Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.11

Rīgā 2014.gada 21.februārī
Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukciju.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs
APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2014.gada 21.februāra lēmumu Nr.11
Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija
I. Vēlēšanu sagatavošana

1. Vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk tekstā — Iecirkņa komisija) savu darbību sāk ar tās izveidošanu un to organizē Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktajā kārtībā.

2. Iecirkņa komisijas darba laiks piektajā dienā (pirmdienā) pirms vispārējās vēlēšanu dienas ir no plkst.16.00 līdz 20.00, ceturtajā dienā (otrdienā) pirms vispārējās vēlēšanu dienas — no plkst. 9.00 līdz 13.00.

3. Paziņojumus par administratīvajā teritorijā esošo vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un darba laiku republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanām izliek:

3.1. pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietās);

3.2. pie ēkas, kurā atrodas vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav domes ēkā.

Šo informāciju ievieto arī domes mājas lapā (norādot attiecīgo Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas adreses sadaļu).

4. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija nodrošina, lai Iecirkņa komisijas telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu. Jāsagatavo vēlēšanu kastes. Kastēm jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku. Līdzīgi sagatavojamas arī kastes balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā.

5. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par Iecirkņa komisijas darbu, Iecirkņa komisijas locekļu apmācīšanu un instruktāžu (par darba drošību, fizisko personu datu apstrādi un drošību, ugunsdrošību), balsošanas procesa atbilstību normatīvajiem aktiem, pareizu balsošanas iznākumu aprēķināšanu un materiālo vērtību saglabāšanu, kuras nodotas Iecirkņa komisijas rīcībā.

6. Iecirkņa komisijas sekretārs ir atbildīgs par Iecirkņa komisijas protokolu un pārējo Iecirkņa komisijas dokumentāciju.

7. Iecirkņa komisijas loceklis pilda pienākumus, ko tam uzdevis Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.

8. Ja nepieciešams, vēlēšanu komisija atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 22.pantam balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicina speciālistus no vēlētāju vidus (turpmāk — Izpildītāji).

9. Izpildītājiem jāatbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta prasībām, un tie var sākt darbu, ja ar attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju noslēgts līgums, kurā noteiktas Izpildītāju tiesības un pienākumi, kā arī atlīdzība tāmē paredzēto līdzekļu robežās. Izpildītājiem var uzdot veikt jebkuru komisijas locekļa funkciju, izņemot piedalīšanos komisijas lēmuma pieņemšanā un komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra aizvietošanu.

10. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par to, lai Izpildītāji ievērotu normatīvos aktus un precīzi veiktu uzdotos pienākumus.

11. Sākot no piektās dienas pirms vēlēšanu dienas, Iecirkņa komisija:

11.1. pārliecinās, ka redzamā vietā izlikts paziņojums par komisijas darba laiku un atrašanās vietu, ja nepieciešams, izvieto norādes, kā šī vieta atrodama;

11.2. nodrošina, lai iecirknī vēlētājiem būtu pieejamas priekšvēlēšanu programmas, visi vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti un Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem;

11.3. pieņem rakstveida iesniegumus no vēlētājiem vai viņu pilnvarotajām personām, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās vai ir šādu personu aprūpētāji, un reģistrē tos žurnālā balsošanai vēlētāju atrašanās vietā (turpmāk — reģistrācijas žurnāls);

11.4. Iecirkņa komisijas sekretārs vai — viņa prombūtnes laikā — cits Iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis raksta vēlēšanu gaitas žurnālu, uzskaitot un fiksējot katru vēlēšanu iecirknī veikto darbību, kas saistīta ar vēlēšanu procesa organizēšanu pirms vēlēšanu dienas.

12. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija sadala vēlēšanu aploksnes Iecirkņu komisijām, atstājot rezervi. Saņēmusi no republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas vēlēšanu aploksnes, Iecirkņa komisija tās apzīmogo, pārskaita un izdara atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā. Aploksnes jāpārskaita vismaz divas reizes.

