during service at sea)

(Yes)

(No)

Medikamentu nosaukums __________________

(Name of the medication) __________________

Veselības atbilstības ierobežojumi (piemēram, īpašu pienākumu izpilde, kuģošanas rajons un/vai ilgums, kuģa tips))

(Limitations or restrictions on fitness (e. g. specific duties, trading area and/or duration, type of ship))

Medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš ______________________

Expiry date of medical certificate ________________________

Ja personai ir izsniegta deklarācija par jūrnieka veselības stāvokļa neatbilstību darbam uz kuģa, norādīt iemeslus, ieskaitot medicīniskā stāvokļa kodu(-us) saskaņā ar SSK

(If the Declaration on Insufficient Medical Fitness of Seafarer for Work on a Ship has been issued, reasons, including diagnostic code(s) according to the ICD, should be given below)

Datums (dd.mm.gggg) ______________________________
(Date (dd.mm.yyyy))

Jūrnieku ārsta vārds, uzvārds, paraksts ___________________________________________________________
(Recognized medical practitioner’s name, surname, signature)

Z. v.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.273
Jūrnieku minimālie redzes standarti
STCW konvencijas noteikumsJūrnieka kategorijaRedzes spēja tālumā ar palīglīdzekļiem1Redze tuvumā/vidējā attālumāKrāsu redze3Redzes lauki4Nakts aklums4Diplopija (redzes dubultošanās)4
viena acsotra acsabas acis kopā ar palīglīdzekļiem un bez tiem

I/11

II/1

II/2

II/3

II/4

II/5

VII/2

Kuģa kapteiņi, stūrmaņi un ierindas jūrnieki, kuriem jāveic novērošanas pienākumi0,520,5Kuģa vadīšanai (piemēram, karšu un navigācijas publikāciju pētīšanai, komandtiltiņa mērinstrumentu un aprīkojuma lietošanai un navigācijas līdzekļu identificēšanai) nepieciešamā redzeSk. 6. piezīmiNormāli redzes laukiRedze, kas nepieciešama visu vajadzīgo funkciju veikšanai tumsā bez apgrūtinājumaNav novērojamas nozīmīgas pazīmes

I/11

III/1

III/2

III/3

III/4

III/5

III/6

III/7

VII/2

Visi mehāniķi, elektromehāniķi, ierindas elektriķi un ierindas jūrnieki, kas piedalās mašīntelpas sardzē0,450,4
(sk. 5. piezīmi)
Redze, kas nepieciešama instrumentu rādījumu nolasīšanai tuvā attālumā, aprīkojuma lietošanai un vajadzīgo sistēmu/sastāvdaļu identificēšanaiSk. 7. piezīmiPietiekami redzes laukiRedze, kas nepieciešama visu vajadzīgo funkciju veikšanai tumsā bez apgrūtinājumaNav novērojamas nozīmīgas pazīmes

I/11

IV/2

GMDSS radiosakaru operatori0,40,4Redze, kas nepieciešama instrumentu rādījumu nolasīšanai tuvā attālumā, aprīkojuma lietošanai un vajadzīgo sistēmu/sastāvdaļu identificēšanaiSk. 7. piezīmiPietiekami redzes laukiRedze, kas nepieciešama visu vajadzīgo funkciju veikšanai tumsā bez apgrūtinājumaNav novērojamas nozīmīgas pazīmes
Jūrnieka redzes spējai tālumā bez palīglīdzekļiem katrai acij jābūt vismaz 0,1

Piezīmes.

1 Vērtības norādītas decimālpierakstā (Snellena tabulas).

2 Vienai acij ieteicamais redzes asums ir vismaz 0,7, lai samazinātu iespēju, ka netiek atklāta slēpta acu slimība.

3 Starptautiskās Apgaismes komisijas (Commission Internationale de l’Eclairage) izdotie "Starptautiskie ieteikumi attiecībā uz krāsu redzes prasībām transporta nozares darbiniekiem" (CIE-143-2001 un turpmākās redakcijas) vai cita piemērota metode.

4 Pārbauda oftalmologs, ja sākotnējos ārsta atzinumos tā norādīts.

5 Mašīntelpas komandas jūrnieka kopējai redzes spējai jābūt vismaz 0,4.

6 CIE 1. vai 2. krāsu redzes standarts vai cita piemērota metode.

7 CIE 1., 2. vai 3. krāsu redzes standarts vai cita piemērota metode.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.273
Veselības problēmas, kuru dēļ persona nav atzīstama par derīgu darbam uz kuģa vai atzīstama par derīgu ar ierobežojumiem

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 847)

SSK (diagnozes kods)Veselības problēma
(kritēriju pamatojums)
Veselības stāvoklis nav savienojams ar drošu un efektīvu pienākumu izpildi uz kuģa ikdienā un ārkārtas situācijās – prognozējams kā pārejošs (T), prognozējams kā
neatgriezenisks (P)
Veselības stāvoklis atbilst spējai veikt atsevišķus pienākumus vai tos veikt atsevišķos ūdeņos (R). Nepieciešama biežāka novērošana (L)Veselības stāvoklis atbilst spējai veikt visus pienākumus paredzētajā amatā/komandā visā pasaulē
A00-B99I. Infekcijas
A00-09

Zarnu infekcijas slimības

Potenciāli infekciozs apkārtējiem, iespējami recidīvi

T – ja diagnosticēta krastā (ir simptomi vai gaida pārbaudes rezultātus nēsātāja statusa pārbaudei) vai, ja ir nēsātājs, – līdz pierādīta infekcijas izskaušanaNav atzīstams

Ja nestrādā ēdināšanas komandā, – pēc izārstēšanas.

Ja darbs saistīts ar kādu no pārtikas aprites posmiem, tad lēmumu par atbilstību darbam pieņem speciālists. Var pieprasīt bakterioloģiski negatīvas analīzes rezultātus

A15-16

Plaušu tuberkuloze

Potenciāli infekciozs apkārtējiem, iespējami recidīvi

T – pozitīvs skrīninga tests vai atbilstoši klīniskie simptomi, kamēr tiek izmeklēts. Ja ir inficēts, jābūt stabilai terapijai un pierādījumiem, ka nav infekciozs apkārtējiem.

P – slimības recidīvi vai smagi, neatgriezeniski bojājumi

Nav atzīstamsVeiksmīga izārstēšana atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām par tuberkulozes ārstēšanu (WHO Treatment of Tuberculosis guidelines)
A50-64

Seksuāli transmisīvas slimības

Akūti darbspēju traucējumi, recidīvi

T – ja diagnosticēts krastā, līdz diagnozes apstiprināšanai, ārstēšanas uzsākšanai un slimības simptomu izzušanai.

P – neārstējamu vēlīnu komplikāciju izmaiņas

R – var strādāt piekrastes ūdeņos, ja perorālo ārstēšanu var veikt uz vietas un slimības simptomi netraucē darba veikšanuPēc izārstēšanas
B15

A hepatīts

Iespēja inficēties ar kontaminētu pārtiku vai ūdeni

T – līdz izzudusi dzelte un aknu funkcionālie rādītāji ir normas robežāsNav atzīstamsPēc pilnīgas izveseļošanās
B16-19

B, C u. c. hepatīti

Iespējams inficēties, saskaroties ar inficētām asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem. Iespējams neatgriezenisks aknu bojājums un aknu audzējs

T – līdz izzudusi dzelte un aknu funkcionālie rādītāji ir normas robežās.

P – pastāvīgs aknu bojājums ar simptomiem, kas ietekmē drošu darbu jūrā vai ir liela komplikāciju iespējamība

R, L – ja nav pārliecības par pilnīgu izārstēšanu vai to, ka persona nav infekcioza apkārtējiem.

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā veicamos pienākumus un reisa veidu

Pēc pilnīgas izveseļošanās un pierādīta zema apkārtējo inficēšanas riska
B20-24

HIV+

Iespējams inficēties, saskaroties ar inficētām asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem.

Iespējama HIV asociētu slimību vai AIDS attīstība


T – kamēr ar terapiju ir sasniegta stabilizācija ar CD4 līmeni, lielāku par 350, vai ja terapija ir mainīta un nav pārliecības par jauno medikamentu panesamību.

P – HIV asociēto slimību izraisīti neatgriezeniski bojājumi. Medikamentu izraisīti ilgstoši darbspēju traucējumi

R, L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš un/vai ierobežojums darbam tikai piekrastes ūdeņos: HIV+ un zems progresēšanas risks, regulāri lieto zāles bez blaknēm, taču nepieciešama regulāra speciālista uzraudzībaHIV+, bez orgānu sistēmu bojājumiem un ļoti zemu* slimības progresēšanas risku. Nav ārstēšanas blakņu vai nav nepieciešama bieža uzraudzība

A00-B99

(atsevišķi neizdalīts)

Citas infekcijas

Darbspēju zudums, iespējama apkārtējo inficēšana

T – ja konstatēts krastā, kamēr nav infekciozs apkārtējiem un ir spējīgs veikt savus pienākumus.

