Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.112

Rīgā 2014.gada 12.martā (prot. Nr.16 37.§)

Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2014.gadam

1. Apstiprināt Attīstības sadarbības politikas plānu 2014. gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.

3. Plāna īstenošanu nodrošināt atbilstoši Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmā 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Ārlietu ministrijai līdz 2015. gada 1. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 

 

(Ministru kabineta
2014.gada 12.marta
rīkojums Nr.112)

Attīstības sadarbības politikas plāns 2014. gadam

1. Esošās situācijas raksturojums

Attīstības sadarbības politikas plāns ir izstrādāts saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 6. panta 1. punktu un nosaka Ārlietu ministrijas 2014. gada budžetā piešķirtā attīstības sadarbības finansējuma izlietojumu. Plānā ietverts arī īstenojamo pasākumu apraksts, lai veicinātu sabiedrības izpratni un atbalstu attīstības sadarbības politikai. Šādu pasākumu īstenošana un cieša sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm 2014. gadā ir īpaši svarīga kontekstā ar gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības (ES) Padomē 2015. gada 1. pusē. Attīstības sadarbības politikas plānošanā un īstenošanā Ārlietu ministrija sadarbojas ar atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un sociālajiem partneriem. Plāna izstrādes procesā Ārlietu ministrija organizēja Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos sanāksmi, kuras ietvaros notika diskusija par Latvijas attīstības sadarbības politikas 2014. gada prioritātēm.

2014. gada Ārlietu ministrijas budžetā finansējums divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai piešķirts 213 813 EUR apmērā.

Lai nodrošinātu Latvijas sniegtās palīdzības ilgtspēju, svarīgi ir koncentrēties uz nelielu prioritāšu skaitu un meklēt sadarbības iespējas ar citiem starptautiskajiem palīdzības sniedzējiem, izmantojot attīstības sadarbības finansējumu kā katalizatoru finansējuma piesaistei no citiem avotiem.

2014. gadā iešķirtā finansējuma ietvaros tiks turpināta 2012. gadā uzsākto projektu īstenošana Moldovā tieslietu un reģionālās attīstības jomās.

Sadarbība ar tieslietu jomā tika uzsākta 2012. gadā, balstoties uz noslēgto Latvijas un ASV saprašanās memorandu, kura mērķis ir sekmēt abu iesaistīto pušu sadarbību Moldovā, sniedzot atbalstu Moldovas tieslietu jomas reformām. Tādējādi saskaņā ar starptautiskajiem palīdzības efektivitātes principiem Latvijas sniegtā palīdzība tiek saskaņota un koordinēta ar citu palīdzības sniedzēju ieguldījumu. Tāpat arī, lai nodrošinātu Latvijas sniegtās palīdzības ietekmi un rezultātus, būtiska ir ilgtermiņa iesaiste un sadarbības nepārtrauktība. Līdz ar to gada plānā tiek paredzēts finansējums, lai turpinātu Latvijas sadarbību ar Moldovu tieslietu jomā.

Plānā arī paredzēts finansējums, lai turpinātu sadarbību ar Moldovu reģionālās attīstības jomā, kas tika uzsākta 2012. gadā ES jauno dalībvalstu kopējās programmēšanas pilotprojekta ietvaros. Ņemot vērā pirmā projekta gada rezultātus - veiksmīgi aktualizētā Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības programma tika stādīta par paraugu citiem Moldovas reģioniem - un Moldovas puses izteikto interesi turpināt sadarbību ar Latviju, projekts tika turpināts arī 2013. gadā. Balstoties uz 2013. gada projekta rezultātiem un Moldovas puses vēlmi paplašināt sadarbību, lai nodrošinātu Latvijas īstenotā projekta ietekmi, finansējums projekta īstenošanai paredzēts arī 2014. gada plānā.

2014. gada plānā kopējais projektiem Moldovā piešķirtais finansējuma apjoms tiek saglabāts iepriekšējo gadu līmenī.

Tāpat arī, ņemot vērā Latvijas klātbūtni Afganistānā militārajā jomā, ir būtiski nodrošināt arī civilo iesaisti, sniedzot ieguldījumu Afganistānas stabilā attīstībā. Neskatoties uz ierobežoto finansējumu, plānots turpināt sadarbību, lai nodrošinātu Afganistānas studentu apmācību Latvijā, īpaši tehniskajās nozarēs.