13. Saņēmusi iecirkņa vēlētāju sarakstu (turpmāk — vēlētāju saraksts) un iecirkņa vēlētāju sarakstu alfabēta secībā, Iecirkņa komisija tos pārbauda, pārliecinoties, ka saņemti attiecīgā iecirkņa vēlētāju saraksti, un izdara atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā, kad saraksti saņemti, kurš un kad veica pārbaudi.

14. Ja Iecirkņa komisija pēc tam, kad tai nodots vēlētāju saraksts, no Centrālās vēlēšanu komisijas saņem rīkojumu par kādas personas svītrošanu no vēlētāju sarakstiem, Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs svītro vēlētāju sarakstā attiecīgo rindu ar vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, paraksta ailē norāda svītrošanas cēloni un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā.

II. Vēlēšanu kārtība pirms vispārējās vēlēšanu dienas

15. Vēlētājs, kurš vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var nobalsot iepriekš — triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas — vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš reģistrēts.

16. Katrā iepriekšējās balsošanas dienā Iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus šādos laikos:

16.1. trešdien no plkst.17.00 līdz 20.00;

16.2. ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 12.00;

16.3. piektdien no plkst. 10.00 līdz 16.00.

17. Iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirknī jāatrodas Iecirkņa komisijas priekšsēdētājam vai sekretāram, kā arī vismaz trim Iecirkņa komisijas locekļiem.

18. Katrā iepriekšējās balsošanas dienā pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas Iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam:

18.1. ierīko atsevišķas telpas vai nodalījumus, kur vēlētājs vienatnē var izvēlēties atbalstāmo kandidātu sarakstu;

18.2. pārbauda vēlētāju sarakstus;

18.3. pārliecinās, vai vēlēšanu telpās atrodas visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;

18.4. sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus numerācijas secībā virspusē liekot zīmi ar pirmo numuru;

18.5. sagatavo noteiktu skaitu vēlēšanu aplokšņu, pārskaita tās vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;

18.6. pārbauda, vai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nav izvietoti aģitācijas materiāli;

18.7. nodrošina, lai pie izejas no vēlēšanu telpām aizklātā nodalījumā vēlētājiem būtu brīvi pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.

19. Netraucējot Iecirkņa komisijas darbu, vēlēšanu norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības (turpmāk tekstā — Pilnvarotais novērotājs), kuras iesniegušas kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Par Pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.

20. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, minētajām personām jāuzrāda Iecirkņa komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas:

20.1. Pilnvarotais novērotājs iesniedz politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojumu (turpmāk tekstā — Pilnvarojums), kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, dokumenta sagatavošanas vieta, datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods vai — ja valde devusi tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus — kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu Pilnvarojumu;

20.2. vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda attiecīgās komisijas Pilnvarojumu;

20.3. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;

20.4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.

Pilnvarotā persona, ierodoties vēlēšanu iecirknī, Pilnvarojumu nodod Iecirkņa komisijai un tā vietā saņem novērotāja apliecību. Atstājot vēlēšanu iecirkni, novērotāja apliecība jānodod Iecirkņa komisijai, pretī saņemot Pilnvarojumu.

21. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs vismaz trīs Iecirkņa komisijas locekļu klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes, kurās iepriekšējās balsošanas dienās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes atveramo daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām.

22. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas komisijas sekretārs vai — viņa prombūtnes laikā — cits Iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis turpina rakstīt vēlēšanu gaitas žurnālu, izdarot tajā šādas atzīmes:

22.1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu, norādot drošības plombu numurus;

22.2. par vēlēšanu aplokšņu skaitu, kuras apzīmogotas ar iecirkņa komisijas zīmogu;

22.3. par atkārtoti izsniegtām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm;

22.4. par vēlētāju sūdzībām attiecībā uz balsošanas norisi un viņiem sniegtām atbildēm;

22.5. par ziņām, ko Iecirkņa komisija sniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai un Centrālajai vēlēšanu komisijai;

22.6. par visiem starpgadījumiem un traucējumiem, protestiem un attiecībā uz tiem pieņemtiem lēmumiem;

22.7. par Pilnvarotajiem novērotājiem, norādot partijas vai partiju apvienības nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, ierašanās un aiziešanas laiku;

22.8. par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.