P – ja iespējama atkārtota darbnespēja vai infekcijas recidīvs

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā infekcijas veiduPēc pilnīgas izveseļošanās un pierādīta zema apkārtējo inficēšanas riska
C00-48II. Audzēji
C00-48

Ļaundabīgi audzēji, ieskaitot limfomu, leikēmiju un līdzīgas saslimšanas

Recidīvi – īpaši pēkšņi sarežģījumi, piemēram, apdraudējums pašam asiņošanas dēļ un
apkārtējiem – krampju lēkmes dēļ

T – kamēr tiek izmeklēts, izārstēts un prognoze ir novērtēta.

P – pastāvīgi darbspēju traucējumi, kas ietekmē spēju droši veikt darbu jūrā, vai ir augsts recidīva risks

L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš uz laiku līdz nākamajai pārbaudei pie speciālista, ja audzējs diagnosticēts mazāk nekā pirms 5 gadiem un nav traucēta spēja veikt ikdienas darbu un pienākumus ārkārtas situācijās, var apmierinoši dzīvot uz kuģa un ir zems slimības recidīva risks, un maz ticams, ka būtu nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

R – atļauts darbs piekrastes ūdeņos, ja slimība netraucē veikt darba pienākumus un maz ticams, ka paasinājuma gadījumā būtu nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība

Audzējs diagnosticēts vairāk nekā pirms 5 gadiem vai turpmāk nav nepieciešama speciālista uzraudzība, nav darbspēju traucējumu un ir zems recidīvu risks. Jābūt pamatotam speciālista slēdzienam
D50-89III. Asins un asinsrades orgānu slimības
D50-59

Anēmija/hemoglobinopātija

Samazināta fiziskās slodzes izturība. Epizodiska eritrocītu sabrukšana

T – darbam neierobežotā kuģošanas rajonā, līdz hemoglobīna līmenis ir normāls un stabils.

P – smaga recidivējoša vai ilgstoša anēmija vai ir darbspēju zudums, kas saistīts ar neārstējamu eritrocītu sabrukšanu

R, L – jāapsver ierobežojums atļaut darbu tikai piekrastes ūdeņos un regulāras novērošanas nepieciešamību, ja ir asimptomātisks un pazemināts hemoglobīna līmenisSasniegts normāls hemoglobīna līmenis
D73

Splenektomija(operācija anamnēzē)

Palielināta uzņēmība pret dažām infekcijas slimībām

T – kamēr pilnībā izveseļojies pēc operācijasR – jāizvērtē katrs gadījums individuāli. Visdrīzāk, derīgs darbam piekrastes ūdeņos un mērenā klimatā, bet var būt nepieciešami ierobežojumi darbam tropu platuma grādosJāizvērtē katrs gadījums individuāli

D50-89

(atsevišķi neizdalīts)

Citas asins un asinsrades orgānu slimības

Dažādas recidivējošas asiņošanas, iespējama samazināta fiziskās slodzes izturība un zemas pretošanās spējas infekcijām

T – kamēr notiek izmeklēšana.

P – hroniski koagulācijas traucējumi

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā visus apstākļusJāizvērtē katrs gadījums individuāli
E00-90IV. Endokrīnās un vielmaiņas slimības
E10

Insulinējams cukura diabēts

Akūti stāvokļi saistībā ar hipoglikēmiju. Sarežģījumi, kas saistīti ar nespēju kontrolēt glikozes līmeni asinīs. Paaugstināts redzes, neiroloģisko un kardiālo komplikāciju risks

T – no ārstēšanas uzsākšanas līdz stāvokļa stabilizācijai.

P – ja slimība slikti kontrolēta vai slimnieks nav līdzestīgs ārstēšanai. Hipoglikēmija anamnēzē vai nespēja kontrolēt glikēmiju. Progresējošas diabēta komplikācijas

R, L – pierādīta laba glikēmijas kontrole, pilnībā līdzestīgs ārstēšanai un ārsta ieteikumiem, laba izpratne par hipoglikēmiju. Derīgs darbam piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu vienatnē. Ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš līdz nākamajai speciālista apskatei. Jāatrodas pastāvīgā speciālista novērošanāNav atzīstams
E11-14

Neinsulinējams cukura diabēts, medikamentozi ārstēts

Iespēja pāriet insulinējamā diabētā. Paaugstināts redzes, neiroloģisko un kardiālo komplikāciju risks

T – darbam neierobežotā kuģošanas rajonā un sardzes funkcijas veikšanai līdz stāvokļa stabilizācijai

R – piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu līdz stāvokļa stabilizācijai.

R – piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu vienatnē, ja ir nelielas medikamentu lietošanas blaknes. Īpaši, ja tiek lietoti sulfanilurea grupas preparāti.

L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš, ja zema līdzestība vai nepieciešama bieža medikamentozās ārstēšanas kontrole un korekcija. Nepieciešama diētas, svara un asinsvadu riska faktoru kontrole

Stāvoklis stabils, nav komplikāciju izraisīta darbspēju zuduma

Neinsulinējams diabēts, kas ārstēts tikai ar diētu

Iespēja pāriet insulinējamā diabētā. Paaugstināts redzes, neiroloģisko un kardiālo komplikāciju risks

T – darbam neierobežotā kuģošanas rajonā un sardzes funkcijas veikšanai līdz stāvokļa stabilizācijai

R – piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu līdz stāvokļa stabilizācijai

L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš, ja zema līdzestība. Nepieciešama diētas, svara un asinsvadu riska faktoru kontrole

Stāvoklis stabils, nav komplikāciju izraisīta darbspēju zuduma
E65-68

Aptaukošanās/patoloģisks ķermeņa svarspar lielu vai par mazu

Risks veselībai, samazināts kustīgums un fiziskās slodzes izturība, veicot ikdienas darbu un pienākumus ārkārtas situācijās. Paaugstināts risks saslimt ar diabētu, kardiovaskulārajām slimībām un artrītu

T – ja ārkārtas situācijās nespēj veikt pienākumus, vāji fiziskās slodzes testu rezultāti.

P – ja ārkārtas situācijās nespēj veikt pienākumus, vāji fiziskās slodzes testu rezultāti un nav iespēju tos uzlabot.

Piezīme. Ķermeņa masas indekss ir noderīgs rādītājs, ja ir nepieciešams papildu novērtējums. Šī rādītāja normas katrā valstī var atšķirties, tāpēc tas kā atsevišķs kritērijs nevar tikt uzskatīts par pamatu lēmuma pieņemšanai

R, L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš vai atļauts darbs tikai piekrastes ūdeņos, vai ierobežoti darba pienākumi, ja nespēj veikt kādus no tiem, bet spēj veikt darbu ikdienā un pienākumus ārkārtas situācijāsFizisko spēju un slodzes testu izpilda vidēji vai labāk par vidējo. Ķermeņa svars pastāvīgs vai samazinās, nav blakus saslimšanu

E00-90

(atsevišķi neizdalīts)

Citas endokrīnās un vielmaiņas slimības

Vairogdziedzera, virsnieru (ieskaitot Adisona slimību), hipofīzes, olnīcu, sēklinieku slimības.

Iespējami recidīvi vai sarežģījumi

T – līdz nozīmēta pastāvīga ārstēšana un stāvoklis stabilizējies, un nav blakņu.

P – ja ilgstošs darbspēju zudums, nepieciešama bieža terapijas/medikamentu maiņa vai pastāv smagu komplikāciju risks

R, L – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā speciālista viedokli, ja ir šaubas par prognozi vai ir ārstēšanas blaknes. Jāizvērtē slimības komplikāciju vai medikamentu lietošanas blakņu risks un infekciju vai ievainojumu iespējamās sekas, atrodoties jūrāJa terapija ir pastāvīga un stabila un to ir iespējams realizēt kuģošanas apstākļos, nav nepieciešama bieža veselības stāvokļa kontrole, nav darbspēju zuduma, ir ļoti zems komplikāciju risks. Adisona slimības gadījumā risks ir tik augsts, ka neierobežots medicīniskais sertifikāts nav izsniedzams
F00-99V. Psihiskie un uzvedības traucējumi
F10

Alkohola atkarība

Recidīvi, nelaimes gadījumi, neparasta/drošībai bīstama uzvedība

T – kamēr tiek izmeklēts, stāvoklis stabilizēts un atbilstības kritēriji sasniegti. Vienu gadu pēc diagnozes uzstādīšanas vai vienu gadu pēc katra recidīva.

P – ja saslimšana ir pastāvīga vai ir blakus saslimšanas, kam ir liela iespēja progresēt vai recidivēt, atrodoties jūrā

R, L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš, nedrīkst strādāt par kuģa kapteini vai jāstrādā uzraudzības un ilgstošas medicīniskas kontroles apstākļos, ja ārstējošais ārsts apliecinājis sekmīgu piedalīšanos rehabilitācijas programmā un aknu funkcionālajiem rādītājiem ir tendence uzlabotiesTrīs gadus pēc pēdējās epizodes beigām, bez recidīviem un blakus saslimšanām
F11-19

Narkotisko/psihotropo vielu atkarība, tai skaitā pastāvīga nepieciešamība lietot gan nelikumīgās vielas, gan ārsta nozīmētos medikamentus

Recidīvi, nelaimes gadījumi, neparasta/drošībai bīstama uzvedība

T – kamēr tiek izmeklēts, stāvoklis stabilizēts un atbilstības kritēriji sasniegti. Vienu gadu pēc diagnozes uzstādīšanas vai vienu gadu pēc katra recidīva.