Turpinot 2012. gadā uzsākto praksi, tiks nodrošināts līdzfinansējums NVO un sociālo partneru īstenotajiem attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektiem, kas ieguvuši finansējumu no Eiropas Komisijas ārējām darbībām paredzētajiem finanšu instrumentiem un citiem starptautiskajiem palīdzības finansētājiem. Izvērtējot pieejamā finansējuma iespējas, iepriekšējo gadu konkursu rezultātus un NVO pausto nostāju, līdzfinansējuma apjoms 2014. gadā ir palielināts.

Tāpat tiks turpināts atbalsts attīstības sadarbības jomā darbojošos NVO aktivitātēm un kapacitātes stiprināšanai (Latvijas platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) darbībai), jo īpaši kontekstā ar gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015. gadā. Finansējuma apjoms tika piešķirts, izvērtējot LAPAS paustās vajadzības un reālās attīstības sadarbības budžeta iespējas.

2014. gadā plānots izsludināt granta projektu konkursu projektu īstenošanai Latvijas prioritārajās valstīs Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģionos. Ņemot vērā ierobežoto finansējumu, kā arī saskaņā ar ES un starptautiskajiem palīdzības efektivitātes principiem, 2014. gadā sadarbība tiks koncentrēta uz sešām Latvijas prioritāro reģionu valstīm - Moldovu, Gruziju, Baltkrieviju, Uzbekistānu, Kirgizstānu un Tadžikistānu. Sadarbības jomas ar partnervalstīm noteiktas, balstoties uz Latvijas līdzšinējo sadarbību ar šim valstīm, konsultējoties ar Latvijas vēstniecībām, kā arī ņemot vērā ES izvirzītās sadarbības jomas, kas ir noteiktas ciešā sadarbībā ar partnervalstīm. Finansējums granta projektu konkursam piešķirts, izvērtējot optimālo finansējuma sadalījumu kontekstā ar citām 2014. gada prioritātēm. Konkurss tiks izsludināts saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likumu un Ministru kabineta 2010. gada 5. janvāra noteikumiem Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus".

Ņemot vērā, ka Centrālāzijas reģions ir izvirzīts par Latvijas prioritāti arī Latvijas prezidentūras ES Padomes ietvaros, ir būtiski palielināt Latvijas īstenoto projektu apjomu reģionā. Līdz ar to 2013. gada laikā, kad no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem nebija pieejams finansējums jauno projektu uzsākšanai Centrālāzijā, Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas vēstniecībām aktīvi apzināja iespējas sadarboties ar citiem starptautiskās palīdzības sniedzējiem. Rezultātā tika identificēta iespēja sadarboties ar ASV, izmantojot ASV puses piedāvātās jauno donoru atbalsta fonda (Emerging Donors Challenge Fund) iespējas, kas nodrošina projekta līdzfinansējumu 50% apmērā, ļaujot Latvijai iesaistīties apjomīgu attīstības sadarbības projektu īstenošanā. Ņemot vērā Latvijas muitas jomas ekspertu līdzšinējo profesionālo un labi novērtēto darbību Centrālāzijā citu palīdzības sniedzēju finansētu aktivitāšu ietvaros, kā arī Uzbekistānas identificētās vajadzības un ASV sadarbības prioritātes reģionā, sarunu rezultātā sadarbība muitas jomā tika identificēta kā perspektīvākā.

2. Sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentiem

Plāns ir saskaņots ar deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 151. punktu.

Plāns saistīts ar Nacionālā attīstības plāna prioritāti - cilvēka drošumspēja. 339. paragrāfs, kas nosaka sekojošu rīcību - Attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektu un projektu līdzfinansējuma konkurss NVO.

Plāns tiek izstrādāts saskaņā ar Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm laika posmam no 2011.-2015. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 6. jūlija rīkojums Nr. 299 "Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm laika posmam no 2011. gada līdz 2015. gadam").

Pamatnostādnēs izvirzīti sekojoši mērķi:

1) Latvijas kā divpusējā donora lomas stiprināšana, tādējādi īstenojot Latvijas ārpolitiskās intereses;

2) sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšana attīstības sadarbības mērķiem un politikai;

3) Latvijas pieaugošā loma starptautisko attīstības mērķu sasniegšanā un starptautisko saistību izpilde.