23. Vēlētājs, kurš ir Latvijas pilsonis, uzrāda personu apliecinošu dokumentu — Latvijas pilsoņa pasi vai Latvijas pilsoņa personas apliecību.

Vēlētājs, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, uzrāda savas pilsonības valsts izsniegtu pasi vai identifikācijas karti un Latvijas izsniegtu Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību.

24. Pie ieejas balsošanas telpā Iecirkņa komisijas loceklis pārliecinās, vai atnākusī persona ir šī iecirkņa vēlētājs, un pārbauda vai viņa personu apliecinošam dokumentam nav beidzies derīguma termiņš.

25. Vēlētājs balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. Vēlētājs var balsot tikai personiski, izņemot 28.punktā paredzēto.

26. Iecirkņa komisija pēc uzrādītā personu apliecinoša dokumenta pārliecinās, vai atnākusī persona ir vēlētājs un viņš iekļauts attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā.

27. Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas balsošanas telpā vēlētājs varētu noskaidrot savu kārtas numuru vēlētāju sarakstā, kā arī norāda, kur vēlētājs var saņemt vēlēšanu aploksni un zīmes.

28. Kopā ar vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties vēlētāju sarakstā, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Iecirkņa komisija vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav Latvijas pilsonis) personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru, kā arī vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā, kura vietā attiecīgā persona izdara atzīmes vai parakstās. Šī persona nedrīkst būt attiecīgā iecirkņa komisijas loceklis vai Izpildītājs. Pēc vēlētāja norādījumiem uzticības persona parakstās vēlētāju sarakstā, kā arī izdara atzīmes vēlēšanu zīmē.

29. Iecirkņa komisijas loceklis pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas pārliecinās, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā un paraksta ailē par attiecīgajām vēlēšanām nav:

29.1. atzīmes par šīs personas piedalīšanos vēlēšanās — attiecīgā vēlētāja paraksts vai viņa uzticības personas paraksts;

29.2. atzīmes "izslēgts";

29.3. atzīmes "mainīts iecirknis";

29.4. atzīmes par balsošanas organizēšanas pieteikšanu vēlētāju atrašanās vietā (84.punkts);

29.5. atzīmes "pa pastu".

(Grozīts ar CVK 17.03.2014. lēmumu Nr.23)

30. Ja minēto atzīmju vēlētāju sarakstā nav, Iecirkņa komisijas loceklis ailē, kas paredzēta atzīmei par iepriekšējo balsošanu, izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās. Ja atzīme izdarīta kļūdaini (ailē par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā vai vēlēšanu dienā), to atzīmē vēlēšanu gaitas žurnālā un kļūdaino atzīmi dzēš, aizkrāsojot ar baltu korektoru. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju komplekta saņemšanu.

31. Ja vēlētāju sarakstā ir 29.1., 29.2., 29.3.apakšpunktā minētās atzīmes (atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, "izslēgts" vai "mainīts iecirknis"), attiecīgā persona balsot nevar.

32. Ja vēlētāju sarakstā ir 29.4.apakšpunktā minētā atzīme, ka attiecīgajam vēlētājam ir pieteikta balsošanas organizēšana viņa atrašanās vietā, vēlētājs var balsot, bet ieraksts reģistrācijas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā anulējams.

32.1 Ja vēlētāju sarakstā ir 29.5.punktā minētā atzīme "pa pastu", bet vēlētājs noliedz, ka ir balsojis pa pastu, viņš var balsot. Šā vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un kārtas numurs vēlētāju sarakstā ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.

(CVK 17.03.2014. lēmuma Nr.23 redakcijā)

33. Vēlētājs no Iecirkņa komisijas saņem vēlēšanu zīmju komplektu un ar Iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni.

34. Atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var:

34.1. pret kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētā vietā izdarīt atzīmi "+", ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;

34.2. svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu.