P – ja saslimšana ir pastāvīga vai ir blakus saslimšanas, kam ir liela iespēja progresēt vai recidivēt, atrodoties jūrā

R, L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš, nedrīkst strādāt par kuģa kapteini vai jāstrādā uzraudzības un ilgstošas medicīniskas kontroles apstākļos, ja:

• ārstējošais ārsts atzinis, ka persona sekmīgi piedalās rehabilitācijas programmā;

• vismaz triju mēnešu laikā ir trīs negatīvas un nav pozitīvas atbildes neplānotu/
randomizētu narkotisko/
psihotropo vielu lietošanas pārbaužu testos;

• persona turpina piedalīties narkotisko/psihotropo vielu lietošanas pārbaužu testos

Trīs gadus pēc pēdējās epizodes beigām, bez recidīviem un blakus saslimšanām
F20-31

Akūta psihozeorganiskas izcelsmes, šizofrēnija vai citas etioloģijas atbilstoši Starptautiskajam slimību klasifikatoram (SSK). Bipolārie traucējumi (maniakāli depresīvie)

Minēto slimību paasinājumi, kas radījuši jušanas/kognitīvas izmaiņas, nelaimes gadījumi, neparasta/drošībai bīstama uzvedība

Ja bijusi viena epizode ar provocējošiem faktoriem:

T – kamēr tiek izmeklēts, stāvoklis stabilizēts un atbilstības kritēriji sasniegti. Vismaz trīs mēnešus pēc epizodes.

Ja bijusi viena epizode bez provocējošiem faktoriem vai sekojošas vairākas epizodes ar vai bez provocējošiem faktoriem:

T – kamēr tiek izmeklēts, stāvoklis stabilizēts, atbilstības kritēriji sasniegti. Vismaz divus gadus pēc pēdējās epizodes

P – vairāk par trim epizodēm vai augsts recidīvu risks. Nav sasniegti atbilstoši veselības kritēriji

R, L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš, darbs tikai piekrastes ūdeņos, nedrīkst strādāt par kuģa kapteini vai jāstrādā uzraudzības un ilgstošas medicīniskas kontroles apstākļos, ja:

• jūrnieks apzinās savu stāvokli;

• jūrnieks ir līdzestīgs ārstēšanai;

• nav medikamentu blakņu.

R, L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš, darbs tikai piekrastes ūdeņos, nedrīkst strādāt par kuģa kapteini vai jāstrādā uzraudzības un ilgstošas medicīniskas kontroles apstākļos, ja:

• jūrnieks apzinās savu stāvokli;

• jūrnieks ir līdzestīgs ārstēšanai;

• nav medikamentu blakņu

Individuāls novērtējums vismaz vienu gadu pēc epizodes, nodrošinot, ka provocējošos faktorus iespējams novērst un tie vienmēr tiks novērsti.

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, izslēdzot recidīvu iespēju, vismaz piecus gadus pēc epizodes beigām, ja nav atlieku parādību. Medikamentu lietošana nav bijusi nepieciešama pēdējo divu gadu laikā

F32-38

Garastāvokļa/afektīvie traucējumi. Pārmēru trauksmes lēkmes, depresija vai jebkuri citi garīgi traucējumi, kas iespaido darbspējas

Recidīvi, pazeminātas darbspējas, īpaši ārkārtas situācijās

T – kamēr akūts stāvoklis, notiek izmeklēšana, ir darbnespējas pazīmes vai medikamentu blaknes. Vismaz trīs mēnešus, lietojot pastāvīgu terapiju.

P – pastāvīgs vai recidivējošs darbspēju zudums

R, L – atļauj darbu tikai piekrastes ūdeņos, nedrīkst strādāt par kuģa kapteini, izņemot gadījumu, ja:

• jūrnieks ir ar labi atjaunotām funkcionālām spējām;

• jūrnieks apzinās savu stāvokli;

• jūrnieks ir pilnībā līdzestīgs ārstēšanai;

• nav medikamentu blakņu;

• ir zems recidīva risks

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, izslēdzot recidīvu iespēju. Vismaz divi gadi bez epizodēm un bez medikamentu lietošanas vai ar efektīvu medikamentu lietošanu bez blaknēm

Garastāvokļa/afektīvie traucējumi. Nelielas vai reaktīvas dusmu/depresijas epizodes

Recidīvi, samazinātas darbspējas, īpaši ārkārtas situācijās

T – kamēr izzūd simptomi. Ja ir stabila medikamentoza terapija bez blaknēm.

P – pastāvīgs vai recidivējošs darbspēju zudums

R, L – ierobežots medicīniskā sertifikāta derīguma termiņš, tāpat apsverami ģeogrāfiski ierobežojumi, ja saņem pastāvīgu medikamentozu terapiju, nav darbspēju zuduma, nav medikamentu blakņuJāizvērtē katrs gadījums individuāli vismaz vienu gadu pēc epizodes beigām, ja nav simptomu un bez medikamentu lietošanas vai ar efektīvu medikamentu lietošanu bez blaknēm

F00-99

(atsevišķi neizdalīts)

Citi traucējumi, piemēram, personības traucējumi, uzmanības (piemēram, ADHD), attīstības traucējumi (piemēram, autisms)

Ietekme uz darbspējām un attiecībām ar līdzcilvēkiem

P – ja var radīt nopietnas sekas drošībaiR – ja atbilstošs tikai atsevišķu pienākumu izpildeiNav paredzamas nelabvēlīgas situācijas kuģojot. Iepriekš nav bijuši negadījumi, strādājot jūrā
G00-99VI. Nervu sistēmas slimības
G40-41

Atsevišķa krampju lēkme

Krampju dēļ apdraudējums pašam, kuģim un apkārtējiem

Atsevišķa krampju lēkme.

T – kamēr tiek izmeklēts un vienu gadu pēc krampju epizodes

R – vienu gadu pēc krampju lēkmes, saņemot pastāvīgu medikamentozu terapiju.

Atļauj darbu piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu

Vienu gadu pēc krampju lēkmes un vienu gadu pēc ārstēšanas pabeigšanas. Ja ir provocējoši faktori, turpmāk ar tiem nedrīkst notikt saskarsme

Epilepsija – bez provocējošiem faktoriem (biežas krampju lēkmes)

Krampju dēļ apdraudējums pašam, kuģim un apkārtējiem

T – kamēr tiek izmeklēts un divus gadus pēc pēdējās krampju lēkmes.

P – atkārtotas krampju lēkmes, kas nepakļaujas ārstēšanai

R – nelietojot medikamentus vai tos lietojot ar labu līdzestību – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, atļaujot darbu piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanuBez krampju lēkmēm vismaz pēdējos 10 gadus. Šo 10 gadu laikā nelieto pretepilepsijas medikamentus. Ir zems atkārtotu krampju lēkmju risks

Epilepsija, ko provocējuši alkohols, medikamenti, galvas traumas (atkārtotas krampju lēkmes)

Krampju dēļ apdraudējums pašam, kuģim un apkārtējiem

T – kamēr tiek izmeklēts un divus gadus pēc pēdējās krampju lēkmes.

P – atkārtotas krampju lēkmes, kas nepakļaujas ārstēšanai

R – jāizvērtē katrs gadījums individuāli pēc divu gadu atturēšanās no provocējošiem faktoriem, ja nav bijušas krampju lēkmes, nelietojot medikamentus vai tos lietojot ar labu līdzestību. Atļauj darbu piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanuBez krampju lēkmēm vismaz pēdējos piecus gadus. Šo piecu gadu laikā nelieto pretepilepsijas medikamentus. Tiek nodrošināts, ka nav saskarsmes ar provocējošiem faktoriem
G43

Migrēna (biežas lēkmes, kas rada darbspēju zudumu)

Liels recidīvu un darbspēju traucējumu risks

P – biežas lēkmes, kas rada darbspēju zudumuR – atbilstoši situācijai. Var būt ierobežojumi atsevišķu pienākumu veikšanāNav paredzams darbspēju zudums kuģošanas laikā, šādas situācijas nav bijušas arī iepriekš
G47

Miega traucējumi

Nogurums un aizmigšanas epizodes darba procesā

T – ārstēšana uzsākta un tā ir veiksmīga vismaz trīs mēnešus.

P – ārstēšana nav veiksmīga un pacients nav līdzestīgs

L – ja ārstēšana uzskatāmi darbojas vismaz trīs mēnešus, ieskaitot CPAP (nepārtraukti pozitīvs elpceļu spiediens) mērījumus.

Ik sešu mēnešu līdzestības novērtējums, kas tiek pierādīts ar CPAP mērījumiem

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā darba specifiku ikdienā un ārkārtas situācijās, kā arī speciālista ieteikumus

Narkolepsija

Nogurums un aizmigšanas epizodes darba procesā

T – ārstēšana veiksmīga vismaz divus gadus.