Turpinot 2013. gadā īstenoto attīstības sadarbības politiku, arī Attīstības sadarbības politikas plāns 2014. gadam par prioritāti nosaka divpusējās un trīspusējās sadarbības īstenošanu, kā arī sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšanu attīstības sadarbības mērķiem un politikai, t.sk., ar NVO un sociālo partneru iesaisti. Būtiska prioritāte 2014. gadā būs gatavošanās Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015. gadā, kā arī Eiropas tematiskajam gadam, kas 2015. gadā būs veltīts attīstības sadarbības tēmai.

Plānā paredzētie rīcības virzieni un pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai ir atbilstoši pamatnostādnēs noteiktajiem galvenajiem uzdevumiem un veicina to rezultātu sasniegšanu.

3. Plānā paredzētie pasākumi

Sasaiste ar pamatnostādnēs noteiktajiem politikas mērķiem, rīcības virzieniem vai uzdevumiem (ja plāns izstrādāts pamatnostādņu ieviešanai)

Latvijas kā divpusējā donora lomas stiprināšana, tādējādi īstenojot Latvijas ārpolitiskās intereses.
Plānā noteiktais mērķis I Turpināt aktīvu Latvijas divpusējās attīstības sadarbības politikas īstenošanu.
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.1. Projektu īstenošana Moldovā.

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Paredzētais finansējums

1.1.1. Latvija turpinās sniegt atbalstu Moldovas tieslietu sistēmas reformēšanai.

2014. gadā plānots īstenot projektu, kura ietvaros tiks sniegts ieguldījums Moldovas probācijas dienesta stiprināšanā, sniedzot rekomendācijas normatīvā regulējuma pilnveidei probācijas funkciju izpildes efektivitātes veicināšanā, tādējādi sniedzot iespēju ātrāk un efektīvāk īstenot ES izteiktās rekomendācijas Moldovai attiecībā uz probācijas sistēmas stiprināšanu un jo īpaši attiecībā uz pastāvošā normatīvā regulējuma probācijas jomā izvērtēšanu un pilnveidošanu.

31.12.2014 Ārlietu ministrija, Valsts probācijas dienests, Tieslietu ministrija u.c. kompetentās institūcijas un NVO 1) veikta Moldovas probācijas dienesta normatīvā regulējuma priekšizpēte divās veicamajās probācijas funkcijās;

2) notikušas divas Valsts probācijas dienesta ekspertu vizītes Moldovas Republikā:

2.1. organizēts seminārs par piespiedu darba izpildes organizēšanas jautājumiem (~ 16 dalībnieki);

2.2. divas darba grupas par normatīvā regulējuma probācijas jomā priekšizpētes rezultātiem un iespējamiem risinājumiem normatīvās bāzes pilnveidošanai sekojošās jomās:

2.2.1. izvērtēšanas ziņojumu sniegšanas organizācija;

2.2.2. piespiedu darba izpildes organizācija.

3) Izstrādātas rekomendācijas normatīvā regulējuma pilnveidošanai divās probācijas funkciju jomās;

4) Moldovas probācijas dienesta pārstāvja vizīte Latvijā, kuras ietvaros izvērtēti projekta rezultāti, apzināta Moldovas probācijas dienesta turpmākā rīcība izstrādāto rekomendāciju izmantošanā un noteikti turpmākās sadarbības virzieni.

20 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
1.1.2. Tiks turpināta sadarbība ar Moldovu reģionālās attīstības jomā, īstenojot šādas aktivitātes:

- attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana teritoriju attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos, Moldovas Ziemeļu reģiona pārstāvjiem piedaloties VARAM sadarbībā ar OECD LEED organizētajās reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu apmācībās;

- uzņēmēju un pašvaldību sadarbības stiprināšana un attīstība, Moldovas Ziemeļu reģiona, reģiona pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjiem piedaloties Daugavpils pilsētas sadarbībā ar VARAM organizētajā biznesa forumā, apmeklējot Latvijas uzņēmējus ar līdzīgu darbības profilu, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus u.c.;

- metodiskā atbalsta sniegšana Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības stratēģijas izstrādei, sagatavojot metodiskos ieteikumus attīstības stratēģijas izstrādei, organizējot pieredzes apmaiņas vizītes, sniedzot konsultācijas Moldovas Centrālā un Dienvidu reģiona attīstības plānošanas speciālistiem stratēģiskās plānošanas jautājumos, piedaloties attīstības stratēģijas izstrādē (dalība darba grupās, priekšlikumu sniegšana utml.);

- dalība Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, daloties pieredzē teritoriju attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, kā arī sekmējot pašvaldību un uzņēmēju sadarbību."