Vēlētājs var atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm).

35. Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē.

36. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi sabojājis, Iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Atsevišķa vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.

37. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas sabojājis vēlēšanu aploksni, Iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē to vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama Iecirkņa komisijai.

38. Kad vēlētājs izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš Iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.

39. Izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pēc savas izvēles pāri palikušās vēlēšanu zīmes var ņemt līdzi vai atstāt atsevišķā nodalījumā, vai paņemt no nodalījuma jebkuru vēlēšanu zīmi.

40. Katru dienu pēc balsošanas beigām vēlēšanu kastes sprauga aizzīmogojama ar numurētu drošības plombu. Vēlēšanu kastes spraugas drošības plombas numuru, pāri palikušo aplokšņu, kā arī sabojāto aplokšņu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

41. Katrā nākamā iepriekšējās balsošanas dienā Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs klātesošo komisijas locekļu, kā arī pilnvaroto novērotāju, ja tādi ieradušies, klātbūtnē pārliecinās, vai komisijas darba starplaikā vēlēšanu kastes un spraugas aizzīmogojums nav bojāts, un ieraksta konstatētos numurus vēlēšanu gaitas žurnālā.

42. Beidzot darbu iepriekšējās balsošanas dienā, Iecirkņa komisija, saskaitot parakstus un atzīmes, nosaka līdz attiecīgās dienas beigām balsojušo vēlētāju kopskaitu, ieraksta to vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties ziņo attiecīgajai novada vai republikas pilsētas vēlēšanu komisijai. Ja balsojušo skaits pēc parakstiem un atzīmēm vēlētāju sarakstos nesakrīt, Iecirkņa komisija par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties informē Centrālo vēlēšanu komisiju.

43. Pēdējā iepriekšējās balsošanas dienā, kad reģistrācija balsošanai beigusies, Iecirkņa komisija ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā balsojušo kopskaitu iepriekšējās balsošanas dienās.

44. Iecirkņa komisijas locekļiem un Izpildītājiem aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.

45. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija.

46. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji var iesniegt Iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas žurnālā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu gaitas norisi nekavējoties jāizskata, un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības un sniegtās atbildes saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

47. Vispārējā vēlēšanu dienā iepriekšējās balsošanas kasti balsošanai neizmanto.

III. Vēlēšanu kārtība vēlēšanu dienā

48. Pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas Iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam:

48.1. pārbauda vēlētāju sarakstus;

48.2. ierīko atsevišķas telpas vai nodalījumus, kur vēlētājs vienatnē var izvēlēties atbalstāmo kandidātu sarakstu;

48.3. pārliecinās, vai vēlēšanu telpās ir visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;

48.4. sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus numerācijas secībā virspusē liekot zīmi ar pirmo numuru;

48.5. Iecirkņa komisijas locekļiem izsniedz noteiktu skaitu vēlēšanu aplokšņu, pārskaita tās vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;

48.6. pārbauda, vai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nav izvietoti aģitācijas materiāli;

48.7. nodrošina, lai pie izejas no vēlēšanu telpām aizklātā nodalījumā vēlētājiem būtu brīvi pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes;

48.8. pārliecinās, vai vēlēšanu kastes atbilst noteiktajām prasībām.

49. Vēlēšanu dienā Iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus no pulksten 7 rītā līdz pulksten 8 vakarā.

50. Netraucējot Iecirkņa komisijas darbu, vēlēšanu norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi Pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas iesniegusi kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Par Pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.

51. Ierodoties iecirkņa komisijā, minētajām personām jāuzrāda iecirkņa komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas:

51.1. Pilnvarotais novērotājs iesniedz politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojumu (turpmāk tekstā — Pilnvarojums), kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, dokumenta sagatavošanas vieta, datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods vai — ja valde devusi tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus — kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu Pilnvarojumu;

51.2. vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda attiecīgās vēlēšanu komisijas pilnvarojumu;

51.3. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;

51.4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.