P – ārstēšana nav veiksmīga vai pacients nav līdzestīgs

R, L – darbs piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu, ja speciālists apliecina ārstēšanas efektivitāti vismaz divu gadu laikā. Ikgadēja pārbaudeNav atzīstams

G00-99

(atsevišķi neizdalīts)

Citas organiskas nervu sistēmas saslimšanas, piemēram, multiplā skleroze, Parkinsona slimība

Recidīvi/slimības progresēšana, ierobežots muskuļu spēks, traucēts līdzsvars, koordinācija un kustīgums

T – kamēr uzstādīta diagnoze un stāvoklis stabilizēts.

P – ja slimības izraisītie traucējumi ietekmē darba drošību vai fiziskās spējas neatbilst prasībām

R, L – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā veicamos pienākumus ikdienā un ārkārtas situācijās. Jāņem vērā speciālista ieteikumiJāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā veicamos pienākumus ikdienā un ārkārtas situācijās. Jāņem vērā speciālista ieteikumi
R55

Sinkope vai citi samaņas traucējumi

Recidīvi, kas var radīt traumas vai kontroles zudumu

T – kamēr tiek izmeklēts cēloņa noteikšanai un atklāts kāds no šādiem stāvokļiem:

a) vienkāršs ģībonis;

b) nav vienkāršs ģībonis; neskaidri traucējumi, bet neatkārtojas un nav saistīti ar sirds, metabolām vai neiroloģiskām slimībām;

T – četras nedēļas:

c) traucējumi atkārtojas vai, iespējams, to pamatā ir sirds, metabolās vai neiroloģiskās slimības;

T – sešus mēnešus pēc traucējumu epizodes, ja neatkārtojas un iespējamais iemesls neprasa ārstēšanu;

T – vienu mēnesi pēc veiksmīgas ārstēšanas, ja iemesls ir noskaidrots un izārstēts:

d) samaņas zudumi ar krampju pazīmēm (skat. G40-41).

P – ja iepriekš minētās epizodes atkārtojas, neskatoties uz pilnīgu izmeklēšanu un piemērotu ārstēšanu

R, L – jāizvērtē katrs gadījums individuāli. Atļauj darbu piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu vienatnē.

R, L – jāizvērtē katrs gadījums individuāli. Atļauj darbu piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu vienatnē

Vienkāršs ģībonis – ja neatkārtojas, trīs mēnešus pēc epizodes.

Ja ir nojaušams iespējamais iemesls, bet nav atklāts cēlonis, kas būtu jāārstē, vienu gadu pēc epizodes, ja neatkārtojas.

Ja ir noskaidrots iemesls, trīs mēnešus pēc veiksmīgas ārstēšanas.

Ar krampju pazīmēm – nav atzīstams

T90

Intrakraniāla operācija/ievainojums, ieskaitot asinsvadu anomāliju ārstēšanu vai nopietnas galvas traumas ar smadzeņu bojājumiem

Apdraudējums kuģim, apkārtējiem un pašam krampju dēļ.

Kognitīvo, sensoro vai motoro funkciju traucējumi.

Iespējami recidīvi

T – vienu gadu vai ilgāk, līdz krampju lēkmju risks ir zems. Nepieciešams speciālista slēdziens.

P – ilgstoša darbnespēja vai atkārtotas krampju lēkmes

R – vismaz vienu gadu, darbs piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu vienatnē, ja krampju lēkmju risks ir zems* un nav bijusi darbnespēja saistībā ar pamatslimību vai ievainojumiem.

Stāvoklis nepasliktinās, ir līdzestīgs ārstēšanai un tiek veiktas periodiskas apskates atbilstoši speciālista rekomendācijām

Nav bijusi darbnespēja saistībā ar pamatslimību vai ievainojumiem, nelieto pretepilepsijas medikamentus. Krampju lēkmju risks ļoti zems*.

Stāvoklis nepasliktinās, ir līdzestīgs ārstēšanai un tiek veiktas periodiskas apskates atbilstoši speciālista rekomendācijām

H00-99VII. Acu un ausu slimības
H00-59

Redzes traucējumi. Progresējošas vai recidivējošas slimības (glaukoma, makulopātija, diabētiskā retinopātija, pigmentozais retinīts, keratokonuss, diplopija, blefarospazms, uveīts, korneālais ulcerīts un tīklenes atslāņošanās)

Nespēja sasniegt redzes standartus nākotnē. Iespējami recidīvi


T – pārejoša nespēja sasniegt redzes standartus, stāvokļa pasliktināšanās vai recidīvu risks pēc ārstēšanās zems.

P – redze neatbilst redzes standartam, un arī pēc ārstēšanas stāvokļa pasliktināšanās vai recidīvu risks ir paaugstināts

R – darbs piekrastes ūdeņos, ja recidīva risks zems, bet tas ir iespējams, taču ārstējams, laikus uzsākot terapiju.

L – ja slimības progresēšana ir paredzama, bet maz ticama un to var konstatēt regulārās pārbaudēs

Ļoti zems recidīva risks. Maz ticams, ka medicīniskā sertifikāta darbības laikā slimības progresa rezultātā redzes stāvoklis varētu kļūt neatbilstošs redzes standartam
H65-67

Otītsārējais vai vidusauss

Recidīvi,
infekcijas avots pārtikas apritē strādājošajiem,
problēmas dzirdes aizsarglīdzekļu lietošanā

T – kamēr izārstēts.

P – ja ir hroniski izdalījumi no auss pārtikas apritē strādājošajiem

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli.

Jāņem vērā karstuma, mitruma un dzirdes aizsarglīdzekļu lietošanas ietekme ārējās auss iekaisuma gadījumā

Veiksmīga ārstēšana, zems recidīva risks
H68-95Progresējoši dzirdes traucējumi (tai skaitā otoskleroze)

T – pārejoša nespēja sasniegt dzirdes standartus, stāvokļa pasliktināšanās vai recidīvi pēc ārstēšanas maz iespējami.

P – dzirde neatbilst dzirdes standartam, un iespējams, ka arī pēc ārstēšanas dzirdes traucējumi būs neatgriezeniski, iespējami recidīvi

L – ja slimības progresēšana ir paredzama, bet maz ticama, un to var konstatēt regulārās pārbaudēsĻoti zems recidīvu risks. Maz ticams, ka medicīniskā sertifikāta darbības laikā, slimībai progresējot, dzirdes stāvoklis varētu kļūt neatbilstošs dzirdes standartam
H81

Menjēra slimība un citi hroniski vai recidivējoši reiboņi

Līdzsvara problēmas, kas izraisa sliktu dūšu un gaitas traucējumus

T – akūtās fāzes laikā.

P – ja biežas lēkmes, kas rada darbnespēju

R – pēc vajadzības, ja nespēj veikt visus darba pienākumus.

R, L – ja nepieciešama regulāra speciālista uzraudzība

Zems* darbspēju zuduma risks kuģošanas laikā
I00-99VIII. Kardiovaskulārā sistēma

I05-08

I34-39

Iedzimtas sirds un sirds vārstuļu slimības (ieskaitot šo patoloģiju ķirurģisko ārstēšanu). Iepriekš neizmeklēti sirds trokšņi

Iespējams slimību progress. Samazināta fiziskās slodzes izturība

T – kamēr tiek izmeklēts un, ja nepieciešams, izārstēts.

P – ja ir ierobežota fiziskās slodzes izturība vai rodas darbnespēja, vai pacients lieto antikoagulantus, vai ir augsts stāvokļa pasliktināšanās risks

R – darbs piekrastes ūdeņos. Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ja pastāv augsts akūtu komplikāciju vai slimības strauja progresa risks.

L – ja nepieciešama regulāra speciālista uzraudzība

Sirds trokšņi, ko nepavada citas sirds patoloģijas, un pēc kardiologa veiktās izmeklēšanas tie novērtēti kā labdabīgi. Citos gadījumos jāizvērtē katrs gadījums individuāli atbilstoši speciālistu rekomendācijām
I10-15

Hipertensija

Paaugstināts sirds išēmiskās slimības, acu, nieru bojājumu un insulta risks. Iespējama akūta hipertensijas epizode

T – ja sistoliskais asinsspiediens ir augstāks par 160 mm Hg vai diastoliskais augstāks par 100 mm Hg, kamēr tiek izmeklēts un ārstēts atbilstoši nacionālajām vai starptautiskajām vadlīnijām.

P – ja pastāvīgi sistoliskais spiediens ir augstāks par 160 mm Hg vai diastoliskais augstāks par 100 mm Hg, neatkarīgi no terapijas

L – ja nepieciešama īpaša uzraudzība atbilstoši nacionālajām vadlīnijāmĀrstēts atbilstoši nacionālajām vadlīnijām, nav medikamentu blakņu un stāvoklis nepasliktinās
I20-25

Kardiālās lēkmes, tai skaitā miokarda infarkts, EKG redzamas pārciesta infarkta pazīmes vai no jauna konstatēta Hisa kūlīša kreisās kājiņas blokāde, stenokardija, sirds apstāšanās, koronāro artēriju šunts, koronārā angioplastija

Pēkšņs darbspēju zudums, samazināta fiziskās slodzes izturība. Problēmas atkārtotu kardiālu notikumu ārstēšanas nodrošināšanā kuģošanas apstākļos

T – trīs mēnešus pēc sākotnējās izmeklēšanas un ārstēšanas, arī ilgāk, ja simptomi nav likvidēti.