31.12.2014 Ārlietu ministrija, VARAM, u.c. kompetentās institūcijas un NVO 1) Nodrošināts metodiskais atbalstu Moldovas ziemeļu reģiona attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam izstrādei;

2) Konsultācijas Moldovas Centrālā un Dienvidu reģiona attīstības plānošanas speciālistiem stratēģiskās plānošanas jautājumos;

3) Uzņēmēju kataloga izstrāde ar mērķi veicināt investīciju piesaisti un uzņēmēju sadarbību;

4) Moldovas Ziemeļu reģionu dienu rīkošana, sekmējot pašvaldību un uzņēmēju sadarbību;

5) Moldovas Ziemeļu reģiona pārstāvju dalība Daugavpils pilsētas organizētajā biznesa forumā, 2014. gadā, tiekoties ar Latvijas uzņēmējiem, kas darbojās līdzīgās jomās;

6) Moldovas pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana, kā arī pašvaldību sadarbības veicināšana, t.sk. ekonomikas veicināšanas jautājumos vietējā līmenī - Latvijas un Moldovas vietējo pašvaldību un reģionālo uzņēmumu tikšanās.

20 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.2. Latvijas iesaiste civilo projektu īstenošanā Afganistānā.

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Paredzētais finansējums

1.2.1. Turpināt dalību ar līdzfinansējumu civilā projekta īstenošanā Afganistānā. 31.12.2014 Ārlietu ministrija, Satiksmes ministrija, u.c. kompetentās institūcijas un NVO Parakstīts sadarbības līgums par Afganistānas studentu apmācību Latvijā.

Jāņem vērā, ka sadarbības īstenošanu un rezultātu sasniegšanu var ietekmēt politiskās situācijas izmaiņas Afganistānā.

14 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.3. Līdzfinansējuma piešķiršana NVO.

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Paredzētais finansējums

1.3.1. Līdzfinansējuma piešķiršana NVO un sociālajiem partneriem, kas ieguvuši finansējumu no starptautiskajiem palīdzības finansētājiem, t.sk. Eiropas Komisijas, attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektu īstenošanai. 31.12.2014 Ārlietu ministrija Nodrošināts līdzfinansējums 8-10 NVO un sociālo partneru projektiem. 25 813 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.4. Granta projektu konkurss projektu īstenošanai Austrumu partnerības valstīs un Centrālāzijā.

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Paredzētais finansējums

1.4.1. Granta projektu konkursa izsludināšana projektu īstenošanai Latvijas prioritārajās partnervalstīs Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģionos. Granta finansējums būs pieejams visām organizācijām saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9. panta 5.punktu.

Gadījumos, kad konkursa nolikuma projekta ietvarā būs paredzēts piešķirt grantus arī tādiem projektiem, kuri kvalificēsies kā valsts atbalsta projekti, konkursa nolikumā tiks iekļautas valsts atbalsta kontroles prasības, lai nodrošinātu valsts atbalsta regulējuma ievērošanu.

Granta projektu konkursā izvirzītas sekojošas prioritārās valstis un jomas (jomas izvirzītas, balstoties uz Latvijas vēstniecību sniegto informāciju un ES prioritātēm sadarbībai ar attiecīgajām valstīm):

Moldova

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas);

2. Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai;

3. Reģionālā attīstība, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība;

4. Ekonomiskā attīstība - investīciju klimata uzlabošana un eksportspējas stiprināšana, kā arī starptautisku standartu ieviešana uz eksportu orientētās nozarēs.

Gruzija

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība u.c.);

2. Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai;

3. Ekonomiskā attīstība - investīciju klimata uzlabošana un eksportspējas stiprināšana, kā arī starptautisku standartu ieviešana uz eksportu orientētās nozarēs;

4. Sociālā aizsardzība un nodarbinātība.

Uzbekistāna

1. Ekonomiskās reformas - investīciju klimata uzlabošana un eksportspējas stiprināšana, kā arī starptautisku standartu ieviešana uz eksportu orientētās nozarēs;

2. Sociālā aizsardzība;

3. Vide;

4. Izglītība.

Baltkrievija

1. Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai;

2. Reģionālā attīstība, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība;

3. Izglītība;

4. Vide.

Kirgizstāna

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība u.c);

2. Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai;

3. Sociālā aizsardzība.

Tadžikistāna

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība u.c);