52. Pilnvarotā persona, ierodoties vēlēšanu iecirknī, Pilnvarojumu nodod iecirkņa komisijai un tā vietā saņem novērotāja apliecību. Atstājot vēlēšanu iecirkni, novērotāja apliecība jānodod iecirkņa komisijai, pretī saņemot Pilnvarojumu.

53. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas pulksten 7 no rīta Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam atveramo vēlēšanu kastes daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām.

54. Pēc vēlēšanu kastes aizzīmogošanas Iecirkņa komisija nekavējoties ziņo par iecirkņa darba sākšanu.

55. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas Iecirkņa komisijas sekretārs vai — viņa prombūtnes laikā — cits Iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis turpina rakstīt vēlēšanu gaitas žurnālu, izdarot tajā atzīmes:

55.1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu, norādot drošības plombu numurus;

55.2. par vēlēšanu aplokšņu skaitu, kuras apzīmogotas ar iecirkņa komisijas zīmogu;

55.3. par atkārtoti izsniegtām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm;

55.4. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;

55.5. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušām, tai skaitā sabojātām vēlēšanu aploksnēm;

55.6. par vēlētāju sūdzībām attiecībā uz vēlēšanu norisi un sniegtajām atbildēm;

55.7. par ziņu apmaiņu ar citām iecirkņu komisijām;

55.8. saņemtajiem norādījumiem no attiecīgās pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas vai Centrālās vēlēšanu komisijas;

55.9. par ziņām, ko Iecirkņa komisija sniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai un Centrālajai vēlēšanu komisijai, tai skaitā par vēlētāju sarakstos reģistrēto vēlētāju skaitu;

55.10. par visiem starpgadījumiem, traucējumiem un attiecībā uz tiem pieņemtiem lēmumiem;

55.11. par Pilnvarotajiem novērotājiem, norādot partijas vai partiju apvienības nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, ierašanās un aiziešanas laiku;

55.12. par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.

56. Vēlētājs, kurš ir Latvijas pilsonis, uzrāda personu apliecinošu dokumentu — Latvijas pilsoņa pasi vai Latvijas pilsoņa personas apliecību.

Vēlētājs, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, uzrāda savas pilsonības valsts izsniegtu pasi vai identifikācijas karti un Latvijas izsniegtu Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību.

57. Pie ieejas balsošanas telpā Iecirkņa komisijas loceklis pārliecinās, vai atnākusī persona ir šī iecirkņa vēlētājs, un pārbauda vai viņa personu apliecinošam dokumentam nav beidzies derīguma termiņš.

58. Vēlētājs balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš reģistrēts. Vēlētājs var balsot tikai personīgi, izņemot 65. punktā paredzēto.

59. Iecirkņa komisija pēc uzrādītā personu apliecinoša dokumenta pārliecinās, vai atnākusī persona ir vēlētājs un viņš iekļauts attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā.

60. Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas balsošanas telpā vēlētājs var noskaidrot savu kārtas numuru vēlētāju sarakstā, kā arī norāda, kur vēlētājs var saņemt vēlēšanu aploksnes un zīmes.

61. Iecirkņa komisijas loceklis pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas pārliecinās, ka ziņas par personu iekļautas vēlētāju sarakstā un paraksta ailē nav:

61.1. atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās — attiecīgā vēlētāja paraksts vai viņa uzticības personas paraksts, vēlēšanu komisijas locekļa paraksts par notikušu balsošanu vēlētāja atrašanās vietā;

61.2. atzīmes "izslēgts";

61.3. atzīmes "mainīts iecirknis";

61.4. atzīmes par balsošanas organizēšanas pieteikšanu vēlētāja atrašanās vietā (84.punkts);

61.5. atzīmes "pa pastu".

(Grozīts ar CVK 17.03.2014. lēmumu Nr.23)

62. Ja minēto atzīmju vēlētāju sarakstā nav, Iecirkņa komisijas loceklis ailē, kas paredzēta atzīmei par balsošanu iecirknī, izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā par vēlēšanu aploksnes un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju saņemšanu.