P – ja nav sasniegti medicīniskā sertifikāta izsniegšanai nepieciešamie kritēriji un nav paredzama recidīva iespējamības samazināšanās

L – ja recidīva risks ir ļoti zems*, pacients ir pilnīgi līdzestīgs un ievēro kardiālo riska faktoru mazināšanas rekomendācijas, nav nopietnu blakus saslimšanu. Sākotnēji serifikātu izsniedz uz sešiem mēnešiem, vēlāk – uz gadu.

R, L – ja recidīva risks ir zems*, ir šādi ierobežojumi:

• nedrīkst veikt darbu un sardzes pienākumus vienatnē;

• ja uz kuģa nav ārsta, darbs tikai piekrastes ūdeņos.

Sākotnēji medicīnisko sertifikātu izsniedz uz sešiem mēnešiem, vēlāk – uz gadu.

R, L – ja recidīva risks ir vidējs* un asimptomātisks un fiziskās spējas atbilst prasībām, lai veiktu ikdienas darbu un pienākumus ārkārtas situācijās:

• nedrīkst veikt darbu un sardzes pienākumus vienatnē;

• jāstrādā vienas stundas attālumā no ostas, ja uz kuģa nav ārsta.

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli. Ikgadējas pārbaudes

Nav atzīstams
I44-49

Sirds aritmijas un ritma vadīšanas traucējumi (ieskaitot pacientus ar ritma devējiem un implantētiem kardioversijas defibrilatoriem (ICD))

Iespējams darbspēju zudums recidīva dēļ.

Samazināta fiziskās slodzes izturība.

Sirds ritma devējus/ICD var iespaidot spēcīgs elektriskais lauks

T – kamēr tiek izmeklēts, izārstēts un ir apstiprināta ārstēšanas efektivitāte.

P – ja ir invaliditātes pazīmes vai augsts recidīva risks, ieskaitot ICD implantu

L – nepieciešamas biežākas veselības pārbaudes, ļoti zems* recidīva un darbspēju zuduma risks, ko pamato speciālista slēdziens.

R – ierobežojums veikt darba pienākumus vienatnē vai tāljūrā, ja zems* recidīva un darbspēju zuduma risks. Jāparedz prasība, lai ir sasniedzama nepieciešamā medicīniskā palīdzība.

Jānosaka pārbaužu un ārstēšanas režīms. Ja ir stimulators, tā apkopes laikam jāsakrīt ar medicīniskā sertifikāta darbības laiku

Veselības pārbaude nav nepieciešama biežāk kā reizi divos gados. Nav darbspēju traucējuma. Ļoti zems* recidīva risks, slēdzienu pamato speciālista novērtējums

I61-69

G46

Cerebrovaskulārās slimības (insults vai tranzitoras išēmijas lēkme)

Paaugstināts recidīvu risks, pēkšņs darbspēju zudums, kustību ierobežojums. Citu asinsrites slimību risks

T – kamēr izārstēts un nav atlieku parādību, trīs mēnešus pēc notikuma.

P – ja atlieku parādības traucē darba pienākumu veikšanu vai ir nozīmīgs recidīva risks

R, L – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā veselības stāvokli un darba pienākumus. Nav pieļaujama sardze vienatnē. Jāizvērtē kardiālu notikumu risks. Jāsasniedz vispārējo fizisko spēju standarti.

Ikgadēja veselības pārbaude

Nav atzīstams
I73

Arteriālā klaudikācija

Citu asinsrites slimību risks, kas var radīt pēkšņu darbspēju zudumu.

Samazināta fiziskās slodzes izturība

T – kamēr novērtē.

P – ja nespēj veikt darba pienākumus

R, L – apsver ierobežojumu atļaut darbu tikai piekrastes ūdeņos, izņemot sardzes pienākumu veikšanu, ja simptomi ir nenozīmīgi un tie neietekmē tiešo darba pienākumu veikšanu, kā arī ja problēma atrisināta ķirurģiski vai citādi. Jāsasniedz minimālais fiziskās sagatavotības līmenis. Jānovērtē kardiālu notikumu risks nākotnē (atbilstoši I20-25 kritērijam). Jāpārvērtē vismaz reizi gadāNav atzīstams
I83

Apakšējo ekstremitāšu varikozas vēnas

Iespējama asiņošana ievainojuma dēļ. Ādas trofikas izmaiņas un čūlas

T – ja iestājusies darbnespēja, līdz izārstēts. Pēc ķirurģiskas iejaukšanās – līdz vienam mēnesimNav atzīstamsNav darbnespējas simptomu un komplikāciju
I80.2-3

Dziļo vēnu tromboze/plaušu embolija

Recidīva un nopietnas plaušu embolijas risks. Iespējama asiņošana antikoagulantu lietošanas dēļ

T – kamēr tiek izmeklēts un ārstēts, parasti īslaicīgas antikoagulantu terapijas laikā.

P – ja iespējams recidīvs vai nepieciešama pastāvīga antikoagulantu lietošana

R, L – var apsvērt atļauju strādāt vietējos piekrastes ūdeņos, ja darbā zems savainošanās risks, ja antikoagulantu terapija ir stabilizēta un regulāri tiek kontrolēts koagulācijas faktoru līmenisPilnīga izveseļošanās, nelieto antikoagulantus

I00-99

(atsevišķi neizdalīti)

Citas sirds slimības (tai skaitā kardiomiopātija, perikardīts, sirds mazspēja)

Iespējami recidīvi, pēkšņs darbspēju zudums, samazināta fiziskās slodzes izturība

T – kamēr tiek izmeklēts, ārstēts un ārstēšanas efektivitāte ir pierādīta.

P – ja ir darbnespējas pazīmes vai tā ir iespējama recidīva dēļ

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, pamatojoties uz speciālista viedokliJāizvērtē katrs gadījums individuāli, ļoti zems* recidīva risks
J00-99IX. Elpošanas sistēmas slimības

J02-044

J30-39

Deguna, kakla, deguna blakusdobumu saslimšanas

Traucētas darbspējas indivīdam. Iespējami recidīvi. Dažās situācijās iespējama pārtikas vai citu apkalpes locekļu inficēšana

T – kamēr izveseļojas.

P – ja traucētas darbspējas un ir recidīvi

Jāizvērtē katrs gadījums individuāliPēc ārstēšanas pabeigšanas, ja nav faktoru, kas palielinātu recidīvu risku
J40-44

Hronisks bronhīts un/vai emfizēma

Pazeminātas darbspējas un fiziskās slodzes izturība

T – akūtas epizodes laikā.

P – ja ir smagi recidīvi vai vispārējais veselības stāvoklis neatbilst standartiem, vai pieaug elpas trūkums

R, L – jāizvērtē katrs gadījums individuāli. Stingrāk jāvērtē, ja pienākumi veicami tāljūrā. Jāvērtē spēja pildīt pienākumus ārkārtas situācijās un atbilstība vispārējo fizisko spēju standartiem. Ikgadēja novērtēšanaNav atzīstams
J45-46

Astma (detalizēts speciālista novērtējums katram jaunam potenciālam darbiniekam)

Neprognozējamas smaga elpas trūkuma lēkmes

T – kamēr astmas epizode ir novērsta, cēlonis noskaidrots (ieskaitot iespējamos darba vides faktorus) un nozīmēta iedarbīga terapija.

Personām, jaunākām par 20 gadiem, ar hospitalizāciju anamnēzē vai perorālu steroīdu lietošanu pēdējo triju gadu laikā

P – ja iespējama pēkšņa, dzīvībai bīstama akūta astmas lēkme kuģošanas laikā vai anamnēzē ir nekontrolēta astma, piemēram, atkārtotas hospitalizācijas epizodes

R, L – darbs piekrastes ūdeņos vai uz kuģa, kur ir ārsts, ja anamnēzē pieaugušai personai ir:

• vidēji smaga** astma, kas tiek labi kontrolēta, lietojot inhalējamos pretastmas preparātus, bez hospitalizācijas epizodēm un perorālu steroīdu lietošanas pēdējo divu gadu laikā;

• viegla astma;

• fiziskās slodzes izraisīta astma, kam nepieciešama regulāra ārstēšana

Jaunākiem par 20 gadiem – ja anamnēzē viegla vai vidēji smaga** astma bērnībā, nav bijusi nepieciešama hospitalizācija vai steroīdu lietošana pēdējo triju gadu laikā, nav nepieciešama pastāvīga ārstēšana.

Pēc 20 gadu vecuma – ja anamnēzē viegla** vai fiziskas slodzes izraisīta** astma, kam nav nepieciešama pastāvīga ārstēšana

J93

Pneimotorakss (spontāns vai traumas izraisīts)

Pēkšņs darbspēju zudums recidīva dēļ

T – parasti 12 mēnešus pēc sākotnējās epizodes vai īsāks periods atbilstoši speciālista slēdzienam.

P – pēc atkārtotām epizodēm, kamēr nav veikta pleirektomija vai pleirodēze

R – darbs tikai ostas teritorijā, kamēr nav izveseļojies

Parasti 12 mēnešus pēc sākotnējās epizodes vai īsāks periods atbilstoši speciālista slēdzienam.