2. Lauksaimniecības sektora attīstība;

3. Sociālā aizsardzība.

31.12.2014 Ārlietu ministrija Īstenots viens granta projektu konkurss. Piešķirts finansējums 3-4 projektu īstenošanai Latvijas prioritārajās partnervalstīs. 70 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 1.5. Sadarbība ar Uzbekistānu muitas jomā

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Paredzētais finansējums

1.5.1. Atbalsts VID Muitas pārvaldes projektam Uzbekistānā, 50% no līdzfinansējuma piesaistot no ASV atbalsta fonda jauno donoru projektiem. 31.12.2014 Ārlietu ministrija, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde 1) Ar Latvijas ekspertu atbalstu izstrādāta efektīva risku vadības sistēma;

2) Apmācītas līdz 40 Uzbekistānas muitas amatpersonas par muitas kontroles risku vadības, informācijas sistēmu uzlabošanas jautājumiem efektīvas muitas kontroles nodrošināšanai.

50 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Plānā noteiktais mērķis II Sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšana attīstības sadarbības mērķiem un politikai.
Rīcības virziens mērķa sasniegšanai 2.1. Veicināt sabiedrības izpratni par attīstības sadarbību un iesaistīšanos prioritāro jomu un virzienu noteikšanā.

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Paredzētais finansējums

2.1.1. Atbalsts LAPAS dalībai ES NVO platformā un kapacitātes stiprināšanai. 31.12.2014 Ārlietu ministrija Biedru naudas maksājums Eiropas līmeņa tīklā CONCORD, LAPAS prezidentūras projekta sagatavošanai, LAPAS biedru līdzdalības nodrošināšanai Eiropas līmeņa interešu pārstāvības pasākumos, administratīvās kapacitātes nodrošināšanai, līdzfinansējumam Eiropas Komisijas finansētajiem projektiem. 14 000 EUR, Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
2.1.2. Informatīvs un loģistikas atbalsts NVO un sociālo partneru īstenotajām aktivitātēm/pasākumiem attīstības sadarbības jomā. 31.12.2014 Ārlietu ministrija Sniegts atbalsts 3-5 NVO un sociālo partneru rīkotajiem pasākumiem attīstības sadarbības jomā. Ārlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 01.01.00 "Centrālais aparāts"

(ja nepieciešams finansējums administratīvajiem izdevumiem)

2.1.3. Regulārs dialogs ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem un prioritātēm:

• diskusiju pasākumu rīkošana par aktuālajiem jautājumiem Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, t.sk., par jauno attīstības politikas ietvaru pēc 2015. gada;

• Ārlietu ministrijas tikšanās ar LAPAS, lai pārrunātu aktuālos sadarbības jautājumus;

• diskusiju pasākumi par aktuālajiem attīstības sadarbības politikas jautājumiem, iesaistot NVO, sociālos partnerus, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjus.

31.12.2014 Ārlietu ministrija - Izstrādāta Latvijas pozīcija par globālo attīstības politikas ietvaru pēc 2015. gada.

- Tikšanās ar LAPAS 6-8 reizes gadā.

- Sasauktas divas Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos sēdes.

- Izstrādāta Latvijas nacionālā darba programma Eiropas Attīstības gada aktivitāšu ieviešanai 2015. gadā.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 01.01.00 "Centrālais aparāts"

(ja nepieciešams finansējums administratīvajiem izdevumiem)

2.1.4. Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem Latvijas pozīciju formulēšanā par aktuālajiem starptautiskās attīstības politikas dienaskārtības jautājumiem. 31.12.2014 Ārlietu ministrija, visas valsts pārvaldes iestādes, kas iesaistītas attīstības sadarbības īstenošanā Ārlietu ministrijas gatavotās pozīcijas par starptautiskajiem attīstības politikas jautājumiem saskaņotas ar attiecīgajām institūcijām un organizācijām (8-10 pozīcijas). Nav nepieciešams finansējums
2.1.5. Uzturēt regulāru dialogu ar Saeimu par Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem. 31.12.2014 Ārlietu ministrija Saeima aktīvāk iesaistās attīstības sadarbības politikas mērķu un prioritāšu definēšanā. Nav nepieciešams finansējums