63. Ja vēlētāju sarakstā ir 61.1., 61.2., 61.3.apakšpunktā minētās atzīmes (atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās vai atzīme "izslēgts", vai "mainīts iecirknis"), attiecīgā persona balsot nevar.

64. Ja vēlētāju sarakstā ir 61.4.apakšpunktā minētā atzīme, ka attiecīgajam vēlētājam pieteikta balsošanas organizēšana viņa atrašanās vietā, attiecīgā persona var nobalsot tikai tad, kad saņemts apliecinājums, ka attiecīgā persona pieteiktajā atrašanās vietā nav nobalsojusi. Šajā gadījumā ieraksts reģistrācijas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu šā vēlētāja atrašanās vietā anulējams.

64.1 Ja vēlētāju sarakstā ir 29.5.punktā minētā atzīme "pa pastu", bet vēlētājs noliedz, ka ir balsojis pa pastu, viņš var balsot. Šā vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un kārtas numurs vēlētāju sarakstā ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.

(CVK 17.03.2014. lēmuma Nr.23 redakcijā)

65. Kopā ar vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties vēlētāju sarakstā, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Iecirkņa komisija vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav Latvijas pilsonis) personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru, kā arī vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā, kura vietā attiecīgā persona izdara atzīmes vai parakstās. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās Iecirkņa komisijas loceklis vai Izpildītājs. Pēc vēlētāja norādījumiem uzticības persona parakstās vēlētāju sarakstā, kā arī izdara atzīmes vēlēšanu zīmē.

66. Katrs vēlētājs saņem no Iecirkņa komisijas vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās Iecirkņa komisijas zīmogu, un parakstās par to saņemšanu vēlētāju sarakstā.

67. Atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var:

67.1. pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā izdarīt atzīmi "+", ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;

67.2. svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu;

Vēlētājs var atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm).

68. Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē.

69. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi ir sabojājis, Iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.

70. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, Iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē to vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama Iecirkņa komisijai.

71. Kad vēlētājs izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš Iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.

72. Izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pēc savas izvēles pāri palikušās vēlēšanu zīmes var ņemt līdzi vai atstāt aizklātā nodalījumā, vai paņemt no nodalījuma jebkuru vēlēšanu zīmi.

73. Iecirkņa komisijas locekļiem un Izpildītājiem aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.

74. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija.

75. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji var iesniegt Iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas žurnālā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi nekavējoties jāizskata, un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības un sniegtās atbildes saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

76. Vēlēšanu dienā pulksten 8.00, 12.00 un 16.00 Iecirkņa komisija ziņo par vēlētāju aktivitāti, kuri nobalsojuši iecirknī kopš tā atvēršanas līdz attiecīgam laikam. Šai informācijai jāsatur tikai vēlēšanu dienā iecirknī nobalsojušo vēlētāju skaits, un tai nav jāpieskaita ne iepriekšējās nobalsošanas dienās nobalsojošo skaits, ne arī vēlētāju atrašanās vietas balsojušo vēlētāju skaits.

77. Vēlēšanu dienā pēc pulksten 8 vakarā var nobalsot tikai tie vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpās līdz pulksten 8 vakarā. Pēc tam Iecirkņa komisija slēdz vēlēšanu telpas un sāk balsu skaitīšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā kārtībā.

77.1 Par iecirknī nobalsojušajiem vēlētājiem, par kuriem vēlētāju reģistrā ir informācija, ka tie pieteikušies balsošanai pa pastu (32.1 un 64.1apakšpunkts), nosūta paziņojumu pasta balsošanas iecirknim.

(CVK 17.03.2014. lēmuma Nr.23 redakcijā)

IV. Balsošana vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās un aprūpētājiem

78. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta:

78.1. vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un viņu aprūpētājiem;

78.2. slimojošu personu aprūpētājiem.

79. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

80. Reģistrējot vēlētāju balsošanas organizēšanai viņa atrašanās vietā, Iecirkņa komisija vispirms pārliecinās:

80.1. vai persona ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., vai ziņas par viņu ierakstītas vēlētāju sarakstā;

80.2. vai norādītā adrese piederīga attiecīgajam vēlēšanu iecirknim.