Pēc ķirurģiskas ārstēšanas – atbilstoši ārstējošā ārsta ieteikumam

K00-99X. Gremošanas sistēmas slimības
K01-06

Mutes veselības problēmas

Akūtas zobu sāpes. Recidivējošas mutes un smaganu infekcijas

T – redzamas neārstētu zobu vai mutes dobuma slimību pazīmes.

P – ja ir paaugstināts akūtu situāciju risks saistībā ar zobu slimībām arī pēc ārstēšanas pabeigšanas vai jūrnieks neievēro zobārsta ieteikumus

R – darbs piekrastes ūdeņos, ja nav sasniegta pilnīga atveseļošanās un nepieciešamā zobu ārstēšana sasniedzama bez apdraudējuma kuģa drošībaiJa zobi un smaganas ir veseli. Bezzobu smaganas un protēzes labā stāvoklī savās vietās. Nav sarežģītu protēžu. Apskate veikta pēdējā gada laikā un līdz šim nav bijušas problēmas
K25-28

Peptiskā čūla

Recidīvi ar sāpēm, asiņošanu vai perforāciju

T – līdz pilnībā izārstēts vai izoperēts, vai H. Pylori kontrolēta un lieto parastu uzturu vismaz trīs mēnešus.

P – ja čūla saglabājas, neraugoties uz ķirurģisku vai medikamentozu ārstēšanu

R – jāizvērtē katrs gadījums individuāli ar iespēju agrāk atgriezties darbā piekrastes ūdeņosJa izārstēts un lieto parastu uzturu vismaz trīs mēnešus
K40-41

Trūcesingvinālās un femorālās

Strangulācijas risks.

T – ja ķirurģiski izmeklēts un pierādīts, ka strangulācijas riska nav un, ja nepieciešams, izārstētsR – neārstēts: jāizvērtē katrs gadījums individuāli, lai atļautu darbu piekrastes ūdeņosPēc izārstēšanas vai izņēmuma gadījumā, ja ir ķirurga slēdziens, ka nav strangulācijas riska
K42-43

Trūcesumbilikālās un ventrālās

Vēdera priekšējās sienas vājums liekšanās un smagumu celšanas laikāā

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, izvērtējot simptomu smagumu un darbspēju traucējumus.

Apsver iespēju ierobežot smagu fizisko slodzi

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, izvērtējot simptomu smagumu un darbspēju traucējumus.

Apsver iespēju ierobežot smagu fizisko slodzi

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, izvērtējot simptomu smagumu un darbspēju traucējumus.

Apsver iespēju ierobežot smagu fizisko slodzi

K44

Trūcesdiafragmālās (hiatālās)

Kuņģa satura reflukss un tā radītās grēmas u. c.

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, izvērtējot simptomu smagumu guļot vai citus slimības izraisītus miega traucējumusJāizvērtē katrs gadījums individuāli, izvērtējot simptomu smagumu guļot vai slimības izraisītus miega traucējumusJāizvērtē katrs gadījums individuāli, izvērtējot simptomu smagumu guļot vai slimības izraisītus miega traucējumus
K50, 51, 57, 58, 90

Neinfekciozs enterīts, kolīts, Krona slimība, divertikulīts u. c.

Darbspēju pazemināšanās un sāpes

T – kamēr tiek izmeklēts un izārstēts.

P – ja slimība smaga vai recidivējoša

R – atļauj darbu piekrastes ūdeņos, ja veselības stāvoklis neatbilst kritērijiem pilnībā, taču straujš slimības progress maz ticamsSpeciālistam jāizvērtē katrs gadījums individuāli. Pilnīga kontrole, recidīvu risks zems
K60, I84

Taisnās zarnas slimības: hemoroīdi, fisūras, fistulas

Iespējamas sāpju epizodes ar ierobežotām darbspējām

T – ja hemoroīdi izkrituši, bieži asiņo vai izraisa citus simptomus; ja fisūra vai fistula ir sāpīga, inficēta, bieži asiņo vai rada fēču nesaturēšanu.

P – jāapsver, ja nav ārstējams vai ir recidīvi

Neārstētos gadījumos jāizvērtē katrs gadījums individuāli, lai atļautu darbu piekrastes ūdeņosPēc izārstēšanās
K70,72

Aknu ciroze

Aknu mazspēja. Barības vada vēnu asiņošana

T – kamēr pilnībā izmeklēts.

P – ja slimība ļoti smaga vai izraisījusi ascītu vai barības vada vēnu asiņošanu

R, L – speciālistam jāizvērtē katrs gadījums individuāliNav atzīstams
K80-83

Žultsceļu slimības

Žultsakmeņu izraisītas žults kolikas. Dzelte, aknu mazspēja

T – kamēr žults kolikas pilnībā izārstētas.

P – smagas aknu slimības ar recidīviem vai pastāvīgu darbspēju zudumu

R, L – jāizvērtē katrs gadījums individuāli. Neatbilst neierobežota medicīniskā sertifikāta prasībām, bet pēkšņa žults kolika maz ticamaSpeciālistam jāizvērtē katrs gadījums individuāli. Darbspēju traucējumu vai recidīva risks turpmāko divu gadu laikā ir ļoti zems
K85-86

Pankreatīts

Iespējams recidīvs

T – kamēr izārstēts.

P – ja recidivējošs vai alkohola etioloģijas, ja vien ir apstiprināta abstinence

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, balstoties uz speciālistu atzinumiemJāizvērtē katrs gadījums individuāli, balstoties uz speciālistu atzinumiem. Recidīvu risks ļoti zems
Y83

Stoma (ileostoma, kolostoma)

Stāvokli pasliktina citi apstākļi – nepieciešami kolektori u. c. Iespējamas problēmas ilgstošas ārkārtas situācijas apstākļos

T – kamēr stāvoklis stabilizēts.

P – ja slimība grūti kontrolējama

R – jāizvērtē katrs gadījums individuāliSpeciālistam jāizvērtē katrs gadījums individuāli
N00-99XI. Uroģenitālās sistēmas slimības
N00, N17

Akūts nefrīts

Nieru mazspēja, hipertensija

P – kamēr problēma atrisinātaJāizvērtē katrs gadījums individuāli, ja ir atlieku parādībasPilna atveseļošanās ar normālu nieru funkciju un bez atlieku parādībām
N03-05, N18-19

Subakūts vai hronisks nefrīts vai nefroze

Nieru mazspēja, hipertensija

T – kamēr tiek izmeklētsR, L – speciālistam jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā nieru funkcionālos rādītājus un komplikāciju esībuSpeciālistam jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā nieru funkcionālos rādītājus un komplikāciju esību
N20-23

Nieru vai urīnceļu akmeņi

Sāpes nieru koliku dēļ

T – kamēr tiek izmeklēts un izārstēts.

R – atkārtota akmeņu veidošanās

R – apsver, ja ir šaubas par spējām veikt darbu tropu zonā vai augstas temperatūras apstākļos. Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, dodot atļauju darbam piekrastes ūdeņosSpeciālistam jāizvērtē katrs gadījums individuāli, jābūt normāliem urīna analīžu rezultātiem un nieru funkcionālajiem rādītājiem, bez recidīviem
N33, N40

Prostatas hiperplāzija/
urīnceļu obstrukcija

Akūti urīna atteces traucējumi

T – kamēr tiek izmeklēts un izārstēts.

P – ja ir neatgriezeniski traucējumi

R – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, dodot atļauju darbam piekrastes ūdeņosVeiksmīgi izārstēts, zems* recidīva risks
N70-98

Ginekoloģiskās problēmasstipra vaginālā asiņošana, smagas menstruālās sāpes, endometrioze, dzimumorgānu prolapss u. c.

Darbspēju traucējumi sāpju vai asiņošanas dēļ

T – ja darbnespēja vai nepieciešama izmeklēšana cēloņu noteikšanai un novēršanaiR – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ja ir paredzama terapijas nepieciešamība kuģošanas laikā vai ietekme uz darbspējāmProblēma pilnībā atrisināta, zems* recidīva risks
R31, 80, 81, 82

Proteinūrija, hematūrija, glikozūrija vai citas izmaiņas urīnā

Nieru vai citu slimību pazīme

T – ja sākotnējās atradnes ir klīniski nozīmīgas.

P – smags un neatgriezenisks izmaiņu iemesls, piemēram, nieru funkciju traucējumi

L – ja nepieciešama atkārtota pārbaude.

R, L – ja iemesls neskaidrs, bet veselības stāvoklis neliecina par neatliekamu problēmu

Nopietnu veselības problēmu risks ļoti zems
Z90.5

Stāvoklis pēc nieres ekstirpācijas vai viena nefunkcionējoša niere

Ierobežota šķidruma regulācija ārkārtas apstākļos, ja atlikusī niere nefunkcionē pilnībā

P – jebkurš funkcijas samazinājums atlikušajā nierē jaunam jūrniekam. Nozīmīgs funkcijas samazinājums atlikušajā nierē strādājošam jūrniekamR – neatļauj darbu tropu zonā vai citos paaugstinātas temperatūras apstākļos. Strādājošs jūrnieks ar nelieliem funkcijas traucējumiem atlikušajā nierēAtlikušajai nierei pilnībā jāfunkcionē, tai jābūt veselai. To apliecina nieru izmeklējumi un speciālista slēdziens
O00-99XII. Grūtniecība
O00-99

Grūtniecība

Iespējami sarežģījumi, vēlīnos grūtniecības periodos – kustību ierobežojumi. Iespējams apdraudējums mātei un bērnam priekšlaicīgu dzemdību gadījumā kuģošanas apstākļos

T – vēlīnais grūtniecības un agrīnais pēcdzemdību periods. Grūtniecības sarežģījumi, kam nepieciešama papildu uzraudzībaR, L – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ja neliela ietekme uz darbspējām. Var apsvērt atļauju strādāt līdz vēlīnam grūtniecības periodam piekrastes ūdeņosNormāli noritoša grūtniecība bez darbspēju zuduma, parasti līdz 24 nedēļām. Lēmumu pieņem, ievērojot nacionālo normatīvo regulējumu grūtnieču veselības aprūpes jomā. Par grūtniecību jāinformē agrīnā periodā, lai nodrošinātu antenatālo aprūpi un veiktu nepieciešamo skrīningu
L00-99XIII. Ādas un zemādas audu slimības
L00-08

Ādas infekcijas

Recidīvi, iespējama apkārtējo inficēšana

T – kamēr apmierinoši izārstēts.

P – apsver pārtikas apritē strādājošajiem, ja ir recidīvi

R, L – pamatojoties uz infekcijas veidu un smagumuIzārstēts, zems recidīva risks
L10-99

Citas ādas saslimšanas, piemēram, ekzēma, dermatīts, psoriāze

Recidīvi, dažkārt saistīti ar darba vides faktoriem

T – kamēr tiek izmeklēts un apmierinoši izārstēts

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli.

R – ja paasinās karstuma vai darba vides faktoru ietekmē

Stabils, nav darbspēju zuduma
M00-99XIV. Muskuļu, skeleta un saistaudu slimības
M10-23

Osteoartroze, citas locītavu slimības un locītavu endoprotezēšana

Sāpes un kustību ierobežojumi, kas ietekmē darba veikšanu ikdienā un ārkārtas situācijās. Iespējama infekcija vai dislokācija. Ierobežots endoprotēzes kalpošanas laiks

T – funkcijai jābūt pilnībā atjaunotai un, lai atsāktu darbu jūrā pēc gūžas vai ceļa locītavas endoprotezēšanas, jābūt speciālista slēdzienam.

P – ielaistos un smagos gadījumos

R – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā darba pienākumus un slimības vēsturi. Jāapsver pienākumi ārkārtas situācijās un kuģa evakuācijas laikā. Jāatbilst vispārējiem fiziskās veselības standartiemJāizvērtē katrs gadījums individuāli. Spējīgs veikt ikdienas darbu un pienākumus ārkārtas situācijās. Risks, ka veselības dēļ būtu neiespējami tos veikt, ļoti zems
M24.4

Recidivējoša pleca vai ceļa locītavas nestabilitāte

Pēkšņi kustību traucējumi ar sāpēm

T – kamēr apmierinoši izārstētsJāizvērtē katrs gadījums individuāli, ja nestabilitātes epizodes ir retasIzārstēts, zems* recidīvu risks
M54.5

Muguras lejasdaļas sāpes

Sāpes un kustību ierobežojumi, kas ietekmē darba veikšanu ikdienā un ārkārtas situācijās. Atkārtota darbnespēja

T – akūtā periodā.

P – ja recidīvi vai darbnespēja

Jāizvērtē katrs gadījums individuāliJāizvērtē katrs gadījums individuāli

Y83.4

Z97.1

Ekstremitāšu protēzes

Kustību ierobežojumi, kas ietekmē darba veikšanu ikdienā un ārkārtas situācijās

P – ja nevar veikt darba pamata pienākumusR – ja var veikt darba pienākumus ikdienā un ārkārtas situācijās, bet ir ierobežojums, veicot nenozīmīgas aktivitātesJa vispārējās fiziskās spējas atbilst kritērijiem. Jābūt apstiprinātai rīcībai par protēzes lietošanu ārkārtas situācijās
XV. Vispārīgas saslimšanas
R47, F80

Runas traucējumi

Ierobežotas saziņas spējas

P – nespēj efektīvi un droši veikt ikdienas darbu un pienākumus ārkārtas situācijāsR – ja nepieciešama palīdzība saziņā, lai droši un efektīvi veiktu ikdienas darbu un pienākumus ārkārtas situācijās. Jāprecizē palīdzības veidsNav būtisku runas traucējumu
T78 Z88

Alerģijas (izņemot alerģisko dermatītu un astmu)

Iespējami recidīvi un arvien smagāka atbildes reakcija. Pazeminātas darbspējas

T – kamēr speciālists pilnībā izmeklējis.

P – ja paredzama dzīvībai bīstama atbildes reakcija uz alergēnu

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā atbildes reakcijas smagumu, iespējas kontrolēt situāciju un saņemt medicīnisko palīdzību.

R – ja atbildes reakcija vērtējama kā nopietna, bet nav dzīvībai bīstama un, izmantojot pielāgojumus, var samazināt recidīvu risku

Ja reakcija ir nopietna, bet nav dzīvībai bīstama un simptomus ilgstoši pilnībā var kontrolēt, lietojot nesteroīdos medikamentus vai mainot sadzīves paradumus, ko var realizēt kuģošanas apstākļos bez draudiem drošībai
Z94

Transplantātinieru, sirds, plaušu, aknu (protēzēm, piemēram, locītavu, locekļu, lēcu, dzirdes, sirds vārstuļu. Skat. atbilstošo nodaļu)

Atgrūšanas iespēja. Medikamentu blaknes

T – kamēr likvidētas ķirurģiskās iejaukšanās sekas un ir stabila terapija transplantāta atgrūšanas novēršanai.

P – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā speciālista slēdzienu

R, L – jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā speciālista slēdzienuNav atzīstams
Klasificēts atbilstoši stāvoklimProgresējošas patoloģijas, kurām nav kritēriju, piemēram, Hantingtona horeja (ieskaitot ģimenes anamnēzi) un keratokonuss

T – kamēr tiek izmeklēts un, ja nepieciešams, izārstēts..

P – jānovērtē pirms mācību uzsākšanas, ja ir aizdomas par nespēju mācīties vai mācību spējas ir ierobežotas

Jāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā speciālista slēdzienu. Atļauj strādāt, ja līdz nākamajai veselības pārbaudei strauja situācijas pasliktināšanās maz ticamaJāizvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā speciālista slēdzienu. Atļauj strādāt, ja līdz nākamajai veselības pārbaudei strauja situācijas pasliktināšanās maz ticama
Klasificēts atbilstoši stāvoklimNeaprakstīti stāvokļi

T – kamēr tiek izmeklēts un, ja nepieciešams, izārstēts.

P – ja pastāvīga darbnespēja

Kā vadlīnijas jāizmanto analoģijas ar līdzīgiem stāvokļiem. Jāapsver pēkšņas darbnespējas, recidīva, slimības progresēšanas risks, kā arī ierobežojumi, veicot darbu ikdienā un ārkārtas situācijās. Ja ir šaubas, lūdz padomu vai apsver ierobežojumusKā vadlīnijas jāizmanto analoģijas ar līdzīgiem stāvokļiem. Jāapsver pēkšņas darbnespējas, recidīva, slimības progresēšanas risks, kā arī ierobežojumi, veicot darbu ikdienā un ārkārtas situācijās. Ja ir šaubas, lūdz padomu vai apsver ierobežojumus

Piezīmes.

1. * Recidīvu risks: situācijās, kad tiek lietoti termini – ļoti zems, zems un vidējs risks – tie norāda iespējamo recidīvu biežumu un smagumu. Sadalījuma pamatā ir klīniski apsvērumi, bet dažos gadījumos recidīvu riski ir klīniski un statistiski pierādīti. Ja iespējams, piemēram, krampju lēkmju un kardiālu notikumu gadījumos, jāveic papildizmeklējumi, lai noteiktu recidīvu risku konkrētai personai. Recidīvu risku aptuvens kvantitatīvs iedalījums:

1.1. ļoti zems – recidīva iespēja gada laikā mazāka nekā 2 %;

1.2. zems – recidīva iespēja gada laikā 2–5 %;

1.3. vidējs – recidīva iespēja gada laikā 5–20 %.

2. ** Astmas iedalījums un smaguma pakāpes:

2.1. bērnu astma:

2.1.1. viegla: saslimšanas sākums pēc 10 gadu vecuma, nav bijuši vai ir bijuši daži hospitalizācijas gadījumi, fiziskās aktivitātes starp paasinājumiem nav ierobežotas, astma kontrolēta tikai ar inhalējamo pretastmas preparātu palīdzību, aptuveni 16 gadu vecumā iestājas remisija, normāla plaušu funkcija;

2.1.2. vidēja: atsevišķi hospitalizācijas gadījumi, nepieciešama bieža inhalējamo pretastmas preparātu lietošana arī periodos starp paasinājumiem, ierobežotas spējas veikt fiziskās aktivitātes, aptuveni 16 gadu vecumā iestājas remisija, normāla plaušu funkcija;

2.1.3. smaga: biežas lēkmes, kam nepieciešama intensīva terapija, regulāri hospitalizācijas gadījumi, bieža perorālo vai intravenozo steroīdu lietošana, zaudētas izglītošanās iespējas, izmainīta plaušu funkcija;

2.2. pieaugušo astma:

Astma ir kopš bērnības vai sākas aptuveni 16 gadu vecumā. Pastāv daudzi iekšēji vai ārēji faktori, kas sekmē astmas attīstību pieaugušo vecumā. Ja persona vēlu uzsāk karjeru un viņai anamnēzē ir pieaugušo astma, jānosaka specifisko alergēnu, to starpā aroda faktoru nozīme. Būtu jāņem vērā arī tādi mazāk specifiski iespējami astmas izraisītāji kā aukstums, slodze un respiratorās infekcijas. Visi šie apstākļi var ietekmēt veselības atbilstību darbam jūrā. Astmas smaguma pakāpes:

2.2.1. viegla intermitējoša astma: retas viegla elpas trūkuma epizodes retāk kā reizi divās nedēļās, kuras viegli un ātri kupējamas ar beta agonistu preparātu inhalācijām;

2.2.2. viegla astma: biežas elpas trūkuma epizodes, kad jālieto beta agonistu preparātu inhalācijas vai jāuzsāk steroīdu preparātu inhalācijas. Regulāri lietojot inhalējamos steroīdu preparātus (vai steroīdu/ilgstošas darbības beta agonistu preparātus), var efektīvi kupēt simptomus un mazināt nepieciešamību pēc beta agonistu lietošanas;

2.2.3. slodzes izraisīta astma: slodzes provocētas elpas trūkuma un astmas lēkmes, īpaši aukstumā. Lēkmes labi kupē inhalējamie steroīdu preparāti (vai steroīdu/ilgstošas darbības beta agonistu preparāti) vai citi perorālie medikamenti;

2.2.4. vidēji smaga astma: biežas elpas trūkuma lēkmes, neskatoties uz regulāru inhalējamo steroīdu preparātu (vai steroīdu/ilgstošas darbības beta agonistu preparātu) lietošanu, nepieciešama ilgstoša inhalējamo beta agonistu vai citu medikamentu papildu lietošana, reizēm nepieciešama steroīdu preparātu perorāla lietošana;

2.2.5. smaga astma: biežas elpas trūkuma un astmas lēkmes, biežas hospitalizācijas epizodes, bieži nepieciešama steroīdu preparātu perorāla lietošana.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.273
Minimālais fiziskās sagatavotības līmenis, lai jūrnieks varētu sākt un turpināt darbu uz kuģa
Nr.
p. k.
Uzdevumi, funkcijas, notikumi vai apstākļi
uz kuģa1
Nepieciešamā fiziskā sagatavotībaJūrnieku ārstam, kurš veic veselības pārbaudi, jāpārliecinās, ka2:
1.

Ikdienas pārvietošanās pa kuģi3:

- pa nestabilu klāju;

- no viena kuģa līmeņa uz citu līmeni;

- no viena kuģa nodalījuma uz citu nodalījumu

Saglabāt līdzsvaru un veikli pārvietoties.

Kāpt augšup un lejup pa vertikālu trapu un kāpnēm.

Pārkāpt apmalēm (komingiem) (piemēram, Konvencijā par kravas zīmi noteikts, ka apmalēm (komingiem) jābūt 600 mm augstām).

Spēt atvērt un aizvērt ūdensnecaurlaidīgās durvis

Pretendentam nav līdzsvara sajūtas traucējumu;

nav traucējumu vai slimību, kas neļauj pretendentam veikt nepieciešamās kustības un fiziskās darbības.

Pretendents spēj bez palīdzības4:

- uzkāpt pa vertikālu trapu un kāpnēm;

- pārkāpt augstiem sliekšņiem;

- lietot durvju aizvēršanas sistēmas

2.

Ikdienas uzdevumi uz kuģa3:

- rokas instrumentu izmantošana;

- kuģa krājumu pārvietošana;

- strādāšana, paceļot rokas virs galvas;

- vārstu mehānismu darbināšana;

- stāvēšana 4 stundas ilgā sardzē;

- darbs šaurās vietās;

- reaģēšana uz trauksmes signāliem, brīdinājumiem un norādījumiem;

- mutiska saziņa

Mehānisku ierīču darbināšanai nepieciešamais spēks, veiklība un izturība.

Celt, vilkt un nest smagumu (piemēram, 18 kg).

Pastiepties uz augšu.

Ilgstoši stāvēt, staigāt un saglabāt modrību.

Strādāt ierobežotās vietās un pārvietoties caur šaurām atverēm (piemēram, SOLAS 11-I/3-6.5.1. noteikums paredz, ka kravas telpu atveru un avārijas izeju minimālie izmēri ir 600 mm x 600 mm).

Vizuāli atšķirt priekšmetus, formas un signālus.

Dzirdēt brīdinājumus un norādījumus.

Spēt mutiski sniegt skaidru izklāstu

Pretendentam nav tāda traucējuma vai diagnosticētas veselības problēmas, kas samazina spēju veikt kuģa drošai ekspluatācijai būtiskos ikdienas pienākumus.

Pretendents spēj:

- strādāt, paceļot rokas;

- ilgstoši stāvēt vai staigāt;

- iekļūt šaurās vietās;

- izpildīt redzes standartus (sk. šo noteikumu 4. pielikumu);

- izpildīt dzirdes standartus atbilstoši šo noteikumu prasībām un starptautiskajiem norādījumiem;

- normāli sarunāties

3.

Pienākumi avārijas situācijās5 uz kuģa6:

- glābšanās;

- ugunsdzēšana;

- evakuācija

Uzvilkt glābšanas vesti vai hidrotērpu.

Paglābties no dūmu piepildītām telpām.

Piedalīties ugunsdzēsības pasākumos, tostarp lietot elpošanas aparātu.

Piedalīties kuģa evakuācijas procedūrās

Pretendentam nav tāda traucējuma vai diagnosticētas veselībasproblēmas, kas samazina spēju veikt kuģa drošai ekspluatācijai būtiskas funkcijas avārijas situācijās.

Pretendents spēj:

- uzvilkt glābšanas vesti vai hidrotērpu;

- rāpot;

- sajust temperatūras maiņu;

- izmantot ugunsdzēšanas aprīkojumu;

- lietot elpošanas aparātu (ja tas nepieciešams saistībā ar pienākuma izpildi)

Piezīmes.

1 Tabulā nav iekļauti visi iespējamie apstākļi uz kuģa vai visas veselības problēmas, kuru dēļ pretendentu var atzīt par nepiemērotu darbam uz kuģa. Pienācīga uzmanība jāpievērš īpašiem apstākļiem, kas skar konkrētas personas, un tiem, kuriem uzticēti pielāgoti vai ierobežoti pienākumi.

2 Šaubu gadījumā jūrnieku ārstam attiecīgā traucējuma smaguma pakāpe jānosaka, izmantojot objektīvus testus, ja atbilstoši testi ir pieejami, vai pretendents jānosūta uz papildu pārbaudi.

3 Tabulas 1. un 2. rindā norādīti:

a) ierastie uzdevumi, funkcijas, notikumi un apstākļi uz kuģa;

b) atbilstoša fiziskā sagatavotība, ko uzskata par nepieciešamu jūrnieka, citu apkalpes locekļu un kuģa drošībai;

c) augsta līmeņa kritēriji, ko jūrnieku ārsti var izmantot, lai novērtētu veselības atbilstību, ievērojot jūrnieku atšķirīgos pienākumus un paredzēto darbu uz kuģa.

4 Termins "palīdzība" nozīmē citas personas izmantošanu attiecīgā uzdevuma paveikšanai.

5 Terminu "pienākumi avārijas situācijās" attiecina uz visiem pasākumiem, kurus veic avārijas situācijās, piemēram, kuģa atstāšanu un ugunsdzēšanu, kā arī pamatprocedūrām, kas jāievēro visiem jūrniekiem, lai palielinātu savas izdzīvošanas iespējas un tādējādi nepieļautu situācijas, kurās būtu nepieciešama pārējo apkalpes locekļu īpaša palīdzība.

6 Tabulas 3. rindā norādīti:

a) uzdevumi, funkcijas, notikumi un apstākļi uz kuģa avārijas situācijās;

b) atbilstoša fiziskā sagatavotība, kas uzskatāma par nepieciešamu jūrnieka, citu apkalpes locekļu un kuģa drošībai;

c) augsta līmeņa kritēriji, ko jūrnieku ārsti var izmantot, lai novērtētu veselības atbilstību, ievērojot jūrnieku atšķirīgos pienākumus un paredzēto darbu uz kuģa.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 273Pieņemts: 03.06.2014.Stājas spēkā: 11.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 112, 10.06.2014. OP numurs: 2014/112.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
266784
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2014","iso_value":"2014\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"