4. Attīstības politikas mērķu sasniegšanai paredzētais finansējums

4.1. Latvijas starptautiskās saistības un ieguldījums starptautisko mērķu sasniegšanā

Latvijas attīstības sadarbības finansējuma mērķi izriet no ANO un ES ietvaros apstiprinātajām finansējuma saistībām. Ievērojot ANO saistības, ES un tās dalībvalstīm līdz 2015. gadam attīstības sadarbībai jāvelta 0,7 % no Nacionālā kopienākuma (NKI). Saskaņā ar ES saistībām Latvijai līdz 2010. gadam attīstības sadarbībai bija jāatvēl 0,17 % no NKI, savukārt līdz 2015. gadam Latvijai šim mērķim jāatvēl 0,33 % no NKI. Pašlaik Latvijas sniegtās Oficiālās attīstības palīdzība (OAP) apjoms veido ~ 0,08 % no NKI, kas ir ~ 15-16 milj. EUR.

2013. gadā kopējais Latvijas OAP apjoms veido ~ 17 milj. EUR1. Plānots, ka turpmākajos gados Latvijas kopējais OAP apjoms varētu pakāpeniski pieaugt - 2014. gadā 18 milj. EUR, 2015. gadā 19 milj. EUR.

4.2. Finansējums plānā paredzēto pasākumu īstenošanai

2014. gadā Ārlietu ministrijai piešķirto 213 813 EUR izlietošana paredzēta sekojošu plānā izvirzīto pasākumu īstenošanai:

1. Turpināt attīstības sadarbības projektu īstenošanu Moldovā:

1.1. turpināt sniegt atbalstu Moldovas tieslietu sistēmas reformēšanai - 20 000 EUR;

1.2. turpināt sniegt atbalstu reģionālās attīstības jomā - 20 000 EUR;

2. Atbalsts civilā projekta īstenošanai Afganistānā - 14 000 EUR;

3. Nodrošināts līdzfinansējums NVO un sociālo partneru īstenotajiem attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektiem, kas ieguvuši finansējumu no Eiropas Komisijas ārējām darbībām paredzētajiem finanšu instrumentiem un citiem starptautiskajiem palīdzības finansētājiem - 25 813 EUR.

Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus", līdzfinansējuma piešķiršanai tiek izsludināts Ārlietu ministrijas granta projektu konkurss. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Ārlietu ministrija;

4. Atbalsts LAPAS dalībai ES NVO platformā un kapacitātes stiprināšanai - 14 000 EUR;

5. Granta projektu konkurss projektu īstenošanai Austrumu partnerības valstīs un Centrālāzijā - 70 000 EUR;

6. Atbalsts Muitas pārvaldes īstenotam projektam Uzbekistānā, 50% no līdzfinansējuma piesaistot no ASV atbalsta fonda jauno donoru projektiem - 50 000 EUR;

Ja, īstenojot 2014. gada plānā noteiktos pasākumus, rodas situācija, kad nav iespējams īstenot kādu no plānā paredzētajiem pasākumiem vai palicis neizmantots finansējums no attiecīgā pasākuma īstenošanas, par pieejamā finansējuma izlietojumu lemj Ārlietu ministrija saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likumā noteikto.

Pieņemot lēmumu par neizmantotā finansējuma izlietojumu, Ārlietu ministrija ievēro Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs laika posmam no 2011.-2015. gadam un 2014. gada plānā izvirzītos mērķus un rīcības virzienus mērķu sasniegšanai un saskaņo to ar Konsultatīvo padomi attīstības sadarbības politikas jautājumos.

5. Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība

Ārlietu ministrija līdz 2015. gada 1. aprīlim iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Attīstības sadarbības politikas plāna 2014. gadam īstenošanu. Informatīvais ziņojums tiek gatavots, ņemot vērā plānā noteiktos pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai, to rezultātus un izpildes termiņus. Informatīvajā ziņojumā novērtē plānoto mērķu, to rezultātu rādītāju un izpildes termiņu atbilstību faktiskajai situācijai.


1 Uz Plāna sagatavošanas brīdi precīza informācija par kopējo OAP apjomu 2013. gadā nav pieejama. Latvijas OAP apjomu veido Latvijas obligātās iemaksas ES budžetā, dažādās ANO organizācijās un citās starptautiskajās organizācijās (~ 90%), Latvijas valsts institūciju īstenotās divpusējās aktivitātes, Ārlietu ministrijas budžetā piešķirtie līdzekļi attīstības sadarbības īstenošanai, kā arī humānā palīdzība.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2014.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 112Pieņemts: 12.03.2014.Stājas spēkā: 12.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 14.03.2014. OP numurs: 2014/53.9
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
264957
12.03.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)