81. Ja persona, par kuru iesniegts iesniegums balsošanas organizēšanai tās atrašanās vietā, nav attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., ziņas par viņu nav ierakstītas vēlētāju sarakstā vai norādītā adrese neatrodas vēlēšanu iecirkņa apkalpošanas teritorijā, iesniegumu nepieņem un informē iesniedzēju par iesnieguma noraidīšanas pamatojumu.

82. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta, nodrošinot aizklātību un pamatojoties uz vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts reģistrācijas žurnālā. Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

83. Reģistrācijas žurnālā norāda:

83.1. iesnieguma reģistrācijas numuru, datumu, laiku;

83.2. vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

83.3. vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā;

83.3. personas, vārdu, uzvārdu (vēlams norādīt arī personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru) kura iesniegusi iesniegumu;

83.4. adresi, kur jāierodas, un, ja ir, tālruņa numuru, durvju kodu vai citu nepieciešamo informāciju.

84. Pēc tam, kad iesniegums reģistrēts, vēlētāju sarakstā attiecīgajā paraksta ailē izdara atzīmi, norādot iesnieguma kārtas numuru reģistrācijas žurnālā (piemēram, ja iesniegums reģistrācijas žurnālā reģistrēts ar divpadsmito numuru, tad vēlētāju sarakstā attiecīgā vēlētāja paraksta ailē ierakstāms skaitlis "12").

85. Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida pieteikumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos pieteikumus Iecirkņa komisija apmierina, ja iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz pulksten 8 vakarā.

86. Ja attiecīgais vēlētājs jau pieteikts balsošanas organizēšanai viņa atrašanās vietā un iesniegumos norādītās adreses:

86.1. sakrīt — atkārtotais iesniegums nav reģistrējams;

86.2. nesakrīt — iepriekšējais ieraksts reģistrācijas žurnālā anulējams.

87. Komisijas priekšsēdētājs izraugās divas personas (Iecirkņa komisijas locekļi, Izpildītāji) balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā un izsniedz viņiem 53.punktā noteiktajā kārtībā sagatavotu vēlēšanu kasti, balsotāju sarakstus vēlētāju atrašanās vietā, aploksnes un vēlēšanu zīmju komplektus pēc pieteikumu skaita, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta.

88. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.

89. Vēlētāji, kuri balso savā atrašanās vietā, ierakstāmi atsevišķā balsotāju sarakstā.

90. Balsošanā vēlētāju atrašanās vietā var būt klāt Pilnvarotie novērotāji.

91. Iecirkņa komisija nodrošina ar transportu komisijas locekļus, kas organizē balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.

92. Atgriezušies no izbraukuma, Iecirkņa komisijas locekļi nodod vēlēšanu kasti komisijas priekšsēdētājam, kurš komisijas klātbūtnē nekavējoties aizzīmogo tās spraugu ar drošības plombu. Iecirkņa komisijas locekļi nodod balsotāju sarakstus, neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.

93. Ja vēlētāja iesniegums reģistrēts iesniegumu reģistrācijas žurnālā un vēlētājs ir nobalsojis, Iecirkņa komisijas pārstāvis, kurš organizēja attiecīgā vēlētāja balsošanu, vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par balsošanu atrašanās vietā un parakstās šā vēlētāja parakstam paredzētajā ailē.

94. Ja vēlētāja iesniegums reģistrēts iesniegumu reģistrācijas žurnālā, bet vēlētājs nav nobalsojis, tas atzīmējams vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot, kādu iemeslu dēļ balsošana nav notikusi (vēlētājs neatrodas mājās, jau nobalsojis iecirknī u.tml.).

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 11Pieņemts: 21.02.2014.Stājas spēkā: 21.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2014. OP numurs: 2014/39.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
264582
{"selected":{"value":"17.03.2014","content":"<font class='s-1'>17.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.03.2014","iso_value":"2014\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2014","iso_value":"2014\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-16.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.03.2014
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva